Black & Decker BCASK891D Ohjekirja

Brändi
Black & Decker
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
BCASK891D
Tyyppi
Ohjekirja
www.blackanddecker.eu
1
7
18
12
17
9
8
2
6
53
4
10
11
13
18
14
15
16
BCASK891D
2
3
1
11
12
18
18a
18
19a
19
A
B
C
E
6
7 1
D
F
2
3
G
H
I
J
K
22
20
15
17
21
23
L
4
5
M
13
11
14
N
3
2
O
P
5° - 10°
Q
R
4
5
S
17
16
16a
T
16d
16c
16b
U
V
16e
W
16f
X
14
ENGLISH
(Original instructions)
Battery pack will not
charge.
Battery pack not
inserted into charger.
Charger not plugged in.
Surrounding air
temperature too hot or
too cold
Insert battery pack into
charger until LED
illuminates.
Plug charger into a
working outlet. Refer to
"Important charging
notes" for more details.
Move charger and battery
pack to a surrounding air
temperature of above 40
degrees F (4,5°C) or
below 105 degrees F
(+40,5°C)
Unit shuts off
abruptly.
Battery pack has
reached its maximum
thermal limit.
Out of charge. (To
maximize the life of the
battery pack it is
designed to shut off
abruptly when the
charge is depleted.)
Allow battery pack to cool
down.
Place on charger and
allow to charge.
Accessories
Other attachments are available to convert your tools to a
Chainsaw or Blower.
BCASBL71B – Blower
BCACSC61B – Chainsaw.
Contact your local BLACK+DECKER service centre or visit
www.blackanddecker.co.uk. for details
Maintenance
Your BLACK+DECKER appliance has been designed
to operate over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation depends
upon proper care and regular cleaning.
u Regularly clean the appliance using a damp cloth. Do not
use any abrasive or solvent-based cleaner. Never let any
liquid get inside the appliance and never immerse any part
of the appliance into liquid.
Protecting the environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can be
recovered or recycled reducing the demand for raw materials.
Please recycle electrical products and batteries according to
local provisions.
Further information is available at www.2helpU.com
Technical data
BCASK891D
BCAS81B - Hedge trimmer
Input voltage VDC
18
No load speed CSPM
3575
BCASST91B - String trimmer
Input voltage V
AC
18
No load speed
RPM 7300
Battery 90617054
Voltage V
DC
18
Capacity Ah 2
Type Li-Ion
Charger 90634971
Input Voltage V
AC
230
Current A 1
Approx Charge
Time
min 120
Level of sound pressure according to EN 60745:
Sound pressure for Hedge trimmer (L
pA
) 84,5 dB(A), uncertainty (K) 1,4 dB(A)
accoustic power for Hedge trimmer (L
WA
) 94,5 dB(A), uncertainty (K) 0,8 dB(A)
Sound pressure for Pole Hedge trimmer (L
pA
) 83,3 dB(A), uncertainty (K) 4
dB(A)
accoustic power for Pole Hedge trimmer (L
WA
) 99,1 dB(A), uncertainty (K) 1,5
dB(A)
Sound pressure for String trimmer (L
pA
) 82,5 dB(A), uncertainty (K) 2,2 dB(A)
accoustic power for String trimmer (L
WA
) 91 dB(A), uncertainty (K) 1,5 dB(A)
Vibration total values (triax vector sum) according to EN 60745:
Hedge Trimmer (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, uncertainty (K) 1,5 m/s
2
Pole Hedge Trimmer (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, uncertainty (K) 1,5 m/s
2
String Trimmer (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, uncertainty (K) 1,5 m/s
2
%
BCASK891D SEASONMASTER
TM
3-in-1 cordless multi tool system
Black & Decker declares that these products described under
"technical data" are in compliance with:
2006/42/EC,
hedge trimmer: EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010,
pole-hedge trimmer: EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013,
lawn trimmer: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-91:2014,
50
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
u Houd verlengsnoeren uit de buurt van maai-element-
en.
Veiligheid van anderen
u Dit gereedschap mag niet worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk mind-
ervalide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit
gereedschap hebben, tenzij ze onder toezicht staan of
instructies krijgen wat betreft het gebruik van het gereed-
schap van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.u
Overige risico’s
Er kunnen zich bij het gebruik van dit gereedschap nog
meer risico’s voordoen, die mogelijk niet in de bijgesloten
veiligheidswaarschuwingen worden beschreven. Deze
risico’s kunnen zich voordoen door onoordeelkundig gebruik,
langdurig gebruik, enz.
Zelfs wanneer de veiligheidsvoorschriften in acht worden
genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt,
kunnen bepaalde risico’s niet worden uitgesloten. Dit zijn
onder meer:
u Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken
van draaiende of bewegende onderdelen.
u Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen
van onderdelen, messen of accessoires.
u Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
gebruik van gereedschap. Wanneer u langere periodes
met gereedschap werkt, kunt u het beste regelmatig een
pauze nemen.
u Gehoorbeschadiging.
u Gezondheidsrisico’s door het inademen van stof dat
vrijkomt tijdens het gebruik van uw gereedschap (bijvoor-
beeld: het werken met hout, met name eiken, beuken en
MDF.)
Trillingen
De aangegeven waarden voor trillingsemissie in de tech-
nische gegevens en de conformiteitverklaring, zijn gemeten
conform een standaardtestmethode die door EN 60745 wordt
verstrekt. Hiermee kan het ene gereedschap met het andere
worden vergeleken. De aangegeven waarde voor trillingsem-
issie kan ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van
blootstelling.
Waarschuwing! De waarde voor trillingsemissie tijdens
het werkelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan
verschillen van de aangegeven waarde afhankelijk van de
manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt. Het trilling-
sniveau kan toenemen tot boven het aangegeven niveau.
Bij beoordeling van de blootstelling aan trillingen met het doel
vast te stellen welke veiligheidsmaatregelen 2002/44/EG
vereist ter bescherming van personen die tijdens hun werk
regelmatig elektrisch gereedschap gebruiken, moet bij een
inschatting van de blootstelling aan trillingen rekening worden
gehouden met de werkelijke gebruiksomstandigheden en
de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Daarbij
moet ook rekening worden gehouden met alle onderdelen
van de bedrijfscyclus, zoals wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair loopt en
ook de aanlooptijd.
Etiketten op het gereedschap
Naast de datumcode is het gereedschap voorzien van de
volgende symbolen:
Waarschuwing! De gebruiker moet de instruc-
tiehandleiding lezen zodat het risico van letsel
wordt beperkt.
Draag altijd oor- en oogbescherming
Draag handschoenen
Haal de accu altijd uit het apparaat voordat u
reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat
uitvoeren.
Wees bedacht op voorwerpen die worden
weggeslingerd. Houd omstanders uit de buurt
van uw werkgebied
R
Stel het apparaat niet bloot aan regen of een
hoge luchtvochtigheid.
Draag antislipschoeisel.
Wees bedacht op vallende voorwerpen.
Richtlijn 2000/14/EG gegarandeerd geluids-
vermogen.
56
(Vertaling van de originele instructies)
NEDERLANDS
Neem contact op met het BLACK+DECKER-servicecentum
ter plaatse of ga naar www.blackanddecker.nl. voor meer
informatie
Onderhoud
Dit BLACK+DECKER-apparaat is ontworpen om gedurende
een lange periode te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Of het gereedschap voortdurend naar
tevredenheid zal functioneren hangt af van de juiste zorg en
regelmatige reiniging.
u Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek.
Gebruik niet een schurend schoonmaakmiddel of een
schoonmaakmiddel op basis van een oplosmiddel.
Voorkom dat vloeistof het apparaat binnendringt en
dompel nooit enig onderdeel van het apparaat in vloeistof
onder.
Het milieu beschermen
Gescheiden afvalinzameling. Producten en accu’s
waarop dit symbool is aangebracht, mogen niet bij het
normale huishoudafval worden weggegooid.
Producten en accu’s bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen of gerecycled en dat doet de vraag naar
grondstoffen afnemen.
Recycle elektrische producten en accu’s volgens de ter
plaatse geldende bepalingen.
Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com
Technische gegevens
BCASK891D
BCAS81B– Heggenschaar
Ingangsspanning V
AC
18
Snelheid onbelast CSPM 3575
BCASST91B - Draadtrimmer
Ingangsspanning V
AC
18
Snelheid onbelast tpm 7300
Accu 90617054
Spanning V
DC
18
Capaciteit Ah 2
Type Li-Ion
Lader 90634971
Ingangsspanning V
AC
230
Laadstroom A 1
Oplaadtijd ongev. min 120
Geluidsdrukniveau, volgens EN 60745:
Geluidsdruk voor Heggenschaar (L
pA
) 84,5 dB(A), onzekerheid (K) 1,4 dB(A)
akoestisch vermogen voor Heggenschaar (L
WA
) 94,5 dB(A), onzekerheid (K)
0,8 dB(A)
Geluidsdruk voor Heggenschaar op verlengde stang (L
pA
) 83,3 dB(A), onzek-
erheid (K) 4 dB(A)
akoestisch vermogen voor Heggenschaar op verlengde stang (L
pA
) 99,1 dB(A),
onzekerheid (K) 1,5 dB(A)
Geluidsdruk voor Draadtrimmer (L
pA
) 82,5 dB(A), onzekerheid (K) 2,2 dB(A)
akoestisch vermogen voor Draadtrimmer (L
WA
) 91 dB(A), onzekerheid (K) 1,5
dB(A)
Totale trillingswaarden (som triaxvector) volgens EN 60745:
Heggenschaar (a
h, SG
) < 2,5 m/s
2
, onzekerheid (K) 1,5 m/s
2
Heggenschaar op verlengde stang (a
h, SG
) < 2,5 m/s
2
, meetonzekerheid (K) 1,5
m/s
2
Draadtrimmer (a
h, SG
) < 2,5 m/s
2
, onzekerheid (K) 1,5 m/s
2
%
BCASK891D SEASONMASTER
TM
3-in-1 snoerloos multitool-systeem Black & Decker verklaart
dat deze producten, die zijn beschreven bij ‘Technische
gegevens’, voldoen aan:
2006/42/EG,
heggenschaar: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-
15:2009+A1:2010,
Verlengde heggenschaar: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN
ISO 10517:2009+A1:2013,
gazontrimmer: EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-
91:2014,
Deze producten voldoen ook aan richtlijn 2014/30/EU en
2011/65/EU.
Voor lawaai van de draadtrimmer:
2000/14/EG
Voor Gazontrimmer, L ≤ 50 cm, Bijlage VI DEKRA Certication
B.V. Meander 1051 / Postbus 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Nederland Aange-
melde Instantie ID Nr.: 0344 Niveau akoestisch vermogen,
volgens 2000/14/EG
(Artikel 12, bijlage III, l ≤ 50 cm):
LWA (gemeten geluidsvermogen) 91 dB(A)
Onzekerheid = 2 dB(A)
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen) 93 dB(A)
77
(Tradução das instruções originais)
PORTUGUÊS
Proteção do ambiente
Faça uma recolha de lixo seletiva. Os produtos e as
baterias assinaladas com este símbolo não devem
ser eliminados juntamente com o lixo doméstico
normal.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser
recuperados ou reciclados, reduzindo assim a necessidade
de matérias-primas.
Recicle os produtos elétricos e as baterias de acordo com as
disposições locais.
Estão disponíveis mais informações em www.2helpU.com
Dados técnicos
BCASK891D
BCAS81B - Corta-sebes
Tensão de entrada V
AC
18
Velocidade sem
carga
CSPM 3575
BCASST91B - Aparador de relva sem o
Tensão de entrada V
AC
18
Velocidade sem
carga
RPM 7300
Bateria 90617054
Tensão V
CC
18
Capacidade Ah 2
Tipo Iões de lítio
Carregador 90634971
Tensão de entrada V
AC
230
Corrente A 1
Tempo de carga
aprox.
mín. 120
Nível de pressão acústica de acordo com a norma EN 60745:
Pressão acústica do corta-sebes (L
pA
) 84,5 dB(A), variabilidade (K) 1,4 dB(A)
potência acústica do corta-sebes (L
WA
) 94,5 dB(A), variabilidade (K) 0,8 dB(A)
Pressão acústica do corta-sebes com haste (L
pA
) 83,3 dB(A), variabilidade
(K) 4 dB(A)
potência acústica do corta-sebes com haste (L
WA
) 99,1 dB(A), variabilidade
(K) 1,5 dB(A)
Pressão acústica do aparador de relva com o (L
pA
) 82,5 dB(A), variabilidade
(K) 2,2 dB(A)
potência acústica do aparador de relva com o (L
WA
) 91 dB(A), variabilidade
(K) 1,5 dB(A)
Valores totais de vibração (soma vetores triaxais) de acordo com a EN
60745:
Corta-sebes (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, variabilidade (K) 1,5 m/s
2
Corta-sebes com haste (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, variabilidade (K) 1,5 m/s
2
Aparador de relva com o (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, variabilidade (K) 1,5 m/s
2
BCASK891D SEASONMASTER
TM
Sistema de várias ferramentas 3 em 1 A Black & Decker
declara que os produtos descritos em “dados técnicos” estão
em conformidade com as seguintes normas:
2006/42/CE,
corta-sebes: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-
15:2009+A1:2010,
corta-sebes com mastro: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN
ISO 10517:2009+A1:2013,
aparador de relva: EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-
2-91:2014,
Estes produtos estão também em conformidade com a
Diretiva 2014/30/UE e 2011/65/UE.
Para o ruído emitido pelo aparador de relva com o:
2000/14/CE
Para o aparador de relva, C ≤ 50 cm, Anexo VI DEKRA
Certication B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Holanda, N.º de ID
do Organismo Noticado: 0344 Nível de potência acústica em
conformidade com 2000/14/CE
(Artigo 12, Anexo III, L ≤ 50 cm):
LWA (potência sonora medida) 91 dB(A)
Imprecisão = 2 dB (A)
LWA (potência sonora garantida) 93 dB(A)
Corta-sebes e o corta-sebes com mastro, Anexo V, nível de
potência acústica medida (LwA) 99 dB(A)
Imprecisão (K) = 1,5 dB(A)
Potência acústica medida (LwA) 101 dB(A)
Para obter mais informações, contacte a Black & Decker
através do endereço seguinte ou consulte o verso do manual.
O signatário é responsável pela compilação do cheiro téc-
nico e efetua esta declaração em nome da Black & Decker.
R. Laverick
Director de Engenharia
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Reino Unido
25/01/2018
92
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
NORSK
Viktige merknader om lading
u Lang levetid og best ytelse oppnås dersom batteripakken
lades med lufttemperatur mellom 18 °- 24 °C. IKKE lade
batteripakken ved lufttemperatur under +4,5 °C eller over
+40 °C.
Dette er viktig og vil forhindre alvorlig skade på batteripa-
kken.
u Laderen og batteripakken kan være varme å ta på under
lading. Dette er normalt og er ikke et tegn på et problem.
For å muliggjøre bedre kjøling av batteripakken etter bruk,
unngå å oppbevare laderen i varme omgivelser slik som et
metallskur eller en uisolert tilhenger.
u Hvis batteripakken ikke lader skikkelig:
u Kontroller strømmen i kontakten ved å sette inn en
lampe eller et annet apparat.
u Kontroller at stikkontakten er koblet til en lysbryter som
slår av strømmen når du slår av lyset.
u Flytt laderen og batteripakken til et sted hvor
omgivelsestemperaturen er omtrent 18 °- 24 °C.
u Hvis ladeproblemene vedvarer, ta verktøyet,
batteripakken og laderen til ditt lokale servicesenter.
u Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når
den slutter å gi nok strøm til jobber som ble utført lett
tidligere. I så fall, IKKE fortsett å bruke verktøyet. Følg la-
deprosedyren. Du kan også lade opp en halvutladet pakke
når som helst uten at det har noen effekt på batteripakken.
u Fremmedlegemer av ledende art som, men ikke begrenset
til, slipestøv, metallspon, aluminiumsfolie, og enhver op-
pbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens
hulrom. Kople fra laderen før rengjøring.
u Ikke frys eller senk ned laderen i vann eller andre væsker.
Sette inn og ta ut batteriet (gur C)
u Når du skal sette inn batteriet (18), holder du det på linje
med kontakten på verktøyet. Skyv batteriet inn i kontakten
og trykk til batteriet klikker på plass.
u Når du skal ta ut batteriet, trykker du på
batteriutløserknappen (18a) og trekker samtidig batteriet
ut av kontakten.
Installering og fjerning av tilbehør (gur D og E)
u For å sette på et tilbehør eller forlengerstangen til
baseenheten (1) skal du innrette tilbehøret/stangbasen
med effekthodet som vist på gur D og E.
u Skyv bestemt tilbehøret eller forlengerstangen på
baseenheten til den klikker på plass.
Merk: Tilbehør settes på forlengerstangen på samme måte
som baseenheten.
u Forsikre deg om at tilbehøret er sikkert festet til
baseenheten eller forlengerstangen ved å dra lett i den.
Tilbehøret eller forlengerstangen skal være festet på
plass.
u For å fjerne tilbehør eller forlengerstang skal du trykke
ned utløserknappen (7), (14) eller (12) som er plassert
på siden av tilbehøret eller forlengerstangen og dra i
tilbehøret eller forlengerstangen bort fra baseenheten eller
forlengerstangen.
Merk: Du skal bare bruke tilbehør som er spesielt designet for
og er kompatibelt med effekthodet.
Korrekt håndstilling (gur F og G)
Basemodus, riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (3) og den andre på hovedhåndtaket (2).
Stangmodus, riktig stilling for hendene er å ha høyre hånd på
hovedhåndtaket (2), og venstre hånd på stanghåndtaket (11).
Slå på
u Dytt ned låsespaken (5). Grip fronthåndtaket (3) og klem
på PÅ/AV-bryteren (2). Når verktøyet går, kan du slippe
låseknappen. Jo mer PÅ/AV-bryteren trykkes ned, desto
fortere går baseenheten.
u For å holde enheten i gang må du fortsatt holde
fronthåndtaket og avtrekkeren nedtrykket. Når du
skal slå enheten av, slipper du PÅ/AV-bryteren eller
fronthåndtaket.
Forlenget rekkevidde/stangmodus
u Dytt ned låsespaken (5). Grip stanghåndtaket (1) og klem
på PÅ/AV-bryteren (2).
u Når verktøyet går, kan du slippe låseknappen. Jo mer PÅ/
AV-bryteren trykkes ned, desto fortere går baseenheten.
u For å holde enheten i gang må du fortsatt holde
avtrekkeren nedtrykket. Når du skal slå enheten av, slipper
du PÅ/AV-bryteren.
Trimmeinstruksjoner (gur F, G, H, I og J)
Merk: hold hendene unna bladene. Bladene kan fotsette å gå
etter at verkøyet er skrudd av.
Arbeidsposisjoner (gur F og G)
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse,
og ikke strekk deg for langt. Bruk vernebriller og sklisikre
vernesko ved klipping. Hold enheten godt med begge
hendene, og slå på enheten. Hold alltid trimmeren som vist på
gur F og G, med en hånd på hovedhåndtaket (3) og en hånd
på sikkerhetshåndtaket (4) eller stanghåndtaket (11). Du skal
aldri holde enheten i beskyttelsen (9) eller i hekktrimmerbladet
(8).
Klippe ny vekst (gur H)
Det er mest effektivt med en bred, sveipende bevegelse for
å mate bladets tenner gjennom kvistene. Best resultat får du
med en liten ned-vinkel på bladet i bevegelsesretningen.
95
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
NORSK
Batteripakken blir
ikke ladet.
Batteripakken er ikke
satt inn i laderen.
Laderen er ikke satt i
stikkontakten.
Omgivelsestem-
peraturen er for varm
eller kald
Sett batteripakken inn i
laderen til LED-lyset lyser.
Sett laderen i en
stikkontakt som virker.
Se “Viktige merknader
om lading” for mer
informasjon.
Flytt laderen og
batteriet til et sted med
lufttemperatur over
4,5°C (40°F) eller under
+40,5°C (105°F)
Enheten stopper
brått.
Batteripakken har
nådd sin maksimale
temperaturgrense.
Ikke oppladet. (For
å få lengst mulig
levetid på batteriet, er
batteripakken designet
for å slå seg av straks
den er utladet)
La batteripakken kjøle
seg ned.
Sett i laderen og la den
lade seg opp.
Tilbehør
Annet tilbehør er tilgjengelig for å konvertere verktøyene dine
til motorsag eller løvblåser.
BCASBL71B – Løvblåser
BCACSC61B – Motorsag.
Kontakt ditt lokale BLACK+DECKER servicesenter eller gå inn
på www.blackanddecker.co.uk. for mer informasjon
Vedlikehold
Ditt BLACK+DECKER -produkt er konstruert for å være i drift
over lengre tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift er avhengig av riktig stell og regelmessig
renhold.
u Rengjør apparatet regelmessig med en ren, fuktig
klut. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte
rengjøringsmidler. La det aldri sive væske inn i apparatet,
og senk aldri noen deler av apparatet ned i væske.
Miljøvern
Separat avfallshåndtering. Produkter og batterier merket med
dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenbrukes eller gjenvinnes for å redusere behovet for nye
råmaterialer.
Vennligst lever elektrisk utstyr og batterier til gjenbruk i
henhold til lokale regler.
Mer informasjon nner du på www.2helpU.com
Tekniske data
BCASK891D
BCAS81B - Hekktrimmer
Inngangsspenning V
AC
18
Tomgang-
shastighet
CSPM 3575
BCASST91B - Trådtrimmer
Inngangsspenning V
AC
18
Tomgang-
shastighet
OPM 7300
Batteri 90617054
Spenning V
DC
18
Kapasitet Ah 2
Type Li-Ion
Lader 90634971
Inngangsspenning V
AC
230
Strøm A 1
Omtrentlig ladetid min 120
Lydtrykknivå i henhold til EN 60745:
Lydtrykk for hekktrimmer (L
pA
) 84,5 dB(A), usikkerhet (K) 1,4 dB(A)
lydeffekt for hekktrimmer (L
WA
) 94,5 dB(A), usikkerhet (K) 0,8 dB(A)
Lydtrykk for stanghekktrimmer (L
pA
) 83,3 dB(A), usikkerhet (K) 4 dB(A)
lydeffekt for stanghekktrimmer (L
WA
) 99,1 dB(A), usikkerhet (K) 1,5 dB(A)
Lydtrykk for gresstrimmer (L
pA
) 82,5 dB(A), usikkerhet (K) 2,2 dB(A)
lydeffekt for gresstrimmer (L
WA
) 91 dB(A), usikkerhet (K) 1,5 dB(A)
Totale vibrasjonsverdier (triaks vektorsum) bestemt i samsvar med EN
60745:
Hekksaks (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
2
Stang-hekksaks (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
2
Trådtrimmer (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
2
%
BCASK891D SEASONMASTER
TM
3-i-1 trådløst multiverktøysystem Black & Decker erklærer
at de produktene som er beskrevet under Tekniske data, er i
samsvar med:
2006/42/EF,
hekktrimmer: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-
15:2009+A1:2010,
stanghekktrimmer: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN ISO
10517:2009+A1:2013,
gressklipper: EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-
91:2014,
105
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
DANSK
Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til EN
60745:
Hækkeklipper (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
Stanghækkeklipper (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
Græstrimmer (a
h,SG
) 2,5 m/s
2
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
%
BCASK891D SEASONMASTER
TM
3-in-1 ledningsfrit multiværktøjssystem Black & Decker
erklærer, at produkterne beskrevet under “Tekniske data” er i
overensstemmelse med:
2006/42/EF,
hækkeklipper: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-
15:2009+A1:2010,
stanghækkeklipper: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN ISO
10517:2009+A1:2013,
plæneklipper: EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-
91:2014,
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med direktiv
2014/30/EU og 2011/65/EU.
For græstrimmerstøj:
2000/14/EF
For plæneklipper, L ≤ 50 cm, Bilag VI DEKRA-certikation B.V.
Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Nederlandende,
Noticeret organ ID-nr.: 0344 Lydintensitetsniveau i henhold
til 2000/14/EF
(Artikel 12, bilag III, L ≤ 50 cm):
LWA (målt lydeffekt) 91 dB(A)
Usikkerhed = 2 dB(A)
LWA (garanteret lydeffekt) 93 dB (A)
Hækkeklipper og stanghækkeklipper, Bilag V Målt lydeffekt-
niveau (LwA) 99 dB(A)
Usikkerhed (K) = 1,5 dB(A)
Garanteret lydeffekt (LwA) 101 dB(A)
Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse eller se
vejledningens bagside for at få yderligere oplysninger.
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske
data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black &
Decker.
R. Laverick
Director of Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
25/01/2018
Garanti
Black & Decker er overbevist om den gode kvalitet af sine
produkter og giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra
købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæs-
sige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
Når du gør krav på garantien, skal kravet være i overens-
stemmelse med Black & Decker vilkår og betingelser, og du
skal indsende dokumentation for købet til sælgeren eller til en
autoriseret reparatør. Vilkår og betingelser for Black & Decker
2 års garanti og placeringen af dit nærmeste autoriserede
serviceværksted kan fås på internettet på www.2helpU.com,
eller ved at kontakte dit lokale Black & Decker kontor på den
adresse, der er angivet i denne vejledning.
Besøg venligst vores websted www.blackanddecker.co.uk
for at registrere dit nye Black & Decker produkt og modtage
opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.
106
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Käyttötarkoitus
Langaton BLACK+DECKER BCASK891D SEASON-
MASTER
TM
3-in-1-monityökalujärjestelmä on tarkoitettu
pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen leikkaamisen
sekä nurmikkojen reunojen viimeistelemiseen ja ruohon
leikkaamiseen rajoitetuilla alueilla. Tämä työkalu on tarkoitettu
vain yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
@
Varoitus! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Alla olevien varoitusten ja ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan louk-
kaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Ohjeissa käytetty käsite “sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyt-
töisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla varustettuja) ja akkukäyt-
töisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai
huonosti valaistussa ympäristössä.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää
pölyn tai kaasut.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä
muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja. Voit
saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto
kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojalla (RCD)
suojattua virtalähdettä.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, keskity työhön ja noudata tervettä järkeä
sähkötyökalun käytössä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Sähkötyökalun pyörivään
osaan kiinni jäänyt avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan
tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit hallita
sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai
pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos työkalun voi liittää pölynimuriin, tarkista, että
liitos on tehty asianmukaisesti ja että laitteita
käytetään oikealla tavalla.
Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia
vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on
korjattava.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
107
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Kunnossa
pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi
hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtoteriä yms.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5. Akkutyökalun käyttö ja huolto
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi
aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen
tyyppisellä akulla.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Muun tyyppisen
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Kennon
pinteiden oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai
tulipalon.
d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu
lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa
aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
6. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
@
Varoitus! Pensasleikkureiden lisäturvavaroit-
ukset.
u Älä pidä kehoa lähellä leikkurin terää.
Älä poista leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta
materiaalista kiinni terien liikkuessa. Varmista, että
virta on katkaistu, kun poistat kiinni juuttunutta mate-
riaalia. Hetken tarkkaamattomuus työkalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
u Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkurin terä on
pysäytetty. Aseta leikkurin suojus paikalleen pensa-
sleikkurin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.
Pensasleikkurin oikea käsittely pienentää leikkurin terien
aiheuttamien vammojen riskiä.
u Pitele sähkötyökalua vain sen eristävistä tartuntapin-
noista, sillä terä voi osua piilossa oleviin sähköjohtoi-
hin. Terien kosketus jännitteisen johtimen kanssa voi
tehdä myös työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja
aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
u Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se
on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuv-
astossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta
poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusva-
hinkoja.
u Älä kanna työkalua siten, että kätesi on etukahvassa,
kytkimellä tai liipaisinkytkimellä, ellei akku on irro-
tettu.
u Jos et ole ennen käyttänyt pensasleikkuria, pyydä
käytännön ohjeita kokeneelta käyttäjältä tämän käyt-
töoppaan ohjeiden lisäksi.
u Älä koskaan koske teriin työkalun ollessa käynnissä.
