Moulinex DD2001 Omistajan opas

Kategoria
Mixer/food processor accessories
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

32
Lue käyttöohjeet huolella ennen ensimmäistä käyttökertaa: Valmistaja ei
ole vastuussa ohjeiden vastaisesta käytöstä.
KUVAUS
TURVAOHJEITA
Tarkasta, että laitteen arvokilvessä annettu jännite vasta sähköverkon
jännitettä.
Virheellinen liitäntä kumoaa takuun.
• Irrota laite aina sähköverkosta, jos sitä ei pidetä silmällä ja kun sille
tehdään purku- tai huoltotoimenpiteitä. (kuva3)
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan luettuina
lapset) käytettäväksi, joiden fyysinen, aistimellinen tai älyllinen kapa-
siteetti on rajoittunut, eikä myöskään sellaisten henkilöiden käyttöön,
joilla ei ole tarvittavia tietoja tai kokemusta, elleivät he ole saaneet hei-
dän turvallisuudestaan vastaavan henkilön käyttöä koskevaa ohjausta.
• Lapsi on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laitteella.
Älä käsittele sekoitusjalan terää, kun laite on kytketty sähköverkkoon.
(kuva2)
• Käsittele pienoissilppurin 150 ml (E2) terää aina sen tuesta ennen val-
misteen ottamista pois.
• Älä käytä sekoitusjalkaa (C) ja pienoissilppuri (E) tyhjänä.
Älä käytä sekoitusjalkaa kuivien ainesten kanssa(pähkinät, maapähkinät...).
Älä käytä pienoissilppuria astiana äläkä koskaan kaada kiehuvaa nestettä
siihen.
• Lasten ei saa antaa leikkiä sekoittimella.
• Älä koske liikkuviin osiin.
• Älä pura laitetta. Mikäli laitteessa ilmenee vikaa tai se vioittuu se tulee
toimittaa valtuutettuun huoltopalveluun. Laitetta ei saa korjata itse.
A - Moottorirunko
B - Käynnistys/sammutuspainike
C - Sekoitusjalka
D - Kulho 0.8 L
(mallista riippuen)
E - Pienoissilppuri 150 ml (mallista
riippuen)
E1 - Kansi
E2 - Terä
E3 - kulho pienoissilppuri
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page32
33
FI
Varmista turvallisuus käyttämällä vain tälle laitteelle tarkoitettuja
lisälaitteita ja varaosia.
• Käsittele teriä erityisen varoen.
Sähköjohdon vaihtaminen.
Jos sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut, laitetta ei saa käyttää.
Vaarojen välttämiseksi ne on vaihdatettava valtuutetussa valtuutetussa
huoltopalvelussa (katso listaa kirjasessa «huolto»).
KÄYTTÖ
Sekoitusjalka sekä kaikki lisälaitteet on pestävä huolellisesti ennen en-
simmäistä käyttökertaa. Huuhtele ja kuivaa ne.
Sekoitusjalka
Kiinnitä sekoitusjalka (C) moottorirunkoon (A). Käännä pysäyttäjään
asti. (kuva 4)
Sekoita korkeintaan 50 cl kerrallaan. Valmisteen on peitettävä
vähintään kulhon pohja, jotta sekoitin toimisi tehokkaasti.
• Siirrä kattila pois liedeltä ennen kuin käynnistät sekoittimen. Ihanteel-
lisen lopputuloksen aikaan saamiseksi sekoitusjalkaa olisi hyvä liikutella
valmisteessa.
Älä käytä laitetta yli 20 sekuntia, anna laitteen jäähtyä ennen sen
uudelleen käynnistämistä.
• Laita sekoitusvarsi valmisteeseen, käynnistä laite.
• Raaka-aineita ei tarvitse survoa ennen laitteen käynnistämistä.
Pienoissilppuri 150mL
• Ennen pienoissilppurin 150 ml käyttöä on terä (E2) laitettava varovasti
kulhoon (E3) keskiakselille. Laita ruoka-aineet kulhoon. Laita kansi (E1)
kulholle ja aseta sitten moottorirunko (A) sen päälle. (kuva 5)
Käytön jälkeen lisälaitteen irrottamiseksi on irrotettava moottorirunko
(A) kannelta (E1), poista terä (E2) varovasti (pidä kiinni sen
muoviosista), ota sitten ruoka-aineet pois.
• 150 ml:n pienoissilppurin avulla voi silputa yrttejä ja lihaa. Tämän lisä-
laitteen avulla voi silputa 70 g raakoja kanan rintafileitä kolmessa
sekunnissa.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page33
34
PUHDISTUS
• Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
• Älä kastele tai upota moottorirunkoa veteen. (kuva 6) Pyyhi se kuivalla
tai kevyesti kostutetulla kankaalla.
Lisälaitteet, moottorirunkoa (A) lukuun ottamatta voi pestä kuumalla
vedellä tai astianpesukoneessa.
Ole varovainen puhdistaessasi terää (E2), se on erittäin terävä.
LISÄLAITTEET
Voit hankkia jälleenmyyjältäsi tai valtuutetusta keskuksesta seuraavat
lisälaitteet:
- Pienoissilppuri 150 ml (E) : viite. MS_5981762
- Kulho 0.8L (D) : viite. MS_4946320
Jos haluat tilata lisälaitteita, näytä myyjälle tämä lehtinen tai mainitse
laitteen valmistusnumero (DDXXXXXX tai HBXXXXXX).
Edistäkäämme ympäristönsuojelua!
i Laitteessa on paljon arvokkaita ja kierrätettäviä materiaa-
leja.
Toimita laite keräyspisteeseen, jotta se käsitellään asian-
mukaisesti.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page34
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Moulinex DD2001 Omistajan opas

Kategoria
Mixer/food processor accessories
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös