Fellowes Helios 30 Omistajan opas

Kategoria
Thermal binding machines
Tyyppi
Omistajan opas
Ofce Thermal Binder
Helios 30
TM
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь
с содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
LAITTEEN TIEDOT
Kun sidot;
- kytke laite helposti saatavilla olevaan pistorasiaan.
- älä käytä laitetta veden lähettyvillä äläkä läikytä vettä laitteen, virtajohdon tai pistorasian päälle välttyäksesi sähköiskuilta.
Suorituskyky
Syöteleveys 310 mm
Sidontakyky (maks.) 30 mm / 300 arkkia (80 g/m2)
Arvioitu lämpenemisaika 4 minuuttia
Jäähtymisaika 30—60 minuuttia
Sidontasyklit 1—10 sykliä / 1—3 minuuttia
Valmiuden osoittimet Valo ja äänimerkit
LED-näyttö Kyllä
Lämpösuoja Kyllä
Virransäästö / Automaattinen sammutus Kyllä (30 min)
Usean asiakirjan sidonta Kyllä
Tekniset tiedot
Jännite / Taajuus /
Sähkövirta (amp) 220—240 V AC, 50/60 Hz, 2,7 A
Wattimäärä 600 Wattia
Mitat (KxLxS) 530 x 230 x 100 mm
Nettopaino 2,6 kg
Sidontakyky
Laite voi käsitellä yksittäisiä asiakirjoja tai useita asiakirjoja
enintään noin 300 paperiarkin verran
Esim: 1 x 300 arkkia = 300 maks.
5 x 60 arkkia = 300 maks.
10 x 15 arkkia = 150 maks.
MUISTA varmista, että laite on tukevalla alustalla.
MUISTA testata luonnospaperit ja valmistella laite ennen
käyttöä.
MUISTA poistaa niitit ja muut metalliosat ennen sidontaa.
MUISTA pitää laite lämmön ja veden ulottumattomissa.
MUISTA sulkea laite jokaisen käyttökerran jälkeen.
MUISTA irrottaa laite pistorasiasta, jos et käytä sitä pitkään
aikaan.
MUISTA käyttää kansilehtiä, joiden käyttö on varmistettu
asiaankuuluvilla asetuksilla.
MUISTA pitää laite eläinten ulottumattomissa käytön aikana.
ÄLÄ jätä virtajohtoa koskettamaan kuumia pintoja.
ÄLÄ jätä virtajohtoa roikkumaan kaapista tai hyllystä.
ÄLÄ käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
ÄLÄ yritä avata tai muutoin huoltaa laitetta.
ÄLÄ ylitä laitteelle määritettyjä suorituskykyjä.
ÄLÄ anna lasten käyttää konetta ilman aikuisen silmälläpitoa.
ÄLÄ sido teräviä tai metallisia esineitä (esim. niittejä, paperi-
liittimiä).
ÄLÄ sido lämpöherkkiä asiakirjoja (esim. pääsylippuja,
ultraäänikuvia, jne).
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
36
Lue ennen käyttöä ja varastoi myöhempää käyttöä varten.
VAROTOIMI:
Irrota koneen pistoke seinärasiasta. Anna laitteen jäähtyä.
Laitteen ulkopuoli voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai syttyviä materiaaleja laitteen puhdistamiseen.
VARASTOINTI JA PUHDISTUS
SUOMI
FIN
ÄLÄ kosketa lämmityslevyä sidonnan aikana - se on
erittäin kuuma.
Järjestelmätarkistus-toiminto
Kun tämä on kytketty päälle, laite suorittaa
järjestelmätarkistuksen. Ohjauspaneeli välkäyttää
LED-valoja järjestyksessä tarkastaakseen niiden
toiminnan.
Lämpösuoja-toiminto
Asiakirjapuristin toimii lämpösuojana, joka estää
käyttäjää koskettamasta lämmityslevyä vahingossa.
Automaattinen sammutus -toiminto
Jos laitetta ei käytetä 30 minuuttiin, Automaattinen
sammutus -toiminto siirtää laitteen valmiustilaan.
Virran merkkivalo välkkyy punaisena ja vihreänä.
Paina virtapainiketta käyttääksesi laitetta.
• Aseta asiakirja aina sopivan kokoiseen kansileh-
teen.
• Täytä lämpösidonnan kansilehti täyteen tyhjillä
sivuilla saadaksesi aikaan parempia tuloksia.
• Suorita testisidonta aina kansilehden koolla ja
paksuudella ennen lopullista käsittelyä.
• Helios-laitteessa on suunnattu lämmitysme-
kanismi, jotta asiakirjat olisivat kohtisuoraan
asiakirjatukien kanssa sidonnan aikana.
• Käytä Fellowes® -tuotteita saadaksesi aikaan
parasta mahdollista jälkeä.
• Lämpösidonnan kansilehdet toimivat parhaiten
ohuiden ja päällystämättömien paperityypien
kanssa. Paksuja ja päällystettyjä papereita
käytettäessä tulisi varmistaa, että tulokset ovat
tyydyttäviä.
• Jos arkit eivät ole tarrautuneet täydellisesti
kansilehteen, asiakirja voidaan käsitellä uudelleen
tulosten parantamiseksi.
• Varmista, että arkit ovat suorassa ja että ne
koskettavat kansilehden tarrapintaa. Voit tehdä
tämän painamalla lomitetun asiakirjan kiinni
kansilehteen tasaisella alustalla. Tämä voidaan
tehdä ennen sidontaa tai sen jälkeen.
A Virtakytkin (takapuoli) I Kannen lukko (2)
B Virtakytkin ja LED J Sidontakanava
C Sidonnan paksuuden opas K Asiakirjatuki
D Ajastimen valinta (lisää) L Valaistu näyttö
E Ajastimen valinta (vähennä) M Jäähdytysaukot
F Valinta / OK -painike N Asiakirjapuristin (sidonta)
G Paksuuden asetus / ajastimen valinta O Jäähdytyskehikko
H Kansi
SIDONTALAITTEEN OHJAIMET
OMINAISUUDET JA VINKKEJÄ
37
Kytke virta päälle (takapuolelta).
Virran merkkivalo palaa punaisena. Paina ohjauspa-
neelin virtapainiketta käynnistääksesi laitteen. Laite
lämpenee ja punainen merkkivalo vilkkuu. Laite
piippaa kolmasti ja merkkivalo muuttuu vihreäksi kun
laite on valmiina sidontaan.
Valmistele asiakirjat asettamalla paperit kansilehtiin.
Älä aseta liian useita tai vähän papereita tarjottimelle
saadaksesi aikaan parhaat tulokset. Käytä sidonnan
paksuusasteikkoa oppaana. Opas on kalibroitu 6 mm
leveyksille. Helios 30 hyväksyy yksittäisiä tai useita
asiakirjoja, joiden yhteispaksuus on 30 mm (noin 300
arkkia / 80 g/m2).
Valittu sidontasykli näytetään sinisellä merkkivalolla.
Käytä ajastimen valintanäppäimiä navigoidaksesi
asteikolla ylös tai alas tarvittaessa. Asteikossa on 10
asetusta. Esim. 6 mm asiakirjapaksuus = asetus 1
(enintään 60 arkkia), 30 mm asiakirja = asetus 10
(enintään 300 arkkia).
Avaa asiakirjapuristin (Lämpösuojaominaisuus) ja
syötä asiakirjat sidontakanavaan. Varmista, että
kansilehden selkä koskettaa lämpöosaa.
Käynnistä sidontasykli painamalla "Valinta / OK"
-näppäintä. Sininen merkkivalo aloittaa vilkkumisen ja
lähtölaskennan järjestyksessä. Kun sykli on suoritettu,
laite antaa äänimerkin (3x). Sininen merkkivalo
sammuu.
Laitteessa on sisäinen jäähdytystaso. Se voidaan avata
laitteen alta ja vetää ylöspäin, jolloin laite hyväksyy
suurempia asiakirjoja.
Kun sidontasykli on suoritettu, poista asiakirjat
välittömästi ja aseta ne jäähdytystarjottimeen tai
tasaiselle alustalle, jotta asiakirja jäähtyy. Asiakirja
voidaan poistaa laitteesta kesken syklin tarvittaessa.
Ole varovainen - liima voi olla kuumaa ja sulaa.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KUINKA SITOA
38
Anna ammattilaisemme auttaa sinua ratkaisemaan ongelmasi.
Asiakaspalvelu...
www.fellowes.com
Soita aina Fellowesille ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjääsi,
katso yhteystiedot takakannesta.
TARVITSETKO APUA?
Varmista, että laite on tasaisella alustalla. Tarkasta,
että laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa turvallista
käyttöä varten.
Kytke virtajohto laitteen takana olevaan pistorasiaan.
Kytke laite helposti saatavilla olevaan verkkovirran
pistorasiaan. Kytke verkkovirta päälle.
Avaa ja nosta kansi vapauttamalla kannen edessä
olevat turvalukot.
1.
2.
3.
4.
ENNEN SIDONTAA
12.
Fellowes takaa, että laminaattorin kaikkien osien materiaalit ja työtaito ovat virheettömiä 2 vuotta alkuperäisestä ostopäivämääräs-
tä. Mikäli jokin osa ilmenee virheelliseksi takuukauden aikana, sinun ainoa ehdoton oikeutesi on virheellisen osan huolto tai korvaus
Fellowesin harkinnan ja tarjonnan mukaan. Tämä takuu ei kata tapauksia, joissa laitteistoa on käytetty väärin, huolimattomasti
tai huollettu luvattomasti. Kaikki hiljaiset takuut, mukaan lukien takuut kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta
tiettyyn tarkoitukseen, on täten rajattu kestoltaan yllä mainitun ja asiaankuuluvan takuukauden mukaisesti. Fellowes ei ota missään
tapauksessa vastuuta tästä tuotteesta johtuvista vahingoista. Tämä takuu antaa sinulle tiettyä laillisia oikeuksia. Sinulla saattaa olla
muita laillisia oikeuksia, jotka poikkeavat tästä takuusta. Tämän takuun kesto, ehdot ja edellytykset ovat voimassa maailmanlaa-
juisesti, pois lukien paikallisten lakien vaatimat rajoitukset, estot ja edellytykset. Saadaksesi lisätietoja tai tämän takuun kattamia
palveluita, ota yhteyttä Fellowesiin tai jälleenmyyjääsi.
MAAILMANLAAJUINEN TAKUU
Kiitos, että ostit Fellowes-tuotteen. Käy osoitteessa www.fellowes.com/register rekisteröidäksesi tuotteen ja hyötyäksesi tuoteuutisista,
palautteesta ja tarjouksista. Tuotteen tiedot on luetteloitu laitteen taka- tai alapuolella olevassa merkinnässä.
TUOTEREKISTERÖINTI
Ongelma Ongelman syy Ratkaisu
Virtavalo ei pala punaisena. Laite ei ole kytketty päälle
Kytke laite päälle takaa liittimen
vierestä ja pistorasiasta
Vihreä valmiusvalo ei pala pitkän ajan
jälkeen
Laite on kuumassa tai kosteassa ympäristössä
Siirrä laite viileämpään tai kuivem-
paan ympäristöön
Irtonaisia ja liimaamattomia arkkeja
Kansilehti on ehkä liian paksu sidottavaksi
Käsittele asiakirjat uudelleen ja
varmista, että arkit koskettavat
liimapintaa painamalla niitä hellästi
tasaista pintaa vasten
Ajastin on ehkä asetettu väärin
Tarkista, että ajastin on asetettu oikein
ja käsittele asiakirja uudelleen
Irtonaisia ja liimattuja arkkeja
Kansilehti on liian pieni arkkien määrälle
Tarkista, että arkkeja on sopiva määrä
kansilehden leveyttä ajatellen. Valitse
leveämpi kansilehti tarvittaessa
Pidennetty lämmityssykli
Tarkista, että ajastin on asetettu
oikein. Varmista, että poistat asiakirjat
nopeasti
Ajastin on ehkä asetettu väärin
Asiakirjat jääneet lämmitystasolle syklin
loputtua
VIANETSINTÄ
W.E.E.E.
Tämä tuote on luokiteltu Sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Mikäli sinun tarvitsee joskus hävittää tämä
tuote, varmista, että teet sen Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (Waste of Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) koskevan direktiivin ja siihen liittyvien paikallisten lakien mukaisesti.
Saadaksesi lisätietoa WEEE-direktiivistä, käy osoitteessa www.fellowesinternational.com/WEEE
39
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Fellowes Helios 30 Omistajan opas

Kategoria
Thermal binding machines
Tyyppi
Omistajan opas