DeWalt DCF610 Ohjekirja

Kategoria
Power screwdrivers
Tyyppi
Ohjekirja
B
Copyright
DeWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 12
English (original instructions) 22
Español (traducido de las instrucciones originales) 31
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 41
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 51
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 61
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 71
Português (traduzido das instruções originais) 80
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 90
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 99
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 108
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 117
90
SUOMI
Latauslaite DCB105
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Paino kg 0,49
Latauslaite DCB107
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino kg 0,29
Latauslaite DCB112
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Paino kg 0,36
Latauslaite DCB113
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Paino kg 0,4
Latauslaite DCB115
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 22 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Paino kg 0,5
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihinsymboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingonvaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaranmahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainenloukkaantuminen.
Onnittelut!
Olet valinnut
DeWALT
-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT
-
työkaluista luotettavia kumppaneitaammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DCF610
Jännite V
DC
10,8
Tyyppi 2/3
Akkutyyppi Li-Ion
Kuormittamaton nopeus min.
-1
0–1050
Laitteen pidike 6,35 mm
Poran enimmäishalk. ø mm 6
Paino (ilman akkua) kg 0,76
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-2
mukaisesti:
L
PA
(emission sound pressure level)
dB(A) 61
L
WA
(sound power level)
dB(A) 72
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A) 3
Vibration emission value a
h
= m/s
2
< 2,5
Uncertainty K = m/s
2
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessaaltistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkaluakäytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkaluakäytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työnjaksottamiseen.
Akku DCB123 DCB125 DCB127
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
10,8 10,8 10,8
Kapasiteetti Ah 1,5 1,3 2,0
Paino kg 0,2 0,2 0,2
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
6,35mm LANGATON RUUVINVÄÄNNIN
DCF610
91
SUOMI
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaaomaisuusvahingon.
Sähköiskunvaara.
Tulipalonvaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
6,35 mm langaton ruuvinväännin
DCF610
DeWALT
vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY (19.04.2016
saakka), 2014/30/EY (20.04.2016 lähtien) ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DeWALT
iin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeentakasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen
DeWALT
inpuolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT
, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
18.12.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämäkäyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingonvaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseentyökaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussaympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn taikaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnanmenettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihinpistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
onmaadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskunvaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskunvaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskunvaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskunvaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavanhenkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojenvaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisääonnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaahenkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissatilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
92
SUOMI
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviinosiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamiavaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuunkäyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se onkorjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingonvaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjienkäsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavatonnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompihallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyävaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akunkanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuudenvaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman taitulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaapalovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalunturvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä ruuvinvääntimille
Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista, jos
kiinnitettäessä on vaara osua piilossa oleviin johtoihin.
Osuminen jännitteiseen johtoon tekee työkalun paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
Kuulonheikkeneminen.
Lentävien kappaleiden aiheuttamathenkilövahingot.
Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamatpalovammat.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamathenkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myösvalmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturinkäyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaasähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia
DeWALT
-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon javaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leikilaitteella.
93
SUOMI
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaasitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaanyhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT
-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä jätä laturia sateeseen tailumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisenriskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tairasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojenkautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata nevälittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuunhuoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa sevälittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennäriskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturiayhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koskeautolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115 -latureihin
sopivat 10,8V; 14,4V ja 18V Li-Ion XR (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ja
DCB185).
DeWALT
-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimmanhelpoksi.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi
11
sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku
6
laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta
7
.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
Ongelma akussa tai laturissa
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
* DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Punainen merkkivalo
vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo palaa kyseisen
toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan,
keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
94
SUOMI
Vain litiumioniakut
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain
DeWALT
-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Litium-IonIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET
TURVAOHJEET
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
D
e
WALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa
DeWALT
-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
95
SUOMI
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT
ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
Akkuyksikkö
Akun Tyyppi
DCF610 toimii 10,8 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB123, DCB125, DCB127. Katso
lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa
DeWALT
-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT
-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia
DeWALT
-akkuja
ladataan
DeWALT
-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Ruuvinväännin
1 Laturi
2 Akkua
1 Ruuvinvääntimen terä
1 Laukku
1 Käyttöohje
Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissakuljetusvaurioita.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteenkäyttämistä.
Kuvaus (Kuvat A, D)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus-
taihenkilövahinkoja.
1
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin
2
Suunnanvaihtopainike
3
Väännön säätörengas
4
Pikairrotusistukka
5
Pääkahva
6
Akkuyksikkö
7
Akun vapautuspainike
8
Työvalot
9
Terän ura (KuvaD)
10
Pikairrotusistukan holkki (KuvaD)
Käyttötarkoitus
Ruuvinväännin on suunniteltu ammattimaisiin
ruuvinvääntösovelluksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä taikaasuja.
Tämä ruuvinväännin on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vainvalvotusti.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
96
SUOMI
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteenkanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkonjännitettä.
Tämä
DeWALT
-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
eitarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia
DeWALT
in huolto-organisaationkautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm
2
ja suurin pituus 30m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaanauki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT
-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva C)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku
6
on ladattutäyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku
6
kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva C).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei seirtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta
7
ja vedä akku ulos
työkalunkahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassakuvataan.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita jamääräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuvat A, E)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa
5
.
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin (Kuva A)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä
1
. Sammuta
työkalu vapauttamalla liipaisukytkin. Työkalussa on jarru. Istukka
pysähtyy heti, kun liipaisukytkin vapautetaan kokonaan.
Säädettävän nopeuden liipaisukytkimen avulla voit käynnistää
sovelluksen hitaasti. Mitä enemmän puristat kytkintä, sitä
nopeammin työkalu toimii. Jotta työkalun käyttöikä olisi
mahdollisimman pitkä, käytä säädettävää nopeutta vain
keskiöintiin tai kiinnikkeille.
HUOMAA: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä ei suositella.
Se saattaa vahingoittaa kytkintä ja sitä tulee välttää.
Suunnanvaihtopainike (Kuva A)
Suunnanvaihtopainike
2
määrittää työkalun suunnan ja toimii
myös lukituspainikkeena.
Kiinniruuvausta varten vapauta liipaisukytkin ja paina alas
suunnanvaihtopainike työkalun oikealla puolella.
Kiinniruuvausta varten paina alas suunnanvaihtopainike
työkalun oikealla puolella. Suunnanvaihtopainikkeen
keskiasento lukitsee työkalun off-asentoon. Kun muutat
suunnanvaihtopainikkeen asentoa, varmista, että liipaisin on
vapautettu.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen kerran
suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla käynnistettäessä
kilahduksen. Tämä on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta.
Työvalot (Kuva A)
Istukan holkin
10
ympärillä on kolme työvaloa
8
. Työvalo
aktivoituu, kun liipaisukytkintä puristetaan.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän työpinnan
valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna.
Väännön säätörengas (Kuva A)
Väännön säätörengas
3
on merkitty selkeästi numeroilla ja
enimmäisasennolla. Rengasta tulee kiertää, kunnes haluttu
asetus sijaitsee työkalun päällä. Renkaassa on paikantimet, jotka
poistavat arvailun kiinnitysvääntöä valittaessa. Mitä suurempi
numero renkaassa sitä suurempi vääntö ja sitä suurempi kiinnitin
voidaan kiinnittää. Kun haluat lukita kytkimen poraustoimintoja
varten, siirrä rengas enimmäisasentoon.
Pikavapautusistukka (Kuvat A, D)
HUOMAA: Pikairrotusistukkaan
4
voi laittaa vain 6,35mm
kuusiovarusteita tai 25,4mm teriä. 25,4mm terien käyttö
mahdollistaa paremman pääsyn ahtaisiin paikkoihin.
Aseta suunnanvaihtopainike
2
lukitusasentoon (keskelle) tai
irrota akkuyksikkö ennen varusteiden vaihtoa.
KuvassaD näytetty terä on tyypillinen pikavapautusistukassa
4
käytettävä uurteinen
9
terä, joka vaaditaan terän pysymiseksi
tiukasti.
97
SUOMI
Kun haluat asentaa lisävarusteen , paina lisävaruste
kokonaan pikairrotusistukkaan
4
. Istukan holkkia
10
ei tarvitse
vetää ylös lisävarusteen lukitsemiseksi paikalleen.
Kun haluat poistaa lisävarusteen, vedä pikairrotusistukan
holkki
10
pois työkalun edestä. Poista lisävaruste ja vapauta
holkki.
Ruuvinväännintila (Kuva A)
Valitse haluttu väännön numero väännön säätörenkaalla
3
työkalun päällä.
Laita haluttu kiinnitinvaruste istukkaan samalla tavalla kuin
tavallinen ruuvinvääntimen terä. Harjoittele muutaman kerran
jätepaloille tai piilossa oleviin kohtiin, jotta voit määrittää
kytkinrenkaan oikean asennon.
Poraustila
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi aseta suunnanvaihtopainike
lukitusasentoon tai katkaise työkalusta virta ja
irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista.
VAROITUS: Jotta pienennät vakavan
henkilöloukkaantumisen riskiä, varmista AINA, että
työkalu on kiinnitetty tai puristettu paikalleen tiukasti. Jos
poraat ohutta materiaalia, käytä puista tukikappaletta,
joka estää materiaalin vahingoittumisen.
Käännä rengas maksimiasentoon porausta varten.
1. Käytä vain kuusiokaraporanteriä.
2. Paina aina suorassa linjassa terän kanssa. Käytä riittävästi
voimaa, jotta terä pureutuu materiaaliin, mutta älä paina
liikaa, jolloin moottori saattaa sakata tai terä taipua.
3. Pidä työkalua vakaasti molemmilla käsillä, jotta hallitset
työkalun vääntymisen.
VAROITUS: Ruuvinväännin saattaa sakata, jos
ylikuormitus aiheuttaa yllättävän vääntymisen. Varaudu
aina sakkaukseen. Tartu työkaluun vakaasti molemmilla
käsillä, jotta hallitset työkalun vääntymisen ja vältät
loukkaantumisen.
4. JOS ruuvinväännin SAKKAA, se johtuu tavallisesti
ylikuormituksesta tai väärästä käytöstä. VAPAUTA LIIPAISIN
VÄLITTÖMÄSTI, irrota terä työstä ja määritä sakkauksen syy.
ÄLÄ NAPSAUTTELE LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ JA
YRITÄ KÄYNNISTÄÄ SAKANNUTTA RUUVINVÄÄNNINTÄ –
TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA RUUVINVÄÄNNINTÄ.
5. Jotta minimoit sakkauksen tai materiaalin läpi murtumisen,
paina ruuvinväännintä vähemmän ja hivuta terä reiän
viimeisen osan läpi.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terää reiän läpi. Tämä
estää juuttumisen.
7. Säädettävän nopeuden ruuvinvääntimissä ei ole tarvetta
merkitä porattavaa reikää naskalilla. Aloita reikä hitaalla
nopeudella ja kiihdytä puristamalla liipaisinta kovempaa,
kun reikä on tarpeeksi syvä, ilman että terä hyppää ulos.
KUNNOSSAPITO
DeWALT
-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattomantoiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitsevoidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
jahengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaanesteeseen.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke
pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa
laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai
pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä
taipuhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin
DeWALT
-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain
DeWALT
in suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaranvähentämiseksi.
Saat lisätietojajälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
98
SUOMI
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sittenlaitteesta.
litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
1 / 1