DeWalt DCS391 Ohjekirja

Brändi
DeWalt
Kategoria
power tools
Malli
DCS391
Tyyppi
Ohjekirja
B
Copyright
DeWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 16
English (original instructions) 29
Español (traducido de las instrucciones originales) 40
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 53
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 66
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 78
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 90
Português (traduzido das instruções originais) 101
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 114
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 125
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 136
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 148
114
SUOMI
Akku DCB181 DCB182
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18
Kapasiteetti Ah 1,5 4,0
Paino kg 0,35 0,61
Akku DCB183/B DCB184/B DCB185
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18 18
Kapasiteetti Ah 2,0 5,0 1,3
Paino kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35
Akku DCB546
Akun tyyppi Li-Ion
Jännite V
DC
18/54
Kapasiteetti Ah 6,0/2,0
Paino kg 1,05
Latauslaite DCB107
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino kg 0,29
Latauslaite DCB112
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Paino kg 0,36
Latauslaite DCB113
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Paino kg 0,4
Latauslaite DCB115
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Paino kg 0,5
Onnittelut!
Olet valinnut
DeWALT
-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT
-
työkaluista luotettavia kumppaneitaammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DCS391
QW, XJ, GB XE
Jännite V
DC
18 18
Tyyppi 2/10 2/10
Akkutyyppi Li-Ion Li-Ion
Suurin lähtöteho W 760 760
Joutokäyntinopeus min
-1
5150 5150
Terän halkaisija mm 165 165
Maksimileikkaussyvyys mm 55 55
Teräkeskiön halkaisija mm 20 16
Vinokulman säätäminen 50˚ 50˚
Paino (ilman akkupakkausta) kg 2.9 2.9
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-5
mukaisesti:
L
PA
(äänenpainetaso) dB(A) 84 84
L
WA
(äänitehotaso) dB(A) 95 95
K (määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB(A) 3 3
Tärinäpäästöarvo a
h,W
= m/s
2
< 2,5 < 2,5
Vaihtelu K = m/s
2
1,5 1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessaaltistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkaluakäytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkaluakäytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työnjaksottamiseen.
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
165 mm 18V CORDLESS CIRCULAR SAW
DCS391
115
SUOMI
Latauslaite DCB118
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 18/54 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
Paino kg 0,66
DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115 -latureihin sopivat 10,8V;
14,4V, 18V Li-Ion XR ja XRFLEXVOLT
TM
(DCB123, DCB127,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18V litiumioniakkuja XR ja
XRFLEXVOLT
TM
(DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Langaton pyörösaha
DCS391
DeWALT
vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DeWALT
iin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeentakasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen
DeWALT
inpuolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT
, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.07.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämäkäyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihinsymboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingonvaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaranmahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainenloukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaaomaisuusvahingon.
Sähköiskunvaara.
Tulipalonvaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingonvaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseentyökaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussaympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn taikaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnanmenettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihinpistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
onmaadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskunvaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskunvaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
116
SUOMI
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskunvaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskunvaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavanhenkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojenvaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisääonnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaahenkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissatilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviinosiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamiavaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuunkäyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se onkorjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingonvaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjienkäsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavatonnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompihallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyävaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akunkanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuudenvaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman taitulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaapalovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalunturvallisuuden.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a ) VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja
terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai
moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin,
ne eivät pääse koskettamaan terää.
b ) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä
työkappaleen alapuolella.
c ) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden
mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä
vähemmän kuin yhden hampaan mitta.
d ) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa pitää käsissä
tai jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevalle
alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein, jotta
117
SUOMI
voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e ) Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikattaessa on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös
työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f ) Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta
tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja
vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa.
g ) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean
muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos
terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii
epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h ) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta
suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu
kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee
hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti;
Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä
pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin
käyttäjääkohti;
Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa
terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen
takaisin käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä
työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää
seuraavilla varotoimenpiteillä:
a ) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja
kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia.
Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää,
ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet.
b ) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt.
Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä
materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän
liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki
terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet.
c ) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa,
keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat
ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni,
se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d ) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran
vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e ) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean
uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista
ja takaiskuja.
f ) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen
tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen
ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se
voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g ) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen,
joka aiheuttaa takaiskun.
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
kääntyvä teränsuojus
a ) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus
sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa,
jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
välittömästi. Älä koskaan purista tai sido alempaa
suojusta auki-asentoon. Jos saha tahattomasti
putoaa lattiaan, saattaa alempi suojus taipua. Nosta
suojusta nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu
vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia missään
sahauskulmassa.
b ) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta.
Anna huoltaa saha, jos alempi suojus tai jousi ei
toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia
jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista
kerrostumista tai lastukasaantumista.
c ) Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa
sahauksissa, kuten “uppo- ja kulmasahauksissa”.
Avaa alempi suojus nostovivulla, ja päästä
se vapaaksi heti, kun sahanterä on uponnut
työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä
alemman suojuksen tulee toimia automaattisesti.
d ) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle,
ellei alempi suojus peitä sahanterää. Suojaamaton
jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin
ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon,
että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy,
virran katkaisun jälkeen.
Pyörösahan käyttöä koskevia
lisäturvallisuusohjeita
Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi
aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman.
Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi
tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet
teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1.
Älä käytä leikkauslaikkoja.
Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
118
SUOMI
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja:
pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
kuulon heikkeneminen
sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa.
pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä
betonia ja/tai tiiltä
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkonjännitettä.
Tämä
DeWALT
-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
eitarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia
DeWALT
in huolto-organisaationkautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1mm
2
ja suurin pituus 30m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaanauki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT
-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimmanhelpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturinkäyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaasähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia
DeWALT
-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon javaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leikilaitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaasitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaanyhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT
-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä jätä laturia sateeseen tailumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisenriskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tairasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojenkautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata nevälittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuunhuoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa sevälittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennäriskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturiayhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koskeautolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku
3
laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
119
SUOMI
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta
13
.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
* Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain
DeWALT
-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
120
SUOMI
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT
-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa
DeWALT
-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT
ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLT
TM
-akun kuljetus
DeWALT
FLEXVOLT
TM
-akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
jakuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLT
TM
-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on
DeWALT
18V -tuotteessa, se toimii 18V akkuna. Kun
FLEXVOLT
TM
-akku on 54V tai 108V (kaksi 54V akkua) tuotteessa,
se toimii 54V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLT
TM
-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo voi
esimerkiksi ilmoittaa 3x36
Wh, toisin sanoen kolme
36 Wh:n paristoa. Käytön
Wh-arvo voi ilmoittaa
108Wh (koskee yhtä
paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
121
SUOMI
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa
DeWALT
-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT
-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia
DeWALT
-akkuja
ladataan
DeWALT
-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCS391 toimii 18 V:n XR-litiumioniakulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton pyörösaha
1 24-hampaan terä
1 Kuusiokulma-avain
1 Halkaisuohjain
1 Muovipussi (QW, XJ, GB):
1 Pölynpoistoportti
1 M4 X 18 kannen ruuvi
2 Li-Ion-akkua (L2, M2-mallit)
1 Säilytyskotelo
1 Sivukahva
1 Käyttöohje
Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissakuljetusvaurioita.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteenkäyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myösvalmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A, D, F)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus-
taihenkilövahinkoja.
1
Liipaisukytkimen vapautuspainike
2
Liipaisukytkin
3
Akku
4
Syvyydensäätönuppi
5
Kenkä
6
Alaterän suojuksen taakse vedettävä kahva
7
Alempi teräsuojus
8
Terän kiristysruuvi
9
Uurroksen osoitin
10
Viisteensäätönuppi
11
Terän lukituspainike
12
Apukahva
13
Akun vapautuspainike
14
Kuusiokulma-avain
15
Halkaisuohjaimen nuppi
16
Halkaisuohjain
Langaton DCS391-pyörösaha on tarkoitettu ammattimaiseen
puun sahaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä taikaasuja.
Suurtehoiset pyörösahat ovat ammattilaisten sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vainvalvotusti.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteenkanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT
-akkupakkauksia
ja -latureita.
122
SUOMI
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku
3
on ladattutäyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku
3
kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuvaB).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei seirtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta
13
ja vedä akku ulos
työkalunkahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassakuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin
DeWALT
-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävänvirtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta
22
alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku onladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytönmukaan.
Liipaisukytkin (Kuva A)
VAROITUS: Tässä työkalussa ei ole mahdollisuutta
lukita liipaisukytkintä ON-asentoon, eikä sitä saa lukita
ON-asentoon millään muulla tavoin.
Vapauta liipaisukytkimen vapautuspainike
1
painamalla
painiketta kuvan mukaisesti. Vedä liipaisukytkintä
2
moottorin kytkemiseksi päälle. Kun liipaisukytkin vapautetaan,
moottorisammuu.
Sahaussyvyyden säätö (Kuvat A, C)
1. Löysää syvyydensäätönuppi
4
.
2. Siirrä pohjalevyä
5
niin, että saat oikean sahaussyvyyden.
3. Kiristä syvyydensäätönuppi
4
.
4. Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi anna sahanterän
ulottua n. 3 mm työstökappaleen takareunan yli (ks. kuvanC
lisäkuvaa).
Vinosahauskulman säätö (Kuva D)
Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 50°.
1. Löysää vinosahauksen säätönuppi
10
.
2. Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä
5
, kunnes
asteikolta näkyy haluttu kulma.
3. Kiristä vinosahauksen säätönuppi
10
.
Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten
(Kuvat A, E)
1. Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma.
2. Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta
6
ja aseta saha
kyljelleen sahanterä vaaka-asennossa.
3. Löysää vinosahauksen säätönuppi
10
.
4. Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä vasten 90°:n
säätöä varten.
5. Käännä säätöruuvia
17
niin, että kenkä pysähtyy
oikeaankulmaan.
6. Vahvista asetuksen tarkkuus tarkistamalla koekappaleeseen
suoritetun leikkauksen suorakulmaisuus.
Halkaisuohjaimen asennus ja käyttö
(Kuva F)
Halkaisussa leikataan leveämmät reunat kapeampiin liuskoihin
– pituussuunnassa leikkaaminen. Käsin ohjaaminen on
vaikeampaa tämän tyyppisessä sahauksessa ja halkaisuohjaimen
käyttö on suositeltavaa.
VAROITUS: Lue ohjekirja ennen lisävarusteiden
käyttämistä oman turvallisuutesi takaamiseksi.
Näiden varoituksien noudattamatta jättäminen voi
johtaa henkilövahinkoihin ja sahan sekä lisävarusteen
vaurioitumiseen. Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Asennus
1. Löysää halkaisuohjaimen nuppi
15
.
2. Aseta halkaisuohjain
16
kuvanF mukaisesti.
3. Kiristä halkaisuohjaimen nuppi
15
tiukasti.
Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua halkaisuohjainta
DCS391-pyörösahan kanssa. Jos tätä halkaisuohjainta käytetään
muiden sahojen kanssa, takaisiniskun tai henkilövahingon riski
voi olla suurempi.
Ennen leikkaamista on varmistettava, että halkaisuohjain on
kiinnitetty tiukasti työkaluun.
Kun halkaisuohjain on asennettu sahaan tai ohjainta on
siirretty halkaisuleveyden muuttamiseksi, tarkista alasuojan
toiminta ennen sahaamisen aloittamista ja leikkaamisen
suorittamista varmistaaksesi, ettei halkaisuohjain vaikuta suojan
virheettömään toimintaan.
Sahan terän vaihtaminen (Kuva G)
1. Kytke terän lukituspainike
11
päälle ja irrota terän
lukitusruuvi
8
kääntämällä sitä myötäpäiään työkalun
mukana toimitetulla kuusiokulma-avaimella.
2. Vedä terän alasuojusta
7
taaksepäin vivusta
6
ja vaihda
sahanterä. Laita aluslevyt (
18
,
19
) paikoilleen oikeassa
järjestyksessä.
3. Tarkista sahanterän pyörimissuunta.
4. Kierrä käsin terän lukitusruuviin
8
aluslaatan pitämiseksi
paikoillaan. Käännä vastapäivään.
5. Paina sahanterän lukitusnuppia
11
ja kierrä samalla karaa
kunnes sahanterän pyörimisliike pysähtyy.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokulma-avaimella.
123
SUOMI
Terät
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja silmävamman
minimoimiseksi. Karbidi on kovaa, mutta murenevaa
materiaalia. Työstökappaleessa olevat vieraat esineet,
kuten johdot tai naulat, voivat aiheuttaa terien
halkeamisen tai rikkoutumisen. Käytä sahaa ainoastaan
silloin, kun sahanterän suoja on paikoillaan. Asenna terä
tiukasti kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä aina
puhdasta ja terävää terää.
VAROITUS: Älä leikkaa rautaa sisältäviä metalleja
(terästä), kivimateriaalia, lasia, kiventyyppistä lankkua,
sementtiä tai tiiliä tällä sahalla.
Älä käytä hiomapyöriä tai -teriä. Tylsä terä aiheuttaa hitaan
ja tehottoman leikkauksen, ylikuormittaa sahan moottorin,
liiallisesti siruja, ja voi lisätä takaiskun mahdollisuutta.
Jos haluat lisätietoa teristä, ota yhteyttä paikalliseen
huoltopalveluun, jonka tiedot löydät käyttöoppaan takaosasta.
Ennen käyttämistä
Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti paikoillaan.
Sahanteränsuojuksen on oltava suljettuasennossa.
Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan nuolen
suuntaisesti.
Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita jamääräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä aina kunnollisia, henkilökohtaisia
kuulosuojia. Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen käytön
aikana laitteen melu voi vaikuttaa kuulon menetykseen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskeviasäädöksiä.
Varmista, että sahattava materiaali on kiinnitetty
turvallisesti paikalleen.
Kohdista työkaluun vain kevyt paine äläkä
kohdista sivupainetta sahanterään. Työskentele
mahdollisuuksien mukaan siten, että sahakenkä on
painettuna työstettävää kappaletta vasten. Tämä
ehkäisee terän vaurioitumisen ja estää työkalun
nykimisen ja tärinän.
Vältä ylikuormitusta.
Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin ajan
ennen sahauksen aloitusta.
Käsien oikea asento (Kuva H)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Ohjaa sahaa oikein pitämällä kiinni pääkahvasta
20
ja
lisäkahvasta
12
.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A)
Turvasyistä työkalun liipaisukytkin
2
on varustettu
vapautuspainikkeella
1
.
Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi työkalu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä
2
.
Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen
tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai SAMMUTA työkalua,
kun sahanterä koskettaa työkappaletta tai muita
materiaaleja.
Työkalun ohjaaminen (Kuva A)
1. Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän ulostulopuolella,
kiinnitä työstökappale paikalleen selkäpuoli
sahanteräävasten.
2. Seuraa sahausuran osoittimesta
9
työstökappaleeseen
kynällä vedettyä sahauslinjaa. Sahausuran osoitin on
kohdistettu sahanterän vasemman reunan kanssa kun terän
kulma on 50°. Sahausuran osoitin on kohdistettu sahanterän
oikean reunan kanssa kun terän kulma on 0°.
Pölyn poisto (Kuva I)
QW, XJ, GB
Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistoportti
21
.
Käytä puuta sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka on
suunniteltu pölynpoistoa koskevien sovellettavien
direktiivien mukaan. Tavallisimpien pölynimureiden letkut
sopivat suoraan pölynpoistosuuttimeen.
Pölynpoistoportin asentaminen (Kuva I)
1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu
4
.
2. Aseta kenkä
5
matalimpaan asentoon.
3. Kohdista pölynpoistoportti
21
kengässä olevaan
kannattimeen kuvan mukaisesti.
4. Kohdista pölynpoistoportin kieleke kannattimessa olevaan
kierteiseen aukkoon.
5. Aseta ruuvi paikoilleen ja kiristä se.
KUNNOSSAPITO
DeWALT
-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattomantoiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
124
SUOMI
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitsevoidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
jahengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaanesteeseen.
Alasuojus
Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava vapaasti
täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon. Tarkista
aina virheetön toiminta ennen leikkaamista avaamalla ja
sulkemalla suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti tai
vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava. Älä käytä sahaa,
ennen kuin se toimii virheettömästi. Puhdista suojus kuivalla
ilmalla tai pehmeällä harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien
poistamiseksi suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä.
Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee toimittaa
valtuutettuun huoltopalveluun.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin
DeWALT
-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain
DeWALT
in suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaranvähentämiseksi.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA TÄMÄN
SAHANKANSSA.
TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
JOS TERÄT OVAT VAURIOITUNEET, VAIHDA NE.
Saat lisätietojajälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sittenlaitteesta.
litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
/

Muut asiakirjat