Princess 182665 Käyttö ohjeet

Kategoria
Deep fryers
Tyyppi
Käyttö ohjeet
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DEC 2010 V1
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
30
- Dypp aldri apparatet i vann.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn mens det er i bruk. Vær ekstra forsiktig når du bruker frityrgryten mens det
er barn i nærheten.
- Bruk ikke frityrgryten hvis apparatet eller ledningen blir skadet. Send det til vår serviceavdeling for å unngå
risikoer. For apparater av denne typen kan en skadet ledning kun byttes ut ved vår serviceavdeling ved hjelp
av spesielt verktøy.
- Sørg for at de tynne ledningene som befinner seg ved siden av varmeelementet ikke blir skadet (de må ikke
bulkes eller bøyes).
- Den elektriske delen er utstyrt med en sikkerhetsbryter som sørger for at varmeelementet kun fungerer når det
blir plassert på gryten på riktig måte.
- Bruk aldri dypfryste produkter som er blitt opptint og deretter dypfryst igjen. Disse produktene inneholder
mye vann, noe som kan medføre at det skvetter ut.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk,
mentalt eller motorisk handikapp, eller med manglende erfaring og
kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlig for deres sikker-
het bør gi spesifikke instrukser eller overvåke bruken av apparatet.
Ved overoppheting vil den termiske sikkerhetsinnretningen sørge for
at gryten slås av. Denne sikkerhetsinnretningen befinner seg på
baksiden av den elektriske delen. Når den står av, kan den settes på
igjen ved å trykke inn knappen med en lang og skarp gjenstand.
Knappen befinner seg dypt bak hullet. Bruk den medfølgende
gjenstartpinnen til det. Trekk støpselet ut av stikkontakten forst!
PRINCESS JAAP FRY & KEEP WARM CASTEL 1.5L ART. 182665
ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue käyttöohje ensin kokonaan läpi ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Kytke laite ainoastaan
maadoitettuun pistorasiaan.
Poista pakkausmateriaali ennen ensimmäistä käyttöä ja pese varusteet ja friteerauskori lämpimällä vedellä.
Kuivaa ne huolellisesti ennen käyttöä. Huolehdi siitä, että sähköiset osat pysyvät kuivina.
Princess-friteerauskeittimessä on säädettävä termostaatti, suodatinkansi ja merkkivalo. Heti kun merkkivalo
sammuu, asetettu lämpötila on saavutettu. 'Avoimen' friteeraussysteemin ansiosta tulos on yhtä ammattimainen
kuin baareissa käytetyillä laitteilla. Lisäksi laite on helppo puhdistaa.
FRITEERAUSKEITTIMEN KÄYTTÖ
Ainoastaan öljy tai juokseva rasva ovat sopivia käytettäväksi tämäntyyppisessä friteerauskeittimessä, ei
siis kiinteä rasva. Jos käytetään kiinteää rasvaa ja siihen sekoittuu vettä, rasva voi kuumennettaessa roiskua
voimakkaasti. Lisäksi on varottava, että öjyyn/rasvaan ei sekoitu vettä esim. pakastetuotteista, sillä se
aiheuttaa liiallista roiskumista.
- Älä koskaan kytke laitetta toimintaan ilman öljyä, koska silloin se vioittuu. Älä pane keittimeen myöskään
muita (nestemäisiä) aineita kuten vettä.
- Aseta keitin kuivalle ja tukevalle alustalle. Koska keitin kuumenee käytettäessä, varo ettei se ole liian lähellä
muita esineitä.
- Avaa keittimen kansi.
- Laita friteerauskeittimeen tarvittava määrä öljyä tai rasvaa. Varmista, että sitä on keittimessä
vähintään se minimi- ja enintään se maksimimäärä, mikä on ilmoitettu keittimen sisäpinnalla.
Parhaan tuloksen saamiseksi erilaisia öljyjä ei saa käyttää yhtäaikaa.
- Valitse friteerattaviksi tarkoitetuille aineksille sopiva lämpötila. Tämän löydät lämpötilataulukosta.
- Käytä kahvaa nostaessasi korin keittimestä.
- Aseta friteerattava ruoka-aines koriin. Parhaan tuloksen saamiseksi koriin pantavien
ruoka-ainesten täytyy olla kuivia.
- Voimakkaan poreilun välttämiseksi upota kori hitaasti rasvaan ja aseta kansi paikoilleen
friteerauskeittimen päälle.
31
- Kun merkkivalo sammuu, asetettu lämpötila on saavutettu. Odota aina niin kauan, että asetettu lämpötila on
saavutettu. Termostaatin virta kytkeytyy ja katkeaa jatkuvasti ja pitää lämpötilan tasaisena. Tällöin myös
merkkivalo syttyy ja sammuu.
- Kun friteerausaika on päättynyt, poista kansi, nosta kori ylös ja ripusta se keittimessä olevaan koukkuun, jotta
öljy voi valua pois.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Kun friteerauskeitin on täysin jäähtynyt, voit panna keittimen pois käytöstä. Säilytä sitä kansi kiinni kuivassa
ja pimeässä paikassa. Öljyn ja korin voi jättää keittimeen.
LÄMPÖLAATIKON KÄYTTÖ
Lämpölaatikkoa voidaan käyttää jo paistettujen ranskanperunoiden tai snackien lämpimänä pitoon.
Voit siis esimerkiksi paistaa ensin snackit ja pitää ne lämpimänä paistaessasi ranskanperunoita. Tässä
tapauksessa on suositeltavaa paistaa ranskanperunat viimeisenä.
On myös mahdollista paistaa ensimmäinen annos ranskanperunoita ja pitää se lämpimänä lämpölaatikossa
paistaessasi toisen annoksen.
Lämpölaatikko voidaan ottaa kokonaan ulos ja käyttää tarjoiluastiana.
Varoitus!
Älä koskaan laita talouspaperia tms. lämpölaatikkoon.
Älä koskaan työnnä kättäsi aukkoon, joka syntyy, kun lämpölaatikko on otettu pois!
FRITEERAUSVINKKEJÄ
Ravista pakastettuja tuotteita ensin voimakkaasti pesualtaan päällä liian jään poistamiseksi.
Jos käytät ranskalaisiin perunoihin tuoreita perunoita, kuivaa ne pesun jälkeen niin että öljyyn ei pääse
sekoittumaan vettä.
Ranskalaiset perunat kypsennetään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen paistokerta
(esikypsennys) kestää 5-10 minuuttia 170 asteessa. Toinen paistokerta (lopullinen
kypsennys) kestää 2-4 minuuttia 175 asteessa. Valuta hyvin.
FRITEERATTAVAN TUOTTEEN MAKSIMIPAINO
MALLI Litraa maksimi gr maksimi gr
182665 1.5 375 260
KYPSENNYSTAULUKKO
RUOKALAJI KYPSENNYSLÄMPÖTILA
Ranskalaisten perunoiden esikypsennys 170
Ranskalaisten perunoiden loppukypsennys 175
Parmesan-fondyy 170
Juustokuorukat 170
Liha/kala/perunakuorukat 175
Kala 170
Kalapuikot 180
Kuorrutettu juusto 180
Munkit 175
Jauhelihapuikko 190
Broileri 170
Kuorrutetut katkaravut 180
Akryyliamidin syntymisen vähentämiseksi minimiin, paljon tärkkelystä sisältäviä tuotteita,
varsinkin peruna- ja viljatuotteita, ei saa friteerata 175°C korkeammassa lämpötilassa.
RASVAKEITTIMEN TURVASUODATIN
Rasvakeittimen pohjassa on ’kylmä alue’. Suurimmat ruokahiukkaset uppoavat ’kylmään alueeseen’
ja alhaisempi lämpötila estävät niiden palamisen öljyssä tai nestemäisessä rasvassa. ’Kylmällä
alueella’ varustetuissa rasvakeittimissä on monia etuja, mutta ne vaativat myös erityistä huomiota.
’Kylmällä alueella’ varustetut rasvakeittimet ovat herkkiä vedelle, sillä kuumeneva osa on upotettu
öljyyn tai nestemäiseen rasvaan. Vettä pääsee öljyyn tai nestemäiseen rasvaan monissa eri tapauk-
sissa:
32
- Useimmat ruoka-ainekset, erityisesti perunat, sisältävät luonnollisesti vettä.
- Kuuman höyryn kondensoituminen.
- Pakasteruokien jäähiukkaset.
- Huuhdeltuja ruoka-aineksia ei kuivata riittävän hyvin ennen käyttöä.
- Irrotettavaa vuokaa ei kuivata riittävän hyvin puhdistuksen jälkeen.
- Laitteessa käytetään vääränlaista öljyä tai nestemäistä rasvaa.
Käyttöoppaassa kuvataan ohjeet, joilla veden pääsy öljyyn tai nestemäiseen
rasvaan voidaan estää. Jos vettä pääsee öljyyn tai nestemäiseen rasvaan, se
voi alkaa räiskymään, kuplimaan tai kuohumaan yli. Rasvakeittimien käytön
optimoimiseksi Princess on kehittänyt erityisen turvasuodattimen, joka laskee
’kylmän alueen’ lämpötilaa edelleen ja jakaa vesihiukkasia tehokkaammin.
Turvasuodatin estää räiskymisen,
kuplimisen tai yli kiuhumisen.
HUOMIO!
- Vaihda öljy tai nestemäinen rasva säännöllisesti.
- Puhdista turvasuodatin säännöllisesti. Varmista, ettei turvasuodattimen
aukoissa ole tukkiumia.
Aseta irrotettava vuoka (1) laitteeseen.
Aseta turvasuodatin (2) irrotettavan vuoan (1) alaosaan.
Asenna elektroninen ohjausyksikkö (3) laitteeseen.
Aseta kori (4) irrotettavaan vuokaan (1).
Asenna kansi (5) laitteeseen.
ÖLJYN VAIHTO
Varmista, että keitin ja siinä oleva öljy on jäähtynyt hyvin ennen kuin alat vaihtaa rasvaa (irrota pistotulppa
pistorasiasta!). Vaihda öljy ja muovisuodatin säännöllisesti. Tämä on tarpeellista varsinkin silloin, kun öljyn väri
tummenee tai sen haju muuttuu. Vaihda öljy joka tapauksessa aina 10 käyttökerran jälkeen. Vaihda öljy yhdellä
kertaa, älä sekoita käytettyä ja tuoretta öljyä keskenään. Käytetty öljy saastuttaa luontoa. Älä siis heitä sitä
koskaan talousjätteisiin, vaan noudata asuinkuntasi jätehuolto-ohjeita.
PUHDISTUS JA HOITO
Älä koskaan upota laitetta veteen! Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Kaikki osat, paitsi sähköosa ja muovisuodatin, voidaan puhdistaa lämpimällä astianpesuainevedellä. Kuivaa
osat huolellisesti ennen uudelleen käyttöä.
- Osia ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Puhdista keittimen sisä- ja ulkopinta säännöllisesti.
- Puhdista keittimen ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa se pehmeällä, puhtaalla liinalla.
- Älä käytä koskaan hankaavia aineita.
- Voit puhdistaa keittimen sisäpinnan samalla kun vaihdat öljyn. Tyhjennä keitin ja puhdista sisäpinta
pyyhkimällä se ensin talouspaperilla ja sen jälkeen märällä astianpesuaineveteen kastetulla liinalla. Pyyhi
sen jälkeen sisäpinta kostealla liinalla ja anna keittimen kuivua hyvin.
PRINCESS-OHJEITA
- Aseta keitin aina tukevalle alustalle paikkaan, jonka lähellä ei ole tulenarkoja materiaaleja.
- Älä aseta keitintä kuuman keittolevyn päälle tai lähelle.
- Ennen kuin alat käyttää keitintä, siinä täytyy olla tarvittava määrä öljyä tai rasvaa. Älä käytä keitintä koskaan
ilman öljyä tai rasvaa, sillä silloin se vioittuu.
- Älä koskaan siirrä keitintä käytön aikana. Kuuma öljy aiheuttaa palovammoja. Siirrä keitintä vasta sitten kun
öljy on jäähtynyt.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Kun käytät keitintä, pidä sitä jatkuvasti silmällä, varsinkin lasten läheisyydessä.
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen virtajohto on vioittunut. Lähetä se varmuuden vuoksi huolto-
palveluumme. Ainoastaan huoltopalvelu saa vaihtaa tämäntyyppisten laitteiden vioittuneen
virtajohdon erikoistyökaluja käyttäen.
- Huolehdi siitä, että lämmityselementtiä pitkin kulkevat ohuet johdot eivät vioitu (niitä ei saa
painaa lommolle eikä taivuttaa).
- Sähköosa on varustettu turvakytkimellä, jonka ansiosta lämmityselementti toimii
ainoastaan silloin kun elementti on asetettu keittimeen oikein.
- Älä käytä koskaan aikaisemmin sulatettuja ja uudelleen pakastettuja tuotteita. Ne sisältävät
runsaasti vettä, mikä aiheuttaa liiallista roiskumista.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

Princess 182665 Käyttö ohjeet

Kategoria
Deep fryers
Tyyppi
Käyttö ohjeet