R82 Heron Ohjekirja

Brändi
R82
Kategoria
telephones
Malli
Heron
Tyyppi
Ohjekirja
29
support.R82.org
EN: Listen to click sound DE: Achten Sie auf das
Klicken.
NL: Let op het klikgeluid. DK: Vær opmærksom på
klik lyden
NO: Lytt etter en klikkelyd SV: Lyssna efter klickljudet FIN: Kuuntele napsahtavaa
ääntä
ES: Escuche el clic
FIN: Écoutez le déclic IT: Attendere che venga
emesso un clic
PT: Ouvir o som de clique BR: Ouça ao som de clique
RU: Прислушайтесь, чтобы
услышать щелчок
PL: Nasłuchuj dźwięku
zatrzaśnięcia.
CZ: Věnujte pozornost zvuku
cvaknutí
SN: 注意听叩击声
JP: カチッと言う音が聞
こえます
GR: Ακούστε το κλικ
EN Correct lifting point DE: Korrekter Hebepunkt NL: Correcte techniek van
optillen
DK: Korrekt løftepunkt
NO: Riktig løftpunkt SV: Korrekt lyftpunkt FIN: Oikea nostopiste ES: Punto de elevación
correcto
FR: Point de levée approprié IT: Punto di sollevamento
corretto
PT: Corrija o ponto de elevação BR: Ponto de elevação correto
RU: Надлежащая точка
подъема
PL: Prawidłowy punkt podno-
szenia
CZ: Správný zvedací bod
SN: 请调整吊点
JP: リフティング・ポイン
トの修正
GR: Σωστό σημείο λαβής
EN: Warewashing machine DE: Spezialwaschmaschine (für
Rehaprodukte)
NL: VVaatwasser DK: Industri-vaskemaskine
NO: Desinseringsmaskin SV: Rengöring av produkten
i maskin
FIN: Ei saa pestä pesu-
koneessa
ES: Máquina de lavado
FR: Machine à laver IT: Lavastoviglie industriale PT: Máquina de lavar loiça BR: Máquina de lavar loiça
RU: Посудомоечная машина PL: Zmywarka CZ: Myčka na zdravotní
pomůcky
SN: 请勿使用洗碗机清洗
JP: 器具洗浄機
GR: Πλυντήριο εξοπλισμού
EN: Correct use DE: Richtig NL: Juist gebruik DK: Korrekt brug
NO: Korrekt bruk SV: Korrekt användning FIN: Oikea käyttö ES: Uso correcto
FR: Utilisation correcte IT: Uso corretto PT: Uso correto BR: Uso correto
RU: Правильное
использование
PL: Prawidłowe użytkowanie. CZ: Správne používanie
SN: 正确使用
JP: 全適切な使用
GR: Ορθή χρήση
EN: Incorrect use DE: Falsch NL: Onjuist gebruik DK: Forkert brug
NO: Feil bruk SV: Felaktig användning FIN: Virheellinen käyttö ES: Uso incorrecto
FR: Utilisation incorrecte IT: Uso errato PT: Uso incorreto BR: Uso incorreto
RU: Неправильное
использование
PL: Nieprawidłowe
użytkowanie.
CZ: Nesprávne používanie
SN: 错误使用
JP: 適不適切な使用
GR: Λανθασμένη χρήση
82
support.R82.org
SUOMI
Onnittelut uuden R82 tuotteen hankinnasta -maailmanlaajuiselta lasten ja nuorten teknisten
apuvälineiden toimittajalta. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on auttaa käyttäjää apuvälineen
oikeassa käytössä. Lukekaa tämä User Guide ennen käyttöä ja pitäkää se tallessa tulevaa käyttöä
varten.
Käyttötarkoituksella
Heron on wc-/suihkutuoli isommille lapsille ja
nuorisolle. Tuolissa on kulma- ja korkeussäätö,
joka helpottaa hyvän istuma-asennon
saavuttamista. Heronia voidaan käyttää wc-
istuimen päällä tai alusastian kanssa. Heronia
löytyy yksi koko. Tuoli on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Mukana toimitettavat työkalut;
3, 4 & 5 mm:n kuusiokoloavain
CE-todistus
Tämä tuote on lääkinnällisiä laitteita koskevan
asetuksen (2017/745) vaatimusten mukainen.
CE-merkintä on poistettava, jos tuote kootaan
uudelleen, jos sitä käytetään yhdessä toisen
valmistajan tuotteen kanssa tai jos käytetään
muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia tai
-varusteita. Lisäksi tämä tuote on seuraavien
vaatimusten mukainen:
EN 12182
Kierrätys
Tuotteen saavutettua lopullisen käyttöiän,
materiaaliosat tulee erotella erikseen
kierrätystä tai hävitystä varten. Tarvittaessa ota
yhteyttä paikalliseen myyjään varmistaaksesi
oikean materiaalin. Ota yhteyttä lähimpään
ympäristöpisteeseen, varmistaaksesi materiaalin
oikean jätemääräysten mukaisen kierrätyksen.
Lisävarusteet ja varaosat
R82 tuotteet voidaan toimittaa erilaisilla
lisävarusteilla, vastaten käyttäjän yksilölliseen
tarpeeseen. Varaosat ovat saatavilla tilauksesta.
Erikoisvarusteet löytyvät nettisivustoltamme tai
lisätietoja saa paikalliselta edustajalta.
R82-takuu
R82 tarjoaa 2 vuoden takuun työn laadun ja
materiaalivirheiden osalta ja 5 vuoden takuun
hitsausliitosvikojen aiheuttamien metallirungon
murtumien osalta. Takuu vaarantuu, mikäli
asiakkaan vastuuta huoltamisesta ja/tai
päivittäisestä kunnossapidosta ei kanneta
toimittajan määräämien ja/tai User Guide
esitettyjen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti.
Lisätietojen osalta viittaamme R82:n
kotisivuihin/latauksiin.
Takuu on voimassa vain tuotteen ostomaassa,
,jota varten se on valmistettu ja tuote voidaan
tunnistaa sarjanumeron avulla. Takuu ei
kata vahinkovaurioita, eikä väärinkäytön tai
huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Takuu
ei kata kuluvia osia esim. renkaita tai verhoilua,
jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle ja jotka
on ajoittain vaihdettava uusiin.
Takuu raukeaa, jos käytetään muita kuin
alkuperäisiä varaosia tai tarvikkeita, jos tuotetta
ei ole pidetty kunnossa tai korjattu oikein tai
jos tuotteeseen on tehty muita kuin valmistajan
hyväksymä tai käyttöohjeessa kuvattuja
muutoksia (User Guide). R82 varaa oikeuden
tarkastaa takuuvaatimuksen kohteena oleva
tuote ja asiaankuuluva dokumentaatio ennen
takuuvaatimukseen suostumista ja tehdä päätös
siitä, vaihdetaanko viallinen tuote uuteen vai
korjataanko se. Takuuvaatimuksen kohteena
olevan tuotteen palauttaminen ostopaikan
osoitteeseen on asiakkaan vastuulla.
FIN
83
support.R82.org
Turvallisuus
Tuotteen merkkejä, symboleja ja ohjeita ei saa peittää tai siirtää, ja ne tulee olla selkeästi esillä ja
luettavissa koko tuotteen käyttöiän ajan. Vaihda tai korjaa välittömästi epäselvät tai vahingoittuneet
merkit, symbolit ja ohjeet. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan.
Mikäli laitteeseen liittyviä haittatapahtumia ilmenee, niistä on ilmoitettava paikalliselle jälleenmyyjälle
ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian. Paikallinen jälleenmyyjä välittää
tiedot valmistajalle.
Vårdare
Lukekaa kaikki ohjeet ennen käyttöä ja
pitäkää ne tallessa tulevaa käyttöä varten.
Tuotteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa
käyttäjälle vakavan vamman
Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka
voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos ne
irrotetaan paikoiltaan.
Käytä aina tarkoitukseen sopivaa
nostotekniikkaa ja apuvälinettä
Lämna aldrig brukaren i produkten utan
uppsikt. Se till att en vuxen har ständig
uppsikt
Korjauksissa/vaihdoissa saa käyttää
ainoastaan R82 alkuperäisiä varaosia, ja
säätäminen ja välien asetukset saadaan
tehdä ainoastaan toimittajan ohjeistuksen
mukaisesti
Mikäli R82 tuotteessa on ongelma tai mikä
tahansa osa on rikkoontunut, lopettakaa
tuotteen käyttö heti ja ottakaa välittömästi
yhteyttä paikalliseen edustajaan
Ympäristö
Tarkasta tuotteen pinnan lämpötila ennen
käyttäjän asettamista siihen. Tämä koskee
erityisesti käyttäjiä, joiden ihossa ei ole
tuntoa, koska he eivät tunne kuumuutta. Jos
pinnan lämpötila on yli 41 °C, anna tuotteen
jäähtyä ennen käyttöä.
Turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi siirrä
tuote pois auringosta ja viilennä tuote ennen
käyttöä
Käytä tuotetta esteettömällä alustalla.
Tiedosta että liukkaat tiet heikentävät
ohjattavuutta
Käyttäjä
Jos käyttäjä on lähellä maksimiarvoja ja/
tai hänellä on runsaasti hallitsemattomia
liikkeitä esim.huojumista, tulee harkita
suurempaa kokoa R82 tuotteesta
Tuote
Tarkista ennen käyttöä, että kaikki
kiinnitykset ja säädöt sekä osat ovat oikein
ja paikoillaan. Pidä kaikki työkalut lasten
ulottumattomissa
Laita jarrut päälle ennen kuin sijoitat lapsen
apuvälineeseen
Varmista tuotteen vakaus ennen kuin sijoitat
lapsen apuvälineeseen
Suosittelemme ilmoittamaan käyttäjälle
säädöstä , ennenkuin säädät selkänojan tai
istuimen kulmaa
Ennen kuin liikutat tuolia, on käyttäjä
kyydissä tai ei, varmista että istuin on
horisontaalisessa asennossa, selkänoja
vertikaalisessa asennossa ja istuinkorkeus
on niin matalalla kuin mahdollista. Älä
liikuta tuotetta istuin tiltattuna
Varmista ennen käyttöä, että pyörät ovat
täysin toimivat ja kiinnitetty hyvin
Tarkasta tuote ja kaikki osat, vaihda
kuluneet osat ennen käyttöä
Älä naarmuta mäntää; on tärkeätä käyttää
liinaa tai vastaavaa, mikäli kaasujousen
säätämiseen käytetään työkaluja
Älä exspose Kaasujousta paineelle tai
korkeille lämpötiloille. Älä riko.
Hätätapauksessa paina punaista painiketta
ohjausyksikkössä
FIN
84
support.R82.org
Huoltotietoja
Tämän lääkintälaitteen kunnossapitovastuu on laitteen omistajalla. Laitteen ohjeistuksen mukaisen
kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa takuun mitätöinnin. Lisäksi kunnossapidon laiminlyönti voi
vaarantaa laitteen tai käyttäjän ja/tai huoltajan turvallisuutta.
1.päivänä
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varen
Ennen jokaista käyttöä
Tarkista, että kaikki pyörät liikkuvat vapaasti
ja kaikki pyörän lukitukset/jarrut toimivat
helposti
Vvarmista, että kaikki kaapelit ovat tiukasti
kytkettynä ennen suihkukäyttöä
Tarkista, ettei kaapeleissa ole vaurioita tai
merkkejä kulumisesta. Älä koskaan käytä
tuotetta joka näyttää olevan vaurioitunut
tai viallinen. Ole yhteydessä maahantuojan
huoltoon
Desinoi pehmustus. Desinoinnista on
lisätietoja tässä käyttöohjeessa
Tarkasta irrotettavat osat. Desinoi
osat tarvittaessa 70-prosenttisella
desinointinesteellä. On suositeltavaa
pyyhkiä jäämät ja lika pois lämpimässä
vedessä kostutetulla ja kuivaksi väännetyllä
liinalla sekä miedolla pesuaineella, joka
ei sisällä klooria. Anna irrotettavien osien
kuivua ennen desinointia.
