Ferm CAM1001 Ohjekirja

Brändi
Ferm
Malli
CAM1001
Tyyppi
Ohjekirja
AKKU-ILMAPUMPPU
SEURAAVAN TEKSTIN NUMEROT VASTAAVAT
SIVULLA 2 OLEVIEN KUVIEN NUMEROITA
TEKNISET TIEDOT
TUOTETIEDOT
Kuva A
1. Pyälletty rengas
2. Pneumaattinen letku
3. Pallosovitin
4. Rengasventtiilisovitin
5. Sovitin uimapatjaa tai puhallettavaa vuodetta varten
6. Turvallisuuspainike
7. Virtakytkin
8. Sovittimen vipu
9. Akku
10. Paineenvapautin
11. Painemittari
12. Tuuletusritilä
13. Kantokahva
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Pakkauksen sisältö:
1 Akku-ilmapumppu
1 Akku
1 Laturi
1 Akun pidike laturissa
1 Pneumaattinen letku
1 Pallosovitin
1 Rengasventtiilisovitin
1 Sovitin uimapatjaa tai puhallettavaa vuodetta varten
1 Käyttöohjeet
1 Turvaohjeet
1 Takuukortti
Käyttöohjeissa esitettyjä ja kuvattuja varusteita ei aina
toimiteta laitteen mukana.
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämän laite on tarkoitettu auton- ja
polkupyöränrenkaiden sekä puhallettavien lelujen ja
urheiluvälineiden täyttämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu
suurten esineiden täyttämiseen, kuten kumiveneiden tai
hyvin suurten puhallettavien vuoteiden. Laitetta ei ole
tarkoitettu ammattikäyttöön.
TURVALLISUUSOHJEET
Tässä käyttöohjeessa esiintyvät seuraavat merkit:
Tarkoittaa vahingonvaaraa, hengenvaaraa ja
mahdollista koneen vahingoittumista, jos tässä
käyttöohjeessa olevia ohjeita ei noudateta.
Osoittaa sähköjännitteen läsnäolon.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat
sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
Lue tämä käyttöohje tarkkaan ennen kuin otat koneen
käyttöön. Tutustu toimintatapaan ja käyttöön. Huolla
konetta ohjeiden mukaisesti, jotta se aina toimii
moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen kuuluvan
dokumentaatio täytyy säilyttää koneen läheisyydessä.
Sähkötyökalujen käytön yhteydessä on
otettava huomioon suojaksi sähköiskua,
vahingoittumis- ja palonvaaraa vastaan seuraavat
perusteelliset varotoimenpiteet. Lue ja huomioi
kaikki ohjeet ennen kuin käytät tätä
sähkötyökalua.
Säilytä tämä turvallisuusohje hyvin.
Irrota aina akku laitteesta, kun sitä ei käytetä, huollon
ajaksi ja vaihdettaessa tarvikkeita tai osia.
Käytä laitetta yhtäjaksoisesti enintään 10 minuuttia.
Anna laitteen jäähtyä tämän jälkeen 10 minuuttia.
Ota huomioon suurin paine! Älä täytä liian suurta
painetta.
Pidä tiukasti kiinni täytettävästä esineestä tai kiinnitä
se paikoilleen.
Ilmaletku ja sovitin on pidettävä puhtaina.
Kiinnitä pyälletty rengas (1) tiukasti. Älä irrota sitä
käytön aikana varsinkaan käyttäessäsi sovittimia.
Laite saa aikaan suuren paineen. Älä suuntaa
ilmaletkua kohti ihmisiä tai eläimiä.
Käytä laitetta turvallisesti.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LATAUSLAITETTA JA AKKULOHKOA
VARTEN
Jos joudut happolohkossa olevan hapon kanssa
kosketuksiin, pese happo heti pois vedellä. Jos
happoa joutuu silmiin, huuhtele silmät heti vedellä
ja hakeudu heti lääkäriin!
1. Lue käyttöohje ja turvallisuusohje latauslaitteelle ja
akkulohkolle ennen käyttöä ja noudata niitä!
2. Huomio! Käytä vain latauslaitetta ja akkulohkoa,
jotka valmistaja on toimittanut, muussa tapauksessa
on olemassa onnettomuusvaara.
3. Suojaa latauslaite, akkulohko ja sähkötyökalu
kosteudelta, kuten esim. vesisateelta tai lumelta.
4. Tarkista aina ennen latauslaitteen käyttöä kaikkien
kaapeleiden oikea liitäntä.
5. Jos havaitset kaapeleissa vaurioita, latauslaitetta ei
saa enää käyttää. Vaurioitunut kaapeli on heti
vaihdettava.
Akun jännite | 18 V
---
Verkkovirran jännite | 230 V
Verkkovirran taajuus | 50 Hz
Akun kapasiteetti | 1,3 Ah
Latausaika | 3–5 tuntia
Paine | 0 - 7 baaria
Pumpun enimmäiskapasiteetti | 12 l/min
Paino (sis. akun) | 1.55 kg
Ferm 31
AKKU-LUFTPUMPE
TALLENE I FØLGENDE TEKST VISER TIL BILDENE
PÅ SIDE 2
SPESIFIKASJONER
PRODUKTINFORMASJON
Fig. A
1. Riflet ring
2. Trykkluftsslange
3. Balladapter
4. Dekkventiladapter
5. Luftmadrassadapter
6. Sikkerhetsknapp
7. På/av-utløser
8. Adapterklips
9. Batteri
10. Trykkutløser
11. Trykkmåler
12. Ventilasjonsgrill
13. Feste for bæreløkke
PAKKENS INNHOLD
Pakken inneholder:
1 Akku-luftpumpe
1 Batteri
1 Ladeadapter
1 Batteriholder for laderen
1 Trykkluftsslange
1 Balladapter
1 Dekkventiladapter
1 Luftmadrassadapter
1 Bruksanvisning
1 Sikkerhetsinstrukser
1 Garantikort
Tilbehøret som vises og beskrives i bruksanvisningen
levers ikke alltid som standardutstyr.
BEREGNET BRUKSOMRÅDE
Apparatet er beregnet på å pumpe opp bil- og
sykkeldekk, samt oppblåsbare artikler for spill, sport og
fritid, men ikke for å pumpe opp oppblåsbare artikler
med et stort volum, som oppblåsbare båter og meget
store luftmadrasser. Apparatet er ikke beregnet på
profesjonell bruk.
SIKKERHETSREGLER
Følgende symboler benyttes i denne bruksanvisningen:
Betegner fare for personskade, dødsfall eller skade
på verktøyet dersom instruksjonene i denne
håndboken ikke etterfølges.
Betegner fare for elektrisk støt.
Defekte og/eller kasserte elektriske eller
elektroniske apparater må avhendes ved egnete
returpunkter.
Les denne bruksanvisningen grundig før du begynner å
bruke maskinen. Gjør deg kjent med hvordan maskinen
virker og hvordan den skal betjenes. Gi maskinen det
vedlikeholdet den i følge bruksanvisningen trenger, slik
at den alltid fungerer uten feil. Bruksanvisningen og den
tilhørende dokumentasjonen må oppbevares i nærheten
av maskinen.
Ved bruk av elektrisk verktøy må man ta følgende
grunnleggende forholdsregler for å beskytte seg mot
elektriske støt, helseskader og brannfare. Les og følg
alle disse anvisningene før du begynner å bruke
dette elektriske verktøyet. Ta godt vare på disse
forholdsreglene.
Batteriet må alltid tas ut av apparatet når apparatet
ikke er i bruk, under vedlikehold og når det skiftes
tilbehør eller deler.
Apparatet må ikke brukes kontinuerlig i mer enn 10
minutter. Deretter trenger apparatet 10 minutter på
å kjøle seg ned.
Vær oppmerksom på maksimaltrykket! Ikke blås opp
noe til overtrykk.
Artikkelen som skal blåses opp må holdes godt fast
eller bindes fast.
Luftuttaket og adapteren må holdes ren og fri for
hindringer.
Den riflete ringen (1) må strammes godt til og kan
ikke løsnes når den er i bruk, spesielt når apparatet
brukes med adaptere.
Apparatet produserer høyt trykk. Du må aldri peke
luftuttaket mot personer eller dyr.
Apparatet må ikke brukes på en uforsvarlig måte.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER FOR
LADEAPPARAT OG BATTERIBLOKK
Skulle du komme i berøring med syren fra
batteriblokken, må du omgående vaske av syren
med vann. Skulle du få syre i øynene, må du
omgående skylle øynene med vann og oppsøke lege!
1. Før bruk må du lese og ta hensyn til bruksanvisningen og
sikkerhetsreglene for ladeapparatet og batteriblokken!
2. Advarsel! Bruk bare det ladeapparatet og den
batteriblokken som ble levert fra produsenten av
maskinen, ellers kan det være fare for ulykker.
3. Beskytt ladeapparatet, batteriblokken og det elektriske
verktøyet mot fuktighet, som f.eks. regn eller sne.
4. Før ladeapparatet skal brukes må du alltid
kontrollere at alle kablene er korrekt tilkoblet.
Batterispenning | 18 V
---
Nettspenning | 230 V
Strømnettfrekvens | 50 Hz
Batterikapasitet | 1.3 Ah
Ladetid | 3 - 5 timer
Trykk | 0 - 7 bar
Maks pumpekapasitet | 12 l/min
Vekt (inkl. batteri) | 1.55 kg
34 Ferm
LATAAMINEN
Aseta akkuteline tasaiselle alustalle ja aseta akku
telineeseen. Kiinnitä huomiota
napaisuusmerkintöihin (+ ja -).
Liitä verkkomuuntajan pistoke akkutelineen sivussa
olevaan liittimeen.
Aseta verkkomuuntaja pistorasiaan.
Akkutelineen punainen latausvalo osoittaa, että
akkua ladataan.
Täysin tyhjentyneen akun lataaminen kestää
ensimmäisellä kerralla noin 5 tuntia. Seuraavilla
latauskerroilla lataaminen kestää noin 3 tuntia.
Punainen valo ei sammu automaattisesti
latausajan jälkeen! Irrota akku laturista 5 tunnin
sisällä. Jos akkua ei irroteta laturista latausajan jälkeen, akku
voi ylikuumentua.
AKUN LATAUKSEN PURKAMINEN
Akun lataamisen lisäksi myös akun oikea purkaminen on
tärkeää. Akun oikealla purkamistavalla on suuri merkitys.
Kun akku on ladattu täyteen, akku-ilmapumppu on
käytettävä, kunnes huomaat poran tehon
pienenevän niin, ettei pora pyöri enää täydellä
nopeudella.
Tällöin akun lataus on purkautunut lähes kokonaan.
Akun lataaminen voidaan aloittaa vasta nyt.
Jos akkua aletaan ladata, kun sen kapasiteetista on
jäljellä esimerkiksi yksi kolmasosa, niin kutsuttu
latausmuisti-ilmiö voi aiheuttaa ongelmia. Koska vain
akun lataamatonta osaa ladataan nyt, akun latautunut
kolmannes voi alkaa kiteytyä. Tällöin akun tämä osa
ei enää toimi myöhemmin.
Älä pura akun varausta aivan kokonaan. Kun
huomaat porakoneen pyörimisnopeuden
hidastuvan, akku on ladattava. Jos porakoneen
käyttöä jatketaan liian pitkään lähes täysin
purkautuneella akulla, akun navat voivat kääntyä. Kun
akun napaisuus kääntyy, plusnavasta tulee
miinusnapa ja päinvastoin. Jos akun navat ovat
kääntyneet lataamisen ajaksi, akku vaurioituu
käyttökelvottomaksi.
Jos akku-ilmapumppu ei aiota käyttää pitkään
aikaan, akku on ladattava ensin täyteen. Akku on
varastoitava ladattuna.
HUOLTO
Nämä koneet on suunniteltu toimimaan pitkän ajan
ongelmitta ja ilman huoltoa. Pidennät kestoikää
puhdistamalla koneen säännöllisesti ja käsittelemällä sitä
asiantuntevasti.
Puhdistus
Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla,
lähinnä jokaisen käyttökerran jälkeen. Pidä tuuletusraot
vapaana pölystä ja liasta. Poista itsepintainen lika
pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedessä.
Älä käytä mitään liuottimia kuten bensiini, alkoholi,
ammoniakki, jne. Senkaltaiset aineet vahingoittavat
muoviosia.
Voitelu
Kone ei tarvitse mitään lisävoitelua.
Häiriöt
Jos ehkä ilmenee häiriö osan kulumisessa, käänny sen
huolto-osoitteen puoleen, joka on ilmoitettu
takuukortissa.
Tämän käyttöohjeen lopusta löytyy piirustus saatavissa
olevista varaosista.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvahinkojen estämiseksi kone toimitetaan
tukevassa pakkauksessa. Pakkaus on laajalle ulottuvasta
käyttökelpoisesta materiaalista. Käytä hyväksi myös
mahdollisuus pakkauksen kierrättämiseen. Ni-Cd-akut
ovat kierrätyskelpoisia. Luovuta ne kemiallisten
jätteiden jätehuoltopaikkaan niin, että akut kierrätetään
tai hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat
sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
TAKUU
Lue takuuehdot erillisestä mukaan liitetystä
takuukortista.
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä
FAP-18K
on seuraavien standardien tai standardoitujen
dokumenttien mukainen.
EN50260-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3
määräysten mukainen.
98/37/EC,73/23/EEC, 89/336/EEC,
2002/95/EC, 2002/96/EC
01-03-2007
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm
Global
Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi
oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia ilman eri
ilmoitusta.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle
The Netherlands
CE
ı
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
(
FIN
)
Ferm 32
6. Kun et käytä latauslaitetta, verkkopistoke täytyy olla
vedettynä irti pistorasiasta. Älä vedä pistoketta
verkkokaapelista.
7. Jos latauslaite sattuu putoamaan tai on muualla
laitettu alttiiksi voimakkaalle mekaaniselle
rasitukselle, jätä se ennen lisäkäyttöä ensin
tunnustetun ammattikorjaamon tutkittavaksi
vaurion varalta. Vaurioituneet osat täytyy vaihtaa.
8. Käsittele akkulohkoa varovasti, älä anna sen pudota
tai älä iske sitä.
9. Älä milloinkaan itse yritä korjata latauslaitetta tai
akkulohkoa. Tunnustetun ammattikorjaamon täytyy
aina suorittaa korjaukset, muussa tapauksessa on
olemassa onnettomuusvaara.
10.Vedä aina ennen latauslaitteen tai akkulohkon
puhdistusta tai huoltoa latauslaitteen verkkopistoke
irti pistorasiasta.
11.Älä lataa akkulohkoa, jos ympäristön lämpötila on 10
°C alapuolella tai 40 °C yläpuolella.
12. Latauslaitteen tuuletusaukkojen täytyy aina olla
vapaat.
13.Akkulohkoa ei saa oikosulkea.
Oikosulussa sähkö virtaa suurella
virranvoimakkuudella. Seurauksena voi olla
ylikuumennus,
palonvaara tai akkulohkon halkeaminen. Tämä voi johtaa
akkulohkon vahingoittumiseen tai onnettomuusvaaraan
käyttäjälle.
Siitä syystä:
1. Älä kiinnitä mitään kaapeleita akkulohkon napoihin.
