Acme Made HD310L Ohjekirja

Brändi
Acme Made
Kategoria
hair dryers
Malli
HD310L
Tyyppi
Ohjekirja
3
4 GB User’s manual 95 Warranty card
11 LT Vartotojo gidas 96 Garantinis lapas
18 LV Lietošanas instrukcija 97 Garantijas lapa
26 EE Kasutusjuhend 98 Garantiileht
33 PL Instrukcja obsługi 99 Karta gwarancyjna
40 DE Bedienungsanleitung 100 Garantieblatt
48 FI Kayttoohje 101 Takuulomake
55 SE Bruksanvisning 102 Garantisedel
63 RO Manual de utilizare 103 Fişa de garanţie
71 BG Ръководство за употреба 104 Гаранционен лист
79 RU Инструкция пользователя 105 Гарантийный талон
87 UA Інструкція 106 Гарантійний лист
48
FI
johdanto
Onnittelut Acme hiustenkuivaajan hankkimisen johdosta! Tämä tuote on suunniteltu täyttämään
kaikki hiustenkuivaus- ja muotoilutarpeesi.
Ole hyvä ja kirjoita ylös laitteen tuotenumero sekä ostopäivämäärä ja säilytä nämä yhdessä
ostokuittisi sekä takuu- ja huoltotietojen kanssa. Voit tarvita näitä tositteita takuuhuollon
yhteydessä.
HUOMAA: Tämän laitteen käyttöjännite (joka on merkitty tuotteen tunnistekilpeen) perustuu
tiettyihin koekuormituksiin. Normaalikäytössä tai muita suositeltavia lisäosia käytettäessä laite voi
käyttää huomattavasti vähemmän virtaa.
laitteen kunnossapito-ohje
Tämän laitteen kunnossapito on ilmaista, sinun ei tarvitse ostaa voiteluaineita. Pidä laite puhtaana
varmistaaksesi sen asianmukaisen toiminnan. Älä koskaan tuki ilmanottoaukkoja, muuten laite
voi ylikuumentua. Laite ei sisällä käyttäjän itse huollettavia osia. Kaikki huoltotoimenpiteet
tulee hoitaa valtuutetun palveluntarjoajan tai ammattilaisen toimesta. Älä koskaan anna johdon
väänytä, venyä, taipua tai kietoutua hiustenkuivaajan ympärille. Mikäli johto on kieroutunut,
suorista se ennen käyttöä. Laitteen ollessa käyttämättä, säilytä sitä turvallisessa ja kuivassa
paikassa lasten ulottumattomissa.
49
FI
tärkeitä turvaohjeita
Sähkölaitteita käytettäessä, etenkin lasten läheisyydessä, tulee aina noudattaa seuraavia
varotoimenpiteitä:
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA VEDEN LÄHEISYYDESSÄ.
VAROITUS – Kuten useimmissa sähkölaitteissa, laitteen sähköosat ovat jännitteisiä silloinkin kun
laite on pois päältä. Vähentääksei kuolettavan sähköiskun vaaraa:
1. Muista aina irrottaa laite verkkovirrasta heti käytön jälkeen.
2. Älä koskaan käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
3. Älä laita tai säilytä laittetta paikoissa joista se voi pudota kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
4. Älä laita tai pudota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
5. Mikäli laite putoaa veteen, irrota se välittömästi verkkovirrasta. Älä kurkota veteen.
VAROITUS – Vähentääksesi palovammojen, sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen vaaraa:
1. Laitetta ei tulisi koskaan jättää valvomatta sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan.
2. Laitteen käyttöä on valvottava silloin kun laitetta käyttää lapset tai henkilöt, joiden aistit,
fyysiset tai henkiset ominaisuudet rajoittavat laitteen turvallista käyttöä, tai silloin kun laitetta
käytetään tällaisten henkilöiden läheisyydessä.
3. Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen joka kuvataan
tässä käyttöohjeessa. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia.
4. Mikäli virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valmistajan, valtuutetun huoltajan tai
vastaavan ammattilaisent toimesta vaaratilanteen välttämiseksi.
50
FI
5. Älä koskaan käytä laitetta mikäli sen johto tai pistoke on vauriointunut, mikäli laite ei
toimi oikein tai jos laite on pudotettu, vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta laite
huoltopisteeseen tarkastusta ja korjausta varten.
6. Älä altista johtoa kuumille pinnoille. Älä kiedo johtoa laitteen ympärille.
7. Älä koskaan tuki ilmanottoaukkoja tai laita laitetta pehmeälle alustalle, kuten sängylle tai
sohvalle missä ilmanottoaukot voivat tukkiutua. Pidä ilmanottoaukot puhtaana nukasta,
hiuksista ja pölystä.
8. Älä koskaan pudota tai työnnä esineitä laitteen aukkoihin tai johtoon.
9. Älä käytä ulkotiloissa, aerosolituotteiden läheisyydessä tai paikassa jossa annetaan happea.
10. Älä käytä jatkojohtoa laitteen kanssa.
11. Älä suuntaa kuumaa ilmaa silmiä tai muita kuumuudelle arkoja alueita kohti.
12. Lisäosat voivat kuumentua käytön aikana. Anna niide jäähtyä ennen kuin kosket niihin.
13. Älä sijoita laitetta millekkään alustalle sen ollessa käynnissä.
14. Kun käytät laitetta, älä päästä hiuksiasi ilmanottoaukkojen lähettyville.
15. Lisäturvallisuuden vuoksi jäännösvirtalaitteen, jonka suurin virta on 30 mA, asentaminen
suihkuhuoneen verkkovirtapistokkeeseen on suositeltavaa. Kysy sähköasentajaltasi
lisäohjeita.
Sähkomagneettinen yhteensopivuus (EMC): tämä Acme-laite noudattaa kaikkia
sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä standardeja.
51
FI
tuotekuvaus
A – Suutin
B – Ilmanottoaukot
C – Viileän puhalluksen painike
D – Ilmavirtauskytkin
E – Lämpötilakytkin
F – Ripustuslenkki
G – Volyymisuutin
52
FI
laitteen käyttö
Kuivaaminen
1. Varmista, että virtakytkin on 0”-asennossa.
2. Työnnä pistotulppa seinäpistokkeeseen.
3. Valitse haluamasi ilmavirtausnopeus käynnistääksesi laitteen.
•Ilmavirtausnopeus” sopii hiusten muotoiluun ja lyhyiden hiusten kuivaamiseen.
•Ilmavirtausnopeus sopii todella nopeaan kuivaamiseen.
4. Valitse haluamasi lämpötila, joko viileä, lämmin tai kuuma.
•Viileänasetuksen0 avulla voit kuivata melkein kuivia hiuksia, jolloin saat hiukset hohtamaan.
•LämminasetusI sopii erittäin hyvin kuivaamaan kosteat hiukset melkein kuiviksi.
•KuumallaasetuksellaII voit kuivata märät hiukset erittäin nopeasti.
5. Kuivaa hiuksesi tekemällä harjausliikkeitä hiustenkuivaajalla lyhen etäisyyden päässä
hiuksistasi.
6. Aseta virtakytkin asentoon 0 kuivaamiseen jälkeen ja irrota laite verkkovirrasta. Anna laitteen
viilentyä 10-15 sekuntia ennen kuin varastoit sen.
Viileä puhallus
Tällä painikkeella voidaan keskeyttää kuumentaminen, jolloin ilmaa voidaan viilentää haluamallasi
tavalla.
ION-toiminto
Tämä ionitoiminto lisää hiusten kiiltoa ja vähentää kiharuutta ja staattista sähköisyyttä. Tämä
toiminto sopii erityisen hyvin kuiville ja puolikuiville hiuksille. Ionitoiminto on toiminnassa kun
laitteeseen on kytketty virta ja kykin on asennossa I tai “II. Tämä myös suojaa hiustenkuivaajaa
pölylytä, joka vähentää ylikuumenemisen vaaraa.
53
FI
Suutin
Hiustenkuivaajan suuttimen avulla voit ohjata ilmavirtausta suoraan harjaan tai kampaan jolla
muotoilet hiuksiasi.
1. Esikuivaa hiuksesi hiustenkuivaajalla korkeimmalla kuumuusasetuksella. Saadakesi
nopeamman kuivaustuloksen, jaa hiuksesi n. 5 cm:n levyisiin osiin. Käytä suurikokoista
pyöreää harjaa kuvattavan hiuskohdan juuressa.
2. Osoita hiustenkuivaan suutinta 90 asteen kulmassa kuivattavaan kohtaan ja harjaa
hiusjuuresta latvaan liikuttaen samalla hiustenkuivaajaa harjan mukaisesti. Voit nyt asettaa
hiustenkuivaajasi keskitason lämpötilaan. Voit toistaa prosessin useaan kertaan kuivataksesi
kohdan kokonaan ennen kuin siirryt seuraavaan kohtaan.
3. Viimeistele kääntämällä hiuslatvat sisäänpäin.
Volyymisuutin
Ensimmäinen käyttötapa
1. Kuivaa hiuksesi aloittamalla juurista ja etenemällä pyörivillä liikkeillä aina samansuuntaisesti.
Käytä suutinta ainoastaan nopeudella I”.
2. Jatka kuivaamista pitäen kuivaajaa 90 asteen kulmassa kuivattavasta alueesta. Tällä tavalla voit
nostaa juuret irti päänahasta, jolloin saat hiuksiisi volyymiä.
3. Viimeistele kuivaamalla latvat.
Toinen käyttötapa
1. Lisätäksesi volyymiä hiuksiisi, kuivaa hiukset ylösalaisin jolloin juuret nousevat päänahastasi.
Käytä suutinta ainoastaan nopeudella I”.
2. Osoita kuivaajaa kohti juuriasi antaaksesi hiuksillesi lisää volyymiä.
3. Jatka prosessia latvoihin asti.
54
FI
puhdistus
1. Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistamista.
2. Irrota lisäosat laitteesta ennen kuin puhdistamista.
3. Puhdista laite kuivalla liinalla.
4. Puhdista lisäosat kostealla liinalla tai huuhtele ne vedellä.
5. Odota että lisäosat kuivuvat ennen kuin käytät tai varastoit niitä.
säilytys
1. Muista aina irrottaa laite verkkovirrasta käytön jälkeen.
2. Älä kiedo johtoa laitteen ympärille.
3. Anna laitteen viilentyä 10-15 sekuntia ennen kuin varastoit sen.
vianetsintä
Kuivaajani ei toimi
• Tarkista verkkovirtapistoke johon kuivaaja liitettynä. On mahdollista että pistoke on
epäkunnossa. Yritä liittää jokin toinen laite pistokkeeseen selvittääksesi pistokkeen
toimintakunto.
• Jos kuivain kykeytyy itsestään pois päältä kuivaamisen aikana, se voi olla ylikuumentunut. Irrota
laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan. Puhdista ilmanottoaukot ja
suodattimet mikäli ne ovat hiusten tai muiden materiaalien tukkimat, ja yritä käynnistää laite
uudelleen.
• Laitteen virtajohto voi olla vaurioitunut. Irrota laite verkkovirrasta ja tarkasta se varovasti. Mikäli
virtajohto on vaurioitunut, käänny valtuutetun palveluntarjoajan puoleen.
101
FI
Takuulomake www.acme.eu/warranty
Tuote Malli
Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite
Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus)
1. Takuuaika
Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen
myyjältä. Takuuaika ilmoitetaan tuotteen pakkauksessa.
2. Takuuehdot
Takuu on voimassa vain, kun esitetään ostotodistus ja tämä
takuulomake, johon on merkitty tuotteen nimi ja malli,
tuotteen ostopäivä sekä myyjän nimi ja osoite.
Jos tuotteessa havaitaan takuuaikana vikoja, jotka eivät
johdu alla mainituista syistä, valmistaja vaihtaa tuotteen.
Takuu ei koske normaalia huoltoa tai korjausta eikä
luonnollisella tavalla kuluneita osia.
Takuu ei kata seuraavista syistä johtuvia vaurioita tai vikoja:
• Tuotteenvirheellinenasennus,vääränlainenkäyttöja/tai
käyttöohjeiden tai valmistajan esittämien vaatimusten
ja turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti sekä
lisäksi sopimaton varastointi, pudottaminen tai iskuille
altistaminen.
• Korroosio,muta,vesijahiekka.
• Muiden kuin valmistajan valtuuttamien henkilöiden
suorittamat korjaukset, muutokset tai puhdistukset.
• Tuotteeseensopimattomienvaraosien,ohjelmistojentai
kulutusmateriaalien käyttäminen.
• Onnettomuudet tai muut sellaiset tapahtumat, joihin
valmistaja ei voi vaikuttaa, mukaan lukien salama, vesi,
tulipalo, magneettikenttä tai sopimaton tuuletus.
• Jostuotettakäytetäänmuussamaassakuinostomaassa,
ja se ole kyseisessä maassa voimassa olevien standardien
ja määräysten mukainen. Kaikki yritykset muuttaa tuote
muun kuin ostomaan teknisten ja turvallisuusmääräysten
mukaiseksi aiheuttavat takuun raukeamisen.
Jos tuotteessa ei havaita olevan vikaa, palvelun kustannukset
jäävät ostajan maksettaviksi.
/