Black & Decker BCASK81D Ohjekirja

Brändi
Black & Decker
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
BCASK81D
Tyyppi
Ohjekirja
79
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
78
(Oversættelse af de oprindelige
instruktioner)
DANSK
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
2006/42/EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med direktiv
2014/30/EU og 2011/65/EU.
Bilag V
Målt lydeffektniveau (L
WA
) 99 dB(A)
Usikkerhed (K) = 1,5 dB(A)
Garanteret lydeffekt (L
WA
) 101 dB(A)
Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse eller se
vejledningens bagside for at få yderligere oplysninger.
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske
data og fremsætter denne erklæring på vegne af
Black & Decker.
R. Laverick
Director of Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
09/01/2018
Garanti
Black & Decker er overbevist om den gode kvalitet af sine
produkter og giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra
købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæs-
sige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
Når du gør krav på garantien, skal kravet være i overens-
stemmelse med Black & Decker vilkår og betingelser, og du
skal indsende dokumentation for købet til sælgeren eller til en
autoriseret reparatør. Vilkår og betingelser for Black & Decker
2 års garanti og placeringen af dit nærmeste autoriserede
serviceværksted kan fås på internettet på www.2helpU.com,
eller ved at kontakte dit lokale Black & Decker kontor på den
adresse, der er angivet i denne vejledning.
Besøg venligst vores websted www.blackanddecker.co.uk
for at registrere dit nye Black & Decker produkt og modtage
opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.
Käyttötarkoitus
Langaton BLACK+DECKER BCASK81D SEASONMASTER
TM
2-in-1 -monityökalujärjestelmä on tarkoitettu pensasaitojen,
pensaiden ja pensaikkojen leikkaamiseen. Tämä työkalu on
tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Alla olevien varoitusten ja ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan louk-
kaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Ohjeissa käytetty käsite “sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyt-
töisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla varustettuja) ja akkukäyt-
töisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai
huonosti valaistussa ympäristössä.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää
pölyn tai kaasut.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä
muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Voit
saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto
kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Kunnossa
pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi
hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtoteriä yms.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
h. Pidä kahvat ja kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta. Liukkaat kahvat ja kädensijat estävät työkalun
turvallisen käsittelyn ja hallinnan odottamattomissa
tilanteissa.
5. Akkutyökalun käyttö ja huolto
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi
aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen
tyyppisellä akulla.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Muun tyyppisen
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Kennon
pinteiden oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai
tulipalon.
d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu
lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
e. Akkua tai työkalua ei saa käyttää, jos siinä on
vaurioita tai sitä on muunneltu. Vaurioituneet tai
muunnellut akut voivat johtaa odottamattomiin tilanteisiin
ja vaarana ovat tulipalo, räjähdys ja henkilövahingot.
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojalla (RCD)
suojattua virtalähdettä.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, keskity työhön ja noudata tervettä järkeä
sähkötyökalun käytössä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Sähkötyökalun pyörivään
osaan kiinni jäänyt avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan
tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit hallita
sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai
pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos työkalun voi liittää pölynimuriin, tarkista, että
liitos on tehty asianmukaisesti ja että laitteita
käytetään oikealla tavalla. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
h. Vaikka käyttäisit usein työkaluja ja sinulla olisi niistä
hyvä tuntemus, älä jätä lukematta työkalun
turvallisuusohjeita. Huolimattomuus voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin jopa sekunnin murto-osassa.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on
korjattava.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
80
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
81
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
f. Suojaa akku ja työkalu tulelta ja liian korkeilta
lämpötiloilta. Se voi räjähtää yli 129 ºC lämpötilassa.
g. Noudata kaikkia latausohjeita. Akkua tai työkalua ei
saa ladata ohjeissa määritetystä lämpötilavälistä
poikkeavassa lämpötilassa. Jos akku ladataan
virheellisesti tai määritetystä lämpötilavälistä poikkeavassa
lämpötilassa, seurauksena voi olla akun vaurioituminen ja
tulipalovaara.
6. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
b. Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja. Ainoastaan
valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa
akkuja.
Pensasleikkurien ja varrellisten pensasleikkurien
turvallisuusohjeet
@
Varoitus! Pensasleikkurin turvavaroitukset.
u Pidä kaikki kehonosat poissa terästä. Älä poista
leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta materi-
aalista terien ollessa liikkeessä. Terien liike jatkuu
senkin jälkeen, kun virta on kytketty pois päältä. Hetken
tarkkaamattomuus pensasleikkuria käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
u Pensasleikkuria tulee kantaa sen kahvasta kiinni
pitäen ja terän ollessa pysähdyksissä. Varo virtakytki-
men käyttöä kantamisen aikana. Pensasleikkurin
oikeaoppinen kantotapa vähentää laitteen tahattoman
käynnistymisen vaaraa ja täten terien aiheuttamaa hen-
kilövahinkovaaraa.
u Asenna teräsuojus aina pensasleikkurin kuljettamisen
ja säilytyksen ajaksi. Pensasleikkurin oikeaoppinen
käsittely vähentää terien aiheuttamaa henkilövahinko-
vaaraa.
u Varmista kiinni juuttuneen materiaalin poistamisen ja
laitteen huoltamisen yhteydessä, että kaikki virtakyt-
kimet on kytketty pois päältä ja että akku on poistettu
tai irrotettu. Jos pensasleikkuri käynnistyy yllättäen kiinni
juuttuneen materiaalin poistamisen tai huollon aikana,
seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.
u Pidä pensasleikkuria vain sen eristetyistä tarttumapin-
noista, koska terä saattaa osua piilossa oleviin johtoi-
hin. Terän kosketus jännitteiseen johtimeen voi tehdä
myös pensasleikkurin paljaista metalliosista jännitteisiä ja
aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
u Pidä kaikki virtajohdot ja kaapelit poissa leikku-
ualueelta. Virtajohtoja tai kaapeleita voi olla piilossa
pensaikossa ja voit leikata niitä vahingossa.
u Älä käytä pensasleikkuria epäsuotuisissa sääolo-
suhteissa, varsinkin silloin, kun on olemassa salam-
oinnin vaara. Täten salamaniskun vaara on pienempi.
@
Varoitus! Varrellisen pensasleikkurin turvava-
roitukset.
u Voit vähentää sähköiskun vaaraa välttämällä varrel-
lisen pensasleikkurin käyttöä sähkölinjojen lähellä.
Jos leikkuri osuu tai sitä käytetään sähköjohtojen lähellä,
seurauksena voi olla vakava henkilövahinko tai kuoleman-
vaarallinen sähköisku.
u Käytä varrellista pensasleikkuria aina kahdella
kädellä. Pidä pidennettyä pensasleikkuria molemmilla
käsillä hallinnanmenetyksen välttämiseksi.
u Käytä aina suojakypärää käyttäessä varrellista pen-
sasleikkuria pään yläpuolella. Putoavat jäämät voivat
johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
Muiden henkilöiden turvallisuus
u Tätä työkalua ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita
tai puutteellinen kokemus tai tuntemus (lapset mukaan
lukien), ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo tai ohjaa heitä työkalun käytössä.
u Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki lait-
teella.
Jäännösriskit
Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdol-
lisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun
muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näitä ovat:
u Pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot.
u Osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot.
u Työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot.
Varmista, että pidät säännöllisesti taukoja työkalun pitkäai-
kaisen käytön aikana.
u Kuulon heikkeneminen.
u Työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu EN 60745 -standardin
testausmenetelmän mukaisesti, ja arvoa voi käyttää
työkalujen keskinäiseen vertailuun. Ilmoitettua tärinäpäästöar-
voa voi käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaadi-
taan sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava
huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat.
Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös sii-
hen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Työkalun tarrat
Työkaluun on merkitty päivämääräkoodi sekä seuraavat
varoitusmerkinnät:
Varoitus!
Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja.
Käytä suojakäsineitä
Käytä päähinettä
Irrota akku aina laitteesta ennen sen puhdis-
tusta tai huoltoa.
Varo sinkoilevia esineitä. Pidä sivulliset poissa
leikkausalueelta.
R
Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.
Käytä liukuestejalkineita.
Varo putoavia esineitä.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu
ääniteho.
Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet
Akut
u Älä koskaan yritä avata mistään syystä.
u Älä anna akun kastua.
u Älä säilytä akkuja tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40
°C:een.
u Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään 10 °C
ja enintään +40 °C.
u Lataa akku ainoastaan työkalun mukana toimitetulla
laturilla.
u Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa ”Ympäristönsuo-
jelu” annettuja ohjeita.
p
Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.
Laturit
u Käytä BLACK+DECKER-laturia vain laitteen mukana
toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
u Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu
ladattavaksi.
u Vaihda vialliset johdot välittömästi ehjiin.
u Suojaa laturi vedeltä.
u Älä avaa laturia.
u Älä työnnä mitään laturin sisään.
$
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
+
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
Sähköturvallisuus
#
Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoi-
tusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä yritä
vaihtaa laturiin tavallista verkkovirran pistoketta.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on
turvallisuussyistä jätettävä valmistajan tai valtuutetun
BLACK+DECKER-huollon tehtäväksi.
Yleiskuvaus
Tässä laitteessa on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Tehopää
2. Pääkahva
3. Työntöaisa
82
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
83
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
4. Virtakytkin
5. Lukituskytkin
6. Pensasleikkurin lisäosa
7. Pensasleikkurin vapautuspainike
8. Pensasleikkurin terä
9. Suojus
10. Pidennystanko
11. Varren kahva
12. Pidennystangon vapautuspainike
13. Akku
Akun lataaminen (kuva A)
BLACK+DECKER-laturit on tarkoitettu BLACK+DECKER-
akkujen lataamiseen.
u Yhdistä laturi (14) sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
siihen akun (13).
uAseta akku (13) laturiin ja varmista, että se on hyvin
paikoillaan akun asennuspaikassa (kuva A).
LED-merkkivalo (14a) vilkkuu käynnissä
olevan latauksen merkiksi.
Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo jää
palamaan pysyvästi. Akku on täysin ladattu
ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää
laturiin.
u Lataa tyhjennetyt akut mahdollisimman pian käytön
jälkeen, muutoin akun käyttöikä voi lyhentyä.
Vältä akkuvirran purkautumista kokonaan loppuun akun
käyttöiän maksimoimiseksi. Suosittelemme akkujen
lataamista jokaisen käyttökerran jälkeen.
Laturin vianmääritys (kuva B)
Tämä laturi on tarkoitettu havaitsemaan joitakin akkuun tai
virtalähteeseen liittyviä ongelmia. Ongelmista ilmoittaa yksi eri
tahtiin vilkkuva LED-merkkivalo.
Viallinen akku
Laturi voi havaita heikkokuntoisen tai
vaurioituneen akun. LED-merkkivalo vilkkuu
merkissä ilmoitetulla tavalla. Jos näet tämän
heikosta akun kunnosta ilmoittavan vilkkumisen, lopeta akun
lataus. Vie se huoltopalveluun tai kierrätyspisteeseen.
Kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän
akun, se käynnistää automaattisesti akun
kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy
vasta sitten, kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan.
Tämän jälkeen laturi kytkeytyy automaattisesti akun latausti-
laan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Merkkivalo vilkkuu merkissä ilmoitetulla tavalla.
Akun jättäminen laturiin
Akku voidaan jättää laturiin, kun merkkivalo palaa. Laturi pitää
akun käyttövalmiina ja ladattuna. Tässä laturissa on automaat-
tinen viritystila, joka tasaa tai tasapainottaa akun yksittäiset
kennot sen käyttämiseksi huipputeholla. Akut tulee virittää
viikoittain tai aina kun akun teho heikkenee. Voit käyttää
automaattista viritystilaa asettamalla akun laturiin ja jättämällä
sen paikoilleen vähintään 8 tunnin ajaksi.
Tärkeitä huomautuksia lataamiseen
u Käyttöikä ja teho voidaan maksimoida, jos akkua ladataan
ilman lämpötilassa 18 °C - 24 °C. Akkua EI SAA ladata
alle +4,5 °C tai yli +40 °C ilman lämpötilassa. Tämä on
tärkeää akun vakavien vaurioiden välttämiseksi.
u Laturi ja akku voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä
on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta. Jotta akku
jäähtyisi käytön jälkeen, vältä asettamasta laturia tai
akkua lämpimään ympäristöön, kuten metallikoteloon tai
eristämättömän perävaunun päälle.
u Jos akku ei lataudu oikein:
u Tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen lamppu
tai jokin muu laite.
u Tarkista valojen sammuttamisen yhteydessä virran
katkaisevaa valokytkintä liitetty pistorasiaan.
u Siirrä laturi ja akku paikkaan, jossa ympäristölämpötila
on noin 18 °C - 24 °C.
u Jos latausongelmat jatkuvat, vie työkalu akun ja laturin
ohella paikalliseen huoltopalveluun.
u Akku täytyy ladata uudelleen, kun se ei enää tuota riit-
tävää tehoa töissä, joka voitiin aikaisemmin tehdä helposti.
ÄLÄ JATKA TYÖKALUN KÄYTTÖÄ näissä olosuhteissa.
Noudata latausohjeita. Voit halutessasi myös ladata
osittain käytetyn akun milloin tahansa, ilman että siitä olisi
haittaa akulle.
u Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen,
hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai
muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa
laturin aukoista. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin
yrität puhdistaa sitä.
u Älä pakasta tai upota laturia veteen tai muihin nesteisiin.
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva C)
u Kiinnitä akku (13) asettamalla se työkalussa olevan kiin-
nityssyvennyksen kanssa samaan linjaan.
Liu’uta akkua kiinnityssyvennykseen, kunnes se lukittuu
paikalleen.
u Irrota akku painamalla akun vapautuspainiketta (13a)
samalla kun vedät akkua irti liitännästä.
u Paina putki puhaltimen koteloon, kunnes lukituspainike
kytkeytyy putken lukitusreikään.
Lisäosien asentaminen ja irrottaminen (kuvat A5,
A6)
u Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
lisäosan/tangon pohja tehopäällä kuvan D mukaisesti.
u Paina lisäosa tai pidennystanko hyvin perustaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon
samalla tavalla kuin perustaan.
u Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin perustaan
tai pidennystankoon vetämällä sitä kevyesti poispäin.
Lisäosan tai pidennystangon on jäätävä paikoilleen.
u Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla olevaa
vapautuspainiketta (7) tai (12) ja vetämällä lisäosaa tai
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia tehopäähän.
Oikeaoppinen käden asentoasento (kuvat E, F)
Perustilassa käsien oikea asento tarkoittaa vasemman
käden pitämistä työntöaisassa (3) ja oikean käden pitämistä
pääkahvassa (2).
Pidennetyssä/tankotilassa oikea käsi on pidettävä
pääkahvassa (2) ja vasen käsi tangon kädensijassa (11).
Käynnistäminen
u Paina lukituskytkin ( 5 ) alas. Purista työntöaisaa (3) ja sen
jälkeen virtakytkintä (2). Voit vapauttaa lukituskytkimen,
kun laite on käynnissä. Mitä enemmän virtakytkintä
painetaan, sitä suurempi perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen sekä työntöaisaa
että virtakytkintä. Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin
ja työntöaisa.
Pidennetty/tankotila
u Paina lukituskytkin (5) alas. Purista tangon kädensijaa
(21) ja sen jälkeen virtakytkintä (2).
u Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä.
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin.
Leikkausohjeet (kuvat E, F, G, H, I)
Huomaa: pidä kädet poissa terien ulottuvilta. Terä voi pyöriä
vapaasti sammuttamisen jälkeen.
Käyttöasennot (kuvat E, F)
Seiso tukevasti ja tasapainossa, älä kurkottele. Käytä
suojalaseja ja luisumattomia jalkineita leikkaamisen aikana.
Pitele laitetta hyvin molemmilla käsillä ja käynnistä se. Pidä
trimmeriä aina kuvien E ja F mukaisesti pitäen yhtä kättä
pääkahvassa (3) ja toista kättä työntöaisassa (4) tai tankon
kädensijassa (11). Älä koskaan pitele laitetta suojuksesta (8)
tai pensasleikkurin terästä (9).
Uuden kasvun leikkaaminen (kuva G)
Tehokkain tapa leikata on laaja pyyhkäisyliike, jolloin terän
hampaat syötetään oksien läpi. Paras leikkaustulos saavute-
taan kallistamalla terää kevyesti alaspäin liikkeen suuntaan.
Reunojen tasoitus (kuva H)
Erittäin tasaisten pensaiden leikkaamiseksi yhtä lankakappa-
letta voidaan venyttää pensaan pituussuunnassa ohjaimena.
Pensaiden sivujen leikkaus (kuva CI)
Suuntaa leikkuri kuvan mukaisesti, aloita alaosasta ja etene
ylöspäin.
Huomautus: Leikkuuterät on valmistettu korkealuokkaisesta
karkaistusta teräksestä. Niiden teroitus ei ole tarpeen
normaalissa käytössä. Jos kuitenkin osut terällä vahingossa
aitaan, kivimateriaaleihin, lasiin tai muihin koviin kohteisiin
kuvan J mukaisesti, terään voi tulla särö. Särön korjaaminen
ei ole tarpeen, ellei se vaikuta terän liikkeeseen. Jos
se vaikuttaa liikkeeseen, irrota akku ja poista särö
hienohampaisella viilalla tai teroituskivellä. Jos leikkuri
putoaa, tarkista se huolellisesti vaurioiden varalta. Jos terä
on taipunut, kotelo haljennut, kahvat vaurioituneet tai jos
jokin muu ongelma vaikuttaa leikkurin toimintaan, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun BLACK+DECKER-huoltopalveluun
laitteen korjaamiseksi ennen sen uudelleen käyttöä.
Lannoitteet ja muut puutarhakemikaalit sisältävät aineita, jotka
nopeuttavat metallien korroosiota. Laitetta ei saa säilyttää
lannoitteiden tai kemikaalien päällä tai niiden lähellä.
Käytä laitteen puhdistamiseen vain mietoa pesuainetta ja
kosteaa kangasta ja varmista, että akku on irrotettu. Älä
koskaan päästä nestettä valumaan laitteen sisään äläkä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen. Estä terien ruostuminen
levittämällä mietoa koneöljyä puhdistamisen jälkeen.
Vianetsintä
Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu
Laite ei käynnisty. Akkua ei ole asennettu
oikein.
Akku ei ole latautunut.
Sisäosat ovat liian
kuumia.
Lisäosaa tai
pidennystankoa ei ole
kiinnitetty perustaan.
Tarkista akun asennus
Tarkista akun
latausvaatimukset.
Anna laitteen jäähtyä.
Varmista, että lisäosa
on hyvin paikoillaan ja
lukittuna paikoilleen
pidennystankoon.
Varmista, että
pidennystanko on hyvin
paikoillaan ja lukittuna
paikoilleen perustaan.
85
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
(Μετάφραση των πρωτότυπων
οδηγιών)
84
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Akku ei lataudu. Akkua ei ole asetettu
laturiin.
Laturia ei ole kytketty
pistorasiaan.
Ympäristölämpötila
on liian korkea tai liian
alhainen.
Työnnä akku laturiin,
kunnes LED-merkkivalo
syttyy.
Kytke laturi pistorasiaan.
Katso lisätietoa osiosta
“Tärkeitä huomautuksia
lataamiseen”.
Siirrä laturi ja akku
ympäristöön, jonka
lämpötila on yli 4,5 °C ja
alle +40,5 °C.
Laite sammuu
äkkinäisesti.
Akun maksimilämpötila
on saavutettu.
Ei virtaa. (Akun
maksimaalista
käyttöikää varten akku
sammuu tarkoituksella
äkkinäisesti virran
loppuessa).
Anna akun jäähtyä.
Aseta laturiin ja anna
latautua.
Lisävarusteet
Muita lisäosia on saatavilla työkalujen muuttamiseksi
Strimmer
®
-laitteeksi, ketjusahaksi tai puhaltimeksi.
BCASST91B – Strimmer®
BCASBL71B – Puhallin
BCACSC61B – Ketjusaha
Ota yhteyttä paikalliseen BLACK+DECKER-huoltopalveluun
tai vieraile osoitteessa www.blackanddecker.co.uk. lisätietoa
varten
Huolto
BLACK+DECKER -laitteesi on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkään mahdollisimman vähällä huollolla.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
ongelmattoman toiminnan.
u Puhdista laite säännöllisesti kostealla rievulla. Älä käytä
hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita.
Älä päästä laitteen sisään nestettä äläkä upota sitä
nesteeseen edes osittain.
Ympäristönsuojelu
Toimita tämä laite erilliskeräykseen. Tällä symbolilla
merkittyjä tuotteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteissa ja akuissa on materiaaleja, jotka voidaan ottaa
talteen tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaan.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.2helpU.com
Tekniset tiedot
BCASK81D
BCAS81B - äänenpaine
Syöttöjännite V
AC
18
Kuormittamaton nopeus CSPM 3575
Akku 90617054
Jännite V
DC
18
Teho Ah 2
Tyyppi Li-Ion
Laturi 90634971
Tulojännite V
AC
230
Virta A 1
Arvioitu latausaika min 120
Äänenpainetaso, määritetty EN 60745-standardin mukaan:
Pensasleikkurin äänenpaine (L
pA
) 84,5 dB(A), epävarmuus (K) 1,4 dB(A)
Pensasleikkurin ääniteho (L
WA
) 94,5 dB(A), epävarmuus (K) 0,8 dB(A)
Varrellisen pensasleikkurin äänenpaine (L
pA
) 83,3 dB(A),
epävarmuus (K) 4 dB(A)
Varrellisen pensasleikkurin ääniteho (L
WA
) 99,1 dB(A),
epävarmuus (K) 1,5 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745 mukaisesti:
Pensasleikkuri (a
h
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Varrellinen pensasleikkuri (a
h
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
%
BCASK81D SEASONMASTER
TM
Langaton 2-in-1-monityökalujärjestelmä
Black & Decker ilmoittaa, että Tekniset tiedot -kohdassa kuva-
tut tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:
2006/42/EY, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010,
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN ISO 10517:2009+A1:2013
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2014/30/EU ja
2011/65/EU vaatimukset.
Liite V Mitattu äänitehotaso (L
WA
) 99 dB(A)
Epävarmuus (K) 1,5 dB(A)
Taattu ääniteho (L
WA
) 101 dB(A)
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Black & Deckeriin
seuraavassa osoitteessa. Tiedot ovat myös käyttöohjeen
takakannessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta tehden
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
R. Laverick
Teknisen osaston johtaja
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
09.01.2018
Takuu
Black & Decker on vakuuttunut tuotteidensa korkeasta
laadusta ja tarjoaa kuluttajille 24 kuukauden takuun, joka
astuu voimaan ostopäivänä. Takuu on lisäys kuluttajan lail-
lisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että vaade täyttää Black
& Deckerin ehdot ja että ostaja toimittaa ostotositteen jälleen-
myyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Black & Deckerin
kahden vuoden takuun ehdot ja lähimmän valtuutetun korjaus-
palvelun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.2helpU.
com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Black & Deckerin
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa ilmoitettuihin osoitteisiin.
Käy verkkosivuillamme osoitteessa www.blackanddecker. ja
rekisteröi uusi Black & Decker -tuotteesi saadaksesi tietoa
uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
Προβλεπόμενη χρήση
Το σύστημα πολυεργαλείου μπαταρίας 2 σε 1
BLACK+DECKER BCASK81D SEASONMASTER
TM
έχει
σχεδιαστεί για κοπή φυτικών φραχτών, θάμνων και βάτων.
Αυτό το εργαλείο προορίζεται μόνο για καταναλωτική χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
@
Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες
τις οδηγίες. Η μη τήρηση των παρακάτω
προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαρές σωματικές βλάβες.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για
μελλοντική αναφορά. Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” που
χρησιμοποιείται σε όλες τις παρακάτω προειδοποιήσεις,
αναφέρεται είτε σε εργαλείο που λειτουργεί με ρεύμα δικτύου
(ρεύματος - με καλώδιο) είτε σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (μπαταρίας - χωρίς καλώδιο).
1. Ασφάλεια χώρου εργασίας
α. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι ατακτοποίητοι ή σκοτεινοί χώροι γίνονται
αιτίες ατυχημάτων.
β. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον
όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως με παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά
εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
γ. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε
μακριά τα παιδιά και άλλα άτομα. Παράγοντες που
αποσπούν την προσοχή μπορεί να σας κάνουν να χάσετε
τον έλεγχο.
2. Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
α. Τα φις των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να
ταιριάζουν στην πρίζα. Σε καμία περίπτωση μην
τροποποιήσετε το φις, με κανένα τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε φις προσαρμογής με γειωμένα
ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υποστεί
τροποποιήσεις και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β. Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή
υγρασία.
/