DeWalt DCE531 Ohjekirja

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Ohjekirja
B
Copyright
DeWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 13
English (original instructions) 24
Español (traducido de las instrucciones originales) 33
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 43
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 53
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 63
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 73
Português (traduzido das instruções originais) 82
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 93
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 102
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 111
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 120
93
SUOMI
Akku DCB183/B DCB184/B DCB185
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18 18
Kapasiteetti Ah 2,0 5,0 1,3
Paino kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35
Akku DCB546 DCB547
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18/54 18/54
Kapasiteetti Ah 6,0/2,0 9,3/3,1
Paino kg 1,05 1,27
Latauslaite DCB107
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino kg 0,29
Latauslaite DCB112
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Paino kg 0,36
Latauslaite DCB113
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Paino kg 0,4
Latauslaite DCB115
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Paino kg 0,5
Latauslaite DCB118
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 18/54 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
Paino kg 0,66
Onnittelut!
Olet valinnut
DeWALT
-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT
-
työkaluista luotettavia kumppaneitaammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DCE531
Jännite V
DC
18
Tyyppi 1
Akkutyyppi Li-Ion
Antoteho MWO 360
Tärinä minuuttia kohti vpm 15000
Akselin pituus m 1,2
Pään halkaisija mm 28,6
Paino (ilman akkua) kg 3,08
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-12
mukaisesti:
L
PA
(äänenpainetaso) dB(A) 75
L
WA
(äänitehotaso) dB(A) 87
K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 5
Tärinäpäästöarvo a
h
= m/s
2
2,8
Vaihtelu K = m/s
2
1,6
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessaaltistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkaluakäytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkaluakäytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työnjaksottamiseen.
Akku DCB181 DCB182
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18
Kapasiteetti Ah 1,5 4,0
Paino kg 0,35 0,61
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
BETONITÄRYTIN
DCE531
94
SUOMI
DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115 -latureihin sopivat 10,8V;
14,4V, 18V Li-Ion XR ja XRFLEXVOLT
TM
(DCB123, DCB127,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546 ja
DCB547).
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18V litiumioniakkuja XR ja
XRFLEXVOLT
TM
(DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546 ja DCB547).
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Betonitärytin
DCE531
DeWALT
vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-12:2009.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DeWALT
iin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeentakasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen
DeWALT
inpuolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT
, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
07.07.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämäkäyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihinsymboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingonvaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaranmahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainenloukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaaomaisuusvahingon.
Sähköiskunvaara.
Tulipalonvaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingonvaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseentyökaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussaympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn taikaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnanmenettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihinpistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
onmaadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskunvaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskunvaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskunvaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskunvaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
95
SUOMI
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavanhenkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojenvaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisääonnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaahenkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissatilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviinosiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamiavaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuunkäyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se onkorjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingonvaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjienkäsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavatonnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompihallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyävaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akunkanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuudenvaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman taitulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaapalovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalunturvallisuuden.
Betonitäryttimen lisäturvasääntöjä
Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti.
Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi aiheuttaa
sormien, käsien ja käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä
käsineitä tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja ja
rajoita päivittäistä käyttöä.
Älä pidä kiinni flex-akselin kotelosta käytön aikana. Sitä
ei ole eristetty ja sähkö voi välittyä siihen, jos se
osuu virtalähteeseen. Pitele työkalua ainoastaan sen
muovikahvasta ja kotelosta sähköiskujen välttämiseksi.
Varmista, että kädet ovat kuivat käytön aikana.
Pidä kädet poissa liikkuvista osista. Älä koskaan laita
käsiä täryttimen pään lähelle.
Älä pitele kiinni täryttimen päästä työkalun käynnistämisen
tai käytön aikana. Se voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Varmista, että kytkin on Off-asennossa ja irrota
akku ennen täryttimen pään tai flex-akselin kotelon
puhdistamista.
Käytä hanskoja täryttimen pään käsittelemisen aikana.
Betoni on syövyttävää ja se voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pidä kädet ja kehonosat pois välittömältä työalueelta.
96
SUOMI
Älä kurottele. Varmista aina tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino. Näin voit hallita työkalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Turvallisuuden takaamiseksi käytä molempia käsiä
työkalun käsittelyn aikana (KuvaF). Tätä työkalua ei saa
käyttää tikapuilla ollessa.
Tämä työkalu on tarkoitettu vain betonin täryttämiseen.
Kaikki muut työkalun käytöt voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
Työkalun käytön aikana voi sinkoutua epäpuhtauksia,
muuta materiaalia tai pölyä, jotka voivat vahingoittaa
käyttäjän silmiä. Käyttäjän ja kaikkien työalueella olevien
henkilöiden tulee käyttää hyväksyttyjä suojalaseja, joissa
on pysyvät sivusuojat. Hyväksytyissä suojalaseissa on
merkintä “Z87.1”. Työnantajan vastuulla on varmistaa,
että työkalun käyttäjä ja muut työalueella olevat henkilöt
käyttävät suojalaseja. Jotta sinkoutuvien epäpuhtauksien
määrä minimoitaisiin, käytä työkalua ainoastaan silloin, kun
täryttimen pää on upotettu kokonaan märkään, sekoitettuun
ja valettuun betoniin.
Älä käytä työkalua betonisekoittimessa. Se voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon
Irrota akku työkalusta aina ennen työkalun asentamista
tai purkamista, sen huoltamista tai korjaamista,
työkalun siirtämistä tai kun se jätetään ilman
valvontaa.
Kun flex-akselun kotelo asennetaan tai irrotetaan
tehoyksiköstä, sisällä oleva flex-akselin ydin voi
toimia jousen tapaan. Irrota flex-akselin ydin hitaasti
flex-akselin kotelosta, käytä aina suojalaseja ja hanskoja
henkilövahinkojen välttämiseksi.
Älä muuta tai muokkaa työkalua millään tavalla.
Työkalua ei saa käyttää viljasiiloissa tai niiden lähellä
eikä syttyvien pölyjen, kaasujen tai höyryjen lähellä.
Työkalusta voi syntyä kipinöitä, jotka voivat sytyttää kaasut ja
aiheuttaa räjähdyksen.
Työkalua ei saa koskaan suunnata muihin henkilöihin
tai itseen. Ei saa käyttää pilailuun! Varmista hyvä
työturvallisuus! Käytä työkalua ammattimaisena työkaluna.
Ei saa käyttää ruoanvalmistukseen..
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
Kuulonheikkeneminen.
Lentävien kappaleiden aiheuttamathenkilövahingot.
Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamatpalovammat.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamathenkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkonjännitettä.
Tämä
DeWALT
-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
eitarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia
DeWALT
in huolto-organisaationkautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1mm
2
ja suurin pituus 30m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaanauki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT
-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimmanhelpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturinkäyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaasähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia
DeWALT
-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon javaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leikilaitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaasitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaanyhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT
-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä jätä laturia sateeseen tailumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisenriskiä.
97
SUOMI
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tairasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojenkautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata nevälittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuunhuoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa sevälittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennäriskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturiayhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koskeautolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku
8
laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta
9
.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
* Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
98
SUOMI
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain
DeWALT
-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT
-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa
DeWALT
-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT
ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLT
TM
-akun kuljetus
DeWALT
FLEXVOLT
TM
-akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
jakuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLT
TM
-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on
DeWALT
18V -tuotteessa, se toimii 18V akkuna. Kun
FLEXVOLT
TM
-akku on 54V tai 108V (kaksi 54V akkua) tuotteessa,
se toimii 54V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLT
TM
-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
on pienempi, tietyt
suurempaa Wh-arvoa
koskevat akkujen
kuljetusmääräykset voidaan
välttää.
99
SUOMI
Kuljetuksen Wh-arvoon 3x36 Wh, mikä tarkoittaa kolmea 36
Wh akkua. Käytön Wh-arvo on 108 Wh (yksi akku).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa
DeWALT
-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT
-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia
DeWALT
-akkuja
ladataan
DeWALT
-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Käyttö: Käyttö ilman kuljetuskantta, Wh-arvo on
108 Wh (yksi 108 Wh akku).
Kuljetus: Kuljetus integroidulla kuljetuskannella,
Wh-arvo on 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh akkua).
Akun Tyyppi
DCE531 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB547. Katso
lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Betonitärytin
1 Litiumioniakku
1 Käyttöohje
Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissakuljetusvaurioita.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteenkäyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva C)
Päivämääräkoodi
12
on merkitty koteloon. Se sisältää
myösvalmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus-
taihenkilövahinkoja.
1
Liipaisukytkin
2
Lukituksen vapautuspainike
3
Kotelo (tehoyksikkö)
4
Täryttimen pää
5
Flex-akselin kotelo
6
Holkki
7
Flex-akselin ydin (ei kuvassa; kotelon sisällä)
8
Akku
9
Akun vapautuspainike
10
Kara
11
Laippa
Käyttötarkoitus
Betonitärytin on suunniteltu ammattimaisiin betonin
sekoituksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä taikaasuja.
100
SUOMI
Tämä betonitärytin on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vainvalvotusti.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteenkanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT
-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva C)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku
8
on ladattutäyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku
8
kahvan sisällä oleviin kiskoihin (Kuva C).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei seirtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta
9
ja vedä akku ulos
työkalunkahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassakuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin
DeWALT
-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävänvirtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta
13
alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku onladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytönmukaan.
Akselin kiinnittäminen (Kuvat D, E)
1. Varmista, että muoviholkki
6
on asetettu flex-akselin
kotelon
5
päälle kuvanD mukaisesti.
2. Aseta kara
10
flex-akselin aukkoon.
3. Siirrä flex-akselia edestakaisin, kunnes osat asettuvat yhteen
(KuvaE).
4. Varmista, että flex-akselin laippa
11
on hyvin työkalua
vasten.
5. Kiristä holkki tiukasti käsin (KuvaE). Ei saa kiristää avaimella.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita jamääräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassaasennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassaotteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa yhden käden pitämistä kahvassa
14
ja toisen käden pitämistä pääkotelon kotelossa
3
.
Liipaisukytkin (Kuva A)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä
1
.
Tärytysvoimakkuus riippuu siitä, kuinka alas liipaisukytkintä
painetaan. Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisukytkin.
Lukituspainike (Kuva G)
Kytke lukitus päälle/pois painamalla alas työkalun vasemmalla
puolella oleva lukituksen vapautuspainike
2
. Kun muutat
lukituksen vapautuspainikkeen asentoa, varmista, että liipaisin
on vapautettu.
Käyttääksesi työkalua valitse ON-asento vapauttamalla
liipaisukytkin
1
ja painamalla työkalun oikealla puolella olevaa
ohjauspainiketta
2
kuvan G mukaisesti.
Käyttö (Kuvat A, F)
Käytä molempia käsiä kuvanF mukaisesti, pitele lujasti kiinni
betonitäryttimen kotelosta
3
ja aseta samalla täryttimen
pää
4
valettuun betoniin. Kytke lukituksen vapautuspainike
ON-asentoon ja paina liipaisukytkintä.
Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi täryttimen pää kannattaa
pitää aina pystyasennossa välttäen liikettä sivusuunnassa.
Täryttimen pää kannattaa asettaa betoniin, kytkeä tärytin
päälle ja sitten pois päältä ennen kuin täryttimen pää vedetään
betonista pois suorassa linjassa. Siirrä täryttimen pää sitten
uuteen kohtaan ja toista toimenpide.
KUNNOSSAPITO
DeWALT
-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattomantoiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
101
SUOMI
Flex-akselin voitelu
Flex-akselin kotelo on voideltu asianmukaisesti tehtaalla. Flex-
ydin on suositeltavaa poistaa, pyyhkiä puhtaalla kuivalla liinalla
ja käsitellä korkean lämpötilan rasvalla 100 käyttötunnin välein.
Noudata varovaisuutta, jotta epäpuhtaudet ja muut saasteet
eivät pääsisi koteloon tai ytimeen Flex-akselin ytimen
irrottamisen ja puhdistamisen aikana. Vältä alhaisen lämpötilan
rasvoja, jotka voivat kertyä akselin alaosaan ja aiheuttaa vuotoja.
Täryttimen päätä ei saa purkaa. Täryttimen pää on asennettu
paikoilleen tehtaalla ja se sisältää erityistä korkean suorituskyvyn
voiteluainetta. Jos tiiviste rikotaan ja virheellistä voiteluainetta
lisätään, työkalun suorituskyky heikkenee ja käyttöikä lyhenee
huomattavasti. Jos täryttimen pää vaurioituu tai voiteluaineen
lisääminen on tarpeen, vie työkalu valtuutettuun
DeWALT
-
huoltopalveluun.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
jahengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaanesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin
DeWALT
-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain
DeWALT
in suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaranvähentämiseksi.
Saat lisätietojajälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sittenlaitteesta.
litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
1 / 1