2. Ota tällöin huomioon, ettei akkulohkon kiinnittimessä
ole mitään metalliesineitä (nauloja, klemmareita,
kolikkoja jne.).
3. Älä laita akkulohkoa alttiiksi vedelle tai sateelle.
4. Käytä mukana toimitettua akkulohkoa ainoastaan
yhdessä tämän akku-poraruuvaajan kanssa, jotta
vältät virheitä ja/tai vaaran.
14.Vaurioitunut tai ei enää lataava akkulohko täytyy
hävittää ongelmajätteenä. Älä heitä sitä talousjät-
teeseen.
15.Älä milloinkaan heitä akkulohkoa tuleen tai veteen.
On olemassa räjähdysvaara!
SÄHKÖTURVALLISUUS
Tarkasta aina, vastaako akkujännite
tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. Tarkasta
lisäksi, vastaako verkkojännite akkulataajan tulojännitettä.
Akkulataaja on kaksoiseristetty normin EN60335
mukaisesti; siinä ei vaadita maadoitusta.
Kaapeleiden tai pistokkeiden vaihto
Vanhat kaapelit ja pistokkeet on hävitettävä välittömästi
sen jälkeen, kun ne on vaihdettu uusiin. Irrallisen kaapelin
pistokkeen liitäntä pistorasiaan on vaarallista.
KÄYTTÖ
AKUN SISÄÄN LAITTAMINEN JA
POISTAMINEN
Kuva B
Tarkasta, että akkulohkon tai työkalun ulkopinta
on puhdas ja kuiva ennen kuin latauslaite liitetään.
Aseta akku (9) koneen jalkaan, kuten piirustuksessa
on esitetty. Paina akku tiukkaan, kunnes se lukittuu.
Paina molemmin käsin sulkunappeja (10) ennen kuin
poistat akun, ja vedä akku ulos koneen jalasta.
KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN
Kuva A
Käynnistä laite painamalla turvapainiketta (6) ja
virtakytkintä (7) samanaikaisesti.
Kun vapautat kytkimen (7), laite käynnistyy heti.
KÄYTÖN AIKANA
Kuva A
Käyttäessäsi laitetta ulkona varmista, että
tuuletusritilään (12) ei pääse hiekkaa.
Varmista, että laite on kunnolla yhdistetty täytettävään
esineeseen. Käytä vain oikeita sovittimia.
Tarkista aina esineen todellinen paine, ennen kuin
ryhdyt täyttämään sitä.
Auton renkaiden täyttäminen
Täyttäessäsi auton rengasta yhdistä ilmapumppu joko
suoraan renkaan venttiiliin tai käyttämällä pneumaattista
letkua (2).
Koska painemittaria ei ole kalibroitu, sen antamaan
lukemaan ei voi luottaa. Mittaa aina renkaan paine
rengaspainemittarilla, ennen kuin ajat täytetyllä renkaalla.
Polkupyörän renkaiden täyttäminen
Täyttäessäsi tavallisella venttiilillä varustettua
polkupyörän rengasta kiinnitä ensin sovitin (4) renkaan
venttiiliin. Yhdistä ilmapumppu sovittimeen (4) tai kierrä
pneumaattinen letku sovittimeen (4). Täytä renkaaseen
haluamasi paine.
Jos polkupyörän renkaassa käytetään autonrenkaan
venttiiliä (esimerkiksi maastopyörissä), yhdistä pumppu
suoraan venttiiliin tai käytä pneumaattista letkua (2).
Muiden kohteiden täyttäminen
Voit täyttää puhallettavia leluja tai urheilutarvikkeita
käyttämällä pallosovitinta (3) tai uimapatjasovitinta (5).
AKUN LATAAMINEN
Kuva C
Tuotteen mukana tulevaa akkua ei ole ladattu valmiiksi.
Akkulaturia saa käyttää vain, kun lämpötila on +10º -
+ 40º C.
Akkulaturia saa käyttää vain kuivissa, hyvin
tuuletetuissa tiloissa.
32 Ferm
/