DeWalt DCN693 TYPE 2 Ohjekirja

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

B
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 24
English (original instructions) 44
Español (traducido de las instrucciones originales) 61
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 81
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 101
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 121
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 141
Português (traduzido das instruções originais) 157
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 177
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 195
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 212
 (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 231
177
suomi
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut
DeWALT
-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT
-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DCN693 DCN694
Jännite V
DC
18 18
Tyyppi 1 1
Akkutyyppi Li-Ion Li-Ion
Käyttötila Sarja/
RapidCycle Sarja
Sarja/
RapidCycle Sarja
Monen nopeuden Yes No
Makasiinin kulma 33° 33°
Naulat
pituus (nopeus 1) mm 40 35
pituus (nopeus 2) mm 50-60 N/A
varren läpimitta mm 3,4-4,0 3,4-4,0
kulma 30–35° 30–35°
pään geometria täysi kierros täysi kierros
vertailutyyppi paperi nauha paperi nauha
Paino (ilman akkupakkausta) kg 8,0 8,0
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745 mukaisesti:
L
PA
(äänenpainetaso) dB(A) 87 87
L
WA
(äänitehotaso) dB(A) 98 98
K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 3
Tärinäpäästöarvo a
h
= m/s
2
< 2,5 < 2,5
Vaihtelu K = m/s
2
1,5 1,5
LANGATON RUNKONAULAIN
DCN693, DCN694
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Akku DCB180 DCB181 DCB182
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18 18
Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 4,0
Paino kg 0,64 0,35 0,61
Akku DCB183/B DCB184/B DCB185
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18 18
Kapasiteetti Ah 2,0 5,0 1,3
178
suomi
Akku DCB183/B DCB184/B DCB185
Paino kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35
Latauslaite DCB105
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Paino kg 0,49
Latauslaite DCB107
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino kg 0,29
Latauslaite DCB112
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Paino kg 0,36
Latauslaite DCB113
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Paino kg 0,4
Latauslaite DCB115
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
Paino kg 0,5
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on
olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
LANGATON RUNKONAULAIN
DCN693, DCN694
DeWALT
vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/
EY(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY(20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden
DeWALT
iin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen
DeWALT
in puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT
, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.11.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
179
suomi
sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä
vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Keskittymisen herpaantuminen
hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa,
ennen kuin kytket sähkötyökalun
pistorasiaan, yhdistät siihen akun,
nostat työkalun käteesi tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai
vääntimet ennen sähkötyökalun
käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään
osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaahenkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei
toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita
kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se
onkorjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ YTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja
kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on
olemassa räjähdysvaara esimerkiksi
syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn
vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät
voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on
vastattava toisiaan. Älä koskaan tee
pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee,
jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja
ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa
käytettäviin pintoihin, kuten putkiin,
lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin.
Voit saada sähköiskun, jos kehosi on
maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä
reunoista tai liikkuvista osista.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona,
käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
180
suomi
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla
asentajalla. Varaosina on käytettävä
vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä
varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Langattomien naulauskoneiden
turvallisuusohjeet
Oleta aina, että työkalu sisältää nauloja.
Naulauskoneen huolimaton käsittely voi johtaa
naulojen odottamattomaan laukaisemiseen ja
henkilövahinkoihin.
Älä kohdista työkalua itseesi tai muihin
päin. Odottamaton laukaisemisen yhteydessä
laitteesta sinkoaa naula, joka voi aiheuttaa
henkiövahinkoja.
Älä kytke työkalua päälle, ellei se ole
tiukasti työkappaletta vasten. Jos työkalu
ei kosketa työkappaleeseen, naula voi singota
väärään suuntaan.
Irrota työkalu sähköverkosta, jos naula jää
kiinni työkaluun. Kun poistat kiinni jääneen
naulan, naulauskone voi kytkeytyä vahingossa
päälle, jos se on liitetty sähköverkkoon.
Älä käytä tätä naulauskonetta
sähköjohtojen kiinnittämiseen. Sitä ei ole
tarkoitettu sähköjohtojen asentamiseen ja se
voi vaurioittaa sähköjohtojen eristystä ja täten
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalovaaroja.
Älä käytä työkalua vasarana.
Tarkista poikkeukset paikallisista
työpaikkasäädöksistä.
Tarkista aina paikallisen työpaikan määräykset.
Käytä aina suojalaseja.
Käytä aina kuulonsuojaimia.
Käytä ainoastaan ohjekirjassa määritettyjä
kiinnikkeitä.
Älä käytä telineitä työkalun asentamiseksi
tukeen.
Naulaimen mitään osaa(esim.
kontaktilaukaisinta) ei saa purkaa tai estää.
Tarkista ennen jokaista työtä, että turva- ja
laukaisumekanismi toimii oikein ja että kaikki
mutterit ja pultit ovat tiukasti kiinni.
Älä koskaan kohdista naulainta tyhjään kohtaan.
Kanna työkalua työskentelyalueella aina vain
yhdellä kädellä äläkä koskaan liipaisimen ollessa
toimintavalmiina.
Ota huomioon työskentelyalueen olosuhteet.
Naulat voivat tunkeutua ohuen kappaleen läpi tai
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun
asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkiöiden käyttää sähkötyökaluja.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien
eheys ja muut toimintaan vaikuttavat
tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta
sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä.
Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä.
Jos tätä nestettä pääsee silmään, ota
yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai
aiheuttaa palovamman.
181
suomi
55
Makasiinin tilavuus.
30 - 34˚
Makasiinin kulma.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin(katso Tekniset tiedot).
Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa
vain ladattavia
DeWALT
-akkuja. Muun
tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota
laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä
ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
luiskahtaa kappaleen nurkista tai reunoista ja olla
siten vaaraksi paikalla olijoille.
Älä laukaise nauloja lähelle työkappaleen reunaa.
Älä laukaise nauloja toisten naulojen päälle.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät näiden koneiden käyttöön:
Työkalun väärinkäytöstä aiheutuvat
henkilövahingot.
Hallinnan menetys puutteellisen työkalun kiinni
pitämisen vuoksi.
Käsivarsien ja käsien lihasrasitukset, erityisesti
pään yläpuolella työskennellessä. Pidä aina
säännöllisiä taukoja pitkien käyttöjaksojen
aikana.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
Kuulon heikkeneminen.
Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Takaiskun aiheuttama hallinnan menetys.
Kiinnityskohdan aiheuttama henkilövahinkovaara,
terävät reunat ja työkappaleen virheellinen
käsittely.
Terävien reunojen aiheuttama
henkilövahinkovaara nauloja vaihtaessa tai
naulayksiköitä asettaessa.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
35-60mm
Naulojen pituus.
3.3–4.1 mm
Naulojen paksuus.
182
suomi
Latauslaitteet
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115
-latureihin sopivat 10,8V; 14,4V ja 18V Li-Ion
XR(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ja
DCB185).
DeWALT
-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen(kuva 2, 2a)
1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku(L) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
x
aseta akku uudelleen paikoilleen
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
* DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Punainen
merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on
saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo
sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(T) laturi(T) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT
-
akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa
tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole
ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon
virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle,
joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot
ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön.
Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien
aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
183
suomi
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla(esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu
päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan
sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä
varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
LITIUM-IONIAKKUJEN(LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DeWALT
-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen
tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen
ilmakuljetusliiton(IATA) vaarallisen tavaran
määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen
merikuljetussäännöstön(IMDG) määräykset
sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten
tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista(ADR).
Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja
jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei
ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain
DeWALT
-latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja
akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi
saavuttaa tai ylittää 40 ˚C(kuten kesällä
ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
184
suomi
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa
DeWALT
-akut ainoastaan
yhteensopivilla
DeWALT
-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia
DeWALT
-
akkuja ladataan
DeWALT
-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Runkonaulain
1 Varakärki reiän paikantamiseen(vain P2-mallit)
1 Laturi(vain P2-mallit)
2 Akut(vain P2-mallit)
1 Välinepakkaus(vain P2-mallit)
1 Käyttöohje
tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa
DeWALT
-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden
DeWALT
-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja(ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin(Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty
kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää
viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DCN693 ja DCN694 toimivat 18 voltin akulla.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B tai DCB185 -akut soveltuvat
käytettäviksi. Katso lisätietoa osiosta Tekniset
tiedoissa.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
185
suomi
tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö.
Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä
DeWALT
-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia
DeWALT
in huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm
2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT
-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta(kuva 2)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku(L) on ladattu täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku(L) kahvan sisällä oleviin
kiskoihin.
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta(U) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malleihin.
Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus(Kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A. Liipaisin
B. Liipaisimen turvalukitus
C. Kärkilaukaisin
D. Syvyyden säätökiekko
E. Alhaisen akkuvirran ja kiinni jäämisen/
leikkautumisen merkkivalo
F. Kiinni leikkautumisen vapautusvipu
G. Naulakotelo
H. Työntökappaleen lukitus
I. Toimintatilan valintakytkin
J. Kierrettävä tukirakenne/vyökoukku
K. Sisäänrakennettu kuusiokoloavain
L. Akku
M. Kärki reiän paikantamiseen
N. Naulan tukivipu(DCN693)
O. Naulan pituuden valintakytkin(DCN693)
YTTÖTARKOITUS
Langattomat DCN693- ja DCN694-runkonaulaimet
on tarkoitettu AINOASTAAN metallisten
kiinnikkeiden kiinnittämiseen puumateriaaleihin
esimuodostettujen reikien avulla.
Langaton runkonaulain on tarkoitettu sarja- ja
RapidCycle-sarjalaukaisutilaan. Naulaimia, joissa on
vain kertalaukaisutila, SAA käyttää rakennustelineillä,
portailla, tikkailla tai tikkaiden kaltaisilla rakenteilla,
esim. kattoruoteilla.
Tässä laitteessa saa käyttää liittimien
asentamiseen vain metalliliittimien valmistajan
suosittelemia kiinnittimiä, jotka täyttävät soveltuvat
rakennusmääräykset.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu
henkilöiden(mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai
taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan
186
suomi
4. Sulje naulakotelo vapauttamalla
työntökappaleen lukitus. Anna lukituksen liukua
varoen eteenpäin ja lukitse naulayksikkö.
Tyhjentymislukitus
Naulaimessa on tyhjentymislukitus, joka estää
työkalun käyttämisen, kun naulakotelo on lähes
tyhjä. Kun kotelossa on noin 4 - 6 naulaa, työkalun
tyhjentymislukitus aktivoituu. Katso Työkalun
lataaminen naulapatruunojen lataamiseksi.
HUOMAA: Jos työkaluun kohdistetaan voimakasta
voimaa, lukitus voidaan ohittaa. Tämä suojaa
työkalun mahdollisilta vaurioilta, jos se pudotetaan.
Naulaussyvyyden
asettaminen(kuva5)
Naulaussyvyys voidaan asettaa syvyyden
säätökiekolla.
1. Kun haluat naulan menevän vähemmän
syvemmälle, kierrä syvyyden säätökiekkoa(D)
vasemmalle vähemmän syvän naulan
kuvakkeen suuntaan.
2. Kun haluat naulan menevän syvemmälle, kierrä
syvyyden säätökiekkoa(D) oikealle syvän naulan
kuvakkeen suuntaan.
Toimintatilan valitseminen(kuva 1)
Voit valita standardin sarjalaukaisutilan liu’uttamalla
tilakytkimen(I) yksittäisen nuolikuvakkeen( )
kohdalle.
Voit valita RapidCycle-sarjalaukaisutilan liu’uttamalla
tilakytkimen(I) kaksoisnuolikuvakkeen( ) kohdalle.
HUOMAA: Akun käyttöaika on standardia
sarjalaukaisutilaa lyhyempi RapidCycle-
sarjalaukaisutilassa. Akun käyttöaika on
maksimaalinen, kun työkalu jätetään standardiin
sarjalaukaisutilaan.
Naulan pituuden asetus(kuva 1)
VAIN DCN693
Tämän naulaimen jalustassa on naulan pituuden
valintakytkin(O).
Valitse lyhempien naulojen kohdalla asetus 1
säätämällä kytkin vasemmalle.
Valitse pitempien naulojen ja vaativimpien töiden
kohdalla asetus 2 säätämällä kytkin oikealle.
Jos naulat eivät kiinnity syvälle
nopeusasetuksessa1, tehoa voidaan lisätä
valitsemalla nopeusasetus 2.
HUOMAUTUS: Jos alle 40mm pituisia
nauloja kiinnitetään nopeusasetuksella 2,
työkalu kuluu liikaa ja se voi vioittua.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT(KUVA 2, 2A)
Joissakin
DeWALT
-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta(P) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Kierrettävä tukirakenne/
vyökoukku(kuva 6)
Tukirakenne/vyökoukku(J) voidaan asettaa helposti
työkalun vasemmalle tai oikealle puolelle vasen- ja
oikeakätisiä käyttäjiä varten.
Jos koukkua ei haluta käyttää lainkaan, se voidaan
kiertää kahvan jalustan etu- tai takaosaan.
Työkalun lataaminen(kuva 4)
VAROITUS: Kytke liipaisimen
turvalukitus(B) aina päälle ja irrota
akku ennen kiinnittimien lataamista ja
poistamista.
VAROITUS: Metalliliittimien
kiinnittämiseen käytettyjen
kiinnittimien tulee täyttää soveltuvien
rakennusmääräyksien vaatimukset ja
ne tulee asentaa määräyksien sekä
metalliliittimien toimittajan määrityksien
mukaisesti. Liittimien virheellinen asennus
voi johtaa rakenteellisiin vaurioihin.
1. Liu’uta jousikuormitteinen työntökappaleen
lukitus(H) naulakotelon pohjaan sen
lukitsemiseksi paikoilleen.
2. Valitse sopiva naulakampa.(Katso Tekniset
tiedot).
DeWALT
suosittelee aina
DeWALT
-
merkkisten kiinnitysnaulojen käyttämistä.
VAROITUS: Muita kuin
DeWALT
-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen
tässä työkalussa voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALT
in suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
3. Aseta naulayksiköt naulakotelon täyttöaukkoon
ja varmista, että naulan päät kohdistuvat oikein
aukkoon.
187
suomi
Liipaisimen lukituksen
käyttäminen(kuva 3)
Kaikissa
DeWALT
-naulaimissa on liipaisimen
lukitsin(B), joka painettaessa oikealle(kuva 3) estää
työkalun naulan laukeamisen lukitsemalla liipaisimen
ja katkaisemalla moottorin virran.
Kun liipaisimen lukitus painetaan vasemmalle,
työkalu on täysin käytettävissä. Liipaisimen lukitus
tulee aina lukita, kun työkaluun tehdään säätöjä tai
kun sitä ei käytetä heti.
Työkalun käyttäminen
Työkalu vaatii sisäänajon ennen kuin se toimii
täydellä teholla, sillä osa laitteen osista on
sovitettava yhteen tai niitä on käytettävä yhdessä.
Työkalu ei välttämättä naulaa pitkiä nauloja tasaisesti
kyseisen aikajakson aikana.
500 - 1000 naulan jälkeen sisäänajo on suoritettu ja
työkalu toimii täydellä teholla.
Työkalun käynnistäminen/
laukaiseminen(kuva 1, 8, 9)
Työkalu voidaan käynnistää vetämällä
liipaisimesta(A) jossakin toimintatilassa:
sarjalaukaisutilassa tai RapidCycle-
sarjalaukaisutilassa.
VAROITUS: Kiinnittimet tulee naulata
suoraan materiaaliin. Naulainta ei saa
kallistaa naulaamisen aikana. Katso
kuva8.
VAROITUS: Runkonaulaimia ei ole
tarkoitettu metallisten materiaalien
naulaamiseen. Kun kiinnität metallisia
kiinnittimiä, aseta kärki reiän
paikantamiseen AINA metallisen liittimen
esimuodostettuun reikään ja suuntaa
naula ennen naulaamista niin, että se
on kohtisuorassa reikään nähden. Katso
kuva 9.
SARJALAUKAISUTILA
Sarjalaukaisutilaa käytetään ajoittaiseen naulaamiseen.
Se tarjoaa maksimaalisen akun käyttöiän
naulaamiseen.
1. Valitse tilakytkimellä(I) sarjalaukaisutila( ).
2. Vapauta liipaisimen turvalukitus(B).
3. Aseta kärki(M) reiän paikantamiseen metallisen
liittimen ensimmäiseen reikään ja paina työkalua
alaspäin.
4. Vedä liipaisimesta(A) työkalun käynnistämiseksi.
5. Vapauta liipaisin ja nosta naulauskone
työkappaleen pinnasta.
Nopeusasetus Etu
Tyypillinen naulan
pituus
2
Pitkien naulojen
kiinnittämiseen vaadittu teho
50–60 mm
1
Parempi työkalun kestävyys,
pitempi akun käyttöaika,
suurempi naulausnopeus
40 mm
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käsien oikea asento(kuva 7)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa(R) kuten kuvassa näytetään.
Työkalun Valmistelu(kuva 1)
1. Poista akku(L) työkalusta ja varmista, että
työkalu on lukittunut.
2. Ota kaikki naulat ulos makasiinista(G).
HUOMAA: Jos naulat eivät vapaudu, paina
naulan tukivipua(N).
3. Tarkista kontaktilaukaisimen(C) vapaa liike.
4. Lataa naulat uudelleen lippaaseen.
5. Aseta akku paikoilleen.
VAROITUS: Työkalua ei saa käyttää, jos
kontaktilaukaisin tai naulan työntökappale
eivät liiku vapaasti.
HUOMAUTUS: ÄLÄ
KOSKAAN suihkuta
tai levitä muulla tavoin
voiteluaineita tai liuottimia
työkalun sisälle. Tämä voi
vaikuttaa huomattavasti
työkalun käyttöikään ja tehoon.
188
suomi
+/TAI
tai jokin muu
yhdistelmä.
VIRHE
Nollaa työkalu poistamalla ja
asettamalla akku takaisin tai
kytkemällä laukaisimen lukitus
pois. Jos virhe toistuu, vie
työkalu valtuutettuun
DeWALT
-
huoltopalveluun.
Kiinni leikkautumisen
vapauttaminen(kuva 1, 3)
Jos naulauskonetta käytetään vaativissa toimissa,
joissa naulaamiseen käytetään muuttorin kaikkea
saatavilla olevaa energiaa, työkalu voi leikkautua
kiinni. Käyttöterä ei suorittanut loppuun käyttöjaksoa
ja kiinni jäämisen/leikkautumisen merkkivalo(E)
vilkkuu. Käännä työkalun kiinni leikkautumisen
vapautusvipua(F) ja mekanismi avautuu. Jos
käyttöterä ei palaa automaattisesti lähtöasentoon,
suorita osion Kiinni jääneen naulan poistaminen
ohjeet. Jos laite leikkautuu edelleen kiinni, tarkista
materiaali ja naulan pituus varmistaaksesi, ettei
käyttö ole liian vaativaa. Jos laite leikkautuu edelleen
kiinni, tarkista toimintatila, materiaali ja naulan pituus
varmistaaksesi, ettei käyttö ole liian vaativaa.
DCN692
Jos kone juuttuu kiinni toistuvasti, tarkista
nopeusasetus. Toinen nopeusasetus voi olla tarpeen
käyttötarkoituksesta riippuen.
Kiinni jääneen naulan
poistaminen(kuva 1, 3)
VAROITUS: Kytke liipaisimen
turvalukitus(B) aina päälle ja irrota akku
ja poista kiinnittimet ennen tukoksen
poistamista.
Jos naula juuttuu kärkikappaleeseen,
kiinni jäämisen/leikkautumisen merkkivalo(E) vilkkuu.
HUOMIO: Kun poistat kiinni juuttunutta
naulaa, ÄLÄ suuntaa naulaimen päätä tai
jalustaa ylöspäin. Muutoin kiinni juuttunut
naula tai naulan kappaleet voivat päästä
naulaimen sisälle. Jos jokin naulan osa
pääsee työkalun sisälle, naula tulee
poistaa laitteesta irrottamalla yläkansi.
HUOMAA: Kiinni juuttuminen voi johtua jäämien
kertymisestä kärkikanavaan. Tarkista ja poista
mahdolliset jäämät alla kuvattujen ohjeiden
mukaisesti välittömästi, jos huomaat työkalun
tehossa muutoksia.
1. Poista akku työkalusta ja kytke päälle
liipaisimen turvalukitus(B).
6. Toista vaiheet 3–5 seuraavan naulan
kiinnittämiseksi.
RAPIDCYCLE-SARJALAUKAISUTILA
RapidCycle-sarjalaukaisutilassa moottorin
kiertonopeus palautuu automaattisesti naulaamisen
jälkeen, jotta sarjanaulaus onnistuisi nopeasti
kaikilla terveys- ja turvallisuuseduilla. Kyseinen tila
mahdollistaa useampien naulojen naulaamisen
nopeammin, se kuitenkin kuluttaa enemmän
akkuvirtaa.
1. Valitse tilakytkimellä(I) RapidCycle-
sarjalaukaisutila( ).
2. Vapauta liipaisimen turvalukitus(B).
3. Aseta kärki(M) reiän paikantamiseen metallisen
liittimen ensimmäiseen reikään ja paina
työkaluaalaspäin.
4. Vedä liipaisimesta(A) työkalun käynnistämiseksi.
5. Vapauta liipaisin ja nosta naulauskone
työkappaleen pinnasta.
HUOMAA: Työkalun moottori palauttaa
täyden nopeuden automaattisesti ilman, että
kontaktilaukaisinta(C) tarvitsee painaa.
6. Toista vaiheet 3–5 seuraavan naulan
kiinnittämiseksi.
LED-merkkivalo(kuva 1)
Naulauskoneessa on kaksi LED-merkkivaloa(E)
takaosassa pohjakannen alapuolella. Katso
lisäohjeita osiosta Vianmääritys.
ALHAINEN AKKUVIRTA
Vaihda akku ladatuun akkuun.
KUUMA AKKU
Anna akun jäähtyä tai vaihda se viileään
akkuun.
KIINNI JUUTTUMINEN/
LEIKKAUS
Käännä kiinni leikkautumisen
vapautusvipua. Katso Kiinni
leikkautumisen
vapauttaminen.
KUUMA TYÖKALU
Anna työkalun jäähtyä ennen käytön
jatkamista.
189
suomi
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
HUOMAUTUS: ÄLÄ
KOSKAAN suihkuta tai
muulla tavoin pane
voitelu- tai
puhdistusliuotteita
työkalun sisään. Tämä voi
vaikuttaa vakavasti työkalun käyttöikään ja
suorituskykyyn.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla(ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin
DeWALT
-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain
DeWALT
in suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
2. Kun työkalu on asetettu sivuttain, liu’uta
jousikuormitteinen työntökappaleen lukitus(H)
naulakotelon pohjaan sen lukitsemiseksi
paikoilleen ja naulayksikön poistamiseksi.
HUOMAA: Jos naulat eivät vapaudu, paina
naulan tukivipua(N).
3. Löysää tuotteen mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella(K) kahta naulakotelon
yläpuolella olevaa kuusiokolopulttia(Q).
4. Käännä naulakoteloa(G) eteenpäin.
5. Poista kiinni jäänyt/taipunut naula tarpeen
mukaan pihtien avulla. Poista tarvittaessa
mahdolliset roskat naulakanavasta.
HUOMIO: Jos jokin naulan osa pääsee
työkalun sisälle, naula tulee poistaa
laitteesta irrottamalla yläkansi. Katso kuva
11 a, b, d, e.
6. Jos käyttöterä on ala-asennossa, käännä
naulauskoneen yläosassa olevaa kiinni
leikkautumisen vapautusvipua(F).
HUOMAA: Jos käyttöterä ei palaa
lähtöasentoon kiinni leikkautumisen
vapautusvivun kääntämisen jälkeen, käyttöterä
voi olla tarpeen nollata pitkää ruuvimeisseliä
käyttäen.
7. Käännä naulakotelo takaisin lähtöasentoon
työkalun kärjen alapuolelle ja kiristä
kuusiokolopultit(Q).
8. Aseta akku takaisin paikoilleen.
HUOMAA: Työkalu poistuu automaattisesti
käytöstä eikä se nollaudu ennen kuin akku on
poistettu ja asetettu uudelleen paikoilleen.
9. Aseta nauloja naulakoteloon(ks. Työkalun
lataaminen).
10. Vapauta työntökappaleen lukitus(H).
11. Kytke liipaisimen turvalukitus(B) pois, kun olet
valmis jatkamaan naulaamista.
Jos nauloja jää usein kiinni kärkikappaleeseen,
anna valtuutetun
DeWALT
-huoltopalvelun huoltaa
työkalu.
KUNNOSSAPITO
DeWALT
-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
190
suomi
RIKKOUTUNEEN PALAUTUSJOUSEN VAIHTAMINEN:
HUOMAA: Jouset tulee vaihtaa parina ja käyttää
vain oikeaa
DeWALTin
lisävarusteena saatavaa
vaihtosarjaa.
1. Irrota mukana toimitettavalla avaimella(K) kaksi
ruuvia(AA) yksikön molemmilta puolilta. Katso
kuva11a.
2. Irrota palautusjärjestelmä(BB) yksiköstä. Katso
kuva11b.
3. Liu’uta jousitangon kiinnitin(CC) pois
jousitangosta(DD). Katso kuva11c.
4. Väännä ja irrota jousen pysäytin(EE). Irrota
aluslevy(FF) ja palautusjousi(GG). Katso
kuva11c.
5. Kiinnitä uusi palautusjousi ja aluslevy
jousitankoon(DD). Samalla kun painat jousta
aluslevyn kanssa lähelle tangon vastakkaista
päätä, käännä uutta jousipysäytintä, kunnes
se ohittaa uurteen(HH) jousitangon kiinnitintä
varten.
6. Kiinnitä uusi jousitangon kiinnitin huolellisesti ja
aseta pysäytin kiinnitintä vasten.
7. Toista vaiheet 3–6 toista jousta varten.
HUOMAA: Tarkista profiilin palautuminen
liu’uttamalla profiilia ylös jousitankoa pitkin ja
päästämällä irti. Sen tulisi palautua jousien
voimalla.
8. Liu’uta palautusjärjestelmä(BB) takaisin
yksikköön. Katso kuva11d. On tärkeää
yrittää kohdistaa profiili ja vauhtipyörä ennen
palautusjärjestelmän ruuvaamista takaisin
yksikköön. Tämä voidaan tehdä yhdistämällä
akku ja sitten työntämällä ja vapauttamalla
yksikön kärki penkkiä tai kovaa pintaa vasten.
Moottorin pyöriminen käynnistyy.
HUOMAA: Kun profiili ja vauhtipyörä on
kohdistettu oikein, kuulet moottorin liukuvan
alas täydestä nopeudesta. Jos profiilia ja
vauhtipyörää ei ole kohdistettu oikein, moottori
ei välttämättä käynnisty, saattaa hidastua
paljon nopeammin kuin tavallisesti ja pitää
voimakasta kirskuvaa ääntä. Jos näin tapahtuu,
irrota palautusjärjestelmä ja aseta se takaisin
uudelleen.
9. Kun palautusjärjestelmä on asetettu oikein,
avaa toimitukseen kuuluva Loctite
®
* ja laita pieni
määrä kahden ruuvin(AA) kierteisiin ja kiinnitä
ruuvit uudelleen avaimella ja kiristä huolellisesti.
Katso kuva11e.
VAROITUS: Testaa aina yksikkö
naulaamalla lyhyitä nauloja pehmeään
puuhun ja varmista, että työkalu toimii
oikein. Jos työkalu ei toimi oikein,
DCN6931-XJ KÄRJEN VAIHTAMINEN(KUVA 10)
Reiän paikantamiseen tarkoitettu kärki(M) kuluu ajan
myötä ja sen vaihto voi olla tarpeen.
VAROITUS: Lue työkalun ohjekirja
ennen lisävarusteiden käyttämistä oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen
voi johtaa henkilövahinkoihin ja työkalun
sekä lisävarusteen vaurioitumiseen.
Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
REIÄN PAIKANTAVAN KÄRJEN VAIHTAMINEN:
1. Paina kova muovinen aluslevy(S) ruuvimeisselin
avulla irti kärjen kiinnitystapista(T).
2. Liu’uta tappi(T) pois naulaimen päästä.
3. Vedä kulunut/vaurioitunut kärki pois päästä.
4. Asenna uusi reiän paikantava kärki.
5. Asenna uusi kiinnitystappi(T) pään ja reiän
paikantavan kärjen läpi.
6. Paina uusi kova muovinen aluslevy(S)
paikoilleen kiinnitystappeen.
HUOMAA: Käytä ainoastaan uutta tappea ja
rengasta, jotka kuuluvat DCN6931-pakkaukseen.
Kumirengasta ei saa käyttää uudelleen.
DCN6901-PALAUTUSJOUSEN VAIHTOSARJA(FIG. 11A-
11E)
Kiinnitysterän palautusjouset kuluvat ajan myötä ja
ne on lopulta vaihdettava. Jouset on vaihdettava,
kun kiinnitysterä ei palaa enää lähtöasentoon kunkin
laukaisun jälkeen. Tarkista avaamalla säiliö osion
Kiinni jääneen naulan poistaminen mukaisesti
ja jos jouset ovat kuluneet, kiinnitysterää voidaan
liikuttaa taakse- ja eteenpäin naulakanavassa lähes
ilman vastusta.
Työkalu on suunniteltu niin, että palautusjouset voidaan
vaihtaa alle 5 minuutissa paikan päällä lisävarustetta
DCN6901-XJ käyttäen.
VAROITUS: Lue työkalun ohjekirja
ennen lisävarusteiden käyttämistä oman
turvallisuutesi takaamiseksi. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen
voi johtaa henkilövahinkoihin ja työkalun
sekä lisävarusteen vaurioitumiseen.
Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
HUOMAUTUS: Kaikki palautusjousen
vaihtosarjan mekaaniset osat näytetään
mukavuussyistä ja vahvistuksena sarjan
sisällöstä. Sarja sisältää myös paketin
Loctite-liimaa, jota käytetään vaiheessa9.
Katso kuva 11e.
191
suomi
ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
palvelukeskukseen välittömästi.
VAROITUS: LOCTITE
®
-PUSSIN
SISÄLTÖ VOI ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ,
IHOA JA HENGITYSTEITÄ. KÄYTÄ
KOKO PAKKAUKSEN SISÄL
AVAAMISEN JÄLKEEN. Älä hengitä
höyryjä. Älä päästä silmiin tai iholle
tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan
hyvin tuuletetulla alueella. Pidä lasten
ulottumattomissa.
ENSIAPUTOIMET: Sisältää
polyglykolidimetakrylaattia,
polyglykolioleaattipropyleeniglykolia,
titaanidioksidia ja
kumeenihydroperoksidia. Jos tuotetta
niellään, ota välittömästi yhteyttä
myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Ei
saa oksennuttaa.
Jos ainetta hengitetään sisään, siirrä
henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos
tuotetta pääsee silmiin, huuhtele
vedellä 15 minuutin ajan. Käänny
lääkärin puoleen. Jos tuotetta pääsee
iholle, huuhtele hyvin vedellä. Jos
tuotetta pääsee vaatteille, poista
vaatteet.
*Loctite
®
on Henkel Corp:n rekisteröity tavaramerkki.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja,
jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä
varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten
määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sittenlaitteesta.
litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
192
suomi
VIANMÄÄRITYSOPAS
MONET YLEISET ONGELMAT VOIDAAN RATKAISTA HELPOSTI ALLA
OLEVAN TAULUKON OHJEIDEN AVULLA.
Jos ongelma on vakavampi tai toistuu, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun
DeWALT
-korjauspalveluun,
tai
DeWALT
-edustajaan tämän ohjekirjan osoitetietoja käyttäen.
VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran vähentämiseksi akku tulee AINA poistaa työkalusta ennen
korjaustoimenpiteitä.
ONGELMA SYY KORJEUSTOIMENPIDE
Moottori ei käynnisty,
kun kärkilaukaisinta
painetaan
Liipaisimen lukitus on lukitusasennossa Avaa liipaisimen lukitus
Tyhjentymislukitus on aktivoitunut, se
estää kärkilaukaisimen liikkumisen
Lisää nauloja naulakoteloon.
Työkalu on leikkautunut kiinni, moottori
ei toimi
Käännä työkalun kiinni leikkautumisen
vapautusvipua ja mekanismi avautuu. Jos
käyttöterä ei palaa lähtöasentoon, poista akku ja
paina käyttöterä käsin takaisin lähtöasentoon.
Kärkilaukaisin on taittunut Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Moottori pysähtyy 5 sekunnin jälkeen Normaali toiminta, vapauta kärkilaukaisin ja paina
uudelleen.
Liitännät ovat likaiset tai vaurioituneet Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Liipaisin on vaurioitunut Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Akku on kuuma Anna akun jäähtyä tai vaihda se viileään akkuun.
Työkalu on kuuma Anna työkalun jäähtyä ennen käytön jatkamista.
Työkalu ei toimi
(moottori toimii, mutta
se ei laukaise naulaa)
Tyhjentymislukitus on aktivoitunut, se
estää kärkilaukaisimen liikkumisen
Lisää nauloja naulakoteloon.
Alhainen akkuvirta tai vaurioitunut akku Tarkista akun lataustaso, jos akussa näkyy
lataustila. Lataa tai vaihda akku tarvittaessa.
Kiinni juuttunut naula/käyttöterä ei ole
palanut lähtöasentoon
Poista akku, poista kiinni juuttunut naula, käännä
kiinni leikkautumisen vapautusvipua, (paina
käyttöterä tarvittaessa ylös käsin), aseta akku
takaisin paikoilleen.
Käyttö-/palautusmekanismi on
vaurioitunut
Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Sisämekanismi on juuttunut kiinni Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Sisäinen elektroniikka on vaurioitunut Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Moottori käynnistyy,
mutta siitä kuuluu
huomattavasti ääntä
Kiinni juuttunut naula ja käyttöterä on
jäänyt ala-asentoon
Poista kiinni jääneet naulat kiinni leikkautumisen
vapautusvivulla ja palauta käyttöterä lähtöasentoon
tarvittaessa käsin.
Käyttö-/palautusmekanismi on
vaurioitunut
Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
193
suomi
ONGELMA SYY KORJEUSTOIMENPIDE
Käyttöterä jää edelleen
kiinni ala-asentoon
Kiinni juuttunut naula ja käyttöterä on
jäänyt ala-asentoon
Poista kiinni jääneet naulat kiinni leikkautumisen
vapautusvivulla ja palauta käyttöterä lähtöasentoon
tarvittaessa käsin.
Käyttö-/palautusmekanismi on
vaurioitunut
Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Materiaalin ja naulan pituus Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni
leikkautumisen vapautusvipua käännetään), valitse
sopiva materiaali ja naulan pituus, jotta käyttö ei olisi
liian vaativaa.
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä
naulan kappaleita.
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
loppuun
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia
500–1000 naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän
aikajakson aikana, jos naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Virheellinen nopeusvalinta (vain DCN693) Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja
pehmeään puuhun tai kovempiin materiaaleihin
nopeudella 1 - valitse nopeusasetus 2.
Työkalu toimii, mutta
naulat eivät kiinnity
kokonaan
Syvyysasetus ei ole riittävän matala Kierrä syvyyden säädin syvempään asetukseen.
Työkalua ei paineta riittävän voimakkaasti
työkappaleeseen
Paina työkalua asianmukaisella voimalla
työkappaleeseen. Katso ohjekirja.
Materiaalin ja naulan pituus Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni
leikkautumisen vapautusvipua käännetään), valitse
sopiva materiaali ja naulan pituus, jotta käyttö ei olisi
liian vaativaa.
Käyttöterän kärki on vaurioitunut tai
kulunut
Vaihda käyttö-/palautusmekanismi. Ota yhteyttä
valtuutettuun
DeWALT
-korjauspalveluun.
Vaurioitunut käyttömekanismi Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
loppuun
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia
500–1000 naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän
aikajakson aikana, jos naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Virheellinen nopeusvalinta (vain DCN693) Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja
pehmeään puuhun tai kovempiin materiaaleihin
nopeudella 1 - valitse nopeusasetus 2.
Työkalu toimii, mutta se
ei laukaise nauloja
Naulakotelossa ei ole nauloja Lisää nauloja naulakoteloon.
Virheellinen naulan koko tai kulma Käytä vain suositeltuja lisävarusteita. Katso
Tekniset tiedot.
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä
naulan kappaleita.
Naulakotelossa on epäpuhtauksia Puhdista naulakotelo.
Naulakotelo on kulunut Vaihda naulakotelo. Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-korjauspalveluun.
Käyttöterä on vaurioitunut tai kulunut Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
Työntökappaleen jousi on vaurioitunut Vaihda jousi; ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-
korjauspalveluun.
194
suomi
ONGELMA SYY KORJEUSTOIMENPIDE
Naula on juuttunut kiinni Virheellinen naulan koko tai kulma Käytä vain suositeltuja lisävarusteita. Katso
Tekniset tiedot.
Naulakotelon nauloja ei ole varmistettu
paikoilleen edellisen kiinni jäämisen
poistamisen/tarkistuksen jälkeen
Varmista, että kiristät naulakotelon
kuusiokolopulteilla tuotteen mukana toimitettua
avainta käyttämällä.
Käyttöterä on vaurioitunut tai kulunut Vaihda käyttöterä. Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-korjauspalveluun.
Materiaalin ja naulan pituus Jos laite leikkautuu edelleen kiinni (jolloin kiinni
leikkautumisen vapautusvipua käännetään), valitse
sopiva materiaali ja naulan pituus, jotta käyttö ei olisi
liian vaativaa.
Kärkikappaleessa on epäpuhtauksia Puhdista kärkikappale ja varo, ettei siihen jää pieniä
naulan kappaleita.
Naulakotelo on kulunut Vaihda naulakotelo. Ota yhteyttä valtuutettuun
DeWALT
-korjauspalveluun.
Tyhjentymislukitus on päällä ja kotelossa
on vain 7-9 naulaa jäljellä ja käyttäjä
painaa liian voimakkaasti kärkeaä, jolloin
lukitus ohitetaan.
Lataa enemmän nauloja koteloon
tyhjentymislukituksen kytkemiseksi pois.
Työkalun sisäänajoa ei ole suoritettu
loppuun
Uusien työkalujen osien yhteensovitus voi vaatia
500–1000 naulaa. Kiinnitä lyhempiä nauloja tämän
aikajakson aikana, jos naulat eivät kiinnity tasaisesti.
Virheellinen nopeusvalinta (vain DCN693) Jos yrität kiinnittää pitempiä kampanauloja
pehmeään puuhun tai kovempiin materiaaleihin
nopeudella 1 - valitse nopeusasetus 2.
Reiän porauksen heikko
teho
Reiän paikannuksen kärki on vaurioitunut
tai kulunut
Vaihda kärki pakkauksen avulla. Jos työkalun teho
on edelleen heikko, vie se valtuutettuun
DeWALT
-korjauspalveluun.
1 / 1

DeWalt DCN693 TYPE 2 Ohjekirja

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös