VALERA 651.01 Käyttö ohjeet

Brändi
VALERA
Kategoria
manicure/pedicure implements
Malli
651.01
Tyyppi
Käyttö ohjeet
32
KAYTTOOHJEET
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne.
Saatavana myös osoitteesta www.valera.com
TURVALLISUUSOHJEET
•Tarkeaa: lisäsuojauksen varmistamiseksi sähköjärjestelmään
on suositeltavaa asentaa erotuskytkin, jonka laukeamiskynnys
on korkeintaan 30 mA. Kysy lisätietoja asiantuntevalta
sähköasentajalta.
Tarkista ennen käyttöä, että laite on täysin kuiva.
HUOMIO: älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, pesualtaan tai
muun vettä sisältävän astian lähellä.
•Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille lapsille ja fyysisesti,
aisteiltaan tai henkisesti rajoitteisille henkilöille tai henkilöille, joilla
ei ole kokemusta laitteen käytöstä, vain siinä tapauksessa, että
käyttöä valvotaan riittävästi tai heille on neuvottu käyttämään
laitetta turvallisella tavalla ja he ovat tietoisia käyttöön liittyvistä
vaaroista.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta
käytön jälkeen, sillä vesi aiheuttaa vaaran myös silloin, kun
laitteesta on kytketty virta pois päältä.
Älä käytä laitetta, jos siinä on jokin vika. Älä yritä korjata
sähkölaitetta omatoimisesti, vaan käänny aina ammattitaitoisen
sähköasentajan puoleen. Jos laitteen virtajohto vaurioituu,
vaarojen välttämiseksi johdon saa vaihtaa vain valmistaja tai
valtuutettu huoltoliike tai joku muu ammattitaitoinen sähköasentaja.
Liitä laite pistorasiaan, jonka jännite vastaa verkkovirtamuuntajassa mainittua jännitettä.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se saattaa pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä koskaan yritä nostaa veteen pudonnutta laitetta. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ensin.
Sammuta laite aina käytön jälkeen ja irrota se pistorasiasta. Älä irrota johtoa vetämällä johdosta. Ota aina kiinni
pistotulpasta. Älä irrota johtoa märillä käsillä.
Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille. Tarkista virtajohto säännöllisesti.
Vedä virtajohto suoraksi ennen laitteen käyttöä välttääksesi johdon ylikuumenemisen.
Älä jätä laitteen pakkausmateriaaleja (muovipussit, pahvilaatikko jne.) lasten ulottuville, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Suomi
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 32
33
Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipusseja, pahvia, tms.)
lasten ulottuville.
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan manikyyriä ja
pedikyyriä varten. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen
voi olla vaarallista. Laitteen valmistaja ei ole vastuussa
vääränlaisesta käytöstä johtuvista vaurioista tai
vammoista.
Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
Sydämentahdistimen käyttäjä: ota yhteyttä lääkäriin ennen
laitteen käyttöä.
Älä käytä laitetta haavaisella, ärtyneellä tai sairaalla iholla.
Puhdista ja desinfioi kaikki osat käytön jälkeen.
OSAT
1. Maniswiss Professional (651.01)
2. Maniswiss Cordless (651.02)
3. Malli 651.01: päälle / käyttösuunta / nopeus / pois -
kytkin
4. Malli 651.02: päälle / pois -kytkin
5. Verkkovirtamuuntajan liitäntä
6. Läpinäkyvä suojus (Vain malli 651.01)
7. Hieno safiirikartio
8. Karkea safiirikartio
9. Pitkä safiirikartio (Vain malli 651.01)
10. Hieno safiirilevy
11. Karkea safiirilevy (Vain malli 651.01)
12. Hiontakartio
13. Harja (Vain malli 651.01)
14. Neulaterä (Vain malli 651.01)
15. Nuppineula-safiiriterä
16. Liekkiterä
17. Sylinteriterä
18. Karkea, keskikarkea ja hieno hiontarengas ja pidike (Vain
malli 651.01)
19. Sovitin muita lisälaitteita varten (Vain malli 651.01)
20. Kynsinauhatyökalu (Vain malli 651.01)
21. Verkkovirtamuuntaja
22. Alumiinikotelo (Vain malli 651.01)
23. Kotelo (Vain malli 651.02)
VERKKOVIRTA
Liitä verkkovirtamuuntaja (21, kuva 1) kiinnittämällä muuntajan
johto laitteeseen (5, kuva 1). Liitä verkkovirtamuuntaja
pistorasiaan.
KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN
Malli 651.01: Paina jompaakumpaa näppäintä (3, kuva 1)
valitaksesi kiertosuunnan. Laite alkaa kiertää nopeudella
3500 rpm. Paina samaa näppäintä uudelleen valitaksesi
nopeuden 6000, 8500 tai 11000 rpm.
(kuva 2).
Paina toista näppäintä (3, kuva 1) sammuttaaksesi laitteen..
Malli 651.02: Siirrä kytkintä (4, kuva 1) käynnistääksesi
laitteen. Voit valita kaksi nopeutta: 4500 tai 6000 rpm.
AKUN LATAUS (Vain malli 651.02)
Lataa akkua 12 tuntia ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tai
kun akku tyhjenee.
Sammuta laite virtakytkimestä (4, kuva 1). Akku latautuu
ainoastaan laitteen ollessa sammutettuna.
Liitä muuntaja (21, kuva 1) laitteeseen kiinnittämällä
muuntajan johto laitteeseen (5, kuva 1).
Liitä verkkovirtamuuntaja pistorasiaan.
Lataa akku kun laitteen teho heikkenee.
Kun akku on täyteen ladattu, laitetta voidaan käyttää 60
minuuttia irti verkkovirrasta.
Laite toimii sekä verkkovirralla, että ladattavalla akulla.
Jos laite ei toimi verkkovirralla kun akku on täysin tyhjä,
sammuta laite, lataa akkua noin 5 minuuttia ja kokeile laitetta
uudelleen verkkovirralla.
VARUSTEIDEN KIINNITTÄMINEN JA
IRROTTAMINEN
Kiinnitä ja irrota varusteet ainoastaan laitteen ollessa
sammutettuna.
Vedä varuste irti laitteesta. Kiinnitä painamalla varuste
paikoilleen (kuva 3).
Malli 651.01: Paina hiontarengas pidikkeeseen. Tarvittaessa
käytä sopivaa työkalua niiden irrottamiseen (kuva 4).
KÄYTTÖVIHJEITÄ
- Käytä aina puhtaita ja desinfioituja varusteita.
- Varmista, että ihosi on puhdas ja kuiva. Vältä käsien ja
jalkojen pesua juuri ennen hoitoa.
KYNSIEN LYHENTÄMINEN
Käytä hienoa safiirikartiota (10, kuva 1). Säännöllinen hoito
pitää kyntesi vahvoina.
Käyttämällä kartioita saksien ja kynsileikkurien sijaan, saat
lyhennettyä kynnet tarkemmin ja vältät kynsien
sisäänkasvamista.
SISÄÄNKASVANEET KYNNET
Käytä neulaterää (14, kuva 1) tai liekkiterää (16, kuva 1)
hoitaaksesi ja estääksesi sisäänkasvaneita kynsiä. Käytä teriä
varovasti ja etene hitaasti.
LIIKAVARPAAT
Käytä hienoa safiirikartiota (7, kuva 1) poistaaksesi kovan
ihosolukon kovettumista ja liikavarpaista.
Viimeistele nuppineula-safiiriterällä (15, kuva 1).
KOVA IHO JA KOVETTUMAT
Käsittele ihoalue karkealla safiirikartiolla (8, kuva 1). Toista
tämä kunnes kova iho ja kovettumat ovat tasoittuneet.
Suuremmilla ihoalueilla, käytä pitkää safiirikartiota (9, kuva 1).
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 33
34
Tämä laite vastaa Euroopan direktiivejä
2004/108/EY, 2009/125/EY, 2006/95/EY
sekä CE-määräystä nro 1275/2008.
IHO KYNSIEN YMPÄRILLÄ
Poistaaksesi kuollutta ihoa kynsien ympäriltä, käytä liekkiterää
(16, kuva 1).
KYNSIEN PINTA
Käytä sylinteriterää (17, kuva 1) ohentaaksesi paksuja
varpaankynsiä. Tasoittaaksesi kynnen pinnan, käytä
hiontakartiota (12, kuva 1).
KYNSINAUHAT
Hoida kynsinauhat kosteina.
Siisti kynsinauhat kynsinauhatyökalulla (20, kuva 1)
(ainoastaan malli 651.01). Työkalun kärki ei pyöri, vaan tekee
edestakaista liikettä.
KYNSIEN KIILLOTUS
Käytä luonnollisten ja tekokynsien kiillotukseen harjaa (13,
kuva 1) (ainoastaan malli 651.01).
TEKOKYNSIEN HOITO
Lyhentääksesi ja muotoillaksesi tekokynsiä, käytä
hiontarenkaita ja pidikettä (18, kuva 1) (ainoastaan malli
651.01).
MUIDEN LAITTEIDEN TARVIKKEIDEN
KÄYTTÄMINENI
Käyttääksesi muiden laitteiden tarvikkeita, kiinnitä laitteeseen
sovitin (19, kuva 1) (ainoastaan malli 651.01).
HIONTAPÖLYÄ VASTAAN
SUOJAUTUMINEN
Suojautuaksesi hiontapölyltä, käytä läpinäkyvää suojusta (6,
kuva 1) (ainoastaan malli 651.01).
PUHDISTUS JA HUOLTO
Puhdista laite joka käyttökerran jälkeen.
•Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen
puhdistusta, huoltoa tai osien vaihtoa.
Irrota hiontapää ja läpinäkyvä suojus (jos käytössä) joka
käyttökerran jälkeen (6, kuva 1).
Puhdista käytetyt osat denaturoidulla alkoholilla ja harjalla tai
steriloi ne kiehuvassa vedessä.
VAROITUS! Älä koskaan upota laitetta veteen tai anna sen
kastua kokonaan. Ainoastaan hiontapäät ja läpinäkyvä suojus
voidaan pestä vedellä (kuva 5).
Käytä laitteen kotelon puhdistamiseen pehmeää kangasta.
Kostuta kangasta hieman poistaaksesi pinttynyttä likaa. Älä
käytä liuottimia tai hionta-aineita sisältäviä puhdistusaineita!
HÄVITTÄMINEN
•Hävitä laite paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
TAKUU
VALERA myöntää ostamallesi laitteelle takuun seuraavien
ehtojen mukaisesti:
1. Ostomaan valtuutetun jälleenmyyjän määrittämät
takuuehdot ovat voimassa. Sveitsissä sekä maissa, joissa
noudatetaan Euroopan yhteisön direktiiviä 44/99/EY,
takuuaika on 24 kuukautta kotikäytössä ja 12 kuukautta
ammattikäytössä tai vastaavassa. Takuuaika alkaa laitteen
ostopäivästä. Ostopäiväksi katsotaan päivämäärä, jonka
myyjä on merkinnyt oheiseen asianmukaisesti täytettyyn
ja leimalla varustettuun takuutodistukseen, tai ostokuitin
päivämäärä.
2. Takuu on voimassa vain oheista takuutodistusta tai
ostokuittia vastaan.
3. Takuu kattaa kaikkien sellaisten takuuaikana esiintyvien
vikojen poistamisen, jotka ovat aiheutuneet
valmistusmateriaaleissa tai valmistuksessa todetuista
vioista. Laitteen vikojen poistaminen voi tapahtua
korjaamalla tai vaihtamalla tuote uuteen. Takuu ei kata
vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen kytkemisestä muuhun
kuin standardinmukaiseen sähköverkkoon, tuotteen
virheellisestä käytöstä ja puutteellisesta käyttöohjeiden
noudattamisesta.
4. Kaikki muut vahingonkorvausvaatimukset suljetaan pois,
erityisesti laitteeseen liittymättömien mahdollisten
vahinkojen korvaaminen, lukuunottamatta voimassaolevien
lakien nimenomaisesti määräämää.
5. Takuupalvelusta ei peritä korvausta. Takuupalvelun käyttö
ei pidennä eikä aloita alusta takuuaikaa.
6. Takuu raukeaa, jos laitetta käsitellään omavaltaisesti tai
korjataan valtuuttamattomien henkilöiden toimesta.
Jos laitteessa esiintyy joku vika, palauta se hyvin pakattuna
yhdessä myyjän päiväämän ja leimaaman takuutodistuksen
kanssa johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
jälleenmyyjälle, joka toimittaa sen viralliselle maahantuojalle
takuukorjausta varten.
VALERA on Ligo Electric S.A:n (Sveitsi)
rekisteröity tavaramerkki.
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sensijaan luovutettava sopivaan sähkö
ja elektroniikkaalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella, autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi
jäteasiota hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä josta tuote on
ostettu.
00060557 int_apr2014:Layout 1 01/04/2014 9.17 Pagina 34
/

Tämä käsikirja sopii myös