Princess 303000 määrittely

Kategoria
Hobs
Tyyppi
määrittely
39
FI
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-tuotteen.
Tavoitteemme on tarjota tyylikkäästi
suunniteltuja laatutuotteita kohtuulliseen
hintaan. Toivomme, että nautit tuotteen
käytöstä monen vuoden ajan.
Laitetta saavatyttää 8-vuotiaat ja
sivanhemmat lapset sekä henkilöt,
joilla on fyysisiä, aistillisia, henkis
tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita,
tai joilla ei ole kokemusta tai
tuntemusta, mikäli heitä valvotaan ja
ohjataan laitteen turvallisessa
ytössä. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eit saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta, elleivät he ole
hinän 8-vuotiaita ja heitä
valvota. Pidä laite ja sen virtajohto
kaukana alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Kuvaus (kuva A)
303000 Princess-induktioliesi on suunniteltu
ruoan valmistamiseen käyttämällä
induktiolämmitystä suoraan keittoastioihin.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Laite sopii vain
kotikäyttöön.
Soveltuvat keittoastiat: teräsastiat,
ruostumattomat teräspannut, valurautapannut,
emaloidut rautapannut, 10-22 cm:n halkaisijan
omaavat tasapohjaiset pannut.
Sopimattomat keittoastiat: keraamiset
keittoastiat, lasiastiat, kupariastiat,
alumiiniastiat, alle 8 cm:n halkaisijan
pyöreäpohjaiset pannut.
1. On/off-kytkin
2. On/off-merkkivalo
3a. Lämpötila + -painike / Teho + -painike
3b. Lämpötila - -painike / Teho - -painike
4. Lämpötilan merkkivalot / Tehon
merkkivalot
5. Ohjelma-painike
6. Ohjelman merkkivalot
7. Keittotaso keittoalueella
8. Keittoastia (ruostumaton teräs)
9. Kansi
Käyttöönotto
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Puhdista laite. Katso osiota "Puhdistus ja •
ylläpito".
Puhdista lisävarusteet. Katso osiota •
"Puhdistus ja ylläpito".
Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja •
lämmönkestävälle alustalle.
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen. •
On/off-merkkivalo (2) vilkkuu.
Aseta soveltuva keittoastia keittotasolle (7).•
Kytke laite päälle painamalla on/off-•
kytkintä (1). On/off-merkkivaloon (2)
syttyy valo.
Valitse maksimilämpötila (240 °C). •
Laite alkaa kuumenemaan.
Kytke laite pois päältä painamalla on/•
off-kytkintä (1). On/off-merkkivalo (2)
vilkkuu.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä. •
On/off-merkkivalo (2) sammuu.
Anna laitteen jäähtyä täysin.•
Huom.: Jos kytket laitteen päälle ensimmäistä
kertaa, laitteesta voi tulla vähän aikaa hiukan
savua ja sille ominainen haju. Tämä on
normaalia.
Käyttö
Lämpötilan säätö (kuva A)
Lämpötilan säätöväli on 80 °C - 240 °C.
Paina lämpötila + -painiketta (3a) •
lämpötilan nostamiseksi. Lämpötilan
merkkivalot (4) ilmoittavat asetetun
lämpötilan.
Paina lämpötila - -painiketta (3b) •
lämpötilan laskemiseksi. Lämpötilan
merkkivalot (4) ilmoittavat asetetun
lämpötilan.
40
FI
Tehon asettaminen (kuva A)
Tehon säätöväli on 400 W - 800 W.
Paina teho + -painiketta (3a) lämpötilan •
nostamiseksi. Tehon merkkivalot (4)
ilmoittavat asetetun tehon.
Paina teho - -painiketta (3b) lämpötilan •
laskemiseksi. Tehon merkkivalot (4)
ilmoittavat asetetun tehon.
Lämpötila (°C) Teho (W)
80 400
100 800
140 1400
200 1600
240 1800
Ohjelman asetus (kuva A)
Paina toistuvasti Ohjelma-painiketta (5) •
ohjelman asettamiseksi. Ohjelman
merkkivalot (6) ilmoittavat asetetun
ohjelman.
Ohjelma Selitys
FRYING Ruoan paistaminen öljyssä,
nestemäisessä rasvassa tai kiinteää
rasvassa. Lämpötilaa voidaan säätää
lämpötila +/- -painikkeilla (3).
GRILL Lihan, kalan, vartaiden ja muiden
ruokien grillaaminen suoraan
grillipannussa. Lämpötilaa voidaan
säätää lämpötila +/- -painikkeilla (3).
MILK HEATING Maidon lämmitys. (Lämpötila on
140 °C eikä sitä voida säätää.)
WATER BOILING Veden keittäminen. Keitetty vesi pysyy
lämpimänä 5 minuutin ajan. Laite
kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
(Lämpötila on 240 °C eikä sitä voida
säätää.)
SOUP Keiton valmistaminen. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
85 minuutin kuluttua. (Lämpötila on
140 °C eikä sitä voida säätää.)
RICE COOKING Riisin keittäminen. (Lämpötila on
140 °C eikä sitä voida säätää.)
KEEPING WARM Laite kytkeytyy automaattisesti pois
päältä 120 minuutin kuluttua.
(Lämpötila säilytetään välillä 50 °C -
70 °C keittoastiasta riippuen, sitä ei
voida säätää.)
Vinkkejä laitteen käyttöön
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja •
lämmönkestävälle alustalle.
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen. •
On/off-merkkivalo (2) vilkkuu.
Aseta soveltuva keittoastia keittotasolle •
(7).
Huom.: Jos laite kytketään päälle eikä
keittotasolla ole keittoastiaa, laitteesta kuuluu
äänimerkki eikä se käynnisty.
Kytke laite päälle painamalla on/off-•
kytkintä (1). On/off-merkkivaloon (2)
syttyy valo.
Toimi seuraavasti:•
- Aseta lämpötila. Katso osio "Lämpötilan
säätö". Laite alkaa kuumenemaan.
- Aseta ohjelma. Katso osio "Ohjelman
asettaminen". Laite alkaa kuumenemaan.
Kytke laite pois päältä painamalla on/•
off-kytkintä (1). On/off-merkkivalo (2)
vilkkuu.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä. •
On/off-merkkivalo (2) sammuu.
Anna laitteen jäähtyä täysin.•
Puhdistus ja ylläpito (kuva A)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen puhdistusta tai huoltoa kytke laite
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
41
FI
- Älä käytä hankaustyynyjä laitteen
puhdistamiseen.
- Älä käytä teräsvillaa laitteen puhdistamiseen.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole •
vaurioita.
Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä ja •
kostealla liinalla. Kuivaa laite huolellisesti
ulkoapäin puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
Puhdista keittoastia ja kansi saippuavedellä. •
Huuhtele keittoastia ja kansi juoksevan
veden alla. Kuivaa keittoastia ja kansi
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla liinalla.
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
Lue ytohjeet huolellisesti ennen laitteen •
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Käytä laitetta ja sen lisävarusteita •
ainoastaan niiden suunniteltuihin
käyttötarkoituksiin. Älä käytä laitetta ja sen
lisävarusteita muihin kuin näissä ohjeissa
kuvattuihin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai •
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen. Jos
jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he •
leiki laitteella.
Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta •
käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on
fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai
liikkumisrajoitteita tai joilla ei ole riittävää
tuntemusta tai kokemusta. Heidän
turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden
on ohjattava tai valvottava heitä laiteen
käytössä.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, •
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
Älä upota laitetta veteen tai muihin •
nesteisiin. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä poista laitetta käsillä.
Irrota pistoke välittömästi verkkovirta-
lähteestä. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä käytä enää laitetta.
Sähköturvallisuus
Pidä laite ja sen virtajohto kaukana alle •
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Tarkista aina ennen käyttöä, että •
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. •
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa
(vähintään 3 x 1 mm
2
).
Asenna turvallisuuden lisäämiseksi •
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka
käyttövirta ei ylitä arvoa 30 mA.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai •
jatkojohtoon pääse vettä.
Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina •
kokonaan auki.
Varmista, ettei virtajohto roiku työtason •
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja •
teräviltä reunoilta.
Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai •
pistoke on vaurioitunut tai viallinen. Jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat •
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun •
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Induktioliesien turvallisuusohjeet
Älä käytä laitetta ulkoilmassa.•
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta •
ja roiskeita.
Älä aseta laitetta keittolevylle.•
Varmista, että laitteen ympärillä on •
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Varmista, ettei laite koske syttyviin •
materiaaleihin.
Pidä laite kaukana lämpölähteistä.•
42
FI
Älä peitä laitetta.•
Älä aseta paperisivua keittoastian ja •
keittotason väliin, jotta se ei palaisi.
Laitteen ulkopinnat voivat kuumua käytön •
aikana erittäin kuumiksi. Älä koske
kuumaan keittotasoon.
Keittotaso kuumenee käytön aikana. Ä•
kosketa keittotasoon suoraan keittoastian
poistamisen jälkeen.
Keittoastia kuumenee käytön aikana. •
Poista keittoastia keittotasosta patalappuja
käyttäen.
Metalliesineet, kuten veitset, haatrukat, •
lusikat ja kannet tulee pitää kaukana
kaittotasosta, jotta ne eivät kuumentuisi.
Keittotaso on valmistettu karkaistusta •
lasista. Älä käytä laitetta, kun keittotaso on
vaurioitunut. Jos pinta on haljennut, kytke
laite pois päältä sähköiskun välttämiseksi.
Älä aseta tyhjää keittoastiaa keittotason •
päälle. Jos kuumennat tyhjää keittoastiaa,
ylikuumenemissuoja aktivoituu ja laite
sammuu automaattisesti.
Älä aseta esineitä, joihin magneetti •
vaikuttaa (radio, TV, luottokortit jne.)
laitteen lähelle.
Älä liikuta laitetta sen ollessa päällä tai •
edelleen kuuma. Irrota pistoke
verkkovirtalähteestä ja odota, kunnes laite
jäähtyy.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Princess 303000 määrittely

Kategoria
Hobs
Tyyppi
määrittely