DeWalt DCL044 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
B
Copyright
DeWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 10
English (original instructions) 18
Español (traducido de las instrucciones originales) 25
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 33
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 41
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 49
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 57
Português (traduzido das instruções originais) 64
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 72
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 79
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 86
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 93
72
SUOMI
Latauslaite DCB113
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Paino kg 0,4
Latauslaite DCB115
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
Paino kg 0,5
Latauslaite DCB118
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 18/54 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
Paino kg 0,66
DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115 -latureihin sopivat 10,8V;
14,4V, 18V Li-Ion XR ja XRFLEXVOLT
TM
(DCB123, DCB127,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18V litiumioniakkuja XR ja
XRFLEXVOLT
TM
(DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämäkäyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihinsymboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingonvaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaranmahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainenloukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaaomaisuusvahingon.
Onnittelut!
Olet valinnut
DeWALT
-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT
-
työkaluista luotettavia kumppaneitaammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DCL044
Jännite V
DC
18
Tyyppi 1
Akkutyyppi Li-Ion
Paino (ilman akkupakkausta) kg 0,26
Akku DCB181 DCB182
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18
Kapasiteetti Ah 1,5 4,0
Paino kg 0,35 0,61
Akku DCB183/B DCB184/B DCB185
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18 18
Kapasiteetti Ah 2,0 5,0 1,3
Paino kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35
Akku DCB546
Akun tyyppi Li-Ion
Jännite V
DC
18/54
Kapasiteetti Ah 6,0/2,0
Paino kg 1,05
Latauslaite DCB107
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino kg 0,29
Latauslaite DCB112
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Paino kg 0,36
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
LANGATON MAGNEETTINEN LEDTYÖVALO
DCL044
73
SUOMI
Sähköiskunvaara.
Tulipalonvaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingonvaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Tärkeät turvallisuusohjeet
VAROITUS! Kun käytät työvaloa, tavallisia
varotoimia tulee aina noudattaa, mukaan lukien
seuraavat:
a ) Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät työvaloa.
b ) Jotta henkilövahingot vältettäisiin, tarkka valvonta
on tarpeen työvaloa käyttäessä lasten lähellä.
c ) Sammuta työvalo, kun sitä ei käytetä ja ennen
huoltoa tai puhdistusta.
d ) Älä käytä työvaloa, jos siinä on esiintynyt
toimintahäiriöitä, se on pudonnut tai vaurioitunut
jollakin tavalla. Vie työvalo lähimpään valtuutettuun
huoltopalveluun sen tarkistamiseksi, korjaamiseksi tai sen
sähkö- tai mekaanisen järjestelmän säätöä varten.
e ) Älä aseta työvaloa veteen tai muuhun nesteeseen
sähköiskun välttämiseksi. Älä aseta tai säilytä työvaloa
paikassa, jossa se voi pudota tai josta se voidaan vetää
ammeeseen tai pesualtaaseen.
f ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai
myymiä lisävarusteita.
g ) Tämä työvalo on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
Tvalojen turvasääntöjä
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä käytä työvalaisinta tai
laturia lähellä helposti syttyviä nesteitä tai kaasumaisessa
tai räjähdysvaarallisessa ilmapiirissä. Sisäiset kipinät
saattavat sytyttää kaasut ja aiheuttaa henkilövahingon.
Älä pese työvaloa tai laturia vedellä tai anna veden
päästä valaisimen tai laturin sisään. Älä koskaan
upota työvaloa veteen.
Älä altista työvaloa sateelle tai kosteudelle.
Työvaloa ei saa peittää liinalla tai muulla syttyvällä
materiaalilla sen ollessa käytössä, muutoin olemassa
on suurempi tulipalovaara.
Työvalo on tarkoitettu kaupalliseen ja kotikäyttöön.
Sitä voidaan käyttää ulkona.
Säilytä työvaloa sisällä, kun sitä ei käytetä.
VAROITUS: Älä aseta työvaloa paikkaan, jossa joku
voi tahattomasti tai tahallisesti katsoa valoon. Se voi
aiheuttaa vakavan silmävamman.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä, aseta se takaosan
varaan vakaalle alustalle paikkaan, jossa se ei
aiheuta kompastumis- tai putoamisvaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akut, seisovat pystyssä akun
varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkonjännitettä.
Tämä
DeWALT
-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
eitarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia
DeWALT
in huolto-organisaationkautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1mm
2
ja suurin pituus 30m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaanauki.
Latauslaitteet
DeWALT
-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimmanhelpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturinkäyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaasähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia
DeWALT
-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon javaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leikilaitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaasitä.
74
SUOMI
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaanyhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT
-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä jätä laturia sateeseen tailumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisenriskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tairasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojenkautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata nevälittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuunhuoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa sevälittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennäriskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturiayhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koskeautolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] C)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku
1
laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta
2
.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
* Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
75
SUOMI
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä päästä mitään nestettä laturin sisään. Älä
upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain
DeWALT
-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT
-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa
DeWALT
-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT
ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLT
TM
-akun kuljetus
DeWALT
FLEXVOLT
TM
-akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
jakuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLT
TM
-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on
DeWALT
18V -tuotteessa, se toimii 18V akkuna. Kun
FLEXVOLT
TM
-akku on 54V tai 108V (kaksi 54V akkua) tuotteessa,
se toimii 54V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLT
TM
-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
76
SUOMI
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvoon
3x36 Wh, mikä tarkoittaa
kolmea 36 Wh akkua.
Käytön Wh-arvo on 108 Wh
(yksi akku).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa
DeWALT
-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT
-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia
DeWALT
-akkuja
ladataan
DeWALT
-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Käyttö: Käyttö ilman kuljetuskantta, Wh-arvo on
108 Wh (yksi 108 Wh akku).
Kuljetus: Kuljetus integroidulla kuljetuskannella,
Wh-arvo on 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh akkua).
Akun Tyyppi
DCL044 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Katso lisätietoa
osiosta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton magneettinen LED-työvalo
1 Käyttöohje
Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissakuljetusvaurioita.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteenkäyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työvalossa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myösvalmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan muokkaa työvaloa tai
mitään sen osaa. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
1
Akku
2
Akun vapautuspainike
3
Kytkin
4
Kääntyvä pää
5
Linssit
6
Teline
7
Vyökoukku
8
Magneetit
9
Etulevyn ruuvit
Käyttötarkoitus
Langaton magneettinen LED-työvalo on tarkoitettu
ammattimaisiin valaisutarkoituksiin .
77
SUOMI
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä taikaasuja.
Tämä työvalo on ammattimainen työkalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vainvalvotusti.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteenkanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työvalosta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT
-akkuja ja
latureita.
HUOMAA: Tämä tuote sisältää pitkään kestävän valodiodin
(LED). Kyseistä LED-valoa ei voi vaihtaa; kun LED-valon
käyttöikä päättyy, työvalo tulee viedä kierrätykseen tai hävittää
erilliskeräyksessä sähkö- ja elektroniikkaromuna.
Akun asentaminen ja poistaminen (kuva D)
HUOMAA: Varmista, että akku
1
on täysin ladattu.
Akun asentaminen työvaloon
1. Kohdista akku
1
työvalon kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva D).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
työvalossa ja varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Akun poistaminen työkalusta
1. Paina vapautuspainiketta
2
and ja vedä akku ulos
työvalonkahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassakuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin
DeWALT
-akuissa on tasomittari
11
jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävänvirtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta
11
alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku onladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytönmukaan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita jamääräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työvalosta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
Kytkin (kuva A)
Kytke valo päälle painamalla kytkintä (3). Sammuta valaisin
painamalla kytkintä uudelleen.
Alhaisen akkuvirran merkkivalo
Kun akkuvirta on loppumaisillaan, työvalo vilkkuu kaksi kertaa
ja himmenee sen jälkeen. Työvalon kirkkaus laskee tällöin
normaalin tason alapuolelle. Valo vilkkuu edelleen kaksi kertaa
45 sekunnin välein, kunnes akkuvirta on loppunut kokonaan.
Valo sammuu virran loppuessa. Merkinannon aikavälit
vaihtelevat akun kapasiteetin mukaan.
Magneetit, vyökoukku ja teline (kuva A)
HUOMIO: Älä ravista valoa, kun magneetit, vyökoukku
tai teline on käytössä. Se voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahingon.
HUOMIO: Kun valo on ripustettu magneetista,
vyökoukusta tai telineestä, älä ravista valoa tai
esinettä, johon se on ripustettu. Älä ripusta valaisinta
sähköjohdosta tai mistään, joka ei ole vakaa. Se voi
aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.
HUOMIO: Käytä magneetteja, vyökoukkua tai
telinettä vain LED-työvalon ripustamiseen. Magneettia,
vyökoukkua tai telinettä ei ole tarkoitettu tukemaan
lisäpainoa. Älä kiinnitä tai ripusta valaisimeen mitään
ylimääräistä tai valaisin voi hajota.
HUOMIO: Älä käytä magneetteja, vyökoukkua tai
telinettä kurottaaksesi jotain tai älä käytä magneettia ja
vyökoukkua tukemaan painoasi missään tilanteessa.
HUOMIO: Älä seiso riippuvan valon alapuolella.
Telineen
6
, vyöhihnan
7
ja magneettien
8
, avulla työvalaisin
voidaan sijoittaa useisiin kohteisiin parhaan valaistuksen
saavuttamiseksi.
Teline tulee napsauttaa paikalleen, jos sitä ei käytetä, kuten
kuvassa A näytetään.
Ohjauspää (kuva E)
Valopäätä voidaan ohjata 180˚ pystysuunnassa ja kiertää 180˚
vaakasuunnassa, jolloin valonsäde voidaan kallistaa mihin
tahansa suuntaan.
Linssien vaihtaminen (kuva F)
Jos linssit vaurioituvat, linssejä on saatavilla valtuutetusta
huoltopalvelusta lisämaksua vastaan. Linssit voidaan vaihtaa
poistamalla ensin akku.
1. Irrota kaksi ruuvia
9
etulevystä
10
.
2. Irrota etulevyn puolikkaat toisistaan.
3. Irrota linssit
5
.
4. Kiinnitä uudet linssit, kiinnitä etulevyn puolikkaat ja kiristä
ruuvit paikoilleen. Älä kiristä liikaa.
78
SUOMI
KUNNOSSAPITO
DeWALT
-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattomantoiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työvalosta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
jahengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaanesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin
DeWALT
-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain
DeWALT
in suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaranvähentämiseksi.
Saat lisätietojajälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sittenlaitteesta.
litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
1 / 1