Logitech FabricSkin Keyboard Folio Asennusohje

Kategoria
Mobile device keyboards
Tyyppi
Asennusohje

Tämä käsikirja sopii myös

Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Suomi  93
Tunne tuotteesi
5
1
2
4
3
6
7
8
9
10
1. iPadin pidike
2. Taitettava kotelo
3. Toimintonäppäimet
4. Näppäimistö
5. Bluetoothin® ja akun tilan merkkivalo
6. palautuspainike
7. Mikro-USB-latausportti
8. Bluetooth-yhteyspainike
9. Mikro-USB-latausjohto
10. Tuotteen dokumentaatio
PDF
FabricSkin Keyboard Folio i5
www.logitech.com/support/fabricskin-keyboard-folio-i5
1 2
43
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
94  Suomi
Näppäimistökotelon
yttöönotto
Aloittaminen
1. Avaa näppäimistökotelo. Aseta iPad
niin, että se on suorassa linjassa iPadin
pidikkeen kanssa ja paina alaspäin.
2. Aseta kotelo kirjoitusasentoon.
Näppäimistöön kytkeytyy automaattisesti
virta.
Yhdistäminen iPadiin
Näppäimistökotelo muodostaa yhteyden
iPadiin Bluetooth-yhteyden avulla. Kun käytät
Näppäimistökoteloa ensimmäisen kerran,
sinun on yhdistettävä se iPadiin.
Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi,
että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi
iPadiin.
Kun käytät näppäimistöä ensimmäisen kerran,
siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin
ajan.
Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi,
lataa akku. Lisätietoja on kohdassa
Näppäimistön akun lataaminen.
Näppäimistökotelon yhdistäminen iPadiin:
1. iPad-laitteessasi:
•Varmista, että iPadin Bluetooth-
ominaisuus on käytössä. Valitse Asetukset
> Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
•Valitse Laitteet-valikosta FabricSkin
Keyboard Folio i5.
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Suomi  95
2. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin,
anna koodi näppäimistökotelon
näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä.
Kun yhteys on muodostettu,
tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä
ja sammuu sitten.
Yhdistäminen toiseen iPadiin
1. Aseta kotelo kirjoitusasentoon.
2. Varmista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus
on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth
ja ota Bluetooth käyttöön.
3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta:
Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys
kolmen minuutin ajan.
4. Valitse iPadin Laitteet-valikosta FabricSkin
Keyboard Folio i5.
5. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin,
anna koodi näppäimistökotelon
näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä.
Kun yhteys on muodostettu,
tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä
ja sammuu sitten.
Näppäimistökotelon käyttö
Kaksi katseluasentoa
Näppäimistökotelo voidaan asettaa kahteen
katseluasentoon – yksi on kirjoittamista varten
ja toinen selaamista varten.
Kun haluat kirjoittaa, siirrä iPad-pidike
kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen
magneettiin, jotta se pysyy paikallaan.
Kytke näppäimistöön virta:
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
96  Suomi
Kun haluat selata, aseta iPad-pidike
selausasentoon ja muista sammuttaa
näppäimistö akkuvirran säästämiseksi.
Jos et käytä näppäimistöä hetkeen
kirjoitusasennossa, se siirtyy automaattisesti
lepotilaan. Voit palauttaa sen lepotilasta
painamalla mitä tahansa näppäintä.
Näppäimistökotelon sulkeminen
sammuttaa iPadin.
iPadin irrottaminen
Irrota iPad kotelosta taivuttamalla
jompaakumpaa pidikekulmaa taaksepäin.
Tällöin iPad vapautuu kotelosta.
iPadin säilyttäminen matkustettaessa
1. Aseta iPad-laite iPadin pidikkeeseen.
2. Sulje näppäimistökotelo:
Kotelon puhdistaminen
Pyyhi FabricSkin-näppäimistökotelo
kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia!
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Suomi  97
Tilan merkkivalo
Näppäimistökotelon tilan merkkivalo ilmaisee akun ja Bluetooth-yhteyden tilan.
Valo Kuvaus
Vilkkuva vihreä Akku latautuu.
Palaa vihreänä Akku on täynnä (100%).
Punainen Akun jännite on alhainen (alle 10%). Lataa akku.
Vilkkuva sininen Vilkkuu nopeasti: Näppäimistö on yhteydenetsintätilassa,
valmiina yhdistettäväksi.
Vilkkuu hitaasti: Näppäimistö yrittää muodostaa yhteyden iPadiin.
tasainen sininen Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
98  Suomi
Toimintonäppäimet
Koti = iPadin Koti-näyttö
Fn + 1 = näytön lukitus
iPad minin näyttö lukitaan
tai avataan.
Fn + 2 = Siri
Voit lähettää viestejä, soittaa
puheluja, sopia tapaamisia ja paljon
muuta äänikomennoilla.
Fn + 3 = haku
iPadin hakutoiminto käynnistyy.
Fn + 4 = kielen vaihto
Näppäimistön kieli vaihdetaan.
Fn + 5 = virtuaalinäppäimistö
Virtuaalinäppäimistö näytetään
tai piilotetaan.
Fn + 7 = edellinen kappale
Fn + 8 = toisto/tauko
Fn + 9 = seuraava kappale
Fn + 0 = mykistys
Fn + ajatusviiva =
äänenvoimakkuuden vähennys
Fn + plusmerkki =
äänenvoimakkuuden lisäys
Fn + X = leikkaa
Fn + C = kopioi
Fn + V = liitä
Fn + vasen nuolinäppäin =
Valinta vasemmalta
Vasemmalla oleva teksti valitaan
sana kerrallaan.
Fn + oikea nuolinäppäin =
Valinta oikealta
Oikealla oleva teksti valitaan
sana kerrallaan.
Fn + välilyönti =
Sovelluksen vaihtaminen
Huomautus: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä
mainittua näppäintä.
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Suomi  99
Näppäimistön akun lataaminen
Jos akun tilan merkkivalo on punainen,
näppäimistökotelon akku on ladattava.
1. Kytke mikro-USB-johdon toinen
pää latausporttiin ja toinen tietokoneen
USB-porttiin.
Voit myös käyttää 5 V:n USB-laturia,
kuten iPad mukana toimitettua laturia,
jos se tuottaa vähintään 500 mA:n virtaa.
Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä
akun latautuessa.
2. Lataa akkua, kunnes akun tilan merkkivalo
palaa tasaisesti vihreänä.
Akun tiedot
•Täyteen ladatun akun jännite kestää
noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä
käytetään noin kaksi tuntia päivässä.
•Lataa akku, jos tilan merkkivalo
vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön
käynnistämisen jälkeen.
•Kun näppäimistö ei ole käytössä,
sammuta siitä virta akkuvirran säästämiseksi.
•Näppäimistö siirtyy automaattisesti
lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä
sen ollessa kirjoitusasennossa.
Palauta laite lepotilasta painamalla
mitä tahansa näppäintä.
USB
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
100  Suomi
Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän
päättyessä
1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen
jälkeen laitteesta.
3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on
noudatettava paikallista lainsäädäntöä.
Tuotekeskukseen tutustuminen
Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea
on saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta saat
lisätietoja uudesta näppäimistökotelostasi.
www.logitech.com/support/fabricskin-
keyboard-folio-i5
Selaa verkossa olevia artikkeleita,
jotka sisältävät asennusohjeita,
käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.
Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin
käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä
sekä jakaa ratkaisuja.
Laajaan valikoimaan kuuluvat:
•opetusohjelmat
•vianmääritys
•tukiyhteisö
•verkossa olevat käyttöohjeet
•takuutiedot
•varaosat (mikäli saatavilla)
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Suomi  101
Vianmääritys
Näppäimistö ei toimi
•Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla
mitä tahansa näppäintä.
•Aseta iPadin pidike kirjoitusasentoon.
Näppäimistökotelo ei toimi, jos pidike
on asetettu väärin.
•Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön
akun lataaminen.
•Muodosta näppäimistön ja iPadin välinen
Bluetooth-yhteys uudelleen.
•Tarkista, että Bluetooth on otettu käyttöön
iPadin asetuksissa (Asetukset > Bluetooth).
•Valitse iPadin Laitteet-valikosta FabricSkin
Keyboard Folio i5. Tilan merkkivalo palaa
sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis.
Mitä mieltä olet?
Kiitos, että ostit tuotteemme.
Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.
www.logitech.com/ithink
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256

Logitech FabricSkin Keyboard Folio Asennusohje

Kategoria
Mobile device keyboards
Tyyppi
Asennusohje
Tämä käsikirja sopii myös