Ferm CDM1040 Omistajan opas

Kategoria
Cordless combi drills
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

Ferm
CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (D)
Wir erklären unsere alleinige Verantwortung, dass dieses Produkt konform den
nachstehenden Standards oder standardisierten Dokumenten ist:
EN50260-1, EN50260-2-1, EN50260-2-2, EN55014-1, EN55014-2,
EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:
98/37/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG
ab 01-12-2005
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Qualitäts Abteilung
Unsere Firmenpolitik ist auf ständige Verbesserung unserer Produkte ausgerichtet und wir
behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation ohne vorherige Benachrichtigung zu
ändern.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Niederlande
20
D
Ferm 81
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
Takuu
Lue takuuehdot koneen mukaan liitetystä takuukortista.
CE
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA (SF)
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien standardien tai
standardoitujen dokumenttien mukainen:
EN50260-1, EN50260-2-1, EN50260-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1,
EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
seruaavien sääntöjen mukaisesti:
98/37EEC, 73/23EEC, 89/336EEC
01-12-2005 lähtien
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Laadunvalvontaosasto
Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia ilman eri ilmoitusta.
Ferm BV Lingenstraat 6 8028 PM Zwolle Alankomaat
SF
N
Ferm
Latauksen purkaminen
Yhtä tärkeää tai ehkä tärkeämpää kuin akun lataaminen on osata purkaa lataus
oikein.
Kun akku on ladattu, akkuporakonetta on käytettävä kunnes poran teho alkaa vähetä eikä
pora enää pääse suurimpaan pyörimisnopeuteensa.
Nyt akku on lähes tyhjä. Akun saa ladata uudelleen vasta nyt.
Jos akku ladataan uudelleen, kun esim. kolmasosa sen kapasiteetista on vielä jäljellä,
seurauksena saattaa olla niin sanottu muisti-ilmiö. Vain akun tyhjä osa latautuu uudelleen
ja täysi osa voi alkaa kiteytyä. Akun kiteytynyt osa tulee käyttökelvottomaksi.
Älä anna akun purkautua aivan tyhjäksi. Heti kun huomaat, että porakoneen teho tai
pyörimisnopeus alkaa heiketä, lataa akku. Jos jatkat poraamista ja akku tyhjenee täysin,
voi seurauksena olla napojen vaihtuminen. Plusnapa muuttuu miinusnavaksi ja
päinvastoin. Jos näin tapahtuu, napaisuus säilyy päinvastaisena latauksen aikana, mikä
vahingoittaa akkua pysyvästi.
Jos et aio käyttää porakonetta pitkään aikaan, akku on ladattava täyteen ennen
varastoimista. Akkua on säilytettävä ladattuna.
5. KUNNOSSAPITO JAKORJAUKSET
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon aloittamista.
Ferm-koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella.
Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekin vaikuttaa koneen käyttöikään.
Puhdistaminen
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se
jokaisen käyttökerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot puhtaina. Jos lika on pinttynyt, voit
käyttää saippuavedellä kostutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia kuten
bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne vahingoittavat koneen muoviosia.
Voitelu
Konetta ei tarvitse voidella.
Viat
Jos kone vikaantuu esimerkiksi osan kulumisen johdosta, ota yhteys takuukortin
huoltopisteeseen. Tämän käyttöoppaan takasivulla on hajotuskuva, jossa on lueteltu
tilattavissa olevat osat.
Ympäristö
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tukevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on
mahdollisimman ympäristöystävällinen. Kierrätä se. NiCd-kennot voi kierrättää.
80
SF
N
Ferm 21
ACCUKLOPBOORMACHINE
De nummers in de nu volgende tekst verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2 - 3.
Voor uw eigen veiligheid en die van anderen raden wij u aan deze gebruikers-
handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u deze machine in gebruik neemt.
Bewaar deze gebruikershandleiding en de overige documentatie bij de machine.
Inhoudsopgave:
1. Technische informatie
2. Veiligheidsvoorschriften
3. Montage van accessoires
4. Bediening
5. Service en nderhoud
1. TECHNISCHE INFORMATIE
Machinegegevens
Inhoud van de verpakking
1 Accuklopboormachine
1 Accu
1 Oplaadapparaat
2 Accessoires
1 Plastic koffer
1 Gebruiksaanwijzing
1 Garantiekaart
1 Veiligheidsinstructies
Controleer de machine en accessoires op transportschade.
