Melissa 243-002 Ohjekirja

Brändi
Melissa
Kategoria
toasters
Malli
243-002
Tyyppi
Ohjekirja
Lue tämä käyttöopas ennen kuin otat uuden
leivänpaahtimesi käyttöön. Suosittelemme lisäksi
käyttöoppaan säilyttämistä mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
TÄRKEÄT TURVATEKNISET
TOIMENPITEET
- Lue ohjeet kokonaisuudessaan.
- Leivänpaahdinta, sen johtoa tai pistoketta ei
saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.
- Ole aina valppaana, jos leivänpaahdinta
käytettäessä on lapsia lähellä.
- Irrota pistoke pistorasiasta puhdistusta
varten ja kun leivänpaahdin ei ole käytössä.
On aina odotettava kunnes leivänpaahdin on
jäähtynyt ennen kuin puhdistusta aloitetaan.
- Älä käytä laitetta jos laite, pistoke tai johto
vahingoittuu tai jos laite ei toimi
tarkoituksenmukaisesti. Älä itse yritä korjata
laitetta. Toimita laite ammattilaisen
tutkittavaksi/korjattavaksi, korjaukseen
tarvitaan erikoistyökaluja. Ei hyväksyttyjen
varaosien käyttö saattaa vahingoittaa
leivänpaahdinta.
- Leivänpaahdinta on sallittu käyttää vain
sisätiloissa.
- Älä koskaan anna laitteen johdon roikkua
pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia
pintoja.
- Leivänpaahdinta ei saa sijoittaa kaasu- tai
sähkölieden päälle tai niiden välittömään
läheisyyteen.
- Palovaaran takia folioon käärittyä ruokaa ja
erittäin paksuja leipäviipaleita ja puolikkaita
leipiä ei saa lämmittää leivänpaahtimessa.
- Pidä huolta, ettei leivänpaahtimen lähellä ole
helposti syttyviä aineita tai esineitä kun
leivänpaahdin on käytössä.
- Leivänpaahdinta ei koskaan saa peittää kun
se on käytössä.
- Älä yritä poistaa leipää kun leivänpaahdin
yhä on päällä.
- Palovaaran takia leivänpaahdinta on
tyhjennettävä säännöllisin väliajoin.
- Käytä leivänpaahdinta vain tavalliseen
talouskäyttöön.
- Älä koskaan jätä leivänpaahdinta päälle ja
valvomatta kun poistut huoneesta.
- Älä koskaan sijoita johtoa aukkojen päälle
kun leivänpaahdin on lämmin.
- Huomaa, että leivänpaahdin on erittäin
kuuma kun se on käytössä.
- Älä koskaan käytä leivänpaahdinta ilman
murutarjotinta.
TOIMINNOT
1. Murutarjotin
2. Johdon kelain
3. Elektroninen paahdon tunnistin
4. Sulatuspainike valolla
5. Keskeytyskytkin.
6. Lämmityspainike valolla
7. Leipäkorin kahva
8. Aukko
TÄRKEÄÄ
- Poista pakkaukset leivästä ennen kuin laitat
sen leivänpaahtimeen.
- Älä paahda leipää, jonka pinnalla on sokeria
ja/tai kuorutus tai leipää, jossa on täyte,
kuten esimerkiksi juustokuorutettuja leipiä tai
täytettyjä sandwich-leipiä.
- Vältä paksujen leipäviipaleiden paahtamista,
ne saattavat jumittua laitteeseen.
- Jos leipä jumittuu pistoke irrotetaan
pistorasiasta ja leivänpaahtimen annetaan
jäähtyä.
- Nosta kahva ylös ja laske alas pari kertaa,
jotta leipä irtoaisi. Jos tämä ei auta
leivänpaahdin käännetään ylösalas ja
ravistellaan varovasti kunnes leipäviipale
irtoaa.
- Älä koskaan irrota leipää metallisilla
väleineillä.
8
FI
1
2
3
7
8
5
6
4
243-002IM 10/10/02 10:22 Side 8
KÄYTTÖ
- Huomaa, että ensimmäisillä käyttökerroilla
saattaa syntyä hieman savua ja pahaa
hajua. Tämä on täysin vaaratonta ja
häviää/lakkaa nopeasti.
- Laita pistoke pistorasiaan ja kytke päälle.
- Laita leipä aukkoon. Säädä paahtotaso
mieluiseksi kiertämällä näppäintä oikealle, 1
ja 8 väliin. Paahtoaste nousee lukujen
mukana.
- Laske kori alas. Huomaa, että koria on
mahdollista laskea alas vain kun pistoke on
pistorasiassa ja on kytkettynä.
Leivänpaahtimen muita toimintoja voi
käyttää ainoastaan kun kori on alhaalla.
- Kun leipä on valmis kori nousee itsestään
ylös. Leivänpaahdin sammuu
automaattisesti.
- Käytön päätyttyä pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Laite säilytetään lasten
ulottumattomilla.
Paahdon kesketyskytkin
Paahtoa voi keskeyttää paahdon
kesketyskytkintä painamalla. Kori nousee ylös.
Sulatus
Tällä toiminnolla voi sulattaa leipää suoraan
pakastimesta. Leipä laitetaan koriin, joka
painetaan alas. Tämän jälkeen painetaan
välittömästi sulatuspainiketta. Painikkeen
viereessä oleva lamppu syttyy, paahto-aika on
pitkä.
Lämmitys
Jos leipää jo on paahdettu valmiiksi mutta on
jäähtynyt sitä voi lämmittää uudestaan. Kori
painetaan alas ja painetaan välittömästi
lämmityspainiketta. Painikkeen viereessä oleva
lamppu syttyy, paahto-aika on lyhyt.
HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ
Tällä leivänpaahtimella voi paahtaa ja lämmittää
useita erillaisia leipiä. Paahtoasteesta on vaikea
antaa suosituksia, koska mieltymykset ovat
henkilökohtaiset. Kokeilemalla selviää mieluinen
paahtoaste.
Paksut palat on kuitenkin paahdettava
pitempään kuin ohuet palaset.
PUHDISTUS
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna
leivänpaahtimen jäähtyä.
- Vedä leivänpaahtimen alla sijaitseva
murutarjotin ulos ja poista muruset jne.
Käännä leivänpaahdin ylösalaisin ja ravista
varovasti kunnes kaikki leivänmurut ovat
poistuneet. Leivänpaahdinta on
tyhjennettävä säännöllisesti.
- Pyyhi ulkokuori puhtaaksi kuivalla tai
kostealla liinalla. Älä käytä minkäänlaisia
voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
Älä käytä teräksistä harjaa puhdistukseen.
- Älä koskaan käytä harjaa puhdistukseen.
Harjat saattavat katketa ja tarttua
elektronisiin osiin ja täten vahingoittaa
leivänpaahdinta.
- Leivänpaahdinta ei koskaan saa upottaa
minkäänlaisiin nesteisiin.
YMPÄRISTÖVINKKEJÄ
Kun elektroninen laite ei enää ole
toimintakunnossa, se tulee hävittää ympäristöä
mahdollisimman vähän vahingoittavalla tavalla.
Laite tulisi toimittaa paikallisten viranomaisten
(ympäristövirasto / tekninen virasto) ohjeiden
mukaan asianmukaiseen keräyspisteeseen.
TAKUU EI KATA
- Jos yllämainittuja ohjeita ei ole noudatettu.
- Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti,
jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on
vaurioitettu jollain muulla tavalla.
- Jos laitetta on jollain tavalla korjannut tai
muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole
siihen asianmukaista valtuutusta.
- Jakelukanavien virheistä ja puutteista
johtuvia virheitä ja vikoja.
Koska jatkuvasti kehitämme sekä tuotteidemme
toimivuutta että niiden muotoilua, varaamme
oikeuden tuotteen muuttamiseen ilman edeltävää
ilmoitusta.
MAAHANTUOJA:
Adexi AB
Elof Hansson A/S
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
9
243-002IM 10/10/02 10:22 Side 9
/