Stanley FME700 Ohjekirja

Brändi
Stanley
Kategoria
power tools
Malli
FME700
Tyyppi
Ohjekirja
80
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Stanley Fat Max -pyörösaha on tarkoitettu erimuotoisten
teräsmateriaalien leikkaamiseen. Tämä työkalu on tarkoitettu
ammattikäyttöön ja yksityiseen, ei ammattikäyttäjille.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Sähkötyökaluja käytettäessä on aina
noudatettava kotimaassasi voimassa olevia
turvaohjeita, jotta tulipalojen, sähköiskujen ja
henkilövahinkojen riski olisi mahdollisimman
pieni.
u Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
u Käyttötarkoitus kuvataan tässä käyttöohjeessa. Muiden
kuin tässä käyttöohjeessa suositeltujen lisävarusteiden tai
-osien käyttö sekä laitteen käyttö muuhun kuin
käyttöohjeessa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
henkilövahingon vaaran.
u Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
1. Pidä työalue puhtaana.
Työalueiden ja penkkien epäjärjestys voi johtaa tapaturmiin.
2. Käytä harkintaa työalueen valinnassa.
Älä jätä työkalua sateeseen. Älä käytä työkalua sateessa tai
kosteissa tai märissä olosuhteissa. Pidä työalue hyvin
valaistuna (250 –300 luksia). Älä käytä työkalua ympäristössä,
jossa on tulen tai räjähdyksen riski, eli ympäristössä, jossa on
syttyvää nestettä tai kaasua.
3. Suojaudu sähköiskuilta.
Estä kosketus maadoitettujen pintojen kanssa (esim. putket,
patterit, liedet ja jääkaapit). Kun käytät työkalua äärimmäisissä
olosuhteissa (esimerkiksi kosteuden ollessa korkea tai työn
tuottaessa koneistusjätettä), Sähköturvallisuutta voi parantaa
käyttämällä erittäin herkkää (30 mA) vikavirtasuojaa.
4. Pidä muut henkilöt poissa.
Älä anna työhön osallistumattomien henkilöiden, etenkään
lasten, koskettaa työkalua tai jatkojohtoa, ja pidä heidät poissa
työalueelta.
5. Korjaa pois käyttämättömät työkalut.
Kun työkalua ei käytetä, sitä tulee säilyttää kuivassa, lukitussa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
6. Älä ylikuormita työkalua.
Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
turvallisemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä yritä käyttää pieniä työkaluja työssä, joka vaatii isompaa
työkalua. Älä käytä työkaluja muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
pyörösahoja puiden karsimiseen tai halkojen sahaamiseen.
8. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua
työkalun liikkuviin osiin. Käytä suojaavaa hiuspeitettä
pitääksesi pitkät hiukset poissa tieltä. Sopivien käsineiden ja
liukumattomien kenkien käyttöä suositellaan työskennellessäsi
ulkona.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä hengityssuojainta, mikäli
työkalun käyttö voi tuottaa pölyä tai lentäviä hiukkasia. Jos on
mahdollista, että nämä hiukkaset ovat huomattavan kuumia,
käytä myös lämmönkestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulonsuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. Liitä pölynimuri.
Jos työkalun voi liittää pölynimuriin, tarkista, että liitos on tehty
asianmukaisesti ja että laitteita käytetään oikealla tavalla.
11. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti.
Älä koskaan kanna työkalua sen virtajohdon varassa. Älä
koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä.
Pidä virtajohto etäällä lämmönlähteistä, öljystä ja terävistä
reunoista.
12. Kiinnitä työstettävä kappale.
Kiinnitä työstettävä kappale puristimella tai ruuvipenkillä.
Tämä on turvallisempaa ja molemmat kädet ovat vapaita
käyttämään työkalua.
13. Älä kurkota liian kauas.
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14. Huolla työkalusi hyvin.
Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina, jotta niiden
suorituskyky on hyvä ja käyttö turvallista. Noudata voitelusta
ja osien vaihdosta annettuja ohjeita. Tarkista työkalujen
johtojen kunto säännöllisesti ja jos ne ovat vahingoittuneita,
korjauta ne valtuutetussa huollossa. Tarkista jatkojohtojen
kunto säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa. Kahvojen tulee
olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat.
15. Irrota työkalu virtalähteestä.
Katkaise virta ja odota, että terän liike on kokonaan
pysähtynyt, ennen kuin jätät työkalun ilman valvontaa. Irrota
työkalu virtalähteestä, kun et käytä sitä, ennen minkään osan
vaihtamista, ennen lisäosan tai -laitteen kiinnittämistä ja
ennen huoltamista.
81
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
16. Irrota säätötyökalut ja jakoavaimet.
Tarkista aina, että säätötyökalut ja jakoavaimet on irrotettu
työkalusta ennen sen käyttöä.
17. Vältä tahatonta käynnistämistä.
Älä pidä sormeasi kytkimellä työkalua siirtäessäsi. Varmista,
että työkalun virta on katkaistu, ennen kuin liität sen
virtalähteeseen.
18. Käytä ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja.
Tarkista jatkojohdon kunto ennen sen käyttämistä ja vaihda se
tarvittaessa. Käyttäessäsi työkalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa, jossa on asianmukaiset
merkinnät.
19. Pysy valppaana.
Keskity työskentelyysi, noudata tervettä järkeä äläkä käytä
työkalua ollessasi väsynyt.
20. Tarkista, etteivät osat ole vaurioituneet.
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei työkalu tai verkkokaapeli
ole vahingoittunut. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti eivätkä ole väärässä asennossa ja että
työkalussa ei ole murtuneita tai vahingoittuneita suojia tai
kytkimiä tai muita olosuhteita, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti laitteen toimintaan. Varmista, että työkalu toimii
oikein. Älä käytä työkalua, jos jokin sen osa on vahingoittunut
tai viallinen. Älä käytä työkalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Korjauta tai vaihdata vaurioituneet
tai vialliset osat valtuutetussa Stanley Fat Max
-huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
21. Varoitus!
Muiden kuin ohjeissa suositeltujen lisävarusteiden tai -osien
käyttö sekä työkalun käyttö muuhun kuin oppaassa
suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
22. Korjauta työkalu koulutetulla ja ammattitaitoisella
henkilöllä.
Tämä työkalu täyttää asianmukaisten turvaohjeiden
vaatimukset. Sähkötyökalun vioittuessa, korjauta se
valtuutetussa Stanley Fat Max -huoltokorjaamossa. Korjauksia
saa tehdä vain Stanley Fat Maxin valtuuttama huoltoliike, joka
käyttää alkuperäisosia. Muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheutua vaaratilanteita.
Lisäturvaohjeet pyörösahoille.
u Käytä aina tavallisia työkäsineitä tätä työkalua
käyttäessäsi.
u Pidä kätesi etäällä terästä. Älä koskaan käytä sahaa
leikatessasi kappaleita, jotka vaativat käsien tuomista alle
15 cm:n etäisyydelle terästä.
u Älä leikkaa alle 1,2 mm paksuisia kappaleita tämän
työkalun mukana tulleella terällä.
u Älä käytä työkalua ilman suojaimia.
u Älä kannattele leikattavaa kappaletta pelkästään
käsissäsi. Kiinnitä leikattava materiaali tiukasti
puristimella.
u Älä koskaan kurkota terän taakse.
u Sijoita työkalu aina tasaiselle, vakaalle pinnalle, joka on
hyvin huollettu ja jolla ei ole irtonaista ainesta, kuten siruja
ja leikkausjätteitä.
u Tarkista terä halkeamien ja vikojen varalta ennen käyttöä.
Vaihda terä, jos siinä on halkeama tai muuta vikaa.
u Ennen virran kytkentää varmista, että terä ei kosketa
mihinkään leikattavaan kappaleeseen.
u Älä käsittele terää käytön aikana kovakouraisesti tai niin,
että se ponnahtaa. Jos näin tapahtuu, sammuta työkalu ja
tarkista terä.
u Älä käytä työkalua niin, että olet linjassa terän kanssa.
Pidä muut henkilöt poissa työalueelta.
u Varo leikkausjätettä ja leikattavaa materiaalia. Ne voivat
olla teräväreunaisia ja kuumia. Anna irronneiden osien
jäähtyä ennen käsittelyä.
u Kipinäsuoja kuumenee käytön aikana. Älä kosketa tai
säädä kipinäsuojaa heti sahauksen jälkeen.
u Katkaise virta ja odota, että terän liike on kokonaan
pysähtynyt, ennen kuin liikutat työkalua tai muutat sen
asetuksia.
u Kun olet sammuttanut työkalun, älä koskaan yritä
pysäyttää terää painamalla sen syrjää.
u Älä käytä leikkuunesteitä. Ne voivat syttyä palamaan tai
aiheuttaa sähköiskun.
u Tarkista, että työstettävä kappale on kunnolla kannateltu.
u Käytä vain valmistajan suosittelemia teriä. Älä koskaan
käytä sirkkeliteriä tai muita hampaistettuja teriä.
u Terän korkeimman sallitun nopeuden tulee aina olla yhtä
kuin tai nopeampi kuin työkalun kuormittamaton nopeus,
joka määritellään sen nimikyltissä.
u Älä käytä teriä, jotka eivät vastaa teknisissä tiedoissa
mainittuja mittoja.
u Varmista aina ennen käyttöä, että terä on asennettu
oikein.
u Anna työkalun käydä kuormittamatta turvallisessa
asennossa ainakin 30 sekunnin ajan. Jos tällöin esiintyy
huomattavaa tärinää tai jokin muu vika käy ilmi, sammuta
työkalu ja tarkista se vian syyn löytämiseksi.
u Älä käytä teriä sivuttaisessa hionnassa.
u Älä käytä työkalua betonin, tiilen, kaakelin tai keraamisten
materiaalien leikkaamiseen.
u Älä käytä työkalua puun, muovin tai synteettisten
materiaalien leikkaamiseen.
u Älä käytä työkalua valurautamateriaalien leikkaamiseen.
u Älä koskaan leikkaa magnesiumista valmistettuja
materiaaleja.
82
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Älä käytä työkalua sähköistettyjen materiaalien
leikkaamiseen.
u Käytä työkalua hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä käytä
työkalua helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn
läheisyydessä. Leikkauksessa syntyvät kipinät tai kuumat
kappaleet sekä moottorissa syntyvät kipinät voivat sytyttää
helposti syttyvän materiaalin.
u Puhdista ilma-aukot säännöllisesti työskennellessäsi
pölyisissä olosuhteissa. Jos ilma-aukot täytyy puhdistaa,
muista irrottaa työkalu verkkovirrasta ensin.
u Säilytä terät kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten
ulottuvilta.
u Varoitus! Tämän työkalun käyttö voi tuottaa pölyä, joka
sisältää kemikaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää,
synnynnäisiä epämuodostumia ja muunlaisia
lisääntymishäiriöitä. Käytä asiaankuuluvia hengityssuojaimia.
Varoitus! Käytä vain pyörösahakiekkoja,
joiden paksuus on korkeintaan 3 mm ja halkaisija
korkeintaan 355 mm.
Varoitus!
Kiekko pyörii vielä hetken työkalun sammuttamisen jälkeen.
u Käytä vain vahvistettuja kiekkoja, jotka kestävät 4300
rpm:n tai korkeamman kierrosnopeuden.
u Käytä aina suojalaseja, muita suojaimia, soveltuvaa
hengityssuojausta ja kiinnitä työstettävä kappale
ruuvipenkkiin.
Seuraavat seikat vaikuttavat äänen voimakkuuteen:
u työstettävä materiaali
u käytettävän terän tyyppi
u syöttövoima
u Varoitus! Käytä asianmukaisia kuulosuojaimia.
Muut riskit
Näiden työkalujen käyttöön liittyvät seuraavat riskit:
u pyörivien osien koskettamisen aiheuttamat vahingot
u terän pysäyttämisestä aiheutuvat vahingot
Nämä riskit ovat vakavimmillaan:
u toiminta-alueen sisäpuolella
u työkalun pyörivien osien läheisyydessä
Tiettyjä muita riskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Niitä ovat seuraavat:
u Kuulovauriot.
u Pyörivän terän peittämättömien osien aiheuttama
onnettomuusriski.
u Onnettomuusriski terää vaihdettaessa.
u Riski, että sormet jäävät puristuksiin suojaimia avattaessa.
Sähköturvallisuus
#
Tämä laite on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoitusta ei tarvita.
Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä. Älä yritä korvata laturiyksikköä tavallisella
verkkopistokkeella.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Stanley
Fat Max -huollon tehtäväksi.
Äkilliset jännitepudotukset
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia.
Jos virransaantiolosuhteet ovat epäsuotuisat, muut kojeet
voivat kärsiä.
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on
pienempi kuin 0.12 Ω, häiriöitä ei todennäköisesti
havaita.
Varoitusmerkinnät
Työkalussa on seuraavat varoitusmerkinnät:
:
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
O
Käytä aina suojalaseja.
N
Käytä aina kuulosuojaimia.
Yleiskuvaus
Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista
ominaisuuksista.
A. Lukitusketju
B. Kipinöiden ulosheittoaukon ruuvi
C. Kipinöiden ulosheittoaukko
D. Jalusta
E. Este
F. Ruuvipenkki
G. Litteä jakoavain
H. Kampi
I. Ruuvipenkin vipu
J. Terä
K. Suojus
L. Karalukko
M. Syvyysrajoittimen salpa ja lukitusmutteri
N. Liipaisinkytkin
O. Riippulukon reikä
P. Esteen salpa
83
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Kokoaminen
Varoitus! Sammuta työkalu ja irrota se virtalähteestä ennen
kuin teet mitään säätöjä, poistat mitään osia tai kiinnität
lisäosan tai -laitteen. Varmista, että liipaisinkytkin on
pois-asennossa. Älä tee mitään säätöjä terän ollessa
liikkeessä.
Terän kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva 7 - kuva
8)
u Paina karalukon painiketta (L).
u Pyöritä terää (J) kunnes se lukittuu.
u Irrota pultti (S) litteää jakoavainta (G)käyttäen kääntämällä
sitä vastapäivään ja irrota sitten prikka (T) ja laippa (U).
u Tarkista, että välikappale (R) on paikallaan laippaa vasten.
u Vaihda terä (J). Varmista, että uusi terä on asetettu
välikappaleen (R) kohdalle oikeassa pyörimissuunnassa.
u Kiinnitä terä laipalla (U), prikalla (T) ja pultilla (S).
u Paina karalukon painiketta (L).
u Pyöritä terää (J) kunnes se lukittuu.
u Pyöritä litteää jakoavainta (G)myötäpäivään kiristääksesi
pultin (S).
u Laske suojus takaisin alas ja vapauta karalukko (L).
u Leikkaussyvyyden säätäminen tarpeen mukaan.
Leikkaussyvyyden säätö (kuva 1)
Leikkaussyvyyttä voidaan säätää terän kulumisen mukaan.
u Pyöritä terää työkalun ollessa poissa päältä ja tarkista
vapaan tilan määrä.
u Jos säätöä tarvitaan, toimi seuraavasti:
u Vapauta lukitusmutteria (M) muutaman kierroksen verran.
u Käännä syvyysrajoittimen salvan pulttia (M) sisään tai
ulospäin, kunnes leikkaussyvyys on sopiva.
u Kiristä lukitusmutteri (M).
Varoitus: Muista aina säätää syvyysrajoitin takaisin
alkuperäiseen asentoon terän vaihtamisen jälkeen.
Työstettävän kappaleen kiinnittäminen paikoilleen
(kuva 2 - kuva 4)
Työkalu on varustettu ruuvipenkillä (F)
u Vedä vipua (I) kahvaa (H)kohti.
u Työnnä ruuvia (F) eteenpäin, kunnes leuka on melkein
kiinni työstettävässä kappaleessa.
u Paina vipua (I) leukoja kohti, kunnes se kytkeytyy
puristimen akseliin.
u Kierrä kahvaa (H) myötäpäivään ja kiinnitä työstettävä
kappale turvallisesti.
u Halutessasi irrottaa kappaleen, kierrä kahvaa (H)
vastapäivään.
u Leikkaustilavuutta parantaaksesi voita asettaa
lisäkappaleen työstettävän kappaleen alle. Lisäkappaleen
tulisi olla hieman kapeampi kuin työstettävä kappale.
Varoitus: Kannattele pitkiä työstettäviä kappaleita puupalan
avulla. Älä kiinnitä katkaistavaa päätä.
Mahdollisuus nopeaan siirtoon (kuva 4)
Ruuvipuristimessa on nopean siirron mahdollisuus.
u Irrottaaksesi puristimen käännä kahvaa (H) yksi tai kaksi
käännöstä vastapäivään ja vedä vipua (I) kahvaa (H)kohti.
Puristusasennon säätäminen (kuva 5)
Puristusasentoa voidaan säätää terän asennon mukaan.
u Poista estepultit (P) litteällä jakoavaimella (G).
u Siirrä estettä (E) tarpeen mukaan.
u Kiinnitä estepultit (P) uudelleen ja kiristä ne lukitaksesi
esteen (E).
Leikkauskulman säätö (kuva 6)
Työkalua voidaan käyttää vinosahaukseen aina 45° kulmaan
asti.
u Löysää estepultit (P) vapauttaaksesi esteen (E).
u Säädä este (E) haluttuun kulmaan. Vinosahauskulman
voit lukea asteikolta (Q).
u Kiristä estepultit (P) lukitaksesi esteen (E)paikalleen.
Vinosahauskulman tarkastus ja säätö (kuva 6)
u Löysää estepultit (P) vapauttaaksesi esteen (E).
u Vedä varsi alas ja lukitse se tähän asentoon kiinnittämällä
lukitusketju (A).
u Aseta neliö estettä (E) ja terän vasenta reunaa vasten,
niin että se luo täydellisen 90° asteen kulman. Tarkista,
että asteikon (Q) 0° merkintä on linjassa jalustan (D)
kanssa.
u Kiristä estepultit (P) lukitaksesi esteen (E)paikalleen.
u Poista lukitusketju (A) ja palauta varsi yläasentoon.
Kipinöiden ulosheittoaukon säätäminen (kuva 1)
u Löysää ruuvi (B).
u Aseta kipinöiden ulosheittoaukko(C) sopivaan asentoon.
u Kiristä ruuvi (B).
Käyttö
Varoitus: Noudata aina turvallisuusohjeita ja soveltuvia
asetuksia.
Varoitus: Älä altista työkalua liian suurelle paineelle.
Varoitus: Vältä ylikuormittamista. Jos työkalu kuumenee,
anna sen käydä muutaman minuutin ajan kuormittamatta.
Leikkausteho
Ruuvipuristimen laaja aukko ja korkea nivelpiste
mahdollistavat monien suurien kappaleiden leikkaamisen.
Käytä leikkaustehotaulukkoa määrittäessäsi suurimman
kappaleen, jota uudella terällä on mahdollista leikata.
84
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Huomio: Jotkin suuret, pyöreät tai epämääräisen muotoiset
kappaleet voivat vaatia lisäpidikkeitä, jos niitä ei voi kiinnittää
turvallisesti ruuvipuristimeen.
Huomio: Älä leikkaa tällä työkalulla magnesiumia.
Korkein leikkausteho
Huomautus:
Tässä taulukossa näkyvät tehot voidaan
saavuttaa uudella terällä ja esteen ollessa optimiasennossa.
Kappaleen
muoto
90
O
leikkauskulma
A = 4-7/8"
(125mm)
A = 4-1/2"
(115mm)
4-1/2" x
5-1/8"(115mm x
130mm)4" x
7-5/8"(115mm x
130mm)3" x
7-3/8"(115mm x
130mm)
A = 4-1/2" x
5-3/8"
(115mm x
137mm)
45
O
Leikkauskulma
A= 4-1/2"
(115mm)
A = 3-13/16"
(98mm)
4-1/2" x
3-13/16"4-1/8" x
3-3/4"(105mm x
95mm)
A = 3-13/16"
3-3/4"
(95mm)
Ennen käyttöä:
u Asenna sopiva terä. Älä käytä erittäin kuluneita teriä.
Työkalun maksimipyörimisnopeus ei saa olla terän
maksimipyörimisnopeutta suurempi.
u Varmista, että terä pyörii lisäosassa ja työkalussa olevien
osoitinnuolien suuntaan.
u Kiinnitä työstettävä kappale.
u Aseta aina kipinöiden heittoaukko oikeaan asentoon.
Käynnistys ja pysäytys (kuva 1)
Liipaisinkytkin (N) on sijoitettu käyttövarteen.
u Kytke työkalu päälle painamalla liipaisinkytkintä (N).
u Pidä liipaisinkytkin painettuna työvaiheen aikana.
u Pysäyttääksesi työkalun, vapauta liipaisinkytkin (N).
