Melissa 643-024 Ohjekirja

Kategoria
Toasters
Tyyppi
Ohjekirja
8
8
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas ennen kuin otat uuden
leivänpaahtimesi käyttöön. Suosittelemme lisäksi
käyttöoppaan säilyttämistä mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
TÄRKEÄT TURVAKNISET TOIMENPITEET
- Lue ohjeet kokonaisuudessaan.
- Leivänpaahdinta, sen johtoa tai pistoketta ei
saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.
- Ole aina valppaana, jos leivänpaahdinta
käytettäessä on lapsia lähellä.
- Irrota pistoke pistorasiasta puhdistusta
varten ja kun leivänpaahdin ei ole käytössä.
On aina odotettava kunnes leivänpaahdin on
jäähtynyt ennen kuin puhdistusta aloitetaan.
- Älä käytä laitetta jos laite, pistoke tai johto
vahingoittuu tai jos laite ei toimi
tarkoituksenmukaisesti. Älä itse yritä korjata
laitetta. Toimita laite ammattilaisen
tutkittavaksi/korjattavaksi, korjaukseen
tarvitaan erikoistyökaluja. Ei hyväksyttyjen
varaosien käyttö saattaa vahingoittaa
leivänpaahdinta.
- Leivänpaahdinta on sallittu käyttää vain
sisätiloissa.
- Älä koskaan anna laitteen johdon roikkua
pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia
pintoja.
- Leivänpaahdinta ei saa sijoittaa kaasu- tai
sähkölieden päälle tai niiden välittömään
läheisyyteen.
- Palovaaran takia folioon käärittyä ruokaa ja
erittäin paksuja leipäviipaleita ja puolikkaita
leipiä ei saa lämmittää leivänpaahtimessa.
- Pidä huolta, ettei leivänpaahtimen lähellä ole
helposti syttyviä aineita tai esineitä kun
leivänpaahdin on käytössä.
- Leivänpaahdinta ei koskaan saa peittää kun
se on käytössä.
- Älä yritä poistaa leipää kun leivänpaahdin yhä
on päällä.
- Palovaaran takia leivänpaahdinta on
tyhjennettävä säännöllisin väliajoin.
- Käytä leivänpaahdinta vain tavalliseen
talouskäyttöön.
- Älä koskaan jätä leivänpaahdinta päälle ja
valvomatta kun poistut huoneesta.
- Älä koskaan sijoita johtoa aukkojen päälle kun
leivänpaahdin on lämmin.
- Huomaa, että leivänpaahdin on erittäin kuuma
kun se on käytössä.
- Älä koskaan käytä leivänpaahdinta ilman
murutarjotinta.
TOIMINNOT
1. Murukotelo
2. Sämpyläteline
3. Johtokelo
4. Elektroninen paahdon säätö
5. Sulatustoiminne
6. Pysäytyspainike
7. Leipäkorin kahva
8. Aukko leipää varten
TÄRKEÄÄ
- Poista pakkaukset leivästä ennen kuin laitat sen
leivänpaahtimeen.
- Älä paahda leipää, jonka pinnalla on sokeria
ja/tai kuorutus tai leipää, jossa on täyte,
kuten esimerkiksi juustokuorutettuja leipiä tai
täytettyjä sandwich-leipiä.
- Vältä paksujen leipäviipaleiden paahtamista, ne
saattavat jumittua laitteeseen.
- Jos leipä jumittuu pistoke irrotetaan
pistorasiasta ja leivänpaahtimen annetaan
jäähtyä.
- Nosta kahva ylös ja laske alas pari kertaa, jotta
leipä irtoaisi. Jos tämä ei auta leivänpaahdin
käännetään ylösalas ja ravistellaan varovasti
kunnes leipäviipale irtoaa.
- Älä koskaan irrota leipää metallisilla väleineillä.
KÄYTTÖ
- Huomaa, että ensimmäisillä käyttökerroilla
saattaa syntyä hieman savua ja pahaa hajua.
Tämä on täysin vaaratonta ja häviää/lakkaa
nopeasti.
- Laita pistoke pistorasiaan ja kytke päälle.
- Laita leipä aukkoon. Säädä paahtotaso
mieluiseksi kiertämällä näppäintä oikealle, 1 ja 5
väliin. Paahtoaste nousee lukujen mukana.
- Laske kori alas. Huomaa, että koria on
mahdollista laskea alas vain kun pistoke on
FI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
9
pistorasiassa ja on kytkettynä. Leivänpaahtimen
muita toimintoja voi käyttää ainoastaan kun kori
on alhaalla.
- Kun leipä on valmis kori nousee itsestään ylös.
Leivänpaahdin sammuu automaattisesti.
- Käytön päätyttyä pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Laite säilytetään lasten
ulottumattomilla.
Paahdon kesketyskytkin
Paahtoa voi keskeyttää paahdon
kesketyskytkintä painamalla. Kori nousee ylös.
Sulatus
Tällä toiminnolla voi sulattaa leipää suoraan
pakastimesta. Leipä laitetaan koriin, joka
painetaan alas. Tämän jälkeen painetaan
välittömästi sulatuspainiketta. Painikkeen
viereessä oleva lamppu syttyy, paahto-aika on
pitkä.
HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ
Tällä leivänpaahtimella voi paahtaa ja lämmittää
useita erillaisia leipiä. Paahtoasteesta on vaikea
antaa suosituksia, koska mieltymykset ovat
henkilökohtaiset. Kokeilemalla selviää mieluinen
paahtoaste.
Paksut palat on kuitenkin paahdettava
pitempään kuin ohuet palaset.
PUHDISTUS
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna
leivänpaahtimen jäähtyä.
- Vedä leivänpaahtimen alla sijaitseva
murutarjotin ulos ja poista muruset jne.
Käännä leivänpaahdin ylösalaisin ja ravista
varovasti kunnes kaikki leivänmurut ovat
poistuneet. Leivänpaahdinta on tyhjennettävä
säännöllisesti.
- Pyyhi ulkokuori puhtaaksi kuivalla tai kostealla
liinalla. Älä käytä minkäänlaisia voimakkaita tai
hankaavia puhdistusaineita. Älä käytä teräksistä
harjaa puhdistukseen.
- Älä koskaan käytä harjaa puhdistukseen. Harjat
saattavat katketa ja tarttua elektronisiin osiin ja
täten vahingoittaa leivänpaahdinta.
- Leivänpaahdinta ei koskaan saa upottaa
minkäänlaisiin nesteisiin.
TAKUU EI KATA
- Jos yllämainittuja ohjeita ei ole noudatettu.
- Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti,
jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on
vaurioitettu jollain muulla tavalla.
- Jos laitetta on jollain tavalla korjannut tai
muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole
siihen asianmukaista valtuutusta.
- Jakelukanavien virheistä ja puutteista johtuvia
virheitä ja vikoja.
Koska jatkuvasti kehitämme sekä tuotteidemme
toimivuutta että niiden muotoilua, varaamme
oikeuden tuotteen muuttamiseen ilman
edeltävää ilmoitusta..
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö-
ja elektroniikkajätteen keräyspisteeseen.
Euroopan unionin alueella:
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto,
käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet
maksutta erikseen määrättyihin keräyspisteisiin.
Tietyissä jäsenvaltioissa käytetty laite voidaan
palauttaa maksutta jälleenmyyjälle tai jakelijalle,
jos tilalle hankitaan vastaava uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikalliselta
viranomaiselta.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme
itsellemme oikeuden muuttaa tuotetta ilman
etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme vastaa painovirheistä.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Melissa 643-024 Ohjekirja

Kategoria
Toasters
Tyyppi
Ohjekirja