Citizen 350DPA Ohjekirja

Kategoria
Calculators
Tyyppi
Ohjekirja
NÄPPÄINTEN JA KYTKINTEN KUVAUS
Numeronäppäimet
Käytetään numeroiden syöttämiseen laskimeen.
Desimaalipistenäppäin
Käytetään desimaalipisteen syöttämiseen.
Merkinvaihtonäppäin
Vaihtaa X-rekisterin tietojen merkin vastakkaiseksi.
Kerto- ja jakolaskunäppäin
T
allentaa kerto- ja jakolaskukomentoja ja suorittaa aiemmin
tallennettuja kerto- ja jakolaskukomentoja. Suorittaa toistuvia
kerto- ja jakolaskuja.
Yhtä suuri kuin -näppäin
Suorittaa kerto- ja jakolaskuja,
%, vakiolaskuja ja muita
laskuja.
Numeronsiirtopainike
Siirtää näytetyn numeron oikealle luku kerrallaan, ennen kuin
mitään toimintopainiketta painetaan.
Tyhjennä/poista syöte -näppäin
Käytetään väärän syötteen tai rekisteröidyn summan
pyyhkimiseen. Muistin sisältöä ei tyhjennetä.
27 (Fin)
Prosenttinäppäin
Suorittaa prosenttilaskuja.
a. A
X B % -> A * B / 100
(Voidaan laskea lisäalennuksia)
b. A ÷ B % -> A / B x 100
Välisummanäppäin
Käytetään näyttämään ja tulostamaan kokonaismuistin sisältöä.
Kokonaissummanäppäin
Näyttää ja tulostaa kokonaismuistin sisällön ja tyhjentää sen.
Plus-näppäin
Lisää summan laskimen välimuistiin. Jos haluat lisätä saman
summan useammin kuin kerran (toistuva lisäys), syötä kyseinen
summa kerran ja paina Plus-näppäintä niin monta kertaa kuin
tarpeen. Jos tätä näppäintä painetaan heti [%]-näppäimen jälkeen,
se toimii prosentti plus -näppäimenä.
Miinus-näppäin
Jos haluat vähentää saman summan useammin kuin kerran
(toistuva vähennys), syötä kyseinen summa kerran ja paina
Miinus-näppäintä niin monta kertaa kuin tarpeen. Jos tätä näppäintä
painetaan heti [%]-näppäimen jälkeen, se toimii prosentti miinus
-näppäimenä.
Muistin välisumma- ja kokonaissummanäppäin
Palauttaa tuloksen näyttöön ja/tai tulostaa, jos tulostustila on
valittuna, kun tätä näppäintä painetaan kerran. Tyhjentää muistin
sisällön, kun tätä näppäintä painetaan kaksi kertaa.
Hinnoittelunäppäin
Voittomarginaalin sisältävän myynti- tai ostohinnan laskentaa
varten.
Paperinsyöttönäppäin
Muisti plus -näppäin
Lisää summan muistiin. Jos parhaillaan on meneillään
laskutoimitus, Muisti plus -näppäin laskee laskutoimituksen loppuun
ja summaa tuloksen muistiin.
Muisti miinus -näppäin
Vähentää summan muistista. Jos parhaillaan on meneillään
laskutoimitus, Muisti miinus -näppäin laskee laskutoimituksen
loppuun ja vähentää tuloksen muistista.
Sis. verot -näppäin
Laskee summan sisällyttäen VEROT sillä verokannalla, joka on
esiasetettu [TAX]-näppäimellä.
+/-
00 0
CE/C
%
M
MU
FEED
M+
M-
TAX +
90
to
+/-
%
MU
CE/C
FEED
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
%
LOCAL
LOCAL
00 0
GT
RATE
TAX +
TAX -
0
7
8
9
4
5
6
1 2
3
00000
M+
M-
M
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
Kohteiden lukumäärän vaihto
Kohteiden laskentaa ei ole aktivoitu.
Syötteiden määrä näppäimellä [+], [-], [M+] ja [M-] lasketaan.
Tulos tulostetaan vasemmalle, kun välisumman,
kokonaissumman, tai muistin kokonaissumman painiketta
käytetään.