Jokaisen käytön jälkeen
Pyyhi tuote kuivaksi
Päivittäin
Visuaalinen tarkastus. Korjaa/vaihda
vaurioituneet tai kuluneet osat
Huolehdi, että kaikki kiinnikkeet ovat
paikoillaan ja kunnolla kiinni
Tarkista kaikki säädöt ja soljet, ettei ole
kulumisen merkkejä
Tiedosta maksimimerkinnät ennen
hienosäätöä
Kuukausittain
Käytä kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta
lian poistamiseen, kuivaa ennen käyttöä
Kaikki ruuvit ja pultit tulee tarkistaa ja
kiristää, jotta vältetään tarpeettomat
vahingot
Öljyä liikkuvat osat. Suosittelemme
käyttämään ammattikäyttöön tarkoitettua
voiteluöljyä
Vuosittain
Tarkasta rungon kunto halkeamien tai
kuluneiden osien osalta ja huolehdi
vuosihuollosta. Älä koskaan käytä viallista
tuotetta
Tuotteet, joissa on hydraulinen pumppu
korkeussäätöä varten. Rungon korkeutta voi
nostaa tai laskea
Tuotteen konepesu
Tämä tuote voidaan pestä:
60 °C:n lämpötilassa 10 minuutin ajan
85 °C:n lämpötilassa 3 minuutin ajan
... mietoa pesuainetta käyttäen lääkinnällisille
laitteille tarkoitetussa pesukoneessa. Käytä
tuotteen kuivaamiseen koneen kuivaustoimintoa.
Puhdista lisävarusteet erikseen.
Ennen pesua
Vältä rasvan poistamista männänvarsista.
Toimilaitteet tulisi vetää sisään minimipituuteen
ja poistaa niistä kuorma ennen pesua.
Poista kaikki lisävarusteet, irrota
kaikki kaapelit ja varmista, että akku,
ohjausyksikkö ja käsikytkin on irrotettu.
Jätä laitteet niihin kiinnitettyine johtoineen
tuotteeseen (ks. sivu 22).
Pesun jälkeen
Varmista, että kaapelit on kiinnitetty
tiukasti ohjausyksikköön kun otat tuotteen
uudelleen käyttöön
Tarkista, että käsiohjaimen toiminnot
toimivat oikein.
Desinfektion
Tuote voidaan desinoida 70-prosenttisella IPA-
desinointinesteellä. Suositeltavaa on pyyhkiä
tuotteesta kaikki jäämät ja liat lämpimässä
vedessä ja kloorittomassa miedossa
pesuaineessa/saippuassa kostutetulla liinalla ja
antaa tuotteen kuivua ennen desinointia.
Huoltoväli
Tuotteen yksityiskohtainen tarkastus on tehtävä
joka 12 kuukausi (kovassa käytössä oleva tuote-
joka 6 kuukausi) ja joka kerta kun tuote on otettu
uudelleenkäyttöön. Tarkastuksen tulee tehdä
valtuutettu huoltohenkilö. Ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään saadaksesi korjausohjeita.
Tämän tuotteen kestoikä on 5 vuotta
normaalikäytössä, jos kaikki kunnossapito- ja
huoltotoimet on tehty toimittajan ohjeiden ja
ohjeistuksen mukaisesti.
FIN
85
support.R82.org
Tarkistuslista huoltoa varten:
Tarkista ja säädä seuraavat toiminnot
käyttötarkoituksen mukaan. Korjaa tai vaihda
kaikki vaurioituneet tai loppuun kuluneet osat.
Tarkista
Pehmusteet
Tarkista, että männänvarret on rasvattu.
Vedä männänvarret ulos rasvauksen
tarkistusta varten.
Sähkötoimiset laitteet pystyvät
varastoimaan virtaa akun lataamisen
jälkeen
Nollaa sähkötoimisissa versioissa
tehonlähteellä varustettu järjestelmä
käsiohjaimella pitämällä ylös- ja alas-
painikkeita (f ja g) samanaikaisesti pohjassa
5 sekunnin ajan.
Tuotteet, joissa on sähkötoiminen
korkeussäätö. Johdot ovat hyvässä
kunnossa, ja korkeussäädön käsiohjaimen
toiminnot toimivat aiotulla tavalla.
että tuotteen mutterit ja pultit on kiristetty
kunnolla
Öljyä liikkuvat osat
kiinnikkeet ja soljet kulumisen merkkien
varalta
tuote naarmujen tai kulumisen merkkien
varalta
että tuotteen kaikki tarrat ovat ehjiä
FIN
Kg
Lbs
a
b
c
d
ee
f
g
h
i
j
k
86
support.R82.org
Ohjauselektroniikka
Käsikytkimen toiminta:
Akku on OK, ei tarvitse latausta. Vihreä LED valo kun käsikytkintä käytetään.
Akku on pian tyhjä; akku tarvitsee latausta. Oranssi LED valo kun käsikytkintä
käytetään.
Akku pitää ladata, PUNAINEN LED valo kun käsikytkintä käytetään. Istuinta
voidaan edelleen madaltaa ja kallistaa taaksepäin.
Huoltovalo, LED valo oranssi. Tarkista, että kaikki kytkennät ovat huolellisesti
kiinnitettynä. Jos LED-valo palaa edelleen, ks. Huoltoväli sivulta 84 ja käy läpi
huollon tarkistuslista sivulta 85.
Ylikuormitus, oranssi LED palaa kun yrität nostaa istuimen korkeutta. Laske
istuin alas kunnes pysähtyy ja järjestelmä resetoituu
Istuinkorkeus ylös
Istuinkorkeus alas
Kallistus eteenpäin
Kallistus taaksepäin
Vianmääritys
Jos käsikytkin ei toimi voidaan korkeutta säätää myös ohjausyksiköstä. Paina kynällä
tai 3mm kuusioavaimella ohjausyksikössä
olevia ylös tai alas painikkeita. Tarkista, ettei
hätäpysäytys ole painettuna pohjaan kun
käytät ohjausyksikössä olevia painikkeita.
Istuinkorkeus ylös
Istuinkorkeus alas
Akun lataaminen:
Liitä laturi verkkovirtaan. Laturi kertoo
koska se on yhdistetty verkkoon (vihreä LED)
Liitä laturi akkuun, akku alkaa latautua ( keltainen LED)
Latausaika: noin 4-5 tuntia
Varoitukset
Avustaja
Älä käytä tehonlähteellä varustettua järjestelmää, ellet ole saanut
koulutusta sen käyttöön.
Älä jätä lasta tai nuorta yksin käsikytkimen kanssa
Älä anna lapsen tai nuoren leikkiä käsikytkimellä
Älä jätä käsikytkintä lapsen tai nuoren ulottuville
Muista poistaa kuljetusmuovit pois ennen käyttöä. Kiinnitä kaapelit ennen käyttöä niin, ettei
käyttäjä tai avustaja kompastu tai vahingoita itseään
Tuote
Ohjausyksikössä ei ole hätäkatkaisijaa
Tuotteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria
Puhdistus höyrypuhdistimella ei ole sallittu
Älä ylikuormita laitetta
On suositeltavaa tarkistaa käsikytkimen johdot säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa,
mahdollisten vaurioiden toteamiseksi
Älä upota tai päästä laitetta veden alle
FIN
87
support.R82.org
Tekniset tiedot
Akkuyksikkö- BAJ1 - IPX5
Kapasiteetti 2,9Ah-24V DC
Työskentelyaika: 2 minuuttia jatkuvaa
käyttöä
Akut ovat mahdollisimman pitkän 4 vuotta, mutta
tämä voi vaihdella riippuen käyttöolosuhteista ja
käyttömaksukäytännöistä
Ohjauselektroniikka CBJC IPX4
Ulostulo jännite 24V DC
Laturi -CHJ2 - IPX5
Verkkovirta: 100-240VAC/50-60 Hz
Latausvirta Max 650 mA
Moottori -LA40 - IPX6
Moottori: 24-33 V DC, Vakio moottori
Melutaso ≤50 db (A)
Käsikytkin- HB 30 IPX4
Irrotettavat osat
Akkuyksikkö- BAJ1
Käsikytkin- HB 30
Johdot 1 ja 2
Sovellettavat osat
Käsikytkin- HB 30
IP-luokituksen taulukko
Ensimmäinen numero: Kiintoaineet
Ensimmäinen numero ilmaisee suojaustason,
jonka kotelo tarjoaa vaarallisiin osiin (esim.
sähköjohtimien, liikkuvien osien) pääsyä ja
kiinteiden vieraiden esineiden sisäänpääsyä
vastaan.
IP0X Ei suojausta.
IP1X Mikä tahansa kehon suuri pinta, kuten
kädenselkä, mutta ei suojaa tahal-
liselta kehon osan kosketukselta.
IP2X Sormet tai vastaavat.
IP3X Työkalut, paksut johdot jne.
IP4X Useimmat johdot, ruuvit jne.
IP5X Pölyn sisäänpääsyä ei ole täysin
estetty, mutta sitä ei saa päästä niin
paljon, että se häiritsee laitteen tyydyt-
tävää toimintaa. Täydellinen suoja
kontaktilta.
IP6X Ei pölyn sisäänpääsyä. Täydellinen
suoja kontaktilta.
Ympäröivä ja pinnan lämpötila
Alla olevassa taulukossa on esitetty, kuinka
kauan Heron-tuotteen pintojen lämpötilan
muuttuminen kestää ympäristön lämpötilasta
(20 °C) lämpötilaan -10 °C tai +50 °C.
Surface temperature
-10°C to +20°C 108 min
+50°C to +20°C 129 min
Toinen numero: Nesteet
Kotelon sisällä olevien laitteiden suojaaminen
veden haitalliselta sisäänpääsyltä.
IPX0 Ei suojausta.
IPX1 Suojaa pystysuunnassa putoavilta
esimerkiksi tiivistyneiltä vesipisaroilta.
IPX2 Suojaa enintään 15 asteen kulmassa
pystysuunnasta tulevilta suorilta ve-
sisuihkuilta.
IPX3 Suojaa enintään 60 asteen kulmassa
pystysuunnasta tulevilta suorilta ve-
sisuihkuilta.
IPX4 Suojaa kaikista suunnista tulevilta suo-
rilta vesisuihkuilta. Vettä voi tunkeutua
hieman.
IPX5 Suojaa kaikista suunnista tulevilta suo-
rilta matalapaineisilta vesisuihkuilta.
Vettä tunkeutuu hieman.
IPX6 Suojaa kaikista suunnista tilapäis-
esti tulevilta vesimassoilta. Vettä voi
tunkeutua hieman.
IPX7 Suojaa upottamiselta 15 cm:n – 1
metrin syvyyteen.
IPX8 Suojaa upottamiselta pitkäksi ajaksi ja
paineelta.
Käyttöympäristö:
Käyttölämpötila: +5 ºC + 40 ºC
Suhteellinen kosteus: 20% - 90%
Ilmanpaine: 800-1060 hPa
Varastointilämpötila: -10 ºC + 50 ºC
FIN
88
support.R82.org
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotiterveydenhuollon yksikössä.
Laite ei todennäköisesti aiheuta mitään
harmillista häiriötä lähellä olevalle laitteelle.
Sitä voi kuitenkin heikentää toisen laitteen
aiheuttama sähkömagneettinen häiriö, joka
voi johtaa toimintahäiriöihin. Älä käytä tätä
laitetta paikassa, jossa muut sähkö- ja/tai
elektroniikkalaitteet voivat häiritä tätä laitetta.
Tämä laite on seuraavien standardien
mukainen:
IEC 60601-1-2:2014 Sähkökäyttöiset
terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet – Osa
1-2: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja
olennaiselle suorituskyvylle – Täydentävä
standardi: Sähkömagneettiset häiriöt –
Vaatimukset ja testit (EN 60601-1-2:2015)
EN 12182:2012, Lauseke 7, Vammaisten
apuvälineet. Yleiset vaatimukset ja
testimenetelmät
EMC - Varoitukset
Tämän laitteen käyttöä pinottuna tai toisen
laitteen vieressä on vältettävä, sillä se voi
johtaa virheelliseen toimintaan. Jos tällainen
käyttö on tarpeellista, laitetta ja toista laitetta
on tarkkailtava niiden normaalin toiminnan
varmistamiseksi.
Muiden kuin R82:ssa määritettyjen tai
ilmoitettujen lisävarusteiden, muuntimien ja
kaapeleiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen
sähkömagneettiseen säteilyyn tai tämän
laitteen heikentyneeseen sähkömagneettiseen
immuniteettiin ja sen takia virheelliseen
toimintaan. Tämän laitteen mukana toimitetaan
useita virtapistokkeita. Käytä maahasi sopivaa
oikeaa pistoketta. Voit valita toimitetuista
pistokesovittimista: Englanti, Australia, EU,
Yhdysvallat/Japani.
Kannettavat radiotaajuusviestintälaitteet
(mukaan lukien oheislaitteet, kuten
antennikaapelit ja ulkoiset antennit) on pidettävä
vähintään 30 senttimetrin (12 tuuman) päässä
tuotteen, Heron w/power kaikista osista, R82:n
määrittämät kaapelit mukaan lukien. Muussa
tapauksessa tämän laitteen tehokkuus voi
heiketä.
Sähkömagneettisten häiriöiden testaus (sähkömagneettiset päästöt ja sähkömagneettinen
immuniteetti)
Testitilat päästötestien aikana:
1. Liiketila (akku) Toimilaite liikkumassa sisään/ulos.
2. Lataustila, toimilaite ei toiminnassa
Sähkömagneettisten päästöjen standardit Luokitus/tasot
Johtuvat ja säteilevät RF-päästöt CISPR 11 Ryhmä 1 (tuote käyttää RF-energiaa vain
sisäiseen toimintaansa)
Luokka B (tuote sopii käytettäväksi kaikissa
laitoksissa, myös kotitalouksissa, ja
tiloissa, jotka on liitetty suoraan julkiseen
pienjännitesähköverkkoon, joka toimittaa
sähköä kotitalouksiin)
Harmoninen särö
IEC 61000-3-2
Luokka A.
Testausta ei ole tehty, sillä tämän laitteen
nimellisvirta on alle 75 W. Laitteille, joiden
nimellisvirta on enintään 75 W, ei ole
määritetty rajoja.
Jännitteen vaihtelut ja välkyntä
IEC 61000-3-3
Noudattaa
FIN
89
support.R82.org
Testitilat immuniteettitestien aikana:
Akkutila, valmiustila varustettuna/valmiina.
Lataustila, toimilaite ei toiminnassa.
Sähkömagneettisen
immuniteetin standardit
IEC 60601-1-2:2014
-testitasot
Lisätestitilat
Sähköstaattinen purkaus
IEC61000-4-2
± 8 kV kosketus
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV ilma
± 6 kV kosketus
Säteilleet sähkömagn. RF-
kentät
IEC 61000-4-3
3 V/m (Ammattilainen)
10 V/m (Kotihoito)
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz:n taajuudella
20 V/m
800 MHz – 2,5 GHz
80 % AM 1 kHz:n taajuudella
Langattoman RF-
viestintälaitteen lähikentät
IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2:2014
Taulukko 9
Ei sovellu
Sähköiset nopeat transientit/
purskeet
IEC 61000-4-4
± 1 kV, ± 2 kV
5 kHz:n toistotaajuus
Ei sovellu
Syöksyaallot, pääjännite
IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV Ei sovellu
RF-kenttien aiheuttama
johtuva häiriö
IEC 61000-4-6
6 Vrms
0,15 MHz – 80 MHz 80 % AM
1 kHz:n taajuudella
0,15 MHz – 80 MHz 80 % AM
2 kHz:n taajuudella
Ei sovellu
Nimellisvirtataajuiset
magneettikentät
IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz ja 60 Hz
Ei sovellu
Jännitekuopat, lyhyet
katkokset ja jännitteen
vaihtelut
IEC 61000-4-11
0 % UT 0,5 jakson ajan 0°,
45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ja 315°
vaihekulmissa
0 % UT 0,5 jakson ajan
0 % UT 1 jakson ajan
70 % UT 25 jakson ajan (50
Hz)
70 % UT 30 jakson ajan (60
Hz)
0 % UT 250 jakson ajan
40 % UT 5 jakson ajan
FIN
/