Melissa 235-018 Ohjekirja

Kategoria
Hair straighteners
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteen eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen vääränlainen käyttö
voi aiheuttaa vahinkoja ja
vaaratilanteita.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja
ei ole vastuussa virheellisestä
käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain
verkkoon, jonka jännite on 230 V ja
taajuus 50 Hz.
Sammuta laite aina
virtapainikkeesta ja irrota johto
seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käyttää kylpyammeessa tai
veden, pesualtaiden, vesiastioiden
tai vastaavien läheisyydessä. Älä
koskaan koske laitteeseen, jos se
putoaa veteen. Irrota ensin pistoke
pistorasiasta.
Suosittelemme laitteen käyttämistä
vain, jos asennus on suojattu
HFI-/HPFI-releellä. Epävarmoissa
tapauksissa ota yhteys pätevään
sähköasentajaan.
Muista, että laite on kuuma
jonkin aikaa sen jälkeen, kun
olet sammuttanut sen. Anna
suoristusraudan jäähtyä täysin,
ennen kuin laitat sen säilytykseen.
Aseta laite aina turvallisen
etäisyyden päähän syttyvistä
esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tms.
Älä jätä laitetta valvomatta ja
huolehdi, etteivät lapset pääse
käytössä olevan laitteen lähelle.
Varoitus! Levyt saattavat olla
erittäin kuumia. Älä kosketa
niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei
sovi ulkokäyttöön eikä kaupalliseen
käyttöön.
Älä peitä laitetta.
Älä altista laitetta suoralle
auringonvalolle.
Älä aseta laitetta muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen tai
kosteaan ympäristöön tai säilytä
laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä johto loitolla lämmönlähteistä
ja avotulesta.
Tarkista säännöllisin väliajoin,
ettei virtajohto tai pistoke ole
vahingoittunut, äläkä käytä
laitetta, jos virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai
muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on
vaurioitunut, valtuutetun korjaajan
on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa
korjattava laite. Älä yritä koskaan
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä, kun
pistoke irrotetaan pistorasiasta.
Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Lukituspainike
3. Kädensija
4. Virtapainike (ei näy kuvassa)
5. Lämpötilan asetuspainike
6. Lämpötilan merkkivalot
7. Keraamiset levyt (eivät näy
kuvassa)
8. Höyryaukko
FI
12 13
12 13
LAITTEEN KÄYTTÖ
Laitteella on useita lämpötila-
asetuksia, ja se on suunniteltu
erityisesti kosteille hiuksille.
Keraamisten levyjen kanavat
johdattavat vettä pois hiuksista, jolloin
vesi haihtuu höyryaukkojen (8) kautta.
Luonnollisesti laite sopii myös kuiville
hiuksille.
1. Paina lukituspainiketta (2) ylöspäin
avataksesi keraamiset levyt.
2. Aseta laite tasaiselle,
lämmönkestävälle pinnalle ja kytke
pistoke pistorasiaan.
3. Kytke virta painamalla virtakytkintä
(4) valkoista merkkiä kohti
(vasemmalle).
o Viisi lämpötilan merkkivaloa (6)
vilkkuvat kerran.
4. Paina lämpötilan asetuspainiketta
(5) toistuvasti sen mukaan, minkä
lämpötilan haluat (katso oheista
taulukkoa).
o Vastaava(t) merkkivalo(t) (6)
vilkkuu (vilkkuvat). Valot
lakkaavat vilkkumasta, kun laite
saavuttaa lämpötilatason.
5. Katkaise virta painamalla
virtakytkintä alaspäin mustaa
symbolia kohti (oikealle).
Lämpötila-
asetus Käyttö
120 ºC Erittäin ohuet, hauraat
hiukset
140 ºC Ohuet, arat hiukset
160 ºC Normaalit, terveet hiukset
180 ºC Paksut, terveet hiukset,
vaikeasti suoristuvat
195 ºC Erittäin paksut, terveet
hiukset, erittäin vaikeasti
siliävät
Muotoiluvinkkejä
Harjaa hiukset ennen muotoilua.
Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele
jokainen osio erikseen seuraavien
ohjeiden mukaan, kunnes saavutat
haluamasi tuloksen. Käytä laitetta
puhtaisiin hiuksiin. Kosteilla hiuksilla
saavutat parhaan tuloksen. Älä käytä
sitä hyvin märkiin hiuksiin.
Sileät, pehmeät hiukset:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti
latvaa kohti. Pidä hiussuortuva
tiukkana, jottei se taitu. Jos
haluat hiuksiin runsautta, suorista
ainoastaan päällimmäiset hiukset.
Taipuisat latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten
latvaa kohti.
o Käännä alimpia latvoja hieman
ulospäin.
Pyöreät latvat:
o Erota hiuksista noin 5 cm:
n levyinen suortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
o Liu'uta laitetta hitaasti hiusten
latvaa kohti.
o Käännä alimmat latvat sisäänpäin.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Anna laitteen jäähtyä ennen
puhdistusta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen
vahvoja tai hankaavia
puhdistusaineita, liuottimia
tai vastaavia, sillä ne voivat
naarmuttaa tai vahingoittaa
ulkopintoja ja keraamisia levyjä.
Pyyhi laite huolellisesti pehmeällä
liinalla.
Älä koskaan upota laitetta veteen,
sillä laitteeseen ei saa päästä
yhtään vettä.
12 13
12 13
TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty
seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö-
ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä
koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin
jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
käytetty laite voidaan palauttaa sille
jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos
tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen
käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole
noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti
tai se on kärsinyt muita vaurioita.
syntyneet viat johtuvat
sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia
tästä käyttöohjeesta, vieraile Internet-
sivuillamme osoitteessa www.adexi.
eu.
Katso usein kysyttyjen kysymysten
vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question
& Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä
varalta, että sinun täytyy ottaa meihin
yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
1 / 1

Melissa 235-018 Ohjekirja

Kategoria
Hair straighteners
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös