Black & Decker BCASK8967D2 Ohjekirja

Brändi
Black & Decker
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
BCASK8967D2
Tyyppi
Ohjekirja
174
(Oversættelse af de oprindelige
instruktioner)
DANSK
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Langaton BLACK+DECKER BCASK8967D2 SEASONMAS-
TER
TM
7-in-1-monityökalujärjestelmä on tarkoitettu lehtien
poistamiseen, puiden karsimiseen ja katkaisuun sekä oksien
leikkaamiseen, pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen
leikkaamisen sekä nurmikkojen reunojen viimeistelemiseen
ja ruohon leikkaamiseen rajoitetuilla alueilla. Tämä työkalu on
tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvallisuusvaroi-
tukset ja ohjeet. Alla olevien varoitusten
ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Ohjeissa käytetty käsite “sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyt-
töisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla varustettuja) ja akkukäyt-
töisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai
huonosti valaistussa ympäristössä.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää
pölyn tai kaasut.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä
muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Voit
saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto
kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
For blæser, hækkeklipper og stanghækkeklipper, Bilag V Målt
lydeffektniveau (LwA) 99 dB(A)
Usikkerhed (K) = 1,5 dB(A)
Garanteret lydeffekt (LwA) 101 dB(A)
For kædesav, stavsaks, Bilag V Målt lydeffektniveau (LwA)
94 dB(A)
Usikkerhed (K) = 1,9 dB(A)
Garanteret lydeffekt (LwA) 96 dB(A)
Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse eller se
vejledningens bagside for at få yderligere oplysninger.
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske
data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black &
Decker.
R. Laverick Director of Engineering Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD Storbritannien
25/01/2018
Garanti
Black & Decker er overbevist om den gode kvalitet af sine
produkter og giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra
købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæs-
sige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
Når du gør krav på garantien, skal kravet være i overens-
stemmelse med Black & Decker vilkår og betingelser, og du
skal indsende dokumentation for købet til sælgeren eller til en
autoriseret reparatør.
Vilkår og betingelser for Black & Decker 2 års garanti og
placeringen af dit nærmeste autoriserede serviceværksted
kan fås på internettet på www.2helpU.com, eller ved at
kontakte dit lokale Black & Decker kontor på den adresse, der
er angivet i denne vejledning.
Besøg venligst vores websted www.blackanddecker.co.uk
for at registrere dit nye Black & Decker produkt og modtage
opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.
175
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojalla (RCD)
suojattua virtalähdettä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, keskity työhön ja noudata tervettä järkeä
sähkötyökalun käytössä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Sähkötyökalun pyörivään
osaan kiinni jäänyt avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan
tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit hallita
sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai
pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos työkalun voi liittää pölynimuriin, tarkista, että
liitos on tehty asianmukaisesti ja että laitteita
käytetään oikealla tavalla. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
h. Vaikka käyttäisit usein työkaluja ja sinulla olisi niistä
hyvä tuntemus, älä jätä lukematta työkalun
turvallisuusohjeita. Huolimattomuus voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin jopa sekunnin murto-osassa.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on
korjattava.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Kunnossa
pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi
hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtoteriä yms.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
h. Pidä kahvat ja kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta. Liukkaat kahvat ja kädensijat estävät työkalun
turvallisen käsittelyn ja hallinnan odottamattomissa
tilanteissa.
5. Akkutyökalun käyttö ja huolto
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi
aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen
tyyppisellä akulla.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Muun tyyppisen
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa.
Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai
tulipalon.
d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu
lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
176
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
e. Akkua tai työkalua ei saa käyttää, jos siinä on
vaurioita tai sitä on muunneltu. Vaurioituneet tai
muunnellut akut voivat johtaa odottamattomiin tilanteisiin
ja vaarana ovat tulipalo, räjähdys ja henkilövahingot.
f. Suojaa akku ja työkalu tulelta ja liian korkeilta
lämpötiloilta. Se voi räjähtää yli 130 ºC lämpötilassa.
g. Noudata kaikkia latausohjeita. Akkua tai työkalua ei
saa ladata ohjeissa määritetystä lämpötilavälistä
poikkeavassa lämpötilassa. Jos akku ladataan
virheellisesti tai määritetystä lämpötilavälistä poikkeavassa
lämpötilassa, seurauksena voi olla akun vaurioituminen ja
tulipalovaara.
6. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
b. Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja. Ainoastaan
valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa
akkuja.
Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset
@
Varoitus! Lisäturvavaroitukset puhaltimille.
Käyttötarkoitus kuvataan ohjeissa. Käytä laitetta ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö-
ja/tai omaisuusvahinkoja.
Suojaa jalkateräsi ja sääresi laitteen käytön aikana
käyttämällä aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja.
Sammuta aina laite, anna puhallinyksikön pysähtyä ja
irrota akku, kun:
poistut laitteen läheisyydestä
selvität tukosta
tarkastat, säädät, puhdistat tai huollat laitetta
laite alkaa täristä epänormaalisti.
Älä aseta imurin otto- tai poistoaukkoa silmien tai
korvien lähelle laitteen ollessa käynnissä. Älä koskaan
puhalla roskia sivullisia kohti.
Älä käytä laitetta sateessa tai jätä sitä ulos sateeseen.
Älä kulje hiekkapolkujen tai -teiden yli, kun laite on
käynnissä. Kävele, älä juokse.
Älä aseta laitetta maahan hiekan päälle, kun laite on
käynnissä.
Varmista tukeva jalansija etenkin rinteissä. Älä
kurkota ja seiso aina tukevasti tasapainossa.
Älä aseta mitään esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä
laitetta, jos sen aukot ovat tukkeutuneet. Puhdista au-
kot hiuksista, nukasta, pölystä ja muista hiukkasista,
jotka voivat vähentää ilmavirtausta.
Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien osien tieltä.
@
Varoitus! Lisäturvavaroitukset ketjusahoille ja
Varrellinen leikkuri.
Ole huolellinen, ettei teräketju osu itseesi sahauksen
missään vaiheessa. Varmista ennen sahan käyn-
nistämistä, ettei teräketju kosketa mihinkään.
Jos tarkkaavaisuutesi pääsee herpaantumaan sahauksen
aikana, esimerkiksi vaatteesi tai jäsenesi voivat takertua
teräketjuun.
Pidä ketjusahaa oikealla kädellä sen takakahvasta ja
vasemmalla sen etukahvasta. Vastakkainen ote sahasta
lisää onnettomuusriskiä. Älä koskaan käytä vastakkaista
otetta.
Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartun-
tapinnoista, sillä teräketju voi osua piilossa oleviin
sähköjohtoihin. Teräketjun kosketus jännitteisen johtimen
kanssa voi tehdä työkalun paljaista metalliosista jännit-
teisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
Käytä aina kuulonsuojaimia ja suojalaseja. Pään,
käsien ja jalkojen suojavarusteet ovat suositeltavia.
Kunnollinen suojavaatetus vähentää lentävien puun-
sälöjen ja teräketjun kosketusten aiheuttamia onnet-
tomuuksia.
Älä käytä ketjusahaa puussa. Loukkaantumisriski on
erittäin suuri, jos kiipeät puuhun sahaamaan.
Käytä suojaavia jalkineita ja seiso sahatessasi
tasaisella ja tukevalla alustalla. Sahaaminen liukkaalla
tai epävakaalla työskentelypaikalla, kuten tikapuilla, voi
johtaa tasapainon tai sahan hallinnan menetykseen.
Ole varovainen katkaistessasi jännittyneenä olevaa
oksaa, sillä se saattaa ponnahtaa yllättävään suun-
taan. Kun puun jännitys laukeaa, ponnahtava oksa voi
osua käyttäjään ja/tai työkaluun ja aiheuttaa hallinnan
menetyksen.
Ole hyvin varovainen sahatessasi pensaita tai vesak-
koa. Taipuisat oksat voivat tarttua teräketjuun ja iskeytyä
sahaajaan tai horjuttaa hänen tasapainoaan.
Kanna ketjusahaa etukahvasta virta katkaistuna ja terä
suunnattuna itsestäsi poispäin. Aseta laipan suojus
paikalleen sahan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Käsittele sahaa huolellisesti, ettet vahingossa kosketa
pyörivää teräketjua.
Noudata voitelua, ketjun kireyttä ja osien vaihtoa
koskevia ohjeita. Väärin kiristetty tai voitelematon ketju
voi katketa tai lisätä takapotkun mahdollisuutta.
Pidä kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
Rasvaiset tai öljyiset kahvat ovat liukkaat, ja ote heltiää
niistä helposti.
Käytä työkalua vain puumateriaalin katkaisuun.
Älä käytä sahaa muuhun kuin sille suunniteltuun
tarkoitukseen. Esimerkiksi: älä sahaa muovia, tiiltä tai
177
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
muuta materiaalia. Ketjusahan käyttö muuhun kuin sille
tarkoitettuun tehtävään voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
Takaiskun syyt ja ehkäisytoimet
Takapotkun voi aiheuttaa laipan kärjen osuminen johonkin tai
terän jääminen puristuksiin.
Laipan kärjen osuminen kiinteään kohteeseen voi potkaista
pyörivän ketjun voimakkaasti päin sahaajaa. Teräketjun
puristuminen laipan yläpintaan voi myös aiheuttaa nopean ta-
kapotkun. Molemmat edellä kuvatuista tilanteista voivat johtaa
sahan hallinnan menetykseen ja loukkaantumiseen. Älä luota
pelkästään ketjusahan turvalaitteisiin. Ketjusahan käyttäjän
tulee itse huolehtia siitä, etteivät sahausolosuhteet aiheuta
vaaratilanteita.
Takapotku on seuraus sahan vääristä käyttötavoista tai
-olosuhteista ja sen voi välttää noudattamalla alla kuvattuja
varotoimia.
Tartu sahaan lujalla otteella kummastakin kahvasta.
Kun kädet pitävät kiinni sahasta, asetu sellaiseen
asentoon, että voit vastustaa takapotkua. Sahaaja
pystyy hyvin vastustamaan takapotkun voimaa noudat-
tamalla esitettyjä varotoimia. Älä hellitä otettasi sahasta
kesken työn.
Älä kurkota liikaa äläkä sahaa hartiatason yläpuolella.
Näin estät tahattomat kärkikosketukset ja pystyt paremmin
hallitsemaan sahaa yllättävissä tilanteissa.
Käytä varaosina vain valmistajan suosittelemia laippo-
ja ja ketjuja. Sahaan sopimattomat laipat tai ketjut voivat
johtaa ketjurikkoihin ja/tai takapotkuihin.
Noudata valmistajan antamia sahan teroitus- ja
huolto-ohjeita. Syvyysohjaimen madaltaminen voi lisätä
sahan alttiutta takapotkuihin.
Terän osuminen puun lähellä olevaan metalliin,
betoniin tai muuhun kovaan materiaaliin voi aiheuttaa
takapotkun.
Tylsä tai löysä ketju voi aiheuttaa takapotkun.
Älä yritä asettaa aikaisempaan leikkaukseen, muutoin
vaarana on takaisku. Tee joka kerta uusi sahausviilto.
Ensikertalaisten sahan käyttäjien on erittäin suositel-
tavaa pyytää käytännön ohjeita ketjusahan käytöstä
ja turvalaitteista kokeneelta sahaajalta. Sahan käyttöä
kannattaa opetella sahaamalla halkoja sahapukissa.
Ketjusahan kuljetuksen aikana on suositeltavaa
irrottaa akku ja pitää saha asennossa, jossa teräketju
on taaksepäin.
Pidä ketjusaha hyvässä kunnossa, kun se ei ole
käytössä. Jos ketjusaha on pitkiä aikoja käyttämättä,
irrota teräketju ja laippa ja säilytä ne öljyyn upotettu-
na. Säilytä ketjusahaa kuivassa, turvallisessa paikassa
poissa lasten ulottuvilta.
Öljysäiliö kannattaa tyhjentää ennen varastointia.
Varmista, että seisot tukevalla alustalla. Katso etukä-
teen turvallinen poistumisreitti kaatuvan puun tieltä.
Ohjaa puun kaatumissuuntaa kiiloilla. Kiilojen avulla
voit myös estää ketjun ja laipan juuttumisen leikkaus-
uraan.
Ketjusahan huoltaminen. Pidä teräketju terävänä
ja sopivan tiukalla. Huolehdi siitä, että ketjusaha ja
laippa ovat puhtaat ja hyvin öljytyt. Kahvojen tulee olla
kuivat, puhtaat ja rasvattomat.
Varmista, että joku on lähellä (mutta turvallisen
etäisyyden päässä) onnettomuuden varalta.
Jos sinun on jostakin syystä kosketettava teräketjua,
varmista, että ketjusahan akku on irrotettu.
Ketjusahan melutaso voi ylittää 85 dB(A). Tämän
vuoksi on suositeltavaa käyttää asianmukaisia kuulonsuo-
jaimia.
Terälevy voi kuumentua laitetta käsitellessä. Käsittele
varoen.
Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien osien tieltä.
@
Varoitus! Pensasleikkurin turvavaroitukset.
Pidä kaikki kehonosat poissa terästä. Älä poista
leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta materiaal-
ista terien ollessa liikkeessä. Terien liike jatkuu senkin
jälkeen, kun virta on kytketty pois päältä. Hetken
tarkkaamattomuus pensasleikkuria käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
Pensasleikkuria tulee kantaa sen kahvasta kiinni
pitäen ja terän ollessa pysähdyksissä. Varo virtakytki-
men käyttöä kantamisen aikana. Pensasleikkurin
oikeaoppinen kantotapa vähentää laitteen tahattoman
käynnistymisen vaaraa ja täten terien aiheuttamaa hen-
kilövahinkovaaraa.
Asenna teräsuojus aina pensasleikkurin kuljettamisen
ja säilytyksen ajaksi. Pensasleikkurin oikeaoppinen
käsittely vähentää terien aiheuttamaa henkilövahinko-
vaaraa.
Varmista kiinni juuttuneen materiaalin poistamisen ja
laitteen huoltamisen yhteydessä, että kaikki virtakyt-
kimet on kytketty pois päältä ja että akku on poistettu
tai irrotettu. Jos pensasleikkuri käynnistyy yllättäen kiinni
juuttuneen materiaalin poistamisen tai huollon aikana,
seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.
Pidä pensasleikkuria vain sen eristetyistä tarttumapin-
noista, koska terä saattaa osua piilossa oleviin johtoi-
hin. Terän kosketus jännitteiseen johtimeen voi tehdä
myös pensasleikkurin paljaista metalliosista jännitteisiä ja
aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
178
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Pidä kaikki virtajohdot ja kaapelit poissa leikku-
ualueelta. Virtajohtoja tai kaapeleita voi olla piilossa
pensaikossa ja voit leikata niitä vahingossa.
Älä käytä pensasleikkuria epäsuotuisissa sääolo-
suhteissa, varsinkin silloin, kun on olemassa salam-
oinnin vaara. Täten salamaniskun vaara on pienempi.
@
Varoitus! Varrellisen pensasleikkurin turvava-
roitukset.
Voit vähentää sähköiskun vaaraa välttämällä varrel-
lisen pensasleikkurin käyttöä sähkölinjojen lähellä.
Jos leikkuri osuu tai sitä käytetään sähköjohtojen lähellä,
seurauksena voi olla vakava henkilövahinko tai kuoleman-
vaarallinen sähköisku.
Käytä varrellista pensasleikkuria aina kahdella
kädellä. Pidä pidennettyä pensasleikkuria molemmilla
käsillä hallinnanmenetyksen välttämiseksi.
Käytä aina suojakypärää käyttäessä varrellista pen-
sasleikkuria pään yläpuolella. Putoavat jäämät voivat
johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
@
Varoitus! Pensasleikkureiden Ruohonleikkuri
(reunaleikkuri
Varoitus! Leikkaavien osien pyöriminen jatkuu senkin jälkeen,
kun moottori on sammutettu.
Tutustu hallintalaitteisiin ja opettele laitteen oikea
käyttö.
Irrota akku laitteesta aina ennen kuin laite jätetään
ilman valvontaa, ennen tukoksen poistamista, ennen
puhdistusta ja huoltoa, vieraan esineen osuessa
siihen tai jos laite tärisee poikkeavalla tavalla.
Älä käytä laitetta, jos sen johdot ovat vahingoittuneet
tai kuluneet.
Suojaa jalat laitteen käytön aikana käyttämällä tukevia
jalkineita.
Suojaa sääret käyttämällä pitkiä housuja.
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei työskentelyal-
ueella ole oksia, kiviä, metallilankaa tai muita esteitä.
Käytä laitetta vain pystyasennossa, leikkuulanka ku-
van mukaisesti lähellä maata. Älä koskaan käynnistä
laitetta missään muussa asennossa.
Liiku hitaasti, kun käytät laitetta. Muista, että juuri
leikattu ruoho on kosteaa ja liukasta.
Älä työskentele jyrkissä rinteissä. Työskentele rinteen
korkeussuuntaan nähden poikittain, älä ylhäältä alas tai
päinvastoin.
Älä koskaan kuljeta laitetta sora- tai hiekkateiden yli
langan pyöriessä.
Älä koskaan kosketa leikkuulankaa laitteen ollessa
käynnissä.
Älä laita laitetta maahan, ennen kuin leikkuulanka on
täysin pysähtynyt.
Käytä ainoastaan oikean tyyppistä leikkuulankaa.
Älä koskaan käytä metallista leikkuulankaa tai
ongensiimaa.
Älä koske langan leikkuuterään.
Pidä verkkovirtajohto aina mahdollisimman kaukana
leikkuulangasta. Ota huomioon virtajohdon asento aina
laitetta käytettäessä.
Pidä kädet ja jalat poissa leikkuulangan tieltä etenkin,
kun moottori käynnistetään.
Tarkista laite kulumisen tai vaurioiden varalta ennen
työn aloittamista ja iskujen jälkeen. Korjaa puutteet
ennen työn jatkamista.
Älä koskaan käytä laitetta, jos jokin suoja on vaurioi-
tunut tai ei ole paikallaan.
Varo vahingoittamasta itseäsi leikkuulangan ly-
hentämiseen varustetulla laitteella. Kun olet pidentänyt
uutta leikkuulankaa, aseta laite aina takaisin normaaliin
käyttöasentoon ennen käynnistämistä.
Varmista aina, että ilmanvaihtoaukot ovat puhtaita.
Älä käytä nurmikkotrimmeriä (reunatrimmeriä), jos
sen johdot ovat vahingoittuneet tai kuluneet.
Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien osien tieltä.
Muiden henkilöiden turvallisuus
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita
tai puutteellinen kokemus tai tuntemus (lapset mukaan
lukien), ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo tai ohjaa heitä työkalun käytössä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki lait-
teella.
Jäännösriskit
Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdol-
lisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun
muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näitä ovat:
Pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot.
Osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot.
Työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot.
Varmista, että pidät säännöllisesti taukoja työkalun pitkäai-
kaisen käytön aikana.
Kuulon heikkeneminen.
Työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
179
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu EN 60745 -standardin
testausmenetelmän mukaisesti, ja arvoa voi käyttää työkalu-
jen keskinäiseen vertailuun. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voi
käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaadi-
taan sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava
huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat.
Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös sii-
hen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Työkalun tarrat
Työkaluun on merkitty päivämääräkoodi sekä seuraavat
varoitusmerkinnät:
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja.
Käytä suojakäsineitä
Käytä päähinettä
Irrota akku aina laitteesta ennen sen puhdis-
tusta tai huoltoa.
Varo sinkoilevia esineitä. Pidä sivulliset poissa
leikkausalueelta.
R
Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.
Käytä liukuestejalkineita.
Varo putoavia esineitä.
Tappavan sähköiskun vaara. Pysy vähintään
10 metrin päässä yli kulkevista jännitejohdo-
ista.
Varmista jatkuva turvallinen toiminta tarkis-
tamalla ketjun kireys tässä käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla aina 10 käyttöminuutin jäl-
keen. Säädä ketjua takaisin 3 mm:n välykseen
tarpeen vaatiessa. Lisää ketjun voiteluöljyä 10
minuutin välein.
Ketjun pyörimissuunta
Varoitus! Älä pidä kättä lastujen poistoaukon
kohdalla.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu
ääniteho.
Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet
Akut
Älä koskaan yritä avata mistään syystä.
Älä anna akun kastua.
Älä säilytä akkuja tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40
°C:een.
Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään 10 °C
ja enintään +40 °C.
Lataa akku ainoastaan työkalun mukana toimitetulla
laturilla.
Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa ”Ympäristönsuo-
jelu” annettuja ohjeita.
p
Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.
Laturit
Käytä BLACK+DECKER-laturia vain laitteen mukana
toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu
ladattavaksi.
Vaihda vialliset johdot välittömästi ehjiin.
Suojaa laturi vedeltä.
Älä avaa laturia.
Älä työnnä mitään laturin sisään.
$
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
+
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
180
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Sähköturvallisuus
#
Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoi-
tusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä
yritä vaihtaa laturiin tavallista verkkovirran
pistoketta.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on
turvallisuussyistä jätettävä valmistajan tai valtuutetun
BLACK+DECKER-huollon tehtäväksi.
Yleiskuvaus
Tässä laitteessa on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Tehopää
2. Pääkahva
3. Työntöaisa
4. Virtakytkin
5. Lukituskytkin
6. Puhallin-lisäosa
7. Puhaltimen vapautuspainike
8. Puhallinputki
9. Ketjusaha-lisäosa
10. Ketjusaha-lisäosan vapautuspainike
11. Takaiskusuoja
12. Takaiskusuojan vapautuspainike
13. Laippa
14. Teräketju
15. Laipan suojus
16. Pensasleikkurin lisäosa
17. Pensasleikkurin vapautuspainike
18. Pensasleikkurin terä
19. Suojus
20. Pidennystanko
21. Varren kahva
22. Pidennystangon vapautuspainike
23. Trimmeri-lisäosa
24. Trimmeri-lisäosan vapautuspainike
25. Suojus
26. Kelakotelo
27. Kelan suojakorkki
28. Kelan suojakorkin vapautuskieleke
29. Akku
Akun lataaminen (kuva A1)
BLACK+DECKER-laturit on tarkoitettu BLACK+DECKER-
akkujen lataamiseen.
Yhdistä laturi (30) sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
siihen akun (29).
Aseta akku (29) laturiin ja varmista, että se on hyvin
paikoillaan akun asennuspaikassa (kuva A1).
LED-merkkivalo (30a) vilkkuu käynnissä
olevan latauksen merkiksi.
Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo jää
palamaan pysyvästi. Akku on täysin ladattu
ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää
laturiin.
Lataa tyhjennetyt akut mahdollisimman pian käytön
jälkeen, muutoin akun käyttöikä voi lyhentyä.
Vältä akkuvirran purkautumista kokonaan loppuun akun
käyttöiän maksimoimiseksi. Suosittelemme akkujen
lataamista jokaisen käyttökerran jälkeen.
Laturin vianmääritys (kuva A2)
Tämä laturi on tarkoitettu havaitsemaan joitakin akkuun tai
virtalähteeseen liittyviä ongelmia. Ongelmista ilmoittaa yksi eri
tahtiin vilkkuva LED-merkkivalo.
Viallinen akku
Laturi voi havaita heikkokuntoisen tai
vaurioituneen akun. LED-merkkivalo vilkkuu
merkissä ilmoitetulla tavalla. Jos näet tämän
heikosta akun kunnosta ilmoittavan vilkkumisen, lopeta akun
lataus. Vie se huoltopalveluun tai kierrätyspisteeseen.
Kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän
akun, se käynnistää automaattisesti akun
kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy
vasta sitten, kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan.
Tämän jälkeen laturi kytkeytyy automaattisesti akun latausti-
laan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Merkkivalo vilkkuu merkissä ilmoitetulla tavalla.
Akun jättäminen laturiin
Akku voidaan jättää laturiin, kun merkkivalo palaa. Laturi pitää
akun käyttövalmiina ja ladattuna. Tässä laturissa on automaat-
tinen viritystila, joka tasaa tai tasapainottaa akun yksittäiset
kennot sen käyttämiseksi huipputeholla. Akut tulee virittää
viikoittain tai aina kun akun teho heikkenee. Voit käyttää
automaattista viritystilaa asettamalla akun laturiin ja jättämällä
sen paikoilleen vähintään 8 tunnin ajaksi.
Tärkeitä huomautuksia lataamiseen
Käyttöikä ja teho voidaan maksimoida, jos akkua ladataan
ilman lämpötilassa 18 °C - 24 °C. Akkua EI SAA ladata
alle +4,5 °C tai yli +40 °C ilman lämpötilassa. Tämä on
tärkeää akun vakavien vaurioiden välttämiseksi.
Laturi ja akku voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä
on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta.
Jotta akku jäähtyisi käytön jälkeen, vältä asettamasta
laturia tai akkua lämpimään ympäristöön, kuten metal-
likoteloon tai eristämättömän perävaunun päälle.
Jos akku ei lataudu oikein:
Tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen lamppu
tai jokin muu laite.
181
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Tarkista valojen sammuttamisen yhteydessä virran
katkaisevaa valokytkintä liitetty pistorasiaan.
Siirrä laturi ja akku paikkaan, jossa ympäristölämpötila
on noin 18 °C - 24 °C.
Jos latausongelmat jatkuvat, vie työkalu akun ja laturin
ohella paikalliseen huoltopalveluun.
Akku täytyy ladata uudelleen, kun se ei enää tuota riit-
tävää tehoa töissä, joka voitiin aikaisemmin tehdä helposti.
ÄLÄ JATKA TYÖKALUN KÄYTTÖÄ näissä olosuhteissa.
Noudata latausohjeita. Voit halutessasi myös ladata
osittain käytetyn akun milloin tahansa, ilman että siitä olisi
haittaa akulle.
Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen,
hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai
muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa
laturin aukoista. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin
yrität puhdistaa sitä.
Älä pakasta tai upota laturia veteen tai muihin nesteisiin.
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva A3)
Kiinnitä akku (29) asettamalla se työkalussa olevan kiin-
nityssyvennyksen kanssa samaan linjaan. Liu’uta akkua
kiinnityssyvennykseen, kunnes se lukittuu paikalleen.
Irrota akku painamalla akun vapautuspainiketta (29a)
samalla kun vedät akkua irti liitännästä.
Puhallin-lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Putkikokoonpano (kuva A4)
Kiinnitä putki puhaltimeen kohdistamalla putki puhaltimen
koteloon kuvan A4 mukaisesti.
Paina putki puhaltimen koteloon, kunnes lukituspainike
kytkeytyy putken lukitusreikään.
Lisäosien asentaminen ja irrottaminen (kuvat A5,
A6)
Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
lisäosan/tangon pohja tehopäällä kuvan A5 ja A6
mukaisesti.
Paina lisäosa tai pidennystanko hyvin perustaan,
kunnes se napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin perustaan
tai pidennystankoon vetämällä sitä kevyesti poispäin.
Lisäosan tai pidennystangon on jäätävä paikoilleen.
Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla olevaa
vapautuspainiketta (7) tai (22) ja vetämällä lisäosaa tai
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia tehopäähän.
Oikeaoppinen käden asento (kuva A7)
Perustila: Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (2).
Pidennetty/tankotila: Käsien oikea asento tarkoittaa yhden
käden pitämistä pääkahvassa (2) ja toisen käden pitämistä
tangon kädensijassa (21).
Käynnistäminen (kuva A8)
Paina lukituskytkin (5) alas ja purista virtakytkintä (4).
Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä (4) painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä (4).
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin (4).
Lakaiseminen (kuva A9)
Pidä yhdellä kädellä pääkahvasta kuvan A9 mukaisesti
ja puhalla sivulta sivulle suulakkeen ollessa muutaman
senttimetrin korkeudella maanpinnasta.
Etene hitaasti pitäen roskakasaa edessäsi.
Ketjusaha-lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Laipan ja sahaketjun asentaminen (kuvat B1, B2,
B3, B4, B5)
Varoitus! Terävä ketju. Käytä aina suojakäsineitä ketjua
käsitellessä. Ketju on terävä ja voi aiheuttaa haavan myös
liikkumattomana ollessaan.
Jos sahaketju (14) ja laippa (13) on pakattu erikseen
laatikkoon, ketju on kiinnitettävä laippaan ja molemmat on
kiinnitettävä työkalun runkoon.
Aseta saha tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
Kierrä laipan säätämisen lukitusnuppia (31a) vastapäivään
kuvan B1 mukaisesti ketjupyörän suojan (31)
irrottamiseksi.
Käytä suojakäsineitä, tartu sahaketjuun (14) ja kääri se
laipan (13) ympärille varmistaen, että hampaat osoittavat
oikeaan suuntaan (ks. kuva B5)
Varmista, että ketju on oikein paikoillaan syvennyksessä
koko laipan ympärillä.
Aseta sahaketju ketjupyörän (32) ympärille kohdistamalla
samalla laipan kolon työkalun jalustassa olevaan pulttiin
(33) kuvan B2 mukaisesti.
Kiristysnuppia tulee kiertää vastapäivään, kunnes
se pysähtyy. Ketjupyörän suojassa olevat nuolet ja
kiristysnupin tulee kohdistua ennen suojan asettamista
takaisin paikoilleen. Kun osat ovat paikoillaan, pitele
laippaa paikoillaan ja asenna ketjupyörän suojus (31).
182
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Varmista, että suojuksen työkaluttoman
kiristyskokoonpanon pultin reikä kohdistuu pääkotelon
pulttiin (33) kuvan B3 mukaisesti.
Kierrä laipan säädön lukitusnuppia (31a) myötäpäivään
kireälle, löysää sen jälkeen nuppia yhden kierroksen
verran niin, että sahaketju voidaan kiristää oikeaoppisesti.
Huomautus: Jos suojus ei sovi oikein paikoilleen, tarkista,
että työkaluttoman kiristimen kieleke laipassa kohdistuu
ketjupyörän sisällä olevaan syvennykseen.
Pidä laipan säädön lukitusnuppia (31a) paikoillaan ja
kierrä ketjun kiristysnuppia (34) vastapäivään kireyden
lisäämiseksi kuvan B3 mukaisesti. Varmista, että
sahaketju (14) on kireällä laipan (13) ympärillä.
Ketjun kireyden säätäminen (kuvat B4, B5)
Tarkista sahaketjun (14) kireys sahan ollessa tasaisella
ja tukevalla alustalla. Kireys on oikea, kun ketjua voi
etusormella ja peukalolla kevyesti nostaa laipasta (13)
irti 3 mm ja vapauttamisen jälkeen ketju napsahtaa
takaisin kuvan B4 mukaisesti. Ketju ei saa riippua laipan
alapuolella kuvan B5 mukaisesti.
Sahaketjun kireys voidaan säätää löysäämällä laipan
säädön lukitusnuppia (31a) yhden täyden kierroksen
verran ja noudattamalla ohjeita “Laipan ja sahaketjun
asentaminen”.
Älä kiristä ketjua liian tiukalle, koska tällöin laippa ja ketju
kuluvat loppuun ennenaikaisesti.
Kun oikea kireys on säädetty, kiristä laipan säädön
lukitusnuppi hyvin.
Tarkista uuden ketjun kireys useaan kertaan (irrota ensin
akku) 2 ensimmäisen käyttötunnin aikana, koska uusi
ketju venyy hieman.
Sahaketjun vaihtaminen (kuva B6)
Kierrä laipan säädön lukitusnuppia (31a) vastapäivään
ketjun kireyden vapauttamiseksi.
Irrota ketjupyörän suojus (31) osion “Laipan ja sahaketjun
asentaminen” mukaisesti.
Nosta kulunut sahaketju (14) pois laipan (13) urasta.
Aseta uusi ketjuu laipan syvennykseen varmistaen,
että sahan hampaat osoittavat oikeaan suuntaan
kohdistamalla ketjussa olevan nuolen ketjupyörän
suojuksessa (31) olevaan kuvaan kuvan B6 mukaisesti.
Noudata osion “Laipan ja sahaketjun asentaminen”
ohjeita.
Uusia ketjuja ja laippoja on saatavilla paikallisesta
BLACK+DECKER-huoltoliikkeestä.
Sahan kuljettaminen (kuva B7)
Irrota aina akku työkalusta ja peitä laippa (13)
laipan suojuksella (15) kuvan B7 mukaisesti sahan
kuljettamiseksi.
Ketjusahan lisäosien asentaminen ja irrottaminen.
(kuvat B8, A6)
Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
lisäosan/tangon pohja tehopäällä kuvan B8 ja A6
mukaisesti.
Paina lisäosa tai pidennystanko hyvin perustaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
Huomautus: Perustilassa suojuksen (11) on oltava
pystyasennossa. Paina suojuksen lukituspainiketta (12) ja
nosta suojus paikoilleen kuvan B9 mukaisesti.
Tankotilassa takaiskusuojan (11) on oltava säilytysasennossa.
Paina takaiskusuojan vapautuspainiketta (12) ja laske suojus
paikoilleen kuvan B9 mukaisesti.
Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin perustaan
tai pidennystankoon vetämällä sitä kevyesti poispäin.
Lisäosan tai pidennystangon on jäätävä paikoilleen.
Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla olevaa
vapautuspainiketta (10) tai (22) ja vetämällä lisäosaa tai
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia tehopäähän.
Oikeaoppinen käden asento (kuvat B10, B11)
Perustila: Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä työntöaisassa (3) ja toisen käden pitämistä
pääkahvassa (2).
Tankotila: Yksi käsi on pidettävä pääkahvassa (2) ja toinen
käsi tangon kädensijassa (21).
Käynnistäminen (kuvat B10, B11)
Paina lukituskytkin ( 5 ) alas. Purista työntöaisaa (3) ja sen
jälkeen virtakytkintä (2). Voit vapauttaa lukituskytkimen,
kun laite on käynnissä. Mitä enemmän virtakytkintä
painetaan, sitä suurempi perustan nopeus.
Pidä laite käynnissä painamalla edelleen sekä työntöaisaa
että virtakytkintä. Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin
ja työntöaisa.
Pidennetty/tankotila
Paina lukituskytkin (5) alas. Purista tangon kädensijaa
(21) ja sen jälkeen virtakytkintä (2).
Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä.
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin.
Huomautus: Jos leikkauksen aikana käytetään liiallista
voimaa, saha sammuu. Saha voidaan käynnistää uudelleen
vapauttamalla virtakytkin (1) ennen kuin saha käynnistyy
uudelleen. Aloita leikkaaminen uudelleen käyttäen pienempää
voimaa. Anna sahan leikata omalla tahdilla.
183
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Leikkaaminen/karsiminen perustilassa - Yleiset
leikkaustekniikat (kuvat B12, B13, B14, B15, B16,
B17)
Kaataminen
Puiden kaataminen. Varmista riittävä akkuvirta tarkistamalla,
että akku on ladattu täyteen ennen puun kaatamista. Puita ei
saa kaataa voimakkaassa tuulessa.
Pakoreitti on suunniteltava ja vapautettava tarpeen
mukaan ennen leikkaamisen aloittamista. Pakoreitin
tulee käsittää odotetun kaatumislinjan takana oleva ja
diagonaalinen alue, katso kuva B12.
Huomioi puun luonnollinen kaltevuus, suurimpien oksien
sijainti ja tuulen suunta ennen kaatamisen aloittamista
puun kaatumissuunnan arvioimiseksi. Pidä kiiloja (puiset,
muoviset tai alumiiniset) ja raskasta nuijaa saatavilla.
Poista epäpuhtaudet, kivet, irtonainen kuori, naulat, niitit ja
johdot puun osasta, johon leikkaus suoritetaan.
Lovettu alaleikkaus - Leikkaa lovi, joka on 1/3 puun
halkaisijasta, kohtisuoraan kaatumissuuntaan. Leikkaa
ensin alempi lovettu leikkaus vaakasuunnassa. Tämä
estää sahanterän tai laipan kiinnijuuttumisen toista
lovettua leikkausta suorittaessa (ks. kuva B13).
Takaleikkaus kaatoa varten - Leikkaa takaleikkaus
puun kaatamiseksi vähintään 51 mm vaakasuuntaisen
leikkauksen yläpuolelle. Varmista, että kaatamisen
takaleikkaus suoritetaan samansuuntaisesti
vaakasuuntaiseen lovettuun leikkaukseen nähden.
Leikkaa kaatava takaleikkaus niin, että puuta jää riittävästi
”saranaksi”. Saranaksi jäänyt puuosa estää puun
kääntymisen ja kaatumisen väärään suuntaan. Älä leikkaa
saranan läpi, katso kuva B13.
Kun kaatava leikkaus lähestyy saranaa, puu alkaa kaatua.
Jos puu voi kaatua johonkin muuhun kuin suunniteltuun
suuntaan tai se voi heilua taaksepäin ja aiheuttaa sahan
ketjun kiinnijuuttumisen, lopeta leikkaus ennen kaatavan
leikkauksen loppuun suorittamista ja avaa leikkaus
kiilojen avulla puun kaatamiseksi haluttuun suuntaan. Kun
puu alkaa kaatua, poista ketjusaha leikkauskohdasta,
sammuta moottori, aseta ketjusaha maahan ja peräänny
sen jälkeen suunniteltua pakoreittiä pitkin. Varo yläpuolelta
mahdollisesti tippuvia oksia ja säilytä hyvä jalansija.
Karsiminen
Kaadetun puun oksien karsiminen. Jätä karsimisen ajaksi
tukkiin suuret alaoksat kannattelemaan sitä irti maasta. Karsi
pienet oksat yhdellä leikkauksella.
Jännittyneenä olevat oksat tulee katkaista alhaalta ylöspäin,
jotta ketjusaha ei juutu oksaan kuvan B14 mukaisesti. Karsi
oksat vastakkaiselta puolelta niin, että puun runko on sinun ja
sahan välissä. Älä koskaan sahatessasi pidä sahaa jalkojesi
välissä tai asetu oksan ympärille hajareisin.
Sahapukilla leikkaaminen Varoitus! Käyttäjien kannattaa
harjoitella leikkaamista ensin sahapukilla.
Kaadetun puun leikkaaminen tai sahaaminen pölkyiksi.
Sahaustapa määräytyy tukin tuennan perusteella. Käytä
sahapukkia aina, kun mahdollista (ks. kuva B15).
Aloita leikkaaminen aina ketjun käydessä täydellä
nopeudella.
Aseta ketjusahan alapiikki alustavan leikkauksen taakse
kuvan B16 mukaisesti.
Käynnistä ketjusaha, kierrä ketjua ja laippaa alaspäin
puussa käyttäen piikkiä saranana.
Kun ketjusaha on 45 asteen kulmassa, tasaa ketjusaha
uudelleen ja toista vaiheet, kunnes leikkaus on suoritettu
kokonaan.
Kun puuta tuetaan sen koko pituudelta, suorita leikkaus
yläosasta (yläpukki) välttäen kuitenkin maan leikkaamista,
muutoin saha tylsyy nopeasti.
Kuva B17 - Yhdeltä puolelta tuettuna.
Leikkaa ensin 1/3 halkaisijasta alapuolelta (alapukki).
Leikkaa sitten lopullisesti yläpuolelta ensimmäiseen
leikkaukseen saakka.
Kuva B18 - Molemmilta puolilta tuettuna.
Leikkaa ensin 1/3 yläpukin yläosasta alaspäin. Leikkaa
sitten lopullisesti alapuolelta alempi 2/3 ensimmäiseen
leikkaukseen saakka.
Jos alusta on kalteva, seiso aina rungon ylärinteessä.
Lopullista leikkausta suorittaessa täydellinen hallinta
voidaan säilyttää vähentämällä leikkauspainetta
leikkauksen pään lähellä vapauttamalla otetta ketjusahan
kahvoista. Älä anna ketjun koskettaa maahan. Kun
leikkaus on suoritettu, odota, että sahan ketju pysähtyy
ennen ketjusahan siirtämistä. Sammuta aina moottori
ennen siirtymistä leikkausta toiseen.
Leikkaaminen ja karsiminen pidennetyssä/tanko-
tilassa
Varoitus! Älä koskaan seiso suoraan leikattavan oksan alla.
Pysyttele poissa putoavien oksien alta.
Älä koskaan seiso tikapuilla (kuva B19) tai muilla
epävakailla telineillä varrellista sahaa käyttäessä. Vältä
aina asentoja, joissa voit menettää tasapainon ja jotka
voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.
Pidä muut henkilöt vähintään 15 m etäisyydellä
työalueesta. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen (kuva B20).
Kuolemanvaarallisen sähköiskun vaara. Ei saa käyttää 15
m etäisyydellä yläpuolella olevista sähkölinjoista.
Tarkista aina ympärillä oleva alue piilossa olevien
sähkölinjojen (kuva B21) varalta.
Älä vie varrellisen sahan kytkinkahvaa olkapään
yläpuolelle.
184
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttöasento (kuva B22)
Käytä aina seuraavia:
A. Suojakypärä.
B. Suojalasit.
C. Suojakäsineet.
D. Hihna.
E. Ketjusahan housut.
F. Teräksellä vahvistetut jalkineet.
Varoitus! Puiden karsiminen:
Varo takaiskua, sillä se voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemanvaaraan. Katso
varotoimenpiteet osiosta “TAKAISKU”.
Älä kurkottele. Varmista hyvä jalansija. Pidä jalat erillään.
Jaa paino tasaisesti molemmille jaloille.
Pitele varrellista sahaa molemmilla käsillä kuvan B22
mukaisesti. Pidä lujasti kiinni. Peukalon ja sormien on
oltava varrellisen sahan kahvan ja tangon ympärillä.
Älä koskaan käytä laitetta puussa, epämiellyttävässä
asennossa, tikapuilla tai muilla epävakailla alustoilla.
Varrellisen sahan hallinnanmenetys voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
Puun leikkaaminen (kuva B23)
Varmista ennen leikkaamista, että varrellinen saha käy
täydellä nopeudella. Aloita leikkaaminen asettamalla
liikkuva ketju oksaa vasten. Pidä varrellisesta
sahasta kiinni tukevasti molemmin käsin, jotta se ei
pääse ponnahtelemaan tai liukumaan (liikkumaan
sivusuunnassa).
Leikkaa ensin 150 mm päässä puunrungosta oksan
alapuolelta. Käytä tähän sahaukseen laipan yläpintaa.
Ohjaa varrellista sahaa kevyellä paineella ja leikkaa
1/3 oksan halkaisijasta. Leikkaa lopullisesti yläpuolelta
kuvan B23 mukaisesti. Älä kohdista varrelliseen sahaan
voimaa. Muutoin moottori ylikuumenee ja se voi palaa.
Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin
ja turvallisemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
Huomautus: Jos yrität leikata paksuja oksia alapuolelta,
oksa painuu ja aiheuttaa sahaketjun kiinnijuuttumisen
leikkauskohtaan. Jos yrität leikata paksuja oksia yläpuolelta
tekemättä matalaa alaleikkausta, oksa hajoaa ja siitä irtoaa
kuorta.
Poista varrellinen saha katkaisukohdasta moottorin
käydessä täydellä nopeudella. Sammuta varrellinen
saha vapauttamalla virtakytkin. Varmista, että ketju on
pysähtynyt ennen varrellisen sahan asettamista maahan.
Ketju ja laippa
Joidenkin käyttötuntien jälkeen ketjupyörän suojus on
irrotettava, laippa ja ketju on puhdistettava huolellisesti
pehmeällä harjalla. Varmista, että laipan voitelureikä on
puhdas. Tylsiä ketjuja vaihtaessa terävään ketjuun on hyvä
harjoitella laipan kääntämistä alhaalta ylöspäin.
Sahaketjun teroittaminen
Huomautus: Leikkuuterät tylsyvät heti, jos ne osuvat
maahan tai naulaan sahattaessa. Ketjusahan suorituskyvyn
maksimoimiseksi teräketjun hampaat on pidettävä terävinä.
Noudata seuraavia ohjeita sahaketjun teroittamiseksi:
Käytä 4,5 mm:n viilaa ja viilan pidikettä tai viilausohjainta
ketjun teroittamiseksi. Täten varmistat, että teroituskulma
on virheetön.
Aseta viilan pidike tasaisesti ylälevyyn ja leikkurin
syvyysmittariin.
Kuva B24 - Säilytä ylälevyn (14a) viilauskulmassa 30°
viilanohjaimessa samansuuntaisesti ketjuun nähden (viila
60° kulmassa ketjusta sivulta katsottuna).
Teroita leikkurit ensin ketjun toisella puolella. Viilaa kunkin
leikkurin sisäpuolelta ulkopuolelle. Käännä saha sen
jälkeen toisinpäpin ja toista toimenpide ketjun toisella
puolella olevien leikkaimien kohdalla.
Huomautus: Viilaa hampaiden yläosat (ketjun liitoksen osa
leikkurin edessä) tasaisella viilalla niin, että ne ovat noin 0,635
mm leikkaimien kärkien alla kuvan B25 mukaisesti.
Kuva B26 - Varmista, että kaikki leikkaimet ovat
samanpituisia.
Jos ylälevyjen tai sivulevyjen kromipinnassa on vaurioita,
viilaa, kunnes ne on poistettu.
Huomautus: Viilauksen jälkeen leikkain on terävä, noudata
erityistä varovaisuutta.
Huomautus: Jokaisella ketjun teroituskerralla ketjun
takaiskuominaisuudet heikentyvät, erityistä varovaisuutta
on täten noudatettava. Ketju on suositeltavaa teroittaa
korkeintaan neljä kertaa.
Pensasleikkurin lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Pensasleikkurin lisäosien asentaminen ja irrottami-
nen. (kuvat C1, A6)
Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
lisäosan/tangon pohja tehopäällä kuvan C1 ja A6
mukaisesti.
Paina lisäosa tai pidennystanko hyvin perustaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin perustaan
tai pidennystankoon vetämällä sitä kevyesti poispäin.
Lisäosan tai pidennystangon on jäätävä paikoilleen.
Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla olevaa
185
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
vapautuspainiketta (17) tai (22) ja vetämällä lisäosaa tai
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia tehopäähän.
Oikeaoppinen käden asento (kuvat C2, C3)
Perustilassa käsien oikea asento tarkoittaa vasemman
käden pitämistä työntöaisassa (3) ja oikean käden pitämistä
pääkahvassa (2).
Tankotilassa oikea käsi on pidettävä pääkahvassa (2) ja vasen
käsi tangon kädensijassa (21).
Käynnistäminen (kuvat B10, B11)
Paina lukituskytkin ( 5 ) alas. Purista työntöaisaa (3) ja sen
jälkeen virtakytkintä (2). Voit vapauttaa lukituskytkimen,
kun laite on käynnissä. Mitä enemmän virtakytkintä
painetaan, sitä suurempi perustan nopeus.
Pidä laite käynnissä painamalla edelleen sekä työntöaisaa
että virtakytkintä. Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin
ja työntöaisa.
Pidennetty/tankotila
Paina lukituskytkin (5) alas. Purista tangon kädensijaa
(21) ja sen jälkeen virtakytkintä (2).
Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä.
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin.
Leikkausohjeet (kuvat C2, C3, C4, C5, C6)
Huomaa: pidä kädet poissa terien ulottuvilta. Terä voi pyöriä
vapaasti sammuttamisen jälkeen.
Käyttöasennot (kuvat C2, C3)
Seiso tukevasti ja tasapainossa, älä kurkottele. Käytä
suojalaseja ja luisumattomia jalkineita leikkaamisen aikana.
Pitele laitetta hyvin molemmilla käsillä ja käynnistä se. Pidä
trimmeriä aina kuvien C2 ja C3 mukaisesti pitäen yhtä kättä
pääkahvassa (3) ja toista kättä työntöaisassa (4) tai tankon
kädensijassa (21). Älä koskaan pitele laitetta suojuksesta (25)
tai pensasleikkurin terästä (18).
Uuden kasvun leikkaaminen (kuva C4)
Tehokkain tapa leikata on laaja pyyhkäisyliike, jolloin terän
hampaat syötetään oksien läpi. Paras leikkaustulos saavute-
taan kallistamalla terää kevyesti alaspäin liikkeen suuntaan.
Reunojen tasoitus (kuva C5)
Erittäin tasaisten pensaiden leikkaamiseksi yhtä lankakappa-
letta voidaan venyttää pensaan pituussuunnassa ohjaimena.
Pensaiden sivujen leikkaus (kuva C6)
Suuntaa leikkuri kuvan mukaisesti, aloita alaosasta ja etene
ylöspäin.
Huomautus: Leikkuuterät on valmistettu korkealuokkaisesta
karkaistusta teräksestä. Niiden teroitus ei ole tarpeen
normaalissa käytössä. Jos kuitenkin osut terällä vahingossa
aitaan, kivimateriaaleihin, lasiin tai muihin koviin kohteisiin
kuvan C7 mukaisesti, terään voi tulla särö. Särön
korjaaminen ei ole tarpeen, ellei se vaikuta terän liikkeeseen.
Jos se vaikuttaa liikkeeseen, irrota akku ja poista särö
hienohampaisella viilalla tai teroituskivellä. Jos leikkuri
putoaa, tarkista se huolellisesti vaurioiden varalta. Jos terä
on taipunut, kotelo haljennut, kahvat vaurioituneet tai jos
jokin muu ongelma vaikuttaa leikkurin toimintaan, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun BLACK+DECKER-huoltopalveluun
laitteen korjaamiseksi ennen sen uudelleen käyttöä.
Lannoitteet ja muut puutarhakemikaalit sisältävät aineita, jotka
nopeuttavat metallien korroosiota. Laitetta ei saa säilyttää
lannoitteiden tai kemikaalien päällä tai niiden lähellä.
Käytä laitteen puhdistamiseen vain mietoa pesuainetta ja
kosteaa kangasta ja varmista, että akku on irrotettu. Älä
koskaan päästä nestettä valumaan laitteen sisään äläkä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen. Estä terien ruostuminen
levittämällä mietoa koneöljyä puhdistamisen jälkeen.
Trimmeri-lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Suojuksen kiinnittäminen (kuvat D1, D2)
Varoitus! Älä koskaan käytä trimmeriä, jos suojus ei ole
paikoillaan. Laitteessa on aina oltava oikein asennettu suojus
käyttäjän suojaamiseksi.
Käännä trimmeri ylösalaisin niin, että kelan kotelo (27)
osoittaa ylöspäin.
Irrota suojuksen ruuvi ristipäämeisselillä.
Käännä suojus (25) ylösalaisin ja työnnä se kokonaan
moottorikotelon (23) päälle. Varmista, että suojuksen
kielekkeet (34) kohdistuvat moottorikotelon uriin (35)
kuvan D1 mukaisesti. Lukituskielekkeen (36) tulee
napsahtaa kotelon syvennykseen (37).
Liu’uta suojusta eteenpäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Viimeistele suojuksen asennus kiertämällä suojuksen
ruuvi paikalleen ja kiristämällä se hyvin kuvan D2
mukaisesti.
Kun suojus on asennettu, poista suojuksen reunassa
oleva langan leikkuuterän peite.
Leikkuulangan vapauttaminen
Leikkuulanka on teipattu kiinni kelakoteloon kuljetusta varten.
Irrota leikkuulangan kelakoteloon kiinnittävä teippi.
Katso kelan poisto-ohjeet osiosta “Kelan vaihtaminen”.
186
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Lisäosien asentaminen ja irrottaminen (kuva D3)
Trimmerin lisäosa on lukittu, jotta sitä ei voitaisi käyttää
suoraan perustassa. Sitä voidaan käyttää ainoastaan piden-
nystangolla.
Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
tangon pohja perustaan.
Paina pidennystanko hyvin perustaan, kunnes se
napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Varmista, että pidennystanko on kiinnitetty hyvin perustaan
vetämällä sitä kevyesti poispäin. Pidennystangon on
jäätävä paikoilleen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin pidennystankoon
vetämällä sitä kevyesti poispäin. Lisäosan on jäätävä
paikoilleen.
Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla
olevaa vapautuspainiketta (24) tai (2) ja vetämällä
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia perustaan.
Käynnistäminen (kuva B10)
Varoitus! Älä koskaan yritä käyttää trimmeriä ilman piden-
nystankoa, muutoin vaarana ovat vakavat henkilövahingot.
Paina lukituskytkin (5) alas ja purista virtakytkintä (4).
Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä (4) painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä (4).
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin (4).
Oikeaoppinen käden asento (kuva D4)
Varoitus! Vähentääksesi vakavien henkilövaurioiden riskiä,
tartu työkaluun aina tukevasti varautuen äkillisiin reaktioihin.
Käsien oikea asento tarkoittaa yhden käden pitämistä pääkah-
vassa (3) ja toisen käden pitämistä työntöaisassa (5).
Trimmerin käyttäminen (kuvat D5, D6, D7, D8)
Varoitus! Pidä trimmerin pyörivä leikkuulanka samansuun-
taisesti maahan nähden (korkeintaan 30 kulmassa). Tämä
trimmeri ei ole reunaleikkuri. Trimmeriä EI SAA kallistaa niin,
että leikkuulanka pyörii oikean kulman lähettyvillä maahan
nähden. Sinkoavat irto-osat voivat aiheuttaa vakavia vam-
moja.
Kun trimmeri on käynnistetty, kallista sitä ja käännä sitä
kevyesti puolelta toiselle kuvan D5 osoittamalla tavalla.
Pidä trimmeriä leikkuun ajan 5–10 asteen kulmassa kuvan
D6 osoittamalla tavalla. Älä ylitä 10 asteen kulmaa (kuva
D7). Leikkaa langan kärjellä.
Pidä jalat aina vähintään 610 mm:n etäisyydellä
suojuksesta kuvan D8 mukaisesti.
Leikkuulangan/langan syöttö
Varoitus! Käytä ainoastaan BLACK+DECKERin keloja ja
lankoja. Muiden kuin valmistajan tuotteet voivat heikentää
tehoa, vaurioittaa trimmeriä tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
KÄYTÄ VAIN LÄPIMITALTAAN 1,65 MILLIMETRISTÄ
PYÖREÄÄ NAILONLANKAA. Älä käytä lankaa, joka on
sahalaitaista tai ylittää suositellun paksuuden, koska se
ylikuormittaa moottoria ja aiheuttaa ylikuumenemisen. Saat
oikeanlaista lankaa paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuute-
tusta huoltokeskuksesta.
Trimmeri toimii halkaisijaltaan 1,65 mm:n PYÖREÄLLÄ nailon-
langalla. Nailonlangan päät rispaantuvat ja kuluvat käytön
aikana ja erityinen automaattisyöttöinen kela syöttää ja säätää
automaattisesti oikean määrän uutta lankaa. Leikkuulanka
kuluu nopeammin ja vaatii useammin tapahtuvaa syöttöä, kun
leikkaat jalkakäytävien tai muiden hiovien pintojen lähellä tai
tavallista kovempia rikkaruohoja. Pitkälle kehittynyt automaat-
tinen langan syöttöjärjestelmä tunnistaa langan syöttötarpeen
syöttäen ja säätäen oikean määrän lankaa aina tarvittaessa.
Älä iske trimmeriä maahan yrittäessäsi syöttää lankaa tai
tehdä jotakin muuta.
Hyödyllisiä vinkkejä leikkaamiseen
Leikkaa langan päällä; älä pakota langan päätä
leikkaamattomaan ruohoon.
Verkko- ja puuaidat kuluttavat lankaa enemmän ja voivat
jopa katkaista sen. Lanka voi kulua nopeasti kivi- ja
tiiliaitojen, reunakivien sekä puukappaleiden seurauksena.
Älä anna kelan suojakorkin laahata maassa tai muita
pintoja pitkin.
Jos kasvu on huomattavaa, leikkaa ylhäältä alaspäin
ylittämättä 304,8 mm:n korkeutta.
Kallista trimmeriä leikattavaa aluetta kohti; tämä on paras
käytäntö.
Trimmeri leikkaa, kun yksikköä viedään vasemmalta
oikealle. Täten roskat eivät sinkoudu käyttäjään.
Vältä puita ja pensaita. Lanka voi helposti vahingoittaa
puun kuorta, puulistoja, sivuraitoja ja aidan pylväitä.
Lisävarusteet
Sopii CM100-leikkurialustaan, saatavilla erikseen.
Kelan vaihtaminen (kuvat D9, D10, D11, D12, D13)
Varoitus! Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja poista akku ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnisty-
minen aiheuttaa vahingon.
Pidä kelan suojakorkin vapautuskielekkeitä (28)
painettuina ja poista suojakorkki (27) trimmerin pään
kelakotelosta (26) (kuva D9).
Tartu yhdellä kädellä tyhjään kelaan ja toisella kädellä
kelakoteloon ja vedä kela ulos.
187
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Jos kotelon pohjassa oleva vipu (26b) (kuva D10) irtoaa,
laita se oikein paikalleen ennen uuden kelan asettamista
koteloon.
Poista kaikki lika ja ruoho kelasta ja kotelosta.
Vapauta leikkuulangan (kuva D11) pää ja pujota lanka
reikään (26c) kuvan D12 mukaisesti.
Työnnä uusi kela kotelon napaan (26a) (kuva D10). Kierrä
kelaa hieman niin, että se kiinnittyy. Langan on tultava
ulos kotelosta noin 136 mm.
Kohdista kelan suojakorkin kielekkeet kotelon koloihin
(kuva D13).
Paina suojakorkki koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
paikalleen.
Kelan takaisinkelaus irtolangasta (kuvat D14, D15,
D16)
Irtolankaa on myös saatavana paikallisilta jälleenmyyjiltä.
Huomautus: Käsin irtolangasta kierretyt kelat sotkeutuvat
helpommin kuin BLACK+DECKERin teollisesti kierretyt
kelat. Parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa käyttää
teollisesti kierrettyjä keloja.
Asenna irtolanka noudattamalla seuraavia ohjeita:
Poista akku trimmeristä.
Poista tyhjä kela trimmeristä noudattamalla osion ”KELAN
VAIHTAMINEN” ohjeita.
Poista kaikki vanha leikkuulanka kelasta.
Taivuta leikkuulangan pää kaksinkerroin noin 19
millimetrin matkalta (26d). Työnnä leikkuulanka
vapaavalintaiseen langan lukituskoloon (26e) kuvan D14
mukaisesti.
Kierrä leikkuulanka kelalle kelassa olevan nuolen
osoittamaan suuntaan. Kelaa lankaa tasaisesti
kerroksittain. Älä kelaa sitä edestakaisin (kuva D16).
Kun kelattu leikkuulanka (26g) on syvennysten (26f)
tasalla, katkaise lanka. (Kuva D15).
Kiinnitä kela trimmeriin noudattamalla osion ”KELAN
VAIHTAMINEN” ohjeita.
Vianetsintä
Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen
ratkaisu
Laite ei
käynnisty.
Akkua ei ole asennettu oikein.
Akku ei ole latautunut.
Sisäosat ovat liian kuumia.
Lisäosaa tai pidennystankoa
ei ole kiinnitetty perustaan.
Tarkista akun asennus
Tarkista akun
latausvaatimukset.
Anna laitteen jäähtyä.
Varmista, että lisäosa
on hyvin paikoillaan ja
lukittuna paikoilleen
pidennystankoon.
Varmista, että
pidennystanko on hyvin
paikoillaan ja lukittuna
paikoilleen perustaan.
Akku ei
lataudu.
Akkua ei ole asetettu laturiin.
Laturia ei ole kytketty
pistorasiaan.
Ympäristölämpötila on liian
korkea tai liian alhainen.
Työnnä akku laturiin,
kunnes LED-merkkivalo
syttyy.
Kytke laturi pistorasiaan.
Katso lisätietoa osiosta
“Tärkeitä huomautuksia
lataamiseen”.
Siirrä laturi ja akku
ympäristöön, jonka
lämpötila on yli 4,5 °C ja
alle +40,5 °C.
Laite sammuu
äkkinäisesti.
Akun maksimilämpötila on
saavutettu.
Ei virtaa. (Akun maksimaalista
käyttöikää varten akku
sammuu tarkoituksella
äkkinäisesti virran loppuessa).
Anna akun jäähtyä.
Aseta laturiin ja anna
latautua.
Huolto
BLACK+DECKER -laitteesi on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkään mahdollisimman vähällä huollolla.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
ongelmattoman toiminnan.
Puhdista laite säännöllisesti kostealla rievulla. Älä käytä
hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Älä päästä
laitteen sisään nestettä äläkä upota sitä nesteeseen edes
osittain.
Ympäristönsuojelu
Toimita tämä laite erilliskeräykseen. Tällä symbolilla
merkittyjä tuotteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteissa ja akuissa on materiaaleja, jotka voidaan ottaa
talteen tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaan.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.2helpU.com
Tekniset tiedot
BCASK8967D2
BCAS81B - Pensasleikkuri
Syöttöjännite V
DC
18
Kuormittamaton
nopeus
CSPM 3575
BCASST91B - Trimmeri
Syöttöjännite V
AC
18
Kuormittamaton
nopeus
/min 7300
BCASBL71B - Puhallin
Syöttöjännite V
AC
18
Kuormittamaton
nopeus
CFM
MPH
77
126
188
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
BCASCS61B - Ketjusaha.
Syöttöjännite V
AC
18
Kuormittamaton
nopeus
m/s
/min
Ketjun nopeus = 3,8
Ketjupyörä = 2000
Akku 90617054
Jännite V
DC
18
Teho Ah 2
Tyyppi Li-Ion
Laturi 90634971
Tulojännite V
AC
230
Virta A 1
Arvioitu latausaika min 120
Äänenpainetaso, määritetty EN 60745-standardin mukaan:
Puhaltimen äänenpaine (L
pA
) 82 dB(A), epävarmuus (K) 1,9 dB(A)
Puhaltimen ääniteho (L
WA
) 99,5 dB(A), epävarmuus (K) 0,6 dB(A)
Ketjusahan äänenpaine (L
pA
) 83 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
Ketjusahan ääniteho (L
WA
) 94 dB(A), epävarmuus (K) 1,9 dB(A)
Varrellisen leikkurin äänenpaine (L
pA
) 82,5 dB(A), epävarmuus (K) 4 dB(A)
Varrellisen leikkurin ääniteho (L
WA
) 92,9 dB(A), epävarmuus (K) 2,5 dB(A)
Pensasleikkurin äänenpaine (L
pA
) 84,5 dB(A), epävarmuus (K) 1,4 dB(A)
Pensasleikkurin ääniteho (L
WA
) 94,5 dB(A), epävarmuus (K) 0,8 dB(A)
Varrellisen pensasleikkurin äänenpaine (L
pA
) 83,3 dB(A), epävarmuus (K) 4
dB(A)
Varrellisen pensasleikkurin ääniteho (L
WA
) 99,1 dB(A), epävarmuus (K) 1,5
dB(A)
Trimmerin äänenpaine (L
pA
) 82,5 dB(A), epävarmuus (K) 2,2 dB(A)
Trimmerin ääniteho (L
WA
) 91 dB(A), epävarmuus (K) 1,5 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma) standardin EN 60745 mukaisesti:
Puhallin (a
h,
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Ketjusaha (a
h
) 2,3 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Varrellinen leikkuri (a
h
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Pensasleikkuri (a
h
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Varrellinen pensasleikkuri (a
h
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
Trimmeri (a
h
) 2,5 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
%
BCASK8967D2 SEASONMASTER
TM
Langaton 7-in-1-monityökalujärjestelmä Black & Decker ilmoit-
taa, että Tekniset tiedot -kohdassa kuvatut tuotteet täyttävät
seuraavien direktiivien vaatimukset:
2006/42/EY,
ketjusaha: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-
13:2009+A1:2010,
Varrellinen leikkuri: EN 60745-1:2009+A11:2010;
EN ISO 11680-1:2011,
pensasleikkuri: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-
15:2009+A1:2010,
varrellinen pensasleikkuri: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN
ISO 10517:2009+A1:2013,
puhallin: EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014
ruohonleikkuri: EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-
91:2014,
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2014/30/EU ja
2011/65/EU vaatimukset.
Trimmerin äänitaso:
2000/14/EY
Ruohonleikkuri, L ≤ 50 cm, liite VI DEKRA Certication B.V.
Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Netherlands Ilmoite-
tun laitoksen tunnusnumero: 0344 Äänitehotaso mitattuna
standardin 2000/14/EY mukaisesti
(Artikla 12, liite III, L ≤ 50 cm):
LWA (mitattu ääniteho) 91 dB(A)
Epätarkkuus = 2 dB(A)
LWA (taattu ääniteho) 93 dB(A)
Puhallin, pensasleikkuri ja varrellinen pensasleikkuri, liite V
Mitattu äänitehotaso (LwA) 99 dB(A)
Epävarmuus (K) 1,5 dB(A)
Taattu ääniteho (LwA) 101 dB(A)
Ketjusaha, varrellinen leikkuri, Liite V Mitattu äänitehotaso
(LwA) 94 dB(A)
Epävarmuus (K) 1,9 dB(A)
Taattu ääniteho (LwA) 96 dB(A)
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden Black & Deckeriin seuraa-
vassa osoitteessa. Tiedot ovat myös käyttöohjeen takakan-
nessa.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta tehden
tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
R. Laverick Teknisen osaston johtaja Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD United Kingdom
25.01.2018
/