Philips GC9671/51 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

4239 001 08313
GC9600
PerfectCare
Elite Plus
User Manual
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
yttöopas
Mode d’emploi
Manuale per l’utente
Gebruiksaanwijzing
Brukerhåndbok
Användarhandbok
EN IMPORTANT: Perform descaling regularly for great
steam and prolonged life.
DA VIGTIGT: Udfør afkalkningsprocessen jævnligt
for at opnå god damp og forlænge apparatets
levetid.
DE WICHTIG: Entkalken Sie regelmäßig, um eine gute
Dampeistung und eine lange Nutzungsdauer zu
gewährleisten.
FI TÄRKEÄÄ: voit pidentää laitteen käyttöikää
ja parantaa höyryntuottoa suorittamalla
kalkinpoiston säännöllisesti.
FR IMPORTANT : eectuez régulièrement un
détartrage pour obtenir une vapeur de qualité et
une durée de vie prolongée.
IT IMPORTANTE: eseguire regolarmente la
procedura di decalcicazione per una produzione
di vapore ottimale e una maggiore durata del
ferro.
NL BELANGRIJK: regelmatig ontkalken zorgt voor
goede stoom en een langere levensduur.
NO VIKTIG: Utfør avkalking regelmessig for ott damp
og lang levetid.
SV VIKTIGT! Utför avkalkning regelbundet för bra
ånga och förlängd drifttid.
DE
CALC
1
2
4
12
11
10
13
16
17
14
9
8
5
1918
6 7
3
15
1
40 SUOMI
Johdanto
The Woolmark Company Pty Ltd on hyväksynyt tämän
silitysraudan vain villa -tuotteiden silittämiseen sillä
edellytyksellä, että vaatteet silitetään vaatteen silitysohjeen
mukaan sekä silitysraudan valmistajan ohjeiden mukaan.
R1703. Woolmark-symboli on sertiointimerkki useissa maissa.
Tuotteen yleiskuvaus (kuva 1)
1 Höyryletku
2 Silitysraudan laskualusta
3 Höyryletkun ensimmäinen säilytyspaikka
4 Virtajohto ja pistoke
5 ECO-painike ja -merkkivalo
6 Virtapainike, virran merkkivalo ja MAX-asetus
7 Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
8 EASY DE-CALC -merkkivalo
9 EASY DE-CALC -tulppa
10 Säilytyspaikka johdolle
11 Höyryletkun toinen säilytyspaikka
12 Irrotettava vesisäiliö
13 Lukitsin
14 Lukitsimen vapautuspainike
15 Pohja
16 Höyrypainike
17 Silitysrauta valmis -merkkivalo
18 Automaattinen höyrypainike ja merkkivalo
19 Täyttöaukko
Tärkeää
Lue tämä laitteen käyttöopas ja erillinen tärkeitä tietoja
sisältävä lehtinen ennen laitteen käyttöä. Säilytä molemmat
asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
41
SUOMI
Laitteen käyttäminen
Vesisäiliön täyttäminen
Täytä vesisäiliö ennen jokaista käyttökertaa ja kun Vesisäiliö
tyhjä -merkkivalo vilkkuu.
Älä käytä hajustettua vettä, kuivausrummun vettä tai
vettä, johon on lisätty etikkaa, tärkkiä, kalkinpoistoaineita,
silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muita
kemikaaleja, koska se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa
veden pirskahtelua ja ruskeita tahroja silitettävään
kankaaseen.
1 Irrota vesisäiliö laitteesta ja täytä se vesijohtovedellä
MAX-merkkiin asti.
Vihje: Laite on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos
asut alueella, jossa on kova vesi, kalkkia voi muodostua
nopeasti. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme tislatun
veden käyttämistä, mikä pidentää laitteen käyttöikää.
2 Liu'uta vesisäiliö takaisin laitteeseen pohjapuoli edellä.
Työnnä sitten yläreuna kiinni niin, että se lukittuu
paikalleen.
Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
Kun vesisäiliö on melkein tyhjä, Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
syttyy. Täytä vesisäiliö, paina höyrypainiketta ja anna laitteen
kuumentua uudelleen. Voit jatkaa silittämistä, kun Silitysrauta
valmis -merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
OptimalTEMP-tekniikka
OptimalTEMP-tekniikka mahdollistaa kaikkien silitystä
kestävien kangastyyppien silittämisen ilman silityslämpötilan
muuttamista.
Kankaat, joista löytyy tämä merkintä kestävät silitystä. Tällaisia
ovat esimerkiksi pellava, puuvilla, polyesteri, silkki, villa, viskoosi
ja raion.
42
SUOMI
Kankaat, joissa on tämä merkintä eivät kestä silitystä. Nämä
kankaat sisältävät tekokuituja, kuten Spandex-, elastaani-,
Spandex-sekoite- ja polyoleinikuituja (esim. polypropyleeni),
tai vaatteissa on painokuvioita.
Voit silittämisen aikana laskea silitysraudan laskualustalle
tai vaakasuoraan silityslaudalle. OptimalTEMP-tekniikka
varmistaa, että kuuma pohjalevy ei vahingoita silityslaudan
päällistä.
Silitys
1 Aseta höyrylaite tukevalle, tasaiselle alustalle.
2 Varmista, että vesisäiliössä on riittävästi vettä (katso kohta
Vesisäiliön täyttäminen).
3 Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan ja kytke
laitteeseen virta painamalla höyrylaitteen virtapainiketta.
Virran sininen merkkivalo ja Valmis silitykseen -merkkivalo
alkavat vilkkua laitteessa sen merkiksi, että laite
kuumenee. (Tämä kestää noin 2 minuuttia.)
, Kun laite on käyttövalmis, Valmis silitykseen -merkkivalo
ja virran merkkivalo lakkaavat vilkkumasta ja ne alkavat
palaa jatkuvasti. Lisäksi kuulet lyhyen äänimerkin.
4 Irrota silitysrauta laskualustasta painamalla lukitsimen
vapautuspainiketta.
5 Aloita silittäminen pitämällä höyrypainiketta painettuna.
Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiä kohti.
Huomautus: Saat parhaan tuloksen vaikeasti siliäviä
kankaita (kuten puuvilla-, pellava- ja farkkukangas)
silitettäessä, kun pidät höyrypainikkeen alhaalla ja siirrät
silitysrautaa kankaalla. Kuivaa kangas tämän jälkeen
43
SUOMI
siirtämällä silitysrautaa kankaalla muutaman kerran ilman
höyryä.
Huomautus: Saat parhaan tuloksen silkkiä ja
kiiltäväpintaisia tekokuitukankaita silitettäessä, kun pidät
höyrypainikkeen alhaalla silityksen aikana.
-tunnistin ja automaattinen höyrytoiminto
Älykäs -tunnistin havaitsee silitysraudan liikkeen. Kun
aktivoit automaattisen höyrytoiminnon, -tunnistin
havaitsee silitysraudan liikkeet ja säätää höyryn määrän
automaattisesti eikä sinun tarvitse painaa höyrypainiketta.
Tämä nopeuttaa silittämistä ja parantaa lopputulosta.
- Voit ottaa automaattisen höyrytoiminnon käyttöön
painamalla silitysraudan kädensijassa olevaa
automaattisen höyrytoiminnon painiketta. Automaattisen
höyrytoiminnon merkkivalo syttyy.
- Silitysrauta valmis -merkkivalo vilkkuu, kun silitysrauta
liikkuu.
Huomautus: Kun automaattinen höyrytoiminto on käytössä,
silitysraudan pohjasta tulee höyryä automaattisesti, kun
liikutat silitysrautaa. Höyryä ei tule, kun silitysrauta ei liiku.
Voit käyttää höyrypainiketta milloin tahansa, vaikka et
liikuttaisikaan silitysrautaa.
- Automaattista höyrytoimintoa voi käyttää kaikissa
höyryasetuksissa, mukaan lukien ECO- ja MAX-asetukset.
Huomautus: turvallisuussyistä automaattinen höyrytoiminto
ei tuota höyryä, kun pohjalevyä kallistetaan.
- Voit poistaa automaattisen höyrytoiminnon käytöstä
painamalla uudelleen automaattisen höyrytoiminnon
painiketta. Automaattisen höyrytoiminnon merkkivalo
sammuu. Jatka silittämistä painamalla höyrypainiketta.
44
SUOMI
Höyrysuihkaustoiminto
Höyrysuihkaustoiminto on suunniteltu poistamaan hankalat
rypyt.
- Käynnistä höyrysuihkaustoiminto painamalla
höyrypainiketta nopeasti kaksi kertaa. Laitteesta tulee
useita voimakkaita höyrysuihkauksia.
- Voit poistaa höyrysuihkaustoiminnon käytöstä painamalla
höyrypainiketta uudelleen.
Silittäminen pystysuorassa
Silitysraudasta tulee kuumaa höyryä. Älä koskaan
silitä vaatteita, kun joku pitää niitä päällään. Älä käytä
höyrytoimintoa lähellä omia käsiäsi tai jonkun toisen käsiä.
Silitä pystyasennossa, jos haluat poistaa rypyt riippuvista
vaatteista.
1 Pitele silitysrautaa pystysuorassa, paina höyrypainiketta ja
kosketa vaatetta kevyesti silitysraudan pohjalla.
Huomautus: turvallisuussyistä automaattinen höyrytoiminto
ei ole käytössä, kun silitysrauta on pystyasennossa.
Ekoasetus
ECO-asetuksella (pienempi höyrymäärä) voit säästää energiaa
tinkimättä silitystuloksesta.
- Paina ECO-painiketta. Vihreä ECO-merkkivalo syttyy.
- Poista ECO-asetus käytöstä painamalla uudelleen ECO-
painiketta. Vihreä ECO-merkkivalo sammuu.
MAX-asetus
Käytä MAX-asetusta, kun haluat silittää nopeasti ja
suuremmalla määrällä höyryä.
1 Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia, kunnes valo
muuttuu valkoiseksi.
2 Poista MAX-asetus käytöstä painamalla virtapainiketta
uudelleen 2 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo muuttuu
siniseksi
2x
2 sec.
45
SUOMI
Automaattinen virrankatkaisu
- Laite siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei käytetä 10 minuuttiin.
Virran merkkivalo alkaa vilkkua.
- Ota laite uudelleen käyttöön painamalla virtapainiketta.
Laite alkaa kuumentua.
- Laitteen virta katkeaa automaattisesti valmiustilassa, jos
sitä ei käytetä 10 minuuttiin. Virran merkkivalo sammuu.
Silitysvinkkejä
Ryppyjen minimointi kuivumisen aikana
Aloita rypynpoisto aikaisin kuivausvaiheessa levittämällä
pyykkisi kunnolla pesun jälkeen. Ripusta vaatteet ripustimiin,
jotta ne kuivuisivat luonnollisesti rypyttömämmin.
Paras tapa silittää paita
Aloita enemmän aikaa vievistä osista, kuten kauluksesta,
kalvosimista ja hihoista. Silitä sitten vasta isommat osat,
kuten etu- ja takaosa, jotta ne eivät rypistyisi aikaa vieviä osia
silittäessäsi.
Kaulus: Kun silität kaulusta, aloita alapuolelta ja silitä
ulkosyrjistä (terävä pää) sisäänpäin. Käännä ja toista. Saat
terävämmän taitoksen, kun taitat kauluksen ja painat reunaa.
Napit: Silitä nappien taustapuolelta tehokkaamman ja
nopeamman tuloksen aikaansaamiseksi.
Puhdistus ja huolto
Puhdista silitysrauta ja laite säännöllisesti.
1 Puhdista laite kostealla liinalla. Poista pinttyneet tahrat
lisäämällä pieni määrä astianpesuainetta.
2 Jos haluat poistaa tahrat helposti ja tehokkaasti pohjasta,
kytke laitteeseen virta ja anna laitteen kuumentua. Kun
laite on lämmennyt, liikuta silitysrautaa kostean kankaan
päällä ja paina höyryliipaisinta.
Vihje: Puhdista pohja säännöllisesti sulavan liukumisen
varmistamiseksi.
46
SUOMI
TÄRKEÄÄ – EASY DE-CALC
Suorita kalkinpoisto aina, kun EASY DE-CALC -merkkivalo
alkaa vilkkua ja laitteesta kuuluu jatkuvasti merkkiääntä.
EASY DE-CALC -merkkivalo vilkkuu ja laitteesta kuuluu
jatkuvasti merkkiääntä noin kuukauden tai 10 silityskerran
jälkeen. Laitteesta täytyy tällöin poistaa kalkki. Käytä EASY DE-
CALC -toimintoa ennen kuin jatkat silittämistä.
Vältä palovammat irrottamalla laitteen virtapistoke
pistorasiasta ja antamalla laitteen jäähtyä vähintään kaksi
tuntia ennen EASY DE-CALC -toiminnon käyttämistä.
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Aseta laite pöytätason reunalle.
3 Pitele kuppia (vähintään 350 ml) EASY DE-CALC -tulpan
alla ja kierrä sitä vastapäivään.
4 Irrota EASY DE-CALC -tulppa ja anna kalkkiveden valua
kuppiin.
5 Kun laitteesta ei enää tule vettä, aseta EASY DE-CALC
-tulppa takaisin paikoilleen ja kiinnitä se kiertämällä
myötäpäivään.
6 Silitysraudan käyttöä voi jatkaa heti, kun EASY DE-CALC
-kalkinpoisto on tehty.
47
SUOMI
TÄRKEÄÄ – kalkinpoisto silitysraudan pohjasta
Jos et käytä EASY DE-CALC -toimintoa säännöllisesti,
pohjalevyyn alkaa kertyä kalkkia ja silitettäessä kankaaseen
voi jäädä ruskeita tahroja. Poista kalkki pohjalevystä
alla olevan ohjeen mukaan. Saat parhaan lopputuloksen
toistamalla kalkinpoiston.
Vältä palovammat irrottamalla laitteen virtapistoke
pistorasiasta ja antamalla laitteen jäähtyä vähintään kaksi
tuntia ennen kalkinpoistoa.
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Aseta laite pöytätason reunalle.
3 Varmista, että vesisäiliö on tyhjä.
4 Pitele kuppia (vähintään 350 ml) EASY DE-CALC -tulpan
alla ja kierrä sitä vastapäivään.
5 Irrota EASY DE-CALC -tulppa ja anna kalkkiveden valua
kuppiin.
6 Pidä laitetta niin, että EASY DE-CALC -säiliön suuaukko on
ylöspäin, ja kaada säiliöön 500 ml tislattua vettä.
Huomautus: ota laitteen paino huomioon, kun kallistat sitä.
48
SUOMI
7 Pidä laitetta niin, että EASY DE-CALC -säiliön suuaukko
on ylöspäin ja aseta EASY DE-CALC -tulppa paikalleen
kiertämällä myötäpäivään.
8 Aseta laite takaisin vakaalle ja tasaiselle alustalle. Liitä
laitteen pistoke pistorasiaan ja kytke laitteen virta.
9 Odota noin 5 minuuttia, kun laite kuumenee.
10 Silitä paksua kangasta 3 minuutin ajan ja paina koko ajan
höyrypainiketta.
Varoitus: pohjasta tulee kuumaa, likaista vettä.
11 Voit lopettaa silittämisen, kun vettä ei enää tule tai kun
pohjasta alkaa tulla höyryä.
12 Voit jatkaa laitteen käyttöä ilman keskeytystä. Muussa
tapauksessa irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta
kalkinpoiston jälkeen.
Säilytys
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
3 Aseta höyrysilitysrauta laskualustalle. Lukitse silitysrauta
alustalle työntämällä lukitsinta.
4 Rullaa höyryletku ja virtajohto. Säilytä niitä omissa
säilytyslokeroissaan.
5 Voit kantaa silitysrautaa kahvasta yhdellä kädellä.
Älä kanna laitetta vesisäiliön irrotusvivusta.
49
SUOMI
Vianmääritys
Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat,
joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Ellet löy
ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta
www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin tai ota yhteys maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silityslaudan
päällinen kastuu
tai silitettävään
vaatteeseen
tulee
vesiroiskeita.
Tämä saattaa johtua höyryn
tiivistymisestä silityslaudan
pintaan pitkän silitystuokion
seurauksena.
Vaihda silityslaudan päällinen, jos
sen sisällä oleva vaahtomuovi on
kulunut. Voit myös lisätä ylimääräisen
huopakerroksen silityslaudan
suojuksen alle estämään veden
tiivistymistä. Huopaa voi ostaa
kangaskaupasta.
Käyttämääsi silityslaudan
päällistä ei ole suunniteltu
kestämään laitteen suurta
höyrymäärää.
Aseta ylimääräinen kerros
huopamateriaalia silityslaudan
päällisen alle estämään kosteuden
tiivistymistä silityslaudalla. Huopaa
voi ostaa kangaskaupasta.
Pohjasta tippuu
vesipisaroita.
Höyryletkussa oleva höyry
on jäähtynyt ja tiivistynyt
vedeksi. Tällöin pohjasta voi
tippua vesipisaroita.
Päästä höyryä vaatteesta poispäin
muutaman sekunnin ajan.
Höyryä ja/tai
vettä tulee EASY
DE-CALC -tulpan
alta.
EASY DE-CALC -tulppaa ei
ole kiristetty kunnolla.
Katkaise laitteen virta ja anna
laitteen jäähtyä 2 tunnin ajan. Avaa
EASY DE-CALC -tulppa ja kierrä se
kunnolla paikalleen. Huomautus:
vettä saattaa vuotaa, kun irrotat
tulpan.
EASY DE-CALC -tulppaa
kumitiiviste on kulunut.
Voit hankkia uuden EASY DE-CALC
-tulpan valtuutetusta Philips-
huoltopalvelusta.
Pohjasta tulee
likaista vettä ja
epäpuhtauksia
tai pohja on
likainen.
Vedessä olevia
epäpuhtauksia tai
kemikaaleja on kertynyt
höyrysilitysraudan
höyryaukkoihin ja/tai
pohjaan.
Puhdista pohja kostealla liinalla.
Laitteeseen on
kertynyt liikaa kalkkia ja
epäpuhtauksia.
Poista kalkki säännöllisesti (katso
kohta Tärkeää – KALKINPOISTO).
50
SUOMI
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysraudasta
jää vaatteeseen
kiiltoa tai jälkiä.
Silitettävä pinta ei
ole tasainen, koska
silityskohdassa on
esimerkiksi sauma tai
vaatteessa on taitos.
PerfectCare on turvallinen kaikille
vaatteille. Kiilto tai jälki eivät ole
pysyviä vaan häviävät, kun peset
vaatteen seuraavan kerran. Vältä
silitystä saumojen tai taitosten
päältä. Voit myös asettaa
puuvillakankaan silityskohdan päälle,
jotta saumojen tai taitosten jälkiä ei
jäisi vaatteeseen.
Laite ei tuota
lainkaan höyryä.
Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi
vettä (Vesisäiliö tyhjä
-merkkivalo vilkkuu).
Täytä vesisäiliö (katso kohdan
Laitteen käyttäminen osaa
Vesisäiliön täyttäminen).
Laite ei ole riittävän kuuma
höyryntuotantoa varten.
Odota, kunnes Silitysrauta valmis
-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
Höyrypainiketta ei painettu. Paina höyrypainiketta ja pidä sitä
alhaalla silityksen aikana.
Vesisäiliö ei ole kunnolla
kiinni laitteessa.
Työnnä vesisäiliö takaisin laitteeseen
niin, että se napsahtaa paikalleen.
Laite ei käynnisty. Kytke pistoke pistorasiaan
ja käynnistä laite painamalla
virtapainiketta.
Laitteesta on
katkaistu virta.
Virtapainikkeen
valo vilkkuu.
Laitteen virta katkeaa
automaattisesti, kun sitä ei
ole käytetty 10 minuuttiin.
Kytke laite päälle painamalla
virtapainiketta.
Laitteesta kuuluu
pumppaava ääni.
Vettä pumpataan laitteen
kuumavesisäiliöön. Tämä on
normaalia.
Jos pumppaava ääni jatkuu
taukoamatta, sammuta laite ja
irrota pistoke pistorasiasta. Ota
yhteys Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106

Philips GC9671/51 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös