Waeco MagicSpeed Assembly kit Asennusohje

Tyyppi
Asennusohje

Tämä käsikirja sopii myös

MagicSpeed Accessory Asennussarjan toimituskokonaisuus
41
Nämä asennusohjeet auttavat Teitä WAECOn nopeussäätimen MS-300,
MS-400, MS-600 ja MS-700 asennuksessa MS-HA2-asennussarjalla
Fiat Ducato JTD Common-Rail -ajoneuvotyyppiin.
Tietoja nopeussäätimen asentamisesta ja käytöstä löydätte tuotteisiin
liittyvistä asennus- ja käyttöohjeista.
Huomio!
Tämä asiakirja on luonteeltaan asennusohje.
WAECO International GmbH ei ota mitään vastuuta
vahingoista, jotka johtuvat asennusvirheistä.
1 Asennussarjan toimituskokonaisuus
Asennussarja muodostuu molemmista asennuspelleistä 1 ja 2 (1, sivu 2).
2 Servomoottorin asentaminen
Asentakaa servomoottori (nopeussäätimen toimituskokonaisuus)
moottoritilaan (2, sivu 2).
3 Bowden-vaijerin ja liitäntäjohdon vetäminen
Vetäkää Bowden-vaijeri ja nopeussäätimen liitäntäjohtimet moottoritilan
väliseinässä olevien läpivientien kautta (3, sivu 2).
4 Asennus
Asennussarja mahdollistaa Bowden-vaijerin liittämisen kaasupolkimeen.
Irrottakaa kaasupoljin sekä elektroniikka. Poistakaa tätä varten kolme
kuusiokoloruuvia (kts. nuolet 4, sivu 2).
Bowden-vaijeri MS-300 / MS-600
Kiinnittäkää asennuspelti 1 (1 1, sivu 2) polkimen ruuvilla (kts. alempaa
nuolta 5, sivu 2).
Kääntäkää asennuspellin pidikenokat sivuun ja suunnatkaa asennuspelti
kaasupolkimen suuntaiseksi.
Kiinnittäkää kuulaketjun pidikesilmukka asennuspeltiin (kts. ylempi
nuoli 5, sivu 2). Silmukka, ruuvi, mutterit ja jousiprikka kuuluvat
nopeussäätimen toimituskokonaisuuteen.
Huomio!
Kuulaketjun tulisi roikkua kaasupolkimen tyhjäkäyntiasennossa
hieman löysällä!
_MS-HA2.book Seite 41 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
Elektroniikkamoduli ja signaalin ulosotto MagicSpeed Accessory
42
Bowden-vaijeri MS-400 / MS-700
Kiinnittäkää kääntyvä tappi asennuspeltiin 2 (1 2, sivu 2) ja työntäkää
Bowden-vaijeri tapissa olevan reiän läpi.
Varmistakaa Bowden-vaijeri säätöklemmarin avulla (kts. kuva F8
asennusohjeessa MS-400 / MS-700). Kääntyvä tappi ja säätöklemmari
kuuluvat MS-400 / MS-700:n toimituskokonaisuuteen.
Huomio!
Bowden-vaijerin tulisi olla kaasupolkimen tyhjäkäyntiasennossa
hieman jännittynyt.
MS-700 Servon tulisi olla säädettynä 45 mm:n työliikematkalle.
Noudattakaa tässä asennusohjeen kappaletta ”Bowden-vaijerin
muuttuva työliikematka”.
Kiinnittäkää asennuspelti 2 lämmitinlaatikon pidikkeeseen (kts. nuoli 6,
sivu 2).
Asennuspelti asetetaan koripellin ja lämmitinlaatikon pidikkeen väliin.
5 Elektroniikkamoduli ja signaalin ulosotto
Kiinnittäkää elektroniikkamoduli kaksipuolisella teipillä vasempaan
pyöräkoteloon.
Signaalin ulosotto Ducato ZFA 230:ssa, normaali vaihteisto
Kierroslukusignaali voidaan ottaa sinisestä/harmaasta johtimesta valkoisen
pistoliittimen navasta 10, joka on pyöräkotelon yläpuolella.
Kaikki muut johtimet liitetään kulloisessakin asennusohjeessa kuvatulla tavalla.
Elektroniikkamodulissa tulee suorittaa seuraavat säädöt – suorittakaa
säädöt, kun pistoliitäntä on irrotettuna:
Elektroniikkamodulin säätö
MS-300/MS-600:
Kytkin Säätö
SSW ON
SW1 +
SW2 +
SW3 +
SW4 0
SW5 -
_MS-HA2.book Seite 42 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
MagicSpeed Accessory Elektroniikkamoduli ja signaalin ulosotto
43
Huomio!
Säätöarvo voi vaihdella moottorivarustuksesta riippuen.
Noudattakaa tässä testiä C (kts. asennusohje).
MS-400/MS-700:
Noudattakaa tässä MS-400/MS-700:n asennusohjeen kappaletta ”säätö-/
opetustila”.
Signaalin ulosotto Ducato ZFA 230:ssa, automaattivaihteisto
Nopeussignaali voidaan ottaa ulos nopeusmittarin takaa oikeanpuoleisesta
pistokkeesta. Harmaa/musta johto, jossa nopeussignaali on, on oikealta
lukien ensimmäisessä pistokkeessa navassa 1.
Kaikki muut johtimet liitetään kulloisessakin asennusohjeessa kuvatulla tavalla.
Elektroniikkamodulissa tulee suorittaa seuraavat säädöt – suorittakaa
säädöt, kun pistoliitäntä on irrotettuna:
Elektroniikkamodulin säätö
MS-300/MS-600:
Huomio!
Säätöarvo voi vaihdella moottorivarustuksesta riippuen.
Noudattakaa tässä testiä C (kts. asennusohje).
MS-400/MS-700:
Noudattakaa tässä MS-400/MS-700:n asennusohjeen kappaletta säätö-/
opetustila.
Kytkin Säätö
SSW OFF
SW1 +
SW2 0
SW3 +
SW4 0
SW5 0
_MS-HA2.book Seite 43 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
Elektroniikkamoduli ja signaalin ulosotto MagicSpeed Accessory
44
Signaalin ulosotto Ducato ZFA 244:ssa, automaattivaihteisto ja
normaali vaihteisto
Nopeussignaali voidaan ottaa nopeusmittarin takaa harmaasta/vihreästä
johdosta, mustasta pistokkeesta.
Kaikki muut johtimet liitetään kulloisessakin asennusohjeessa kuvatulla tavalla.
Elektroniikkamodulissa tulee suorittaa seuraavat säädöt – suorittakaa
säädöt, kun pistoliitäntä on irrotettuna:
Elektroniikkamodulin säätö
MS-300/MS-600:
Huomio!
Säätöarvo voi vaihdella moottorivarustuksesta riippuen.
Noudattakaa tässä testiä C (kts. asennusohje).
MS-400/MS-700:
Noudattakaa tässä MS-400/MS-700:n asennusohjeen kappaletta säätö-/
opetustila.
Kytkin Säätö
SSW OFF
SW1 +
SW2 0
SW3 +
SW4 0
SW5 -
_MS-HA2.book Seite 44 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
MagicSpeed Accessory Elektroniikkamoduli ja signaalin ulosotto
45
_MS-HA2.book Seite 45 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Waeco MagicSpeed Assembly kit Asennusohje

Tyyppi
Asennusohje
Tämä käsikirja sopii myös