Flex ADL 60-P Ohjekirja

Brändi
Flex
Malli
ADL 60-P
Tyyppi
Ohjekirja
78
ADL 60-P / ADL 120-P
Sisältö
Symbolit laitteessa ............................................78
Turvallisuusasiaa ....................................... 78
Kuva koneesta ........................................... 79
Käyttöpaneeli ............................................. 80
Tekniset tiedot ........................................... 81
Käyttöohjeet ............................................... 81
Mittaustarkkuuden tarkistus ....................... 82
Kalibrointi ................................................... 82
Huolto ja hoito ............................................ 83
Kierrätysohjeita .......................................... 84
Vastuun poissulkeminen ............................ 84
Symbolit laitteessa
Turvallisuusasiaa
Määräystenmukainen käyttö
Tämä mittaustyökalu on tarkoitettu
ammattikäyttöön teollisuudessa ja
työpajoissa. Digitaalinen vesivaaka on
tarkoitettu kaltevuuksien ja kulmien
mittaamiseen ja siirtämiseen sisä- ja
ulkokäytössä.
Turvallisuusohjeita
VAROITUS!
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet, jotta
osaat käyttää mittaustyökalua vaaratta ja
turvallisesti. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Jätä mittaustyökalu riittävän pätevyyden
omaavan ammattiasentajan korjattavaksi.
Korjauksissa saa käyttää vain
alkuperäisiä varaosia.
Näin varmistetaan, että mittaustyökalun
turvallisuus pysyy ennallaan.
Lue käyttöohjeet ennen laitteen
käyttöönottoa!
ADL 60-P / ADL 120-P
79
Kuva koneesta
1 Päätysuoja
2 Pystylibelli
3 Ripustusreikä
4 Aukkokahva
5 Vaakalibelli
6 Käyttöpaneeli
7 Ylänäyttö
8 Vyönohjain
9 Magneetit
10 Paristotila
80
ADL 60-P / ADL 120-P
Käyttöpaneeli
11 Kalibrointipainike
Pysty- ja vaakasuorille tukipinnoille.
12 Virtakytkin
Koneen käynnistämiseen ja
pysäyttämiseen.Paina noin 3 sekuntia, niin
laite kytkeytyy pois päältä.
13 Näyttö- ja käyttöpaneeli
14 Muistipainike
Tallentaa parhaillaan näkyvän
mittauslukeman (9 muistipaikkaa).
Huom.!: Jos tallennat lisää arvoja,
tähänastiset 9 mittauslukemaa poistuvat.
15 Referenssipainike
Kulmien siirtoon. Lukemaksi vaihtuu 0.0° ja
näytössä vilkku REF. Poista referenssiarvo
kytkemällä vesivaaka pois päältä.
16 Äänimerkkipainike
Kytkee äänimerkin pois päältä ja päälle.
Kun kaltevuuskulmaksi tulee 0°, 45°, 90° tai
viimeiseksi tallennettu lukema, kuuluu
äänimerkki. Ohje: Kulman referenssiarvon
(13) ollessa aktivoitu siitä tulee
merkinannon nollapiste.
17 Mittayksikön painike
Vaihtaa mittayksiköstä toiseen: °, in/ft, %.
Päällekytkennän jälkeen aktiivisena on
aina astenäyttö (°).
18 Valopainike
Kytkee näytön valon päälle ja pois.
19 Ylänäyttö
ADL 60-P / ADL 120-P
81
Tekniset tiedot
Käyttöohjeet
VARO!
Jos laite tuodaan kylmästä tilasta lämpimään tai
päinvastoin, anna laitteen lämpötilan tasoittua
ennen sen käyttöä.
Tärkeimmät käyttötoimenpiteet on neuvottu
kuvasivuilla käyttöohjekirjan lopussa.
Katso alkaen sivulta 152.
Paristojen asennus/vaihto ......................... 152
Laitteen päälle- ja poiskytkentä ................. 154
Mittayksikön valinta ................................... 156
Näytön automaattinen kääntö ................... 158
Merkkiäänen päälle- ja poiskytkentä ......... 160
Referenssikulman asetus .......................... 162
Mittauslukemamuistin käyttö ..................... 164
Valon kytkeminen päälle ja pois ................ 166
Tarkkuuden testaus .................................. 168
Kalibrointi .................................................. 170
Digitaalinen vesivaaka ADL 60-P / ADL 120-P
Näyttö (digitaalinen) 0°.... 90°
Tarkkuus
(digitaalinen)
=0°/90°
>0°...<90°
± 0,05°
± 0,1°
Tarkkuus (libelli) ± 0,5 mm/m
Virtalähde 2x1,5V
LR6/AA
Käyttöaika 100 h
Pituus ADL 60-P
ADL 120-P
600 mm
1200 mm
Paino (paristojen
kanssa)
ADL 60-P
ADL 120-P
0,8 kg
1,2 kg
Suojausluokka IP65
82
ADL 60-P / ADL 120-P
Mittaustarkkuuden tarkistus
Katso alkaen sivulta 168.
Tarkista mittaustyökalun tarkkuus
aina ennen töiden aloittamista,
voimakkaiden lämpötilamuutosten
jälkeen
isompien kolhujen jälkeen
Ennen 45 asteisten kulmien mittaamista
tarkista tarkkuus vaakasuoralla pinnalla (~0°),
ennen yli 45 asteisten kulmien mittaamista
pystysuoralla pinnalla (~90°).
Kytke mittaustyökalu päälle ja aseta se
vaaka- tai pystysuoraa pintaa vasten.
Odota 10 sekuntia ja merkitse
mittauslukema muistiin.
Käännä mittaustyökalua (kuten kuvassa)
180° vaakatasossa. Odota 10 sekuntia ja
merkitse toinen mittauslukema muistiin.
OHJE
Kalibroi mittaustyökalu vain, jos näiden
mittauslukemien ero on yli 0,1°!
Kalibroi mittaustyökalu siinä asennossa (pysty-
tai vaakasuora), jossa totesit mittauslukemien
eron.
Kalibrointi
Pystysuorat tukipinnat
Ks. myös alkaen sivulta 170, kuva A.
Aseta tukipinta vasten mahdollisimman
pystysuoraa pintaa. Pinta ei saa poiketa
yli 5° pystysuorasta. Jos poikkeama on
suurempi, kalibrointi keskeytyy ja
näytössä on "---".
Kytke mittaustyökalu päälle ja pidä sitä
pystysuoraa pintaa vasten siten, että
pystylibelli 2 osoittaa ylöspäin ja näyttö 7
itsesi suuntaan. Odota 4 sekuntia!
Vaakasuorat tukipinnat
Ks. myös alkaen sivulta 170, kuva B.
Aseta tukipinta suoralle, mahdollisimman
vaakasuoralle pinnalle. Pinta ei saa
poiketa yli 5° vaakasuorasta. Jos
poikkeama on suurempi, kalibrointi
keskeytyy ja näytössä on "---".
Kytke mittaustyökalu päälle ja pidä sitä
vaakasuoraa pintaa vasten siten, että
libelli 1 osoittaa ylöspäin ja näyttö 7 itsesi
suuntaan. Odota 4 sekuntia!
ADL 60-P / ADL 120-P
83
Työvaiheet kummakin version yhteydessä:
1. Paina noin 3 sekunnin ajan
kalibrointipainiketta "Ca"“- a, kunnes
näyttöön ilmestyy "CAL1".
2. Paina kalibrointipainiketta "Cal"- a
uudelleen.
"CALI1" vilkkuu, kunnes merkkiäänen
jälkeen näyttöön ilmestyy "CAL2".
3. Käännä mittaustyökalua 180°
vaakatasossa siten, että libelli edelleen
osoittaa ylöspäin, mutta näyttö 7 on
itsestäsi poispäin olevalla puolella.
4. Odota 4 sekuntia! Paina
kalibrointipainiketta "Cal"- a uudelleen.
"CALI2" vilkkuu, kunnes merkkiäänen
jälkeen näyttöön ilmestyy "CAL3".
5. Käännä mittaustyökalua 180°
pystytasossa siten, että libelli osoittaa
alaspäin ja näyttö 7 on itseesi
osoittavalla puolella.
6. Odota 4 sekuntia! Paina
kalibrointipainiketta "Cal"- a uudelleen.
"CALl3" vilkkuu, kunnes merkkiäänen
jälkeen näyttöön ilmestyy "CAL4".
7. Käännä mittaustyökalua 180°
vaakatasossa siten, että libelli edelleen
osoittaa alaspäin, mutta näyttö 7 on
itsestäsi poispäin olevalla puolella.
8. Paina kalibrointipainiketta "Cal"- a
uudelleen. Sen jälkeen näyttöön
ilmestyy "SUCC".
Mittaustyökalu on nyt kalibroitu tälle
tukipinnalle uudelleen.
OHJE
Jos mittaustyökalua ei työvaiheissa 3, 5 ja 7
käännetä kuvissa esitetyn mukaisesti vaaka- ja
pystytasossa, kalibrointia ei saada päätökseen.
(Näyttöön ei ilmesty "SUCC".)
Huolto ja hoito
Noudata seuraavia ohjeita:
Käsittele mittaustyökalua varoen ja varo
altistamasta kolhuille, tärinälle ja äärim-
mäisille lämpötiloille.
Kun et käytä mittaustyökalua, säilytä
sitä suojalaukussa.
Poista paristot/akut mittaustyökalusta,
kun se on pidempään käyttämättä.
Vaihda loppuunkäytettyjen paristojen/
akkujen tilalle viipymättä uudet.
Jätä mittaustyökalu riittävän pätevyyden
omaavan ammattiasentajan korjattavaksi.
Korjauksissa saa käyttää vain
alkuperäisiä varaosia. Näin varmistetaan,
84
ADL 60-P / ADL 120-P
että mittaustyökalun turvallisuus pysyy
ennallaan.
Kierrätysohjeita
Vain EU-maat:
Käytöstä poistetut sähkötyökalut
eivät kuulu sekajätteisiin!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen voimaansa-
attavien kansallisten säädösten mukaisesti
tulee käytöstä poistetut sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen hyöty-
käyttöpisteeseen.
Raaka-aineet uusiokäyttöön
jätehuollon asemasta.
Hävitä laite, tarvikkeet ja pakkaus ympäristöy-
stävällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.
Lajipuhdasta kierrätystä varten muoviosissa
on merkintä.
VAROITUS!
Älä heitä akkuja/paristoja talousjätteisiin,
tuleen tai veteen.
Älä avaa käytöstä poistettuja akkuja.
Vain EU-maat:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut/paristot tulee
toimittaa kierrätykseen direktiivin 2006/66/EY
mukaisesti.
OHJE
Lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista saat
alan liikkeistä!
Vastuun poissulkeminen
Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa
vahingoista tai voiton menetyksestä, joiden
syynä on liiketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta mahdollisesti
voida käyttää.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
vahingoista, joiden syynä on epäasiallinen
käyttö tai käyttö yhdessä muiden valmistajien
tuotteiden kanssa.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös