Exido 235-020 Ohjekirja

Brändi
Exido
Malli
235-020
Tyyppi
Ohjekirja
10
11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät
nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioittaa laitetta.
Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai
käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on
230 V ja taajuus 50 Hz.
Sammuta laite aina virtapainikkeesta ja irrota
virtajohto seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen,
kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen jäähtyä
täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen tai vaihdat
osia.
Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.
Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa, sillä se
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse laitteen lähelle sen ollessa käytössä.
Varoitus! Keraamiset levyt saattavat olla erittäin
kuumia. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön eikä
ulkokäyttöön.
Aseta laite aina turvallisen etäisyyden päähän
syttyvistä esineistä, kuten verhoista, pöytäliinoista tms.
Älä peitä laitetta.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden
läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön tai säilytä
laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Älä jätä laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai
joutua vedetyksi pesualtaaseen, kylpyammeeseen
tai vastaavaan. Jos laite putoaa veteen, älä koske
siihen. Irrota ensin pistoke pistorasiasta.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä virtajohto etäällä kuumista esineistä ja
avotulesta.
Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole
vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut
lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun
korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi
kompastua.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Ripustuslenkki
3. Kädensija
4. Virtakytkin
5. Lämpötila-asteikko
6. Merkkivalo
7. Lukitusrengas
8. Lukitussymbolit
9. Kreppi-/suoristusrauta
10. Sovitin
11. Keraamiset levyt
12. Kiharrusraudat (3)
13. Harjaosa
14. Kierreosa
LAITTEEN KÄYTTÖ
Käytä laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.
Osien kiinnittäminen
1. Käännä lukitusrengasta (7), kunnes kädensijassa (3)
oleva nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen
kanssa.
2. Työnnä kreppi-/suoristusrauta (9) tai jokin
kiharrusraudoista (12) kädensijan pistokeliittimeen ja
paina se tiukasti paikalleen.
3. Käännä lukitusrengasta, kunnes kädensijassa oleva
nuoli on kohdakkain lukitusrenkaan nuolen kanssa.
Osa on nyt lukittu paikoilleen.
Lämmitys
1. Aseta laite tasaiselle, lämmönkestävälle pinnalle, ja
kytke pistoke pistorasiaan.
2. Kytke virta painamalla virtakytkintä (4) valkoista
merkkiä kohti (ylös). Merkkivalo (6) syttyy ja palaa
niin kauan, kuin laitteessa on virta.
Lämpötilan asetus
Laitteessa on kolme lämpötila-asetusta: pois (musta
merkki, alhaalla), keskilämpö (mustavalkoinen merkki,
keskellä) ja korkea lämpö (valkoinen merkki, ylhäällä).
Lämpötilaa voidaan säädellä painamalla virtapainiketta
ylös ja alas.
Kreppi-/suoristusraudan käyttö
Vaihda muotoiluosat, kuten kreppi- ja suoristusraudat,
sovittimen avulla (10). Työnnä sovitinta alas, kunnes
nuoli on kohdakkain kahden suoran viivan kanssa
– muotoiluosaa voidaan nyt käyttää suoristusrautana.
Työnnä sovitinta ylös, kunnes nuoli on kohdakkain
kahden laineen muotoisen viivan kanssa – lisäosaa
voidaan nyt käyttää kreppirautana. Kun sovitin on
kohdakkain keskellä olevan pisteen kanssa, kreppi-
/suoristusrauta on lukittu.
FI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
10
11
Kiharrusrautojen käyttö
Kiharrusrautoja on kolmea eri kokoa: Ohuimmalla
raudalla saat pientä kiharaa ja paksuimmalla suurta
kiharaa. Mitä enemmän hiuksia kiharrat kerralla, sitä
suurempia kiharat ovat. Pehmeämpiä kiharoita saat
käyttämällä harjaosaa (13) ja kierreosaa (14) (katso alla).
Muotoiluvinkkejä
Harjaa hiukset ennen muotoilua. Jaa hiuksesi pieniin
osiin ja käsittele jokainen osio erikseen seuraavien
ohjeiden mukaan, kunnes saavutat haluamasi tuloksen.
Krepatut hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva ja
sulje kreppiraudan keraamiset levyt (11) hiusten
ympärille lähelle hiusjuurta.
o Pidä levyt suljettuina noin 10 sekuntia.
o Avaa levyt ja sulje ne uudelleen siirtyen alemmas
hiussuortuvaa pitkin.
Sileät, pehmeät hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva ja
sulje suoristusraudan keraamiset levyt (11) hiusten
ympärille lähelle hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti ja tasaisesti latvaa kohti.
Pidä hiussuortuva tiukkana, jottei se taitu. Jos
haluat hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan
päällimmäiset hiukset.
Taipuisat latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Sulje kiharrusrauta (12) hiusten ympärille siten, että
yläpihti on taaksepäin lähellä hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Käännä alimpia latvoja hieman ulospäin.
Pyöreät latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva.
Sulje kiharrusrauta (12) hiusten ympärille siten, että
yläpihti on eteenpäin lähellä hiusjuurta.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Käännä alimmat latvat sisäänpäin.
Kiharat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen suortuva. Avaa
yläpihti (12) ja aseta se suortuvan puoleenväliin.
o Levitä hiuksia sylinteriä pitkin ja vapauta yläpihti
varovasti siten, että hiukset jäävät paikoilleen.
o Liu’uta laitetta hitaasti hiusten latvaa kohti.
o Tarkista, että latvat ovat paikoillaan pihdin alla, ja
kierrä suortuvaa kiharrusraudan ympärille hiusjuurta
kohti. Vältä koskemasta päänahkaa kuumalla
kiharrusraudalla.
o Pidä kiharrusrautaa paikoillaan 5–8 sekuntia hiuksen
pituuden ja paksuuden mukaan.
o Avaa pihdit ja päästä hiukset vapaaksi. Anna hiusten
jäähtyä ennen niiden käsittelyä.
Pehmeät kiharat:
o Aseta harjaosa (13) ohuimpaan kiharrusrautaan
(12) avaamatta pihtejä. Tärkeää: Raudan on oltava
kylmä, kun harjaosa kiinnitetään.
o Lämmitä laite.
o Erota noin 5 cm:n levyinen suortuva ja kierrä se
harjaosan ympärille. Aloita kiertäminen latvasta ja
siirry hiusjuurta kohti.
o Pidä rautaa paikoillaan noin 10 sekuntia, ja kierrä
hiusuortuva auki. Anna hiusten jäähtyä ennen
muotoilua.
Laineet:
o Aseta kierreosa (14) ohuimpaan kiharrusrautaan (12)
avaamatta pihtejä. Tärkeää: Raudan on oltava viileä,
kun kierreosa kiinnitetään.
o Lämmitä laite.
o Erota noin 5 cm:n levyinen suortuva ja kierrä se
kierreosan ympärille. Aloita latvoista. Kiinnitä latvat
pieniin pihteihin ja kierrä hiusjuurta kohti.
o Pidä rautaa paikoillaan noin 10 sekuntia, ja kierrä
hiusuortuva auki. Anna hiusten jäähtyä ennen
muotoilua.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Anna laitteen jäähtyä ennen pudistusta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen vahvoja tai
hankaavia puhdistusaineita, liuottimia tai vastaavia,
sillä ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa
ulkopintoja ja keraamisia levyjä.
Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa liinaa.
Älä upota laitetta veteen, äläkä kastele laitetta.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erillisesti.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt
muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
/

Tämä käsikirja sopii myös