Spanning | 24 V
---
Spanning acculader | 230 V~
Frequentie acculader | 50 Hz
Vermogen accu | 1.5 Ah (NiCd)
Laadtijd | 100 min
Onbelast toerental | 0-500/min / 0-1400/min
Slagfrequentie | 0-8000/min / 0-22400/min
Max. boordiameter (hout) | 30mm
Max. boordiameter (beton) | 15mm
Max. boordiameter (staal) | 13mm
Gewicht (inclusief 1 accu) | 2.5 kg
Lpa (geluidsdruk) | 87.7 dB(A)
Lwa (geluidsenergieniveau) | 100.7 dB(A)
Trillingsniveau | 18.0 m/s
2
NL
Ferm
Kenmerken
Afb. A
1 Richtingschakelaar
2 Aan/uitschakelaar
3 Accu
4 Snelheidschakelaar
5 Koppelinstelring
6 Instelring voor normaal en klopboren
7 Spankop zonder sleutel
8 Hulphandgreep
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Uitleg van de gebruikte symbolen
Lees de instructies
Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid
Klasse II apparaat - Dubbel geïsoleerd - een geaarde stekker is niet noodzakelijk
Gevaar voor lichamelijk letsel of materiele schade wanneer de instructies in deze
handleiding niet worden opgevolgd
Gevaar voor elektrische schok
Niet gebruiken in regen.
Het toerental van de machine kan elektronisch worden ingesteld.
Alleen binnenshuis gebruiken
In het geval van een storing, is de transformator ongevaarlijk
Thermische veiligheid
22
NL
Ferm 79
Jos aiot porata pehmeää materiaalia kuten puuta tai muovia, käännä iskunsäätöholkkia
(6) myötäpäivään, kunnes osoitin on poranterämerkin kohdalla. Käytä metallista
poranterää.
Jos aiot porata kovaa materiaalia kuten tiiltä tai betonia, käännä iskunsäätöholkkia (6)
vastapäivään, kunnes osoitin on vasaramerkin kohdalla. Käytä poranterää, jossa on
kovametallikärki.
Tarkasta istukka säännöllisesti vaurioiden varalta.
Voit käyttää jäähdytysainetta. Jos poraat seinää, varo ettet osu sähkö- tai
vesijohtoihin. Yksityiskohtaisempia käyttöohjeita saat jälleenmyyjältä.
Käynnistäminen ja pysäyttäminen
Kuva E
Paina virtakytkin (2) sisään. Laitteen porausnopeus riippuu siitä, kuinka syvään painat
kytkimen.
Kun päästät virtakytkimen (2) irti, pora pysähtyy välittömästi.
Kun suunnanvaihtokytkin (1) siirretään keskiasentoon, laite lukkiutuu pois toiminnasta.
Älä laske poraa käsistäsi ennen kuin moottori on pysähtynyt kokonaan. Älä säilytä laitetta
pölyisellä alustalla. Pölyhiukkaset saattavat joutua laitteen sisään ja vahingoittaa koneistoa.
Suunnanvaihtokytkimen (2) on oltava porauksen aikana ääriasennossa. Älä käytä
poraa, jos kytkin on keskiasennossa.
Akun lataaminen
Kuva F
Mukana toimitettava akkulaturi on tarkoitettu lataamaan vain FDC-2400 I -porakoneen akkuja.
Aseta akku (3) akkulaturiin (9) kuvassa esitetyllä tavalla.
Kiinnitä akkulaturi sähköverkkoon. Punainen pikalatausvalo (10) syttyy.
Kun vihreä valo (11) syttyy, lataus on loppunut ja akku on valmis käytettäväksi.
Käytä akkulaturia vain kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 10 °C – 40 °C.
Ostohetkellä porakoneen akku ei ole ladattu. Lataa akkua ennen ensimmäistä käyttökertaa
1–2 tuntia maksimitehon saavuttamiseksi. Akku alkaa toimia täydellä kapasiteetilla, kun se on
ladattu 4–5 kertaa.
Jos et aio käyttää akkuporakonetta pitkään aikaan, lataa akku uudelleen ennen
laitteen varastoimista. Lataa akkua silloin tällöin vähän aikaa, jotta lataus ei
purkaudu kokonaan. Säilytä akkua erillään muovikotelossa.
SF
Ferm
Poraa saa käyttää vain, jos suunnanvaihtokytkin on ääriasennossa
4. KÄYTTÖ
Noudata aina turvaohjeita ja voimassaolevia säädöksiä
Kuva D
Ota porakoneesta tukeva ote ja paina sitä tasaisesti työkappaleeseen. Älä käytä liikaa voimaa.
Käytä vain poranteriä, joissa ei näy kulumista. Kuluneet terät heikentävät laitteen tehoa.
Nopeuden säätö
Porakonetta voi käyttää kahdella eri nopeudella.
Kun haluat porata hitaasti tai kiinnittää tai irrottaa ruuveja, käännä nopeudensäätökytkin
(4) asentoon "lo".
Kun haluat porata nopeasti, käännä nopeudensäätökytkin asentoon "hi".
Älä vaihda porausnopeutta moottorin käydessä!
Vääntömomentin säätö
Valittu vääntömomentti määrää, kuinka suurta voimaa porakone käyttää ruuvien
kiinnittämiseen ja irrottamiseen.
Käännä vääntömomentin säätörengas (5) työn vaatimaan asentoon.
Valitse alhaisin mahdollinen vääntömomentti, jolla saat ruuvin liikkumaan. Jos rajoitin
luistaa, lisää vääntömomenttia.
Ruuvien kiinnittäminen ja irrottaminen
Käännä suunnanvaihtokytkin (1) asentoon "R", kun haluat kiinnittää ruuvin.
Käännä suunnanvaihtokytkin asentoon "L", kun haluat irrottaa ruuvin.
Poraus
Käännä vääntömomentin säätörengas (5) porausasentoon.
Varmista, että suunnanvaihtokytkin (1) on porauksen aikana asennossa "R".
Iskuporaus
Valitse työhön sopiva poranterä.
78
SF
Ferm 23
Draag oog- en gehoorbescherming
Gooi batterijen nooit in open vuur
Batterijen altijd recyclen
Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter
verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.
Extra veiligheidswaarscchuwingen met betrekking tot de accu en het oplaadapparaat
Wanneer u in aanraking komt met zuur uit de accu, spoel de betreffende lichaams-
delen dan direct goed schoon met water. Wanneer het zuur in uw ogen komt, spoel
ze dan direct heel goed uit met water en raadpleeg zo snel mogelijk een arts.
1. Voordat u de accu en het oplaadapparaat in gebruik neemt, dient u eerst de
gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies heel goed door te nemen en te begrijpen.
2. Laad de accu alleen op in het bijgeleverde oplaadapparaat – het gebruik van andere
opladers kan gevaarlijk zijn.
3. Zorg dat de accu, de machine en het oplaadapparaat niet vochtig of nat worden.
4. Voordat u het oplaadapparaat gebruikt, dient u eerst te controleren of alle draden goed zijn
aangesloten.
5. Wanneer een of meerdere draden van het oplaadapparaat zijn beschadigd, gebruik het
apparaat dan niet totdat deze draden zijn vervangen.
6. Wanneer het oplaadapparaat niet in gebruik is, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact.
7. Wanneer het oplaadapparaat niet goed meer functioneert, breng hem dan naar een
erkend reparateur voordat u hem weer gebruikt. Beschadigde onderdelen moeten worden
vervangen.
8. Ga voorzichtig om met het oplaadapparaat; laat hem niet vallen en stoot hem niet.
9. Probeer nooit om zelf het oplaadapparaat open te maken; wanneer er een probleem is,
want dit kan zeer gevaarlijk zijn. Breng hem altijd voor reparatie naar het dichtstbijzijnde
erkende servicecentrum.
10. Trek de stekker van het oplaadapparaat altijd uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert of hem schoonmaakt.
11. Probeer niet om accu’s op te laden bij temperaturen onder 10 graden of boven 40 graden
Celsius.
12. Zorg dat de ventilatiesleuven op het oplaadapparaat altijd vrij blijven.
13. Zorg dat er geen kortsluiting ontstaat.
Wanneer er in een elektrisch apparaat kortsluiting ontstaat, neemt de kracht van de
elektrische stroom toe. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of zelfs een explosie,
waardoor schade en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
NL
Ferm
Om dit te voorkomen;
Sluit nooit draden aan op de polen van de accu;
Zorg ervoor dat er geen metalen objecten (spijkers, munten, paperclips) in de opening
van de accu terechtkomen;
Zorg ervoor dat de accu niet in contact komt met water of regen.
14. Wanneer de accu kapot is of niet meer opgeladen kan worden, dan dient hij op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
15. Gooi een accu nooit in water of vuur – dit kan leiden tot een explosie.
Elektrische veiligheid
Bij het gebruik van elektrische machines dient u te allen tijde de volgende
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, zodat het risico op brand, elektrische schok en
lichamelijk letsel tot een minimum wordt beperkt. Lees onderstaande veiligheidsvoorschriften
en de bijgesloten veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u de machine gebruikt.
Controleer altijd of de spanning van de accu overeenkomt met de spanning op het
typeplaatje. Controleer ook altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde
op het typeplaatje van het oplaadapparaat.
Het laadapparaat is dubbel geïsoleerd conform EN60335; daarom is geen
aardedraad nodig.
Bij vervanging van snoeren of stekkers
Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra ze door nieuwe exemplaren zijn vervangen.
Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in een stopcontact te steken.
3. MONTAGE VAN ACCESSOIRES
Voordat u een accessoire monteert, dient u altijd eerst de accu te verwijderen.
Plaatsen en verwijderen van accessoires
Afb. B
Naast boortjes kan de machine ook worden gebruikt voor schroefbitjes met een zeshoekig
verbindingsstuk.
Open de spankop (7) door één einde vast te houden en de andere te draaien.
Plaats het boortje in de opening van de spankop.
Draai de spankop aan tot het boortje goed vast zit.
Open de spankop wanneer u het boortje wilt verwijderen of verwisselen.
Plaatsen en verwijderen van de accu
Afb. C
Zorg ervoor dat de draairichtingschakelaar (1) in de middenpositie staat, zodat de
machine niet onverwacht begint te draaien.
24
NL
Ferm 77
Pidä huoli, ettei akku joudu veteen tai sateeseen.
14. Jos akkukotelo on rikkoontunut tai akun lataaminen ei onnistu, akku on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
15. Älä heitä akkua veteen tai tuleen – se saattaa räjähtää.
Sähköturvallisuus
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava paikallisia turvamääräyksiä tulipalon,
sähköiskujen ja loukkaantumisten välttämiseksi. Lue alla olevat ohjeet ja erilliset turvaohjeet
huolellisesti.
Muista tarkistaa, että akkuun merkitty jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että käyttämäsi verkkojännite vastaa
akkulaturin ottojännitettä.
Laite on kaksoiseristetty EN60335-standardin mukaisesti. Maadoitusjohdin ei
siksi ole tarpeen.
Johtojen ja pistotulppien vaihtaminen
Jos verkkojohto vahingoittuu, se on vaihdettava. Uusia, oikeanlaisia johtoja saa valmistajalta
tai sen huoltopalvelusta. Hävitä vanhat johdot ja pistotulpat heti kun ne on vaihdettu uusiin.
Irrallisen pistotulpan tai johdon kytkeminen pistorasiaan on vaarallista.
3. LISÄVARUSTEIDEN ASENNUS
Poista akku porakoneesta ennen lisävarusteiden asentamista.
Poranterien kiinnittäminen ja irrottaminen
Kuva B
Poranterien lisäksi laitteessa voidaan käyttää myös ruuvikärkiä, joissa on 6-kulmainen varsi.
Höllennä istukkaa (7) pitämällä sen toista osaa paikallaan ja kiertämällä toista.
Aseta poranterän varsi istukkaan.
Kiristä istukkaa, kunnes poranterä on tiukassa.
Avaa istukka uudelleen, kun haluat vaihtaa terää.
Akun asentaminen ja poistaminen
Kuva C
Varmista, että suunnanvaihtokytkin (1) on keskiasennossa, jotta laite ei lähde odottamatta
käyntiin.
Työnnä akkua (3) kuvassa esitetyllä tavalla niin pitkälle porakoneen pohjaan, että se
tarttuu kiinni.
Kun haluat irrottaa akun, paina vapautuspainikkeita (A) ja poista sitten akku
porakoneesta.
SF
Ferm
Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
Älä heitä akkua veteen tai tuleen – se saattaa räjähtää
Toimita akku kierrätykseen.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
Akkua ja akkulaturia koskevia tärkeitä turvaohjeita
Jos joudut kosketuksiin akkuhapon kanssa, pese hapolle altistuneet ihoalueet heti
vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele silmät heti vedellä ja hakeudu lääkärin
hoitoon niin pian kuin mahdollista.
1. Ennen kuin ryhdyt käyttämään akkua ja akkulaturia, pidä huoli, että olet lukenut ja
ymmärtänyt käyttö- ja turvaohjeet.
2. Akku voidaan ladata vain sen mukana toimitetulla akkulaturilla. Muun tyyppisten
latureiden käyttö voi olla vaarallista.
3. Suojaa akku, sähkötyökalu ja akkulaturi vesihöyryltä ja kosteudelta.
4. Tarkista ennen akkulaturin käyttöä, että kaikki johdot on kytketty oikein.
5. Jos joku laturin johdoista on vaurioitunut, älä käytä laturia ennen kuin johto on vaihdettu
uuteen.
6. Kun akkulaturia ei käytetä, se on irrotettava sähköverkosta. Älä irrota pistotulppaa
pistorasiasta johdosta vetämällä.
7. Jos laturi rikkoutuu tai siinä esiintyy teknisiä ongelmia, vie se valtuutetulle jälleenmyyjälle
tarkastettavaksi ennen kuin otat sen uudelleen käyttöön. Vaurioituneet osat on
vaihdettava uusiin.
8. Käsittele akkua varovasti. Älä pudota tai kolhi sitä.
9. Älä yritä korjata akkulaturia tai akkua itse, sillä se voi olla hyvin vaarallista. Korjauksista
huolehtii aina valtuutettu jälleenmyyjä.
10. Irrota akkulaturi sähköverkosta ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tai huoltamaan sitä.
11. Älä lataa akkua paikassa, jonka lämpötila on alle +10 tai yli +40 ˚C.
12. Akkulaturin ilma-aukot on pidettävä vapaina.
13. Akkua ei saa oikosulkea.
Jos laitteeseen tulee oikosulku, sähkövirran voimakkuus kasvaa. Sen
seurauksena laite saattaa ylikuumentua, syttyä tuleen tai jopa räjähtää, mikä
vaarantaa myös käyttäjän turvallisuuden.
Oikosulun välttämiseksi:
Älä kiinnitä minkäänlaisia johtoja akun napoihin.
Pidä huoli, ettei mitään metalliesineitä (esim. nauloja, kolikoita, paperiliittimiä) joudu
akkukotelon sisään.
76
SF
Ferm 25
Plaats de accu (3) onderin de machine tot hij vast klikt, zoals weergegeven in de tekening.
Om de accu te verwijderen dient u eerst de vrijgaveknoppen in te drukken (A), waarna u de
accu uit de machine kunt trekken
Gebruik de machine alleen wanneer de draairichtingschakelaar volledig in de
vooruit- of achteruitstand staat.
4. BEDIENING
Houd u te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften en de overige toepasselijke
voorschriften.
Afb. D
Hou de machine goed vast en druk het boortje met gelijkmatige kracht in het werkstuk. Oefen
geen overmatige kracht uit op de machine.
Gebruik alleen boortjes die nog geen tekenen van slijtage vertonen. Versleten boortjes hebben
een negatief effect op de effectieve werking van de machine.
Instellen van de snelheid
Deze machine beschikt over twee boorsnelheden.
Voor langzaam boren of in- of uitdraaien van schroeven zet u de snelheidschakelaar (4) op
'lo' (laag).
Voor snel boren zet u de snelheidschakelaar op 'hi' (hoog).
Verander nooit van snelheid wanneer de motor nog draait!
Instellen van het koppel
Deze machine beschikt over verschillende koppelinstellingen waarmee u de kracht voor het in-
of uitdraaien van schroeven kunt bepalen.
Zet de koppelinstelring (5) op het gewenste koppel.
Kies bij voorkeur de laagst mogelijke instelling om de schroef in of uit te draaien. Kies een
hogere koppel wanneer de motor begint te slippen.
In- en uitdraaien van schroeven
Zet de richtingschakelaar (1) in de stand 'R' om schroeven in te draaien.
Zet de richtingschakelaar (1) in de stand 'L' om schroeven uit te draaien.
Boren
Zet de koppelinstelring (5) in de boorstand.
NL
1 / 1

Ferm CDM1040 Omistajan opas

Kategoria
Cordless combi drills
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös