Logitech Folio Asennusohje

Brändi
Logitech
Kategoria
tablet cases
Malli
Folio
Tyyppi
Asennusohje
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Suomi  93
Tunne tuotteesi
1. iPad minin pidike
2. Taitettava kotelo
3. Toimintonäppäimet
4. Näppäimistö
5. Bluetooth®-merkkivalo
6. Akun tilan merkkivalo
7. Bluetooth-yhteyspainike
8. Virtakytkin
9. Mikro-USB-latausportti
10. Mikro-USB-latausjohto
11. Tuotteen dokumentaatio
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
94  Suomi
Keyboard Folion käyttöönotto
Aloittaminen
1. Avaa näppäimistökotelo. Aseta iPad mini
niin, että se on suorassa linjassa
iPad minin pidikkeen kanssa ja paina
alaspäin.
2. Aseta kotelo kirjoitusasentoon.
Yhteyden muodostaminen iPad miniin
Keyboard Folio muodostaa yhteyden
iPad miniin Bluetooth-yhteyden avulla.
Kun käytät Keyboard Foliota ensimmäisen
kerran, sinun on yhdistettävä se iPad miniin:
1. Kytke näppäimistöön virta:
Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sen
merkiksi, että näppäimistö on valmis
yhdistettäväksi iPad miniin. Kun kytket
näppäimistön virran ensimmäisen kerran,
siihen voidaan muodostaa yhteys
15 minuutin ajan.
Jos akun tilan merkkivalo
palaa punaisena, lataa akku.
Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön
akun lataaminen.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Suomi  95
2. iPad mini -laitteessasi:
•Varmista, että iPad minin Bluetooth-
ominaisuus on kytketty päälle.
Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota
Bluetooth käyttöön.
•Valitse Laitteet-valikosta Ultrathin
Keyboard Folio m1.
3. Jos iPad mini pyytää antamaan
PIN-koodin, anna koodi Keyboard
Folio -näppäimistöllä, älä iPad minin
näppäimistöllä.
Kun yhteys on muodostettu,
Bluetooth-merkkivalo palaa hetken
sinisenä ja sammuu sitten.
Yhdistäminen toiseen iPad miniin
1. Varmista, että näppäimistöön
on kytketty virta.
2. Varmista, että iPad minin Bluetooth-
ominaisuus on kytketty päälle.
Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota
Bluetooth käyttöön.
3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta:
Näppäimistöön voidaan muodostaa
yhteys kolmen minuutin ajan.
4. Valitse iPad minin Laitteet-valikosta
Ultrathin Keyboard Folio m1.
5. Jos iPad mini pyytää antamaan
PIN-koodin, anna koodi Keyboard
Folio -näppäimistöllä, älä iPad minin
näppäimistöllä.
Kun yhteys on muodostettu,
Bluetooth-merkkivalo palaa hetken
sinisenä ja sammuu sitten.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
96  Suomi
Näppäimistökotelon käyttö
Kaksi katseluasentoa
Näppäimistökotelo voidaan asettaa kahteen
katseluasentoon – yksi on kirjoittamista
varten ja toinen selaamista varten.
Kun haluat kirjoittaa, siirrä iPad mini -pidike
kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen
magneettiin, jotta se pysyy paikallaan.
Kytke näppäimistöön virta:
Kun haluat selata, aseta iPad mini -pidike
selausasentoon ja muista sammuttaa
näppäimistö akkuvirran säästämiseksi:
Jos et käytä näppäimistöä hetkeen
kirjoitusasennossa, se siirtyy
automaattisesti lepotilaan. Voit palauttaa
sen lepotilasta painamalla mitä tahansa
näppäintä.
iPad minin irrottaminen
Irrota iPad mini kotelosta taivuttamalla
jompaakumpaa pidikekulmaa taaksepäin.
Tällöin iPad mini vapautuu kotelosta.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Suomi  97
iPad minin säilyttäminen
matkustettaessa
1. Aseta iPad mini -laite iPad minin
pidikkeeseen.
2. Sulje Keyboard Folio:
Tilan merkkivalo
Näppäimistökotelossa olevat tilan merkkivalot ilmaisevat näppäimistön akun
ja Bluetooth-yhteyden tilan.
Akun tilan merkkivalo
Valo Kuvaus
Vilkkuva vihreä Akku latautuu.
Palaa vihreänä Akku on täynnä (100%).
Punainen Akun jännite on alhainen (alle 10%). Lataa akku.
