Chamberlain ML1000EV, ML700EV Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe COMFORT, PREMIUM
Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener COMFORT, PREMIUM
Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage COMFORT, PREMIUM
Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaandrijvingen COMFORT, PREMIUM
Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik COMFORT, PREMIUM
Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer COMFORT, PREMIUM
Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare COMFORT, PREMIUM
Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat COMFORT, PREMIUM
Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat COMFORT, PREMIUM
Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello COMFORT, PREMIUM
Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões COMFORT, PREMIUM
Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje COMFORT, PREMIUM
Szerelési és használati útmutató COMFORT, PREMIUM garázsajtó-hajtószerkezetekhez
Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaitteille COMFORT, PREMIUM
Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány COMFORT, PREMIUM
Руководство по монтажу и эксплуатации на приводы гаражных ворот COMFORT, PREMIUM
Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata COMFORT, PREMIUM
Instrucţiuni de montaj þi utilizare pentru sistem de acţionare pentru porţi de garaj COMFORT, PREMIUM
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir COMFORT, PREMIUM bílskúrshurðaopnara
de
en
fr
nl
no
sv
pl
cs
sl
it
pt
es
hu
fi
sk
rus
hr
ro
is
®
da
1 Yleiset turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Toimituksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Tuotteen yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6 Ovityypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6.1 Valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7 Tarvittavat työvälineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8 Oven käyttölaitteen kokoaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9 Kiskon kokoaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10 Hammashihnan kiristäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11 Kiskon asentaminen käyttölaitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Oven käyttölaitteen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12.1 Autotallinoven keskikohdan määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . .3
13 Keikautusosan kiinnityksen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
14 Käyttölaitteen kiinnittäminen keikautusosaan . . . . . . . . . . . . . . .4
15 Oven käyttölaitteen ripustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
16 Oven kiinnityksen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
17 Ovivarren kiinnittäminen ajovaunuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
18 Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
19 Valaistun seinäpainikkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
20 Valokennon asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
21 Käyttölaiteyksikön kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
22 Oven säätäminen ja testaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
23 Rajakytkimen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
24 Automaattisen turvatakaisinkelauksen testaaminen . . . . . . . . . .6
25 Käyttölaitteen ja kauko-ohjauksen / langattoman
seinänäppäimistön ohjelmoiminen (lisävaruste) . . . . . . . . . . . . . . . .6
26 Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
27 Oven käyttölaitteen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
28 Huomautuskyltin kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
29 Puhdistus ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30 Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.1 Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
30.2 Käsilähettimen pariston vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
31 Käyttölaitevalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
32 Käytöstä poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
33 Usein esitetyt kysymykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Diagnoositaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
34 Lisätarvikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
35 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
36 Varaosat / Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
37 Vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
fi 01/13
Yleiset turvaohjeet
Ennen kuin aloitat asennuksen:
Lue käyttöohjeet ja ennen kaikkea seuraavat turvaohjeet. Säilytä ohjeet uudelleen lukemista varten ja luovuta ne tarvittaessa edelleen uudelle omistajalle.
Seuraavat symbolit ovat sellaisten huomautusten edessä, jotka auttavat välttymään henkilö- tai esinevahingoilta. Lue nämä ohjeet huolellisesti.
Tärkeitä turvaohjeita
Ovikoneisto on luonnollisesti suunniteltu ja tarkastettu turvallista käyttöä silmällä pitäen. Turvallisuus voidaan taata kuitenkin vain, kun asennettaessa ja
käytettäessä noudatetaan tarkasti jäljessä olevia turvallisuusohjeita.
VARO
Henkilö- tai esinevahingot
VARO
Sähkövirrasta tai jännitteestä aiheutuva vaara
1
LUE ENSIMMÄISEKSI SEURAAVAT TURVALLISUUSOHJEET!
VAROITUS
- Oven on oltava tasapainotettu. Liikkumattomat tai jumittuneet ovet on korjatta-
va. Näissä tapauksissa autotallinovet, oven jouset, kaapelit, välilevyt, pidikkeet
ja kiskot ovat äärimmäisen jännityksen alaisia, mikä saattaa johtaa vakaviin
loukkaantumistapauksiin. Älä yritä irrottaa, liikuttaa tai suoristaa ovea, vaan
käänny huoltopalvelun tai vastaavan ammattihenkilön puoleen.
- Ovikoneistoa asennettaessa tai huollettaessa ei saa käyttää koruja, kelloja tai
väljää vaatetusta.
- Kiinnitakertumisesta aiheutuvien vakavien loukkaantumistapauksien vält-
tämiseksi, on kaikki oveen liitetyt vaijerit ja ketjut irrotettava ennen
ovikoneiston asentamista.
- Asennettaessa ja sähköliitäntää tehtäessä on noudatettava paikallisia raken-
nus- ja sähkömääräyksiä.
Tämä laite on suojausluokan 2 mukainen eikä tarvitse maadoitusta.
- Vaurioiden välttämiseksi erittäin kevyissä ovissa (esim. lasikuitu-, alumiini- tai
teräsovissa) on asennettava asianmukaiset vahvistukset.
Käänny tässä tapauksessa oven valmistajan puoleen.
- Oven automaattinen turvapalautus on testattava. Maassa olevan 50 mm
korkuisen esteen kohdatessaan ON autotallinoven PALATTAVA TAKAISIN.
Ovikoneiston epäasiallinen säätö saattaa johtaa sulkeutuvasta ovesta aiheutu-
viin vakaviin ruumiinvammoihin. Testi on toistettava kerran kuukaudessa ja
tarvittaessa tehtävä välttämättömät muutokset.
- Tätä laitteistoa ei saa asentaa kosteisiin eikä märkiin tiloihin.
- Käytössä ovi ei saa missään tapauksessa olla esteenä julkisilla
läpikulkuväylillä.
- Kaikkien käyttäjien muistuttamiseksi turvallisesta käytöstä, on valaistun seinä-
painikkeen viereen asetettava varoituskyltti lasten turvallisuuden
suojaamiseksi. Puristuksiinjoutumisesta huomauttavat varoituskilvet on
sijoitettava selvästi näkyville.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta ollaan varmoja, että he eivät leiki laitteen
kanssa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan luettuna)
käytettäväksi, jotka ovat rajoittuneita fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä kyvy-
iltään tai joilla ei ole kokemusta ja/tai käsitystä laitteesta, paitsi jos heidän tur-
vallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo heitä tai he ovat saaneet tältä
henkilöltä ohjeet laitteen käytöstä.
- Oven vaurioitumisen välttämiseksi on kaikki lukitsimet / lukot tehtävä toimet-
tomiksi.
- Tarvittaessa asennettavat ohjauslaitteet ON ASENNETTAVA siten, että ne
näkyvät ovelta ja siten, että lapset eivät pääse ulottumaan niihin.
Lapsien ei saa antaa leikkiä painikkeilla eikä radio-ohjaimilla. Ovikoneiston
väärinkäyttö saattaa johtaa vakaviin vammoihin.
- Ovikoneistoa saa käyttää VAIN, kun käyttäjä näkee koko ovialueen ja kun
ovialueella ei ole esteitä ja ovikoneisto on säädetty asianmukaisesti.
Kukaan ei saa kulkea oven läpi niin kauan kun ovi on liikkeessä. Lapsien ei
saa antaa leikkiä oven läheisyydessä.
- Manuaalista avausta saa käyttää vain rullakelkan irrottamiseksi käyttölaitteesta
ja - mikäli mahdollista - VAIN oven ollessa suljettuna.
- Punaista kahvaa ei saa käyttää oven auki- eikä kiinnivetämiseen.
- Ennen korjausten tekemistä tai suojuksien poistamista, on ovikoneisto erotetta-
va virtalähteestä.
- Tässä tuotteessa on muuntaja, jossa on erikoiskaapeli. Muuntajan rikkoutues-
sa, on sen vaihtaminen annettava vastaavan pätevän ammattitaitoisen
henkilökunnan tehtäväksi, joka vaihtaa sen alkuperäismuuntajaan.
- Hätäavausta käytettäessä saattaa ovi liikkua itsestään, jos jouset ovat heikot
tai murtuneet tai jos ovi ei ole tasapainossa.
- Hätäavauksen irrotuskahva on sijoitettava vähintään 1,8 m:n korkeudelle.
Nämä ohjeet on säilytettävä ehdottomasti tallessa.
Määräystenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu keinuvatoimisia ja osiin jakautuvia autotallinovia varten
yksityisalalla. Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöä varten, vaan ainoas-
taan käytettäväksi yksityisissä autotallinovissa, jotka on määritetty, suun-
niteltu ja soveltuvia yksittäiselle kotitaloudelle. Kaikenlainen käyttölaitteen
määräystenvastainen käyttö sisältää huomattavia tapaturmavaaroja.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta määräystenvastaisesta käytöstä.
Toimituksen sisältö
Tarkasta ennen asennusta, että toimitetut osat ovat täydelliset. Huomautus:
Numerointi koskee vain vastaavaa lukua.
Tuotekatsaus
Tästä kuvasta näet laitteiston eri asennusvaiheissa aina valmiiksi asen-
netun laitteiston kokonaiskuvan.
Osien yleiskatsaus
(käytölaitepää):
1. Käyttölaitepää 1x
2. Käsilähetin 2x
3. Kiskonpidike 2x
4. Tarvikepussi 1x
Osien yleiskatsaus (kisko):
5. Keikautusosan kiinnitin 1x
6. Oven kiinnitin 1x
7. Adapteri käyttölaitteen
hammaspyörään 1x
8. Kaareva ovivarsi 1x
9. Kiinnityssanka 2x
10. Ripustusraudat 2x
11. Kisko 1x
2
3
Ennen kuin aloitat
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Jos autotallissasi ei ole sivuovea, on asennettava ulkoinen hätäavaus.
Tämä mahdollistaa autotallinoven avaamisen käsin sähkökatkoksen aikana.
Ovityypit
A. Yksiosainen ovi, jossa on vain vaakasuora kisko.
B. Yksiosainen ovi, jossa on pysty- ja vaakasuora kisko – tarvitaan eri
tyinen ovenvarsi (E, The Chamberlain Arm™) ja valokenno, ”The
Protector System™”. Jälleenmyyjäsi auttaa sinua varmasti mielellään.
C. Moniosainen ovi, jossa on käyrä kisko ovenvarren liittäminen.
D. Kippiovi – tarvitaan erityinen ovenvarsi (E, The Chamberlain Arm™)
ja valokenno, ”The Protector System™”. Jälleenmyyjäsi auttaa
sinua varmasti mielellään.
E. Erityinen ovenvarsi – The Chamberlain Arm™ käytettäväksi
ovityypeissä B ja D.
4
5
6
fi 02/13
Valmistelut
Tarkista ensiksi, onko ovesi tasapainotettu. Avaa ovi puolen väliin ja päästä
irti. Ovi ei saa nyt juurikaan liikahtaa itsetoimisesti, vaan jousivoiman on
pidäteltävä sitä ja sen on jäätävä tähän asentoon.
1. Autotallinoven kisko ON KIINNITETTÄVÄ kantavaan seinään ja/tai
kattoon varmasti ja tukevasti.
2. Jos autotallisi katto on vuorattu tai laudoitettu tms., tarvitaan mahdol-
lisesti lisäpidikkeitä ja kiinnityskiskoja (eivät kuulu toimituksen
sisältöön).
3. Jos autotallissasi ei ole erillistä sivuovea, on asennettava ulkoinen
hätäavaus.
Tarvittavat työkalut
6.1
7
Werkzeugliste:
Leiter
Markierungsstift
Zange
Bohrmaschine
Hammer
Ratsche
Metallsäge
verschiedene Bohrer
(8, 6, 5, 4.5 mm)
Ringschlüssel
Wasserwaage
Schraubendreher
Maßband
Kiinnitystarvikepussi
1. litteäkupukantaruuvi
6x80mm 1x
2. lukkomutteri M6 1x
3. kuusioruuvi 4x
4. Mutteri M6 4x
5. pultti 1x
6. neulasokka 1x
7. ruuvi ST6 x 50mm 4x
8. ruuvi ST6,3 x 18mm 2x (4x)
9. ruuviankkuri 4x
1. ovenkamanakiinnike
2. ketju
3. kisko
4. tavaravaunu
5. liitoskappale
6. kiinnityssinkilä
7. ripustusrauta
8. verkkojohto
9. käyttöyksikkö
10. lukituksenavaaja
11. suora työntövarsi
12. taivutettu työntövarsi
13. ovenkiinnike
fi 03/13
Ovikoneiston asennus
Tärkeitä ohjeita varmaa asennusta varten.
Noudata kaikkia asennusohjeita.
Väärä asennustapa saattaa aiheuttaa vakavia
loukkaa tumisia.
Kiskon kokoaminen
Kisko on pitkälti esiasennettu ja koostuu 3 osasta. Etuosassa (A) on rul-
lakelkka, työntövarsi, lukituksenirrotuskahva, ohjausrulla sekä kamanakiin-
nike hammashihnankiristimellä. Takimmaisessa osassa (B) ovat käyttöak-
selin kiinnitin ja ketjupyörä. Aseta etummainen ja takimmainen kisko-osa
peräkkäin.
1. Poista hammashihnansta nippusiteet.
2. Vedä kisko-osat toisistaan erilleen niin, että molemmille välikap-
paleille (C) jää rako. Kisko on suunniteltu siten, että välikappaleet
on vaivaton asettaa paikoilleen. Työnnä 2 liitoskappaletta (D) kisko-
osien saumakohtien yli merkintään asti. Taivuta peltinipat ulospäin
sopivalla työkalulla liitoskappaleiden varmistamiseksi. Kiskon asen-
nus on nyt valmis.
Hammashihnan kiristäminen
Kiristä kiskon hammashihnana sen verran, että jousi (1) litistyy vain noin
puoleenväliin.
Jousen on voitava joustaa käytössä.
8
9
10
Kiskon asentaminen käyttölaitteeseen
1. Tarkkaile, onko hammashihna hammasrattaalla. Mikäli hammashihna on
kuitenkin luiskahtanut kokoamisessa, löysää hammashihnan kiristys,
pane se päälle ja kiristä uudelleen.
2. Käännä kisko (1) ympäri ja työnnä hammaspyöräpuolen (2) kanssa
kokonaan käyttölaitteeseen (3).
3. Kiinnitä kisko molemmilla kiinnityssinkilöillä (4) ja ruuveilla (5) käyt-
tölaitteeseen.
Valinnainen:
Kokonaispituuden lyhentämiseksi 140 mm:iin, voidaan käyttölaite kiinnit-
tää 90° verran siirrettynä, kuten näytetään kuvassa 11. Tämä mahdollis-
taasisäänpääsyn ja ohjelmoinnin sivulta. Poista sitä varten kytkimet ja
asenna ne toiseen suunniteltuun kiinnittimeen. Poista kumitulpat pois-
taaksesi tiivisteen johdinlähdöstä. Siirry sitten´eteenpäin vaiheeseen 3.
Näin asennus ovikoneistoon on valmis
11
Ovikoneiston asennus
Autotallinoven keskikohdan
määrittäminen
Tehtäessä töitä pään yläpuolella, on silmien suojaamiseksi käytettävä suo-
jalaseja. Oven rikkoutumisen välttämiseksi on kaikki lukituslaitteet / lukot
tehtävä toimettomiksi.
Vakavien loukkaantumisien välttämiseksi on ennen asennusta irrotettava
kaikki oveen kiinnitetyt vaijerit ja ketjut. Ovikoneisto on asennettava vähin-
tään 2,1 m:n korkeudelle lattiasta.
Merkitse ensiksi oven keskikohta (1). Vedä tästä pisteestä alkaen viiva kat-
toon asti.
Jatka kattoasennusta varten tätä viivaa katon keskikohtaa (2) pitkin suo-
rakulmassa oveen nähden. Pituus n. 2,80 m.
Ovenkamanakiinnikkeen asennus
HUOMAUTUS: Ovenkarmin ylimmän kohdan ja kiskon väli saa olla korkein-
taan 50 mm.
Ovityypistä riippuen nousee ovenkarmi muutaman sentin ovea avattaessa.
Tämä on huomioitava, jotta ovi ei hankaa myöhemmin kiskoon.
A. Seinäkiinnitys:
Kamanakiinnike (1) asetetaan keskelle pystysuoraa keskiviivaa (2); tällöin
sen alareuna on vaakasuorassa linjassa. Merkitse kamanakiinnikkeen kaik-
ki reiät. Poraa aluksi reikiä 4,5 mm:n poralla ja kiinnitä kamanakiinnike puu-
ruuveilla (3).
HUOMAUTUS: Jos asennus tapahtuu betonikattoon / betoniseen ovenka-
manaan, on käytettävä mukana toimitettuja betoniankkureita (4) ja ruuveja
(3). Porareiän koko betonissa: 8mm.
B. Kattokiinnitys:
Vedä pystysuora keskiviiva (2) kattoon asti ja jatka sitä n. 200 mm kattoa
pitkin. Aseta kamanakiinnike (1) keskiöidysti pystysuoran merkin päällä 150
mm etäisyydelle seinästä. Merkitse kamanakiinnikkeen kaikki reiät. Poraa
reiät 4,5 mm:n poralla kiinnitä kamanakiinnike puuruuveilla (3).
Käyttölaitteen kiinnittäminen kamanaan
Saattaa olla välttämätöntä asettaa käyttölaite väliaikaisesti
korkeammalle, jotta moniosaisissa ovissa kisko ei törmää
jousiin. Käyttökoneisto on tällöin tuettava hyvin (tikkaat) tai
toisen henkilön on pideltävä sitä. Aseta käyttöyksikkö autotallin
lattialle kamanakiinnikkeen alle. Nosta kiskoa siten, että kiinnityskappaleen
reiät ja kamanakiinnikkeen reiät tulevat kohdakkain. Työnnä ruuvi (1)
reikien läpi ja varmista mutterilla (2).
12
12.1
13
14
fi 04/13
Ovikoneiston ripustaminen
Avaa ovi kokonaan, aseta ovikoneisto oven päälle (kuva A).
Aseta puunpala /pahvinpala merkityn kohdan (X) alle.
Koneisto on kiinnitettävä lujasti autotallin kantavaan rakenteeseen.
Seuraavassa näytetään kolme asennusesimerkkiä (kuva B), mutta saattaa
olla, ettei mikään niistä sovi täsmälleen omaan järjestelmääsi.
Riippukannattimet (1) tulee asentaa kulmittain tukevuuden aikaansaamis-
eksi. Ennen koneiston asennusta kiinnitetään rapattuihin, verhoiltuihin ja
päällystettyihin kattoihin tukeva metallikannatin rakenteelliseksi tueksi (ei
kuulu toimitukseen). Betonikattoon kiinnitettäessä käytä toimitukseen kuu-
luvia betoniankkureita (3). Mittaa koneiston kummaltakin puolelta etäisyys
kantavaan rakenteeseen (tai kattoon).
Leikkaa molemmat riippukannattimen osat tarvittaviin mittoihin. Tasoita
kummankin kannattimen toinen pää ja taivuta tai kierrä siten, että se
sopii kiinnityskulmiin. Varo taivuttamasta kannattimen reikien kohdalta.
Poraa 5mm ohjausreiät kantaviin rakenteisiin (tai kattoon).
Kiinnitä kannattimet rakenteisiin puuruuveilla (4). Nosta koneistoa ja kiinnitä
kannattimiin ruuvilla ja mutterilla (5). Varmista, että kisko on keskellä ovea.
POISTA lauta. Avaa ovi käsin. Jos ovi osuu kiskoon, kiinnitä päätykannatin
ylemmäs. Voitele kiskon (6) alapinta kiskorasvalla.
Huolehdi, että kisko kulkee katossa vaakasuorassa.
Etäisyyttä voidaan sovittaa annettujen reikävälien avulla.
Kattokiinnittimen ulkonevia päitä voidaan lyhentää
tarvittaessa.
Ovenkiinnikkeen asennus
Lamellinosto-ovien tai yksiosaisten ovien asennus:
Ovenkiinnikkeessä (1) on useampia kiinnitysreikiä. Aseta ovenkiinnike
keskelle ylös oven sisäpuolelle kuvan osoittamalla tavalla. Merkitse reiät ja
ruuvaa ovenkiinnike kiinni.
Asennuskorkeudet:
1. Yksiosainen ovi tai lamellinosto-ovi yhdellä ohjauskiskolla:
etäisyys oven yläreunaan 0 - 100 mm.
2. Lamellinosto-ovi kahdella ohjauskiskolla:
etäisyys oven yläreunaan 100 - 130 mm.
Huomautus: Kiinnityskohta ovessa on oltava joko kehikossa tai lujaan
kohtaan ovilamellia. Tarvittaessa on porattava lävitse ja ruuvattava kuvan A
osoittamalla tavalla (ei mukana).
15
16
Ovivarren kiinnittäminen ajovaunuun
Suora ovivarsi on jo esiasennettu.
Vetämällä punaisesta kahvasta ajovaunun lukitus avautuu hammas
hihnasta ja sitä voidaan liikuttaa käsin.
LUKITUKSEN AVAAMINEN:
1. Oven tulisi aina kun mahdollista olla kokonaan kiinni.
2. Vedä punainen hätälukituksen avaaja alaspäin.
LUKITSEMINEN:
Lukituksen avaamismekanismi estää ajovaunun automaattisen
uudelleenlukitsemisen. Paina vihreää nappia ajovaunussa
ja seuraavalla ovenliikkeellä järjestelmä lukitaan uudelleen.
Lukituksen hätäavauskahva on sijoitettava vähintään
1,8 m:n korkeudelle.
Hätäavaukseen viittaava keltainen ohjekilpi (tarra)
kiinnitetään ovenkahvan vaijeriin.
17
Sähköliitos
Henkilöiden vaarantamisen ja laitevaurioiden välttämiseksi, saa
ovikoneistoa käyttää vasta sitten, kun näissä ohjeissa sitä nimeno-
maan neuvotaan tekemään. Verkkopistokkeen on oltava jatkuvasti
vapaasti saavutettavissa virrankatkaisua varten.
Seinäohjaimen asennus
Asenna seinäohjain vähintään 1,5 m korkeuteen ja lasten ulottumattomiin
paikkaan, josta on näköyhteys autotallin oveen ja jossa se ei ole oven tai
ovikiskon tiellä. Ovenkoneiston väärinkäyttö voi johtaa vakaviin henkilö-
vahinkoihin auki tai kiinni liikkuvan oven vuoksi. Lasten ei saa antaa käyt-
tää seinäpainiketta eikä kaukosäädintä.
Seinäohjaimen takapuolella on kaksi pinnettä. Kuori noin 6mm eristettä
johtimesta. Erota johtimia tarpeeksi, jotta voit yhdistää punavalkoisen johti-
men päätepinteeseen (RED) ja valkoisen johtimen päätepinteeseen (WHT).
Kiinnitä painike autotallin sisäseinään toimitukseen kuuluvilla metalliruuveil-
la (3). Poraa 5mm reiät ja käytä ankkureita (6), jos asennat painikkeen ele-
menttiseinään. Sopiva paikka on sivuoven vieressä poissa lasten ulottuvil-
ta.
Vedä johdin ylös seinää ja kattoa pitkin autotallin ovikoneistoon. Käytä
eristettyjä niittejä (5) johtimen kiinnittämiseen.
Painikkeen käyttö:
Paina kertaalleen avataksesi tai sulkeaksesi oven. Paina uudelleen
pysäyttääksesi liikkuvan oven.
19
18
fi 05/13
Valopuomin asennus (lisälaite)
Ovikoneiston asennuksen ja säädön jälkeen voidaan asentaa valopuomi.
Asennusohjeet kuuluvat valopuomin toimituksen sisältöön. Lisävarusteena
saatavalla valopuomilla varmistetaan, että ovi on tai jää auki, heti kun
ovialueella on ihmisiä, varsinkin pieniä lapsia. Valopuomilla ajetaan
sulkeutuva ovi ylös tai avonainen ovi estetään sulkeutumasta, jos ovialueel-
la oleva henkilö katkaisee sensorinsäteen.
Valopuomia suositellaan varsinkin perheille, joissa on pieniä lapsia.
20
Käyttölaitteen kytkeminen
Ovikoneisto on kytkettävä paikallisten ohjesääntöjen ja määräysten
mukaisesti määräystenmukaisesti asennettuun suojattuun pistorasiaan.
HUOMAUTUS:
Kytkettäessä käyttölaite, syttyy käyttölaitteen valo myös hetkeksi.
Oven säätäminen ja testaus
Ovikoneistoa saa käyttää vain kun käyttäjä pystyy näkemään
koko ovialueen ja ovialueella ei ole esteitä ja ovikoneisto on
säädetty asianmukaisesti. Kukaan ei saa kulkea oven läpi niin
kauan kuin ovi on liikkeessä. Tarkista ennen ensimmäistä käyttöönottoa,
että kaikki laitteet, joita ei tarvita on tehty toimettomiksi. Poista kaikki asen-
nusapuvälineet ja työkalut oven heilahdusalueelta.
22
21
Rajasijainnin säätäminen
Rajasijainnit ovat asentoja, joissa ovi pysähtyy, kun sitä on liikutettu
ylöspäin tai alaspäin. Suorita seuraavat ohjelmointivaiheet säätääksesi
rajasijainnit. Käyttölaiteessa on kaksi nopeutta. Käyttölaitteen ohjelmisto
valitsee opettelemalla automaattisesti sopivan nopeuden. Kippiovet ja
yksiosaiset ovet kulkevat asetusten mukaisesti automaattisesti hitaalla
nopeudella. Ovet, joiden käyntireitti on lyhempi kuin 190 cm, kulkevat
samoin hitaasti.
JOHDANTO:
Autotallinovenavaaja on suunniteltu elektronisesti siten, että kaikki säädöt
yksinkertaistetaan, kuten esimerkiksi YLÖS- ja KIINNI-rajasijaintien
säätäminen. Tässä yhteydessä ohjauslaitteet ymmärtävät automaattisesti
tarvittavan voiman, jonka käyttölaite tarvitsee ajaakseen kohti tätä rajasi-
jaintia.
OHJE:
Ovi pysähtyy minkä tahansa esteen takia ylösajon aikana. Ovi kääntää
suunnan minkä tahansa esteen takia alaspäin ajon aikana. Käy sivustolla
www.chamberlain.eu tai skannaa älypuhelimellasi ohjeen kääntöpuolella
oleva koodi katsoaksesi lyhyen opastusvideon uudelle autotallinovenavaa-
jallesi.
23
OHJELMOINTINÄPPÄIMET:
Ohjelmointinäppäimet ovat irrotettavan päällyksen alla käyttölaitteen
kääntöpuolella (katso kuva 24).
1. Paina ja pidä painettuna suorakulmaista ohjelmointinäppäintä (YLÖS- ja
ALAS-näppäimen välissä) kunnes AUKI-näppäin alkaa vilkkua.
2. Paina ja pidä painettuna nyt YLÖS-näppäintä, kunnes haluttu YLÖS-
rajasijainti saavutetaan.
OHJE: YLÖS- ja ALAS-näppäimellä voidaan rajasijaintia säätää ja
korjata hyvin tarkasti.
3. Heti kun ovi on halutussa YLÖS-rajasijainnissa, paina uudestaan suo-
rakulmaista ohjelmointinäppäintä.
Käyttölaitevalo vilkkuu lyhyesti ja ALAS-näppäin alkaa nyt vilkkua.
4. Paina ja pidä painettuna nyt ALAS-näppäintä, kunnes haluttu KIINNI-
rajasijainti saavutetaan. Varmista, ettei se aja liian kauas eikä kisko taivu
ylöspäin.
OHJE: YLÖS- ja ALAS-näppäimellä voidaan rajasijaintia säätää ja
korjata hyvin tarkasti.
5. Heti kun ovi on halutussa KIINNI-rajasijainnissa, paina uudestaan
suorakulmaista ohjelmointinäppäintä.
Käyttölaitteen valaistus vilkkuu lyhyesti ja YLÖS-näppäin alkaa uud-
estaan vilkkua.
6. Paina YLÖS-näppäintä. Kun ovi on saavuttanut säädetyn rajasijainnin
YLÖS, alkaa ALAS-näppäin vilkkua.
OHJE: Jos ovi ei aja kohti YLÖS-rajasijaintia, on ohjelmointi epäonnis-
tunut. Suorita se silloin uudestaan alkaen vaiheesta 1. Jos ovi ei kulje
riittävän pitkälle, lue kappale 33 ”Usein esitetyt kysymykset”.
7. Paina ALAS-näppäintä. Ovi kulkee nyt säädettyyn KIINNI- sijaintiin.
Ohjelmointi on saatettu päätökseen.
Lisävarusteet (valinnainen)
A. Liitäntä käyntiovelle ovessa
Avaa päällys. Sen takana on pikaliitosliittimet.
Kytke ovikellon johto pikaliitosliittimiin 4 ja 5.
B. Liitäntä vilkkuvalolle
Vilkkuvalo voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan.
Kytke vastaava johto pikaliitosliittimiin 6 ja 7.
C. Toinen pysähdys
Toiminnon kuvaus:
Toinen pysähdyssijainti on ovityypistä riippuen jalankulkijalle oven
osittaista avaamista varten, tuuletustoimintaan tai oven osittaiseen
avaamiseen kotieläimiä varten. Toinen pysähdys on säädettävissä
mihin tahansa ovisijaintiin autotallinoven molempien rajasijaintien
sisällä.
Aktivointi:
OHJE: Kaikissa ohjelmointivaiheissa, joissa tulee painaa näitä
näppäimiä samanaikaisesti, on ehdottomasti kiinnitettävä huomiota
siihen, että se tehdään huolellisesti. Jos muut kuin määritellyt
näppäimet vilkkuvat samanaikaisesti painamisen jälkeen, irrota
käyttölaite muutamaksi sekunniksi verkosta. Aloita ohjelmointi sen
jälkeen uudelleen.
1. Liikuta ovea käsilähettimen tai seinäkonsolin avulla haluttuun
toiseen pysähdykseen.
2. Valitse yksi vielä varaamaton näppäin käsilähettimessäsi.
3. Paina samanaikaisesti suorakulmaista ohjelmointinäppäintä ja
YLÖS-näppäintä 3 sekuntia ja odota käyttölaitevalon vilkkumista.
Paina sitten aikaisemmin käsilähettimessä valittua näppäintä.
Uusien käsilähettimien opettamiseksi, aloita uudelleen vaiheesta 1.
Deaktivointi:
1. Liikuta ovea KIINNI-sijaintiin.
2. Paina samanaikaisesti suorakulmaista ohjelmointinäppäintä ja
YLÖS-näppäintä 3 sekuntia ja odota käyttölaitevalon vilkkumista.
D. Automaattinen sulkeminen
Toiminnon kuvaus:
Chamberlainin turvavalokennon tulee olla asennettuna EN60335-1-
95:n mukaisesti.
Aktivointi:
Paina samanaikaisesti suorakulmaista ohjelmointinäppäintä ja ALAS-
näppäintä kunnes käyttölaitevalo vilkkuu. Paina YLÖS-näppäintä
kerran = 10 sekunnin laskenta-aika. Mahdollista aina 180 sekuntiin
saakka (18x painaminen). Ohjelmoinnin saattamiseksi päätökseen,
paina suorakulmaista ohjelmointinäppäintä. Sen ajan, joka kuluu
sulkemistapahtumaan, vilkkuu ALAS-näppäin.
Deaktivointi:
Paina samanaikaisesti suorakulmaista ohjelmointinäppäintä ja ALAS-
näppäintä kunnes käyttölaitevalo vilkkuu. Ohjelmoinnin saattamiseksi
päätökseen, paina suorakulmaista ohjelmointinäppäintä.
fi 06/13
Automaattisen turvapaluun testaus
Automaattinen turvapalautus on testattava. Koskettaessaan
maassa olevaa 50 mm:n korkuista estettä, on autotallinoven
ajettava takaisin. Ovikoneiston epäasianmukainen säätö
saattaa johtaa sulkeutuvasta ovesta aiheutuviin vakaviin ruumiinvammoihin.
Testi on suoritettava kerran kuussa ja tarvittaessa tehtävä välttämättömät
muutokset.
Estetesti:
Aseta 50 mm korkea este (1) maahan autotallinoven alle. Aja ovea
alaspäin. Oven on palattava takaisin koskettaessaan estettä. Jos ovi
pysähtyy kosketuksesta, ei ovi aja tarpeeksi alas. Tässä tapauksessa
molemmat pääteasennot on ohjelmoitava uudelleen.
Jos ovi palaa takaisin koskettaessaan 50 mm korkeaa estettä, poista este
ja anna oven sulkeutua ja avautua kerran kokonaan. Ovi ei saa palata
takaisin, kun se saavuttaa oven aseman ‚Suljettu’. Jos se ajaa kuitenkin
takaisin, on molemmat pääteasennot ohjelmoitava uudelleen.
Avautumisen testaus:
Aseta oven keskiosaan 20 kg:n paino. Ovi ei saa ajaa ylös.
Koneiston ja ohjelmointi / 2-toimintoinen
kaukosäädin (lisälaite)
Käytä ovikoneistoa vain, kun näet oven kokonaan, sen liikerata on
vapaa esteistä ja koneisto on säädetty oikein. Kukaan ei saa kulkea
autotallin ovesta, kun ovi on aukeamassa tai sulkeutumassa.
Älä anna lasten käyttää (mahdollisia) painikkeita tai kaukosäädintä tai
leikkiä autotallin oven läheisyydessä.
Autotallinovenkäyttölaitteen vastaanottimeen ja langattomaan ohjaimeen
on ohjelmoitu sama koodi. Hankittaessa lisää langattomia ohjaintarvikkeita
on autotallinoven käyttölaite ohjelmoitava vastaavasti, jotta se vastaa uut-
taa langattoman ohjauksen koodia.
Vastaanottimen ohjelmointi käsilähettimen lisäkoodeille tapahtuu
keltaisen pyöreän opetusnäppäimen avulla.
1. Paina keltaista opetusnäppäintä käyttölaitteessa ja päästä se irti.
Opetusnäyttö palaa keskeytyksettä 30 sekunnin ajan (1).
2. Pidä sen käsilähettimen näppäintä painettuna, jolla haluat vastedes
ohjata autotallinoveasi (2).
3. Päästä näppäin irti heti kun käyttölaitevalo vilkkuu. Koodi on opetettu.
Nyt käyttölaite toimii, kun näppäintä käsilähettimessä painetaan. Jos
päästät käsilähettimen näppäimen irti, ennen kuin käyttölaitevalo
vilkkuu, ei käyttölaite opi koodia.
Poista kaikki käsilähetinkoodit
Ei-toivotun koodin poistamiseksi käytöstä tulee kaikki koodit ensin poistaa:
Paina keltaista näppäintä käyttölaitteessa niin kauan, kunnes valaistu
opetusnäyttö sammuu (n. 10 sekuntia). Siten on kaikki etukäteen opetetut
koodit poistettu. Jokainen haluamasi käsilähetin ja jokainen avaimeton
sisäänkäyntijärjestelmä tulee ohjelmoida uudestaan.
26
24
25
fi 07/13
Ohjeet:
- Kun valokennon näkymä on peitetty, nollataan alaskulkuaika jälleen
(alkaa alusta).
- Automaattinen sulkeminen ei toimi toisen sijainnin pysähdyksessä.
- Autotallinoven käyttölaitteen tulee olla saavuttanut AUKI-rajasijainti
automaattisen sulkemisen aktivoimiseksi.
Vianmääritys:
Ongelma: käyttölaite ei toimi enää ilman valokennoa.
Ratkaisu: Ei vika. Oikein. Valokenno on välttämättä pakollinen heti
kuin se on kerran kytketty.
E. Käsilähetinnäppäinten varaaminen YLÖS-, SEIS- tai
KIINNI-toimintoja varten
Toiminnon kuvaus:
Jokainen käsilähettimen näppäin voidaan varata AUKI, SEIS tai
KIINNI-käskylle.
AUKI:
Paina keltaista opetusnäppäintä ja AUKI-näppäintä samanaikaisesti,
kunnes ledi syttyy. Paina nyt käsilähettimessä sitä näppäintä, joka
sisältää AUKI-käskyn ja odota, kunnes käyttölaitevalaistus vilkkuu.
SEIS:
Paina keltaista opetusnäppäintä ja suorakulmaista ohjelmointinäppäin-
tä samanaikaisesti, kunnes ledi syttyy. Paina nyt sitä näppäintä
käsilähettimessä, joka sisältää SEIS-käskyn ja odota, kunnes
käyttölaitevalo vilkkuu.
KIINNI:
Paina keltaista opetusnäppäintä ja ALAS-näppäintä samanaikaisesti,
kunnes ledi syttyy. Paina nyt käsilähettimessä sitä näppäintä, jonka
tulee sisältää KIINNI-käskyn ja odota, kunnes käyttölaitevalo vilkkuu.
F. Langattomasti ohjattu avaimeton sisäänkäyntijärjestelmä
(vain 747REV- langattomalla koodilukolla):
Käytä ovea henkilökohtaisella 4-kohtaisella numerokoodilla.
G. Väliaikainen sisäänkäynti (vain 747REV- langattomalla koodilukolla):
Voidaan ohjelmoida väliaikainen koodi rajoitettua sisäänkäyntiä varten
(aikarajoitus tai rajoitettu määrä avaustapahtumia).
H. Sulkemistoiminto yksittäisen näppäimen avulla
(vain 747REV- langattomalla koodilukolla):
Ilman sisäänkäyntikoodia ovi voidaan sulkea joka asennosta
(ei avattu).
I. myQ (vain 830REV:n internet-liitännän ”yhdyskäytävän” kautta):
Mahdollistaa autotallinoven käytön internetin tai yhteensopivan
matkapuhelimen kautta.
J. Autotallinovivahti (vain 829REV-autotallinovivahdin kanssa):
Tarjoaa näköön (ledin avulla) ja ääneen perustuvan valvonnan
ovisijainnista. Ovi voidaan sulkea myös tästä laitteesta.
K. Laser Park Garage Sensor – lasertoiminen autotallin
pysäköintianturi
(valokennot ja lasertoiminen Laser Park Sensor pysäköintianturi
tarpeen)
Pikaliittimet 2 ja 3
(saatavilla noin heinäkuusta 2013 alkaen)
Ovikoneiston ohjaus
Oven automaattinen avaaminen/ sulkeminen:
Seuraavilla laitteilla voidaan aktivoida ovikoneisto:
• Käsilähetin: Paina näppäintä, kunnes ovi lähtee liikkeelle.
• Seinäkytkin (mikäli tämä lisälaite on asennettu): Paina painiketta,
kunnes ovi lähtee liikkeelle.
Oven avaaminen käsin (käsikäyttö):
Mikäli mahdollista, oven tulisi olla täysin kiinni. Heikoista tai
viallisista jousista johtuen, saattaa ovi pudota yhtäkkiä kiinni,
mikä saattaa aiheuttaa esinevahinkoja tai vakavia
ruumiinvammoja.
LUKITUKSEN PÄÄSTÖ: Vedä lyhyesti punaista kahvaa alaspäin.
Avaa sitten ovi käsin. Ovea ei saa avata/sulkea vaijerista vetämällä!
LUKITSEMINEN: Lukituksen avausmekanismi estää sen, ettei ajovaunu
lukitu automaattisesti uudestaan. Paina vihreää nuppia ajovaunussa ja jär-
jestelmä lukitaan seuraavalla ovenliikkeellä.
Toimintojärjestys
Käytettäessä ovikoneistoa radio-ohjauksella tai seinäkytkimellä:
- sulkeutuu ovi, jos se oli täysin auki,
- avautuu ovi, jos se oli suljettu,
- pysähtyy ovi, jos se juuri avautuu tai sulkeutuu,
- liikkuu ovi vastakkaiseen suuntaan kuin juuri sitä ennen suorittu liike,
jos se on osittain auki,
- ajaa ovi takaisin avoimeen oven asentoon, jos se törmää sulkeutues-
saan esteeseen,
- pysähtyy ovi, jos se avautuessaan törmää esteeseen.
- Valopuomi (saatavana lisävarusteena): Valopuomilla ajetaan sulkeutu-
va ovi ylös tai avonainen ovi estetään sulkeutumasta, jos ovialueella
oleva henkilö katkaisee sensorinsäteen.
- MONITOIMINTOINEN SEINÄOHJAIN
Paina isoa painiketta (1) kertaalleen avataksesi tai sulkeaksesi oven.
Paina uudelleen pysäyttääksesi liikkuvan oven.
Valaistuksen käyttö
Paina LIGHT-painiketta (2) koneiston valaistuksen kytkemiseksi päälle
tai pois. Kun ovea avataan tai suljetaan, tällä painikkeella ei ole vaikutusta
koneiston valaistukseen. Kun kytket valon päälle ja käynnistät sitten
koneiston, valo palaa 2 minuutin ajan. Paina painiketta uudelleen sam
muttaaksesi valon aikaisemmin.
Käyttölaitteen valo kytkeytyy päälle seuraavissa tapauksissa:
1. ovikoneiston ensimmäinen päällekytkeminen (hetkeksi)
2. sähkövirran syötön katkeaminen (hetkeksi)
3. aina kun ovikoneisto kytketään päälle.
Valo sammuu automaattisesti jälleen 2,5 minuutin kuluttua.
Kiinnitä varoitustarrat
(Ks. kuva 28)
fi 08/13
Puhdistus ja huolto
Verkkopistoke on vedettävä irti aina ennen kaikkia
ylläpito- ja huoltotöitä sekä ennen puhdistusta.
Sähköiskuvaara!
Ovikoneiston hoito
Asianmukainen asennus takaa ovikoneiston optimaalisen toiminnan ja mini-
maaliset huoltotyöt. Lisävoitelua ei tarvita. Karkea lika liukukiskossa saattaa
heikentää toimintoa ja se on poistettava.
Puhdistus
Käyttöyksikkö, seinäkytkin ja käsilähetin puhdistetaan pehmeällä, kuivalla
pyyhkeellä.Nesteitä ei saa käyttää.
Huolto
Laitteisto, varsinkin kaapelit, jouset ja kiinnitysosat on
tarkastettava usein mahdollisten kulumiseen ja vaurioitu-
miseen sekä huonoon tasapainotukseen viittaavien merkkien
varalta. Laitetta ei saa käyttää, jos on tehtävä korjaus- tai säätötöitä, sillä
laitteessa oleva vika tai väärin tasapainotettu ovi saattavat aiheuttaa
loukkaantumisia.
Kerran kuussa:
Automaattinen turvapalautus testataan uudelleen ja säädetään
tarvittaessa.
• Ovea käytetään käsin. Jos ovi ei ole tasapainotettu tai se on jumit-
tunut, käänny huoltopalvelun puoleen.
• Oven täydellinen avautuminen ja sulkeutuminen tarkastetaan.
Rajakatkaisin ja/tai voima säädetään tarvittaessa uudelleen.
Kaksi kertaa vuodessa:
• hammashihnana kireys tarkastetaan. Tätä varten on rullakelkka erotettava
ensiksi käyttölaitteesta. Ketjun kireys sovitetaan tarvittaessa.
Kerran vuodessa: (Ovessa)
• Ovirullat, laakerit ja nivelet voidellaan.
Ovikoneistoa ei tarvitse enää välttämättä rasvata.
Rajakytkimen ja voiman säätö:
Nämä säädöt on tarkastettava käyttölaitetta asennettaessa ja säädöt on
tehtävä asianmukaisesti. Sääolosuhteista johtuen saattaa ovikoneiston
toiminnoissa ilmetä vähäisiä muutoksia, jotka on korjattava uudelleen sää-
tämällä. Tämä voi tapahtua ennen kaikkea ensimmäisenä käyttövuotena.
Noudata huolellisesti rajakytkimen ja vetovoiman säätöohjeita katso kohta
ja testaa automaattinen turvapalautus jokaisen uudelleensäädön
jälkeen.
30
30.1
28
29
27
Käsilähettimen paristojen vaihtaminen
Käsilähettimen paristo:
Käsilähettimen paristoilla on erittäin pitkä käyttöikä. Lähettimen kantavuu-
den lyhentyessä on paristot vaihdettava. Paristot eivät kuulu takuun piiriin.
Huomioi tätä varten akkuja koskevat huomautukset:
Akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Jokainen kuluttaja on velvoitettu itse huolehtimaan paristojen toimittamises-
ta asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Älä lataa paristoja koskaan uudelleen, ne eivät sovellu siihen.
Räjähdysvaara!
Pidä paristot lasten ulottumattomista, älä oikosulje tai pura niitä.
Jos olet niellyt pariston, hakeudu välittömästi lääkäriin.
Puhdista tarvittaessa paristo- ja laitekontaktit ennen pariston asettamista.
Tyhjentyneet paristot on poistettava välittömästi laitteesta! Lisääntynyt vuo-
tovaara!
Älä altista paristoja koskaan liian kuumille lämpötiloille, kuten auringonpais-
teelle, tulelle tai vastaaville!
Uhkana on lisääntynyt vuotovaara!
Vältä kontaktia ihon, silmien ja limakalvojen kanssa.
Huuhtele paristohapon kanssa kosketuksiin joutuneet kohdat runsaalla
kylmällä vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti.
Käytä ainoastaan samantyyppisiä paristoja, älä käytä erityyppisiä tai käytet-
tyjä ja uusia paristoja sekaisin.
Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaa, niin poista paristot.
Pariston vaihto:
Avaa pariston vaihtamiseksi kotelo ruuvivääntimellä kääntöpuolelta. Nosta
päällys ja sen alla oleva ohjain ulos. Työnnä paristoa sivuttain ja ota se
pois. Huomioi napaisuus uutta paristoa sisään työnnettäessä.
Kokoa käsilähetin uudestaan.
HUOMIO!
Paristojen epäasiallinen vaihto aiheuttaa räjähdysvaaran.
Vaihto ainoastaan samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiin (10A20-WH).
Käyttölaitevalo
Ledi-käyttölaitevalolla on hyvin pitkä elinikä ja se on
huoltovapaa. Valopäällystä ei voida ottaa pois.
31
Käytöstäpoistaminen
Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista. Ne voidaan hävit-
tää viemälle ne paikallisiin kierrätysastioihin. Eurooppalaisen direktiivin
2002/96/EY mukaisesti koskien vanhoja sähkölaitteita tulee tämä laite pois-
taa käytöstä asianmukaisesti käytettävien materiaalien uuudelleenkäytön
takaamiseksi. Näistä käytöstä poistamisen mahdollisuuksista antaa tietoja
kunnan tai kaupungin hallinto.
32
fi 09/13
Usein esitettyjä kysymyksiä
1. Ovikoneisto ei kytkeydy radio-ohjauksella:
Onko käyttölaite kytketty sähkönsyöttöön? Jos pistorasiaan liitetty
lamppu ei syty, tarkista varoke tai ylikuormitussuoja. (Jotkut pis-
torasiat kytketään seinäkatkaisijalla.)
Onko kaikki ovenlukitukset estetty?
Katso turvaohjeet.
Koita toimiiko lähetin uudella paristolla.
Jos käytössä on kaksi tai useampi käsilähetin, joista vain yksi toimii,
niin silloin on tarkistettava vastaanottimen ohjelmointi.
Onko oven alla lunta / jäätä? Tällöin ovi on jäätynyt luultavasti maa-
han kiinni. Poista kaikki esteet.
Luultavasti oven jousi on viallinen. Tämä on annettavan alanyrityksen
vaihdettavaksi.
2. Käsilähettimen kantoetäisyys on liian lyhyt:
Onko paristo paikallaan? Laita uusi paristo.
Kokeile radio-ohjausta toisessa paikassa ajoneuvoa.
Kantoetäisyys pienenee metalliovissa, alumiini- tai metallisverhouksissa.
3. Ovi ajaa ilman näkyvää syytä ylös:
Onko ovella jokin este? Vedä käsitoimista avausta ja avaa ovi käsin.
Jos ovi ei ole tasapainossa tai se on jumittunut, käänny
huoltopalvelun puoleen.
Käyttölaitteen veto/työntövoima ja liikkumarata on ohjelmoitava
uudelleen.
Puhdista jää ja lumi oven sulkeutumisalueelta.
Jos ovi ajaa takaisin saavutettaessa oven asento ‚Suljettu’, on tämän
ovenasennon rajakytkin säädettävä uudelleen. Automaattinen turva-
palautus on testattava aina uudelleen jokaisen säätötyön päätyttyä:
Satunnainen pääteasentojen uusi säätäminen ei ole epätavallista.
Oven rata saattaa muuttua varsinkin sääolosuhteista johtuen.
4. Autotallinovi aukeaa ja sulkeutuu itsetoimisesti:
Kaikki käsilähettimet poistetaan ja ohjelmoidaan uudelleen.
Katso kohta 25.
Onko kauko-ohjaimen näppäin jumittunut asentoon “PÄÄLLE”?
Käytä vain alkuperäisiä kauko-ohjaimia! Muiden valmistajien tuotteet
aiheuttavat häiriöitä.
Kauko-ohjauksen näppäintä on painettu vahingossa (esim. laukussa).
Seinäkytkimen kaapeli on rikkoutunut (poista testataksesi).
Jokin käyttölaitteeseen kytketty lisälaite laukaisee toiminnon
(poista testataksesi).
5. Ovi ei sulkeudu kokonaan:
Käyttölaitteen liikkumarata on ohjelmoitava uudelleen. Mekaaniset
rakenneosat, esim. oven työntövarret ja kiinnittimet on tarkastettava
mahdollisten muutosten varalta. Jokaisen ovenasennon ‘Sulkeutunut’
uudelleensäädön jälkeen on automaattisen turvapalau tuksen toiminto
tarkastettava uudelleen.
33
30.2
fi 10/13
6. Ovi tosin avautuu, mutta ei sulkeudu:
Mikäli valopuomi on asennettu, on se tarkastettava. Jos valopuomin
LED vilkkuu, on valopuomin suuntaa korjattava.
Käsilähettimen ja seinäkytkimen toiminta on tarkastettava.
7. Käyttölaitteen valo ei syty:
Avaa tai sulje ovi. Valo jää 2,5 minuutiksi päälle.
Erota käyttölaite verkosta ja kytke jälleen. Valo syttyy muutamaksi
sekunniksi.
Ei virtaa.
8. Käyttölaitteen valo ei kytkeydy päältä pois:
Erota käyttölaite lyhyesti sähkönsyötöstä ja yritä uudelleen.
2,5 minuuttia ei ole vielä kulunut.
9. Moottori surisee tai käy hetken, mutta ei sitten toimikaan:
Autotallinoven jouset ovat rikki. Sulje ovi ja irrota rullakelkka käyt-
tölaitteesta kahvasta vetämällä (käsitoiminen avaus). Sulje ja avaa
ovi käsin. Jos ovi on tasapainotettu asianmukaisesti, pitelevät ovi-
jouset itse sitä kaikissa ovenliikeradan kohdissa. Ellei näin tapahdu,
käänny asianomaisen huoltopalvelun puoleen.
Jos tämä ongelma esiintyy ensimmäisellä käyttöönottokerralla, on ovi
mahdollisesti lukittu. Estä ovenlukitus.
Irrota käyttölaite ovesta ja yritä ilman ovea. Jos ovi on kunnossa,
ohjelmoi käyttölaitteen nosto-/työntövoima ja liikerata uudelleen.
10. Käyttölaite pyörii vain yhteen suuntaan:
Ovenjouset ovat mahdollisesti rikki tai ovi liikkuu jäykästi
jompaankumpaan suuntaan.
Jos ovi on kunnossa, ohjelmoi käyttölaitteen nosto-/työntövoima ja
liikerata uudelleen.
11. Hammashihnana kolisee kiskoa vasten:
Muuta hammashihnanan kireyttä. Useimmiten syynä on liian kireä ketju.
Kiskon kiristyslaitteen jouset eivät saa puristua täysin kokoon.
Ovi ei kulje tasaisesti ja se aiheuttaa käyttölaitteen värähtelyä.
Korjaa oven kulkua.
12. Oven käyttölaite ei käynnisty sähkökatkoksen takia:
Erota rullakelkka käyttölaitteesta kahvasta vetämällä (käsitoiminen
avaus). Ovi voidaan nyt avata ja sulkea käsin. Kun ovikoneisto
aktivoidaan uudelleen, kytkeytyy jälleen myös rullakelkka.
Mikäli ulkoinen hätäavaus on asennettu, erottaa se
sähkökatkostapauksessa hätäavauksella autotallin ulkopuolelta rul-
lakelkan käyttölaitteesta.
13. Ovi vaihtaa suuntaa sen jälkeen, kun voima opetettiin:
Tarkasta taipuuko kisko. Käyttölaite vaatii paljon voimaa oven liikut-
tamiseen. Korjaa ovi ja asenna asianmukaisesti.
Ovi on erittäin raskas tai huonossa kunnossa.
Ota yhteys asiantuntijaan.
14. Kisko käyttölaitteessa taipuu:
Ovi on raskas, erittäin raskas tai huonossa kunnossa.
Ota yhteys asiantuntijaan.
Liikkeen aikana heilahteleva kisko on merkki epätasaisesti toimivasta
ovesta ja jatkuvasti vaihtuvasta voimankäytöstä. Ota yhteys alanam-
mattilaiseen, voitele ovi tarvittaessa. Ripustimen lisääminen kiskoon
saattaa auttaa.
15. Käyttölaite “käy” (moottorin pyörintä kuuluu), mutta rullakelk-
ka ei liiku:
Rullakelkka on erotettu käyttölaitteesta.
Uudelleenasennettaessa: Moottoria ja kiskoa yhteenkoottaessa ei
esiasennettua sovitusholkkia ole asennettu moottorin akselin ja
kiskon väliin. Holkki on asennettu jo tehtaalla, mutta se voidaan
poistaa. Seisoessasi käyttölaitteen takana, voit tarkkailla pyöriikö
hammaspyörä kiskolla vai vain moottori.
Uudellenasennettaessa: hammashihnana on pudonnut hammaspyörästä
kiskossa.
Seisoessasi käyttölaitteen takana, voit nähdä hammaspyörän.
Pitkän käytön jälkeen: Onko lukituksessa vika vai onko se irronnut
kokonaan?
Pitkän käytön jälkeen: Kiskon ja moottorin välin holkki tai moottorin
mekanismi on rikki.
16. Ovi irtoaa itsestään rullakelkasta ja pysähtyy.
Jos on asennettu ulkoinen avaus sähkökatkostapauksen varalta, on
tarkastettava kiristyykö se ovea avattaessa ja päästää lukituksesta.
Tarkkaile mekanismia ja säädä se tarvittaessa uudelleen.
Avauksen kahva ei saa juuttua kiinni muihin esineisiin.
17. Voiman säätäminen
Painonäppäin voiman säätämiseksi on käyttölaitteen kääntöpuolen
päällyksen alla. Voimanopetuksella säädetään oven avaamiseen ja
sulkemiseen tarvittava voima.
1. Avaa päällys käyttölaitteen kääntöpuolella.
2. Paina kaksi kertaa keltaista opetusnäppäintä mennäksesi
voimanopetustilaan. Ledi ja YLÖS-näppäin vilkkuvat.
Paina YLÖS-näppäintä. Ovi liikkuu nyt auki-rajasijaintiin ja oppii
samalla tarvittavan voiman. Heti kun YLÖS-rajasijainti on saavutettu,
alkavat ledit ja ALAS-näppäin vilkkua. Paina ALAS-näppäintä. Ovi
liikkuu nyt KIINNI-rajasijaintiin ja oppii samalla tarvittavan voiman.
fi 11/13
DIAGNOOSITAULUKKO
Autotallinoven käyttölaite on varustettu diagnoositoiminnolla. YLÖS- ja ALAS-näppäimet vilkkuvat ohjauksessa. Laske kunkin näppäimen ”vilkuntojen”
lukumäärä kahden vilkuntatauon välillä. Näkyvissä on aina viimeksi esiintynyt tulos.
NÄYTTÖ
YLÖS ALAS
-painike painike
11
12
13
14
15
16
2 1-5
32
4 1-4
45
46
VIAN OIRE
Käyttölaite ei sulje ja käyttölaitteessa
vilkkuu valo.
Käyttölaite ei sulje ja käyttölaitteessa
vilkkuu valo.
Seinäkytkin ei toimi.
Autotallinoven käyttölaite ei sulje
ja käyttölaitteessa vilkkuu
valo.
Ovi liikkuu vain joitakin cm:ejä,
pysähtyy tai palautuu.
Ei liikettä, vain "napsahdus"
Käyttölaite hurisee, mutta mitään
liikettä ei suoriteta.
Ovi liikkuu hitaasti toiseen
sijaintiin sen jälkeen kun käyttölaite
on sammutettu.
Ei liikettä.
Portin YLÖS-KIINNI-sijaintia ei voida
opettaa.
Ovi ei kulje täysin opetettuun
rajasijaintiin.
Käyttölaite liikkuu vain joitakin cm:ejä
ja pysähtyy tai palautuu.
Ovi ei sulkeudu täysin ja
palautuu.
RATKAISU
Valokennot (tarvikkeet) on poistettu, niiden näkymä on peitetty tai ne
on väärin liitetty.
Liitetyssä valokennossa on johdinvika tai johtimet on liitetty
väärinpäin.
Johdinvika seinäkytkimessä tai liitetty väärinpäin.
Vedä uusi johto testitarkoituksessa, mikäli vikaa ei voida löytää.
Valokennon alueella on este tai valokennoa ei ole
suunnattu oikein. Punaiset ledit vilkkuvat valokennoissa, koska
oikeaa toimintaa ei voida varmistaa.
Hidas/viallinen ovi. Avaa tai sulje ovi käsin ja anna ammattimiehen varmistaa
oven toiminta (korjaus).
Ovi on juuttunut mekaanisesti, lukittu tai oven jouset ovat viallisia.
Avaa oven lukitus käyttölaitteesta ja testaa käyttölaitteen toiminta.
Kuten edellä,
ovi viallinen, raskas tai tasapainottamaton ja tarvitsee korjausta
Ohjain viallinen. Soita ammattilaiseelle.
Katso ”Usein toistuvat kysymykset” kohta 15.
Ovi viallinen tai hyvin raskas. Avaa oven lukitus ja testaa.
Opeta kulkureitti uudestaan.
Katso ”Usein toistuvat kysymykset” kohta 15.
Valokennot eivät ole oikein suunnattuna tai niiden näkymän katkaisee este
lyhytaikaisesti. Este esiintyi mahdollisesti vain ajon aikana.
fi 12/13
NÄYTTÖ
YLÖS ALAS
painike painike
51
55
61
VIAN OIRE
Liitäntä 1+2 seinäkytkimelle
on oikosuljettu pitempään kuin 4
sekuntia.
Jännite liian alhainen.
Suurin mahdollinen käsilähettimien
määrä on saavutettu.
LÖSUNG
Johdinvika syöttöjohdossa. Älä vie johdinta 230 V:n rinnalla tai samassa putkessa.
Vedä testitarkoituksessa uusi johdin.
Sähköjännite on/oli liian alhainen. Lisätty paristo on tyhjä. Ei riittävää sähkönsyöttöä.
On ohjelmoitu liian monta käsilähetintä ja ohjain on poistanut ensiksi ohjelmoidun
käsilähettimen ja korvaa sen viimeksi ohjelmoidulla.
Lisätarvikkeet
1. TX4RUNI - 4-kanavainen-käsilähetin
2. 128REV - 2-kanavainen langaton seinälähetin
3. 747REV - langaton koodilukko
4. 830REV - myQ Starter Kit (Internet-liitännän ”yhdyskäytävä” + valokenno)
5. 829REV - Autotallinovivahti
6. 1REV - Hätäavaaja
7. 1702REV - Hätäavaaja
8. 75REV - Valaistu seinänäppäimistö
9. FLA-1LED - Vilkkuvalo
10. 771REV - Valokenno
11. 41REV - Avainkytkin (pinta-asennettu)
12. 16200LM - Ovi-ovessa kytkin
34
fi 13/13
Varaosat / Takuu
Katso sivustolta www.chamberlain.eu tai ota yhteyttä kauppi-
aaseesi.
Katso myös saatavilla oleva takuukirjasta.
36
Tekniset tiedot
Sisääntulojännite . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230-240 VAC, 50 Hz
Maksimivetovoima . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 N (COMFORT),
1000 N (PREMIUM)
Valmiustila (suljetulla autotallinovella) . . .0,8 W
Moottori
Moottorityyppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DC-vaihdemoottori kestovoitelulla
Melutaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 dB
Käyttövoimatapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammashihna
Ovireitin pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Säädettävä
Avautumisnopeus jopa . . . . . . . . . . . . . .160 mm/s (COMPFORT,
200 mm/s (PREMIUM)
Valo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Syttyy, kun käyttölaite käynnistyy,
sammuu 2½ minuuttia pysähty-
misen jälkeen.
Ovitangot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Säädettävä ovivarsi, vetoköysi
ajovaunun lukituksen avaamiseen
Turvallisuus
Henkilökohtainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Näppäinpainallus ja automaatti-
nen pysäytys alaspäinajossa/näp-
päinpainallus ja automaattinen
pysäytys ylöspäinajossa.
Elektroninen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Automaattinen voiman
opettaminen
Sähköinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muuntaja-ylikuormitussuoja ja
pienjännitejohdotus seinäkonso-
lille.
Rajakytkimen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . .Optinen tunnistus kierrosluvulle ja
ovisijainnille.
Rajakytkinsäätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mekaaninen kiertoanturi /
ohituskohdan ilmaisin
Rajasijaintien säätö . . . . . . . . . . . . . . . . .Elektroninen
Pehmeä käynnistys/Pehmeä pysäytys . .Kaikki mallit
Mitat
Pituus (yhteensä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200 mm
Tarvittava suojaetäisyys . . . . . . . . . . . . . .30 mm
Riippuva paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 12 kg
Vastaanotin
Tallennusrekisteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Toimintataajuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-kaistainen (433 MHz / 868 MHz)
OHJE: Chamberlain suosittelee nimenomaan valokennon asentamista
kaikkiin autotallinovikäyttölaitteisiin!
35
Konformiteettiselvitys
37
Konformiteettiselvitys
Tässä esitetty automaattinen autotallinovenavaaja on standar-
dien EN 55014-1 (2006), EN 55014-2 (2008), EN 61000-4-2
(2009), EN 61000-4-3 (2008), EN 61000-4-4 (2004), EN
61000-4-5 (2007), EN 61000-4-6 (2009), EN 61000-4-11
(2004), EN 62233 (2008), EN 300220-1 (V2.3.1),
EN 300220-2 (V2.1.2), EN 60335-1 (2010), EN 60335-2-95
(2004) sovellettuja kohtien mukainen sekä kaikkien euroop-
palaisten direktiivien 2004/108/ETY, 2006/95/ETY, 2006/42/
ETY ja 1999/5/EU määräysten ja täydennyksien mukainen
Malli:.......................................................ML700EV, ML1000EV
S./N.: .............................................xxxxx000001 - xxxxx99999
Valmistaja Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 4
D-66793 Saarwellingen
Chamberlain GmbH säilyttää kaikki käyttökoneistoa ja vas-
taavia lisälaitteita koskevat tekniset arkistointitiedot ja antaa
ne tarvittaessa viranomaisten pyynnöstä käytettäviksi.
B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
February 2013
114A4C036
30.2
34
25
24
23
17
1
1
12VDC
Pb Cd Hg
27
19 - 20
0 1 2 2 3 4 5 6 7
0 1 2 2 3 4 5 6 7
24 VDC
+ -
24 VDC
+ -
1+2
2+3
2
3
4
5
6
7
service:
www.chamberlain.de
B
B
B
A
A
B
A
A
B
en
ACHTUNG - Einklemmgefahr
Regelmässig überprüfen und wenn notwendig einstellen, um
sicher zu sein, dass das Tor umkehrt, wenn es einen 50 mm
hohen Gegenstand berührt, der auf den Boden gestellt wurde.
de
CAUTION - Danger of Entrapment
Regularly check and adjust if necessary to ensure that the
door reverses when it touches a 50 mm high object that
is placed on the floor.
fr
ATTENTION - Risque d’écrasement
Vérifier régulièrement, et eégler si nécessaire, pour s’assurer
que la porte inverse son mouvement lorsqu’elle rencontre un
objet de 50 mm de haut placé sur le sol.
pt
ATENÇÃO - Perigo de entalamento
Verificar regularmente e se necessário, ajustar para se
assegurar de que o portão volta para trás ao tocar num
objecto com uma altura de 50 mm que foi clocado no chão.
nl
LET OP - Inklemmingsgevaar
Regelmatig controleren en indien nodig instellen om zeker
te zijn dat de poort terugdraait als deze een 50 mm hoog
object aanraakt dat op de grond werd geplaatst.
es
ATENCIÓN - Peligro de aprisionamiento
Comprobar regularmente y ajustar cuando sea necessario
para garatizar que la puerta se invierta cuando toca un
objeto de 50 mm de altura que se colocó en el suelo.
da
ADVARSEL - fare for indklemming
Porten skal kontrolleres og om nøvendigt justeres for at
sikre, at den går tilbage, når den berører en 50 mm høj
genstand, der er blevet stillet på jorden.
it
ATTENZIONE - Pericolo di incastro
Verificare sistematicamente e, se necessario, regolare in
maniera adeguata onde assicurare che la porta torni indietro
se viene in contatto con un oggetto alto 50mm posto a terra.
no
FORSIKTIG - Klemmefare
Etter at døren har berørt en gjenstand som har stått 50mm over
gulvhøyde, må du jevnlig sjekke om døren går feilfritt.
Juster om nødvendig.
HUOMIO - puristumisvaara
Tarkista säännöllisesti ja milloin tarpeellista säädä, ollaksesi
varma, että portti kääntyy takaisin, kun se koskettaa 50 mm
korkeaa kohdetta, joka on asetettu maan pinnalle.
fi
el
sv
VARNING - klämningsrisk
Kontrollera regelbundet och justera om det behövs, för att vara
säker på att porten vänder när den träffar ett 50 mm högt
föremål, som placerats på golvet.
hr
cz
tr
ro
sk
sr
ro
sk
sr
hu
sl
bg
pl
cn
rus
114A4354
service:
www.chamberlain.de
B
B
B
A
A
B
A
A
B
en
ACHTUNG - Einklemmgefahr
Regelmässig überprüfen und wenn notwendig einstellen, um
sicher zu sein, dass das Tor umkehrt, wenn es einen 50 mm
hohen Gegenstand berührt, der auf den Boden gestellt wurde.
de
CAUTION - Danger of Entrapment
Regularly check and adjust if necessary to ensure that the
door reverses when it touches a 50 mm high object that
is placed on the floor.
fr
ATTENTION - Risque d’écrasement
Vérifier régulièrement, et eégler si nécessaire, pour s’assurer
que la porte inverse son mouvement lorsqu’elle rencontre un
objet de 50 mm de haut placé sur le sol.
28
1: 0-100 mm
2: 100-130 mm
4x
1
B
A
16
1
2
34
5
6
78
910 11 12
1 / 1

Chamberlain ML1000EV, ML700EV Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös