Tefal FR401650 Ohjekirja

Kategoria
Mixer/food processor accessories
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

74
Turvaohjeet
Tämä laite on voimassa olevien turvallisuusohjeiden ja
direktiivien mukainen. Tarkista että virtalähteen jännite vastaa laitteeen jännitettä (ainoastaan vaihtovirta).
Moninaiset voimassa olevat standardit huomioonottaen laite kannattaa tarkistuttaa valtuutetussa
huoltopisteessä ennen käyttöä, mikäli sitä käytetään muualla kuin ostomaassa.
Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Jos laitetta käytetään ammattimaisesti, asiattomasti tai vastoin
ohjeita, valmistaja ei ota vastuuta vahingoista ja takuu raukeaa.
Lue käyttöohjeet läpi huolellisesti ja talleta ne.
Virran kytkeminen
Älä käytä laitetta, jos laite tai johto on vioittunut, jos laite on pudonnut tai kaatunut ja on selvästi vaurioitunut
tai ei toimi kunnolla. Jos edellä mainittu tilanne on ilmennyt, laite on toimitettava valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse.
Kytke laite aina maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoa. Jos kuitenkin teet niin, omalla vastuullasi, käytä johtoa joka on hyväkuntoinen,
maadoitettu ja on riittävästi mitoitettu laitteen tehoa varten.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetussa huoltoliikkeessä tai muun
ammattihenkilön toimesta, vaaran välttämiseksi.
Älä jätä johtoa roikkumaan pöydältä.
Älä irrota johtoa irti seinästä johdosta vetämällä.
Ota johto irti seinästä heti käytön jälkeen, siirtäessäsi laitetta tai ennen puhdistusta ja huoltoa.
Käyttö
Käytä laitetta tasaisella, tukevalla alustalla riittävän etäällä vesipisteestä.
Älä koskaan jätä laitetta lasten ulottuville ilman valvontaa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset
kyvyt ovat heikentyneet tai heillä ei ole kokemusta tai tietoja laitteen käyttämiseksi, elleivät he ole toisen
henkilön tarkkailussa, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja ohjaa laitteen käyttöä. Lapsia on
pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laitteella
Älä kytke laitetta lähellä helposti syttyviä materiaaleja (kaihtimet, verhot) tai lähellä lämmönlähteitä (kaasuliesi,
lämpölevy).
Laite lämpiää erittäin kuumaksi mikä voi aiheuttaa palovammoja, siksi on tärkeää olla koskematta
metalliosiin, suodattimeen tai lasiosiin.
Jos öljy leimahtaa liekkeihin älä yritä sammuttaa vedellä vaan sulje kansi ja tukahduta tuli märällä pyyhkeellä.
Älä siirrä laitetta kun se on täynnä nestettä tai kuumaa ruokaa.
Jos laitteessa on irroitettava kulho, älä koskaan ota sitä pois kun laite on kytkettynä.
Älä koskaan upota laitetta tai sähköosia sisältävää runkoa veteen!
Ennen laitteen hävittämistä siitä on poistettava ajastimen paristo, joka toimitetaan keräyspisteeseen tai
huoltoliikkeeseen (mallista riippuen).
Paistaminen
Älä koskaan kytke friteerauskeitintä ilman että kulhossa on öljyä tai rasvaa. Öljyn määrä täytyy olla min ja max
merkkien välissä.
Jos käytät kiinteä kasvirasvaa, pilko ja sulata rasva ensin esim. erillisessä kattilassa ja sen jälkeen kaada rasva
friteerauskeittimen kulhoon. Älä koskaan laita kiinteää rasvaa suoraan friteerauskeittimeen, kulhoon tai koriin,
tämä saattaa vauroittaa laitteen.
Älä sekoita erityyppisiä rasvoja.
Älä ylitäytä koria, älä ylitä maksimi kapasiteettia.
Suosituksia
Suosittelemme rajaamaan paistolämpötilan 170 asteesen varsinkin perunoita paistettaessa.
Käytä koria tehdessäsi ranskalaisia perunoita.
Valvo kypsymistä: älä syö ruskeaa tai paahtunutta vaan kullankeltaista ruokaa.
Puhdista öljystä muruset jokaisen käytön jälkeen välttääksesi niiden palamista ja vaihda öljy säännöllisesti.
• Syö tasapainoista ja vaihtelevaa ruokaa, joka sisältää runsaasti hedelmiä ja vihanneksia.
Säilytä tuoreet perunat alle 8 asteen lämpötilassa.
Hyvän ja nopean paistotuloksen saamiseksi suosittelemme täyttämään korin vain puolilleen perunoita.
Paistettaessa suuria määriä ruokaa tai perunoita, lämpötila laskee hyvin nopeasti heti korin laskemisen jälkeen.
Näin paistettaessa lämpötila ei ole yli 175 astetta jos termostaatti on säädetty 190 asteeseen.
75
1. Kannen osat
a. Suodatinkorkki
b. Kiinteä suodatin
c. Kädensija
d. Ikkuna
e. Kansi
2. Irrotettava käyttörasia ja kuumennuselementti
3. Kori
a. Korin kädensijan lukituksen avausnäppäin
b. Kädensija korin nostamiseksi ja laskemiseksi
4. Altaan täytön maksimi- ja minimimerkit
5. Irrotettava allas
6. IKuljetuskädensijat
7. Upporasvakeittimen rasia
8. Luistamattomat jalat
9. Elektroninen valvontataulu
a. Lämpötilan merkkivalo
b. Kytkennän merkkivalo
c. Nestekidenäyttö
d. Näppäin MENU
e. Näppäin MODE
f. Näppäin + ja –
g. Näppäin CANCEL
h. Näppäin CONFIRM
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Upporasvakeitin voidaan purkaa kokonaan.
Poista kansi. Nosta korin kädensija vaakatasoon, kunnes kuulet
lukitusnaksahduksen.
Ota pois kori, sähkörasia ja allas - kuva 1 ja kuva 2.
Puhdista kori ja irrotettava allas sienellä ja saippuavedellä tai laita ne
astianpesukoneeseen - kuva 3.
Puhdista sähkörasia ja kuumennuselementti kostealla kankaalla.
Kuivaa kaikki osat huolella.
Laita allas ja sähkörasia paikoilleen - kuva 4 ja kuva 5.
Altaan täyttö
Täytä allas rasvalla.
Rasvan pinnan tulee aina sijaita altaan minimi- ja maksimitason merkkien välillä.
- kuva 6.
Käytä paistamiseen suositeltua ravintorasvaa: kasviöljyä (esim. auringonkukka,
rypsi...).
Jos käytät kiinteää rasvaa, leikkaa se palasiksi ja sulata se erikseen ennen sen
kaatamista altaaseen.
Älä koskaan sulata kiinteää rasvaa kuumennuselementillä tai korissa.
Älä koskaan upota
sähkörasiaa ja
kuumennuselementtiä
veteen. Älä koskaan laita
kantta astianpesukoneeseen.
Varmista, että sähkörasia
on kunnolla asennettu,
muuten upporasvakeitin ei
toimi.
Älä koskaan sekoita
erilaisia rasvoja, se voi
aiheuttaa rasvan
juoksemista yli. Rasvan
pinnan tulee aina sijaita
altaan minimi- ja
maksimitasojen merkkien
välillä. Tarkista pinta aina
ennen paistamista ja lisää
samantyyppistä rasvaa
tarvittaessa.
Valmistelut
Öljy Kiinteä rasva
3 Litraa
Min. 2,5 l 2250g
Max. 3 l 2700 g
4 Litraa
Min. 3,5 l 3150 g
Max. 4 l 3600 g
Osien kuvaus
FIN
76
Esilämmitys
Kun olet täyttänyt altaan öljyllä, laita kansi paikoilleen ja kytke sähköverkkoon
upporasvakeitin ilman koria.
Sähkörasia antaa äänimerkin ja kytkennän merkkivalo alkaa vilkkua. Sähkörasia
on nyt kytketty, mutta laite ei lämpene. Nestekidenäytöllä on oletusvalikko, toisin
sanoen valikko « Frites » (ranskanperunat), lämpötila 190°C ja kypsennysaika 8
minuuttia.
Valitse valikko :
• Paina näppäintä MENU – sähkörasia, kuva 7 ja valitse
ruuanvalmistusaineksia vastaava valikko.
Laitteessa on 4 esiohjelmoitua valikkoa (kts. alla olevaa taulukkoa)
Laita upporasvakeitin :
- vakaalle pinnalle,
- pois lasten ulottuvilta,
- pois kaikkien roiskeiden ja
lämmönlähteiden
läheisyydestä.
Älä kytke upporasvakeitintä,
kun se on tyhjä (ilman
rasvaa).
Voit siirtyä valikosta toiseen painamalla useita kertoja näppäintä MENU.
Valittuasi sopivan valikon, voit kuitata samalla kertaa esiohjelmoidun
lämpötilan ja kypsennysajan painamalla näppäintä CONFIRM - kuva 8.
Kytkennän merkkivaloe syttyy ja frityyripannu alkaa lämmetä.
Voit myös muuttaa lämpötilaa ja kypsennysaikaa, toimimalla seuraavasti :
Esiohjelemoidun valikon muuttaminen :
Paina näppäintä MODE. Lämpömittarin ja lämpötilan symboli vilkkuvat.
Paina näppäintä + tai – haluamasi lämpötilan saavuttamiseksi. Lämpötila
on säädettävissä 60°C - 195°C välille (asteittain 1°C - 1°C). Asteikko etenee
nopeasti kun painat jatkuvasti näppäintä + tai -.
Paina näppäintä MODE toisen kerran, aikakytkimen symboli ja
kypsennysaika vilkkuvat. Säädä kypsennysaika painamalla näppäintä + tai
-. Kypsennysaika voidaan säätää 0 - 99 minuutin välille ( 30 sekunnin
välein). Asteikko etenee nopeasti, kun painat jatkuvasti näppäintä + tai -.
Kun olet säätänyt haluamasi lämpötilan ja kypsennysajan, paina
näppäintä CONFIRM.
Kytkennän merkkivalo syttyy ja frityyripannu alkaa lämmetä.
Lämpötilan ja kypsennysajan seuraaminen :
Esilämmityksen aikana nestekidenäyttö ilmoittaa öljyn lämpötilan. Se
kohoaa valittuun lämpötilaan asti. Voit täten seurata lämpötilan nousua.
Voit valmistaa muitakin
ruokalajeja kuin mitä
esiohjelmoiduissa valikoissa
on esitetty muuttamalla
joidenkin valikkojen
lämpötilaa ja
kypsentämisaikaa.
Jos säädät kypsennysajan
kohtaan 0 ja kuittaat sen,
frityyripannu lämpiää 30
minuutin ajan. Jos haluat
keskeyttää toiminnon ennen
kuin aika on kulunut
loppuun, paina näppäintä
CANCEL.
Painettuasi näppäin
CONFIRM, ainoastaan
näppäimet + ja – toimivat
kypsennysajan
muuttamiseksi. Jos olet
erehtynyt, paina näppäin
CANCEL ja suorita uusi
valinta.
ESIOHJELMOIDUT
AAiinneekksseett KKyyppsseennnnyyssaaiikkaa LLäämmppööttiillaa
Ranskanperunat (raa'at) 8 Minuuttia 190 °C
Kana (raaka) 15 Minuuttia 180°C
Sipulirenkaat (pakaste) 4 Minuuttia 190°C
Kala (tuore) 7 Minuuttia 170°C
77
Korin valmistelu
Kuivaa ruoka-aineet, jotta niistä poistuu ylimääräinen vesi tai jää, täytä kori
sitten ennen sen laittamista upporasvakeitin. Älä täytä koria liikaa.
Poista kansi. Laita kori paikoilleen altaan reunalle ja laita kädensija vaakatasoon
- kuva.9.
Laita kansi paikoilleen upporasvakeittimelle.
Neuvo: Jotta pakastetuista ranskanperunoista tulisi rapeampia, pese ne kylmän
veden alla ja kuivaa huolellisesti.
Paistaminen
Korin upotus
Kun öljy on saavuttanut sopivan lämpötilan, merkkivalo syttyy ja sähkörasia
antaa äänimerkin.
Paina korin lukituksen avausnäppäintä ja käännä kädensija hitaasti kokonaan
lokeroonsa - kuva 10. Jos se lasketaan alas liian nopeasti, se voi aiheuttaa öljyn
juoksemista yli.
Paina näppäintä CONFIRM. Kypsennysajan laskenta alkaa.
Voit muuttaa aikalaskentaa painamalla näppäintä + ¨tai -.
On normaalia, että lämpötilan merkkivalo syttyy ja sammuu.
Paistamisen lopussa
Paistaminen on lopussa, kun ajastin päästää äänimerkin merkiksi paistoajan
loppumisesta ja ruoka-aineet ovat saavuttaneet halutun värin ja rapeuden.
Jos haluat pitkittää kypsennystä ohjelmoidun kypsennysajan loputtua, lisää
kypsennysaikaa painamalla näppäintä +. Aikakytkin alkaa toimia.
Pysäytä laite kypsennysajan päätyttyä painamalla näppäintä CANCEL.
Korin nostamiseksi on nostettava kädensija vaaka-asentoon, kunnes kuulet
lukitusnaksahduksen. Anna korin olla yläasennossa ruoka-aineiden
valuttamiseksi.
• Ota kansi pois.
• Tarjoile.
Sulje kansi, kun upporasvakeitin ei ole käytössä.
Lisää tarvittaessa öljyä toista kypsennyskertaa varten, seuraa sitten ohjeita
alusta pitäen.
Leikkaa ruoka-aineet
samankokoisiksi, jotta ne
paistuvat tasaisemmin.
Vältä liian paksuja viipaleita.
Ravistele pakastettuja ruoka-
aineita huolellisesti, jotta
jääpalaset irtoaisivat niistä
ennen ruoka-aineiden
laittamista
upporasvakeittimeen.
Älä koske laitteeseen sen
toimiessa. Jotkin kuumat
osat voivat aiheuttaa vakavia
palovammoja. Kannesta
tuleva höyry on polttavan
kuumaa – kuva 11.
Älä kosketa frityyripannua,
ainoastaan näppäimiä tai
kahvoja.Jotta saat rapeita
ranskanperunoita, avaa kansi
välittömästi paistamisen
lopussa.
Ellei aineksia ole upotettu
öljyyn, kun merkkivalo on
päällä, frityyripannu
lopettaa oman
turvallisuutesi vuoksi
toiminnon 30 minuutin
kuluttua. Jotta välttäisit
öljyn vuotamisen yli ja
pidentäisit öljyn
yttöikää, pyyhi ruoka-
aineet huolella ennen
paistamista.
FIN
78
Laitteen sammuttaminen
Kun frityyri on valmis, irrota pistoke pistorasiasta. .
Anna upporasvakeittimen ja rasvan jäähtyä kokonaan (3 tuntia).
Siirtäessäsi upporasvakeitintä käytä kädensijoja.
Paistotaulukko
Paistoajat on annettu ohjeellisina. Ne voivat vaihdella määrän,
henkilökohtaisen maun, ruoka-aineiden paksuuden, sähköverkon jännitteen
jne. mukaan.
Paisto-ohje: kun paistat paneerattuja elintarvikkeita tai munkkeja, ota kori pois,
jotta ruoka-aineet eivät tarttuisi siihen.
Älä koskaan siirrä
upporasvakeitintä, kun öljy
on kuumaa.
Saadaksesi paremman tuloksen
ja välttääksesi öljyn valumisen
yli paistaessasi tuoreita
ranskanperunoita, suosittelemme
perinteistä paistamista kahden
upotuksen avulla :
- ensimmäinen 160 °C
- toinen 190 °C
* 2 upotuksessa
TUOREET RUOKA-
AINEET
Määrä
Ranskanperunat*
(maksimikapasiteetti 3 L)
800 g
160°C
190°C
+/- 7 - 9 min.
+/- 5 - 7 min.
Ranskanperunat*
(maksimikapasiteetti 4 L)
1 kg
160°C
190°C
+/- 7 - 9 min.
+/- 5 - 7 min.
Ranskanperunat
(ihanteellinen määrä 3 L)
400 g 190°C +/- 6 - 8 min.
Ranskanperunat
(ihanteellinen määrä 4 L)
500 g 190°C +/- 8 - 10 min.
Kanankoivet 4 palaa 180°C +/- 15 - 17 min.
Sienet 300 g 150°C +/- 6 - 8 min.
Sipulit 300 g 170°C +/- 4 - 5 min.
Paneeratut kalafileet 2 palaa 170°C +/- 6 - 8 min.
Friteeratut mustekalat 500 g 170°C +/- 5 - 6 min.
Friteeratut katkaravut 500 g 170°C +/- 5 - 6 min.
Friteeratut omenat 4 palaa 170°C +/- 5 - 6 min.
PAKASTETUT
RUOKA-AINEET
Määrä
Ranskanperunat
(maksimikapasiteetti 3 L)
600 g 190°C +/- 8 - 10 min.
Ranskanperunat
(maksimikapasiteetti 4 L)
750 g 190°C +/- 8 - 11 min.
Ranskanperunat
(ihanteellinen määrä 3 L)
300 g 190°C +/- 5 - 7 min.
Ranskanperunat
(ihanteellinen määrä 4 L)
375 g 190°C +/- 5 - 7 min.
Kanankoivet 4 palaa 190°C +/- 14 - 15 min.
Kanapalaset 1 kg 190°C +/- 6 - 9 min.
Kanapalaset 1,2 kg 190°C +/- 7 - 10 min.
Herkkusienet 300 g 190°C +/- 5 - 6 min.
Sipulit 300 g 190°C +/- 3 - 5 min.
Paneeratut kalafileet 2 palaa 190°C +/- 6 - 7 min.
Kalapuikot 5 palaa 190°C +/- 5 - 7 min.
Mustekalat 500 g 190°C +/- 4 - 5 min.
Katkaravut 500 g 190°C +/- 4 - 5 min.
79
Puhdistus
Öljyn suodatus
Voit säilyttää öljyn upporasvakeittimessä tai laittaa sen erilliseen astiaan.
Älä koskaan kaada käytettyä rasvaa tiskialtaaseen. Anna sen jäähtyä ja heitä se
sitten pois talousjätteiden kanssa paikallisten säädösten mukaisesti..
Ruoka-aineista irtoavat palaset palavat ja aiheuttavat rasvan nopean
pilaantumisen ja pidemmällä aikavälillä palovaaran. Tästä syystä öljy tulee
suodattaa säännöllisesti.
Upporasvakeittimen puhdistaminen
Poista sähkörasia ja kuumennuselementti ja puhdista ne kostealla kankaalla tai
sienellä.
Puhdista upporasvakeittimen kansi sienellä ja saippuavedellä.
Huuhtele ja kuivaa huolella - kuva 12.
Voit pestä kannessa sijaitsevan kiinteän suodattimen. Poista suodatinkorkki ja
ota pois suodatin.
Laita kori, irrotettava allas, runkoa ja suodatin astianpesukoneeseen tai puhdista
ne sienellä ja saippuavedellä.
Kuivaa kaikki osat huolella ennen niiden laittamista paikoilleen.
• Upporasvakeitin on varustettu kiinteällä metallisuodattimella, jota ei tarvitse
vaihtaa.
Älä koskaan upota
sähkörasia ja
kuumennuselementtiä
veteen, äläkä laita niitä
juoksevan veden alle.
Älä koskaan laita kantta
astianpesukoneeseen.
Älä säilytä
upporasvakeitintä ulkona.
Vaihda öljy ainakin 8 - 12
yttökerran välein.
Joitakin öljyjä, kuten
esimerkiksi
auringonkukkaöljy, on
vaihdettava useammin.
Muiden ongelmien ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka
tarkastaa silitysrautasi.
Huolehtikaamme ympäristöstä !
Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun
huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.
FIN
80
ONGELMAT JA TODENNÄKÖISET SYYT
RATKAISUT
Nestekidenäyttö ei toimi
Laite ei ole kiinni sähköverkossa. Kytke laite.
Upporasvakeitin ei kuumene
Näppäintä CONFIRM ei ole työnnetty pohjaan asti. Paina näppäintä CONFIRM, kun olet valinnut
kypsennysvalikon.
Sähkörasia jää joutotoiminnolle 30 minuutin kuluttua,
ellei aineksia ei ole upotettu öljyyn, vaikka merkkivalo
READY on päällä.
Paina näppäintä CONFIRM uudelleen valittuasi
kypsennysvalikon.
Merkkivalo READY on päällä, mutta aikakytkin ei lähde käyntiin
Elektronisen valvontataulun näppäintä CONFIRM ei
ole painettu minuuttilaskennan alkamiseksi.
Paina näppäintä CONFIRM, kun lasket korin öljyyn.
Paistokylpy vuotaa yli
Altaan täytön maksimitaso on ylitetty. Tarkista kylvyn taso ja poista liika neste.
Kori on liian täynnä. Poista ylimääräiset ruoka-ainekset.
Ruoka-aineet ovat liian kosteita tai niissä on liikaa
vettä (esim. pakasteet).
Ota jää pois ja kuivaa ruoka-aineet. Laske kori hyvin
hitaasti alas.
Erilaiset öljyt ja/tai rasvat ovat sekoittuneet.
Tyhjennä ja puhdista kulho. Täytä kulho uudestaan
vain yhdenlaisella öljyllä.
Laitteesta lähtee pahaa hajua
Rasva on mennyt pilalle.
Vaihda paistokylpy (enintään 12 käyttökerran
jälkeen).
Rasva ei ole sopivaa.
Käytä hyvälaatuista kasvisrasvaa, jotta saat hyvän
paistotuloksen.
Ikkunan läpi näkyy huonosti
Paistamista on jatkettu liian pitkään puhdistamatta
ikkunaa tai sitä on pyyhitty vääränlaisella kankaalla.
Jotta varmistat hyvän, näkyvyyden lasi on
puhdistettava sitruunapesuaineella kastetulla sienellä.
Anna ikkunan kuivua huoneenlämmössä tai pyyhi se
puhtaalla puuvillakankaalla.
Ruoka–aineet eivät ruskistu ja jäävät pehmeiksi
Ruoka-aineet ovat kosteita tai niissä on liikaa vettä
(pakasteet).
Ota pois pakasteiden jää ja kuivaa ruoka-aineet
huolella.
Ne ovat liian paksuja ja niissä on liikaa vettä.
Pidennä paistoaikaa kokeeksi. Leikkaa ruoka-aineet
hienommiksi palasiksi.
Paistat liikaa ruoka-aineita yhdellä kertaa ja
paistokylvyn lämpötila ei ole oikea.
Odota, kunnes lämpötilan merkkivalo muuttuu
vihreäksi. Paista ruoka-aineet pienissä erissä
(erityisesti pakasteet).
Paistokylvyn lämpötila voi olla liian matala:
termostaatti on säädetty huonosti.
Säädä termostaatti suositeltuun lämpötilaan.
Ranskanperunat tarttuvat kiinni
Tuoreita perunoita ei ole pesty ennen niiden
laittamista öljyyn.
Pese ja kuivaa tuoreet perunat huolellisesti ennen
paistamista.
Jos upporasvakeitin ei toimi kunnolla
1 / 1