Braun 8588, 8583, Activator Ohjekirja

Kategoria
Men's shavers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

Deutsch 4, 56, 60
English 8, 56, 60
Français 12, 56, 60
Español 16, 57, 60
Português 20, 57, 60
Italiano 24, 57, 60
Nederlands 28, 58, 60
Dansk 32, 58, 60
Norsk 36, 58, 60
Svenska 40, 59, 60
Suomi 44, 59, 60
Türkçe 48, 60
∂ÏÏËÓÈο 52, 59, 60
Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Helpline
Should you require any
further assistance
please call Braun (UK)
Consumer Relations on
0800 783 70 10
Helpline
1 800 509 448
Servicio al consumidor para España:
901 11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
0 800-445 53 88
Vous avez des questions sur ce produit?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
22 63 00 93
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Müµteri Hizmetleri Merkezi:
0212 - 473 75 85
D
A
CH
GB
IRL
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
5644319_Activator_8588/83_S2 Seite 1 Montag, 11. April 2005 11:10 11
44
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään tiukat
vaatimukset laadun, toimivuuden ja muotoilun suhteen.
Toivottavasti saat iloa ja hyötyä uudesta Braun-
parranajokoneestasi.
Varoitus
Älä anna laitteen kastua.
Parranajokoneen verkkojohto on varustettu matalajän-
nitesovittimella. Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä
vaihda siihen mitään osia tai tee mitään muutoksia.
Laitteen osat
1. Teräverkon suojus
2. Teräverkkokasetti
3. Terä
4. Teräverkon vapautuspainikkeet
5. Rajaaja
6. Käyttökytkin
7. Latauksen merkkivalo (vihreä)
8. Latauksen tyhjenemisen merkkivalo (punainen)
9. Merkkivalo
10. Verkkolaitteen liitin
11. Verkkojohto
Parranajokoneen lataaminen
Ensimmäinen lataus: Kytke parranajokone verkko-
johdolla verkkovirtaan. Virran on oltava sammutettuna
parranajokoneesta. Lataa parranajokonetta vähintään
neljä tuntia (verkkojohto ja parranajokone voivat läm-
metä). Kun parranajokone on ladattu, anna akkujen
tyhjentyä kokonaan normaalissa käytössä. Lataa tämän
jälkeen akku jälleen täyteen (1 tunti).
Kun parranajokone on ladattu täyteen, akuissa
riittää virtaa noin 50 minuutin parranajoa varten
parrankasvusta riippuen. Akut saavuttavat kuitenkin
huippusuorituskykynsä vasta, kun ne on ladattu täyteen
ja lataus on tyhjentynyt useita kertoja.
Lataamisen kannalta ihanteellinen lämpötila on
15–35°C.
Jos akun lataus on lopussa, voit käyttää konetta
kytkemällä verkkojohdon verkkovirtaan.
8588
Suomi
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 44 Montag, 11. April 2005 11:11 11
45
Merkkivalot
Merkkivalo (9): Parranajokone on kytketty verkkovirtaan.
Malli 8588: Kun parranajokone on täysin latautunut,
kaikki viisi latauksen merkkivaloa (7) syttyvät (20 % valoa
kohti). Merkkivalot syttyvät sillä edellytyksellä, että
parranajokone on kytketty verkkovirtaan tai käynnistetty.
Malli 8583: Vihreä latauksen merkkivalo (7) palaa, kun
parranajokone latautuu. Kun akku on ladattu täyteen,
latauksen merkkivalo vilkkuu tai sammuu. Jos merkkivalo
syttyy uudelleen parranajokone latautuu uudelleen
säilyttääkseen täyden kapasiteettinsa.
Kun akkujen latausta on jäljellä alle 20 %, punainen
latauksen tyhjenemisen merkkivalo (8) vilkkuu, kun
parranajokoneeseen kytketään virta. Akuissa riittää virtaa
enää kahteen tai kolmeen parranajoon.
Parran ajo
Käyttökytkimen asennot
off = pois päältä (kytkin on lukittu)
Paina kytkintä ja työnnä ylöspäin käynnistääksesi
koneen:
1 = Ajo kääntyvällä ajopäällä
(kääntyvä ajopää myötäilee tarkasti kasvojen
piirteitä).
2 = Ajo kääntyvä ajopää lukittuna
(helpottaa ajamista hankalista kohdista kuten
nenän alta).
3 = Rajaajan käyttö
(pulisonkien, viiksien ja parran siistiminen).
8588
0...20 40 60
0...20 40 60 80 100
empty charge
0...20 40 6
0
8588
empty ch
a
8583
2
1
2
1
3
2
1
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 45 Montag, 11. April 2005 11:11 11
46
Puhdistaminen
Älä koskaan käytä vettä puhdistaessasi konetta!
Kytke virta pois parranajokoneesta ja puhdista jokaisen
käyttökerran jälkeen. Paina vapautuspainikkeita ja irrota
teräverkko (älä poista teräverkkoa kokonaan). Käynnistä
parranajokone noin 5–10 sekunnin ajaksi, jotta partakar-
vat irtoavat laitteesta.
Poista teräverkko sen jälkeen ja kopauta sitä kevyesti
tasaista pintaa vasten.
Puhdista leikkuri ja kääntyvän ajopään sisäosat harjalla.
Älä kuitenkaan puhdista harjalla teräverkkoa, sillä
teräverkko voi vahingoittua.
Parranajokoneen pitäminen huippukunnossa
Puhdista leikkuri neljän viikon välein Braunin
puhdistusaineella. Voitele pitkien partakarvojen rajaaja
ja teräverkko pisaralla ohutta koneöljyä.
Akkujen tehokkuuden säilyttäminen
Jotta akkujen varauskyky pysyisi mahdollisimman
hyvänä, niiden varaus täytyy tyhjentää kokonaan
normaalissa käytössä noin 6 kuukauden välein. Lataa
tämän jälkeen parranajokoneen akut täyteen. Älä säilytä
parranajokonetta pitkään yli 50 °C:een lämpötilassa.
Vinkkejä täydelliseen parranajoon
Parta kannattaa ajaa ennen
kasvojen pesua, sillä iho
on hieman turvonnut pesun jälkeen.
Pidä parranajokonetta oikeassa kulmassa (90°) ihoon
nähden. Pingota ihoa hieman ja aja partakarvojen
kasvusuuntaa vasten.
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi
teräverkko ja leikkuri kannattaa vaihtaa vähintään
18 kuukauden välein tai kun ne ovat kuluneet.
2
1
off
1
off
2
1
off
oil
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 46 Montag, 11. April 2005 11:11 11
47
Parranajo-osien vaihtaminen
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi
teräverkko ja leikkuri kannattaa vaihtaa vähintään 18
kuukauden välein tai kun ne ovat kuluneet. Kun vaihdat
molemmat osat samanaikaisesti, lopputuloksena on
tarkempi parranajo ja vähemmän ihoärsytystä.
(Teräverkko ja leikkuri: osanumero 8000)
Ajattele ympäristöäsi
Tässä laitteessa on nikkelihydridiakut. Ympäristön
suojelemiseksi älä hävitä laitetta normaalin kotitalousjät-
teen mukana, kun laite on tullut käyttöikänsä loppuun.
Avaa parranajokone kuvien osoittamalla tavalla. Irrota ak-
ku ja toimita se asuinkuntasi osoittamaan keräyspistee-
seen tai Braun-jälleenmyyjälle.
Varoitus:
Kotelon avaaminen vaurioittaa laitetta ja mitätöi
takuun.
Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC
mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä
koskevat säännökset (73/23 EEC).
Katso sähkömääräyksiä koskevat tiedot
matalajännitesovittimesta.
Hävitä tuote käyttöiän päättyessä viemällä se
asianmukaiseen keräyspisteeseen.
8588
1
2
4
5 6
3
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 47 Montag, 11. April 2005 11:11 11
59
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste
autoriserte Braun serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i
henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och
med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi
utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten
som är hänförbara till fel i material eller utförande,
genom att antingen reparera eller byta ut hela
apparaten efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna
apparat levereras av Braun eller deras auktorise-
rade återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig
användning eller normalt slitage, liksom brister
som har en försumbar inverkan på apparatens
värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om
reparationer utförs av icke behörig person eller
om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den
kompletta apparaten lämnas in tillsammans med
inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste
Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien
alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana
korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka
aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä.
Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan
korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa
kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että
laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen
maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka
johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista
kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys
laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimas-
saolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin
valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos
laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä
varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon
osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
EÏÏËÓÈο
∂ÁÁ‡ËÛË
¶·Ú·¯ˆÚԇ̠‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ,
ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜.
ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηχÙÔ˘ÌÂ,
¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÏ¿Ùو̷ ÚÔÂÚ-
¯fiÌÂÓÔ ·fi η΋ ηٷÛ΢‹ ‹ η΋˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜
˘ÏÈÎfi, ›Ù ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ›Ù ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜
ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘Û΢‹ Û‡ÌõˆÓ· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜.
∞˘Ù‹ Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘
ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Braun.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ: ηٷÛÙÚÔõ‹ ·fi η΋
¯Ú‹ÛË, õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ õıÔÚ¿ ‹ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÏfiÁˆ
·Ì¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ·Ó
¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÈÛ΢¤˜ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ
¿ÙÔÌ· ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÓ‹ÛÈ·
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Braun.
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ۤÚßȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·‰ÒÛÙ ‹ ÛÙ›ÏÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ ÌÂ
ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ Û ¤Ó· ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤ÚßȘ Ù˘ Braun.
∫·Ï¤ÛÙ ÛÙÔ 01–9478700 ÁÈ· Ó· ÏËÚÔõÔÚËı-
›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· ™¤ÚßȘ Ù˘ Braun.
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 59 Montag, 11. April 2005 11:11 11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

Braun 8588, 8583, Activator Ohjekirja

Kategoria
Men's shavers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös