Princess 152000 Omistajan opas

Kategoria
Bread making machines
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

113
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Yleistä
Tämä täysin automaattinen leipäkone
sekoittaa ja vaivaa taikinan, ja paistaa
sitten leivän. Laitteen mukana tulee
mittakuppi, mittalusikka ja kaksi
paistoastiaa, joissa on tarttumaton
pinnoite. yksiosainen suurille leiville ja
kaksiosainen kahdelle pienelle tai kahdelle
eri leivälle.
Leipäkoneessa on 11 ohjelmaa, joita voi
käyttää erityyppisiä leipiä, kakkuja ja hilloja
varten. Yhden ohjelman voi säätää
sopivaksi omalle reseptillesi.
Laitteessa on ajastin, jolla voit asettaa
haluamasi ajan leivän valmistumiselle –
herkullinen leipä esimerkiksi suoraan
aamiaispöytään!
Käyttö ja säätimet
Katso kuva 1.
Laite sisältää seuraavat osat:
1 Ikkunallinen kansi
2 MENU-painike (Valikko)
3 TEMP-painike (Lämpötila)
4 LOAF-painike (Leipä)
5Näyttö
6 START/STOP-painike (Käynnistys/
Pysäytys)
7 PROCESS-painike (Käsittele)
8 TIME-painike (Aika)
9 Sähköjohto ja -pistoke
10 Kotelo
11 Mittalusikka
12 Yksiosainen paistoastia
13 Mittakuppi
14 Kaksiosainen paistoastia
15 Vaivaimet
16 Teräskoukku
Ennen kuin käytät
Lue ja noudata näitä ohjeita
huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirja
tulevaa tarvetta varten.
Varmista, että sähköverkon jännite
vastaa laitteen tyyppikilvessä
ilmoitettua jännitettä.
Tämä laite vaatii maadoitetun
seinäpistokkeen.
1 Poista kaikki pakkausmateriaali ja
tarrat.
2 Puhdista laite ja kaikki tarvikkeet (katso
Huolto ja puhdistus).
3 Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle,
jolla se ei voi kaatua.
4 Aseta paistoastia laitteeseen ja paina
sitä alas, kunnes astia napsahtaa
paikalleen.
5 Aseta molemmat vaivaimet astian
pohjalla oleviin paikkoihin. Käännä
vaivaimia, kunnes tunnet, että ne ovat
hyvin paikoillaan.
6 Sulje kansi.
7 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytön
taustavalo syttyy noin 30 sekunniksi.
Näytössä näkyy Ohjelma 1, aika 3:20 ja
lämpötila 180°C. Aikaosoittimen viivat
eivät vilku, mikä osoittaa, että kello on
pysähdyksissä.
8 Painele MENU-painiketta kunnes
näytössä näkyy ohjelma 8 (BAKE eli
paistotila).
9 Paina START/STOP-painiketta ja anna
laitteen paistaa noin 10 minuutin ajan.
Aikanäytön viivat vilkkuvat, mikä
osoittaa, että kello y. Aikanäyttö
laskee aikaa alaspäin.
10 Lopeta ohjelma noin 10 minuutin
jälkeen painamalla START/STOP-
painiketta yli kahden sekunnin ajan.
Kuuluva äänimerkki osoittaa, että
ohjelma on pysähtynyt. Anna laitteen
jäähtyä.
11 Ota paistoastia pois laitteesta.
12 Puhdista paistoastia ja vaivaimet, ja
kuivaa ne huolellisesti.
Katso Huolto ja puhdistus.
13 Toista toimenpide toisella paistoastialla.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 113 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
114
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Laitteesta saattaa tulla hieman savua
ja ominaishajua kun kytket sen päälle
ensimmäistä kertaa. Tämä on
tavallista ja loppuu pian. Varmista, että
laitteella on riittävä tuuletus.
Laitteen mukana tulleet paistoastiat
on päällystetty tarttumattomalla PTFE-
pinnoitteella. Lämmetessään tämä
pinnoite voi vapauttaa pieniä määriä
kaasuja, jotka ovat täysin vaarattomia
ihmisille. Lintujen hermojärjestelmän
on kuitenkin todettu olevan erittäin
herkkä näille kaasuille. Sen vuoksi
laitetta ei tule käyttää lähellä
häkkilintuja (kuten papukaijoja tai
muita trooppisia lintuja).
Laitteen valmistaminen käyttöä
varten
1 Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle,
jolla se ei voi kaatua.
2 Valitse paistoastia, jota haluat käyttää:
yksi- tai kaksiosainen astia.
3 Aseta molemmat vaivaimet valitsemasi
astian pohjalla oleviin paikkoihin.
Käännä vaivaimia, kunnes tunnet, että
ne ovat hyvin paikoillaan.
Ennen paistamista on suositeltavaa
täyttää paistoastian vaivainpaikkojen
ympärillä olevat kolot voilla ennen kuin
vaivaimet asetetaan paikalleen. Tämä
estää taikinaa tarttumasta näihin
paikkoihin ja auttaa vaivaimien
irrottamisessa leivästä, kun se on
valmis.
Käyttö
Ainesosien lisääminen
1 Punnitse reseptiin vaaditut ainesosat.
Älä koskaan täytä laitetta yli
maksimikapasiteetin (yhteensä 1150 g
yksiosaiselle paistoastialle tai 450 g
molemmille kaksiosaisen paistoastian
puolille), muuten taikina nousee
paistoastian yli.
2 Lisää ainesosat yksi kerrallaan
paistoastiaan. Aloita kaatamalla vesi tai
neste paistoastiaan. Lisää sitten jauho
ja - reseptin mukaisesti - lisää sokeri,
suola, voi ja hiiva tai leivinjauhe.
Aseta hiiva tai leivinjauhe jauhoon
tehtyyn koloon ja jokainen muu aine
paistoastian kulmaan (tämä on erityisen
tärkeää ajastinta käytettäessä).
3 Aseta paistoastia laitteeseen ja paina
sitä tiukasti kunnes se napsahtaa
paikalleen.
4 Sulje kansi.
Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävästi vapaata tilaa. Tämä
varmistaa, että höyry leviää tasaisesti
eivätkä laitteen lähellä olevat esineet
kostu.
Älä käytä paistoastioissa teräviä
esineitä, kuten metallilastoja, veitsiä
tai haarukoita. Nämä voivat vaurioittaa
tarttumatonta pinnoitetta.
Ohjelman asettaminen
5 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytön
taustavalo syttyy noin 30 sekunniksi.
Näytössä näkyy Ohjelma 1, aika 3:20 ja
lämpötila 180°C. Aikaosoittimen viivat
eivät vilku, mikä osoittaa, että ohjelma
ei ole käynnissä.
6 Valitse haluttu ohjelma painelemalla
MENU-painiketta, kunnes haluttu
ohjelmanumero näkyy.
Katso Valikon valinnat.
7 Valitse haluttu paistolämpötila
painelemalla TEMP-painiketta, kunnes
haluttu lämpötila näkyy.
Katso Lämpötilan valinta.
8 Määritä leivän koko painelemalla
LOAF-painiketta, kunnes näytön nuoli
on halutussa leipäkoossa (2.5 LB (1150
g), 2.0 LB (900 g) tai DOUBLE (Tupla)).
Katso Leivän koon valinta.
9 Voit viivästyttää aikaa, jolloin haluat
leivän olevan valmis, käyttämällä TIME-
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 114 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
115
Breadmaker DeLuxe Article 152000
painiketta.
Katso Aika.
Paistaminen
10 Paina START/STOP-painiketta. Lyhyt
äänimerkki kuuluu ja aikanäytön viivat
alkavat vilkkua sen merkiksi, että valittu
ohjelma on käynnissä.
START/STOP-painiketta lukuun
ottamatta kaikki painikkeet ovat
epäaktiivisia, jotta ohjelmaa ei voi
vahingossa vaihtaa painiketta
painamalla.
Ohjelma voidaan lopettaa painamalla
START/STOP-painiketta yli kahden
sekunnin ajan. Lyhyt äänimerkki
kuuluu ja aikanäytön viivat lakkaavat
vilkkumasta sen merkiksi, et
ohjelma on lopetettu.
Käytä aina laitetta kansi suljettuna.
Laite sammuu automaattisesti, jos
käytön aikana tulee sähkökatkos.
Laite käynnistyy automaattisesti
uudelleen, jos virta palautuu 5-15
minuutin aikana. Laite suorittaa sitten
ohjelman loppuun.
Jos virtakatkos kestää yli
15 minuuttia, ohjelmaa ei voida
säilyttää. Tällaisessa tilanteessa, jos
taikina ei ole ehtinyt
kohoamisvaiheeseen, voit käynnistää
ohjelman uudelleen alusta painamalla
START/STOP-painiketta. Muussa
tilanteessa hylkää ainesosat ja aloita
uudelleen.
Käytä uunikinnasta, jos sinun täytyy
koskettaa laitetta käytön aikana tai
heti sen jälkeen. Laite ja paistoastia
kuumenevat.
Laite toimii hyvin laajalla lämpötila-
alalla, mutta leivän koossa voi olla
poikkeamia erittäin kuumassa tai
kylmässä huoneessa paistettaessa.
Suosittelemme, että laitetta käytetään
lämpötilojen 15°C ja 35°C välillä.
Voit seurata paistoprosessia katsomalla
kannen ikkunoista.
Ohjelmat BASIC (Perus), QUICK (Pika),
FRENCH (Ranskalainen), SUPER RAPID
(Superpika), WHOLE WHEAT
(Täysjyvävehnä), SWEET (Makea) ja
SANDWICH (Voileipä):
11 Paistoprosessin aikana kuuluu
äänimerkkejä. Nämä äänimerkit
muistuttavat sinua lisäämään ainesosia
maun parantamiseksi (tarvittaessa):
Avaa kansi, lisää vaaditut ainesosat ja
sulje kansi uudelleen.
Valmistuminen
12 Kun ohjelma on valmis, äänimerkit
ilmoittavat ohjelman loppumisesta.