Varoitus: Älä käynnistä tai pysäytä työkalua sen ollessa
kuormitettuna.
Varoitus: Työkalun luvattoman käytön estämiseksi asenna
tavallinen riippulukko (ei mukana) riippulukon reikään (O), joka
sijaitsee liipaisinkytkimessä.
&
Varoitus!Älä leikkaa magnesiumia.
Saat lisätietoja saatavilla olevista soveltuvista tarvikkeista
jälleenmyyjältäsi.
Leikkaaminen (kuva 1)
u Aseta leikattava materiaali estettä (E) vasten ja kiinnitä se
ruuvipuristimella (F).
u Kytke työkalu päälle ja vedä varresta alaspäin leikataksesi
työstettävän kappaleen. Anna moottorin saavuttaa täysi
vauhti ennen kuin leikkaat.
u Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota terää.
u Kun leikkaus on suoritettu, sammuta työkalu ja palauta
varsi lepoon yläasentoon.
Kuljetus (kuva 1)
Työkalu on varustettu lukitusketjulla (A), joka lukitsee sen
sammutettuun asentoon kuljettamisen ajaksi.
Varoitus: Varmista, että työkalu on poissa päältä ja virtajohto
irrotettu virtalähteestä ennen sen kuljettamista.
u Laske suojus (K) leikkuupöydän jalustan (D) päälle ja
lukitse työkalu tähän asentoon kiinnittämällä lukitusketju
varressa olevaan koukkuun.
u Kuljeta työkalua sen kantokahvoista kantaen.
u Paina vartta hieman ja irrota lukitusketju (A)
vapauttaaksesi työkalun.
Huolto
Verkkojohdolla varustettu tai verkkojohdoton Stanley Fat
Maxin laite/työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman
kauan mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja
säännöllisellä puhdistuksella laite/työkalu säilyttää
suorituskykynsä.
Varoitus! Ennen verkkojohdolla varustetun tai
verkkojohdottoman laitteen/työkalun huoltoa toimi seuraavasti.
u Sammuta laite ja poista paristo laitteesta.
u Pidä ilma-aukot puhtaina ja puhdista kotelo säännöllisesti
pehmeällä rievulla.
u Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita.
Moottorin harjan tarkistaminen ja vaihtaminen
(kuva 9)
Varoitus! Sammuta työkalu ja irrota se verkkovirrasta.
Varmista, että liipaisinkytkin on pois-asennossa.
Harja tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin kulumisen varalta.
Tarkistaaksesi harjat, irrota kansi (W). Harjojen (V) tulisi liikkua
vapaasi harjalaatikossa. Jos harjat ovat kuluneet 8 mm:n
(0,3") pituisiksi, kuten kuvassa 9 näkyy, ne tulisi vaihtaa.
Asentaaksesi harjan uudelleen, työnnä uusi harja
harjalaatikkoon. Jos vaihdat olemassa olevia harjoja, säilytä
sama asento kuin vanhaa harjaa poistettaessa. Aseta kansi
takaisin paikoilleen (älä kiristä sitä liikaa).
Puhdistaminen
Pölyn ja lian puhaltaminen kotelosta ilmapuhaltimen avulla on
suositeltavaa ja se voidaan tehdä niin usein, kun lian voidaan
todeta kerääntyvän ilma-aukkojen ympärille. Käytä aina
soveltuvia silmä- ja hengityssuojaimia.
85
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Korjaaminen
TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN turvaamiseksi
korjaukset, huollot ja säädöt tulisi suorittaa valtuutetussa
huoltokeskuksissa tai jossain muussa pätevässä
huoltoyhtiössä käyttäen aina identtisiä varaosia.
Voitelu
Työkalussa käytetään vain rasva-suljettuja kuulalaakereita.
Näihin kuulalaakereihin on tehtaalla laitettu tarpeeksi voitelua
pyörösahan koko käyttöiän ajaksi.
Lisävarusteet
Huomio! Sellaisten muiden lisävarusteiden käyttö, joita ei ole
suositeltu käytettäväksi laitteen kanssa, saattaa johtaa
vaaratilanteeseen.
Käytä vain vahvistettuja 1 tyypin orgaanisesti liimattuja
kiekkoja, jotka kestävät 4300 rpm:n tai korkeamman
kierrosnopeuden.
Suositeltuja lisävarusteita työkaluusi on saatavilla
lisämaksusta paikalliselta myyjältäsi tai valtuutetusta
huoltokeskuksesta.
Ympäristönsuojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Kun Stanley Fat Max -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei
kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen
mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään
ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden
tarvetta.
Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin
sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien
jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden
tuotteen oston yhteydessä.
Stanley Europe kerää ja kierrättää Stanley Fat Max -tuotteet,
kun ne ovat tulleet elinkaarensa loppuun. Vie tuotteesi
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää vanhat laitteet
puolestamme.
Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla
yhteyttä paikalliseen Stanley Europen toimipisteeseen tässä
käyttöoppaassa ilmoitetussa osoitteessa. Valtuutettujen
Stanley Europe -huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja
palveluistamme on myös Internetissä osoitteessa
www.2helpU.com.
Tekniset tiedot
FME700
(Type1)
Jännite
V
AC
230
Ottoteho
W 2,300
Kuormittamaton nopeus
min
-1
3,800
Terän ulko-osan vähimmäisnopeus
m/s 80
Sahanterän halkaisija
mm 355
Terän sisäläpimitta
mm 25.4
Terän hampaan leveys
mm
3
Käytettävän terän tyyppi
Suora, ei-upotettu
Leikkausteho 90
o
Pyöreä
mm 125
Neliö
mm 115
Suorakulmio
mm 115 x 130
Kulmikas
mm 137 x 137
Leikkausteho 45
o
Pyöreä
mm 115
Neliö
mm 98 x 98
Suorakulmio
mm 105 x 95
Kulmikas
mm 95 x 95
Paino
kg 18
FME700
(Type1)
LpA (äänenpaine) dB(A) 93.1
Epätarkkuus(K) dB(A) 3
LWA (äänitehotaso) dB(A) 105.3
Epätarkkuus(K) dB(A) 3
Tärinä m/s2 6.46
Epätarkkuus(K) m/s2 1.5
86
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
%
FME700
Stanley Fat Max ilmoittaa, että tuotteet, jotka on kuvattu
kohdassa Tekniset tiedot, täyttävät seuraavien direktiivien
vaatimukset:
2006/42/EC, EN61029-1, EN61029-2-10
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2004/108/EY ja
2011/65/EU vaatimukset. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä
Stanley Europeen seuraavassa osoitteessa. Tiedot ovat myös
käyttöoppaan takakannessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta ja antaa
tämän ilmoituksen Stanley Europen puolesta.
_
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29/01/2013
Takuu
Stanley Europe takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitetaan ostajalle
ammattikäyttöön. Takuu on lisäys yksityisen ammattikäyttäjän
sopimusoikeuksiin eikä se vaikuta niihin. Takuu on voimassa
Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan vapaakauppa-
alueella (EFTA).
YHDEN VUODEN TÄYDELLINEN TAKUU
Mikäli Stanley Fat Max -tuotteessa ilmenee vika materiaali- ja/
tai valmistusvirheen vuoksi 12 kuukauden kuluessa
ostopäivästä, Stanley Europe takaa vaihtavansa vialliset osat
tai koko tuotteen Stanley Europen valinnan mukaan ilman
kustannuksia ostajalle edellyttäen, että
u tuotetta ei ole käytetty virheellisesti, vaan sitä on käytetty
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti
u tuote on altistunut vain normaalille kulumiselle
u tuotetta ei ole korjannut valtuuttamaton henkilö
u ostokuitti esitetään
u Stanley Fat Max -tuote palautetaan kaikkien alkuperäisten
osien kanssa.
Jos haluat tehdä korvausvaatimuksen, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai katso lähimmän valtuutetun Stanley Fat Max
-huoltoliikkeen yhteystiedot Stanley Fat Max -tuoteluettelosta
tai ota yhteyttä paikalliseen Stanley-toimipisteeseen tässä
ohjeessa kerrotussa osoitteessa. Valtuutettujen Stanley Fat
Max -huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja
palveluistamme on myös Internetissä osoitteessa www.
stanley.eu/3.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös