Braun Series 1 190S-1 Ohjekirja

Kategoria
Men's shavers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
9 01-11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
0 800-445 53 88
Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
22 63 00 93
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Müµteri Hizmetleri Merkezi:
0212 - 473 75 85
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
Deutsch 6, 48, 55
English 9, 48, 55
Français 12, 49, 55
Español 15, 49, 55
Português 18, 50, 55
Italiano 21, 51, 55
Nederlands 24, 51, 55
Dansk 27, 52, 55
Norsk 30, 52, 55
Svenska 33, 53, 55
Suomi 36, 53, 55
Türkçe 39, 55
Ελληνικ 42, 54, 55
5-729-420/00/II-05/M
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/
TR/GR
Printed in Germany
FIX_1775_MN_S2 Seite 1 Montag, 21. Februar 2005 8:04 08
36
Suomi
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laatu-, toimivuus- ja
muotoiluvaatimukset. Toivottavasti saat paljon iloa ja hyötyä uudesta Braun-
parranajokoneestasi.
Varoitus
Parranajokoneen verkkojohto on varustettu matalajännitesovittimella.
Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä vaihda siihen mitään osia tai tee mitään
muutoksia.
Kuvaus
1 Teräverkon suojus
2 Teräverkko
3 Leikkuri
4 Pitkien partakarvojen viimeistelijä
5 Latauksen merkkivalo
6 Virtakytkin
7 Verkkojohto
Lataaminen
Lataamisen kannalta ympäristön paras lämpötila on 15–35 °C.
Kytke parranajokone verkkojohdolla verkkovirtaan moottori
sammutettuna.
Lataa parranajokonetta ensimmäisellä latauskerralla yhtäjaksoisesti
4 tuntia. Vihreä latausmerkkivalo (5), että parranajokonetta ladataan. Kun
akku on täysin latautunut, latauksen merkkivalo vilkkuu jaksottaisesti.
Tämä on merkki siitä, että akku on saavuttanut täyden kapasiteettinsa.
Kun parranajokone on ladattu täyteen, akussa riittää virtaa jopa 30
minuutin parranajoon parrankasvusta riippuen.
Kun parranajokone on täysin latautunut, anna akun tyhjentyä kokonaan
normaalissa käytössä. Lataa tämän jälkeen akku täyteen. Seuraavat
lataukset kestävät noin 1 tunnin.
Täysi akkukapasiteetti saavutetaan kuitenkin vasta useiden latausten ja
purkausten jälkeen.
Jos akut ovat tyhjentyneet, voit käyttää parranajokonetta kytkemällä
verkkojohdon verkkovirtaan.
Ajaminen
Poista teräverkon suojus (1). Käynnistä laite virtakytkimestä (6). Kääntyvä
ajopää mukautuu automaattisesti ihollesi tehden parranajosta tasaisen.
FIX_1775_MN Seite 36 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
37
Kun ajat ensimmäistä kertaa muutamaan päivään, käytä pitkien
partakarvojen leikkuria (4) pitkien partakarvojen poistamiseen. Tarkan ja
tasaisen lopputuloksen saat viimeistelemällä ajon teräverkolla.
Trimmaus
Ota pitkien partakarvojen leikkuri (a) esille. Sen avulla viikset ja pulisongit
voidaan trimmata hallitusti. Se leikkaa ja trimmaa laajoja alueita tasaisesti:
ihanteellinen pulisonkien, viiksien ja osittain lyhyen parran muotoiluun.
Jos pitkien partakarvojen leikkuria käytetään usein, akkukapasiteetti voi
pienentyä.
Puhdistaminen
Tämä laite voidaan puhdistaa juoksevan veden alla.
Varoitus: Irrota parranajokone virtalähteestä ennen laitteen
puhdistamista vedellä.
Säännöllinen puhdistaminen varmistaa paremman ajotuloksen. Ajopään
huuhteleminen jokaisen ajokerran jälkeen juoksevalla vedellä on helppo ja
nopea tapa pitää se puhtaana.
Irrota parranajokoneesta virtajohto ja kytke siihen virta. Huuhtele ajopää
kuumalla juoksevalla vedellä (b). Myös luonnonaineista valmistettua
saippuaa voi käyttää, kunhan se ei sisällä hiukkasia eikä hankaavia
aineosia. Huuhtele kaikki vaahto pois ja anna parranajokoneen olla
käynnissä muutaman sekunnin ajan.
Kytke seuraavaksi parranajokoneesta virta pois, irrota teräverkko ja
leikkuri. Jätä irrotetut osat kuivumaan.
Laitteen voi puhdistaa myös käyttämällä sen mukana toimitettua harjaa (c):
Sammuta parranajokoneesta virta. Irrota teräverkko.
Vihjeitä täydelliseen parranajoon
On suositeltavaa ajaa parta ennen kasvojen pesua, sillä kasvojen
peseminen turvottaa ihoa hieman.
Pidä parranajokonetta suorassa kulmassa (noin 90°) ihoon nähden.
Venytä ihoa ja aja parta karvojen kasvusuuntaa vasten.
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi teräverkko ja
leikkuri kannattaa vaihtaa vähintään 18 kuukauden välein tai kun ne
ovat kuluneet.
FIX_1775_MN Seite 37 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
38
Puhdista leikkuri ja ajopään sisäosat harjalla. Älä kuitenkaan puhdista
harjalla teräverkkoa, sillä teräverkko voi vahingoittua.
Parranajokon een pitäminen huippukunnossa
Puhdista leikkuuterä Braunin puhdistusaineella noin neljän viikon välein.
Voitele pitkien partakarvojen leikkuri ja teräverkko pisaralla ohutta koneöljyä
(d).
Parranajo-osien vaihtaminen
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi teräverkko ja leikkuri
kannattaa vaihtaa vähintään 18 kuukauden välein tai kun ne ovat kuluneet.
Kun vaihdat molemmat osat samanaikaisesti, lopputuloksena on tarkempi
parranajo ja vähemmän ihoärsytystä. (Teräverkko ja leikkuri: 1000-sarja)
Akkujen tehokkuuden säilyttäminen
Jotta akkujen varauskyky pysyisi mahdollisimman hyvänä, niiden varaus
täytyy tyhjentää kokonaan normaalissa käytössä noin 6 kuukauden välein.
Lataa tämän jälkeen laitteen akut täyteen. Älä säilytä laitetta pitkään yli
50 °C:een lämpötilassa.
Ympäristöseikkoihin liittyviä tietoja
Tässä laitteessa on ladattavat nikkelihydridiakut. Kun laite on tullut
elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden
mukana. Avaa kotelo sivulla 47 kuvatulla tavalla, poista ja hävitä akut
viemällä ne myymälään tai kansallisten tai paikallisten säädösten mukaisiin
keräyspisteisiin.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC-
vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (73/23 EEC).
Katso sähkömääräyksiä koskevat tiedot matalajännitesovittimesta.
Hävitä tuote käyttöiän päättyessä viemällä se asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
FIX_1775_MN Seite 38 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
47
Dansk
Udtagelse af batteriet efter endt levetid
Norsk
Fjerning av batteriet ved slutten av apparatets levetid
Svenska
Att avlägsna batteriet när produkten är uttjänt
Suomi
Akun irrottaminen laitteen käyttöiän loputtua
Türkçe
Cihazın ömrü bittiπinde pili çıkarma
∂ÏÏËÓÈο
ÈÈ
ÈÈ
··
··
ÌÌ
ÌÌ
··
··
ÎÎ
ÎÎ
ÂÂ
ÂÂ
ÙÙ
ÙÙ
ÂÂ
ÂÂ
ÙÙ
ÙÙ
ÁÁ
ÁÁ
ÏÏ
ÏÏ
··
··
ÙÙ
ÙÙ
··
··
ÒÒ
ÒÒ
flfl
··
··
ÏÏ
ÏÏ
ÂÂ
ÂÂ
ÙÙ
ÙÙ
ÙÙ
ÙÙ
ÁÁ
ÁÁ
˜˜
˜˜
ÒÒ
ÒÒ
ÛÛ
ÛÛ
ÈÈ
ÈÈ
ÏÏ
ÏÏ
ÁÁ
ÁÁ
ÊÊ
ÊÊ
˘˘
˘˘
ÙÙ
ÙÙ
ÁÁ
ÁÁ
ÚÚ
ÚÚ
546
2
1
3
FIX_1775_MN Seite 47 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
53
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under
garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta
ut hela apparaten efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Denna garanti gäller inte: skada på grund av felaktig användning, normalt slitage
(t.ex. skärblad och saxhuvud) eller skador som har en försumbar effekt på värdet
eller apparatens funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke
behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in
tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa
voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä.
Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä
edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen
maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai normaalista
kulumisesta (esim. teräverkko tai leikkuuterä). Takuu ei myöskään kata sellaisia
vikoja, jotka eivät merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun
voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-
huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme
numerosta 020-377 877.
FIX_1775_MN Seite 53 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
1 / 1

Braun Series 1 190S-1 Ohjekirja

Kategoria
Men's shavers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös

Muut asiakirjat