Älä jarruta terän pysähtymisliikettä.
u Älä laske työkalua alas, ennen kuin terät ovat
pysähtyneet kokonaan.
u Tarkista säännöllisesti, etteivät terät ole vahingoit-
tuneet tai kuluneet. Älä käytä työkalua, jos sen terät
ovat vioittuneet.
u Vältä kovia esineitä (esimerkiksi metallilankaa, kaitei-
ta) leikkauksen aikana. Jos osut tällaiseen esineeseen
vahingossa, katkaise työkalun virta heti ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu alkaa täristä epätavallisesti, katkaise
työkalun virta heti, irrota akku ja tarkista vauriot.
u Jos työkalu pysähtyy, katkaise sen virta heti. Irrota
akku, ennen kuin yrität poistaa esteet.
u Aseta teränsuojus terien päälle käytön jälkeen. Säilytä
työkalua siten, ettei sen terä ole paljaana.
u Varmista, että kaikki suojukset ovat paikallaan
työkalua käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää
puutteellista työkalua tai työkalua, johon on tehty
luvattomia muutoksia.
u Älä koskaan anna lasten käyttää työkalua.
108
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Varo putoavia oksia, kun leikkaat pensasaidan yläreu-
noja.
u Pidä työkalusta aina kiinni molemmin käsin työkaluin
kahvoista.
u Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien osien tieltä.
@
Varoitus! Trimmerien lisäturvavaroitukset
Varoitus! Leikkaavien osien pyöriminen jatkuu senkin jälkeen,
kun moottori on sammutettu.
u Tutustu hallintalaitteisiin ja opettele laitteen oikea
käyttö.
u Irrota akku laitteesta aina ennen kuin laite jätetään
ilman valvontaa, ennen tukoksen poistamista, ennen
puhdistusta ja huoltoa, vieraan esineen osuessa
siihen tai jos laite tärisee poikkeavalla tavalla.
u Älä käytä laitetta, jos sen johdot ovat vahingoittuneet
tai kuluneet.
u Suojaa jalat laitteen käytön aikana käyttämällä tukevia
jalkineita.
u Suojaa sääret käyttämällä pitkiä housuja.
u Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei työskentelyal-
ueella ole oksia, kiviä, metallilankaa tai muita esteitä.
u Käytä laitetta vain pystyasennossa, leikkuulanka ku-
van mukaisesti lähellä maata. Älä koskaan käynnistä
laitetta missään muussa asennossa.
u Liiku hitaasti, kun käytät laitetta. Muista, että juuri
leikattu ruoho on kosteaa ja liukasta.
u Älä työskentele jyrkissä rinteissä. Työskentele rinteen
korkeussuuntaan nähden poikittain, älä ylhäältä alas tai
päinvastoin.
u Älä koskaan kuljeta laitetta sora- tai hiekkateiden yli
langan pyöriessä.
u Älä koskaan kosketa leikkuulankaa laitteen ollessa
käynnissä.
u Älä laita laitetta maahan, ennen kuin leikkuulanka on
täysin pysähtynyt.
u Käytä ainoastaan oikean tyyppistä leikkuulankaa. Älä
koskaan käytä metallista leikkuulankaa tai ongensii-
maa.
u Älä koske langan leikkuuterään.
u Pidä verkkovirtajohto aina mahdollisimman kaukana
leikkuulangasta. Ota huomioon virtajohdon asento aina
laitetta käytettäessä.
u Pidä kädet ja jalat poissa leikkuulangan tieltä etenkin,
kun moottori käynnistetään.
u Tarkista laite kulumisen tai vaurioiden varalta ennen
työn aloittamista ja iskujen jälkeen. Korjaa puutteet
ennen työn jatkamista.
u Älä koskaan käytä laitetta, jos jokin suoja on vaurioi-
tunut tai ei ole paikallaan.
u Varo vahingoittamasta itseäsi leikkuulangan ly-
hentämiseen varustetulla laitteella. Kun olet pidentänyt
uutta leikkuulankaa, aseta laite aina takaisin normaaliin
käyttöasentoon ennen käynnistämistä.
u Varmista aina, että ilmanvaihtoaukot ovat puhtaita.
u Älä käytä nurmikkotrimmeriä (reunatrimmeriä), jos
sen johdot ovat vahingoittuneet tai kuluneet.
u Pidä jatkojohdot poissa leikkaavien osien tieltä.
Muiden henkilöiden turvallisuus
u Tätä työkalua ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita
tai puutteellinen kokemus tai tuntemus (lapset mukaan
lukien), ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo tai ohjaa heitä työkalun käytössä.
u Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki lait-
teella.
Jäännösriskit
Myös muut kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdol-
lisia työkalua käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun
muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näitä ovat:
u Pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
vahingot.
u Osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot.
u Työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot.
Varmista, että pidät säännöllisesti taukoja työkalun pitkäai-
kaisen käytön aikana.
u Kuulon heikkeneminen.
u Työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu EN 60745 -standardin
testausmenetelmän mukaisesti, ja arvoa voi käyttää työkalu-
jen keskinäiseen vertailuun. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voi
käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaadi-
taan sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava
huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat.
109
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös sii-
hen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy tyhjäkäynnillä.
Työkalun tarrat
Työkaluun on merkitty päivämääräkoodi sekä seuraavat
varoitusmerkinnät:
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
Käytä kuulonsuojaimia ja suojalaseja.
Käytä suojakäsineitä
Irrota akku aina laitteesta ennen sen puhdis-
tusta tai huoltoa.
Varo sinkoilevia esineitä. Pidä sivulliset poissa
leikkausalueelta.
R
Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.
Käytä liukuestejalkineita.
Varo putoavia esineitä.
Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu
ääniteho.
Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet
Akut
u Älä koskaan yritä avata mistään syystä.
u Älä anna akun kastua.
u Älä säilytä akkuja tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40
°C:een.
u Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään 10 °C
ja enintään +40 °C.
u Lataa akku ainoastaan työkalun mukana toimitetulla
laturilla.
u Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa ”Ympäristönsuo-
jelu” annettuja ohjeita.
p
Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.
Laturit
u Käytä BLACK+DECKER-laturia vain laitteen mukana
toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
u Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu
ladattavaksi.
u Vaihda vialliset johdot välittömästi ehjiin.
u Suojaa laturi vedeltä.
u Älä avaa laturia.
u Älä työnnä mitään laturin sisään.
$
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
+
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
Sähköturvallisuus
#
Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoi-
tusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä
yritä vaihtaa laturiin tavallista verkkovirran
pistoketta.
u Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on
turvallisuussyistä jätettävä valmistajan tai valtuutetun
BLACK+DECKER-huollon tehtäväksi.
Yleiskuvaus
Tässä laitteessa on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisu-
uksista.
1. Tehopää
2. Pääkahva
3. Työntöaisa
4. Virtakytkin
5. Lukituskytkin
6. Pensasleikkurin lisäosa
7. Pensasleikkurin vapautuspainike
8. Pensasleikkurin terä
9. Suojus
10. Pidennystanko
11. Varren kahva
12. Pidennystangon vapautuspainike
13. Trimmeri-lisäosa
14. Trimmeri-lisäosan vapautuspainike
15. Suojus
16. Kelakotelo
17. Kelan suojakorkki
18. Kelan suojakorkin vapautuskieleke
19. Akku
110
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
Akun lataaminen (kuva A)
BLACK+DECKER-laturit on tarkoitettu BLACK+DECKER-
akkujen lataamiseen.
u Yhdistä laturi (19) sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
siihen akun (18).
uAseta akku (18) laturiin ja varmista, että se on hyvin paikoil-
laan akun asennuspaikassa (kuva A).
LED-merkkivalo (30a) vilkkuu käynnissä
olevan latauksen merkiksi.
Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo jää
palamaan pysyvästi. Akku on täysin ladattu
ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää
laturiin.
u Lataa tyhjennetyt akut mahdollisimman pian käytön
jälkeen, muutoin akun käyttöikä voi lyhentyä.
Vältä akkuvirran purkautumista kokonaan loppuun akun käyt-
töiän maksimoimiseksi. Suosittelemme akkujen lataamista
jokaisen käyttökerran jälkeen.
Laturin vianmääritys (kuva B)
Tämä laturi on tarkoitettu havaitsemaan joitakin akkuun tai
virtalähteeseen liittyviä ongelmia. Ongelmista ilmoittaa yksi eri
tahtiin vilkkuva LED-merkkivalo.
Viallinen akku
Laturi voi havaita heikkokuntoisen tai
vaurioituneen akun. LED-merkkivalo vilkkuu
merkissä ilmoitetulla tavalla. Jos näet tämän
heikosta akun kunnosta ilmoittavan vilkkumisen, lopeta akun
lataus. Vie se huoltopalveluun tai kierrätyspisteeseen.
Kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän
akun, se käynnistää automaattisesti akun
kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy
vasta sitten, kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan.
Tämän jälkeen laturi kytkeytyy automaattisesti akun latausti-
laan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Merkkivalo vilkkuu merkissä ilmoitetulla tavalla.
Akun jättäminen laturiin
Akku voidaan jättää laturiin, kun merkkivalo palaa. Laturi pitää
akun käyttövalmiina ja ladattuna. Tässä laturissa on automaat-
tinen viritystila, joka tasaa tai tasapainottaa akun yksittäiset
kennot sen käyttämiseksi huipputeholla. Akut tulee virittää
viikoittain tai aina kun akun teho heikkenee. Voit käyttää
automaattista viritystilaa asettamalla akun laturiin ja jättämällä
sen paikoilleen vähintään 8 tunnin ajaksi.
Tärkeitä huomautuksia lataamiseen
u Pisin käyttöikä ja paras suorituskyky saavutetaan, kun ak-
kua ladataan lämpötilassa 18 °C - 24 °C. ÄLÄ lataa akkua
alle +4,5 °C tai yli +40 °C lämpötilassa.
Tämä on tärkeää ja se estää akun vakavat vauriot.
u Laturi ja akku voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä
on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta. Jotta akku
jäähtyisi käytön jälkeen, vältä asettamasta laturia tai
akkua lämpimään ympäristöön, kuten metallikoteloon tai
eristämättömän perävaunun päälle.
u Jos akku ei lataudu oikein:
u Tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen lamppu
tai jokin muu laite.
u Tarkista valojen sammuttamisen yhteydessä virran
katkaisevaa valokytkintä liitetty pistorasiaan.
u Siirrä laturi ja akku paikkaan, jossa ympäristölämpötila
on noin 18 °C - 24 °C.
u Jos latausongelmat jatkuvat, vie työkalu akun ja laturin
ohella paikalliseen huoltopalveluun.
u Akku täytyy ladata uudelleen, kun se ei enää tuota riit-
tävää tehoa töissä, joka voitiin aikaisemmin tehdä helposti.
ÄLÄ JATKA TYÖKALUN KÄYTTÖÄ näissä olosuhteissa.
Noudata latausohjeita. Voit halutessasi myös ladata
osittain käytetyn akun milloin tahansa, ilman että siitä olisi
haittaa akulle.
u Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen,
hiomapöly, metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai
muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitää poissa
laturin aukoista. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin
yrität puhdistaa sitä.
u Älä pakasta tai upota laturia veteen tai muihin nesteisiin.
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva C)
u Kiinnitä akku (18) asettamalla se työkalussa olevan kiin-
nityssyvennyksen kanssa samaan linjaan. Liu’uta akkua
kiinnityssyvennykseen, kunnes se lukittuu paikalleen.
u Irrota akku painamalla akun vapautuspainiketta (18a)
samalla kun vedät akkua irti liitännästä.
Lisäosien asentaminen ja irrottaminen (kuvat D, E)
u Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
lisäosan/tangon pohja tehopäällä kuvan D ja E mukaisesti.
u Paina lisäosa tai pidennystanko hyvin perustaan, kunnes
se napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
u Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin perustaan
tai pidennystankoon vetämällä sitä kevyesti poispäin.
Lisäosan tai pidennystangon on jäätävä paikoilleen.
111
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla olevaa
vapautuspainiketta (7), (14) tai (12) ja vetämällä lisäosaa
tai pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta
poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia tehopäähän.
Oikeaoppinen käden asento (kuvat F, G)
Perustilassa käsien oikea asento tarkoittaa vasemman
käden pitämistä työntöaisassa (3) ja oikean käden pitämistä
pääkahvassa (2).
Tankotilassa oikea käsi on pidettävä pääkahvassa (2) ja vasen
käsi tangon kädensijassa (11).
Käynnistäminen
u Paina lukituskytkin (5) alas. Purista työntöaisaa (3) ja sen
jälkeen virtakytkintä (2). Voit vapauttaa lukituskytkimen,
kun laite on käynnissä. Mitä enemmän virtakytkintä
painetaan, sitä suurempi perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen sekä työntöaisaa
että virtakytkintä. Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin
ja työntöaisa.
Pidennetty/tankotila
u Paina lukituskytkin (5) alas. Purista tangon kädensijaa (1)
ja sen jälkeen virtakytkintä (2).
u Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä.
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin.
Leikkausohjeet (kuvat F, G, H, I, J)
Huomaa: pidä kädet poissa terien ulottuvilta. Terä voi pyöriä
vapaasti sammuttamisen jälkeen.
Käyttöasennot (kuvat F, G)
Seiso tukevasti ja tasapainossa, älä kurkottele. Käytä
suojalaseja ja luisumattomia jalkineita leikkaamisen aikana.
Pitele laitetta hyvin molemmilla käsillä ja käynnistä se. Pidä
trimmeriä aina kuvien F ja G mukaisesti pitäen yhtä kättä
pääkahvassa (3) ja toista kättä työntöaisassa (4) tai tangon
kädensijassa (11). Älä koskaan pitele laitetta suojuksesta (9)
tai pensasleikkurin terästä (8).
Uuden kasvun leikkaaminen (kuva H)
Tehokkain tapa leikata on laaja pyyhkäisyliike, jolloin terän
hampaat syötetään oksien läpi. Paras leikkaustulos saavute-
taan kallistamalla terää kevyesti alaspäin liikkeen suuntaan.
Reunojen tasoitus (kuva I)
Erittäin tasaisten pensaiden leikkaamiseksi yhtä lankakappa-
letta voidaan venyttää pensaan pituussuunnassa ohjaimena.
Pensaiden sivujen leikkaus (kuva J)
Suuntaa leikkuri kuvan mukaisesti, aloita alaosasta ja etene
ylöspäin.
Huomautus: Leikkuuterät on valmistettu korkealuokkaisesta
karkaistusta teräksestä. Niiden teroitus ei ole tarpeen
normaalissa käytössä. Jos kuitenkin osut terällä vahingossa
aitaan, kivimateriaaleihin, lasiin tai muihin koviin kohteisiin
kuvan K mukaisesti, terään voi tulla särö. Särön korjaaminen
ei ole tarpeen, ellei se vaikuta terän liikkeeseen. Jos
se vaikuttaa liikkeeseen, irrota akku ja poista särö
hienohampaisella viilalla tai teroituskivellä. Jos leikkuri
putoaa, tarkista se huolellisesti vaurioiden varalta. Jos terä
on taipunut, kotelo haljennut, kahvat vaurioituneet tai jos
jokin muu ongelma vaikuttaa leikkurin toimintaan, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun BLACK+DECKER-huoltopalveluun
laitteen korjaamiseksi ennen sen uudelleen käyttöä.
Lannoitteet ja muut puutarhakemikaalit sisältävät aineita, jotka
nopeuttavat metallien korroosiota. Laitetta ei saa säilyttää
lannoitteiden tai kemikaalien päällä tai niiden lähellä.
Käytä laitteen puhdistamiseen vain mietoa pesuainetta ja
kosteaa kangasta ja varmista, että akku on irrotettu. Älä
koskaan päästä nestettä valumaan laitteen sisään äläkä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen. Estä terien ruostuminen
levittämällä mietoa koneöljyä puhdistamisen jälkeen.
Trimmeri-lisäosan käyttäminen
Varoitus! Varmista ennen työkalun kokoamista, että sen virta
on katkaistu ja että akku on irrotettu.
Suojuksen kiinnittäminen (kuvat L, M)
Varoitus! Älä koskaan käytä trimmeriä, jos suojus ei ole
paikoillaan. Laitteessa on aina oltava oikein asennettu suojus
käyttäjän suojaamiseksi.
u Käännä trimmeri ylösalaisin niin, että kelan kotelo (17)
osoittaa ylöspäin.
u Irrota suojuksen ruuvi ristipäämeisselillä.
u Käännä suojus (15) ylösalaisin ja työnnä se kokonaan
moottorikotelon (13) päälle. Varmista, että suojuksen
kielekkeet (20) osuvat moottorikotelon ripoihin (21)
moottorin runkoon kuvan L osoittamalla tavalla.
Lukituskielekkeen (22) pitäisi napsahtaa paikalleen
kotelossa olevaan koloon (23).
u Liu’uta suojusta eteenpäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
u Viimeistele suojuksen asennus kiertämällä suojuksen
ruuvi paikalleen ja kiristämällä se hyvin kuvan M
mukaisesti.
u Kun suojus on asennettu, poista suojuksen reunassa
oleva langan leikkuuterän peite.
Leikkuulangan vapauttaminen
Leikkuulanka on teipattu kiinni kelakoteloon kuljetusta varten.
u Irrota leikkuulangan kelakoteloon kiinnittävä teippi.
112
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Katso kelan poisto-ohjeet osiosta “Kelan vaihtaminen”.
Lisäosien asentaminen ja irrottaminen (kuva N)
Trimmerin lisäosa on lukittu, jotta sitä ei voitaisi käyttää
suoraan perustassa. Sitä voidaan käyttää ainoastaan piden-
nystangolla (10).
u Asenna lisäosa tai pidennystanko perustaan (1), kohdista
tangon pohja perustaan.
u Paina pidennystanko hyvin perustaan, kunnes se
napsahtaa paikoilleen ja kuulet napsahduksen.
u Varmista, että pidennystanko on kiinnitetty hyvin perustaan
vetämällä sitä kevyesti poispäin. Pidennystangon on
jäätävä paikoilleen.
Huomautus: Lisäosat asennetaan pidennystankoon samalla
tavalla kuin perustaan.
u Varmista, että lisäosa on kiinnitetty hyvin pidennystankoon
vetämällä sitä kevyesti poispäin. Lisäosan on jäätävä
paikoilleen.
u Lisäosa tai pidennystanko voidaan irrottaa
painamalla lisäosan tai pidennystangon sivulla
olevaa vapautuspainiketta (12) tai (14) ja vetämällä
pidennystankoa perustasta tai pidennystangosta poispäin.
Huomautus: Käytä ainoastaan lisäosia, jotka on suunniteltu
ja jotka ovat yhteensopivia perustaan.
Käynnistäminen
Varoitus! Älä koskaan yritä käyttää trimmeriä ilman piden-
nystankoa, muutoin vaarana ovat vakavat henkilövahingot.
u Paina lukituskytkin (5) alas ja purista virtakytkintä (4).
Voit vapauttaa lukituskytkimen, kun laite on käynnissä.
Mitä enemmän virtakytkintä (4) painetaan, sitä suurempi
perustan nopeus.
u Pidä laite käynnissä painamalla edelleen virtakytkintä (4).
Sammuta laite vapauttamalla virtakytkin (4).
Oikeaoppinen käden asento (kuva O)
Varoitus! Vähentääksesi vakavien henkilövaurioiden riskiä,
tartu työkaluun aina tukevasti varautuen äkillisiin reaktioihin.
Käsien oikea asento tarkoittaa yhden käden pitämistä pääkah-
vassa (3) ja toisen käden pitämistä työntöaisassa (5).
Trimmerin käyttäminen (kuvat P, Q, R, S)
Varoitus! Pidä trimmerin pyörivä leikkuulanka samansuun-
taisesti maahan nähden (korkeintaan 30 kulmassa). Tämä
trimmeri ei ole reunaleikkuri. Trimmeriä EI SAA kallistaa niin,
että leikkuulanka pyörii oikean kulman lähettyvillä maahan
nähden. Sinkoavat irto-osat voivat aiheuttaa vakavia vam-
moja.
u Kun trimmeri on käynnistetty, kallista sitä ja käännä sitä
kevyesti puolelta toiselle kuvan P osoittamalla tavalla.
u Pidä trimmeriä leikkuun ajan 5–10 asteen kulmassa kuvan
Q osoittamalla tavalla. Älä ylitä 10 asteen kulmaa (kuva
R). Leikkaa langan kärjellä.
u Pidä jalat aina vähintään 610 mm:n etäisyydellä
suojuksesta kuvan S mukaisesti.
Leikkuulangan/langan syöttö
Varoitus! Käytä ainoastaan BLACK+DECKERin keloja ja
lankoja. Muiden kuin valmistajan tuotteet voivat heikentää
tehoa, vaurioittaa trimmeriä tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
KÄYTÄ VAIN LÄPIMITALTAAN 1,65 MILLIMETRISTÄ
PYÖREÄÄ NAILONLANKAA. Älä käytä lankaa, joka on
sahalaitaista tai ylittää suositellun paksuuden, koska se
ylikuormittaa moottoria ja aiheuttaa ylikuumenemisen. Saat
oikeanlaista lankaa paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuute-
tusta huoltokeskuksesta.
Trimmeri toimii halkaisijaltaan 1,65 mm:n PYÖREÄLLÄ nailon-
langalla. Nailonlangan päät rispaantuvat ja kuluvat käytön
aikana ja erityinen automaattisyöttöinen kela syöttää ja säätää
automaattisesti oikean määrän uutta lankaa. Leikkuulanka
kuluu nopeammin ja vaatii useammin tapahtuvaa syöttöä, kun
leikkaat jalkakäytävien tai muiden hiovien pintojen lähellä tai
tavallista kovempia rikkaruohoja. Pitkälle kehittynyt automaat-
tinen langan syöttöjärjestelmä tunnistaa langan syöttötarpeen
syöttäen ja säätäen oikean määrän lankaa aina tarvittaessa.
Älä iske trimmeriä maahan yrittäessäsi syöttää lankaa tai
tehdä jotakin muuta.
Hyödyllisiä vinkkejä leikkaamiseen
u Leikkaa langan päällä; älä pakota langan päätä
leikkaamattomaan ruohoon.
u Verkko- ja puuaidat kuluttavat lankaa enemmän ja voivat
jopa katkaista sen. Lanka voi kulua nopeasti kivi- ja
tiiliaitojen, reunakivien sekä puukappaleiden seurauksena.
u Älä anna kelan suojakorkin laahata maassa tai muita
pintoja pitkin.
u Jos kasvu on huomattavaa, leikkaa ylhäältä alaspäin
ylittämättä 305 mm:n korkeutta.
u Kallista trimmeriä leikattavaa aluetta kohti; tämä on paras
käytäntö.
u Trimmeri leikkaa, kun yksikköä viedään vasemmalta
oikealle. Täten roskat eivät sinkoudu käyttäjään.
u Vältä puita ja pensaita. Lanka voi helposti vahingoittaa
puun kuorta, puulistoja, sivuraitoja ja aidan pylväitä.
Lisävarusteet
Sopii CM100-leikkurialustaan, saatavilla erikseen.
Kelan vaihtaminen (kuvat T, U, V, W, X)
Varoitus! Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja poista akku ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnisty-
minen aiheuttaa vahingon.
u Pidä kelan suojakorkin vapautuskielekkeitä (16a)
painettuina ja poista suojakorkki (17) trimmerin pään
kelakotelosta (16) (kuva T).
113
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
SUOMI
u Tartu yhdellä kädellä tyhjään kelaan ja toisella kädellä
kelakoteloon ja vedä kela ulos.
u Jos kotelon pohjassa oleva vipu (16b) (kuva U) irtoaa,
laita se oikein paikalleen ennen uuden kelan asettamista
koteloon.
u Poista kaikki lika ja ruoho kelasta ja kotelosta.
u Vapauta leikkuulangan (kuva V) pää ja pujota lanka
reikään (16d) kuvan W mukaisesti.
u Työnnä uusi kela kotelon napaan (16c) (kuva U). Kierrä
kelaa hieman niin, että se kiinnittyy. Langan on tultava
ulos kotelosta noin 136 mm.
u Kohdista kelan suojakorkin kielekkeet kotelon koloihin
(kuva X).
u Paina suojakorkki koteloon, kunnes se napsahtaa kiinni
paikalleen.
Kelan takaisinkelaus irtolangasta (kuvat Y, Z, Z1)
Irtolankaa on myös saatavana paikallisilta jälleenmyyjiltä.
Huomautus: Käsin irtolangasta kierretyt kelat sotkeutuvat
helpommin kuin BLACK+DECKERin teollisesti kierretyt
kelat. Parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa käyttää
teollisesti kierrettyjä keloja.
Asenna irtolanka noudattamalla seuraavia ohjeita:
u Poista akku trimmeristä.
u Poista tyhjä kela trimmeristä noudattamalla osion ”KELAN
VAIHTAMINEN” ohjeita.
u Poista kaikki vanha leikkuulanka kelasta.
u Taivuta leikkuulangan pää kaksinkerroin noin 19
millimetrin matkalta (16g). Työnnä leikkuulanka
vapaavalintaiseen langan lukituskoloon (16h) kuvan Y
mukaisesti.
u Kierrä leikkuulanka kelalle kelassa olevan nuolen
osoittamaan suuntaan. Kelaa lankaa tasaisesti
kerroksittain. Älä kelaa sitä edestakaisin (kuva Z1).
u Kun kelattu leikkuulanka (16j) on syvennysten (16i)
tasalla, katkaise lanka. (kuva Z).
u Kiinnitä kela trimmeriin noudattamalla osion ”KELAN
VAIHTAMINEN” ohjeita.
Vianetsintä
Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu
Laite ei käynnisty. Akkua ei ole asennettu
oikein.
Akku ei ole latautunut.
Sisäosat ovat liian
kuumia.
Lisäosaa tai
pidennystankoa ei ole
kiinnitetty perustaan.
Tarkista akun asennus
Tarkista akun
latausvaatimukset.
Anna laitteen jäähtyä.
Varmista, että lisäosa
on hyvin paikoillaan ja
lukittuna paikoilleen
pidennystankoon.
Varmista, että
pidennystanko on hyvin
paikoillaan ja lukittuna
paikoilleen perustaan.
Akku ei lataudu. Akkua ei ole asetettu
laturiin.
Laturia ei ole kytketty
pistorasiaan.
Ympäristölämpötila
on liian korkea tai liian
alhainen.
Työnnä akku laturiin,
kunnes LED-merkkivalo
syttyy.
Kytke laturi pistorasiaan.
Katso lisätietoa osiosta
“Tärkeitä huomautuksia
lataamiseen”.
Siirrä laturi ja akku
ympäristöön, jonka
lämpötila on yli 4,5 °C ja
alle +40,5 °C.
Laite sammuu
äkkinäisesti.
Akun maksimilämpötila
on saavutettu.
Ei virtaa. (Akun
maksimaalista
käyttöikää varten akku
sammuu tarkoituksella
äkkinäisesti virran
loppuessa).
Anna akun jäähtyä.
Aseta laturiin ja anna
latautua.
Lisävarusteet
Muita lisäosia on saatavilla työkalujen muuttamiseksi
ketjusahaksi tai puhaltimeksi.
BCASBL71B – Puhallin
BCACSC61B – Ketjusaha.
Ota yhteyttä paikalliseen BLACK+DECKER-huoltopalveluun
tai vieraile osoitteessa www.blackanddecker.co.uk. lisätietoa
varten
Huolto
BLACK+DECKER -laitteesi on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkään mahdollisimman vähällä huollolla.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
ongelmattoman toiminnan.
u Puhdista laite säännöllisesti kostealla rievulla. Älä käytä
hankaavia tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Älä päästä
laitteen sisään nestettä äläkä upota sitä nesteeseen edes
osittain.
Ympäristönsuojelu
Toimita tämä laite erilliskeräykseen. Tällä symbolilla merkittyjä
tuotteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteissa ja akuissa on materiaaleja, jotka voidaan ottaa
talteen tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaan.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.2helpU.com
Tekniset tiedot
BCASK891D
BCAS81B - Pensasleikkuri
Syöttöjännite V
AC
18
Kuormittamaton
nopeus
CSPM 3575
/