Dometic CE 88-FZ + Grill Käyttö ohjeet

Brändi
Dometic
Kategoria
barbecues & grills
Malli
CE 88-FZ + Grill
Tyyppi
Käyttö ohjeet
Cooking and grilling unit
Operating manual . . . . . . . . . . . . . . . 5
Koch- und Grillbox
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 18
Combiné cuisine et grill
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . 32
Cocina y grill en caja
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . 46
Per cucinare e grigliare
contemporaneamente
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . 60
Kook- en grillbox
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . 74
Koge- og grillboks
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . 88
Kombinerad spis och grill
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . 101
Koke- og grillboks
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . 114
Keitto- ja grillilaukku
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Портативный варочный прибор с
грилем
Инструкция по эксплуатации. . . . 140
Skrzynka do gotowania/grillowania
Instrukcja obsługi. . . . . . . . . . . . . . 154
Varná a grilovací jednotka
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . 167
Varný a grilovací box
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . 180
EN
DE
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
CS
SK
CE 88-ZF + Grill
Version EK11
FI
CE 88-ZF + Grill
127
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Tilavuus
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
2 Yleisiä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6 Ennen ensimmäistä käyttöä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7 Laitteen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
9 Laitteen puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
10 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
11 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
12 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
FI
Symbolien selitys CE 88-ZF + Grill
128
1 Symbolien selitys
!
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa
hengenvaaran tai vakavan loukkaantumisen.
!
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa
loukkaantumiseen.
A
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
I
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Yleisiä turvallisuusohjeita
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
asennus- tai liitäntävirheet
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
FI
CE 88-ZF + Grill Yleisiä turvallisuusohjeita
129
2.1 Perusturvallisuus
!
VAROITUS!
Käytä ainoastaan nestekaasua, joka kuuluu luokkaan I
3B/P
, I
3+
,
I
3
(butaani/propaani). Älä käytä muita polttoaineita.
Säilytä lähellä sopivaa sammutusvälinettä.
Huolehdi siitä, että alan ammattilainen tarkastaa
sammutusvälineen säännöllisin väliajoin.
Tätä laitetta ei liitetä polttotuotteen poistojärjestelmään. Se
tulee pystyttää ja liittää voimassa olevien asennussäädösten
mukaan. Oleelliset tuuletusta koskevat säädökset on erityisesti
otettava huomioon.
A
HUOMAUTUS!
Käytä laitetta ainoastaan sen määräysten mukaiseen
tarkoitukseen.
2.2 Turvallisuus nestekaasua käsiteltäessä
!
VAROITUS!
Pidä palavat aineet kaukana lämmitys- ja keittolaitteista sekä
muista valo- ja lämpölähteistä.
Vertaa tyyppikilven painetietoja paineensäätimen
painetietoihin.
Nestekaasupulloja ei saa koskaan säilyttää tuulettamattomissa
paikoissa tai maan pinnan alapuolella (kellari, suppilomaiset
kuopat).
Suojaa nestekaasupullot suoralta auringonpaisteelta. Lämpötila
ei saa ylittää 50 °C:ta.
2.3 Laitteen käyttöturvallisuus
!
VAROITUS!
Jos havaitset kaasunhajua:
Sulje kaasupullon venttiili ja anna sen olla suljettuna, kunnes
vika poistetaan.
Älä koskaan yritä löytää vuotoa avotulen avulla.
Laitetta saa käyttää sisätiloissa ainoastaan jos on huolehdittu
maakohtaisten säädösten mukaisesta riittävästä tuuletuksesta.
FI
Yleisiä turvallisuusohjeita CE 88-ZF + Grill
130
Kaasukeittimen käyttö muodostaa pystytystilaan lämpöä ja
kosteutta. Huolehdi tilan hyvästä tuuletuksesta: Pidä
luonnolliset tuuletusaukot avoinna tai huolehdi paikalle
mekaaninen tuuletuslaite (esim. liesituuletin).
Laitteen intensiivinen ja pitkäkestoinen käyttö voi vaatia
lisätuuletuksen, esim. ikkunan avaamisen tai jopa
tehokkaamman tuuletuksen, esim. mekaanisen tuuletuslaitteen
korkeamman tuuletustehon.
Henkilöiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät voi käyttää
tuotetta turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten
taitojensa takia, tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden
vuoksi, ei tulisi käyttää tuotetta ilman valvontaa tai vastuullisen
henkilön ohjeita.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Älä jätä laitetta käytön aikana koskaan pidemmäksi aikaa ilman
valvontaa.
Käytä pitkiä tulitikkuja tai sopivaa sytytintä. Katso sytyttäessäsi
kaasutuloaukkoihin. Sytytä poltin katsomatta siihen suoraan.
Vedä kätesi heti pois, kun poltin on syttynyt.
Käytä laitteen kanssa sopivaa vaatetusta.
Älä käytä löysiä vaatteita, joihin tuli voi tarttua.
Anna laitteen jäähtyä ympäristön lämpötilaan, ennen kuin
kosket siihen paljain käsin.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet letkut.
Älä tee mitään muutoksia suuttimiin, injektoriin tai polttimeen.
Laitetta ei saa käyttää kannen ollessa kiinni.
Pidä alue ja laite puhtaana rasvasta, alkoholipohjaisista
aineista, muovista ja palavista aineista (esim. verhot, pyyhkeet,
keittiömateriaalit).
Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita ja pannuja, joissa on
tasainen pohja ja joiden halkaisija ei ylitä keittimen ylläolevaa
keittoritilää (noin 200 mm). Kattiloiden ja pannujen tulee olla niin
suuria, että ne peittävät liekit. Vaatteet voivat syttyä tulee, jos
liekit eivät peity.
Oikean kokoiset kattilat ja pannut parantavat myös
taloudellisuutta.
Huomioi keittäessäsi, että kattilat ja pannut ovat varmasti
pystyssä.
FI
CE 88-ZF + Grill Toimituskokonaisuus
131
Älä anna kattiloiden tai pannujen kahvojen roikkua keittimen yli.
Taita kahvat sisään, mutta kuitenkin niin, etteivät ne ole muiden
polttimien päällä. Siten vähennät roiskumisen, syttyvien
aineiden ja vakavien palovammojen riskiä.
Lämmitä rasvaa ja öljyä erittäin varovasti. Rasva ja öljy voivat
syttyä, jos lämpötila on liian korkea.
Käytä ainoastaan kuivia pannulappuja, ettei höyryä pääse
muodostumaan. Älä käytä pannulappujen sijasta pyyhkeitä tai
vastaavia, koska tuli voi tarttua näihin.
Älä käytä laitetta koskaan ilman valvontaa. Ylikiehuvat kattilat
aiheuttavat savua ja palovaaran.
Aseta säädin nolla-asentoon (0), ennen kuin otat kattilan tai
pannun pois.
Laitetta ei saa käyttää tilan lämmitykseen.
Laitteen kuumiin osiin ei saisi osua rasvaa, vettä tai muita nesteitä.
Laitetta ei saa kuljettaa kuumana.
3 Toimituskokonaisuus
4 Määräysten mukainen käyttö
Dometicin keitto- ja grillilaukku on tarkoitettu liikkuvaan käyttöön ulkona sekä
sisätiloissa.
Keitto- ja grillilaukulla voi samaan aikaan keittää ja grillata.
Varustuksesta riippuen laite liitetään matkailuauton kaasupulloon tai kaasun
liitäntäpistorasiaan.
Laitetta saa käyttää ainoastaan kannen ollessa auki.
Maksimigrillausaika on 15 minuuttia.
Nro
kuva 1,
sivulla 2
Määrä Nimitys
1 1 Keitto- ja grillilaukku
2 1 Grillipannu ja grilliritilä
1 Käyttöohje
FI
Tekninen kuvaus CE 88-ZF + Grill
132
5 Tekninen kuvaus
Laite on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kromatut kattilaritilät voi
irrottaa.
Kannen kääntäminen alas helpottaa kuljetusta. Se suojaa samalla
keittolevyjä.
Molempia keittolevyjä sekä grillipoltinta voi säädellä erikseen. Polttoaineena
käytetään nestekaasua, joka kuuluu luokkaan I
3B/P
, I
3+
, I
3
(butaani/propaani).
Käyttölaitteet
5.1 Laitemallien erikoisuudet
Keitto- ja grillilaukkua saa erilaisilla liitäntävaihtoehdoilla:
Liitäntä kaasupulloon
Liitäntä kaasupistorasiaan
5.2 Kaasupaine
Sallittu kaasupaine näkyy tyyppikilvessä.
Laitemalleja, jotka liitetään kaasupulloon, tulee käyttää paineensäätimen
kanssa.
Käytä vain omassa maassasi määrättyjä ja siellä hyväksyttyjä
paineensäätimiä ja kaasuletkuja (maks. 1,5 m pitkä).
Nro
kuva 2,
sivulla 2
Nimitys
1 Vasemman keittolevyn säädin
2 Oikeanpuoleisen keittolevyn säädin
3 Grillin säädin
4 Nolla-asento
5 ”Suuren liekin” asento
6 ”Pienen liekin” asento
FI
CE 88-ZF + Grill Ennen ensimmäistä käyttöä
133
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Paineensäätimen lähtöpaineen tulee aina olla sama kuin laitteen
liitäntäpaineen (kaasupaine) (katso lisälehtinen).
6 Ennen ensimmäistä käyttöä
Puhdista pannu ja ritilä tavallisella pesuaineella.
Liitä laitteeseen kaasuletku: katso lisälehtinen.
Liitä laite kaasunsyöttöön ja tarkasta vaahtoavalla aineella, ettei
kaasuletku vuoda, esim. saippualiuos (katso kappale ”Laitteen liittäminen
kaasupulloon” sivulla 134 tai kappale ”Laitteen liittäminen
kaasupistorasiaan” sivulla 134.)
7 Laitteen käyttö
I
OHJE
Käytön aikana voit kuulla kohinaa, joka johtuu ulosvirtaavasta
kaasusta. Tämä on täysin vaaratonta.
Ensimmäisen käytön aikana voi muodostua savua. Tämä
johtuu konerasvan jäänteiden palamisesta ja loppuu noin
10 minuutin kuluttua.
Polttimen jaloteräksinen pelti värjäytyy siniseksi kuumassa.
Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan tai materiaalin laatuun.
7.1 Laitteen pystyttäminen
Noudata pystytyspaikkaa valitessasi seuraavia ohjeita:
Aseta laite hyvin tuuletetulle paikalle.
Paikka ei saa olla ulkona syvennyksessä, ettei kaasu pääse
kerääntymään.
Sisätiloissa sinun tulee huolehtia hyvästä tuuletuksesta maasi voimassa
olevien määräysten mukaan.
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja kestävä.
Alustan, jolle laite pystytetään, tulee kestää kuumutta vähintään 80 °C.
Grillin runko ja sisäosa kuumentuvat voimakkaasti käytössä.
Laitteen tulee olla tuulelta suojassa.
FI
Laitteen käyttö CE 88-ZF + Grill
134
Laitetta ei saa koskaan pitää syttyvien materiaalien lähettyvillä, ei edes
sen jäähtyessä. Pidä aina sivuille vähintään 200 mm:n ja ylöspäin
500 mm:n etäisyys.
Huomioi myös turvallisuusohjeet, katso kappale ”Turvallisuus
nestekaasua käsiteltäessä” sivulla 129.
7.2 Laitteen liittäminen kaasupulloon
(vain tietyt laitemallit)
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Käytä ainoastaan propaani- tai butaanikaasupulloja, joissa on
tarkastettu paineensäädin ja sopiva liitäntä.
Vertaa tyyppikilven painetietoja paineensäätimen
painetietoihin.
Aseta kaasupullo (kuva 4 1, sivulla 3) pystysuoraan ja vähintään
50 cm:n päähän laitteesta.
Tarkista, onko kaasupullon venttiili (kuva 4 2, sivulla 3) kiinni.
Ruuvaa paineensäädin (kuva 4 3, sivulla 3) käsin tiukasti kaasupulloon.
Huolehdi siitä, että kaasuletku
ei joudu puristuksiin tai taitteelle,
on riittävän kaukana polttimesta.
Kun olet liittänyt laitteen kaasunsyöttöön, tarkasta vaahdottuvalla
aineella, ettei kaasuletku vuoda, esim. saippualiuoksella.
7.3 Laitteen liittäminen kaasupistorasiaan
(vain tietyt laitemallit)
Työnnä kaasuletku kaasupistorasiaan.
Huolehdi siitä, että kaasuletku
ei joudu puristuksiin tai taitteelle,
on riittävän kaukana polttimesta.
Kun olet liittänyt laitteen kaasunsyöttöön, tarkasta vaahdottuvalla
aineella, ettei kaasuletku vuoda, esim. saippualiuoksella.
FI
CE 88-ZF + Grill Laitteen käyttö
135
7.4 Keittolevyjen sytyttäminen
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Älä käytä laitetta koskaan ilman valvontaa.
Sytytä poltin välittömästi kaasunsyötön avaamisen jälkeen.
Muutoin kaasu voi kerääntyä polttimen alueelle ja se voi
humahtaa.
Sytytystilanteen tulee olla avoin ylhäältä eikä sitä saa peittää
kattiloilla.
Avaa laitteen kansi.
Avaa kaasupullon venttiili.
Käännä haluamasi polttimen säädintä vastapäivään nolla-asennosta (0)
asentoon ”suuri liekki”.
Paina säädintä sisään ja pidä se tässä asennossa.
Välittömästi tämän jälkeen tulee poltin sytyttää tulitikulla tai sopivalla
sytyttimellä. Vedä kätesi heti pois, kun poltin on syttynyt.
Kun poltin on syttynyt, voit vapauttaa kääntönupin noin 10 sekunnin
jälkeen.
Jos poltin sammuu, kun päästät kääntönupin:
odota vähintään 60 sekuntia ennen kuin toistat sytytysmenettelyn.
Aseta liekki siten, ettei se ulotu kattilan pinnan yli.
Aseta säädin haluamaasi asentoon: ”Suuri liekki” (1,6 kW) tai ”pieni liekki”
(noin 0,5 kW).
7.5 Grillin sytyttäminen
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Älä käytä laitetta koskaan ilman valvontaa.
Grilliä ei saa koskaan käyttää ilman grillattavia tuotteita.
Sytytä poltin välittömästi kaasunsyötön avaamisen jälkeen.
Muutoin kaasu voi kerääntyä polttimen alueelle ja se voi
humahtaa.
Katso koko sytyttämisen ajan kaasutuloaukkoihin (kuva 5 1,
sivulla 4).
FI
Laitteen käyttö CE 88-ZF + Grill
136
Avaa laitteen kansi.
Avaa kaasupullon venttiili.
Käännä grillin säädintä vastapäivään nolla-asennosta (0) asentoon ”suuri
liekki”.
Paina säädintä sisään ja pidä se tässä asennossa.
Sytytä välittömästi tämän jälkeen poltin kaasuntuloaukkojen
(kuva 5 1, sivulla 4) kautta pitkällä tulitikulla tai muulla sopivalla
sytytysvälineellä. Vedä kätesi heti pois, kun poltin on syttynyt.
Kun poltin on syttynyt, voit vapauttaa kääntönupin noin 10 sekunnin
jälkeen.
Jos poltin sammuu, kun päästät kääntönupin:
odota vähintään 60 sekuntia ennen kuin toistat sytytysmenettelyn.
Tarkasta sytyttämisen jälkeen, että liekkirivi palaa molemmin puolin
polttimen putken (kuva 5 2, sivulla 4) koko pituudelta.
I
OHJE
Aseta pannu suoraan polttimen alle, jolloin lämmön käyttö on
optimaalista.
7.6 Keittimen/grillin sulkeminen
Aseta säädin nolla-asentoon.
Poltin sammuu.
Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, sulje kaasupullon venttiili.
7.7 Laitteen purkaminen
!
HUOMIO! Palovammavaara!
Laite kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Anna laitteen
jäähtyä, ennen kuin puhdistat sen ja kuljetat sitä.
Irrota laite kaasunsyötöstä.
Puhdista laite, ks. kappale ”Laitteen puhdistaminen” sivulla 137.
Laita pannu ja ritilä säilutykseen ja sulje kansi.
FI
CE 88-ZF + Grill Häiriöiden poistaminen
137
7.8 Kaasupullon vaihtaminen
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Vaihda kaasupullo vain hyvän tuuletuksen vallitessa.
Huolehdi siitä, että lähellä ei ole sytytyslähteitä.
Vaihda kaasupullo vain, kun laite on pois päältä.
Sulje kaasupullon venttiili kokonaan.
Ruuvaa paineensäädin irti kaasupullosta.
Tarkasta kaasuletkun tila.
Vaihda letkujohdin, jos materiaali on hapertunut tai se murenee.
Ruuvaa paineensäädin käsin kiinni uuteen kaasupulloon.
8 Häiriöiden poistaminen
Laitteen kaasuajohtavia osia saa korjata ainoastaan alan ammattilainen.
Sulje kaasunsyöttö heti, jos ilmenee häiriöitä.
Tarkasta vielä, ettei laite ole vaurioitunut.
Vaihda vaurioituneet osat uusiin.
Ota laite käyttöön vasta kun kaikki häiriöt on poistettu.
9 Laitteen puhdistaminen
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä puhdistamiseen teräviä tai kovia välineitä, koska tämä voi
johtaa laitteen vahingoittumiseen.
Käytä tavallisia puhdistusaineita.
Anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen puhdistusta.
Puhdista pinnat. Poista erityisesti tarttuvat rasva- ja öljyjäänteet.
Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen painepesuria.
Anna laitteen kuivua, ennen kuin pakkaat ja varastoit sen.
FI
Tuotevastuu CE 88-ZF + Grill
138
10 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny oman ammattikauppiaasi tai maasi valmistajan toimipisteen puoleen
(osoitteet käyttöohjeen takasivulla).
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
11 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan
kierrätysjätteen joukkoon.
FI
CE 88-ZF + Grill Tekniset tiedot
139
12 Tekniset tiedot
Nimitys, liitäntäpaine Tuotenro
Keitto- ja grillilaukku, 50 mbar, D/A/CH 9103301202
Keitto- ja grillilaukku, 30 mbar, kaasupistorasia, D/A/CH 9103301207
Keitto- ja grillilaukku, 30 mbar, GB/F/I/E/NL 9103301213
Keitto- ja grillilaukku, 30 mbar, DK/ S/N/FIN 9103301214
Dometic EK11
Kaasunkulutus: 325 g/h
Laiteluokka: I
Kaasukategoria:
I
3B/P
, I
3+
, I
3
(butaani/propaani)
Keittolevyjen lukumäärä: 2
Polttimen nimellislämpökuormitus: 2x 1600 W
Grillipolttimen nimellislämpökuormitus: 1300 W
Mitat: ks. kuva 3, sivulla 3
Paino: 6 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
/