Citizen CX-123N Ohjekirja

Brändi
Citizen
Kategoria
calculators
Malli
CX-123N
Tyyppi
Ohjekirja
NÄPPÄINTEN JA KYTKINTEN KUVAUS
- Numeronäppäin
Numeron syöttäminen laskimeen.
…………… Desimaalipilkkunäppäin
Desimaalipilkun syöttäminen.
…………… Etumerkin muutosnäppäin
X-rekisterin tietojen etumerkin muuttaminen.
……… Kerto- ja jakolaskunäppäin
Tallentaa kerto- ja jakolaskukäskyt ja suorittaa aiemmin
tallennetut kerto- ja jakolaskukäskyt.
Suorittaa uudelleen kerto- ja jakolaskun.
…………… Yhtäsuuruusmerkki
Suorittaa kerto-, jako-, %-, vakiolaskut ja muut laskut.
…………… Numeropaikan siirtonäppäin
Siirtää näytössä olevaa numeroa oikealle numeropaikka
kerrallaan ennen minkään toimintonäppäimen painamista.
…………… Syötön nollausnäppäin
Kun tätä näppäintä painetaan numeron syöttämisen jälkeen, se
nollaa syötetyn numeron.
Muussa tapauksessa se nollaa näytön ja kaikki rekisteröidyt
laskut muistia lukuun ottamatta.
…………… Prosenttinäppäin
Suorittaa prosenttilaskut.
…………… Välisummanäppäin
Näyttää ja tulostaa summamuistin sisällön.
…………… Summanäppäin
Näyttää ja tulostaa summamuistin ja nollaa sen.
…………… Plus-näppäin
Lisää luvun rekisteriin. Lisätäksesi saman luvun useammin
kuin kerran (toista lisäys) syötä kyseinen luku kerran ja paina
plus-näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen. Jos tätä
näppäintä painetaan uudelleen heti
-näppäimen jälkeen,
se toimii prosentti-plus-näppäimenä.
…………… Miinus-näppäin
Vähentääksesi saman luvun useammin kuin kerran (toista
vähennys) syötä kyseinen luku kerran ja paina
miinus-näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen. Jos tätä
näppäintä painetaan uudelleen heti
-näppäimen jälkeen,
se toimii prosentti-miinus-näppäimenä.
…………… Memory 1 -välisummanäppäin
Kun tätä näppäintä painetaan kerran, laskin näyttää ja tulostaa
riippumattoman muistin memory1 sisällön.
Kun tätä näppäintä painetaan kaksi kertaa, laskin näyttää ja
tulostaa riippumattoman muistin memory1 sisällön ja nollaa
sen.
…………… Hinnoittelunäppäin
Myynti- tai ostohinnan laskeminen voittomarginaalilla.
…………… Paperinsyöttönäppäin
00 9 0
÷
+
-
·
+/-
=
×
CE/C
%
M+ II
…………… Memory 1 -plusnäppäin
Lisää luvun memory1-muistiin. Jos laskutoimitus on käynnissä,
Memory plus-näppäin suorittaa laskutoimituksen loppuun ja
lisää tuloksen muistiin.
…………… Memory1 -miinusnäppäin
Vähentää luvun Memory1-muistista. Jos laskutoimitus on
käynnissä, Memory1 -miinusnäppäin suorittaa
laskutoimituksen loppuun ja vähentää luvun muistista.
…………… Sisältää veron -näppäin
Laskee mukaan veroprosentin mukaisen veron.
…………… Alennusnäppäin
Laskee hinnan ilman veroprosentin mukaista veroa.
…………… VEROPROSENTIN asetusnäppäin
Veroprosentin syöttö.
…………… Tulostusnäppäin
Tulostaa syötön, jossa tunnisteena on laskun numero, jossa on
"#"-merkki paperin vasemmassa reunassa.
…………… Kokonaissummanäppäin
Näyttää ja tulostaa kokonaissummamuistin sisällön.
Paina GT-näppäintä kahdesti hakeaksesi GT-muistista ja
tyhjentääksesi sen.
…………… Kappalelaskin
…………… Desimaalin valintakytkin
DESIMAALI A…………… Lisäysmuoto
F…………… Kokonaan liukuva
0,2,4,6 ........... Kiinteä desimaalipiste.
………… Pyöristyskytkin
5/4 …………… Pyöristys pois
PYÖRISTYS ↓…………… Pyöristys alaspäin
↑…………… Pyöristys ylöspäin
………… Kokonaissummamuistikytkin
POIS PÄÄLLÄ POIS Kokonaissummamuisti ei ole aktivoitu.
GT PÄÄLLÄ Yhteenlaskujen ja vähennysten lopulliset tulokset
lisätään automaattisesti GT-muistiin merkin
mukaisesti.
…… TULOSTUS POIS PÄÄLLÄ
OFF Virta katkaistu.
ON Virta kytketty, mutta tulostin ei ole toiminnassa.
PRINT Tulostin on aktivoitu.
…… Memory 2 -plusnäppäin
Lisää luvun memory2-muistiin. Jos laskutoimitus on käynnissä,
Memory2 -plusnäppäin suorittaa laskutoimituksen loppuun ja
lisää tuloksen muistiin.
M- II …… Memory 2 -miinusnäppäin
Vähentää luvun Memory2-muistista. Jos laskutoimitus on
käynnissä, Memory2 -miinusnäppäin suorittaa
laskutoimituksen loppuun ja vähentää luvun
Memory2-muistista.
MRC II .. Memory 2 -välisummanäppäin
Kun tätä näppäintä painetaan kerran, laskin näyttää ja tulostaa
riippumattoman memory2-muistin sisällön.
Kun tätä näppäintä painetaan kaksi kertaa, laskin näyttää ja
tulostaa riippumattoman memory2-muistin sisällön ja nollaa
sen.
HUOMAA: PISTORASIAN TULEE OLLA LÄHELLÄ LAITETTA NIIN,
ETTÄ SIIHEN ON HELPPO PÄÄSY.
1. Addition and subtraction
Zbrajanje i oduzimanje
Sčítání a odčítání
Addition og subtraktion
Optellen en aftrekken
Yhteen- ja vähennyslasku
Addition et soustraction
Addition und Subtraktion
Összeadás és kivonás
Addizione e sottrazione
Addisjon og subtraksjon
Dodawanie i odejmowanie
Adunare şi scădere
Сложение и вычитание
Sabiranje i oduzimanje
Sčítanie a odčítanie
Prištevanje in odštevanje
Suma y resta
Addition och subtraktion
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
2. Multiplication
Množenje
Násobení
Multiplikation
Vermenigvuldigen
Kertolasku
Multiplication
Multiplikation
Szorzás
Moltiplicazione
Multiplikasjon
Mnożenie
Înmulţire
Умножение
Množenje
Násobenie
Množenje
Multiplicación
Multiplikation
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin yttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
3. Division
Dijeljenje
Dělení
Division
Delen
Jakolasku
Division
Division
Osztás
Divisione
Divisjon
Dzielenie
Împărţire
Деление
Deljenje
Delenie
Deljenje
División
Division
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Repeat add and mixed calculation
Ponovljeno zbrajanje i kombiniranje računskih radnji
Opakované sčítání a smíšené výpočty
Gentag addition og sammensat beregning
Herhaald optellen en gemengde berekening
Toistuva yhteenlasku ja sekayhtälöt
Répétition d’additions et calculs mixtes
Wiederholte Addition und gemischte Rechnungen
Ismételt összeadás és vegyes számítások
Calcolo misto e di addizione ripetuta
Gjentagende addisjon og blandet kalkulasjon
Powtórzenie dodawania i obliczenia mieszane
Adunare repetată şi calcul combinat
Повторное сложение и смешанные расчеты
Ponovljeno sabiranje i raznorodne kalkulacije
Opakované sčítanie a zmiešané výpočty
Ponovno seštevanje in mešani izračun
Repetición de suma y cálculo mixto
Upprepad addition och blandad beräkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
4. Constant multiplication
Množenje s konstantom
Násobení konstantou
Multiplikation med konstant faktor
Constanten vermenigvuldigen
Kertominen vakiolla
Multiplication avec constante
Konstantenmultiplikation
Konstans szorzás
Moltiplicazione con costante
Multiplikasjon med konstant
Mnożenie przez stałą
Înmulţire cu constantă
Умножение на константу
Množenje sa konstantom
Násobenie konštantou
Množenje s konstanto
Multiplicación de constante
Konstant multiplikation
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
5. Constant division
Dijeljenje s konstantom
Dělení konstantou
Division med konstant faktor
Constanten delen
Jakaminen vakiolla
Division avec constante
Konstantendivision
Konstans osztás
Divisione con costante
Divisjon med konstant
Dzielenie przez stałą
Împărţire cu constantă
Деление на константу
Deljenje sa konstantom
Delenie konštantou
Deljenje s konstanto
División de constante
Konstant division
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
6. Reciprocal calculation
Računanje recipročne vrijednosti
Výpočet převrácené hodnoty
Reciprokberegning
Reciproque berekening
Käänteislukulasku
Calcul réciproque
Reziprokberechnung
Reciprokszámítás
Calcolo reciproco
Resiprok kalkulasjon
Obliczenia odwrotności
Calcul invers
Вычисление обратной величины
Kalkulacija recipročne vrednosti
Výpočet prevrátené hodnoty
Obratno sorazmerni izračun
Cálculo recíproco
Omvänd beräkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
7. Percentage calculation
Računanje postotka
Výpočet procent
Procentberegning
Percentageberekening
Prosenttilasku
Calcul de pourcentage
Prozentrechnung
Százalékszámítás
Calcolo di percentuale
Prosentberegning
Obliczenia procentowe
Calcul procentaj
Процентные вычисления
Kalkulacija procentualne vrednosti
Výpočet percent
Računanje odstotkov
Cálculo de porcentaje
Procenträkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
8. Discount and add-on calculation
Računanje sniženja i povećanja cijena
Výpočet slevy a přirážky
Rabat- og tillægsberegning
Korting- en opslagberekening
Alennus- ja hinnanlisäyslasku
Calcul avec réduction et supplément
Abschlags- und Aufschlagsrechnung
Diszkont- és kiegészítő számítások
Calcolo di sconti e maggiorazioni
Beregning med rabatt og påslag
Obliczenia upustu i dodatku
Calcul de discont şi adaos
Расчеты скидки и наценки
Kalkulacija popusta i doplate
Výpočet zľavy a prirážky
Izračun popusta in prištevanje
Cálculo de descuento y aumento
Beräkning av rabatt och pålägg
($123 less 5% for cash)
(123 USD umanjeno za 5% zbog gotovinskog plaćanja)
(123 USD bez 5 % v hotovosti)
($123 minus 5 % kontantrabat)
($123 min 5% voor contante betaling)
($123 miinus 5 % käteisalennus)
($123 moins 5 % pour paiement en espèces)
($123 minus 5% bei Barzahlung)
($123, készpénzfizetés miatt 5% engedmény)
($123 meno 5% per pagamento in contante)
(123 minus 5 % kontantrabatt)
($123 minus 5% za gotówkę)
(123$ minus 5% pentru numerar)
(123 $ со скидкой 5% при оплате наличными)
($123 minus 5% za gotovinu)
(123 USD bez 5 % v hotovosti)
($ 123 minus 5 % za gotovino)
($123 menos 5% por pago en efectivo)
($123 minus 5 % kontantrabatt)
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
9. Memory calculation
Računanje s memorijom
Výpočet s využitím paměti
Hukommelsesberegning
Geheugenberekening
Muistilasku
Calcul avec mémoire
Speicherrechnung
Memóriaszámítás
Calcolo memoria
Beregning med minne
Obliczenia w pamięci
Calcul memorie
Расчеты с использованием памяти
Kalkulacija sa memorijom
Výpočet s využitím pamäte
Izračun pomnilnika
Cálculo de memoria
Minnesberäkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
b) 1÷0 = error
1÷0 = greška
1÷0 = chyba
1÷0 = fejl
1÷0 = fout
1÷0 = virhe
1÷0 = erreur
1÷0 = Fehler
0 = hiba
1÷0 = errore
1÷0 = feil
0 = błąd
1÷0 = eroare
1÷0 = ошибка
1÷0 = greška
1÷0 = chyba
1÷0 = napaka
1÷0 = error
1÷0 = fel
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
12. Non print calculation
Računanje bez ispisa
Výpočet bez tisku
Udregning uden udskrift
Niet-afdrukberekening
Laskeminen ilman tulostusta
Calcul sans impression
Berechnung ohne Druck
Nem kinyomtatandó számítások
Calcolo senza stampa
Beregning uten utskrift
Obliczenia bez drukowania
Calcul fără tipărire
Расчеты без печати
Kalkulacija bez štampe
Výpočet bez tlače
Izračun brez tiskanja
Cálculo sin impresión
Beräkning utan utskrift
123+123+123=369
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
13. Rounding calculation
Računanje sa zaokruživanjem
Výpočet se zaokrouhlením
Udregning med afrunding
Afrondberekening
Pyöristäminen
Calcul avec arrondi
Rundung
Kerekítési számítások
Calcolo con arrotondamento
Beregning med avrunding
Obliczenia z zaokrąglaniem
Calcul cu rotunjire
Расчеты с округлением
Kalkulacija sa zaokruživanjem
Výpočet sa zaokrúhlením
Izračun z zaokrožanjem
Cálculo de redondeo
Avrundningsberäkning
3=0.333 .......... Round off ............................. 0.33
......... Zaokruživanje ...................... 0.33
......... Zaokrouhlování vypnuto ..... 0,33
......... Afrunding .............................. 0.33
......... Afronden ............................... 0.33
......... Pyöristys pois ....................... 0.33
......... Arrondi désactivé ................. 0.33
......... Runden .................................. 0.33
......... Kerekítés ki ........................... 0.33
......... Arrotondamento ................... 0.33
......... Rund av ................................. 0,33
......... Zaokr. w .............................. 0,33
......... Rotunjire ................................ 0.33
......... округление ............................ 0.33
1÷3=0.333 ………… Zaokr. isklj ………………………… 0.33
………… zaokrúhľovanie vypnuté ………………………… 0,33
………… Zaokroži ………………………… 0,33
………… Redondeo ………………………… 0,33
……… Runda av …………… 0.33
1÷3=0.333 ………. Round down ……………………. 0.33
............ Zaokruživanje na niže .............. 0.33
............ Zaokrouhlování dolů ................ 0,33
............ Nedrunding ............................... 0.33
............ Omlaag afronden ...................... 0.33
............ Pyöristys alaspäin .................... 0.33
............ Arrondi au chiffre inférieur ...... 0.33
............ Abrunden ................................... 0.33
............ Kerekítés lefelé .......................... 0.33
............ Arrotondamento per difetto ...... 0.33
............ Rund ned .................................... 0,33
............ Zaokr. w dół ................................ 0,33
............ Rotunjire în minus ..................... 0.33
............ округление с понижением ...... 0.33
............ Zaokr. naniže .............................. 0.33
............ Zaokrúhľovanie nadol ............... 0,33
............ Zaokroži navzdol ........................ 0,33
............ Redondeo a la baja ……………... 0,33
............ Runda av nedåt ........................... 0.33
1÷3=0.333 ........... Round up ................................... 0.34
.......... Zaokruživanje na više ............... 0.34
.......... Zaokrouhlování nahoru ............ 0,34
.......... Oprunding .................................. 0,34
.......... Omhoog afronden ..................... 0.34
.......... Pyöristys ylöspäin ..................... 0.34
.......... Arrondi au chiffre supérieur ..... 0.34
.......... Aufrunden .................................. 0.34
.......... Kerekítés felfelé ......................... 0.34
.......... Arrotondamento per eccesso ... 0.34
.......... Rund opp .................................... 0,34
.......... Zaokr. w górę .............................. 0,34
.......... Rotunjire în plus ......................... 0.34
.......... округление с повышением ...... 0,34
.......... Zaokr. naviše ............................... 0.34
.......... zaokrúhľovanie nahor ................ 0,34
.......... Zaokroži navzgor ........................ 0,34
……... Redondeo al alza ……………….. 0,34
.......... Runda av uppåt .......................... 0.34
2÷3=0.666 ………. Round off ............................... 0.67
........... Zaokruživanje ........................ 0.67
........... Zaokrouhlování vypnuto ...... 0,67
........... Afrunding ............................... 0.67
........... Afronden ................................. 0.67
........... Pyöristys pois ........................ 0.67
........... Arrondi désacti .................. 0.67
........... Runden ................................... 0.67
........... Kerekítés ki ............................ 0.67
........... Arrotondamento .................... 0.67
........... Rund av .................................. 0,67
........... Zaokr. w ............................... 0,67
........... Rotunjire ................................. 0.67
........... округление ............................. 0.67
........... Zaokr. isklj ............................... 0.67
.......... zaokrúhľovanie vypnuté .................... 0,67
.......... Zaokroži .............................................. 0,67
……... Redondeo ……………………………… 0,67
.......... Runda av ............................................. 0.67
2÷3=0.666 .......... Round down .............................. 0.66
.......... Zaokruživanje na niže .............. 0.66
.......... Zaokrouhlování dolů ................ 0,66
.......... Nedrunding ............................... 0.66
.......... Omlaag afronden ...................... 0.66
.......... Pyöristys alaspäin .................... 0.66
.......... Arrondi au chiffre inférieur ...... 0.66
.......... Abrunden ................................... 0.66
.......... Kerekítés lefelé .......................... 0.66
.......... Arrotondamento per difetto ...... 0.66
.......... Rund ned .................................... 0,66
.......... Zaokr. w dół ................................ 0,66
.......... Rotunjire în minus ..................... 0.66
.......... округление с понижением ...... 0.66
.......... Zaokr. naniže .............................. 0.66
.......... zaokrúhľovanie nadol ................ 0,66
.......... Zaokroži navzdol ........................ 0,66
.......... Redondeo a la baja …………….. 0,66
.......... Runda av nedåt .......................... 0.66
2÷3=0.666 ………. Round up ………………................. 0.67
………. Zaokruživanje na više .................. 0.67
............ Zaokrouhlování nahoru ............... 0,67
............ Oprunding ..................................... 0.67
………. Omhoog afronden ......................... 0.67
............ Pyöristys ylöspäin ........................ 0.67
............ Arrondi au chiffre supérieur ........ 0.67
............ Aufrunden ..................................... 0.67
............ Kerekítés felfelé ............................ 0.67
............ Arrotondamento per eccesso ...... 0.67
............ Rund opp ....................................... 0,67
............ Zaokr. w górę ................................. 0,67
............ Rotunjire în plus ............................ 0.67
............ округление с повышением ........ 0.67
............ Zaokr. naviše ................................. 0.67
............ zaokrúhľovanie nahor .................. 0,67
............ Zaokroži navzgor .......................... 0,67
............ Redondeo al alza …………………. 0,67
............ Runda av uppåt ............................. 0.67
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
/