Syötteiden lukumäärä näppäimellä [+], [-], [M+] ja [M-] lasketaan.
Laskuria lisätään näppäimellä [+], [M+] ja vähennetään [-], [M-].
Tulos tulostetaan vasemmalle, kun välisumman,
kokonaissumman tai muistin kokonaissumman painiketta
käytetään.
Loppusummamuistin kytkin
Loppusummamuistia ei ole aktivoitu.
Yhteen- ja vähennyslaskujen lopputulokset lisätään
automaattisesti loppusummamuistiin merkin mukaisesti.
POIS PÄÄLLÄ/TOISTO TULOSTUS
OFF Virta on pois päältä.
ON/REPLAY Virta on kytketty päälle, mutta tulostin on pois
käytöstä. Ottaa myös Toisto-tilan käyttöön.
PRINT Tulostin on aktiivinen.
HUOM: PISTORASIAN TULEE OLLA LÄHELLÄ LAITETTA
PAIKASSA, JOHON ON HELPPO PÄÄSTÄ.
Näyttö kytkeytyy pois päältä automaattisesti 3
minuutin käyttämättömänä olon jälkeen. Voit
kytkeä sen jälleen päälle painamalla
CE/C-näppäintä; jos laskenta on meneillään,
se näytetään.
Alennusnäppäin
Laskee summan ilman VEROJA sillä verokannalla, joka on esiasetettu
[T
AX]-näppäimellä.
Verokannan ja ulkomaisen valuuttakurssin asetusnäppäin
Käytetään verokannan ja ulkomaisen valuuttakurssin syöttämiseen.
Tulostus-painike
Tulostaa live-syötteen tunnisteena laskun numerona, "#" -merkki tulee
rullapaperin äärimmäisenä vasemmalla olevalle puolelle.
Loppusummanäppäin
Näyttää ja tulostaa loppusummamuistin sisällön ja tyhjentää sen.
Deltaprosentti-painike
Vertaa automaattisesti mitä tahansa kahta summaa ja laskee ja
tulostaa sitten prosenttimuutoksen.
Autom. toisto -painike
Palauttaa automaattisesti takaisin kaikki laskut, jotka on tehty
'ON/REPLAY' -tilassa.
Tarkistuspainike
Tarkistaa jokaisen laskun vaihe vaiheelta. Suorittaa nopean toiston
pohjassa pidettynä.
Korjauspainike
Ottaa korjauksen käyttöön jokaiselle laskuvaiheelle.
Muuntaa paikallisen valuutan ulkomaiseksi valuutaksi
Muuntaa ulkomaisen valuutan paikalliseksi valuutaksi
Desimaalipisteen valintakytkin
A ............... Lisää tila
F ................ Kelluva desimaalipiste
0,2,4,6 ....... Kiinteä desimaalipiste.
Pyöristysnäppäin
5/4 ............ Pyöristys pois päältä
............ Pyöristys alaspäin
............ Pyöristys ylöspäin
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
RATE
GT
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
OFF
ON
OFF
ON
LOCAL
LOCAL
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
28 (Fin)
IC +
TAX -
53
1.
Optellen en aftrekken
Addition og Subtraktion
Penambahan dan pengurangan
Yhteen- ja vähennyslasku
Hozzáadás és kivonás
Addisjon og subtraksjon
Pripočítavanie a odpočítavanie
2.
Vermenigvuldiging
Multiplikation
Perkalian
Kertolasku
Szorzás
Multiplikasjon
Násobenie
123 + 456 -789 = - 210
a) 12 X 12 = 144
CE/C
12
12
0.
12.
144.
0. C
12. X
12. =
144.
CE/C
123
5
0.5
0.
123.
615.
307.5
0. C
123. X
5. X
0.5 =
307.5
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
b) 123 X 5 X 0.5 = 307.5
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
123
456
789
0.00
1.23
5.79
2.10
2.10
--
--
0.00
1.23 +
4.56 +
7.89 -
2.10 -
(RED)
(RED)
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
54
4.
Herhaal toevoegen en gemengde berekening
Gentagen addition og blandet udregning
Powtórne dodawanie i dzialania naprzemienne
Mengulang menambah dan kalkulasi campuran
Toistuva yhteenlasku ja tasauslasku
Ismétlődő hozzáadás és vegyes számítás
Gjenta legg til og blandet utregning
Opakované pripočítavanie a kombinovaný výpočet
a) 149 12 = 12.42
(1200 + 30) X 4 3 = 1640.00
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
3.
Delen
Division
Dzielenie
Pembagian
Jakolasku
Osztás
Divisjon
Delenie
b) 1 3 0.3 = 1.1111
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0.C
149 149.00 149.00
12 12.00 =
12.42 12.42
0. 0. C
1 1.0000 1.0000
3 0.3333333333333 3.0000
0.3 0.3000 =
1.1111 1.1111
CE/C
=
CE/C
=
0.00 0.00
0. 0. C
1200 1'200.00 1,200.00 +
30 1'230.00 30.00 +
1'230.00 1,230.00
1'230.00 1,230.00 X
4 4'920.00 4.00
3 3.00 =
1'640.00 1,640.00
CE/C
=
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
55
123 3 = 41.0000
456 3 = 152.0000
789 3 = 263.0000
5.
Constante vermenigvuldiging
Konstant multiplikation
Perkalian kontan
Vakion kertolasku
Konstans többszörözés
Konstant multiplikasjon
Násobenie konštantou
6.
Constant delen
Konstant division
Pembagian konstan
Vakion jakolasku
Konstans osztás
Konstant divisjon
Delenie konštantou
3 x 123 = 369.0000
3 x 456 = 1368.0000
3 x 789 = 2367.0000
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
3 3.0000 3.0000 x
123 123.0000 =
369.0000 369.0000
456 456.0000 =
1'368.0000 1,368.0000
789 789.0000 =
2'367.0000 2,367.0000
0. 0. C
123 123.0000 123.0000
3 3.0000 =
41.0000 41.0000
456 456.0000 =
152.0000 152.0000
789 789.0000 =
263.0000 263.0000
CE/C
=
=
=
CE/C
=
=
=
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
56
7.
Wederkerige berekening
Omvendt udregning
Kalkulasi terbalik
Käänteisluvun laskenta
Reciprok számítás
Resiprok utregning
Spätný výpočet
8.
Procentuele berekening
Procent udregning
Kalkulasi persentase
Prosenttilaskenta
Százalékszámítás
Prosentutregning
Výpočet percent
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
1
= 0.125
3 + 5
= 60a) 1200 X
5
100
%
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
1200 1'200. 1,200. X
5 5. %
60. 60.
0. 0. C
75 75. 75.
120 120. %
62.5 62.5
X 100 = 62.5b)
75
120
CE/C
%
CE/C
0. 0.
0. 0. C
3 3. 3. +
5 8. 5. +
1 1. 1.
8. 8.
8. =
0.125 0.125
CE/C
=
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
57
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
123 123.00 123.00 X
5 5.00 %
6.15 6.15
116.85 116.85 -- %
0. 0. C
456 456.00 456.00 X
8 8.00 %
36.48 36.48
492.48 492.48 +%
= 116.85a) 123.00 X (1 -- )
5
100
= 492.48b) 456.00 X (1 + )
8
100
( )
($123.00 met 5% korting voor contant geld)
(Kr. 123,00 minus 5 % kontantrabat)
(123.00$ mniej 5% w gotówce)
($123.00 kurang 5% untuk tunai)
($123.00 miinus 5% käteisostosta)
($ 123,00 mínusz 5 % készpénz esetén)
(123,00 dollar mindre 5 % for kontanter)
(123,00 $ mínus 5 % hotovosť)
%
CE/C
%
CE/C
9.
Disconteerings- en toevoegingsberekening
Rabat og add-on udregning
Diskon dan kalkukasi penambahan
Alennus- ja korotuslaskenta
Engedmény és felár számítás
Rabatt- og legg-til-utregning
Výpočet zliav a prirážok
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
58
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
( 2 X 3 ) + ( 4 X 5 ) -- ( 6 2 ) = 23.00
10.
Geheugenberekening
Hukommelses udregning
Kalkulasi dengan memori
Muistilaskenta
Memóriaszámítás
Minneutregning
Výpočet s pamäťou
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
11.
Item tel afdruk
Artikel taelling udskrivning
Wydruk liczonych pozycji
Mencetak penghitungan barang
Kohteiden lukumäärän tulostus
Tételszám nyomtatás
Item count-utskrift
Tlač počtu položiek
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
($) 1.23 + 4.56 + 7.89 + 3.21 + 6.54 + 9.87 = 33.30
Gemiddelde prijs van de items
Gennemsnitspris paa artikler
Harga barang pukul rata
Kohteiden keskihinta
A tételek átlagára
Gjennomsnittlig pris for elementene
Priemerná cena položiek
0.00 0.00 M
2 2.00 2.00 X
3 3.00 =
M 6.00 6.00 M+
4 M 4.00 4.00 X
5 5.00 =
M 20.00 20.00 M+
6 M 6.00 6.00
2 2.00 =
M 3.00 3.00 M-
M 23.00 23.00 M
23.00 23.00 M
M+
M+
M-
M
M
M
(RED)
0.00 000
0.00
0. 0. C
123 1.23 1.23 +
456 5.79 4.56 +
789 13.68 7.89 +
321 16.89 3.21 +
654 23.43 6.54 +
987 33.30 9.87 +
006
33.30 33.30
33.30 33.30
6 6.00 =
5.55 5.55
CE/C
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
T
oimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
T
ampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
59
12.
Wis Invoer
Clear indtastning
Kasowanie wprowadzonej danej
Menghapuskan Entri
Poista syöte
Bevitel törlése
Stryk ut innskrivning
Vymazanie vstupu
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
4 4.00 4.00 X
5 20.00 5.00
6 9 9.00 =
2.22 2.22
4 x 5 ÷ (6 verkeerd ingevoerd) 9 = 2.22
4 x 5 ÷ (6 forkert indtastet) 9 = 2,22
4 x 5 ÷ (6 salah memasukkan) 9 = 2.22
4 x 5 ÷ (6 väärin syötetty) 9 =2.22
4 x 5 ÷ (6 hibásan beírt) 9 =2.22
4 x 5 ÷ (6 skrevet inn feil) 9 =2,22
4 x 5 ÷ (6 nesprávne zadaná) 9 =2.22
CE/C
CE/C
13.
Overloop en fout
Overflow og fejl
Berlebihan dan salah
Ylitys ja virhe
Túlcsordulás és hiba
Overflyt og feil
Pretečenie a chyba
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
(a)
999999999
99999 + 1 = Overloop
99999999999999 + 1 = overflow
99999999999999 + 1 = Berlebihan
99999999999999 + 1 = Ylitys
99999999999999 + 1 = Túlcsordulás
99999999999999 + 1 = Overflyt
99999999999999 + 1 = Pretečenie
0. 0.
99999999999999 99’999'999'999'999.
99,999999999999. +
1 1. +
ERROR 0. .............................
0. 0. C
CE/CCE/C
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
60
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
1 1. 1.
0 0. =
ERROR 0. ..................
0. 0. C
b)
1 ÷ 0 = Fout
1 ÷ 0 = fejl (error)
1 ÷ 0 = Salah
1 ÷ 0 = Virhe
1 ÷ 0 = Hiba
1 ÷ 0 = Feil
1 ÷ 0 = Chyba
CE/C
CE/C
14.
Terugspelen voor correctie
Gentagelse for korrektion
Powtórka korekty
Mengulang untuk koreksi
Toista korjausta varten
Visszajátszás javításhoz
Replay for korrigering
Opakovane prehrať na účely opravy
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
Gross amount excluding
6.5 % discount = $100
Net amount = $ 93.90
Gross amount excluding
7% DISCOUNT = $100
Net amount = $93.46
100 [MU] 6.5 [ +/- ] [=] 03 93.90
[CHECK] 01 MU 100.00
REPLAY
[CHECK] 02 - 6.50 =
REPLAY
[CORRECT] 02 - 6.50 =
CORRECT
REPLAY
7 [+/-] [CORRECT] 02 -7.00 =
REPLAY
[AUTO REPLAY] 01 MU 100.00
REPLAY
02 -7.00 =
REPLAY
03 93.46
REPLAY
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
T
oimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
T
ampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
62
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
17.
Vermenigvuldiging en delen met accumulatie
Multiplikation og division med sammenlaegning
Perkalian dan pembagian dengan akumulasi
Akkumuloituva kerto- ja jakolaskenta
Szorzás és osztás felhalmozással
Multiplikasjon og divisjon med akkumulasjon
Násobenie a delenie s uložením do pamäte
113% = 226.00 US$
100% = ? US$
13% = ? US$
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
123.................... 123
456.................... 456
789 X 2.............. 1578
- (321 X 2).......... -642
Total................... 1515
0. 0.
123 123. 123. +
456 579. 456. +
789 789. 789. X
2 2. =
2'157. 1,578. +
321 321. 321. X
2 2. =
1'515. 642. -
1'515. 1,515.
0. 0. C
CE/C
(RED)
0. 0. C
226 MU 226.00 226.00 M
13.00 -%
13
200.00
+/-
MU
CE/C
(RED)
(RED)
after 3 minutes, auto power off
press key to resume
MU 226.00
CE/C
26.00
200.00
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
16.
Mark-up berekening en schakelt automatisch uit
Mark-up beregning og auto power off
Obliczanie marży i automatyczne wyłączanie zasilania
Kalkulasi kenaikan harga dan padam secara otomatis
Hinnoittelulaskenta ja automaattinen virrankatkaisu
Árrésszámítás és automatikus kikapcsolás
Prisøkningsutregning og automatisk strømavslåing
Výpočet cien s prirážkou a automatické vypnutie elektrického napájania
63
18.
Herhaaldelijke berekening met verwijzing naar datum
Gentagen udregning med datohenvisning
Kalkulasi berulang dengan referensi tanggal
Toistuva laskenta viittauksella päivämäärään
Ismétlődő számítás dátumra hivatkozással
Gjentagende utregning med henvisning til dato
Opakovaný výpočet s odkazom na dátum
19.
Automatische belasting BTW berekening
Automatisk moms udregning
Automatyczne obliczanie podatku vat
Kakulasi pajak, pajak nilai tambah otomatis
Automaattinen alv-veron laskenta
Automatikus adóérték-számítás
Automatisk MVA- og momsutregning
Automatický výpočet DPH
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
DATE: 21 September 2000
6.54 + 6.54 + 6.54 -
7.89 -7.89 = ?
Tax rate = 7.5%
Price = $261.56
Tax = $ 19.62
Price after Tax = $281.18
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
21.9.00 21.900 # 21.9.00
6.54 6.54 6.54 +
13.08 6.54 +
19.62 6.54 +
7.89 11.73 7.89 -
3.84 7.89 -
3.84 3.84
PRINT
(RED)
(RED)
0.
7.5 7.5 7.5 %
261.56 281.18 261.56
7.5 %
19.62
281.18
261.56
281.18
7.5 %
19.62
261.56
RATE
TAX +
TAX +
TAX -
(RED)
(Press until Blinking) RATE (Blinking)
% RATE
TAX +
TAX -
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
20.
Verschil in percentage berekening
Forskel i procentsats udregning
Perbedaan dalam kalkulasi persentase
Ero prosenttilaskennassa
Eltérés a százalékszámításban
Utregning for prosentvis differanse
Výpočet rozdielu v percentách
125000 125'000.00 125,000.00
175,000.00 =
175000 40.00 50,000.00
40.00 %
21000 - 83.20 21,000.00 =
104,000.00
83.20 %
(RED)
(RED)
64
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
21.
Totaal Berekening
Grand Total udregning
Kalkulasi Total Keseluruhan
Loppusumman laskenta
Végösszeg-számítás
Utregning av sluttsum
Výpočet s celkovým súčtom
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. G
1(00) 100. 100. +
GT
100. 100. G+
GT
1(00) 100. 100. +
GT
100. 100. G+
200. 200. G
GT
GT
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
66
0. 0. C
0.
r-01 1.
r-02 1.
1.08 1.08 1.08
8000 7'407.41 8,000.00
1.08 =
7,407.41
8000 8'640.00 8,000.00 x
1.08 =
8,640.00
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
RATE
LOCAL
LOCAL
LOCAL
CE/C
(Press until blinking) RATE (Blinking)
RATE (Blinking)
RATE (Blinking)
RATE
LOCAL
LOCAL
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
A memória 13 idegen deviza árfolyamait tartalmazza, az alapbeállítás szerinti érték 1.
-
A kívánt árfolyamok beállításához ki kell jelölni egy pozíciót.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RATE] (Árfolyam) gombot, amíg a „RATE” szimbólum
villogni nem kezd a kijelzőn.
- Nyomja meg a [ ] gombot, a kijelzőn„r-01 1” látható.
- A [+] gomb megnyomásával továbbléphet a következő árfolyamra.
- A [-] gombbal visszaléphet az előző árfolyamra.
- Írja be a kívánt árfolyamot, majd nyomja meg a [ ] gombot.
- Az aktuális árfolyam beállítása megtörtént.
- Ha az Idegen deviza árfolyamot az alapértelmezettre kívánja változtatni, kapcsolja KI a betáp
aljzatot, majd kapcsolja BE a gépet, miközben megnyomva tartja a [CE/C] és [+] gombot. Ezután
a képernyőn „r-CC” felirat látható, és az alapértelmezett árfolyam lesz beállítva.
Devizaárfolyam beállítása
1.08 az r-02 helyen.
8000 = Idegen deviza összesen?
8000 = Helyi deviza összesen?
Det er 13 utenlandske valutakurser tilgjengelig på minnet og standarden er forhåndsinnstilt til 1 .
- For å velge en posisjon til å stille inn dine ønskede kurser.
-
Trykk og hold nede [KURS]-tasten til "KURS"-symbolet blinker på skjermen.
- Trykk på [ ]-tasten, skjermen vil vise "r-01 1."
- Trykk på [+] for å gå videre til neste kurs.
- Trykk på [-]-tasten for å gå tilbake til forrige kurs.
- Skriv inn den nødvendige kursen ved å trykke på [ ]-tasten.
- Den gjeldende kursen er nå stilt inn.
- Dersom du ønsker å endre den utenlandske valutakursen til standard, ta ut stikkontakten og
slå deretter på maskinen mens du trykker på [CE/C]- og [+]-tasten. Deretter vil "r-CC" komme til
syne på skjermen og standardkursen er stilt inn.
Still inn valutakurs
1,08 i r-02.
8000 = Samlet utenlandsk valuta?
8000 = Samlet lokal valuta?
Muistissa on 13 eri valuuttakurssia ja oletusasetuksena on 1.
- Valitse sijainti asettaaksesi haluamasi valuuttakurssin.
- Paina ja pidä pohjassa [RA
TE]-näppäintä, kunnes "RATE"-symboli vilkkuu näytöllä.
- Paina [ ]-näppäintä, näyttöön tulee näkyviin "r-01 1".
- Paina [+] siirtyäksesi eteenpäin seuraavaan kurssiin.
- Paina [-] siirtyäksesi taaksepäin edelliseen kurssiin.
- Syötä haluamasi kurssi ja paina sitten [ ].
- Nykyinen kurssi on nyt asetettu.
- Jos haluat vaihtaa ulkomaisen valuuttakurssin oletukseksi, IRROTA virtajohto, kytke sitten
laitteen virta PÄÄLLE painamalla [CE/C] ja [+] näppäimiä. Sen jälkeen näytölle tulee näkyviin
"r-CC" ja oletuskurssi on asetettu.
Valuuttakurssin asettaminen
1.08 r-02:ssa.
8000 = Yhteissumma ulkomaisessa valuutassa?
8000 = Yhteissumma paikallisessa valuutassa?
V pamäti je k dispozícii je 13 sadzieb zahraničných mien a štandardne je predbežne
nastavená na 1 .
- Ak chcete vybrať pozíciu pre nastavenie vašich požadovaných sadzieb.
- Stlačte a držte stlačené tlačidlo [SADZBY], kým na displeji bliká symbol "SADZBY".
- Stlačte tlačidlo [ ], na displeji sa zobrazí "r-01 1."
- Stlačte [+] pre prechod na nasledujúcu sadzbu.
- Stlačte tlačidlo [-] pre návrat na predchádzajúcu sadzbu.
- Zadajte požadovanú sadzbu a následne tlačidlo [ ].
-
Teraz je nastavená aktuálna sadzba.
- Ak chcete zmeniť sadzbu zahraničnej meny, vytiahnite zástrčku kalkulátora zo zásuvky
elektrickej siete, potom kalkulátor zapnite stlačením tlačidla [CE/C] a [+]. Na displeji sa
objaví "r-CC" a je nastavená štandardná sadzba.
Nastavenie sadzby zahraničnej meny
1.08 v r-02.
8000 = Súčet v zahraničnej mene?
8000 = Súčet v lokálnej mene?
74
OMINAISUUDET JA
TEKNISET TIEDOT
1 T
ulostusjärjestelmä:
14 numeron kapasiteetti, etunollien poisto. Yksi riviväli sen jälkeen, kun vastaus on tulostettu.
Desimaalipisteen paikan voi valita.
1) Kiinteät desimaalisteen paikat (0,2,3)
2) kelluva desimaalipistejärjestelmä (F)
3) lisäysmuodon paikka (A)
2. Toiminnot:
Yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku, jakolasku. Toistuva yhteenlasku ja vähennyslasku,
ketjukertolasku ja -jakolasku, vakiokertolasku ja -jakolasku, yhdistetty laskenta, neliölaskenta,
käänteislaskenta, muistilaskenta, prosenttilaskenta, Autom. toisto -laskenta, lisäyslasku
/alennuslaskenta, ei-lisäys ja päivämäärä, välisumman tulostus, merkin muutos, pyöristys (5/4),
kohteiden lukumäärä, autom. virrankatkaisu ja muut laskennat.
3. Erikoisominaisuudet:
a) Täysi 14 numeron kapasiteetti e) Pyöristyksen käytöstäoton hallinta
b) Etunollien poisto f) Akkumulaation hallinta
c) Automaattinen kaikkien toimintojen g) Kohteiden lukumäärän hallinta
tyhjäys virta kytkettäessä h) Tulostus voidaan valita pois käytöstä
d) Valikoiva desimaalipisteen paikan hallinta (A,0,2,3,F)
4. Näyttö:
'M' Muisti, 'GT' Kokonaissumma, '-' Miinus, 'ERROR' Virhe/Ylijäämä, ' ' Ulkomainen valuutta, 'LOCAL'
Paikallinen valuutta, 'TAX+' Vero plus, 'TAX-' Vero miinus, 'MU' Hinnankorotus, ' %' Deltaprosentti, 'RATE'
Vero
lasku
ja vaihtoaste.
5. T
ulostusvärit:
Kaikki numerot ja symbolit tulostetaan mustana tai punaisena.
6. Laskentakapasiteetti:
Yht./väh.lasku: .............................. 14 nroa ± 14 nroa 14 nroa
Kerto/jakolasku: ........................... 14 nroa x/÷ 14 nroa 14 nroa
Kohteiden lukumäärä .................... 3 numeroa
7. Tulostusnopeus:
4,3 riviä sekunnissa (normaali)
8. Mitat:
75 mm (K) x 225 mm (L) x 332 mm (P)
9. Paino:
1,2 kgs
10. Virtalähde:
AC 100-240V 50/60Hz 0,6A
DC 16V 1,4A
11. Virrankulutus:
8 wattia
12. Käyttölämpötila:
0–40 °C
JELLEMZŐK ÉS SPECIFIKÁCIÓK
1 Nyomtatórendsz
er:
14 számjegyes kapacitás nullaelnyomással. A válasz után egyszeres sorköz nyomtatása történik.
Kiválasztási mód a tizedes jel elhelyezésének meghatározására.
1) Rögzített tizedes helyek (0, 2, 3)
2) Teljes lebegőpontos tizedesjel rendszer (F)
3) Hozzáadás mód elhelyezése (A)
2. Funkció:
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás Összeadás és kivonás ismétlése, láncszorzás és -osztás,
konstans szorzás és osztás, vegyes számítás, négyzetre emelés, reciprok számítás, memória
számítás, százalékszámítás, Automata Visszajátszás számítás, felár/engedmény számítása, nem
hozzáadandó és dátum, részösszesen nyomtatása, jelcsere, kerekítés (5/4), tételszámlálás,
automata kikapcsolás és más számítások.
3. Speciális jellemzők:
a) Teljes, 14 számjegyű kijelzőkapacitás e) Felkerekítés-vezérlés
b) Nullaelnyomás f) Felhalmozás vezérlése
c) Bekapcsoláskor automatikus teljes törlés funkció g) Tételszám vezérlése
d) Szelektív tizedesjel-elhelyezés vezérlés (A, 0, 2, 3, F) h) Választható nyomtatás-elhagyás
4. Kijelzés:
'M' Memória, 'Gt.' Mindösszesen, '-' Mínusz, 'ERROR' Hiba/Túlfolyás, ' ' Külföldi valuta 'LOCAL' Helyi valuta,
'TAX+'
Adó plusz, 'TAX-' Adó mínusz, 'MU' Árrés, '
%' Delta százalék, 'RATE'
Adó és átváltási árfolyam.
5. Nyomtatási színek:
A nyomtatásban minden szám és szimbólum feketével vagy pirossal jelenik meg.
6. Számítási kapacitás:
Összead./kivon.: ........................... 14 számjegy ± 14 számjegy 14 számjegy
Szorz./oszt.: ........................... 14 számjegy x/÷ 14 számjegy 14 számjegy
Tételszám ............................... 3 számjegy
7. Nyomtatási sebesség:
4,3 sor/másodperc (normál)
8. Méret:
75 mm (M) x 225 mm (Sz) x 332 mm (H)
9. Tömeg:
1,2 kgs
10. Tápellátás:
Váltakozó áram 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A
DC 16 V 1,4 A
11. Teljesítmény:
8 watt
12. Üzemi hőmérséklet:
0 °C – 40 °C
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Regnemaskinen må ikke tildækkes, når den er tændt, da dette kan føre til overophedning.
Brug ikke organiske opløsningsmidler, som for eksempel sprit, til rengøring af de ydre dele.
Efterlad ikke regnemaskinen i direkte solsikin. Placering, hvor der forekommer hurtige temperaturskift, høj fugtighed eller smuds og støv bør ligeledes
undgås.
Stikkontakten skal befinde sig nær apparatet og skal være nemt at komme til.
Stikket bruges til afbrydelse af apparatet og skal tages ud af stikkontakten, såfremt der opstår en unormal situation.
PERINGATAN KESELAMATAN
Kalkulator ini tidak boleh ditutupi saat menyala karena akan mengakibatkan kepanasan.
Jangan menggunakan cairan pembersih organik seperti alkohol untuk membersihkan casing-nya.
Jangan gunakan atau tinggalkan kalkulator di bawah sinar matahari langsung. Lokasi yang suhunya mudah berubah, berkelembaban tinggi dan kotor
juga sebaiknya dihindari.
Soket listrik sebaiknya dekat dan mudah diakses.
Tancapan tenaga listrik digunakan sebagai alat pemutus hubungan dan sebaiknya dicabut dari soket listrik untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan.
TURV
ALLISUUSVAROTOIMIA
Laskinta ei saa peittää sen virran ollessa päällä, sillä se voi ylikuumeta.
Älä puhdista laskimen koteloa orgaanisilla liuoksilla, kuten alkoholilla.
Älä käytä tai jätä laskinta suoraan auringonvaloon. Vältä paikkoja, jotka ovat alttiina nopeille lämpötilan muutoksille, suurelle kosteudelle ja lialle.
Pistorasian tulee olla lähellä laitetta paikassa, johon on helppo päästä.
Virtajohtoa käytetään virrankatkaisimena ja se on irrotettava pistorasiasta aina poikkeavissa tilanteissa.
1 / 1

Liittyvät paperit