Logitech Ultrathin Keyboard Folio Asennusohje

Brändi
Logitech
Kategoria
mobile device keyboards
Malli
Ultrathin Keyboard Folio
Tyyppi
Asennusohje
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Suomi  93
Tunne tuotteesi
1. iPadin pidike
2. Taitettava kotelo
3. Toimintonäppäimet
4. Näppäimistö
5. Bluetoothin® ja akun tilan merkkivalo
6. Bluetooth-yhteyspainike
7. Virtakytkin
8. Mikro-USB-latausportti
9. Mikro-USB-latausjohto
10. Tuotteen dokumentaatio
5
1
2
6
7
8
9
10
4
3
Ultrathin Keyboard Folio i5
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-i5
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
94  Suomi
Näppäimistokotelon
yttöönotto
Aloittaminen
1. Avaa näppäimistökotelo. Aseta iPad
suoraan linjaan iPadin pidikkeen kanssa,
ja paina alaspäin.
2. Aseta kotelo kirjoitusasentoon.
Yhdistäminen iPadiin
Näppäimistökotelo muodostaa yhteyden
iPadiin Bluetooth-yhteyden avulla. Kun käytät
näppäimistökoteloa ensimmäisen kerran,
sinun on yhdistettävä se iPadiin:
1. Kytke näppäimistöön virta:
Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä
sen merkiksi, että näppäimistö on valmis
yhdistettäväksi iPadiin. Kun kytket
näppäimistön virran ensimmäisen kerran,
siihen voidaan muodostaa yhteys
15 minuutin ajan.
Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi,
lataa akku. Lisätietoja on kohdassa
Näppäimistön akun lataaminen.
2. iPad-laitteessasi:
•Varmista, että iPadin Bluetooth-
ominaisuus on käytössä. Valitse Asetukset
> Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
•Valitse Laitteet-valikosta Ultrathin
Keyboard Folio i5.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Suomi  95
3. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin,
anna koodi näppäimistökotelon
näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä.
Kun yhteys on muodostettu,
tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä
ja sammuu sitten.
Yhdistäminen toiseen iPadiin
1. Varmista, että näppäimistöön on
kytketty virta.
2. Varmista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus
on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth
ja ota Bluetooth käyttöön.
3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta:
Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys
kolmen minuutin ajan.
4. Valitse iPadin Laitteet-valikosta Ultrathin
Keyboard Folio i5.
5. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin,
anna koodi näppäimistökotelon
näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä.
Kun yhteys on muodostettu,
tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä
ja sammuu sitten.
Näppäimistökotelon käyttö
Kaksi katseluasentoa
Näppäimistökotelo voidaan asettaa kahteen
katseluasentoon – yksi on kirjoittamista varten
ja toinen selaamista varten.
Kun haluat kirjoittaa, siirrä iPad-pidike
kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen
magneettiin, jotta se pysyy paikallaan.
Kytke näppäimistöön virta:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
96  Suomi
Kun haluat selata, aseta iPad-pidike
selausasentoon ja muista sammuttaa
näppäimistö akkuvirran säästämiseksi:
Jos et käytä näppäimistöä hetkeen
kirjoitusasennossa, se siirtyy automaattisesti
lepotilaan. Voit palauttaa sen lepotilasta
painamalla mitä tahansa näppäintä.
iPadin irrottaminen
Irrota iPad kotelosta taivuttamalla
jompaakumpaa pidikekulmaa taaksepäin.
Tällöin iPad vapautuu kotelosta.
iPadin säilyttäminen matkustettaessa
1. Aseta iPad-laite iPadin pidikkeeseen.
2. Sulje näppäimistökotelo:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Suomi  97
Tilan merkkivalo
Näppäimistökotelon tilan merkkivalo ilmaisee akun ja Bluetooth-yhteyden tilan.
Valo Kuvaus
Vilkkuva vihreä Akku latautuu.
Vihr Akku on täynnä (100%).
Punainen Akun jännite on alhainen (alle 10%). Lataa akku.
Vilkkuva sininen Vilkkuu nopeasti: Näppäimistö on yhteydenetsintätilassa,
valmiina yhdistettäväksi.
Vilkkuu hitaasti: Näppäimistö yrittää muodostaa yhteyden iPadiin.
Tasainen sininen Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
98  Suomi
Toimintonäppäimet
Koti = iPadin Koti-näyttö
Fn + 1 = näytön lukitus
iPadin näyttö lukitaan tai avataan.
Fn + 2 = Siri
Voit lähettää viestejä, soittaa
puheluja, sopia tapaamisia ja paljon
muuta äänikomennoilla.
Fn + 3 = haku
iPadin hakutoiminto käynnistyy.
Fn + 4 = kielen vaihto
Näppäimistön kieli vaihdetaan.
Fn + 5 = virtuaalinäppäimistö
Virtuaalinäppäimistö näytetään
tai piilotetaan.
Fn + 7 = edellinen kappale
Fn + 8 = toisto/tauko
Fn + 9 = seuraava kappale
Fn + 0 = mykistys
Fn + ajatusviiva =
äänenvoimakkuuden vähennys
Fn + plusmerkki =
äänenvoimakkuuden lisäys
Fn + X = leikkaa
Fn + C = kopioi
Fn + V = liitä
Fn + vasen nuolinäppäin =
Valinta vasemmalta
Vasemmalla oleva teksti valitaan
sana kerrallaan.
Fn + oikea nuolinäppäin =
Valinta oikealta
Oikealla oleva teksti valitaan
sana kerrallaan.
Fn + välilyönti =
sovelluksen vaihtaminen
Huomautus: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä
mainittua näppäintä.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Suomi  99
Näppäimistön akun lataaminen
Jos akun tilan merkkivalo on punainen,
näppäimistökotelon akku on ladattava.
1. Kytke mikro-USB-johdon toinen
pää latausporttiin ja toinen tietokoneen
USB-porttiin.
Voit myös käyttää 5 V:n USB-laturia,
kuten iPad mukana toimitettua laturia,
jos se tuottaa vähintään 500 mA:n virtaa.
Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä
akun latautuessa.
2. Lataa akkua, kunnes akun tilan merkkivalo
palaa tasaisesti vihreänä.
Akun tiedot
•Täyteen ladatun akun jännite kestää
noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä
käytetään noin kaksi tuntia päivässä.
•Lataa akku, jos tilan merkkivalo
vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön
käynnistämisen jälkeen.
•Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta
siitä virta akkuvirran säästämiseksi.
•Näppäimistö siirtyy automaattisesti
lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä
sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta
laite lepotilasta painamalla mitä tahansa
näppäintä.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
100  Suomi
Akun hävittäminen tuotteen
käyttöiän päättyessä
1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen
laitteesta.
3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on
noudatettava paikallista lainsäädäntöä
Tuotekeskukseen tutustuminen
Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on
saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta saat
lisätietoja uudesta näppäimistökotelostasi.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-i5
Selaa verkossa olevia artikkeleita,
jotka sisältävät asennusohjeita,
käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.
Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin
käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä
sekä jakaa ratkaisuja.
Laajaan valikoimaan kuuluvat:
•opetusohjelmat
•vianmääritys
•tukiyhteisö
•verkossa olevat käyttöohjeet
•takuutiedot
•varaosat (mikäli saatavilla)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio i5
Suomi  101
vianmääritys
Näppäimistö ei toimi
•Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla
mitä tahansa näppäintä.
•Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke
virta uudelleen.
•Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön
akun lataaminen.
•Muodosta näppäimistön ja iPadin välinen
Bluetooth-yhteys uudelleen.
•Tarkista, että Bluetooth on otettu käyttöön
iPadin asetuksissa (Asetukset > Bluetooth).
•Valitse iPadin Laitteet-valikosta Ultrathin
Keyboard Folio i5. Tilan merkkivalo palaa
sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis.
Mitä mieltä olet?
Kiitos, että ostit tuotteemme.
Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.
www.logitech.com/ithink
/

Tämä käsikirja sopii myös