Medisana MPS Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
ES
Giro a la derecha/izquierda
Interruptor giratorio
0 ENC/APA
+ Ajustar la velocidad de rotación
Cable en espiral con adaptador de red
(desmontable)
Piezas de quita y pon
Portapiezas enchufable
Aparato
PT
Marcha à direita/esquerda
Botão rotativo
0 LIGADO/DESLIGADO
+ Regular a velocidade de rotação
Cabo em espiral com fonte de
alimentação (removível)
Peças de tratamento
Dispositivo por tensão de encaixe
Aparelho
NL
Rechts-/Linksdraaiing
Draaischakelaar
0 AAN/UIT
+ Draaisnelheid instellen
Spiraalsnoer met netadapter
(afneembaar)
Aanzetstukken
Steekspaninrichting
Apparaat
FI
Pyörintä oikealle/vasemmalle
Kääntökytkin
0 ON/OFF
+ pyörimisnopeuden säätö
Kierrejohto ja verkkomuuntaja
(irrotettava)
Lisäosaa
Kiinnityslaite
Laite
50
1 Turvallisuusohjeita
FI
TÄRKEITÄ TIETOJA!
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!
Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen.
Siinä on tärkeitä tietoja käyttöönottoa ja käsittelyä
koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS
Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää käyttäjän
mahdollisen loukkaantumisen.
HUOMIO
Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen
mahdollisen vaurioitumisen.
OHJE
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta ja
käyttöä koskien.
Kotelointiluokka II
LOT-numero
Laatija
Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet,
ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä
varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä käyttäohje mukana.
Kuvan selitys
51
FI
1 Turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeita
Ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon, varmista, että laitteen tyyp-
pikilvessä annettu verkkojännite vastaa sähköverkkosi jännitettä.
Käytä laitetta vain käyttöohjeessa selostetuissa olosuhteissa.
Laitetta ei ole tar
koitettu kaupalliseen käyttöön.
Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia.
Vältä kosketusta teräviin esineisiin. Jos laitetta käytään muuhun kuin sille
tarkoitettuun
käyttöön, takuun voimassaolo lakkaa.
Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä
henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt,
jotka kärsivät aliravitsemuksesta tai joiden kokemus ja tietämys on
puutteellinen, mikäli heitä valvotaan tai on neuvottu laitteen turvalliseen
käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä eivät leiki
laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Älä upota
laitetta koskaan veteen tai muihin nesteisiin.
Jos laitteeseen ilmaantuu jokin vika, älä yritä korjata laitetta itse. Silloin laitteen
takuun voimassaolo lakkaa ja lisäksi se saattaa aiheuttaa myöhemmin
vaaratilanteita (tulipalo, sähköisku, vammoja). Korjauta laite aina valtuutetussa
huollossa.
Sähkölaitteita käytettäessä on erityisesti huomioitava:
Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa!
Liitä verkkomuuntaja ainoastaan sammutettuun laitteeseen.
Älä yritä nostaa veteen pudonnutta laitetta. Irrota verkkolaite välittömästi
pistorasiasta.
Älä käytä mitään sähkölaitetta suihkun tai kylvyn aikana. Älä säilytä
sähkölaitteita
paikassa, mistä ne voivat pudota kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
Vältä virtajohdon joutumista kuumille pinnoille.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut, verkko-osa on viallinen tai
jos laite ei toimi kunnolla, jos laite on pudonnut maahan tai veteen, tai se on
muuten vaurioitunut.
Älä koskaan kanna, vedä tai käännä laitetta verkkojohdosta äläkä purista
johtoa mihinkään.
Vältä laitteen kuumenemista liian pitkän käytön aikana.
Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti kauempaa kuin 15 minuuttia. Katkaise
laitteen virta sen jälkeen vähintään puoleksi tunniksi ja anna laitteen jäähtyä.
Vedä virtajohto pistorasiasta vain kuivin käsin, laitteen virran ollessa
katkais
tuna eikä enää käytössä. Irrota virtajohto myös aina, kun vaihdat tai
puhdistat laitteen lisäosia.
Tärkeitä suosituksia terveytesi hyväksi
:
Jos sinulla on diabetes tai jokin muu sairaus, keskustele laitteen käytöstä
lääkärisi kanssa.
Raskaana olevien on noudatettava tarvittavaa varovaisuutta ja ottaa huomioon
henkilökohtaisen rasituksen sietokyvyn. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriisi.
Älä hoida sellaisia kehonosia, jotka ovat turvoksissa, tulehtuneet tai niissä on
palovammoja, ihottumaa, haavaumia tai herkkiä alueita.
Hoidon tulee olla miellyttävää. Jos tunnet kipuja tai käyttö tuntuu epämuka-
valta, keskeytä käyttö ja keskustele asiasta lääkärisi kanssa.
52
2 Tietämisen arvoista
FI
Kiitoksia luottamuksesta ja sydämelliset onnentoivotukset!
Ostaessasi MPS -käsien- ja jalkojehoitolaitteen olet hankkinut MEDISANA-
laatutuotteen.
Jotta saisit parhaan mahdollisen hoitotuloksen ja voisit mahdollisimman pitkään
käyttää MEDISANA MPS -laitettasi, suosittelemme seuraavien käyttö- ja hoito-
ohjeiden lukemista.
Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaurioita.
Jos sinulla on kysymyksiä, älä ota laitetta käyttöön, vaan käänny kauppiaasi tai
huoltoliikkeen puoleen.
Pakkauksesta pitää löytyä:
• Verkkomuuntajalla varustettu MPS -laite
• 4 lisäosaa
• Säilytyspussi
• Käyttöohje
Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin
raakaainekiertoon. Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella tavalla.
Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti yhteyttä tuot-
teen myyneeseen liikkeeseen.
VAROITUS
Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin!
On olemassa tukehtumisvaara!
MEDISANA käsien- ja jalkojenhoitolaite MPS on helppokäyttöinen ja
ihanteellinen käsiesi, jalkojesi ja kynsiesi hoitoon. Se soveltuu erityisesti
sisäänkasvaneiden, paksujen ja sarveutuneiden kynsien käsittelyyn ja kovet-
tumien, känsien ja liikavarpaiden reunojen käsittelyyn. Se soveltuu myös
käsien, kynsien ja rakennekynsien kosmeettiseen hoitoon.
Safiiri-lisäosat ovat erittäin pitkäikäisiä ja käytännöllisesti katsoen kulumat-
tomia.
Vähäisen vammautumisvaaran takia MPSen käyttö soveltuu erityisen
hyvin diabeetikoille tai iäkkäille henkilöille.
Älä pehmitä käsien ja jalkojen ihoa ennen käsittelyä.
Laitteessa on kätevä kiinnityslaite.
2.2
MEDISANA
Medistyle -laitteen
erityispiirteitä
Sydämellinen
kiitos
2.1
Pakkauksen
sisältö ja pakkaus
53
FI
2 Tietämisen arvoista /
3 Käyttö
Miksi MPS sopii erityisen hyvin juuri diabeetikoille?
Koska nopeutta voidaan säätää portaattomasti ja laite pysähtyy liian voimak-
kaan paineen alaisena, käyttö on erittäin turvallista jopa silloin, jos kivuntunto
on heikentynyt tai reaktiokyky on hidastunut. Lisäksi safiirilisäosat poistavat
ainoastaan jo kuolleita ihosoluja.
Miksi siihen kuuluu niin paljon lisäosia?
Jokainen lisäosa on suunniteltu johonkin erityiseen tarkoitukseen käsien tai
jalkojen hoidossa ja siksi erityisen tehokas ja turvallinen käytössä.
Voivatko useat henkilöt käyttää samaa MEDISANA MPSa?
Kyllä. Käytössä on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota ihosairauksien
tartunnan ehkäisyyn. Se tarkoittaa, että jokaisella on omat lisäosat, ainakin
tärkeimmät niistä. Niitä voi tilata MEDISANA GmbH edustajalta erikseen.
1. Kääntökytkin
laitteen käynnistykseen
ja sulkemiseen sekä kierrosnopeuden säätämiseen.
Laitteen yläosassa on kääntökytkin
, jossa on symbolit + ja 0. Kun
käännät kytkimen kohdasta 0 suuntaan +, laite käynnistyy. Kun käännät
kytkimen asentoon 0, laite kytkeytyy pois. Kierrosnopeus kasvaa, kun
käännät kääntökytkintä edelleen suuntaan +. Kun käännät suuntaan 0,
kierrosnopeus alenee. Nopeuden muutos tapahtuu hitaasti. Aloita käyttö
aina hitaasti ja nosta portaattomasti säädettävää kierroslukua tarpeen
mukaan.
