Exibel DW-908SI Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
15
Suomi
Langaton valvontakamera
Tuotenumero 36-4792 Malli DW-908SI
Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta
varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emmevastaa mahdollisista
teksti- tai kuvavirheistä. Joslaitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään
tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).
Huomioi seuraavat seikat:
Kameravalvontaa sääntelevät henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö
(Henkilötietolaki 523/1999) ja yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkaamista
koskeva lainsäädäntö (RL 531/2000). Ks.lisätietoja kameravalvontaan liittyvästä
lainsäädännöstä osoitteesta www.finlex.fi.
Muut samalla taajuudella toimivat langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa.
Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet vaikuttavat kaikkien langattomien
laitteiden kantamaan (esim. betoniseinä heikentää signaalia huomattavasti
kipsiseinää enemmän).
Ongelmatilanteissa voit kokeilla seuraavia keinoja:
Sammuta muut langattomat laitteet selvittääksesi, aiheuttavatko ne ongelmia.
Siirrä langattomia laitteita ja/tai lyhennä etäisyyttä ja poista lähettimen ja
vastaanottimen väliset esteet (seinät, huonekalut tms.).
Turvallisuus
Älä pura tai muuta laitetta. Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä
sisältäviäsuojaamattomia komponentteja. Niidenkoskettaminen voi johtaa
tulipaloon tai sähköiskuun.
Älä peitä laitetta. Riittävä ilmastointi (vähintään 15 cm ilmastointiaukkojen ja
ympäröivän pinnan välillä) on välttämätön, jotta laitteen ylikuumeneminen estetään.
Käytä ainoastaan pakkaukseen sisältyvää tai suositeltua muuntajaa.
Liitä muuntaja pistorasiaan, joka toimii verkkovirralla (230 V/50 Hz).
Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai
muuhunnesteeseen. Äläaseta laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä,
kutenmaljakoita tai limsapulloja.
Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
Älä altista laitetta pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
Käsittele sähköjohtoa varoen. Äläkanna laitetta johdosta. Kunirrotat pistokkeen,
vedä pistokkeesta, älä johdosta. Älä altista johtoa kuumuudelle, teräville esineille tai
reunoille eikä puristukselle.
16
Suomi
1
2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella ja jos laite on pitkään käyttämättä.
Älä yritä korjata, purkaa tai muuttaa tuotetta millään tavalla. Tuotteen saa korjata
ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Tuotekuvaus
Kamera
1. Antenni.
2. Kamerakiinnike.
3. Muuntajan liitäntä.
4. Kameran ja vastaanottimen
parituspainike.
5. Mikrofoni.
6. Valoanturi (EDS).
7. Kameran linssi.
8. LED-valo, joka ilmoittaa, että
kamera on liitetty verkkoon.
9. Liiketunnistin (PIR).
10. LED-valo, joka ilmoittaa, että
kameran ja näytön paritus on
käynnissä / kamera ja näyttö
on paritettu.
11. IR-LED pimeäkäyttöön
(27kpl).
17
Suomi
Asennus
Kamera
1. Asenna kamerakiinnike
haluamaasi paikkaan.
2. Asenna kamera kiinnikkeeseen ja
säädä se haluamaasi asentoon.
Huom.! Jaettukiinnike pysyy
yhdessä siipimutterilla ja pitää
kameran seinäkiinnikettä
vasten. Kiinnikkeessä on laippa.
Laippasopii seinäkiinnikkeessä
olevaan loveen. Varmista, että
laippa on kunnolla lovessa.
3. Liitä kameran virtajohto ja kameran muuntajasta tuleva johto toisiinsa.
4. Liitä muuntaja seinäpistorasiaan. Kamerassa oleva LED-lamppu (8) palaa, kun
muuntaja on liitetty pistorasiaan.
Kameran parittaminen vastaanottimen (36-4791) kanssa
1. Avaa Pairing-valikko (katso valvontakameran
36-4791 käyttöohje).
2. Valitse kamera painamalla [ ] tai [ ].
3. Paina [OK].
4. Parita kamera vastaanottimen kanssa
painamallavalitun kameran kaapelissa olevaa
painiketta (4) minuutin kuluessa.
5. Jos parittaminen onnistui, parittamisen merkkivalo
(10) palaa yhtäjaksoisesti ja kuva ilmestyy
valvontanäytölle.
18
Suomi
Huolto ja ylläpito
Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytätarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
Äläkäytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.
Tekniset tiedot
Kamera
Maksimikantama 100 m ilman näköesteitä
Tarkkuus 640×480 (VGA)
Käyttölämpötila -10…+50ºC
Muuntaja Tulo 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,18A
Lähtö 5 V, 1A
Virrankulutus 550 mA (maks.)
Pimeänäkö 10–15m
Mitat 120×71×68mm
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Exibel DW-908SI Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja