One For All URC 7962 Omistajan opas

Brändi
One For All
Malli
URC 7962
Tyyppi
Omistajan opas
Su
om
i
Lisäominaisuudet
+
Esim.
alkuperäinen
KADONNUT tai
RIKKOUTUNUT
kauko-ohjain
• Key Magic®
Voit hakea alkuperäisen
KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN
kauko-ohjaimen toimintoja.
Tilan
uudelleenmääritys
Kahden (tai useamman)
samantyyppisen laitteen
määrittäminen.
sivun 2
K
e
y
M
a
gic
®
Puuttuva toiminto
määrittämisen jälkeen
Philips
Sony
TV1
TV2
Hae kadonnut toiminto pyytämällä
asiakaspalvelustamme (5-numeroinen)
Key Magic® -toimintokoodi.
Seuraa sitten sivun 5 ohjeita.
sivun
3
4
5
P
aina magic-
p
ainiketta.
6
Onnittelut! stb-tila on muutettu tv-tilaksi.
Ohjelmoi seuraavaksi televisio stb-tilaan. Katso ohjeet kohdasta ONE FOR ALL
SimpleSet, Määritys koodeilla tai Hakumenetelmä.
Miten laitetilaksi palautetaan alkuperäinen tila?
1) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Kaikki valot vilkkuvat 2
kertaa.
2) Paina 9 9 2.
3) Valitse laitetila, jonka haluat palauttaa alkuperäiseen tilaan (esim. valitse stb).
4) Paina magic-painiketta kahdesti. Kaikki valot vilkkuvat 2 kertaa.
Paina magic-painiketta. - -> Kaikki valot vilkkuvat 2 kertaa.
Valitse kohdelaite,
esim. stb.
< select >
1
Pidä magic-painiketta painettuna 3
sekunnin ajan.
--> Kaikki valot vilkkuvat 2 kertaa.
Paina 9 9 2 --> Kaikki valot vilkkuvat 2 kertaa.
2
x2
Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 2 samantyyppistä laitetta (tai useampia) ONE FOR ALL -kauko-ohjaimeen (esim. kaksi TV:tä).
S
euraavassa esimerkissä määritetään ylimääräinen televisio. Tällöin on määritettävä uudelleen (muutettava) esim. stb-tila tv-tilaksi.
Esim. stb-tilan muuttaminen tv-tilaksi:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Valitse lähdelaite, esim. tv.
< select >
Tilan uudelleenmääritys
x2
Key Magic®
3
2
3
Miten painikkeeseen palautetaan sen alkuperäinen toiminto?
1) Valitse laitetila (esim. tv).
2) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Kaikki valot vilkku-
vat 2 kertaa.
3) Paina 9 9 4.
4) Paina vastaavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.
Onnittelut! I/II (mono/stereo) -toiminto on ohjelmoitu alkuperäisestä kauko-
ohjaimesta ONE FOR ALL -kauko-ohjaimeen. Nyt voit käyttää I/II (mono/stereo) -
toimintoa milloin tahansa painamalla punaista painiketta (TV-tilassa).
Pidä magic-painiketta painettuna 3
sekunnin ajan.
--> Kaikki valot vilkkuvat 2 kertaa.
Paina 9 9 4.
-
-> Kaikki valot vilkkuvat 2 kertaa.
4
Paina magic-
painiketta.
5
Anna asiakaspalvelusta saamasi 5-numeroinen toimintokoodi.
(esim. 00123)
--> Kaikki valot vilkkuvat 2 kertaa.
6
Paina painiketta, johon toiminto
määritetään (esim. punainen painike).
K
e
y
M
a
gic®
Esim.
alkuperäinen
KADONNUT tai
RIKKOUTUNUT
kauko-ohjain
Valitse laite,
esim. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® on ainutlaatuinen ONE FOR ALL -ominaisuus. ONE FOR ALL varmistaa, että monia alkuperäisen kauko-ohjaimen toimintoja voi käyttää – vaikka toiminnoille ei olisi omaa painiketta
O
NE FOR ALL -kauko-ohjaimessa. Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja haluamaasi painikkeeseen ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen KeyMagic®-ominaisuudella Tietyn toiminnon KeyMa-
gic®-ohjelmointiin tarvitaan vastaava toimintokoodi. Toimintokoodit vaihtelevat erityyppisissä laitteissa, joten niitä ei löydy käyttöohjeesta. Voit pyytää toimintokoodeja asiakaspalvelus-
t
amme puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla.
O
ttaessasi yhteyttä ilmoita seuraavat tiedot:
Laitteen tyyppi, tuotemerkki ja mallinumero.
Alkuperäisen KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN kauko-ohjaimen mallinumero.
Toiminnon nimi alkuperäisessä kauko-ohjaimessa.
S
euraavaksi:
Saat asiakaspalvelusta:
T
oimintokoodin (5-numeroisen) jokaiseen pyytämääsi toimintoon.
K
un olet saanut asiakaspalvelusta toimintokoodin/-koodit, niiden ohjelmointi käy
helposti:
Esimerkki: Alkuperäisen KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN kauko-ohjaimen I/II
(
mono/stereo) -toiminnon ohjelmoiminen ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen
p
unaiseen painikkeeseen.
/