Bluetooth-merkkivalo
Valo Kuvaus
Vilkkuu Vilkkuu nopeasti: Näppäimistö on yhteydenetsintätilassa,
valmiina yhdistettäväksi.
Vilkkuu hitaasti: Näppäimistö yrittää muodostaa yhteyden
iPad miniin.
Palaa tasaisesti Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
98  Suomi
Toimintonäppäimet
Koti = iPad minin Koti-näyttö
Fn + 1 = näytön lukitus
iPad minin näyttö lukitaan
tai avataan.
Fn + 2 = Siri
Voit lähettää viestejä,
soittaa puheluja, sopia tapaamisia
ja paljon muuta äänikomennoilla
Fn + 3 = Haku*
iPad minin hakutoiminto käynnistyy.
Fn + 4 = kielen vaihto
Näppäimistön kieli vaihdetaan.
Fn + 5 = virtuaalinäppäimistö
Virtuaalinäppäimistö näytetään
tai piilotetaan.
Fn + 6 = diaesitys*
Fn + 7 = edellinen kappale
Fn + 8 = toisto/tauko
Fn + 9 = seuraava kappale
Fn + 0 = mykistys
Fn + ajatusviiva =
äänenvoimakkuuden vähennys
Fn + plusmerkki =
äänenvoimakkuuden lisäys
Fn + X = leikkaa
Fn + C = kopioi
Fn + V = liitä
Fn + vasen nuolinäppäin =
Valinta vasemmalta
Vasemmalla oleva teksti valitaan
sana kerrallaan.
Fn + oikea nuolinäppäin =
Valinta oikealta
Oikealla oleva teksti valitaan
sana kerrallaan.
Fn + välilyönti =
sovelluksen vaihtaminen
Huomautus: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä
mainittua näppäintä.
* Toiminto toimii vain iPad-laitteissa, joissa on iOS 6 tai sitä aiempi versio.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Suomi  99
Näppäimistön akun lataaminen
Jos akun tilan merkkivalo on punainen,
näppäimistökotelon akku on ladattava.
1. Kytke mikro-USB-johdon toinen
pää latausporttiin ja toinen tietokoneen
USB-porttiin.
Voit myös käyttää 5 V:n USB-laturia,
kuten iPad minin mukana toimitettua
laturia, jos se tuottaa vähintään
500 mA:n virtaa.
Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä
akun latautuessa.
2. Lataa akkua, kunnes akun tilan
merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.
Akun tiedot
•Täyteen ladatun akun jännite kestää
noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä
käytetään noin kaksi tuntia päivässä.
•Lataa akku, jos tilan merkkivalo
vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön
käynnistämisen jälkeen.
•Kun näppäimistö ei ole käytössä,
sammuta siitä virta akkuvirran
säästämiseksi.
•Näppäimistö siirtyy automaattisesti
lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä
sen ollessa kirjoitusasennossa.
Palauta laite lepotilasta painamalla
mitä tahansa näppäintä.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
100  Suomi
Akun hävittäminen tuotteen
käyttöiän päättyessä
1. Irrota näppäimistön kansi
ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen
jälkeen laitteesta.
3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on
noudatettava paikallista lainsäädäntöä
Tuotekeskukseen tutustuminen
Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea
on saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta
saat lisätietoja uudesta Keyboard Folio
-näppäimistöstäsi.
www.logitech.com/support/
ultrathin-keyboard-folio-m1
Selaa verkossa olevia artikkeleita,
jotka sisältävät asennusohjeita,
käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.
Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydes
muihin käyttäjiin ja saada ohjeita,
esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.
Laajaan valikoimaan kuuluvat:
•opetusohjelmat
•vianmääritys
•tukiyhteisö
•verkossa olevat käyttöohjeet
•takuutiedot
•varaosat (mikäli saatavilla)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Suomi  101
Vianmääritys
Näppäimistö ei toimi
•Palauta näppäimistö lepotilasta
painamalla mitä tahansa näppäintä.
•Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke
virta uudelleen.
•Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön
akun lataaminen.
•Muodosta näppäimistön ja iPad minin
välinen Bluetooth-yhteys uudelleen.
•Tarkista, että Bluetooth on otettu
käyttöön iPad minin asetuksissa
(Asetukset > Bluetooth).
•Valitse iPad minin Laitteet-valikosta
Ultrathin Keyboard Folio m1.
Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä,
kun Bluetooth-yhteys on valmis.
Mitä mieltä olet?
Kiitos, että ostit tuotteemme.
Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.
www.logitech.com/ithink
/