LightAir IonFlow 50 Surface Käyttöohjeet

Brändi
LightAir
Kategoria
air purifiers
Malli
IonFlow 50 Surface
Tyyppi
Käyttöohjeet
20 21
VAROTOIMENPITEET
• Ennen ilmanpuhdistimen käytön alkamista perehdy
tähän käyttöohjeeseen ja säilytä tämä käyttöohje
varmassa paikassa.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu seuraavien
henkilöiden (eikä lasten) käyttöön: henkilöt, joilla
on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen
suorituskyky, tai henkilöt, joilla ei ole käyttämisen
edellyttämää riittävää kokemusta tai tietoa, ellei
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
varannut heille tarvittavaa valvontaa tai neuvontaa
tuotteen käytössä.
• Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä
laitteella.
• Varmista, että sähköverkon käyttöjännite on sama
kuin laitteen arvokilvessä.
• Ilmanpuhdistin on sähkölaite, ja siksi sitä on
käsiteltävä huolellisesti. Toimi erityisen huolellisesti
välttääksesi onnettomuuksia asennuksen, käytön ja
kunnossapitotöiden aikana.
• Vain täysi-ikäiset saavat asentaa ilmanpuhdistimen
ja puhdistaa sen.
• Ilmanpuhdistin on asennettava ohjeiden mukaisesti,
riittävän etäisyyden päähän seinästä ja sijoitettava
vakaalle ja käyttöturvalliselle alustalle. Jos
ilmanpuhdistin sijoitetaan epäsopivaan paikkaan,
laite saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
• Suosittelemme Style/Surface/Sky-mallien
sijoittamista vähintään 1 metrin etäisyydelle seinistä
ja huonekaluista ja Sky-mallin ripustamista
vähintään 0,5 metrin etäisyydelle katosta. Jos näitä
suosituksia ei noudateta, lähistön seinäpinnat ja/tai
huonekalut saattavat hieman likaantua.
• Älä koskaan käytä ilmanpuhdistinta, jonka
virtajohto, muuntaja tai jokin sähköosa on
vaurioitunut.
• Jos pistorasiaan kytkettävä virtajohto on
vaurioitunut, vain ammattitaitoinen henkilö saa
vaihtaa sen uuteen.
• Sähköiskujen, palovaaran, henkilövammojen ja
muiden vaaratilanteiden välttämiseksi ilmanpuh-
distinta ja sen muuntajaa ei saa upottaa veteen tai
muihin nesteisiin.
• Älä sijoita ilmanpuhdistinta tai sen virtajohtoa
lämmönlähteen läheisyyteen.
• Älä käytä ilmanpuhdistinta ulkona.
• Älä käytä ilmanpuhdistinta kosteissa tiloissa.
• Älä käytä ilmanpuhdistinta samaan aikaan kuin
värillinen tai öljypohjainen kynttilä palaa, koska
ne erittävät seiniin ja huonekaluihin helposti
tarttuvaa nokea.
• Keräintä kosketettaessa saattaa tuntua pieni
sähköpurkaus. Tämä on vaaratonta! Jos
sähköpurkaus tuntuu epämiellyttävältä, irrota
laitteen virtapistoke pistorasiasta ennen kuin alat
käsitellä laitetta ja käytä toiminnassa olevan ilman-
puhdistimen edessä suojusta. Huomaa, että suojus
on lisävaruste eikä turvallisuuden kannalta
välttämätön.
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
• Virransyöttö TÄYTYY aina katkaista ja
ilmanpuhdistin on kytkettävä pois päältä ennen
laitteen puhdistustöiden aloittamista.
• Keräintä EI saa pestä astianpesukoneessa.
• Ilmanpuhdistinta EI saa puhdistaa alkoholia,
ammoniakkia tai emäksisiä aineita sisältävillä
tuotteilla, koska ne voivat vaurioittaa laitetta.
• Keräin on puhdistettava noin kahden viikon välein
tai tarvittaessa. Jos käyttöympäristössä on paljon
ilmansaasteita, keräin saatetaan joutua
puhdistamaan useamminkin.
KERÄIMEN PUHDISTUS:
1. Puhdista keräin astianpesuainetta sisältävällä
vedellä ja pehmeällä sienellä.
2. Kuivaa keräin astiapyyhkeellä.
3. Aseta keräin yllä olevien ohjeiden mukaisesti
paikalleen ionigeneraattoriin.
Jos olet noudattanut yllä olevia ohjeita, mutta keräin ei
ole puhdistunut, kokeile seuraavaa:
1. Suihkuta keräimeen puhdistusainetta ja anna sen
vaikuttaa 5 minuuttia.
2. Hankaa mahdollisesti jäljelle jääneitä läikkiä
kostealla sienellä, kunnes niitä ei enää näy.
3. Kuivaa keräin astiapyyhkeellä ja aseta keräin yllä
olevien ohjeiden mukaisesti paikalleen
ionigeneraattoriin.
4. Tarvittaessa toista yllä olevat toimenpiteet.
ONIGENERAATTORIN, KORONANEULOJEN
JA AKRYYLIJALUSTAN PUHDISTUS:
• Hauraat koronaneulat on puhdistettava
kahden kuukauden välein varovasti. Käyttäen
pakkauksen mukana tullutta pientä harjaa poista
varovasti neuloihin mahdollisesti kertynyt ohut
vaalea kalkki- ja likakerros. Neuloja ei saa
puhdistaa paineilmalla eikä vedellä.
• Puhdista ionigeneraattori ja akryylijalusta kostealla
kankaalla tai sienellä. Pyyhi mahdollisesti jäljelle
jäänyt lika pois ja kuivaa osa astiapyyhkeellä.
Ionigeneraattorin ylä- ja alaosa eivät saa päästä
kosketuksiin veden kanssa. Varo myös vaurioit-
tamasta koronaneuloja.
TUOTEKUVAUS
IONFLOW 50 STYLE JA 50 SURFACE:
1 ionigeneraattori (yllä = 3 koronaneulaa,
alla = poistoaukko ja metallikoukku)
1 keräin
1 akryylijalusta
1 kytkin
1 virtamuuntaja
8 koristevaloa (4 kpl laitteessa ja 4 kpl ylimääräisiä)
1 kosketussuoja (32 kpl liuskoja ja 2 kpl
asennusrenkaita)
1 koronanaulan harja
IONFLOW 50 SKY:
1 ionigeneraattori (yllä = poistoaukko ja
metallikoukku, alla = 3 koronaneulaa)
1 keräin
1 jatkojohto
1 virtamuuntaja
1 paineenrajoituslaite
1 paineenrajoituskoukku
1 koronanaulan harja
SuomI
SuomI
CLICK!
CLICK x1
CLICK x2
CLICK x3
Huomautus: Lightair ei ole vastuussa
seurannaisvahingoista, joita suositusten
laiminlyönneistä seuraa.
KOKOAMISOHJEET
IONFLOW 50 STYLE & SURFACE
IONFLOW 50 SKY
IONFLOW 50
-LISÄVARUSTEET
STYLE & SURFACE:
• 8 koristevaloa
• Suojus
+3 ft / 1m
Käyttökohteessa on
PAKOLLISTA käyttää
kattokiinnikettä, joka
kestää vähintään
nelinkertaisesti Sky-
mallin painon (7 kg).
Asennettaessa Sky-
mallia on PAKOLLISTA
käyttää pakkaukseen
sisältyvää paineenra-
joituskoukkua
(katso kuva).
Takuutiedot esitetään osoitteessa www.lightair.com
/