2. Pyörintä oikealle/vasemmalle
Yläpuolella on kytkin pyörinnälle oikealle tai vasemmalle
. Valitse
pyörimissuunta oikea tai vasen työntämällä kytkintä. Vaihto voi tapahtua
myös käynnin aikana.
3. Kiinnityslaite
Laitteessa on kätevä kiinnityslaite
. Kytke laite pois päältä. Vaihda osat
irrottamalla ensiksi tarpeeton lisäosa vetämällä. Työnnä haluaamasi osaa
aukkoon varovasti, kunnes se lukittuu.
2.3
Usein esitettyjä
kysymyksiä
3.1
Toiminnot
3 Käyttö
54
3 Käyttö
FI
Manikyyrin käyttöosat (käsien hoito):
1. Karkearakeinen
safiirikartio
Tuotenumero 85003
Kuivuneiden kovettumien
pois viilaamiseen.
2. Liekkiviila
Tuotenumero 85011
Kiinnikasvaneiden kynsien
varovaiseen irrottamiseen.
3. Hienorakenteinen
safiirilevy
Tuotenumero 85004
Kynsien lyhentämiseen
viilaamalla: Pidä kiinni
laitteesta, ohjaa kynttä levyä pitkin.
Viilaa vain yhteen suuntaan.
4. Huopakartio
Tuotenumero 85001
Kynnen reunojen
tasaamiseen ja kynnen
pinnan kiillottamiseen.
Pedikyyrin käyttöosat (jalkojen hoito):
Karkearakeinen
safiirikartio
Tuotenumero 85003
Kovettuneen ihon
viilaamiseen.
3.3
Pedikyyri
3.2
Manikyyri
Rasvaus hoidon lopuksi ja MEDISANA MPS -laitteen säännöllinen huolto edesauttavat käsien ja jalkojen
hoitamista siten, että niiden iho on pehmeä ja kynnet kestäviä.
55
FI
4 Sekalaista
Vedä kaikkien sähkölaitteiden virtajohto irti seinäpistorasiasta puhdistuksen
ajaksi.
Älä käytä liian voimakkaita puhdistusaineita tai liian kovaa harjaa.
Puhdista laite pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu hieman saippualiuok-
sessa. Älä koskaan kasta laitetta veteen ja varo, ettei sen sisään pääse vettä.
Käytä laitetta uudelleen vasta, kun se on kokonaan kuivunut.
Lisäosat voidaan puhdistaa hygienisistä syistä harjan (esim. vanhan
hammasharjan) avulla. On lisäksi suositeltavaa, että hiontaosat desinfioidaan
tavanomaisella desinfiointisuihkeella tai 90-prosenttisella alkoholilla, jotta
tulehdusten tartunta estettäisiin. Lisäosien karat on pidettävä rasvattomina.
Anna lisäosien kuivua kunnolla ennen kuin kiinnität ne uudelleen laitteeseen.
Varastoi laite kuivassa, viileässä paikassa.
Kokoa sähköjohto huolellisesti kasaan johdon murtumisen välttämiseksi.
Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.
Jokainen kuluttaja on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset
laitteet, sisältävätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen
keräyspisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti.
Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikkeeseen hävityksen
suorittamiseksi.
Nimi ja malli : Käsi- ja jalkahoitolaite MEDISANA MPS
Sähköverkko : Käyttö verkkosovittimen kautta
100-240 V~ 50/60 Hz 500 mA
18 V 500 mA
Kierrosta/minuutissa : n. 2.000 - n. 5.200
Mitat (käsilaite) : n. 150 (P) x 40 (Ø) mm
Paino (käsilaite) : n. 140 g
Tuote-nro. : 85126
EAN-numero : 40 15588 85126 1
Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme
oikeuden teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
4.2
Hävittämisohjeita
4.3
Tekniset tiedot
4.1
Puhdistus ja hoito
56
5 Takuu
FI
Käänny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuollon
puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja lähetä laitteen
mukana kopio ostokuitista.
Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:
1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myyntipäiväyk-
sestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai
laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana
maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle raken-
neosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim.
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jäjittää ostajan tai asiattoman
kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.
c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kulut-
tajalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
d. Lisäosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle
(esim. käyttöosat)
.
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä seurausvahin-
goista on myös poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko hyväksytään
takuutapaukseksi.
MEDISANA GmbH
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
SAKSA
Internet: www.medisana.de
Huolto-osoite löytyy erillisestä liitelehtisestä.
Takuu- ja
korjausehdot
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78

Medisana MPS Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas