Microlife BP A1 Easy Ohjekirja

Kategoria
Blood pressure units
Tyyppi
Ohjekirja
14
Näyttö
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Käyttötarkoitus:
Tämä oskilometrinen verenpainemittari on tarkoitettu noninvasii-
visen verenpaineen mittaamiseen yli 12 vuotiailta.
Laite on kliinisesti validoitu potilailla joilla on: hypo- tai hypertensio-
, diabetes, raskaana oleva, pre-eklampsia, valtimonkovettuma-
tauti, munuaissairaus tai ovat ylipainoisia ja iäkkäämpiä.
Hyvä asiakas,
Laite on kehitetty yhdessä lääkäreiden kanssa ja kliiniset testit
osoittavat sen mittaustarkkuuden olevan hyvin korkealaatuinen.*
Jos sinulla on kysyttävää, ongelmia tai, jos tarvitset varaosia, ota
yhteys paikalliseen Microlife-asiakaspalveluusi. Saat paikallisen
Microlife-jälleenmyyjän osoitteen kauppiaaltasi tai apteekistasi.
Voit vaihtoehtoisesti käydä www.microlife.fi-sivustollamme, josta
löydät paljon tuotteitamme koskevia tärkeitä tietoja.
Pysy terveenä – Microlife AG!
* Tämä laite käyttää samaa mittaustekniikkaa kuin palkittu
«BP 3BTO-A» -malli, joka on testattu British and Irish Hyperten-
sion Society (BIHS) -järjestön sääntöjen mukaan.
Microlife BP A1 Easy
FI
1
ON/OFF-painike
2
Näyttö
3
Mansetin liitoskohta
4
Verkkoadapterin liitoskohta
5
Paristolokero
6
Mansetti
7
Mansetin yhdistäjä
8
Systolinen arvo
9
Diastolinen arvo
AT
Pulssin taajuus
AK
Mansetin tarkastuksen ilmaisin
AL
Käsivarren liikkeen ilmaisin
AM
Pulssin ilmaisin
AN
Pariston näyt
AO
(IHB) Epäsäännöllisen sykkeen symboli
AP
Tallennettu arvo
Säilytä kuivassa
15BP A1 Easy
FI
Sisällysluettelo
1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta mitta-
amisesta
Miten arvioin verenpaineeni?
2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Paristojen asettaminen laitteeseen
Oikean mansetin valitseminen
3. Verenpaineen mittaaminen
4. (IHB) Epäsäännöllisen sykkeen esiintymisen symboli
5. Tietomuisti
6. Paristojen ilmaisin ja paristojen vaihtaminen
Lähes tyhjät paristot
Tyhjät paristot – vaihtaminen
Mitkä paristot ja mikä menettely?
Ladattavien paristojen käyttäminen
7. Verkkoadapterin käyttäminen
8. Virheilmoitukset
9. Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen
Turvallisuus ja suojaaminen
Laitteen huolto
Mansetin puhdistaminen
Tarkkuustesti
Hävittäminen
10. Takuu
11. Tekniset tiedot
Takuukortti (katso takakantta)
1. Tärkeitä faktoja verenpaineesta ja omatoimisesta
mittaamisesta
Verenpaine
on valtimoissa virtaavan veren verenpaine sydämen
pumpatessa verta valtimoihin. Mittauksen yhteydessä mitataan
aina kaksi arvoa,
systolinen
(ylempi) arvo ja
diastolinen
(alempi)
arvo.
Laite osoittaa myös pulssin (kuinka monta kertaa sydän lyö
minuutin aikana).
Pysyvästi korkeat verenpainearvot saattavat olla haitallisia
terveydellesi ja niiden hoitamiseen tarvitaan lääkäriä!
Keskustele verenpainearvoistasi aina lääkärisi kanssa ja kerro
hänelle, jos olet huomannut jotakin erikoista, tai jos olet epävarma
jostakin.
Älä milloinkaan luota yksittäisiin verenpainelukemiin.
Liian korkeisiin verenpainearvoihin on olemassa monia syitä.
Lääkärisi selittää niiden merkityksen yksityiskohtaisesti ja
ehdottaa tarpeen tullen hoitoa. Lääkityksen lisäksi myös laih-
duttaminen ja liikunta alentavat verenpainettasi.
Lääkkeen annostusta ei missään tapauksessa saa muuttaa
eikä omin päin aloittaa uuden lääkityksen, konsultoimatta
lääkäriäsi.
Verenpaine vaihtelee suuresti päivän aikana riippuen fyysisestä
kuormituksesta ja kunnosta.
Tämän takia sinun tulisi suorittaa
mittaus aina samoissa rauhallisissa olosuhteissa ja silloin
kun tunnet olevasi rentoutunut!
Ota joka kerta vähintään kaksi
mittaustulosta (aamulla ja illalla) ja laske tuloksista keskiarvo.
On normaalia, että kaksi peräkkäin tehtyä mittausta antaa
toisistaan huomattavasti eroavia tuloksia.
Erot lääkärisi tai apteekkisi suorittamien mittausten ja kotona
saamiesi tulosten välillä ovat normaaleja, koska nämä tilanteet
ovat aivan erilaiset.
Useammat mittaukset tarjoavat paljon luotettavampaa tietoa
verenpaineestasi kuin yksittäinen mittaus.
Jätä kahden mittauksen väliin pieni, vähintään 15 sekunnin
mittainen tauko.
Jos sinulla on sydämen rytmihäiriö, ota yhteys lääkäriisi ennen
laitteen käyttöä. Katso myös tämän käyttöoppaan luku «(IHB)
Epäsäännöllisen sykkeen esiintymisen symboli».
Pulssinäyttö ei sovellu sydämentahdistimien pulssitiheyden
tarkistamiseen!
Mikäli olet raskaana mittaa säännöllisesti sillä mittaustulos voi
vaihdella merkittävästi.
Tämä laite on erityisesti testattu raskauden ja raskausmyr-
kytyksen aikaiseen käyttöön. Kun havaitset epätavallisen
korkeita lukemia raskauden aikana, sinun kannattaa tehdä
mittaus uusiksi, (esim. 1 tunnin jälkeen). Jos mittaustulos
on edelleen liian korkea, ota yhteyttä lääkäriisi tai gyneko-
logiisi.
16
Miten arvioin verenpaineeni?
Korkeampi arvo määrittää arvioinnin. Esimerkki: verenpainearvo
140/
80
mmHg tai
130/90
mmHg ilmaisee «liian korkea verenpaine».
2. Laitteen käyttäminen ensimmäistä kertaa
Paristojen asettaminen laitteeseen
Kun olet ottanut laitteen pakkauksesta, aloita asettamalla paristot
paikalleen. Paristolokero
5
on laitteen pohjassa. Aseta paristot (
4
x
1,5 V:n, tyyppi
AA
) paikalleen: varmista, että navat ovat oikein päin.
Oikean mansetin valitseminen
Microlife-yhtiöllä on tarjolla erikokoisia mansetteja. Valitse käsivar-
tesi yläosan ympärysmittaa vastaava mansettikoko (mitattuna
sopivan tiukasti käsivarren yläosan keskeltä).
Vaihtoehtoinen ergonomisesti muotoiltu «Easy»-mansetti
on saatavilla paremmalla istuvuudella ja mukavuudella.
Käytä ainoastaan Microlife-mansetteja!
Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi, jos toimitettu
mansetti 6 ei sovi.
Kytke mansetti laitteeseen työntämällä mansettiliitin 7
mansetin liitoskohtaan 3 niin syvälle kuin se menee.
3. Verenpaineen mittaaminen
Luotettavan mittauksen takaava tarkistuslista
1. Vältä fyysisiä aktiviteetteja, syömistä ja tupakointia välittömästi
ennen mittausta.
2. Istu alas selkänojalliselle tuolille ja rentoudu 5 minuuttia. Pidä
molemmat jalat lattialla. Älä laita jalat ristiin.
3. Mittaa aina samasta käsivarresta (normaalisti vasemmasta).
On suositeltavaa, että lääkärit suorittavat mittauksen molem-
mista käsistä potilaan ensikäynnillä, jotta hän pystyy päättä-
mään, kummasta kädestä mittaus otetaan tulevaisuudessa.
Mittaus tulisi suorittaa kädestä, jossa verenpaine on korkeampi.
4. Poista tiukka vaatetus käsivarrelta. Paidan hihat voivat kiristää,
jos ne kääritään ylös. Sileät ja kiristämättömät hihat eivät
haittaa mansetin käyttöä.
5. Varmista aina, että käytössä on oikean kokoinen mansetti (kts.
merkintä mansetissa).
Aseta mansetti ihonmyötäisesti, mutta älä liian tiukalle.
Varmista, että mansetti on sijoitettu 1-2 cm kyynärpään
yläpuolelle.
Mansetissa olevan valtimo-merkin (noin 3 cm pitkä palkki)
tulee sijaita käsivarren sisäpuolella olevan valtimon päällä.
Tue käsivartesi niin, että se on rentona.
Varmista, että mansetti on samalla korkeudella sydämesi
kanssa.
6. Aloita mittaus painamalla ON/OFF-painiketta 1.
7. Mansetti täyttyy nyt automaattisesti ilmalla. Älä liiku äläkä
jännitä käsivarsilihaksiasi, vaan rentoudu, kunnes mittaustulos
ilmestyy näyttöön. Hengitä normaalisti ja älä puhu.
8. Kun laite saavuttaa oikean paineen, pumppaaminen loppuu ja
paine laskee vähitellen. Jos vaadittua painetta ei saavutettu,
laite pumppaa automaattisesti hieman lisää ilmaa mansettiin.
9. Mittauksen aikana pulssin ilmaisin AM välkkyy näytöllä.
10.Tulos, johon kuuluvat systolinen
8
ja diastolinen
9
verenpaine
sekä pulssi
AT
, näkyy näytöllä.
11.Kun mittaus on päättynyt, poista mansetti.
12.Kytke laite pois päältä. (Verenpainemittari kytkeytyy automaat-
tisesti pois päältä noin 1 minuutin kuluttua.).
Voit keskeyttää mittauksen milloin tahansa painamalla
ON/OFF-painiketta (esim. jos olet rauhaton tai tunnet
epämiellyttävää painetta).
Jos tiedetään, että systolinen verenpaine (yläpaine) on
hyvin korkea, paine kannattaa asettaa yksilöllisesti. Paina
ON/OFF-painiketta, kun mittarin paine on noussut noin
Taulukko kotona mitattavien verenpainearvojen luokitteluun aikui-
silla kansainvälisten ohjeistusten mukaisesti (ESH, ESC, JSH).
Tiedot muodossa mmHg.
Vaihteluväli
Systoline
n
Diasto-
linen Suositus
1. normaali veren-
paine
< 120 < 74 Omatoiminen
seuranta
2. optimaalinen
verenpaine
120 - 129 74 - 79 Omatoiminen
seuranta
3. kohonnut veren-
paine
130 - 134 80 - 84 Omatoiminen
seuranta
4. liian korkea veren-
paine
135 - 159 85 - 99 Ota yhteyt
lääkäriin
5. vaarallisen korkea
verenpaine
160 100 Ota kiireisesti
yhteyttä lääkäriin!
Mansetin koko olkavarren yläosan ympärysmitta
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
17BP A1 Easy
FI
30 mmHg:iin (näkyy näytöllä). Pidä painike painettuna,
kunnes paine on noin 40 mmHg yli oletetun systolisen
paineen arvon, ja vapauta sitten painike.
4. (IHB) Epäsäännöllisen sykkeen esiintymisen
symboli
Tämä symboli AO osoittaa, että epäsäännöllinen syke on havaittu.
Tässä tapauksessa mitattu verenpaine voi poiketa todellisista
verenpainearvoistasi. On suositeltavaa toistaa mittaus.
5. Tietomuisti
Laite tallentaa aina viimeisen tuloksen mittauksen päätyttyä.Arvon
tuomiseksi muistista, paina ja pidä painettuna ON/OFFpainiketta
1 tuotteen ollessa sammutettuna. Päästä painike, heti kun näyttö
syttyy. Tallennetut mittaustulokset näkyvät näytössä, ja ilmaistaan
kirjaimella «M» AP.
6. Paristojen ilmaisin ja paristojen vaihtaminen
Lähes tyhjät paristot
Kun paristoista on käytetty noin ¾, paristojen symboli AN alkaa
vilkkua heti kun laite kytketään päälle (näytössä näkyy osittain
ladattu paristo). Vaikka laite mittaa edelleen luotettavasti,
kannattaa sinun hankkia vaihtoparistot.
Tyhjät paristot – vaihtaminen
Kun paristot ovat tyhjät, paristo-symboli
AN
alkaa vilkkua heti kun
laite kytketään päälle (näytössä näkyy tyhjä paristo). Tällöin ei voida
suorittaa uusia mittauksia, vaan paristot täytyy vaihtaa uusiin.
1. Avaa laitteen takana oleva paristolokero 5.
2. Vaihda paristot – huolehdi, että asetat navat oikein päin paris-
tolokeron symbolien osoittamalla tavalla.
Mitkä paristot ja mikä menettely?
Käytä nelijää (4) uutta, pitkäikäistä 1,5 V:n AA -tyypin alka-
liparistoa.
Älä käytä paristoja niiden viimeisen suositellun käyttöpäivän
jälkeen.
Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
Ladattavien paristojen käyttäminen
Voit käyttää laitteessa myös ladattavia paristoja.
Käytä ainoastaan «NiMH»-tyyppisiä ladattavia paristoja!
Paristot täytyy poistaa ja ladata uudelleen, jos näyttöön
ilmestyy paristo-symboli (tyhjä paristo)! Niitä ei saa jättää
laitteen sisälle, koska ne voivat vaurioitua (täydellinen
latauksen purkautuminen laitteen vähäisen käytön takia,
myös sammutetussa tilassa).
Poista aina ladattavat paristot, jos et aio käyttää laitetta viik-
koon tai sitä pidempään aikaan!
Paristoja EI voi ladata niiden ollessa verenpainemittarissa!
Lataa paristot erillisessä latauslaitteessa ja noudata niiden
latausta, huoltoa ja käyttöaikaa koskevia ohjeita!
7. Verkkoadapterin käyttäminen
Voit käyttää laitetta yhdessä Microlife-verkkoadapterin kanssa
(DC 6V, 600 mA).
Käytä ainoastaan
Microlife
-verkkoadapteria, jota on saata-
vana alkuperäislaitteena ja joka sopii käyttämääsi verkkovirran
jännitteeseen.
Varmista, että verkkoadapteri ja johto eivät ole vaurioituneet.
1. Kytke adapterin johto verenpainemittarissa olevaan verkko-
adapterin liitoskohtaan 4.
2. Kytke adapterin pistoke seinässä olevaan pistorasiaan.
Kun verkkoadapteri on kytkettynä, laite ei kuluta paristojen virtaa.
8. Virheilmoitukset
Jos mittauksen aikana ilmenee jokin vika, mittaus keskeytyy ja
näyttöön ilmestyy virheviesti, esim. «ERR 3» .
Tietoa lääkärille IHB symbolin säännöllisestä esiintymi-
sestä.
Tämä on oskillometrinen verenpainemittari, joka mittaa myös
pulssin mittauksen aikana. Verenpainemittari ilmoittaa jos pulssi
on epäsäännöllinen.
Virhe Kuvaus Mahdollinen syy ja ratkaisu
«ERR 1»
Liian heikko
signaali
Mansetin pulssisignaalit ovat liian heik-
koja. Aseta mansetti uudelleen paikoilleen
ja toista mittaus.*
«ERR 2»
AL
Virhesig-
naali
Mansetti havaitsi mittauksen aikana virhe-
signaaleja, jotka aiheutuivat esim. liikku-
misesta tai lihasjännityksestä. Toista
mittaus ja pidä käsivartesi paikoillaan.
18
* Mikäli joku näistä, tai jokin muu ongelma ilmenee toistuvasti,
konsultoi heti lääkäriäsi.
Jos tulokset ovat mielestäsi poikkeuksellisia, lue huolellisesti
«osiossa 1.» olevat tiedot.
9. Turvallisuus, huolto, tarkkuustesti ja hävittäminen
Turvallisuus ja suojaaminen
Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä laitteen käyttö- ja turvallisuus-
ohjeita. Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa
ja noudata tarkoin siinä annettuja ohjeita. Säilytä ohjekirja
myöhempää käyttöä varten.
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan näissä ohjeissa mainit-
tuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytös
aiheutuneista vahingoista.
Laitteessa on herkkiä osia ja sitä täytyy käsitellä varoen. Noudata
säilytys- ja käyttöolosuhteita koskevia neuvoja, jotka on mainittu
«Tekniset tiedot» -kappaleessa!
Suojaa laitetta seuraavilta:
- vesi ja kosteus
- äärimmäiset lämpötilat
- iskut ja putoamiset
- lika ja pöly
- suora auringonvalo
- kuumuus ja kylmyys
Mansetit ovat herkkiä ja niitä täytyy käsitellä varoen.
Älä vaihda tai käytä muunlaisia mansetteja tai mansettiliittimiä
tällä tuotteella mittaukseen.
Pumppaa ilmaa mansettiin ainoastaan silloin kun se on asetettu
paikoilleen.
Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten kenttien, kuten
matkapuhelimien tai radiolaitteiden lähellä. Pidä mittari vähintään
3,3 m etäisyydellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsi sitä.
Älä käytä laitetta, jos uskot sen olevan vaurioitunut tai jos
huomaat jotakin epätavallista.
Älä koskaan pura laitetta.
Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristot.
Lue myös tämän kirjasen muissa kappaleissa olevat turvalli-
suusohjeet.
Tämän laitteen antama mittaustulos ei ole diagnoosi. Se ei
korvaa lääkärin konsultaatiota, etenkään jos se ei vastaa poti-
laan oireita. Älä luota vain mittaustulokseen, harkitse aina myös
muita esiintyviä oireita ja potilaalta saatua palautetta. Lääkärin
tai ambulanssin soittaminen on suositeltavaa tarvittaessa.
Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman
valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi. Ole
tietoinen tukehtumisvaaran riskistä siinä tapauksessa, et
laitteen mukana toimitetaan kaapeleita ja putkia.
Laitteen huolto
Puhdista laite ainoastaan pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Mansetin puhdistaminen
Puhdista mansetti varovasti kostealla liinalla.
VAROITUS: Älä pese mansettia pyykinpesukoneessa tai
astianpesukoneessa!
Tarkkuustesti
Suosittelemme laitteen tarkkuuden testaamista joka
2
. vuosi tai
mekaanisen iskun jälkeen (jos laite on esim. päässyt putoamaan).
Järjestä testiaika ottamalla yhteyttä paikalliseen
Microlife
-palveluusi
(katso johdanto).
Hävittäminen
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten,
voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjät-
teiden mukana.
10.Takuu
Laitteella on 5 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu on
voimassa ainoastaan silloin, kun korvausvaatimuksen yhteydessä
esitetään kauppiaan täyttämä takuukortti (katso takakantta), joka
vahvistaa laitteen ostopäivän, tai kuitti.
Takuu ei koske paristoja eikä kulutusosia.
Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.
«ERR 3»
AK
Mansetissa
ei ole
painetta
Mansettiin ei saada riittävää painetta.
Siihen on saattanut syntyä vuoto.
Tarkista, että mansetti on oikein kytketty ja
ettei se ole liian löysällä. Vaihda paristot
uusiin, jos tarpeen. Toista mittaus.
«ERR 5»
Poikkeava
tulos
Mittaussignaalit ovat epätarkkoja ja laite ei
voi sen takia näyttää tulosta. Lue luotet-
tavat tulokset takaava tarkistuslista ja
toista mittaus.*
«HI»
Liian korkea
pulssi tai
mansetin
paine
Mansetissa oleva paine on liian korkea
(yli 299 mmHg) TAI pulssi on liian korkea
(yli 200 lyöntiä minuutissa). Rentoudu
5 minuutin ajan ja toista mittaus.*
«LO»
Liian matala
pulssi
Pulssi on liian matala (vähemmän kuin
40 lyöntiä minuutissa). Toista mittaus.*
Virhe Kuvaus Mahdollinen syy ja ratkaisu
19BP A1 Easy
FI
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä,
lataamattomista paristoista, onnettomuuksista tai käyttöohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
Mansetilla on toiminnallinen takuu (kumipussin tiiviys) 2 vuotta.
Ota yhteys paikalliseen Microlife-palveluusi (katso johdantoa).
11.Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä lait-
teista asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Käyttöolosuhteet:
10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15-95 % suhteellinen maksimaalinen
kosteus
Säilytysolosuhteet:
-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15-95 % suhteellinen maksimaalinen
kosteus
Paino:
317g (mukaan lukien paristot)
Mitat:
146 x 65 x 46 mm
Mittaustapa:
oskillometrinen, vastaa Korotkoff-mene-
telmää: vaihe I systolinen, vaihe V diastolinen
Mittausalue:
20 - 280 mmHg – verenpaine
40 - 200 lyöntiä minuutissa – pulssi
Mansettipaineen
näyttöalue:
0 - 299 mmHg
Resoluutio:
1 mmHg
Staattinen
tarkkuus:
paine vaihteluvälillä ± 3 mmHg
Pulssin tarkkuus:
±5 % lukemasta
Virtalähde:
4 x 1,5 V:n alkaliparistot, tyyppi AA
Verkkoadapteri DC 6 V, 600 mA (valinnainen)
Paristojen
käyttöikä:
noin 920 mittausta (uusia paristoja
käytettäessä)
IP luokka:
IP20
Viittaukset
normeihin:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Odotettavissa
oleva käyttöikä:
Laite: 5 vuotta tai 10000 mittausta
Lisävarusteet: 2 vuotta
1 / 1