Basic XL BXL-SFN16 Ohjekirja

Kategoria
Household fans
Tyyppi
Ohjekirja
14
- Jelen útmutató nagy gonddal készült. Ennek ellenére abból jogok nem származnak. A König Electronic nem
felelős az útmutató hibáiért, vagy azok következményeiért.
- Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.
Figyelem:
Ezt a terméket ezzel a jelölésel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus
termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő
létesítmények végzik.
SUOMI
Jalustatuuletin
Alustan ja jalustan kokoonpano:
1. Ota alusta- ja jalustaosat laatikosta.
2. Käännä korkeuden säädintä vastapäivään, ja vedä teräputki ulos jalustasta. Käännä sitten korkeuden
säädintä myötäpäivään kiinnittääksesi säätimen.
3. Aseta jalusta alustaan, aseta ruuvin mutteri jalustaan alustan pohjasta ja kiinnitä mutteri.
4. Säädä korkeutta haluamallesi tuuletinkorkeudelle.
Tuulettimen pää ja kokoaminen:
Avaa tulppa tuulettimen rungon pohjassa.
Laita jatkopylväs tuulettimen rungon aukkoon, kiristä tulppaa kiinnittääksesi sen.
1. Poista navan suojus ja muovinen mutteri moottorin akselin etupuolelta ja kiinnitä sitten muovinen mutteri.
(Kuva 1)
1. Lukko
2. Navan suojus
3. Säleikön lukko
4. Mutteri
5. Muovi
2. Aseta terä akseliin, varmista, että päällystulppa on napsautettu terän uraan. Ruuvaa navan suojus
vastapäivään kiinnittääksesi terän. (Kuva 2)
1. Navan suojus
2. Lukko
3. Terät
4. Ura
5. Lukitustappi
3. Aseta etusäleikkö takasäleikön päälle ja sulje kiinnittimet kiristääksesi sekä etu- että takasäleiköt yhteen.
Käyttöohjeet
Nopeustoiminto:
Käytä ”nopeus”-kytkintä käynnistääksesi/sammuttaaksesi tuulettimen ja säätääksesi nopeutta painamalla
seuraavia numeroita:
0-Pois päältä 2-Keski
1-Matala 3-Korkea
Pyöritystoiminto:
Käynnistääksesi tuulettimen pyörimisen, paina pyörityspainiketta moottorikotelon päällä.
Vedä pyörityspainiketta jakaaksesi ilmavirtaa.
Kulmatoiminto:
Irrota kulmanappi, säädä tuulettimen päätä haluttuun kulma pitämällä tuulettimen päällä, sitten kiristä nappi.
KUVA 2
KUVA 1
15
Ajastintoiminto:
Paina ajastinta ja valita aika 0-60 minuutin välllä.
Huolto:
Pitääksesi tuulettimen puhtaana, pyyhi se pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineella.
Älä käytä hankaavia aineita tuulettimen muoviosien puhdistukseen.
Varmistaaksesi, että tuuletin toimii kunnolla, lisää muutama tippa puhdasta moottoriöljyä moottorin etu- ja
takalaakereihin 12 kuukauden välein.
Ennen säilytystä puhdista tuuletin kunnolla, laita sitten muovipussiin ja varastoi kuivassa, viileässä
paikassa.
Huomio:
Ymmärtääksesi tuulettimen toiminnan, lue kaikki nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Katso, että teho sopii tuulettimen ilmoitettuun jännitteeseen ja taajuuteen.
Älä laita sormia tai muita esineitä säleikön läpi tuulettimen ollessa toiminnassa.
Irrota virtajohto tuuletinta siirrettäessä.
Irrota tuuletin virtalähteestä ennen puhdistusta.
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, AINOASTAAN valtuutettu
huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten. Jos ongelmia
ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista. Älä altista
laitetta vedelle äläkä kosteudelle.
Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön
takia.
Yleistä:
- Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.
- Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
- Kaikki oikeudet pidätetään. König Electronic ei ole vastuussa mistään tämän käyttöohjeen sisältämistä
virheistä tai niiden seurauksista.
- Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.
Huomio:
Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa
hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.
SVENSKA
Stående fläkt
Montera bas och stativ:
1. Ta ut bas och stativdelar från boxen.
2. Vrid höjdjusteringen moturs och dra stålröret ut från stativet. Vrid därefter höjdjusteringen medurs för att
låsa den.
3. Sätt ställningen i basen, fixera skruvmuttern i stativet underifrån och fäst den.
4. Justera höjden för att möta dina önskemål på fläkthöjd.
Montera fläkthuvud och pelare:
Skruva ur knoppen i botten på fläktkroppen.
Sätt förlängningspelaren i hålet på fläktkroppen, spänn knoppen för att säkra den.
1. Avlägsna skruvbollen och plastmuttern från framsidan av motoraxeln och spänn plastmuttern. Figur 1)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Basic XL BXL-SFN16 Ohjekirja

Kategoria
Household fans
Tyyppi
Ohjekirja