Ryobi RBC52FSB Ohjekirja

Brändi
Ryobi
Kategoria
grass trimmers
Malli
RBC52FSB
Tyyppi
Ohjekirja
97
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Tuote on suunniteltu ja valmistettu Ryobin
korkeiden luotettavuus-, käyttöystävällisyys- ja
turvallisuusstandardien mukaisesti. Asianmukaisesti
huollettuna se toimii ongelmitta kovassakin käytössä
vuosikausia.
VAROITUS
Älä yritä käyttää tätä työkalua ennen, kuin olet lukenut
ja ymmärtänyt tämän käyttäjän käsikirjan sisällön.
Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa onnettomuuksiin,
kuten sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä tämä käyttöohje ja tutki sitä
säännöllisesti turvallisten työolosuhteiden takaamiseksi
ja muiden mahdollisten käyttäjien opastamiseksi.
LUE KAIKKI OHJEET.
YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden
käyttää tätä tuotetta.
Älä koskaan käynnistä tai käytä moottoria suljetussa
tai huonosti tuuletetussa tilassa; pakokaasujen
hengittäminen voi tappaa.
Siivoa työalue ennen jokaista käyttöä. Poista kaikki
kappaleet, kuten kivet, rikkinäinen lasi, naulat ja
johdot, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuden. Poista
kaikki sellaiset esineet, kuten johdot, valot ja langat,
jotka voivat tarttua terään.
Käytä aina silmiensuojainta, johon merkitty sen
täyttävän normin EN 166.
Käytä päänsuojusta ja suojalaseja estääksesi
putoavien roskien aiheuttamat vammat.
Käytä paksuja pitkiä housuja, saappaita ja käsineitä.
Älä käytä löysiä vaatteita, lyhyitä housuja tai
minkäänlaisia koruja äläkä ole paljasjaloin.
Sido pitkät hiukset hartioiden yläpuolelle, jotta ne eivät
pääse tarttumaan liikuviin osiin.
Pidä kaikki sivulliset, lapset ja lemmikit vähintään 15
metrin päässä.
Älä käytä tätä laitetta väsyneenä, sairaana tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena.
Älä käytä tätä työkalua huonosti valaistussa paikassa.
Pidä vakaa tasapaino. Älä kurkota liian pitkälle. Jos
kurkottelet liian kauas, saatat menettää tasapainon tai
joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
Pidä kaikki ruumiinosat kaukana liikkuvista osista.
Älä kosketa laitetta pakoaukon, äänenvaimentimen
tai moottorin läheltä, sillä nämä osat kuumenevat
käytössä.
Sammuta aina moottori, irrota sytytystulpan kaapeli ja
anna laitteen jäähtyä ennen tankkausta, puhdistusta,
huoltoa ja varastointia.
Tarkista laite ennen kutakin käyttökertaa löysien
kiinnikkeiden, polttoainevuotojen jne. varalta.
Vaihda kaikki vioittuneet osat ennen käyttöä.
Tarkista, onko jokin osa löysällä, ja kiristä tarvittaessa.
Sekoita ja säilytä polttoainetta bensiinin säilytykseen
hyväksytyssä astiassa.
Sekoita polttoaine ulkona paikassa, jossa ei ole
kipinöitä eikä liekkiä. Pyyhi pois läikkynyt polttoaine.
Siirry 9 metrin (30 jalan) päähän täyttöpaikasta ennen
moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen
tankkausta ja laitteen varastointia.
Roskat voivat singota hyvinkin kauas, jos ne osuvat
terään.
Poista kaikki roskat työalueelta ennen käyttöä.
Pidä sivulliset (erityisesti lapset) 15 m metrin päässä
työalueesta.
Anna moottorin jäähtyä, tyhjennä polttoainesäiliö ja
estä laitteen liikkuminen ennen kuljetusta ajoneuvolla.
Peitä terä teränsuojuksella ennen yksikön varastointia
sekä kuljetuksen ajaksi.
ERITYISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
TRIMMERI
Vaihda siimapää, jos se on halkeillut, lohkeillut tai
vioittunut millään tavoin. Tarkista, että trimmauspää
on asennettu asianmukaisesti ja tukevasti. Muutoin
seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.
Varmista, että kaikki suojukset, ohjauslevyt ja
kädensijat on kiinnitetty tukevasti.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä valmistajan tuottamia
varaosia.
Älä koskaan käytä tuotetta ilman suojusta tai sen
ollessa huonossa kunnossa.
Pitele kahvoja tukevalla otteella. Pitele laitetta
tukevasti molemmin käsin ja seiso tasapainossa siten,
että paino jakautuu tasaisesti jalkojen välillä.
Pidä trimmerin pää vyötärön alapuolella. Älä koskaan
käytä tätä tuotetta siten, että leikkuupää on yli 76 cm
korkeudelle maanpinnasta.
RUOHORAIVURI
Pidä pyörivää terää moottorin sammumisen jälkeen
tiheässä ruohikossa tai pehmeiden rikkaruohojen
seassa, kunnes se pysähtyy.
Älä koskaan käytä tuotetta ilman suojusta tai sen
98
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
ollessa huonossa kunnossa.
Käytä teriä asentaessasi ja irrottaessasi paksuja
hansikkaita.
Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan kaapeli,
ennen kuin yrität poistaa terään jääneen tukoksen ja
ennen terän irrottamista ja asentamista.
Älä yritä koskettaa tai pysäyttää terää sen pyöriessä.
Hidastuva terä voi aiheuttaa vahingon pyöriessään
moottorin sammuttamisen tai liipaisimen
vapauttamisen jälkeen. Pidä leikkuri hyvin hallinnassa,
kunnes terä on lakannut täysin pyörimästä.
Vaihda vioittuneet terät. Varmista ennen käyttöä, että
asensit terän oikein ja tukevasti. Muutoin seurauksena
voi olla vakava loukkaantuminen.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä valmistajan tuottamia
varaosia.
Tri-Arc-terät sopivat ainoastaan pehmeiden
rikkaruohojen ja köynnösten leikkaamiseen. Älä käytä
muihin tarkoituksiin. Älä koskaan leikkaa Tri-Arc-terillä
paksuja pensaita.
Jos terä koskettaa kappaletta, jota se ei voi leikata,
se potkaisee takaisin. Tämä voi saada terän
pysähtymään hetkeksi ja "työntämään" laitetta
poispäin kappaleesta, johon se osui. Tämä reaktio
voi olla niin voimakas, että laite riistäytyy käyttäjän
hallinnasta. Tällainen takapotku saattaa tapahtua
varoittamatta, jos terä juuttuu, jumittuu tai takertuu.
Tämä tapahtuu todennäköisimmin paikassa, jossa
leikkauskohdetta on vaikea nähdä. Jotta leikkuu
olisi helppoa ja turvallista, leikkaa ruohoja oikealta
vasemmalle. Tämä minimoi takapotkun, jos terä
törmää odottamatta kappaleeseen tai kantoon.
Älä koskaan leikkaa mitään materiaalia, joka on yli 13
mm paksu.
Käytä laitteen kanssa aina olkahihnaa/valjaita. Pitele
molempia kädensijoja tukevasti terällä leikatessasi.
Pidä terä kaukana kehosta ja vyötärön alapuolella. Älä
koskaan käytä tätä tuotetta siten, että leikkuupää on yli
76 cm korkeudelle maanpinnasta.
Peitä terä teränsuojuksella ennen yksikön varastointia
sekä kuljetuksen ajaksi. Irrota teräsuojus aina ennen
laitteen käyttöä. Jos suojusta ei irroteta, se saattaa
singota laitteesta terän alkaessa pyöriä.
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT
Raporttien mukaan käsikäyttöisten laitteiden tärinä
voi joidenkin kohdalla myötävaikuttaa Raynaud’s
Syndromen (Raynaudin oireen) ilmenemiseen. Oireita
ovat pistely, turtuus ja sormien kalpeneminen, yleensä
kylmässä ilmassa. Perinnölliset tekijät, kylmyys ja
kosteus, ruokavalio, tupakointi sekä työtavat voivat
kaikki myötävaikuttaa näiden oireiden ilmenemiseen.
Tällä hetkellä ei tiedetä, millainen tärinä tai sille
altistuminen vaikuttaa tähän sairauteen, tai onko
tärinä ylipäätään sen aiheuttaja. Käyttäjä voi ehkäistä
tärinän aiheuttamia vaikutuksia seuraavasti:
a. Pidä itsesi lämpimänä kylmällä säällä. Käytä laitteen
käytön aikana käsineitä, jotta kätesi ja ranteesi
pysyvät lämpöisinä.
b. Harjoita kunkin käyttöjakson jälkeen liikuntaa, jotta
verenkierto lisääntyisi.
c. Varmista ennen laitteen käynnistystä, että se on
oikeassa työasennossa.
d. Rajoita päivittäisen tärinän määrä. Pidä työn aikana
säännöllisesti taukoja.
Jos mitään yllä mainittuja oireita ilmenee, lopeta heti
laitteen käyttö ja kerro oireista lääkärille.
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön hyvin
tuuletetuilla alueilla.
Laite on tarkoitettu pitkän ruohon, pehmeiden
rikkaruohojen tai pensaiden ja vastaavien kasvien
leikkaamiseen maanpinnan tasolta. Leikkuutason on
oltava suunnilleen maanpinnan suuntainen. Laitetta
ei saa käyttää pensasaitojen, pensaikkojen tai muun
kasvillisuuden leikkaukseen eikä trimmaukseen, jos
leikkuutaso ei ole maanpinnan suuntainen.
Joillain alueilla vallitsee säädöksiä, jotka rajoittavat tämän
tuotteen käyttöä joissain toiminnoissa. Pyydä paikallisilta
viranomaisilta neuvoa
SYMBOLIT
Koneessa saattaa olla joitakin seuraavista symboleista.
Tutustu niihin ja opi niiden merkitys. Kun ymmärrät ne
oikein, osaat käyttää tuotetta paremmin ja turvallisemmin.
Varoitus
Älä yritä käyttää tätä työkalua ennen,
kuin olet lukenut ja ymmärtänyt tämän
käyttäjän käsikirjan sisällön.
Kimmokevaara. Pidä vierailijat, eritoten
lapset ja kotieläimet vähintään 15m
etäisyydessä työskentelyalueelta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
hammastetun terän kanssa.
Leikkuulaitteen akselin kiertosuunta ja
maksiminopeus.
99
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Käytä tätä laitetta käyttäessäsi
luisumattomia turvajalkineita.
Käytä luisumattomia raskaan käytön
käsineitä.
Käytä lyijytöntä autoille tarkoitettua,
vähintään 91 ([R+M]/2) oktaanin
bensiiniä.
Käytä ilmajäähdytteisissä moottoreissa
kaksitahtiöljyä.
Sekoita polttoaine huolella ja aina ennen
tankkausta
CE-vastaavuus
GOST-R-vastaavuus
Tri-Arc-terä
Tällainen takapotku saattaa tapahtua
varoittamatta, jos terä juuttuu, jumittuu tai
takertuu.
Käytä laitetta käyttäessäsi suojalaseja ja
kuulosuojaimia.
Vähennä loukkaantumisen ja
rikkoutumisen riskiä olemalla
koskettamatta mitään kuumaa pintaa.
Tulipalon vaara
Aseta käynnistyskytkin asentoon "I"
(Päällä).
Paina täysin alas ja vapauta
RYYPYTINNUPPI 5 kertaa.
10
Nyi käynnistimen kahvaa, kunnes
moottori yrittää käynnistyä.
Kylmän moottorin käynnistäminen
Lämpimän moottorin käynnistäminen
Kahvan kiertosuunta
Taattu äänenteho on 113 dB.
Rikastin suljettu
Rikastin auki
Vedä: Pikavapautuskieleke
KUVAUS
1. Käyttöpää
2. Hihnan ripustin
3. Kahva
4. Akseli
5. Teräsuojain
6. Tri-Arc™-terä
7. ReelEasy™ -siimatrimmeripään
8. Nuppi
9. Pikavapautuskieleke
10. Salpa
11. Asennuskiinnike
12. Ruuvi
13. Ruohonohjain
14. Ruuvi
15. Lukituskielekkeet
16. Lovet
17. Kuusioavain
18. Käyttöpyörästön kotelon reikä
19. Lovi, ylälaipan välilevy
20. Ylälaipan välilevy
21. Terän suojus
22. Kuppivälilevy
23. Prikka
24. Terän mutteri
25. Käyttöpyörästöpää
26. Sytytystulppa-avain
27. Vetoliitäntä
28. Siimapään kotelo
29. Jousi
30. Pultti
31. Kelan
32. Nuppi
33. Siimapään suojus
34. Paras leikkuualue
35. Vaarallinen leikkuualue
36. Pyörimissuunta
37. Katkaisin
38. Kaasuliipaisin
39. Kaasuttimen interlock
40. Kaasun lukitus
41. Ryypytinnuppi
100
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
42. Rikastinvipu
43. Terän suojus
44. Suodattimen luukun
45. Ilmansuodattimen kansi
46. Suodatin
47. Valjaita
KOKOONPANO
KAHVAN ASENTAMINEN
Katso kuvaa 2.
1. Löysennä nuppia.
2. Nosta ja käännä kahva haluamaasi asentoon.
3. Kiristä nuppi tiukasti.
HUOMAUTUS: Tuotteessa on kiinteä mikrokytkin, joka
sammuttaa moottorin, jos nuppia ei ole kiristetty täysin.
VAROITUS
Tarkista nupin kireys säännöllisesti, jotta vältyt
vakavalta vammalta.
OLKAHIHNAN KIINNITTÄMINEN
Katso kuvaa 3.
1. Kytke olkahihnan salpa hihnan ripustimeen.
2. Säädä olkahihnan ripustin tasapainoasentoon, jossa
terä tai leikkuri riippuu 100-300 mm maanpinnan
yläpuolella.
3. Säädä hihnaripustin mukavaan asentoon.
HUOMAUTUS: Voit vapauttaa tuotteen olkahihnasta
nopeasti vetämällä terävästi pikavapautuskielekettä.
TERÄNSUOJUKSEN JA RUOHONOHJAIMEN
KIINNITTÄMINEN
Katso kuvaa 4.
VAROITUS
Kun laite muunnetaan pensasleikkurista siimaleikkuriksi
tai päin vastoin, varmista että käytetään oikeaa
suojusta/ohjainta.
Teräsuojain
Katso kuvaa 5.
1. Kytke teränsuojus asennuskiinnikkeeseen ja kohdista
teränsuojuksen ruuvinaukot asennuskiinnikkeen
ruuvien kanssa.
2. Kiristä hyvin.
HUOMAUTUS: Teränsuojuksen tulee aina olla kiinni
laitteessa.
Ruohonohjain
Katso kuvaa 6.
1. Kiinnitä ruohon ohjauslevy teräsuojukseen asettamalla
kaksi lukkiutuvaa läppää kaksi koloon.
2. Kiristä hyvin.
VAROITUS
Jotta vakavan vamman riski pienenisi, sammuta
moottori ja irrota sytytystulpan johto aina ennen
säätöjen tekemistä, kuten leikkuupäiden vaihtamista.
PENSASLEIKKURIN MUUNTAMINEN
SIIMATRIMMERIKSI
VAROITUS
Kun käytät siimatrimmerin siimapäätä, ruohonohjaimen
on oltava kiinni teränsuojuksessa.
Terän irrottaminen
Katso kuvaa 7.
1. Työnnä ylemmän laippavälilevyn loven ja
hammasvaihteen reiän läpi sokka. Terän mutteri
aukeaa myötäpäivään.
2. Irrota kuppialuslevy ja terä.
3. Irrota ylälaipan aluslevy väliakselista ja säilytä se
myöhempää käyttöä varten.
4. Kiinnitä ruohon ohjauslevy teräsuojukseen asettamalla
kaksi lukkiutuvaa läppää kaksi koloon.
5. Kiristä hyvin.
HUOMAUTUS: Säilytä purettuja osia yhdessä
myöhempää käyttöä varten.
ReelEasy™ -siimatrimmeripään asentaminen
Katso kuvaa 8.
1. Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan kaapeli.
2. Irrota siimatrimmeripää.
3. Avaa ReelEasy™ -siimatrimmeripää painamalla
molemmilla puolilla olevia salpoja. Siimatrimmeripää
sisältää jousen, joten pidä toinen käsi
siimatrimmeripään kannen päällä kun painat salpoja.
4. Irrota siimatrimmeripään kansi, napautusnuppi ja kela
ja aseta ne syrjään.
5. Aseta leikkuupään kotelo vetoakselille. Varmista, että
kotelo istuu tukevasti.
6. Kiinnitä siimatrimmeripää vetoakseliin
kuusiopultilla. Kiristä napautusnupin sisällä olevalla
kuusionmuotoisella lovella.
HUOMAUTUS: Käytä pultin kiristämiseen ainoastaan
napautusnuppia. Mutteria on helppo ylikiristää muilla
101
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
työkaluilla, jolloin siimatrimmeripää voi vioittua.
7. Asenna napautuspään jousi siimatrimmeripäähän ja
paina se paikoilleen.
8. Asenna siimakela paikoilleen. Jos käytät kaarevaa
akseliosaa ReelEasy™ -leikkuupään kanssa, kela
tulee asettaa siten että teksti “This side out for curved
shaft" on näkyvissä.
9. Asenna napautusnuppi asettamalla se siimakelan
keskelle.
10. Asenna siimatrimmeripään kansi kohdistaen salvat
siimatrimmeripään lovien kanssa. Paina kansi ja
siimatrimmeripää yhteen siten, että molemmat salvat
loksahtavat loviin.
11. Asenna siima käsikirjan seuraavan luvun mukaisesti.
SIIMATRIMMERIN MUUNTAMINEN
PENSASLEIKKURIKSI
VAROITUS
Kun käytät pensasleikkuriterää, ruohonohjaimen on
oltava irti teränsuojuksesta.
Siimapään irrottaminen
Katso kuvaa 6. Katso kuvaa 8.
1. Avaa ReelEasy™ -siimatrimmeripää painamalla
molemmilla puolilla olevia salpoja. Siimatrimmeripää
sisältää jousen, joten pidä toinen käsi
siimatrimmeripään kannen päällä kun painat salpoja.
2. Irrota siimapään suojus, napautusnuppi ja siimakela.
3. Irrota kuusiopultti vetoakselista käyttäen siimanupin
sisällä olevaa kuusioaukkoa.
4. Irrota siimapään kotelo vetoakselista.
5. Työnnä ylemmän laipan välilevyn ja käyttöpyörästön
pään läpi sokka. Irrota vetoliitäntä kiertämällä sitä
myötäpäivään mukana tulleella 16 mm:n avaimella.
6. Irrota ylälaipan aluslevy väliakselista ja säilytä se
myöhempää käyttöä varten.
7. Käytä mukana tullutta yhdistelmäavainta
löysentäessäsi kaikki kolme pulttia ja irrota sitten
ruohonohjain teränsuojuksesta.
HUOMAUTUS: Säilytä purettuja osia yhdessä
myöhempää käyttöä varten.
Terän asentaminen
Katso kuvaa 7.
1. Aseta ylälaipan välilevy väliakselin päälle kovera puoli
teränsuojusta kohden.
2. Aseta terän ylälaipan keskelle ja varmista, että se istuu
tasaisesti. Aseta kuppialuslevy kohotettu keskusta
poispäin terästä.
3. Asenna terän mutteri.
4. Työnnä ylemmän laippavälilevyn loven ja
hammasvaihteen reiän läpi sokka. Käännä terän
mutteria vastapäivään mukana tulleella 13 mm
kiintoavaimella ja kiristä tiukalle.
KÄYTTÖ
POLTTOAINE JA POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN
Polttoaineen turvallinen käsittely
Käsittele polttoainetta aina varoen. Se on erittäin
helposti syttyvää.
Lisää polttoainetta aina ulkona. Älä hengitä
polttoaineen höyryjä.
Älä anna bensiinin tai öljyn päästä ihon kanssa
kosketuksiin.
Pidä bensiini ja öljy poissa silmistä. Jos bensiiniä tai
öljyä pääsee silmiin, pese heti puhtaalla vedellä. Jos
ärsytystä jatkuu, käänny välittömästi lääkärin puoleen.
Siivoa valunut bensiini välittömästi.
Polttoaineen sekoittaminen
Tämä tuote käy 2-tahtimoottorilla, johon tarvitaan
esisekoitetun bensiinin ja 2-tahtimoottorin öljyn
seos. Sekoita lyijytön bensiini ja 2-tahtimoottorin öljy
puhtaassa bensiinille hyväksytyssä astiassa.
Tämä moottori on sertifioitu toimimaan lyijyttömällä
bensiinillä, joka on tarkoitettu autojen käyttöön ja jonka
oktaaniarvo on 91 ([R + M]/2) tai korkeampi.
Älä käytä minkäänlaista esisekoitettua bensiiniä/öljyä
huoltoasemilta.
Käytä yksinomaan synteettistä 2-tahtiöljyä. Älä käytä
auton voiteluainetta tai perämoottorin 2-tahtiöljyä.
Sekoita 2 % synteettistä kaksitahtivoiteluöljyä
bensiiniin. Tämä on suhteessa 30:1.
Sekoita polttoaine hyvin ja joka kerta ennen sitä
lisättäessä.
Sekoita pienissä erissä. Älä sekoita suurempia
määriä kuin mitä voit käyttää 30 päivän aikana.
Suosittelemme myös polttoaineen stabilointiainetta
sisältävän synteettisen 2-tahtiöljyn käyttöä.
1 Litre + 33 ml =
2 Litres + 67 ml =
3 Litres + 100 ml = 30:1
4 Litres + 133 ml =
5 Litres + 167 ml =
Säiliön täyttäminen
Puhdista polttoainesäiliön tulpan ympärillä oleva pinta
saastumisen estämiseksi.
102
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Irrota polttoainesäiliön tulppa hitaasti paineen
vapauttamiseksi ja estääksesi polttoaineen pääsyn
ulos tulpan ympäriltä.
Kaada polttoaineseosta varovasti säiliöön. Vältä
läikyttämästä.
Ennen polttoainesäiliön tulpan asettamista takaisin
paikoilleen, puhdista ja tarkasta tiivisterengas.
Kierrä polttoainesäiliön tulppa heti takaisin paikoilleen
ja kiristä käsin. Pyyhi pois läikkynyt polttoaine. Siirry
9 metrin (30 jalan) päähän täyttöpaikasta ennen
moottorin käynnistämistä.
HUOMAUTUS: On normaalia, että moottorista tulee
savua sen ensimmäisen käytön aikana ja sen jälkeen.
VAROITUS
Sammuta moottori aina ennen tankkausta. Älä
koskaan lisää polttoainetta koneeseen, kun moottori
on käynnissä tai kuuma. Siirry vähintään 9 metrin (30
jalkaa) päähän polttoaineen lisäyspaikasta ennen kuin
käynnistät moottorin. Älä tupakoi.
SIIMATRIMMERIN KÄYTTÖ
Katso kuvaa 9.
Pitele tuotetta oikealla kädellä liipaisinkahvasta ja
vasemmalla kädellä vasemmasta kahvasta. Otteen on
oltava käytön aikana tukeva.
Tuotetta on pidettävä mukavassa asennossa
liipaisinkahva suunnilleen lantion korkeudella.
Käytä laitetta aina täydellä kaasulla. Pitkäaikainen
leikkuu osittaisella kaasulla saa voiteluaineen
tihkumaan äänenvaimentimeen.
Leikkaa pitkä ruoho ylhäältä alas, jotta ruoho ei pääse
kietoutumaan akselin kotelon ja siimapään ympärille,
eikä laite pääse ylikuumenemaan.
Jos siimapään ympärille kietoutuu ruohoa, sammuta
moottori, irrota sytytystulpan kaapeli ja irrota ruoho.
LEIKKUUVINKKEJÄ
Katso kuvaa 10.
Pidä tuote kallistettuna leikkuualuetta kohden.
Älä käytä sähkötyökalua kosteissa ja märissä tiloissa
tai sateessa.
Leikkaa siiman kärjellä; älä pakota siimapäätä
leikkaamattomaan ruohoon.
Lanka-aidat ja säleaidat lisäävät siiman kulumista ja
voivat katkoa sitä. Kivi- ja tiiliseinät, pientareet ja puu
voivat kuluttaa siimaa nopeasti.
Vältä puita ja pensaita. Kaarna, puulistat,
metallipäällyste ja aidan tolpat voivat helposti
vahingoittua siiman takia.
KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN
Katso Kuva 13 - 14.
Rikastimen asento A
Rikastimen asento B
VAROITUS
Älä koskaan käynnistä tai käytä moottoria suljetussa
tai huonosti tuuletetussa tilassa; pakokaasujen
hengittäminen voi tappaa.
Kylmän moottorin käynnistäminen:
1. Aseta laite paljaalle tasapinnalle.
2. Aseta käynnistyskytkin asentoon "I" (Päällä).
3. Paina pumppauspalloa noin 5 kertaa.
4. Aseta rikastinvipu asentoon A (rikastin suljettu).
5. Vedä käynnistimen kahvaa oikealla kädellä nopein,
päättäväisin ja yhdenmukaisin ylävedoin (ei yli 6
kertaa), kunnes moottori käynnistyy.
6. Aseta rikastinvipu asentoon B (rikastin auki).
7. Anna moottorin lämmetä 30 sekuntia ennen käyttöä.
Lämpimän moottorin käynnistäminen:
1. Aseta laite paljaalle tasapinnalle.
2. Aseta käynnistyskytkin asentoon "I" (Päällä).
3. Aseta rikastinvipu asentoon B (rikastin auki).
4. Vedä käynnistimen kahvaa oikealla kädellä nopein,
päättäväisin ja yhdenmukaisin ylävedoin (ei yli 6
kertaa), kunnes moottori käynnistyy.
Moottorin sammuttaminen:
Aseta käynnistyskytkin "O" (Pois) -asentoon.
PENSASLEIKKURIN KÄYTTÖ
Katso Kuva 11 - 12.
Pitele tuotetta oikealla kädellä liipaisinkahvasta ja
vasemmalla kädellä vasemmasta kahvasta. Otteen on
oltava käytön aikana tukeva.
Tuotetta on pidettävä mukavassa asennossa
liipaisinkahva suunnilleen lantion korkeudella.
Säilytä ote ja seiso tukevasti. Aseta itsesi siten,
että leikkuuterän takapotkureaktio ei saa sinua
horjahtamaan.
Säädä hihnaripustin mukavaan asentoon.
Ole erittäin varovainen käyttäessäsi tuotteen terää.
Jos terä koskettaa kappaletta, jota se ei voi leikata, se
potkaisee takaisin. Tämä voi saada terän pysähtymään
103
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
hetkeksi ja "työntämään" laitetta poispäin kappaleesta,
johon se osui. Tämä reaktio voi olla niin voimakas, että
laite riistäytyy käyttäjän hallinnasta. Tällainen takapotku
saattaa tapahtua varoittamatta, jos terä juuttuu, jumittuu
tai takertuu. Tämä tapahtuu todennäköisimmin paikassa,
jossa leikkauskohdetta on vaikea nähdä. Jotta leikkuu
olisi helppoa ja turvallista, leikkaa ruohoja oikealta
vasemmalle. Tämä minimoi takapotkun, jos terä törmää
odottamatta kappaleeseen tai kantoon.
TERÄ
Terät sopivat ainoastaan pehmeiden rikkaruohojen ja
köynnösten leikkaamiseen. Kun terä tylsyy, se voidaan
kääntää ympäri, pidentäen sen käyttöikää. Älä teroita
terää.
LEIKKUUTEKNIIKKA
VAROITUS
Terät ovat hyvin teräviä ja voivat aiheuttaa vamman,
vaikka eivät liikkuisi. Ole erittäin varovainen
käyttäessäsi tuotteen terää. Tämän työkalun turvallinen
käyttö edellyttää, että luet ja ymmärrät tämän käyttäjän
käsikirjan ohjeet ja kaikki työkaluun kiinnitetyt tarrat.
Tuotteen hallintaan on aina käytettävä kahta kättä.
Otteen on oltava käytön aikana tukeva.
Säilytä ote ja seiso tukevasti. Aseta itsesi siten,
että leikkuuterän takapotkureaktio ei saa sinua
horjahtamaan.
Tarkista alue piilossa olevien kappaleiden, kuten
lasin, kivien, sementin, aitojen, johtojen, puunpalojen,
metallin tms. varalta ja poista ne.
Älä koskaan käytä teriä kävelypolkujen, aitojen,
pylväiden, rakennusten tai muiden kiinteiden
kappaleiden lähellä.
Älä koskaan käytä terää sen osuttua kovaan
esineeseen tarkistamatta sitä ensin vaurioiden varalta.
Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
Jotta leikkuu olisi helppoa ja turvallista, leikkaa ruohoja
oikealta vasemmalle.
HUOLTO
VAROITUS
Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita ja
varaosia. Muutoin laitteen suorituskyky saattaa kärsiä
tai se voi aiheuttaa onnettomuuden ja mitätöidä takuun.
Leikkuulaitteen ei saa toimia tyhjäkäynnillä. Jos
näin ei ole, kytkintä tulee säätää tai laite on vietävä
välittömästi pätevään huoltoon.
Voit tehdä tässä käyttöoppaassa kuvattuja säätöjä
ja korjauksia. Jos laite vaatii muuta huoltoa, vie se
valtuutettuun huoltopisteeseen.
Epäasianmukaisesta huollosta voi syntyä ylimääräisiä
hiilijäämiä, mikä heikentää suorituskykyä ja saa
äänenvaimentimesta vuotamaan mustaa öljyä.
Varmista, että kaikki suojukset, hihnat, ohjauslevyt
ja kädensijat on kiinnitetty tukevasti, jotta vältyt
loukkaantumisvaaralta.
SIIMAN VAIHTAMINEN
Katso kuvaa 8.
Varmista, että laite on off-asennossa
Irrota sytytystulpan kaapeli, jotta laite ei pääse
käynnistymään vahingossa.
Käytä 2.4 mm:n paksuista yksisäikeistä siimaa.
Leikkaa siimasta noin 6 m:n mittainen pätkä
Käännä siimapään nuppia, kunnes se osoittaa
siimapään päällä olevia nuolia.
Aseta siiman toinen pää siimapään sivussa olevaan
reikään ja työnnä se reiän läpi. Jatka siiman
työntämistä siimapään läpi, kunnes puolet siimasta
on kulkenut siimapään läpi ja siima jakautuu tasaisesti
siimapään ulkopuolella.
Kelaa siima kiertämällä siimapään nuppia
myötäpäivään.
Kelaa siimaa, kunnes noin 20cm jää siimapään
ulkopuolelle.
TERÄSUOJAIN
Katso kuvaa 15.
Aseta terän päälle teräsuojus aina, kun laite ei ole
käytössä. Teräsuojuksen sivuilla on kiinnikkeet, joilla se
napsautetaan kiinni terään ja joilla se pysyy paikoillaan.
Käytä käsineitä ja ole varovainen käsitellessäsi terää.
HUOMAUTUS: Irrota teräsuojus aina ennen laitteen
käyttöä. Jos suojusta ei irroteta, se saattaa singota
laitteesta terän alkaessa pyöriä.
PAKOAUKON JA ÄÄNENVAIMENTIMEN
PUHDISTAMINEN
Riippuen käytetystä polttoainetyypistä, käytetystä
öljytyypistä ja määrästä ja/tai laitteen käyttöympäristöstä,
pakoaukko ja äänenvaimennin voivat tukkeutua
hiilikerrostumista. Jos bensiinikäyttöisen laitteen teho
heikkenee, pätevän huoltoteknikon on poistettava
keräymät, jotta suorituskyky palautuisi.
ILMANSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN
Katso kuvaa 16.
104
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Varmista, että laite on off-asennossa
Irrota ilmansuodattimen suojus.
Irrota ilmansuodatin ja puhdista lämpimällä
saippuavedellä.
Huuhtele ja anna ilmansuodattimen kuivua täysin.
Asenna ilmansuodatin.
Asenna ilmansuodattimen suojus.
Kiristä lukitusruuvi.
POLTTOAINESÄILIÖN KORKIN TARKISTAMINEN
VAROITUS
Vuotava polttoainesäiliön korkki merkitsee tulipalon
vaaraa, ja se on vaihdettava välittömästi.
Polttoainesäiliön korkissa on huoltovapaa suodatin ja
sulkuventtiili. Tukkeutunut polttoainesuodatin heikentää
moottorin suorituskykyä. Jos suorituskyky paranee
polttoainesäiliön korkin ollessa löysällä, sulkuventtiili voi
olla viallinen tai tukossa. Asenna polttoainesäiliön korkki
tarvittaessa.
SYTYTYSTULPAN VAIHTAMINEN
Moottorissa käytetään TORCH L7RTC sytytystulppaa,
jonka välys on 0,6 mm - 0,7 mm. Käytä oikeaa varaosaa.
HUOMAUTUS
Ole varovainen ettet kierrä sytytystulppaa pois
kierteiltään. Jos pultit eivät mene kierteilleen, moottori
vioittuu pahasti.
TUOTTEEN VARASTOINTI
Lyhytaikainen säilytys:
Puhdista laitteesta kaikki vieraat materiaalit.
Varastoi tuote hyvin tuuletettuun paikkaan, jossa
lapset eivät pääse siihen käsiksi.
Pitkäaikaisesti varastoitaessa (yli kuukaudeksi):
Tyhjennä säiliö polttoaineesta bensiinin varastointiin
hyväksyttyyn astiaan.
Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy.
Puhdista laitteesta kaikki vieraat materiaalit.
Varastoi tuote hyvin tuuletettuun paikkaan, jossa
lapset eivät pääse siihen käsiksi. Pidä poissa
syövyttäviltä aineilta kuten puutarhakemikaaleilta ja
jäänsulatussuolalta.
Peitä terä teränsuojuksella ennen yksikön varastointia
sekä kuljetuksen ajaksi.
Noudata kaikkia kansallisia ja paikallisia bensiinin
turvallista säilytystä ja käsittelyä koskevia määräyksiä.
TARKASTAMINEN PUDOTTAMISEN JA MUIDEN
ISKUJEN JÄLKEEN
Tarkista tuote huolella ja paikanna kaikki vauriot ja viat.
Valtuutetun huoltopisteen on korjattava tai vaihdettava
vioittuneet osat asianmukaisesti.
105
Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
VIANHAKU
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Moottori ei käynnisty.
Ei kipinää.
Tarkasta sytytystulppa. Irroita sytytystulppa. Asenna
sytytystulpan kansi takaisin ja aseta sytytystulppa
metallisylinterille. Vedä käynnistinvaijerista ja katso
ilmestyykö kipinä sytytystulpan elektrodille. Jos kipinää ei
ilmesty, tee testi uuden sytytystulpan kanssa.
Ei polttoainetta.
Käytä ryypytintä kunnes se on täyttynyt polttoaineesta.
Jos ryypytin ei täyty, polttoaineen syöttöjärjestelmä on
tukossa. Ota yhteys korjaamoon. Jos ryypytin täyttyy,
moottori on ehkä tukehtunut (katso seuraavasta
kohdasta).
Moottori on tukehtunut.
Irrota sytytystulppa ja käännä tasausleikkuri siten, että
sytytystulpan aukko kohdistuu alaspäin. Varmista, että
starttivipu on ”auki” asennossa ja vedä käynnistimestä
10 – 14 kertaa. Moottorista tulisi poistua liika polttoaine.
Puhdista sytytystulppa ja asenna se paikalleen. Pidä
liipaisin kokonaan alas painettuna ja vedä kolme kertaa
käynnistintä starttivivun ollessa ”auki” asennossa . Jos
moottori ei käynnisty, aseta starttivipu ”suljettu” asentoon
ja noudata kohdassa ”Työkalun käynnistäminen ja
sammuttaminen” annettuja ohjeita. Jos moottori ei
vieläkään käynnisty, toista vaiheita uuden sytytystulpan
kanssa.
Käynnistintä on vaikeampi vetää kuin
uutena.
Ota yhteys korjaamoon.
Moottori käynnistyy, mutta ei
kiihdytä.
Kaasutin on säädettävä. Ota yhteys korjaamoon.
Moottori ei saavuta täystehoa ja
savuaa liikaa.
Polttoainesekoite on tarkastettava.
Käytä hiljattain sekoitettua polttoainetta, jossa on oikea
suhde synteettistä kaksitahtiöljyä.
Ilmansuodatin on likainen.
Puhdista ilmansuodatin. Katso kohdasta
"Ilmansuodattimen vaihtaminen ja puhdistaminen".
Kaasutin on säädettävä. Ota yhteys korjaamoon.
Moottori käynnistyy ja kiihtyy,
mutta ei pysy joutokäynnillä.
Kaasutin on säädettävä. Ota yhteys korjaamoon.
Terä jatkaa pyörimistä kun
moottori on joutokäynnillä.
Kaasutin on säädettävä. Ota yhteys korjaamoon.
Ruoho tartuu putken ja tasaimen
ympärille.
Leikkaat korkeaa nurmikkoa läheltä
maaperää.
Leikkaa korkea nurmikko ylhäältä alaspäin.
Käytät tasausleikkuria keskiteholla. Käytä tasausleikkuria aina täydellä teholla.
Äänenvaimentimessa on
öljyvuoto.
Käytät tasausleikkuria keskiteholla. Käytä tasausleikkuria aina täydellä teholla.
Polttoainesekoite on tarkastettava.
Käytä hiljattain sekoitettua polttoainetta, jossa on oikea
suhde synteettistä kaksitahtiöljyä.
Ilmansuodatin on likainen.
Puhdista ilmansuodatin. Katso kohdasta
"Ilmansuodattimen vaihtaminen ja puhdistaminen".
Kaasutin on säädettävä. Ota yhteys korjaamoon.
Português Dansk Svenska Suomi Norsk
Русский
RBC52FSB RBC42FSB
Peso Vægt Vikt Paino Vekt Вес
sem combustível e
acessório, com arnês
uden brændstof og
tilbehør, med selen
utan bränsle och
förlängare, med selen
ilman polttoainetta ja
lisävarusteita, kanssa
valjaita
uten drivstoff og
tilbehør, med selen
без топлива и
насадки, с
крепежным ремнем
8.3 kg
Sem combustível
e cabeça de fio de
corte
Uden brændstof og
trådhoved
Utan bränsle och
trådhuvud
Ilman polttoainetta ja
siimapäätä
Uten drivstoff og
trådhode
Без заправки и
струнной головки
9.28 kg
Sem combustível e
lâmina
Uden brændstof og
klinge
Utan bränsle och
blad
Ilman polttoainetta
ja terä
Uten drivstoff og blad Без заправки и
пильное полотно
9.35 kg
Capacidade
do depósito de
combustível
Brændstofbeholderens
kapacitet
Bränsletankens volym Polttoainesäiliön
tilavuus
Drivstofftankens
kapasitet
Объем топливного
бака
Max. 1100 cm
3
Recomendado Anbefalet Rekommenderat Suositeltu Anbefalt Рекомендуемый 1000 cm
3
Lâmina de corte
sectorial
Klippeområde klinge Skärblad Leikkuuterä Ljåformet kniv Лезвие для кошения
травы
cabeça de fio de
corte
trådhoved trådhuvud siimapäätä trådhode струнной головки 415 mm
Lâmina Klinge Blad Terä Blad Пильное полотно 55 mm
Binário recomendado
para a lâmina
Anbefalet moment til
klingen
Rekommenderat
moment för bladet
Terälle suositeltu
vääntömomentti
Anbefalt dreiemoment
til bladet
Рекомендованный
вращающий момент
для ножа
12 Nm
Cortar o diâmetro
da linha
Klippetrådsdiameter Klipptrådens diameter Leikkuusiiman
halkaisija
Diameter på
klippesnoren
Диаметр режущей
струны
2.4 mm
Cilindrada do motor Motor, slagvolumen Motorförskjutning Moottorin iskutilavuus Motorens slagvolum Рабочий объем
мотора
51.7 cm
3
Potência máxima do
motor (de acordo com
a norma ISO 8893)
Højeste motoreffekt
(efter standard ISO
8893)
Max. motoreffekt
(enligt ISO 8893)
Moottorin
maksimiteho (normin
ISO 8893 mukaisesti)
Maks. motoreffekt
(i samsvar med
standarden ISO 8893)
Максимальная
мощность двигателя
(в соответствии со
стандартом ISO
8893)
1.3 kW
Frequência de
rotação máxima
do eixo
Spindlens maksimale
omdrejningsfrekvens
Maximal
rotationsfrekvens hos
spindeln
Karan suurin
kiertonopeus
Maksimum
rotasjonsfrekvens på
spindelen
Максимальная
скорость вращения
шпинделя
- Corta-sebes - Buskrydder - Röjsåg - Ruohoraivuri - Krattrydder - Триммер 7,340 min
-1
- Aparador de relva - Trådtrimmer - Trimmer - Siimaleikkuri - Trådtrimmer - Бензокоса 7,340 min
-1
Regime do motor à
velocidade de rotação
máx.
Motoromdrejninger
ved max.
omløbshastighed
Motorns varvtal
vid max.
rotationshastighet
Moottorin
pyörintänopeus
maksimiteholla.
Motortall ved maks.
rotasjonshastighet
Обороты двигателя
при рекомендуемой
максимальной
скорости вращения
шпинделя
- Corta-sebes - Buskrydder - Röjsåg - Ruohoraivuri - Krattrydder - Триммер 9,500 min
-1
- Aparador de relva - Trådtrimmer - Trimmer - Siimaleikkuri - Trådtrimmer - Бензокоса 9,500 min
-1
Regime do motor ao
ralenti
Motorens
tomgangshastighed
Motorns varvtal vid
tomgång
Moottorin
joutokäyntinopeus
Motorturtall i tomgang Обороты двигателя
на холостом ходу
2,520 - 3,080 min
-1
Consumo de
combustível (de
acordo com a ISO
8893) ao rendimento
máx. do motor
Brændstofforbrug
(efter ISO 8893) ved
max. motorydelse
Bränsleförbrukning
(enligt ISO 8893) vid
max. motoreffekt
Polttoainekulutus
(ISO 8893
mukaisesti) moottorin
maksimiteholla
Drivstoff-forbruk
(ifølge ISO 8893) ved
maks. motorytelse
Потребление
топлива (в
соответствии с
требованиями
ISO 8893) при
максимальной
нагрузке двигателя
0.65 kg/h
Consumo específico
de combustível (de
acordo com a ISO
8893) ao rendimento
máx. do motor
Specifikt
brændstofforbrug
(efter ISO 8893) ved
max. motorydelse
Specifik
bränsleförbrukning
(enligt ISO 8893) vid
max. motoreffekt
Erityinen
polttoainekulutus
(ISO 8893
mukaisesti) moottorin
maksimiteholla
Spesifikt drivstoff-
forbruk (ifølge ISO
8893) ved maks.
motorytelse
Потребление
специального
топлива (в
соответствии с
требованиями
ISO 8893) при
максимальной
нагрузке двигателя
0.50 kg/h
Português Dansk Svenska Suomi Norsk
Русский
RBC52FSB
RBC42FSB
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibrasjon
(ISO22867):
Вибрация
(ISO22867):
Aparador de relva Trådtrimmer Trimmer Siimaleikkuri Trådtrimmer Бензокоса
manípulo direito højre håndtag höger handtag oikeassa kahvassa høyre håndtak правой ручки
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 3.86 m/s
2
3.86 m/s
2
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 14.34 m/s
2
14.34 m/s
2
Valor total
da vibração
equivalente
Ækvivalent total
vibrationsniveau
Samma som totala
vibrationsvärdet
Ekvivalentti tärinän
kokonaisarvo
Tilsvarende
totalverdier for
vibrasjoner
Общее
эквивалентное
значение вибрации
10.50 m/s
2
10.50 m/s
2
manípulo esquerdo venstre håndtag vänster handtag vasemmassa
kahvassa
venstre håndtak левой ручки
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 3.24 m/s
2
3.24 m/s
2
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 8.81 m/s
2
8.81 m/s
2
Valor total
da vibração
equivalente
Ækvivalent total
vibrationsniveau
Samma som totala
vibrationsvärdet
Ekvivalentti tärinän
kokonaisarvo
Tilsvarende
totalverdier for
vibrasjoner
Общее
эквивалентное
значение
вибрации
6.64 m/s
2
6.64 m/s
2
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 1.5 m/s
2
Nível sonoro (ISO
22868)
Støjniveau (ISO
22868)
Ljudnivå (ISO
22868)
Melutaso (ISO
22868)
Støynivå (ISO
22868)
Уровень шума
(ISO 22868)
Nível de emissão
de pressão sonora
ponderação A
na posição do
operador
A-vægtet
lydtryksniveau på
operatørposition
Strålande
ljudtrycksnivå
A-viktsemission på
operatörspositionen
Käyttäjään
kohdistuva
A-painon
äänenpainetaso
A-vektet utslipp
av lydtrykk
der operatøren
befinner seg
Уровень
A-взвешенного
звукового давления
на месте работы
оператора
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 75.9 dB(A) 75.9 dB(A)
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 98.9 dB(A) 98.9 dB(A)
Equivalente Ækvivalent Motsvarande Ekvivalentti Tilsvarende Эквивалентной 95.9 dB(A) 95.9 dB(A)
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 3 dB(A)
Nível de potência
sonora ponderada
A
A-vægtet
lydeffektniveau
A-vägd
ljudeffektsnivå
A-painotettu
äänenteho
A-vektet
lydeffektnivå
Уровень
A-взвешенной
звуковой
мощности
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 90.2 dB(A)
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 111.4 dB(A)
Equivalente Ækvivalent Motsvarande Ekvivalentti Tilsvarende Эквивалентной 111.4 dB(A)
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 3 dB(A)
Eesti Hrvatski Slovensko Slovenčina България
RBC52FSB
RBC42FSB
Vibratsioon (ISO22867): Vibracije (ISO22867): Vibracije (ISO22867): Vibrácie (ISO22867): Вибрации (ISO22867):
Trimmer Šišač Kosilnica z nitko Strunová kosačka Тример
Paremal käepide Desnoj ručka Desnem ročaj Pravej rukoväť Дясната ръкохватка
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 3.86 m/s
2
3.86 m/s
2
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 14.34 m/s
2
14.34 m/s
2
Vibratsiooni väärtus
paremal käepidemel
Vrijednost vibracija na
desnoj ručki
Vrednost vibracij pri
desnem ročaju
Hodnota vibrácií na
pravej rukoväti
Стойност на
вибрациите при
дясната ръкохватка
10.50 m/s
2
10.50 m/s
2
Vasakul käepide Lijevoj ručka Levem ročaj Ľavej rukoväť Лявата ръкохватка
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 3.24 m/s
2
3.24 m/s
2
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 8.81 m/s
2
8.81 m/s
2
Ekvivalentne
vibratsiooni koguväärtus
Ekvivalent ukupnoj
vrijednosti vibracija
Ekvivalent skupne
vrednosti vibracij
Celková hodnota
ekvivalentných vibrácií
Обща стойност
на еквивалентни
вибрации
6.64 m/s
2
6.64 m/s
2
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 1.5 m/s
2
Müratase (ISO 22868) Razina buke
(ISO 22868)
Nivo hrupa (ISO 22868) Hladina hluku (ISO
22868)
Ниво на шума (ISO
22868)
A-kaalutud emissiooni
helirõhu tase juhi
töökohal
Emisiji A-ponderirane
razine zvučnog tlaka u
položaju operatera
A-izmerjene ravni
emisij zvočnega tlaka
na položaju upravljavca
Emisná vážená A
hladina akustického
tlaku na pozícii
obsluhujúcej osoby
Равнище A на нивото
на налягането на
излъчвания шум на
мястото на оператора
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 75.9 dB(A) 75.9 dB(A)
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 98.9 dB(A) 98.9 dB(A)
Ekvivalentne Ekvivalentno Ekvivalent Ekvivalentná Еквивалентно 95.9 dB(A) 95.9 dB(A)
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 3 dB(A)
A-kaalutud
helivõimsuse tase
Ponderirana razina
zvučne snage
A-izmerjena raven
zvočne moči
Vážená A hladina
akustického výkonu
Ниво на силата на
шума с равнище A
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 90.2 dB(A)
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 111.4 dB(A)
Ekvivalentne Ekvivalentno Ekvivalent Ekvivalentná Еквивалентно 111.4 dB(A)
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 3 dB(A)
Português Dansk Svenska Suomi Norsk
Русский
RBC52FSB
RBC42FSB
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibration
(ISO22867):
Vibrasjon
(ISO22867):
Вибрация
(ISO22867):
Corta-sebes Buskrydder Röjsåg Ruohoraivuri Krattrydder Триммер
manípulo direito højre håndtag höger handtag oikeassa kahvassa høyre håndtak правой ручки
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 3.86 m/s
2
3.86 m/s
2
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 5.22 m/s
2
5.22 m/s
2
Valor total
da vibração
equivalente
Ækvivalent total
vibrationsniveau
Samma som totala
vibrationsvärdet
Ekvivalentti tärinän
kokonaisarvo
Tilsvarende
totalverdier for
vibrasjoner
Общее
эквивалентное
значение вибрации
4.59 m/s
2
4.59 m/s
2
manípulo esquerdo venstre håndtag vänster handtag
vasemmassa
kahvassa
venstre håndtak левой ручки
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 3.24 m/s
2
3.24 m/s
2
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 3.99 m/s
2
3.99 m/s
2
Valor total
da vibração
equivalente
Ækvivalent total
vibrationsniveau
Samma som totala
vibrationsvärdet
Ekvivalentti tärinän
kokonaisarvo
Tilsvarende
totalverdier for
vibrasjoner
Общее
эквивалентное
значение
вибрации
3.63 m/s
2
3.63 m/s
2
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 1.5 m/s
2
Nível sonoro (ISO
22868)
Støjniveau (ISO
22868)
Ljudnivå (ISO
22868)
Melutaso (ISO
22868)
Støynivå (ISO
22868)
Уровень шума
(ISO 22868)
Nível de emissão
de pressão sonora
ponderação A
na posição do
operador
A-vægtet
lydtryksniveau på
operatørposition
Strålande
ljudtrycksnivå
A-viktsemission på
operatörspositionen
Käyttäjään
kohdistuva
A-painon
äänenpainetaso
A-vektet utslipp
av lydtrykk
der operatøren
befinner seg
Уровень
A-взвешенного
звукового давления
на месте работы
оператора
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 75.9 dB(A) 75.9 dB(A)
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 99.2 dB(A) 99.2 dB(A)
Equivalente Ækvivalent Motsvarande Ekvivalentti Tilsvarende Эквивалентной 96.2 dB(A) 96.2 dB(A)
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 3 dB(A)
Nível de potência
sonora ponderada
A
A-vægtet
lydeffektniveau
A-vägd
ljudeffektsnivå
A-painotettu
äänenteho
A-vektet
lydeffektnivå
Уровень
A-взвешенной
звуковой
мощности
Ao ralenti Tomgang Tomgångskörning Tyhjäkäynnillä Tomgang На холостом ходу 90.2 dB(A)
Em funcionamento Tophastighed Racing Huipponopeudella Rusing При работе 112.2 dB(A)
Equivalente Ækvivalent Motsvarande Ekvivalentti Tilsvarende Эквивалентной 112.2 dB(A)
Incerteza Usikkerhed Osäkerhet Epätarkkuus Usikkerhet Погрешность 3 dB(A)
Eesti Hrvatski Slovensko Slovenčina България
RBC52FSB
RBC42FSB
Vibratsioon (ISO22867): Vibracije (ISO22867): Vibracije (ISO22867): Vibrácie (ISO22867): Вибрации (ISO22867):
Võsalõikur Rezačica Obrezovalnik grmovja Krovinorez
Тример за
разчистване
Paremal käepide Desnoj ručka Desnem ročaj Pravej rukoväť Дясната ръкохватка
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 3.86 m/s
2
3.86 m/s
2
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 5.22 m/s
2
5.22 m/s
2
Vibratsiooni väärtus
paremal käepidemel
Vrijednost vibracija na
desnoj ručki
Vrednost vibracij pri
desnem ročaju
Hodnota vibrácií na
pravej rukoväti
Стойност на
вибрациите при
дясната ръкохватка
4.59 m/s
2
4.59 m/s
2
Vasakul käepide Lijevoj ručka Levem ročaj Ľavej rukoväť Лявата ръкохватка
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 3.24 m/s
2
3.24 m/s
2
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 3.99 m/s
2
3.99 m/s
2
Ekvivalentne
vibratsiooni koguväärtus
Ekvivalent ukupnoj
vrijednosti vibracija
Ekvivalent skupne
vrednosti vibracij
Celková hodnota
ekvivalentných vibrácií
Обща стойност
на еквивалентни
вибрации
3.63 m/s
2
3.63 m/s
2
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 1.5 m/s
2
Müratase (ISO 22868)
Razina buke
(ISO 22868)
Nivo hrupa (ISO 22868)
Hladina hluku (ISO
22868)
Ниво на шума (ISO
22868)
A-kaalutud emissiooni
helirõhu tase juhi
töökohal
Emisiji A-ponderirane
razine zvučnog tlaka u
položaju operatera
A-izmerjene ravni
emisij zvočnega tlaka
na položaju upravljavca
Emisná vážená A
hladina akustického
tlaku na pozícii
obsluhujúcej osoby
Равнище A на нивото
на налягането на
излъчвания шум на
мястото на оператора
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 75.9 dB(A) 75.9 dB(A)
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 99.2 dB(A) 99.2 dB(A)
Ekvivalentne Ekvivalentno Ekvivalent Ekvivalentná Еквивалентно 96.2 dB(A) 96.2 dB(A)
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 3 dB(A)
A-kaalutud
helivõimsuse tase
Ponderirana razina
zvučne snage
A-izmerjena raven
zvočne moči
Vážená A hladina
akustického výkonu
Ниво на силата на
шума с равнище A
Tühikäik U praznom hodu Prosti tek Voľnobeh На празен ход 90.2 dB(A)
Töökäik U radu Obremenitev Beh Работен режим 112.2 dB(A)
Ekvivalentne Ekvivalentno Ekvivalent Ekvivalentná Еквивалентно 112.2 dB(A)
Määramatus Neodređenost Negotovost Neurčitosť Променливост 3 dB(A)
SV
GARANTI
Förutom de lagstadgade rättigheter som följer köpet omfattas denna produkt av
en garanti som anges nedan.
1. Garantitiden är 24 månader för konsumenter och börjar den dag då
produkten köptes. Detta datum måste kunna dokumenteras av en
faktura eller annat inköpsbevis. Produkten är utformad och avsedd för
konsumenter och ska endast användas för privat bruk. Det innebär att
ingen garanti lämnas vid yrkesmässig eller kommersiell användning.
2. I vissa fall (t.ex. marknadsföring, sortiment av verktyg), nns det en möjlighet
att förlänga garantitiden under den period som beskrivs ovan genom
registrering på hemsidan www.ryobitools.eu. De verktyg det gäller för
framgår tydligt i butiker och/eller på förpackningen. Slutanvändaren måste
registrera sitt nyinköpta verktyg på nätet inom 8 dagar från inköpsdatum.
Slutanvändaren kan registrera sig för den utökade garantitiden i sitt hemland
om det framgår på registreringsformuläret online där detta alternativ är
giltigt. Dessutom måste slutanvändarna ge sitt samtycke till lagring av de
uppgifter som krävs för att komma in på nätet och de måste godkänna
villkoren. Registreringens mottagningsbevis som skickas ut via e-post och
den ursprungliga fakturan som visar inköpsdatum fungerar som bevis på
förlängd garantitid. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.
3. Garantin täcker alla fel på produkten under garantitiden som beror på fel
i utförande eller material vid inköpsdatumet. Garantin är begränsad till
reparation och/eller utbyte och inkluderar inte några andra åtaganden,
inklusive men inte begränsat till oförutsedda skador eller följdskador.
Garantin gäller inte om produkten har använts på fel sätt, använts på ett sätt
som inte följer användarhandboken eller som har anslutits på ett felaktigt
sätt. Denna garanti gäller inte för:
skador på produkten som beror på felaktigt underhåll
om produkten har ändrats eller modifierats
en produkt där den ursprungliga identifieringen (varumärke,
serienummer) har förstörts, ändrats eller tagits bort
skador som orsakas av att användarhandboken inte har följts
alla produkter som inte följer CE-bestämmelser
en produkt som en icke-kvalificerad yrkesperson eller en person som
inte har behörighet från Techtronic Industries har försökt att reparera
en produkt som ansluts till eluttaget (ampere, spänning, frekvens) på
fel sätt
en produkt som används med olämplig bränsleblandning (bränsle, olja,
procent av olja)
skador som orsakas av yttre påverkan (kemiska, fysikaliska, stötar)
eller främmande ämnen
normalt slitage av reservdelar
felaktig användning, överbelastning av verktyget
användning av icke-godkända tillbehör eller delar
förgasare efter 6 månader, justering av förgasare efter 6 månader
komponenter (delar och tillbehör) med förbehåll för normalt slitage,
inklusive men inte begränsat till stötknoppar, drivremmar, koppling,
blad av häcksaxar eller gräsklippare, sele, kabelhållare, kolborstar,
nätkabel, pinnar, filtbrickor, hitchkopplingar, blåsfläktar, fläkt- och
vakuumrör, vakuumväska och remmar, ledskenor, sågkedjor,
slangar, anslutningar, sprutmunstycken, hjul, sprayanordningar,
inre spolar, yttre spolar, skärande linjer, tändstift, luftfilter, gasfilter,
marktäckningsblad, osv.
4. För service, måste produkten skickas eller presenteras till en RYOBI-
godkänd servicestation som anges för varje land i följande lista med
adresser. I vissa länder ombesörjer den lokala RYOBI-återförsäljaren att
skicka produkten till RYOBI-serviceorganisationen. När en produkt skickas
till en RYOBI-servicestation, ska produkten förpackas på ett säkert sätt utan
farligt innehåll som bensin, märkt med avsändarens adress tillsammans med
en kort som beskriver felet.
5. En reparation/utbyte som sker under denna garanti är gratis. Den utgör inte
en förlängning eller en ny start på garantitiden. Utbyts delar eller verktyg
blir vår egendom. I vissa länder måste leveranskostnader eller porto betalas
av avsändaren.
6. Denna garanti gäller i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Turkiet
och Ryssland. Utanför dessa områden ska du kontakta din auktoriserade
RYOBI-återförsäljare för att avgöra om en annan garanti gäller.
AUKTORISERAT SERVICECENTER
Du hittar närmaste auktoriserade servicecenter genom att gå till se.ryobitools.
eu.
FI
TAKUU
Hankinnasta koituvien laillisten oikeuksien lisäksi tätä tuotetta hallitsee alla
kuvattu takuu.
1. Takuukausi on 24 kuukautta kuluttajille ja alkaa tuotteen ostopäivästä.
Tämän päivän on oltava merkitty kuittiin tai muuhun todisteeseen
hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu ja tarkoitettu ainoastaan kuluttajien
yksityiskäyttöön. Ammatti- ja kaupalliseen käyttöön ei näin ollen ole
takuuta.
2. Joissain tapauksissa (kuten tarjous, laitesarja) takuukautta voidaan
pidentää kuvattua kautta pidemmäksi rekisteröimällä tuote osoitteessa
www.ryobitools.eu. Takuun pidennysmahdollisuus ilmoitetaan selkeästi
kaupassa ja/tai pakkauksessa. Loppukäyttäjän on rekisteröitävä uusi
laitteensa online 8 päivän sisällä sen hankkimisesta. Loppukäyttäjä voi
rekisteröityä saadakseen jatketun takuun asuinmaassaan, jos se mainitaan
online-rekisteröintilomakkeessa. Lisäksi, loppukäyttäjän on annettava
suostumuksensa tallentaa syötetyt tiedot online, ja hänen on hyväksyttävä
ehdot. Sähköpostitse lähetettävä rekisteröintivahvistus ja alkuperäinen
kuitti, josta ilmenee hankintapäivä, toimivat todisteena takuun jatkamisesta.
Lailliset oikeutesi eivät muutu.
3. Takuu kattaa takuuaikana kaikki tuotteen viat, jotka johtuvat valmistus-
tai materiaaliviasta hankintapäivänä. Takuu rajoittuu korjaukseen ja/
tai vaihtoon eikä sisällä mitään muita velvoitteita, mukaan lukien mm.
satunnaiset ja seuraamukselliset vauriot. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta
on väärinkäytetty tai käytetty käyttöoppaan vastaisesti tai se on kytketty
virheellisesti. Takuu ei kata seuraavia:
tuotteelle koituneet vahingot, jotka johtuvat virheellisestä ylläpidosta
tuote, jota on muunneltu
tuote, jossa alkuperäiset tunnisteet (tavaramerkki, sarjanumero) ovat
turmeltuneet tai niitä on muutettu tai ne on poistettu
käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvat vauriot
ei-EC-tuotteet
tuotteet, joita on yrittänyt korjata ei-pätevä asentaja tai jonka
korjaukselle ei ole saatu Techtronic Industriesilta hyväksyntää
etukäteen
tuotteet, jotka on kytketty vääränlaiseen virtalähteeseen (virta, jännite,
taajuus)
tuote, jossa on käytetty virheellistä polttoaineseosta (polttoaine, öljy,
ölhyn osuus)
vauriot, jotka johtuvat ulkoisista syistä (kemikaalit, fyysiset tekijät, iskut)
tai vieraista aineista
normaali varaosien kuluminen
virheellinen käyttö, laitteen ylikuormitus
muiden kuin hyväksyttyjen lisävarusteiden ja osien käyttö
kaasutin 6 kuukauden jälkeen, kaasuttimen säätö 6 kuukauden jälkeen
komponentit (osat ja lisävarusteet), joihin kohdistuu luonnollista
kulumista, mukaan lukien mm. napautusnupit, vetohihnat, kytkin,
pensastrimmereiden ja ruohonleikkurien terät, valjaat, kaapelikaasutin,
hiilijarhat, virtajohto, piikit, huopavälilevyt, sokat, puhaltimet, puhallin-
ja imuputket, pölynimurin pussit ja hihnat, terälevyt, teräketjut, letkut,
liittimet, suuttimet, pyörät, suihkuputket, sisäkelat, ulkoiset kelat,
leikkuusiimat, sytytystulpat, ilmansuodattimet, polttoainesuodattimet,
silppuriterät jne.
4. Huollon saaminen edellyttää, että tämä tuote lähetetään tai viedään RYOBIn
valtuuttamaan huoltoon, jotka luetellaan maittain seuraavassa huoltojen
osoiteluettelossa. Joissain maissa paikallinen RYOBI-jälleenmyyjä hoitaa
tuotteen lähettämisen RYOBI-huoltoon. Kun tuote lähetetään RYOBI-
huoltoon, se on pakattava turvallisesti ilman mitään vaarallista sisältöä,
kuten bensiiniä, siihen on merkittävä lähettäjän osoite ja sen mukana on
lähetettävä vian kuvaus.
5. Tämän takuun puitteissa tapahtuva korjaaminen/vaihto on ilmaista. Se ei
merkitse takuujakson jatkamista tai uuden kauden alkua. Vaihdetuista osista
ja laitteista tulee meidän omaisuuttamme. Joissain maissa lähettäjän on
maksettava toimituskulut tai postimaksu.
6. Tämä takuu on voimassa Euroopan Yhteisössä, Sveitsissä, Islannissa,
Norjassa, Liechtensteinissa, Turkissa ja Venäjällä. Jos olet näiden alueiden
ulkopuolella, ota yhteys valtuutettuun RYOBI-jälleenmyyjään, joka voi
kertoa, onko joku muu takuu voimassa.
VALTUUTETTU HUOLTO
Voit etsiä lähimmän valtuutetun huollon sivulta .ryobitools.eu.
SV
EC-DEKLARATION ANGÅENDE ÖVERENSSTÄMMIGHET
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Härmed deklarerar vi att produkterna
Trimmer / Röjsåg
Modellnummer: RBC52FSB / RBC42FSB
Serienummerintervall:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
är i enlighet med följande EU-direktiv och harmoniserade standarder
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Uppmätt ljudeffektsnivå: 112.87 dB (A)
Garanterad ljudeffektsnivå: 113 dB (A)
Bedömningsmetod för uppfyllelse, Annex V Directive 2000/14/EC samt
tilläggen i 2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Senior Director of Engineering
Winnenden, Jan. 31, 2013
Godkänd att sammanställa den tekniska filen:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
NO
EC-ERKLÆRING OM PRODUKTOVERENSSTEMMELSE
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Herved erklærer vi at produktet
Trådtrimmer / Krattrydder
Modellnummer: RBC52FSB / RBC42FSB
Serienummerserie:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
er i samsvar med følgende europeiske direktiver og harmoniserte standarder
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Målt lydeffektnivå: 112.87 dB (A)
Garantert lydeffektnivå: 113 dB (A)
Metode for vurdering av konformitet til tillegg V Direktiv 2000/14/EC endret ved
2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Seniorleder ingeniøravdeling
Winnenden, Jan. 31, 2013
Autorisert til å sette sammen den tekniske filen:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
FI
EC-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Ilmoitamme täten, että tuotteet
Siimaleikkuri / Ruohoraivuri
Mallinumero: RBC52FSB / RBC42FSB
Sarjanumeroalue:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
noudattaa seuraavia EU-direktiivejä ja harmonoituja standardeja
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Mitattu äänenteho: 112.87 dB (A)
Taattu äänitehon: 113 dB (A)
Säännösten noudattaminen tarkastettu direktiivin 2000/14/EC liitteen V
mukaisesti muunnettu direktiivillä 2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Suunnitteluosaston pääjohtaja
Winnenden, Jan. 31, 2013
Valtuutettu kokoamaan tekninen tiedosto:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
RU
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ EC
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Настоящим мы заявляем, что данный продукт
Бензокоса / Триммер
Номер модели: RBC52FSB / RBC42FSB
Диапазон заводских номеров:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
соответствует требованиям следующих Директив ЕС и согласованных
стандартов
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Измеренный уровень звуковой мощности: 112.87 dB (A)
Гарантируемый уровень звуковой мощности: 113 dB (A)
Способ оценки соответствия, приложение V к директиве 2000/14/EC с
изменениями 2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Старший технический директор
Winnenden, Jan. 31, 2013
Лицо, ответственное за подготовку технической документации:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
/