Laite pitää leivän lämpinämä tunnin
ajan paistamisen jälkeen. Tämä estää
tiivistymisen pinnalle. Jos haluat
lopettaa tämän lämmitysprosessin,
paina START/STOP-painiketta yli 2
sekuntia. Kuulet äänimerkin, joka
osoittaa ohjelman loppumisen.
Laite ja paistoastia ovat erittäin kuumia.
Avaa kansi uunikintailla ja poista
paistoastia laitteesta.
13 Poista leipä paistoastiasta kääntämällä
astia ylösalaisin ja napauttamalla sitä
varovasti. Tarvittaessa voit käyttää
puista tai muovista lastaa leivän
poistamiseen. Varo vahingoittamasta
tarttumatonta pinnoitetta.
Vaivaimet voivat jäädä leipään. Irrota
ne leivästä metallikoukulla. Ole
varovainen poistaessasi niitä, sillä ne
ovat kuumia.
Anna leivän jäähtyä ritilällä ennen sen
leikkaamista. (Vihje: voit leikata tuoretta
leipää erittäin helposti Princess-
sähköveitsellä (tuotenumero 492952).
14 Anna laitteen jäähtyä riittävästi ennen
kuin käytät sitä uudelleen.
15 Kun lopetat laitteen käytön, irrota
sähköpistoke seinäpistokkesta ja anna
laitteen jäähtyä riittävästi ennen kuin
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 115 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
116
Breadmaker DeLuxe Article 152000
puhdistat ja varastoit sen.
Katso Huolto ja puhdistus.
Valikon valinnat
1 Painamalla MENU-painiketta voit
vaihtaa eri ohjelmien välillä.
1. BASIC (Perus)
Tämä on käytetyin ohjelma tavallisen
leivän vaivaamiseen, kohottamiseen ja
paistamiseen.
2. QUICK (Pika)
Tällä ohjelmalla voidaan leipiä vaivata,
kohottaa ja paistaa vähemmässä ajassa
kuin BASIC-ohjelmalla. Tällä ohjelmalla
paistetut leivät ovat yleensä pienempiä ja
niissä on tiivis rakenne.
3. FRENCH (Ranskalainen)
Ohjelma, joka vaivaa, kohottaa ja paistaa
pidemmällä kohotusajalla. Tuloksena on
leipä, jossa on rapea kuori ja kevyt
rakenne.
4. SUPER RAPID (Superpika)
Tämä on erittäin lyhyt ohjelma leivän
vaivaamiseen, kohottamiseen ja
paistamiseen. Tuloksena on karkea leipä.
5. WHOLE WHEAT (Täysjyvävehnä)
Tällä ohjelmalla voit vaivata, kohottaa ja
paistaa täysjyvävehnäleivän.
Viivästystoiminnon (ajastin) käyttäminen
tämän ohjelman kanssa ei ole
suositeltavaa, koska tulos voi olla huono.
6. SWEET (Makea)
Ohjelma makean leivän vaivaamiseen,
kohottamiseen ja paistamiseen.
7. DOUGH (Taikina)
Tällä ohjelmalla voit vaivata ja kohottaa
taikinan paistamatta sitä. Taikinaa voidaan
käyttää sämpylöiden, pizzan, höyrytetyn
leivän jne. tekemiseen.
8. BAKE (Paisto)
Tämä ohjelma vain paistaa leivän
vaivaamatta ja kohottamatta.
Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös
lisäämään paistoaikaa halutuilla asetuksilla
suoraan muun tavallisen paisto-ohjelman
käytön jälkeen.
9. JAM (Hillo)
Käytä tätä ohjelmaa hillojen ja
marmeladien keittämiseen. Pilko hedelmät
ja/tai vihannekset ennen kuin asetat ne
paistoastiaan.
10. SANDWICH (Voileipä)
Tämä ohjelma vaivaa, kohottaa ja paistaa
voileipä-leipää. Se on kevytrakenteinen
leipä ohuella kuorella.
11. HOME MADE (Kotitekoinen)
Käyttäjä voi muokata tätä ohjelmaa. Voit
muokata kestoasetuksia vaivaamiselle,
kohottamiselle, paistamiselle sekä
lämpimänä pitämiselle oman tyyppisen
leivän tekemistä varten.
Katso Kotitekoinen ohjelma.
Kotitekoinen ohjelma
HOME MADE -ohjelma (Kotitekoinen)
antaa sinun säätää eri ohjelmaelementtien
kestoa toivettesi mukaan.
Kestoa voidaan säätää seuraavilta aloilta:
1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytön
taustavalo syttyy noin 30 sekunniksi.
Näytössä näkyy Ohjelma 1, aika 3:20 ja
lämpötila 180°C. Aikaosoittimen viivat
Ohjelmaelementti Kesto
KNEAD1 (Vaivaus 1) 3 - 14 min
RISE1 (Kohotus 1) 20 - 60 min
KNEAD2 (Vaivaus 2) 8 - 24 min
RISE2 (Kohotus 2) 1 - 60 min
RISE3 (Kohotus 3) 20 - 120 min
BAKE (Paisto) 0 - 80 min
WARM (Lämmitys) 0 - 120 min
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 116 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
117
Breadmaker DeLuxe Article 152000
eivät vilku, mikä osoittaa, että ohjelma
ei ole käynnissä.
2 Painele MENU-painiketta, kunnes
ohjelma 11 (HOME MADE,
kotitekoinen) näkyy.
3 Paina PROCESS-painiketta.
Näytössä KNEAD1 alkaa vilkkua ja
näyttö osoittaa kestoasetuksen
ohjelman KNEAD1-elementille.
Voit muuttaa asetusta painamalla
TIME-painiketta. Aina kun painat TIME-
painiketta, kestoasetus kasvaa yhdellä
minuutilla.
Jos pidä TIME-painikkeen painettuna,
kestoasetus kasvaa nopeammin. Kun
kestoasetus on maksimissaan, voit
siirtyä minimikestoasetukseen
painamalla TIME-painiketta uudelleen.
Säädä kestoasetus haluttuun
asetukseen.
4 Painamalla PROCESS-painiketta voit
siirtyä seuraavaan ohjelmaelementtiin
(RISE1).
Muuta kestoasetusta edellä kuvatulla
tavalla.
5 Painamalla PROCESS-painiketta voit
aina siirtyä säätämään kestoasetusta
jäljellä oleville ohjelmaelementeille
(KNEAD2, RISE2, RISE3, BAKE ja
WARM).
6 Kun olet mukauttanut ohjelma-
asetukset, tallenna ohjelma painamalla
START/STOP-painiketta.
7 Valitse haluttu paistolämpötila
painelemalla TEMP-painiketta, kunnes
haluttu lämpötila näkyy. Katso
Lämpötilan valinta.
8 Voit viivästyttää aikaa, jolloin haluat
leivän olevan valmis, käyttämällä TIME-
painiketta. Katso Ajastin.
9 Käynnistä ohjelma painamalla START/
STOP-painiketta uudelleen.
10 Muita paisto- ja lopetusvaiheita varten
katso Paistaminen ja Valmistuminen.
Lämpötilan valinta
Paistolämpötilan osoittaa näytössä °C ja
lisäksi nuoli, joka osoittaa LOWER
(Matala), MEDIUM (Keskitaso) tai HIGH
(Korkea).
1 Painamalla TEMP-painiketta voit
vaihtaa lämpötila-asetusten LOWER,
MEDIUM ja HIGH välillä.
N. Ohjelma LOWER
(Matala)
MEDIUM
(Kes-
kitaso)
HIGH
(Kor-
kea)
1. BASIC
(Perus)
160°C 180°C 200°C
2. QUICK (Pika) 165°C 175°C 185°C
3. FRENCH
(Rans-
kalainen)
160°C 180°C 200°C
4. SUPER
RAPID
(Superpika)
180°C 190°C 200°C
5. WHOLE
WHEAT
(Täysjyvävehn
ä)
160°C 180°C 200°C
6. SWEET
(Makea)
160°C 180°C 200°C
7. DOUGH
(Taikina)
Ei
käytettä-
vissä
Ei
käytettä-
vissä
Ei
käytettä-
vissä
8. BAKE (Paisto) 160°C 180°C 200°C
9. JAM
(Hillo)
Ei
käytettä-
vissä
Ei
käytettä-
vissä
Ei
käytettä-
vissä
10
.
SAND-WICH
(Voileipä)
160°C 180°C 200°C
11
.
HOME MADE
(Kotite-
koinen)
Ohjelma Ohjelma Ohjelma
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 117 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
118
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Leivän koon valinta
Vain ohjelmille BASIC (Perus), FRENCH
(Ranskalainen), SUPER RAPID
(Superpika), WHOLE WHEAT
(Täysjyvävehnä), SWEET (Makea) ja
SANDWICH (Voileipä):
1 Vaihda kokoasetusta seuraavasti
painamalla LOAF-painiketta.
Asetuksia 2.5 LB (1150 g) ja 2 LB (900
g) käytetään tavallisesti vain yksiosaista
paistoastiaa käytettäessä ja asetusta
DOUBLE (Tupla) käytetään
kaksiosaista paistoastiaa varten
.
Ajastin
Ajastimella voit määrittää, milloin laitteen
tulee suorittaa valittu ohjelma (vain
ohjelmat BASIC, FRENCH, WHOLE
WHEAT, SWEET, BAKE, SANDWICH ja
HOME MADE).
Esimerkki:
1 Lisää ainesosat yksi kerrallaan
paistoastiaan. Aloita kaatamalla vesi tai
neste paistoastiaan. Lisää sitten jauho
ja - reseptin mukaisesti - lisää sokeri,
suola, voi ja hiiva tai leivinjauhe.
Aseta hiiva tai leivinjauhe jauhoon
tehtyyn koloon ja jokainen muu aine
paistoastian kulmaan. Hiiva ei saa tulla
kosketuksiin nesteiden, suolan tai voin
kanssa, koska se aloittaisi heti
käymisprosessin.
2 Valitse haluttu ohjelma-, lämpötila- ja
määräasetus.
3 Oletetaan esimerkiksi, että kello on
22.00 ja haluat juuri paistetun leivän
olevan valmista 7.30. Tässä
tapauksessa aikaero on 9 tuntia ja 30
minuuttia.
Aseta TIME-painikkeella viiveeksi noin
9:30.
Aina kun painat TIME-painiketta,
valmistumisaika kasvaa 10 minuutilla.
Jos pidät TIME-painiketta painettuna,
hetken kuluttua aikaosoitin alkaa
kasvaa 10 minuutin askeleilla.
4 Käynnistä ajastin painamalla START/
STOP-painiketta uudelleen. Aikanäytön
viivat alkavat vilkkua, mikä osoittaa,
että kello käy. Ajastin käynnistää
ohjelman ja varmistaa, että leipä on
valmis säädettyyn aikaan.
Laitteen kytkeminen pois päältä
ja varastoiminen
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna laitteen jäähtyä.
3 Puhdista laite ja kaikki tarvikkeet (katso
Huolto ja puhdistus).
4 Säilytä laitetta kuivassa,
jäätymättömässä paikassa.
Huolto
ja puhdistus
Puhdista laite käytön jälkeen
perusteellisesti.
Varmista, että laite ei ole kytketty
pistorasiaan, kun aiot puhdistaa sen.
Älä koskaan puhdista laitetta, kun se
on vielä kuuma.
Varmista, että laitteen sähköosat eivät
joudu kosketuksiin kosteuden kanssa.
Älä upota laitetta, virtajohtoa tai
pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
Älä koskaan käytä laitteen
puhdistukseen aggressiivia tai
hankaavia puhdistusaineita tai teräviä
esineitä (kuten veitsiä tai kovia
harjoja).
Vain irralliset osat ja varusteet
(paistoastiat, vaivaimet, mittalusikka
Asetus Määrä
2.5 lb. 1150 g.
2 lb. 900 g.
DOUBLE
(Tupla)
2 x 450 g.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 118 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
119
Breadmaker DeLuxe Article 152000
ja -kuppi sekä teräskoukku) voidaan
pestä astianpesukoneessa. Laitetta
itseään ei saa pestä
astianpesukoneessa.
1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä täysin.
2 Puhdista laitteen kotelo pehmeällä,
kostealla liinalla. Käytä lämmintä vettä
ja hieman pesunestettä liinan
kostutukseen.
3 Pese irralliset osat ja varusteet
(paistoastiat, vaivaimet, mittalusikka ja -
kuppi sekä teräskoukku) saippuaisessa
vedessä tai astianpesukoneessa.
4 Kuivaa laite ja lisävarusteet huolellisesti
ennen niiden säilytykseen laittamista.
Turvallisuus
Yleistä
Lue ja noudata näitä ohjeita
huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirja
tulevaa tarvetta varten.
Käytä tätä laitetta ainoastaan
käyttöohjeiden mukaan.
Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan
kotikäyttöön.
Voi aiheuttaa vaaran, jos tätä laitetta
käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on
fyysisiä tai aisteihin liittyviä
vajavuuksia, henkisiä tai motorisia
puutteita tai tarvittavien tietojen ja
kokemuksen puute. Sellaisten
henkilöiden turvallisuudesta
vastaavien ihmisten täytyy antaa
tarkat ohjeet laitteen käytöstä tai
valvoa sitä.
Pidä laite poissa lasten ja sen
turvalliseen käyttöön
kykenemättömien henkilöiden
ulottuvilta.
Teetä laitteen korjaukset vain
hyväksytyllä sähköasentajalla. Älä
koskaan yritä korjata laitetta itse.
Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemia lisävarusteita. Muiden
lisävarusteiden käyttö voi johtaa
laitteen vaurioitumiseen ja siten
aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kauko-ohjatulla järjestelmällä.
Sähkö ja lämpö
Varmista ennen käyttöä, että
sähköverkon jännite on sama kuin
laitteen tyyppikilvessä.
Käytä maadoitettua pistorasiaa, joka
on yhdistetty vähintään 10 A:n
sulakkeeseen ja jossa ei ole
kytkettynä muita raskaita kuormia.
Jos käytät jatkojohtoa, käytä
maadoitettua jatkojohtoa, joka sopii
laitteen virtaluokitukseen. Suorista
jatkojohto kokonaan ja aseta se niin,
että kukaan ei voi kompastua siihen.
Laite tulee kytkeä
vikavirtasuojakytkimeen (VVSK),
jonka nimellisvikavirta on enintään
30 mA.
Irrota aina sähköpistoke
seinäpistokkeesta, kun laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta,
vedä aina pistokkeesta, ei
virtajohdosta.
Älä koskaan liikuta laitetta vetämällä
johdosta.
Älä koskaan liikuta laitetta, kun se on
käytössä.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai laite
on vahingoittunut. Anna valtuutetun
sähköasentajan korjata vioittunut
virtajohto.
Varmista, ettei laite, virtajohto tai
pistoke joudu kosketuksiin
lämmönlähteiden, esimerkiksi
kuuman keittolevyn tai avotulen
kanssa.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 119 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
120
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Varmista, ettei laite tai virtajohto joudu
kosketuksiin veden tai muiden
nesteiden tai kemikaalien kanssa.
Älä nosta laitetta, jos se putoaa
veteen. Irrota pistoke välittömästi
pistorasiasta. Älä käytä laitetta enää.
Laite ja sen osat kuumenevat laitetta
käytettäessä. Jotta et saisi
palovammoja, käsittele laitetta ja sen
osia varoen.
Laitteen tulee antaa haihduttaa
lämpönsä, jotta tulipalon riskiltä
vältyttäisiin. Varmista, että laitteella on
riittävästi tilaa ympärillään ja ettei se
pääse koskettamaan tulenarkoja
aineita. Laitetta ei saa peittää.
Anna laitteen jäähtyä ennen kuin
varastoit, peset tai huollat sitä.
Älä käytä laitetta muiden
lämmönlähteiden lähellä.
Käytön aikana
Älä koskaan käytä laitetta ulkona.
Älä koskaan käytä laitetta kosteissa
tiloissa.
Käytä laitetta vain lämpötilassa, joka
on välillä 15 °C ja 35 °C.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle
alustalle, jolla se ei voi keikahtaa.
Älä anna johdon roikkua tiskipöydän,
työtason tai pöydän kulman yli.
Varmista aina, että virtajohto on
kokonaan suoristettu.
Varmista, että kätesi ovat kuivat
koskiessasi laitteeseen, virtajohtoon
tai pistokkeeseen.
Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta toimintahäiriön
ilmetessä käytön aikana, ennen
laitteen puhdistamista, lisävarusteen
asettamista tai poistamista sekä
laittaessasi laitteen säilytykseen
käytön jälkeen.
Älä koskaan jätä laitetta ilman
valvontaa käytön aikana.
Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on
kytketty päälle tai yhä kuuma. Ennen
kuin siirrät laitetta, sammuta se ja
odota, että se jäähtyy.
Laitteen astioissa on tarttumaton
PTFE-pinnoite. Kuumennettaessa
tämä pinnoite voi vapauttaa pieniä
määriä kaasuja, jotka ovat täysin
vaarattomia ihmisille. Lintujen
hermojärjestelmän on kuitenkin
todettu olevan erittäin herkkä näille
kaasuille. Sen vuoksi laitetta ei tule
käyttää lähellä häkkilintuja (kuten
papukaijoja tai muita trooppisia
lintuja).
Ympäristö
Vie pakkausmateriaalit, kuten muovi ja
laatikot, asianmukaisiin
jätteidenkeräyspisteisiin.
Jos haluat hävittää laitteen kun se vielä
toimii tai on helposti korjattavissa, varmista
että laite kierrätetään.
Kun laite saavuttaa käyttöikänsä pään, se
tulisi hävittää vastuullisesti varmistaen,
että laite tai sen osat kierrätetään. Älä
hävitä laitetta sekajätteiden mukana vaan
toimita se liikkeeseen tai muuhun
valtuutettuun keräyspisteeseen. Kysy
kunnan jätehuoltoviranomaisilta tietoja
oman alueesi vastaanottopisteistä ja
keräysjärjestelmistä.
Soveltuva EY-direktiivi:
2002/95/EY
2002/96/EY
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 120 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
121
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Leipäreseptejä
Mitat perustuvat laitteen mukana
toimitettuun mittakuppiin ja mittalusikkaan
(lusikan toisessa päässä on tee- ja
toisessa ruokalusikka).
Vaalea leipä:
Vehnäjauhoa 450 g
Kuivahiivaa 1½ tl
Öljyäe 3 rkl
Maitoa 2–3 rkl
Suolaa tl
Sokeria rkl
Vettä 250 ml
Täysjyväleipä:
Täysjyväjauhoa 450 g
Kuivahiivaa 1½ tl
Öljyäe 3 rkl
Maitoa 2 rkl
Suolaa tl
Sokeria rkl
Vettä 260 ml
Sekaleipä:
Vehnäjauhoa 400 g
Sekaleipäjauhoa
(tai muuta jauhoa) 50 g
Kuivahiivaa 1½ tl
Öljyäe 3 rkl
Maitoa 2 rkl
Jogurttia 1 rkl
Suolaa tl
Sokeria rkl
Vettä 250 ml
Valmistusaineet
Voit alkaa leipoa leipää heti käyttämällä
jotain edellä olevista ohjeista. Kun olet
päässyt leipomisen alkuun, on kiva kokeilla
erilaisilla valmistusaineilla. Silloin on hyvä
tietää jotain leivän valmistusaineista.
Seuraavassa on tietoja, joista voi olla
hyötyä leivonnassa.
Jauhot
Leivän tärkein ainesosa on jauho.
Saatavana on monenlaisia jauhoja ja
jauhosekoituksia. Käytettävä jauhotyyppi
vaikuttaa leipään huomattavasti.
Esimerkiksi vehnäjauhoissa on paljon
gluteenia, joten se nousee paremmin kuin
raskaammat jauhot, ja hiivaa tarvitaan
vähemmän. Gluteeni on esimerkiksi
vehnässä, kaurassa, rukiissa ja ohrassa
esiintyvää valkuaisainetta. Gluteeni
muodostaa leivän noustessa verkon, joka
estää hiilidioksidikuplia poistumasta. Näin
leipä nousee.
Vehnätärkkelys
Tämä on kaikkein vaalein jauhotyyppi.
Siinä ei ole käytännössä lainkaan
kuoriaineksia, mutta paljon gluteenia.
Tällaisella jauholla voi suurustaa keittoja ja
kastikkeita, mutta sitä voiyttää myös
vaalean leivän leivontaan.
Vehnäjauho
Vehnäjauhoilla tarkoitetaan yleensä
ydinvehnäjauhoa. Tumma vehnäjauho on
hieman tummempaa, ja siinä on mukana
hieman kuoriosia. Vehnäjauhoissa on
myös paljon gluteenia.
Täysjyvävehnäjauho
Täysjyvävehnä- eli grahamjauho jauhetaan
kokonaisista, käsittelemättömistä
vehnänjyvistä. Kaikki jyvän kuoriosat ovat
mukana jauhoissa. Myös täysjyväjauhossa
on paljon gluteenia, mutta se on hieman
”raskaampaa” kuin tavalliset vehnäjauhot,
koska siinä on mukana jyvän kuoriosia.
Tästä syystä pelkästään täysjyväjauhoista
leivotusta leivästä tulee tiiviimpää. Sen
vuoksi useimmat kotileipurit käyttävät
täysjyväjauhojen seassa hieman tavallisia
vehnäjauhoja.
Lisäksi on olemassa vielä monia muita
jauhotyyppejä, joita voi vapaasti kokeilla,
esimerkiksi kaura-, ohra-, tattari-, speltti-,
maissi- ja ruisjauho.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 121 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
122
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Jauhotyyppien sekoittaminen
Useimpia jauhotyyppejä voi vapaasti
sekoittaa keskenään. Esimerkiksi käy
tattarin, kauran ja vehnän yhdistäminen.
Myös ohraa ja vehnää voi käyttä sekaisin.
Saatavana on myös useita valmiita
jauhosekoituksia. Sekoituksissa on
toisinaan mukana myös jauhonparannetta.
Valmiit sekoitukset
Saatavana on myös valmiita
jauhosekoituksia, joissa on mukana kaikki
ainekset vettä lukuun ottamatta. Ne ovat
helppoja ja nopeita käyttää, mutta
kalliimpia kuin pelkät jauhot.
Hiiva
Leivän nousemiseen tarvitaan hiivaa.
Hiivaa on saatavana tuorehiivana (palana)
ja kuivahiivana (jauheena). Tuoreen hiivan
maku on hieman voimakkaampi kuin
kuivahiivan. Saatavana on usean
merkkisiä kuivahiivoja, joiden
ominaisuudet voivat vaihdella jonkin
verran. Sopivin hiiva vaihtelee oman maun
mukaan. Yleisesti ottaen kuivahiivaa (jota
kutsutaan toisinaan myös pikahiivaksi)
tarvitaan noin puolet tuoreen hiivan
painosta. Hiivan toiminta voi häiriintyä, jos
seoksessa on liian paljon suolaa tai
rasvaa. Suola ”tappaa” hiivan, kun taas
rasva ”sulkee” hiivasolut, jolloin taikina ei
enää nouse. Onkin tärkeää varmistaa,
etteivät hiiva, suola ja voi tule
leipäkoneessa liian lähelle toisiaan.
Suola
Suola antaa leivälle makua, mutta se on
tarpeen myös rapean kuoren
muodostumisen ja taikinan nousemisen
kannalta (vaikka suola voikin myös estää
nousemisen, jos se pääsee välittömään
kosketukseen hiivan kanssa). Suola
vahvistaa leivälle muotoa antavaa
gluteenirakennetta. Lisäksi se estää leipää
nousemasta liikaa ja painumasta kokoon,
ennen kuin leipä on paistunut kunnolla.
Leipää pystyy leipomaan myös vähän
suolaa käyttäen tai jopa kokonaan ilman
suolaa, mutta silloin aineksia täytyy
muunnella.
Nesteet
Yleisin leivän leivonnassa käytettävä neste
on vesi, mutta myös maidon tai piimän
käyttöä voi kokeilla. Se vaikuttaa leivän
makuun ja taikinan nousemiseen sekä
leivän rakenteeseen.
Rasvaisen maidon rasvat parantavat
tuoreutta ja maitosokeri (laktoosi) edistää
taikinan nousua. Piimää käytettäessä
tuloksena on kevyempi leipä, joka pysyy
pitkään tuoreena.
Sokeri
Sokeri on tärkeää nousemisen kannalta,
mutta lisäksi se antaa leivälle makua.
Sokerin asemesta voi käyttää myös
hunajaa tai siirappia. Älä käytä
leipäkoneessa raesokeria. Se voi
vahingoittaa vuoan pinnoitetta. Älä käytä
leipomiseen keinotekoisia
makeutusaineita. Ne eivät yleensä kestä
kuumentamista hyvin.
