Moulinex DD862110 Ohjekirja

Brändi
Moulinex
Kategoria
mixer/food processor accessories
Malli
DD862110
Tyyppi
Ohjekirja
35
FI
Me kiitämme sinua siitä, että olet valinnut laitteen valikoimastamme. Laite on tar-
koitettu kotona tapahtuvaan ruoan valmistukseen.
Lue käyttöohje tarkasti ennen laitteen ensim-
mäistä yttökertaa: Käyttöohjeiden vastainen
käyttö vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.
• Varmista, että laitteen syötjännite vastaa sähkö-
verkon jännitettä.
Virheellinen liitos kumoaa takuun.
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön sisätiloissa.
• Kytke laite aina verkkovirrasta, jos et voi valvoa sitä
käytön aikana tai ennen kokoamista, purkamista tai
puhdistamista.
• Irrota laite sähköverkosta heti, kun lopetat sen käyt-
tämisen ja kun puhdistat sitä.
• Älä käytä laitetta, joka ei toimi kunnolla tai joka on
vahingoittunut. ssä tapauksessa on käännyt
A Moottorirunko
B Käynnistyspainikkeet
B1 Nopeudenvalitsin
B2 Virtakatkaisin
B3 Turbonopeutta
C Sauvasekoitin
D Kannu 800 mL
E Minisilppuri 150 mL (mallista
riippuen)
E1 Kulho
E2 Te
E3 Vastakansi
E4 Kansi
F Silppuri 500 mL (mallista riip-
puen)
F1 Kulho
F2 Terä
F3 Liitinosa
F4 Liukumaton alusta/kansi
G Vispilä (mallista riippuen)
G1 Liitinosa
G2 Vispilä
KUVAUS
TURVAOHJEITA
valtuutetun huoltokeskuksen puoleen (katso listaa
huoltokirjasessa).
• Kaikki muut toimenpiteet kuin asiakkaan tekemä ta-
vallinen puhdistus ja hoito tulee antaa valtuutetun
huoltokeskuksen tehtäväksi.
• Älä koskaan koske liikkuviin osiin (terät…). KUVA 1
• Ole erittäin varovainen käsitellessäsi teräviä teriä (E2,
F2) lihamyllyjä tai tehosekoittimen terää (C) kulhon
tyhjennyksen tai puhdistuksen aikana. Ne ovat erit-
täin teräviä.
• Älä laita laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen
tai muuhun nesteeseen.
• Älä anna sähköjohdon roikkua lasten ulottuvilla.
• Sähköjohto ei koskaan saa olla kosketuksissa laitteen
kuumien osien kanssa tai niiden lähellä, lämmönläh-
teen lähellä tai terävällä kulmalla.
• Jos sähjohto tai pistoke on vahingoittunut, ä
käytä laitetta. Vaarojen lttämiseksi se on vaihda-
tettava valtuutetussa huoltokeskuksessa (katso listaa
huoltokirjasessa).
• Oman turvallisuutesi vuoksi sinun ei tule yttää muita
kuin laitteeseen sopivia lisälaitteita tai varaosia.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käytettäväksi (mukaan luettuina lapset), joiden fyysi-
set, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet
eikä myöskään sellaisten henkilöiden käytettäväksi,
joilla ei ole tietoa tai tuntemusta käyttää laitetta, el-
leivät he ole heidän turvallisuudestaan vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai he saavat ohjeita laitteen
käytöstä.
36
37
FI
• Lapsi on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki lait-
teella.
• Älä anna lasten käyttää tehosekoitinta ilman
valvontaa.
• Älä anna pitkien hiusten, huivien, solmioiden jne.
roikkua käynnissä olevan laitteen tai tarvikkeen ylä-
puolella.
Jos laite ‘’menee jumiin’’ valmistuksen aikana, se
on pysäytettävä, irrotettava se sähverkosta ja
tarkastettava, et lilaite ei ole liian yn.
Tässä tapauksessa kiinni jääneet elintarvikkeet on
poistettava teriä varoen.
Laite on varustettu ylikuumenemisen estoturvalla:
Jos laite ylikuumenee, sen toiminta katkeaa. Anna
laitteen jäähtyä tässä tapauksessa 20 minuuttia,
jatka sitten käyttöä.
• Sammuta laite ja irrota se sähköverkosta ennen lisä-
laitteiden vaihtamista ja sellaisiin osiin koskemista,
jotka liikkuvat laitteen ollessa toiminnassa.
• Ennen ensimmäistä käyttökertaa lisälaitteet on pestävä saippuavedessä. Huuh-
tele ja kuivaa huolellisesti.
• On tärkeää pitää huolta työtason hygieniasta.
• Laita elintarvikkeet riittävän korkeaan astiaan roiskeiden välttämiseksi.
• Älä täytä kulhoa yli 500 mL (18 nesteunssia) jotta vältät roiskeet.
• Sauvasekoitin: KUVA 2 - 4
- Kierrä moottoriyksikkö (A) sauvasekoittimeen (C), varmista että moottoriyk-
sikkö on kunnolla kiinni ja kytke laite sitten päälle. Kuvat 2 ja 3.
- Työnnä sauvasekoitin (C) astian puoleenväliin Kuva 4 ja paina virtakatkaisinta
(B2) valittuasi ensin haluamasi nopeuden nopeudenvalitsimella (B1).
- Laitteesi on varustettu Turbo-komennolla. Painamalla painiketta (B3) laite saa-
vuttaa hetkessä täyden käyttötehon.
KÄYTTÖÖNOTTO / KÄYTTÖ
HUOMIO : Älä käytä laitetta tyhjänä.
- Ota keittoastia pois lämmönlähteeltä kuumien valmisteiden sekoittamiseksi. Jos
haluat enemmän tehoa, sekoitusjalkaa ei tarvitse liikuttaa valmisteessa. Anna
sen olla keskikorkealla astian keskellä.
- Valmistettaessa säikeisiä ruokia (purjoja selleriä, jne..…) jalka on puhdistet-
tava säännöllisesti valmistuksen aikana turvaohjeita noudattaen tuotteen ir-
rottamisen ja puhdistuksen aikana.
- Hedelmäpohjaisia ruokia valmistettaessa hedelmät on ensin leikattava palasiksi
ja niistä on poistettava kivet.
- Älä käytä sekoitinta valmisteille, joissa on kovia elintarvikkeita (sokeria, suk-
laata, kahvia, jääpalaa).
- Älä käytä tehosekoitinta (C) 20 sekuntia pidempään yhtäjaksoisesti
TURBO-nopeudella.
• Minisilppuri 150 mL (Mallista riippuen): KUVA E & 5
- Aseta terä (E2) kulhon (E1) akselille.
- Aseta ruoka-aineet kulhoon (E1) ja aseta vastakansi (E3) ja sitten kansi (E4).
- Aseta moottorirunko (A) kannelle (E4).
- Kytke moottorirunko (A) sähköverkkoon ja paina käynnistysnäppäintä (B2).
- Ota moottorirunko (A) pois sitten kansi (E4) ja vastakansi (E3).
- Irrota terä (E2), käsittele sitä pitäen kiinni muoviosasta.
- Käytön jälkeen virransyöttö on katkaistava.
- Älä käytä tätä lisälaitetta tyhjänä tai yli 10 sekuntia.
• Silppuri 500 mL (Mallista riippuen): KUVA F & 6
- Aseta kulho (F1) liukumattoman alustan (F4) päälle.
- Aseta terä (F2) kulhon (F1) akselille.
- Laita elintarvikkeet kulhoon (F1) ja aseta sitten kansi (F3).
- Aseta moottorirunko (A) kannelle (F3).
- Liitä moottorirunko (A) sähköverkkoon ja paina käynnistysnäppäintä (B2).
- Irrota moottorirunko (A) ja sitten kansi (F3).
- Irrota terä (F2), käsittele sitä pitäen kiinni muoviosasta.
- Käytön jälkeen virransyöttö on katkaistava.
- Älä käytä tätä lisälaitetta tyhjänä tai yli 30 sekuntia.
• Vispilä (Mallista riippuen): Kuva G & 7
- Liitä vispilä (G2) ja supistin (G1).
- Aseta supistin (G1) moottorirungolle (A).
- Kierrä pysäyttäjään saakka.
- Kierrä käytön jälkeen supistin (G1) irti ja ota vispilä (G2) pois.
- Tätä tarviketta ei ole tarkoitettu raskaiden taikinoiden vaivaamiseen tai
kevyiden taikinoiden sekoittamiseen.
38
39
FI
- Älä käytä pallovispilää 3 minuuttia pidempään yhtäjaksoisesti.
• Kaikki sekoittimen osat ja lisälaitteet voi pestä astianpesukoneessa
lukuun ottamatta moottorirunkoa (A) ja supistimia (E4, F3, G1), voitpuhdis-
taa ne kevyesti kostutetulla sienellä.
• Irrota laite sähköverkosta aina ennen puhdistusoperaatioita.
• Älä käytä hankaavia sieniä tai metallipalasia sisältäviä esineitä.
• Älä koskaan upota moottorirunkoa (A) veteen. Pyyhi se kuivalla kevyesti kostu-
tetulla kankaalla.
• Jos elintarvikkeet värjäävät lisälaitteet (porkkanat, appelsiinit...), hankaa niitä
ruokaöljyyn kastetulla kankaalla ja tee sitten tavallinen puhdistus.
• Käsittele teriä varovasti; ne ovat erittäin teräviä.
Minisilppuri 150 mL (Mallista riippuen) KUVA E :
• Tämän lisälaitteen avulla voit silputa:
Valkosipulia, yrttejä, sipuleita.
70 g naudanlihaa 1cm*1cm*1cm kokoisiksi kuutioiksi 3 sekunnissa. Turbonope-
utta.
Silppuri 500 mL (Mallista riippuen) KUVA F :
• Tämän lisälaitteen avulla voit silputa:
Valkosipulia, yrttejä, sipuleita.
200 g naudanlihaa 1cm*1cm*1cm kokoisiksi kuutioiksi 10 sekunnissa. Turbono-
peutta.
Pallovispilä (mallista riippuen) kuva G:
Valkuaisvaahto.
4 valkuaista 3 minuutissa. Nopeus 8-20.
• Tarkista:
Että laite on kunnolla kiinni sähköverkossa.
Että sähköjohto on hyvässä kunnossa.
Laitteesi on varustettu ylikuumenemista vastaan suojaavalla järjestelmällä. Mi-
käli laitetta käytetään liikaa (liian pitkään/liian suurilla annosmäärillä), laite
sammuu. Kytke laite irti sähköverkosta, anna sen jäähtyä noin 20 minuutin ajan
PUHDISTUS
RESEPTEJÄ
JOS LAITE EI TOIMI?
ja jatka sitten käyttöä vähentämällä ainesten määrää ja noudattamalla annettuja
käyttöaikoja.
Laitteesi ei toimi vieläkään?
Käänny valtuutetun huoltokeskuksen puoleen (katso listaa tässä huoltovihko-
sessa).
• Voit hankkia jälleenmyyjältäsi tai valtuutetusta huoltokeskuksessa (katso listaa
tässä huoltovihkosessa) seuraavat artikkelit:
Minisilppuri 150 mL:
Tämän lisälaitteen avulla, voit jauhaa 70 g naudanlihaa 3 sekunnissa.
Silppuri 500 mL:
Tämän lisälaitteen avulla, voit jauhaa 200 g naudanlihaa10 sekunnissa.
Majoneesi-lisälaite:
Tällä lisätarvikkeella voit valmistaa nopeasti kaikenlaiset kylmät kastikkeet (majo-
neesi, tartar, aioli, viinietikkakastike, jogurttipohjaiset kastikkeet...).
Muusiterä vihannesmuusien valmistamiseen.
Huolehtikaamme ympäristöstä!
i
Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä
materiaaleilla.
Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka
valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti
kierrätetään.
LISÄLAITE(LAITTEET)
Huomio! Saadaksesi tämän lisätarvikkeen, ota mukaasi tämä käyttöohje tai anna
meille laitteesi DDXXXXXX tai HBXXXXXX tyyppikoodi.
40
/