Princess Starck 3-in-1 Curling Iron Set Käyttö ohjeet

Kategoria
Toys
Tyyppi
Käyttö ohjeet
28
Puhdista pää vedellä, johon on lisätty hieman sampoota. Anna käherryspihtien kuivua hyvin
ennen seuraavaa käyttöä. ÄLÄ UPOTA VETEEN. Käherryspää pysyy kauemmin puhtaana, kun
varot sumuttamasta spraytä suoraan käherryspihtien päälle.
2. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön; käyttäjä ei voi korjata laitteen osia.
3. Kun et käytä käherryspihtejä, säilytä laite ja vaihto-osat alkuperäisessä pakkauksessa tai
puhtaassa, kuivassa paikassa, jossa ne eivät voi vioittua.
4. Älä koskaan kierrä verkkojohtoa laitteen ympärille.
ENSITUTUSTUMINEN 3-YHDESSÄ –KÄHERRYSPIHTISETTIISI
(Tuote voi poiketa hieman viereisestä kuvasta)
1. Kuumenematon pää
2. Merkkivalo
3. Vapautuspainike
4. Käyttökytkin/katkaisin
5. Kädensija
6. Virran merkkivalo
7. Sulkurengas
8. Keskikokoinen käherryspää
9. Iso käherryspää
10. Spiraalikäherryspää
VAIHTO-OSIEN KÄYTTÖ
Pidä vaihto-osat säilytyslaatikossa/jalustalla.
TÄRKEÄÄ
Tätä laitetta ensimmäistä kertaa käytettäessä siitä saattaa alussa lähteä hieman savua ja lievää hajua.
Tämä on normaalia ja loppuu nopeasti.
VAROITUS: Näiden käherryspihtien päät kuumenevat. Ole varovainen käytön aikana.
•Varo, että laite ei joudu kosketuksiin ihon kanssa. Älä kosketa käherryspäätä sormilla.
Käsitellessäsi lyhyitä hiuksia laita ohut muovikampa hiuspohjan ja käherryspihtien väliin
välttääksesi koskettamasta päänahkaa.
Kokeile käherryspihtejä ensin pieneen hiussuortuvaan.
KÄHERRYSPÄIDEN VAIHTAMINEN
VARMISTA, ETTÄ KÄHERRYSPIHDIT OVAT JÄÄHTYNEET ENNEN KUIN VAIHDAT KÄHERRYSPÄÄN.
Kierrä sulkurengasta nuolen suuntaan. Vaihda käherryspää toiseen asettamalla se kädensijaan.
Kiinnitä kädensija kiertämällä sitä kerran.
KÄHERRYSPÄIDEN KÄYTTÖ
Valitse haluamastasi kampauksesta riippuen se käherryspää, jolla haluat muotoilla hiuksesi. Jos
haluat muotoilla tukkasi kokonaan, sen on oltava puhdas ja kuiva eikä siinä saa olla hiusspraytä,
geeliä jne. (Tätä laitetta voi myös käyttää hiusten nopeaan viimeistelyyn.)
ESILÄMMITYS
Aseta käherryspihdit jalustoineen sileälle, kuumankestävälle ja tasaiselle alustalle. Liitä laitteen
pistotulppa pistorasiaan 230V vaihtovirtaan. Aseta käynnistyskytkin/katkaisin ON-asentoon ja anna
laitteen kuumeta. Kun virran merkkivalo palaa, se tarkoittaa sitä, että laite on kytketty
verkkovirtaan. Kun laite on kylmä, vapautuspainikkeessa oleva merkkivalo on musta. Kun laite on
kuuma, merkkivalo on punainen.
Starck_6002_IB_22-3-04 3/22/04 3:34 PM Page 28
29
1. Virran merkkivalo
2. Kun laite on kuuma, merkkivalo on punainen
3. Kun laite on jäähtynyt, merkkivalo sammuu.
MUOTOILU
Jaa hiukset enintään viiden sentin levyisiin suortuviin.
Harjaa tai kampaa suortuva sileäksi ja pidä samalla toisella kädellä kiinni hiusten latvoista. Ota yksi
hiussuortuva kerrallaan ja laita hiusten latvat avonaisiin käherryspihteihin. Sulje pihdit siten, että
hiuslatvat pistävät hieman ulos pihdeistä. Ota toisella kädellä kiinni pihtien kuumenemattomasta
päästä. Pidä hiukset suorana samalla kun kierrät ne kuumien käherryspihtien ympärille kädensijaa
hitaasti kiertäen. Kierrä pihtejä hiuspohjaa kohti niin pitkälle kuin haluat koskettamatta päänahkaasi
kuumalla käherryspäällä.
Pidä pihtejä 8-12 sekuntia paikoillaan, jos haluat kestävät kiharat tai jos hiuksia on vaikea kihartaa.
Käytä vähemmän aikaa, jos hiukset on helppo kihartaa tai jos haluat ainoastaan loivia kiharoita tai
aaltoilevat hiukset. Kun olet pitänyt pihtejä tarpeeksi kauan paikoillaan, kierrä pihdit auki
suunnilleen kiharan puoleen väliin (pitkässä tukassa hieman enemmän) ja paina vapautuspainiketta.
Poista pihdit varovasti kiharan keskiväliltä. Anna kiharan kuivua kaikessa rauhassa ja kampaa hiukset
sen jälkeen haluamaasi muotoon.
VINKKI: Jos haluat joustavammat, näyttävämmät kiharat, aseta pihdit ennen kihartamista siten, että
ne ovat hiusten päällä puristuspuoli ALASPÄIN ja runko YLÖSPÄIN. Jos haluat paa_ikampauksen,
aseta pihdit ennen kihartamista hiusten alle puristuspuoli YLÖSPÄIN ja runko ALASPÄIN.
Villi ja pörröinen kampaus: Tee pörröiset ja villit kiharat kähertämällä kaikki hiussuortuvat eri
suuntiin. Taivuta pääsi sen jälkeen alaspäin, ravistele ja sekoita hiuksia sormillasi. Nosta pää jälleen
pystyyn ja toista edellä mainittu toimenpide optimaalisen tuuheuden saamiseksi.
Korkkiruuvikiharat: Jos haluat kestävät kiharat tai jos hiuksiasi on vaikea kihartaa, pidä
hiussuortuvaa 8-12 sekuntia pystysuoraan kierrettynä. Vähempikin aika riittää, jos hiuksesi kihartuvat
helposti. Kun olet valmis, kierrä kihara hitaasti auki ja ota käherryspää hitaasti pois kiharan keskeltä.
Anna kiharan jäähtyä hitaasti samalla kun käsittelet loput hiukset samalla tavoin.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Sähkölaitteita käytettäessä, varsinkin lasten läheisyydessä, tulee aina noudattaa turvallisuusohjeita
sekä huomioida seuraavat seikat:
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
PIDÄ LAITE POISSA VEDEN LÄHETTYVILTÄ.
HUOM. : Kuten useimmissa sähkölaitteissa, sähköiset osat ovat jännitteisiä silloinkin kun laitetta ei
ole kytketty toimintaan.
Sähkötapaturman välttämiseksi:
1. Ota aina laitteen pistotulppa pois pistorasiasta käytön jälkeen.
2. Älä käytä laitetta kylvyssä ollessasi.
3. Älä aseta laitetta tai varastoi sitä sellaiseen paikkaan, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai
pesualtaaseen.
4. Älä upota tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
5. Jos laite putoaa veteen, ota pistotulppa välittömästi pois pistorasiasta. Älä pistä kättäsi veteen.
VAROITUS: PALOHAAVOJEN, SÄHKÖTAPATURMAN, TULIPALON TAI
VAMMOJEN ESTÄMISEKSI:
1. Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa toiminnassa tai liitettynä pistorasiaan.
2. Pidä laitetta tarkoin silmällä, kun lapset tai vammaiset käyttävät sitä, tai kun sitä käytetään
heidän lähellään.
3. Käytä laitetta ainoastaan näissä ohjeissa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä muita kuin
valmistajan suosittamia varusteita.
Starck_6002_IB_22-3-04 3/22/04 3:34 PM Page 29
30
4. Älä koskaan käytä laitetta, jos sen verkkojohto tai pistotulppa ovat vioittuneet, jos se ei toimi
hyvin, jos se on pudonnut tai vioittunut tai jos se on pudonnut veteen. Vie laite lähimpään
valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
5. Älä aseta verkkojohtoa kuumille tai lämpimille pinnoille. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille.
6. Älä käytä laitetta ollessasi uninen tai torkuksissa.
7. Älä koskaan pudota tai työnnä esineitä laitteen aukkoihin.
8. Älä koskaan käytä laitetta ulkona tai lähellä sumutteita. Älä käytä toiminnassa olevan
happilaitteen lähellä.
9. Tämä laite kuumenee käytettäessä. Vältä koskettamasta sillä silmiä tai kasvojen muita herkkiä
osia.
10. Älä aseta laitetta suoraan millekään pinnalle laitteen ollessa vielä kuuma tai toiminnassa. Käytä
laitteen mukana toimitettua jalustaa.
11. Älä käytä laitteessa jatkojohtoa.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI.
TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN.
HUOM. :
Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, on suositeltavaa ottaa pistotulppa pois pistorasiasta välittömästi
käytön jälkeen. Jos hiustenkuivain putoaa ja lähellä on vettä, voi syntyä vaaratilanne. Turvallisuuden
lisäämiseksi on suositeltavaa asennuttaa kylpyhuoneeseen 30 mA maavuotokytkin. Kysy tarvittaessa
neuvoa sähköasentajaltasi.
S+ARCK 3-IN-1 CURLING IRON SET ART. 6002
INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO
Para conservar as placas de ondulação em bom estado, deve ler atentamente estas instruções de
utilização e guardá-las para mais tarde as poder voltar a consultar.
AVISO: As placas de ondulação devem arrefecer primeiro antes de as limpar.
1. Para limpar o exterior das placas de ondulação, deve desligar primeiro o aparelho da corrente.
Em seguida, limpe as superfícies de plástico com uma esponja húmida. No caso de utilizar o
aparelho com muita frequência, pode ocorrer que o cilindro das placas de ondulação acumule
pó ou sujidade resultantes da gordura natural do seu cabelo ou de cremes capilares. Para limpar
o cilindro, use uma mistura de água morna com champô. Deixe secar bem as placas antes de as
voltar a utilizar. NÃO MERGULHE EM ÁGUA. Para manter o cilindro limpo durante mais tempo,
deve evitar pulverizar laca directamente sobre as placas.
2. Este aparelho foi concebido unicamente para o uso doméstico; não deve reparar os acessórios
por iniciativa própria.
3. Quando não usar as placas de ondulação, guarde o aparelho juntamente com os acessórios na
embalagem original ou num lugar limpo e seco, onde não exista o risco de se danificarem.
4. Nunca deve enrolar o cabo de alimentação à volta do aparelho.
TRAVE CONHECIMENTO COM O CONJUNTO DE PLACAS DE ONDULAÇÃO 3-IN-1.
(O produto pode ser ligeiramente diferente do que vem apresentado na figura)
1. Reservatório ‘Cool Tip’
2. Luz de controle
3. Alavanca para destrancar
4. Interruptor
5. Punho
6. Luz de indicação de ligação à corrente
7. Anel de aperto
8. Placa de ondulação média
9. Placa de ondulação grande
10. Placa de ondulação em espiral
COMO UTILIZAR OS ACESSÓRIOS
Deve usar a caixa de armazenamento / suporte para os acessórios.
Starck_6002_IB_22-3-04 3/22/04 3:34 PM Page 30
1 / 1

Princess Starck 3-in-1 Curling Iron Set Käyttö ohjeet

Kategoria
Toys
Tyyppi
Käyttö ohjeet