Rasvat
Rasva on oikeastaan leivänparanne; sitä ei
välttämättä tarvita, mutta se tekee leivästä
parempaa. Rasva pehmentää taikinaa ja
auttaa sitä nousemaan helposti. Lisäksi
rasva vahvistaa gluteenisäikeitä siten, että
taikinaan muodostuva hiilidioksidi jää
leipään. Näin leivästä tulee mureaa ja se
säilyy pitkään hyvänä.
Leivonnassa voi käyttää monenlaisia
rasvoja. Öljy (auringonkukka- tai oliiviöljy),
voi ja margariini sopivat leipään
erinomaisesti. Öljyä käytettäessä kuoresta
tulee hieman pehmeämpi. Margariinia
käytettäessä kuoresta tulee rapeampi, ja
margariini auttaa myös taikinaa
nousemaan. Yrttileivän leivonnassa voi
käyttää myös maustettua öljyä, esimeriksi
pähkinä-, valkosipuli- tai basilikaöljyä.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 122 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
123
Breadmaker DeLuxe Article 152000
Lämpötila
Ainekset on parasta laittaa vuokaan
huoneenlämpöisinä. Älä käytä liian
lämmintä nestettä. Se voi tappaa hiivan.
Apuvälineitä ja vihjeitä
Jäähdyttäminen ritilällä
Anna valmiin leivän jäähtyä ritilällä. Näin
lämpö pääsee poistumaan kaikilta sivuilta.
Leikkaa leivän jäähdyttyä
Itse leivottua leipää voi leikata hyvin vasta
sen jäähdyttyä. Jos leipä on vielä lämmin,
leikkaaminen onnistuu parhaiten
sähköveitsellä, esimerkiksi Princess 2952
Silver Electric Knife -sähköveitsellä.
Leivän säilyttäminen
Itse paistettu leipä kannattaa kääriä
keittiöpyyhkeeseen, kun leipä on jäähtynyt
kunnolla. Näin kuori pysyy rapeana. Myös
erityisiä paperisia leipäpusseja voi käyttää.
Muovipussissa tai jääkaapissa
säilytettäessä leivän kuori pehmenee.
Leivän pakastaminen
Itse paistettua leipää voi pakastaa, kun se
on jäähtynyt kunnolla. Leipä kannattaa
pakastaa päiväannoksina.
Leipä kannattaa sulattaa
huoneenlämmössä, sillä
mikroaaltouunissa se sulaa liian nopeasti.
Vaikka leipää voikin pakastaa, leivän laatu
heikkenee pakastettaessa.
Tummempi leipä
Jos haluat leipään tummemman värin,
sekoita jauhoihin 1 ruokalusikallinen
kaakaojauhetta. Se ei vaikuta juurikaan
makuun.
Rapeampi kuori
Jos haluat leipään rapeamman kuoren,
jätä leipä paistamisen jälkeen koneeseen
vielä 10–15 minuutin ajaksi
lämpimänäpitämisvaiheeseen.
Jos leipä nousee ulos vuoasta
Leivän nousemista voi seurata ikkunan
läpi. Yleensä kantta ei tulisi avata leivän
noustessa, sillä muuten se voi painua
kasaan. Jos taikina kuitenkin nousee yli
vuoasta ja tarttuu ikkunaan (näin voi käydä
myös paistamisen aikana), avaa kansi.
Silloin taikina painuu hieman kasaan.
Pieni, tiivis lei
Jos taikinassa on liikaa nestettä, leivästä
tulee pieni, eikä se nouse kunnolla. Taikina
ei pysty nousemaan, koska se on liian
kosteaa. Hiiva on myös voinut olla vanhaa.
Liian kuiva leipä
Jos nestettä ei ole tarpeeksi, tuloksena on
liian kuiva leipä. Kokeile käyttää hieman
enemmän vettä tai maitoa. Jos leipä on
paistamisen jälkeen hyvä, mutta kuivuu
sitten nopeasti, lisää taikinaan hieman
enemmän öljyä tai voita.
Kokoonpainuva leipä
Jos leipä nousee hyvin, mutta painuu
kokoon paistamisen aikana, käytä
leipomiseen lyhyintä ohjelmaa (Basic).
Yleisesti ottaen leipä painuu
todennäköisemmin kasaan pidempiä
ohjelmia käytettäessä.
Lopuksi
Näiden tietojen perusteella tiedät
periaatteessa kaiken, mitä tarvitset oman
suosikkireseptin kehittämiseen. Sitten vielä
käytäntö. Leivonta ei välttämättä onnistu
heti kovin helposti, sillä leivän leipominen
on käsityöläistaito, jota ei voi oppia
hetkessä. ”Täydellisen” leivän
kehittämiseen kuuluu usein myös
epäonnistumisia. Älä pety, jos kokeilu ei
onnistu heti. Kysy muiden kotileipureiden
kokemuksia. Tutustu kirjallisuuteen, lue
aiheesta ja vilkaise Internetiinkin. Ennen
kaikkea: jatka kokeiluja, sillä
mahdollisuudet ovat rajattomat. Itse
leivottu leipä on kaikkein parasta.
Breadmaker DeLuxe IB 15200 - V1.book Page 123 Monday, August 18, 2008 1:43 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155

Princess 152000 Omistajan opas

Kategoria
Bread making machines
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös