Targus THZ500AR VersaType Tastatur Omistajan opas

Brändi
Targus
Kategoria
tablet cases
Malli
THZ500AR VersaType Tastatur
Tyyppi
Omistajan opas
8
Targus Pivoting Bluetooth
®
Keyboard Case for iPad
®
Air 2
7
Targus Pivoting Bluetooth
®
Keyboard Case for iPad
®
Air 2
Johdanto
Kiitos Targus Pivoting Hard Shell Keyboard case for iPad
®
Air 2
-näppäimistökotelonostamisesta.NäppäimistönBluetooth
®
-yhteys toimii jopa
10metrinpäästä.Kotelonavullanäytönvoikallistaaerilaisiakäyttötilanteita
varten.
Sisältö
• Kallistettavakovakuorinennäppäimistökotelo
• USB-latausjohto
Järjestelmävaatimukset
Laitteisto
• iPad
®
Air 2
Yhteyden muodostaminen iPad
®
Air 2:een
1.KäynnistäBluetooth-näppäimistö.(Kytkevirtatyöntämällä
virtakytkin oikealle). Sininen LED-merkkivalo palaa 3 minuuttia.
2. Kun sininen LED-merkkivalo palaa, siirry iPadin
®
Bluetooth
®
-asetuksiin ja
valitse Targus Pivoting Keyboard.
3. Kirjoita salasana ja paina Enter.
4. Bluetooth
®
-näppäimistöonyhdistettyiPadiin
®
.
5. Jos parinmuodostus kestää yli 3 minuuttia ja sininen LED-merkkivalo
sammuu, katkaise virta siirtämällä virtakytkin OFF- ja ON-asentoon sekä
teevaiheiden2–4toimet.VoitmyösantaanäppäinyhdistelmänFn+
Caps Lock, odottaa, kunnes sininen LED-merkkivalo syttyy ja tehdä
vaiheiden 2–4 toimet.
iPad
®
Air 2 -yhteyden muodostaminen uudelleen
Jos iPadiin
®
on äskettäin yhdistetty toinen Bluetooth
®
-laite, muodosta yhteys
tekemällä vaiheiden 1 ja 2 toimet. Sininen LED-merkkivalo palaa, kun
näppäimistöönmuodostetaanyhteysuudelleen.
Bluetooth
®
-näppäimistön lataaminen
Kun akun tyhjenemisestä varoittava punainen LED-merkkivalo alkaa vilkkua,
Bluetooth
®
-näppäimistötäytyyladatauudelleen.
1.YhdistänäppäimistöUSB-virtalähteeseenUSB-latausjohdolla.
2.PunainenLED-merkkivalopalaa,kunnesnäppäimistönakkuonladattu
täyteen.
3.Kunnäppäimistönakkuonladattutäyteen,sekestääyleensä130tuntia.
Bluetooth
®
-yhteyden ja akun lataamisen
merkkivalot
Laiteparin muodostaminen: sinen LED-merkkivalo vilkkuu, kunnes
näppäimistöstäjaiPadistaonmuodostettulaitepari.
Punainen LED-merkkivalo palaa lataamisen aikana.
Kun akku on lähes tyhjä, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena, kunnes
lataaminen alkaa.
Vianhakuopas
• Varmista,ettäBluetooth
®
-näppäimistönakkuonladattutäyteen.
• JospunainenLED-merkkivaloalkaavilkkua,kunnäppäimistöäkäytetään,
akku on lähes tyhjä ja se täytyy ladata.
• NapautaiPadin
®
asetusruudussa Bluetooth
®
-kuvaketta. Apple Bluetooth
®
-ohjeessa on lisätietoja Bluetooth
®
-yhteydestä.
• Varmista,ettälähelläeiolemuitaBluetooth
®
-laitteita.
• JosiPad
®
on yhdistetty muihin Bluetooth
®
-laitteisiin, yhteys joihinkin
laitteisiintäytyyehkäkatkaistaennennäppäimistönyhdistämistä.
• Josnäppäimistöäeitunnisteta,varmista,ettäoikeaohjelmistoversioon
asennettu. Tarkista, että iOS-versio on yhteensopiva.
Pikanäppäintoiminnot
Näppäin
Toiminnot
1
Aloitusikkuna Paluu aloitusikkunaan. Siri käynniyy, kun pidät painettuna.
2
Etsi Etsi iPad
®
Air 2
3
Valitse kaikki Valitse kaikki
4
Leikkaa Leikkaa valinnan leikepöydälle.
5
Kopioi Valitut kohteet kopioidaan leikepöydälle.
6
Liitä Liittää kopioitavat kohteet.
7
Näytössä näkyvä
näppäimiö
Näyttää ja piilottaa näppäimiön.
8
Edellinen raita
Siirtyy edelliseen musiikkikappaleeseen, elokuvaan tai
kuvaesitykseen.
9
Toio/tauko Musiikin, elokuvien tai kuvaesityksen toio tai tauko.
10
Seuraava kappale
Siirtyy seuraavaan musiikkikappaleeseen, elokuvaan tai
kuvaesitykseen.
11
Mykiys Mykiää iPadin äänen.
12
Vähennä
äänenvoimakkuutta
Hiljentää iPadin äänenvoimakkuutta.
13
Lisää
äänenvoimakkuutta
Kasvattaa iPadin äänenvoimakkuutta.
14
Sovellusnäyttö Näyttää äskettäin käynnietyt sovellukset.
15
Lukitus Lukitsee näytön.
16
Kielen vaihtaminen
Valitse näytössä näkyvä kieli. Tämä ominaisuus edellyttää,
että olet valinnut vähintään kaksi kieltä laitteen asetuksissa.
17
Siniset LED-merkkivalot Laiteparin muodous, akun lataaminen ja akun tyhjeneminen
18
Virtakytkin Bluetooth-näppäimiön käynniäminen ja sammuttaminen.
19
Micro USB -latausliitäntä Yhdiäminen USB-latauslähteeseen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18
19
/