DeWalt DCV517N Ohjekirja

Kategoria
Vacuum cleaners
Tyyppi
Ohjekirja
B
Copyright
DeWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 14
English (original instructions) 25
Español (traducido de las instrucciones originales) 35
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 46
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 57
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 68
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 79
Português (traduzido das instruções originais) 89
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 100
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 110
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 120
 (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 131
100
suomi
Onnittelut!
Olet valinnut
DeWALT
-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät
DeWALT
-työkaluista luotettavia
kumppaneitaammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DCV517
Tyyppi 1
Teholähde DC
Akkujännite V
DC
18
Teho W 180
Säiliön tilavuus l 1.9
Maks. ilmavirtaus l/s 15.9
Suojausluokka IPX4
Letkun suuttimen halkaisija mm 32
Paino (ilman akkua) kg 1.8
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60335
mukaisesti:
L
PA
(äänenpainetaso) dB(A) 76
L
WA
(äänitehotaso) dB(A) 87
K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3
Tärinäpäästöarvo a
h
= m/s
2
<2.5
Vaihtelu K = m/s
2
1.5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on
mitattu EN 60335-2-69 -standardin mukaisesti. Sitä
voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään.
Sitä voidaan käyttää arvioitaessaaltistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkaluakäytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkaluakäytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työnjaksottamiseen.
LANGATON MÄRKÄ-/KUIVAIMURI
DCV517
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
Akku DCB180 DCB181 DCB182
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18 18
Kapasiteetti Ah 3,0 1,5 4,0
Paino kg 0,64 0,35 0,61
Akku DCB183/B DCB184/B DCB185
Akun tyyppi Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jännite V
DC
18 18 18
Kapasiteetti Ah 2,0 5,0 1,3
Paino kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35
Latauslaite DCB105
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Paino kg 0,49
Latauslaite DCB107
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Paino kg 0,29
Latauslaite DCB112
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Paino kg 0,36
Latauslaite DCB113
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Paino kg 0,4
Latauslaite DCB115
Verkkojännite V
AC
230
Akun tyyppi 10,8/14,4/18 Li-Ion
101
suomi
Latauslaite DCB115
Akkujen keskimääräinen
latausaika
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Paino kg 0,5
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihinsymboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on
olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingonvaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan
vaaranmahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainenloukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaaomaisuusvahingon.
Sähköiskunvaara.
Tulipalonvaara.
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
LANGATON MÄRKÄ-/KUIVAIMURI
DCV517
DeWALT
vakuuttaa, että osiossa Tekniset tiedot
kuvatut tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EY, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-
69:2012.
Kyseiset tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EY (19.4.2016 saakka), 2014/30/EY (20.4.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden
DeWALTiin
. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeentakasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen
DeWALTin
puolesta.
Markus Rompel
Teknisen osaston johtaja
DeWALT
, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
18.12.2015
HUOMIO: Lue
käyttöohjeet ennen
laitteenkäyttöä.
Tärkeät turvallisuusohjeet
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia
ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingonvaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET
JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA
VARTEN
KAIKKI OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ
ON NOUDATETTAVA ENNEN TÄMÄN
LAITTEENKÄYTTÄMISTÄ.
VAROITUS: Käyttäjille on
annettava riittävä koulutus
laitteiden käyttöönliittyen.
VAROITUS: Sähköiskun
vaaran välttämiseksi.
Älä altista vesisateelle.
Säilytäsisätilassa.
VAROITUS: Laite
ei sovi vaarallisen
pölynimuroimiseen.
Käyttäjille on annettava
ennen käyttöä laitteen ja sen
käyttökohteen käyttöön liittyvät
tiedot, ohjeet ja koulutus,
mukaan lukien turvallinen kerätyn
materiaalin poisto- jahävitystapa.
Käyttäjien on noudatettava
käsiteltyihin materiaaleihin
102
suomi
kuivilla alueilla tai kun ilman
suhteellinen kosteus on alhainen.
Tämä on vain ohimenevää eikä
se vaikuta imurinkäyttöön.
Itsestään palamisen välttämiseksi
säiliö tulee tyhjentää jokaisen
käyttökerranjälkeen.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Lisäturvallisuusohjeet
Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa
kohdetta, kuten savukkeita, tulitikkuja tai
kuumaatuhkaa.
Tämä laite on roiskeenkestävä suojausluokan
IPX4 mukaisesti. Älä upota laitettaveteen.
Älä imuroi palavia räjähdysalttiita materiaaleja,
kuten hiiltä, viljaa tai muuta hienoa
palavaamateriaalia.
Älä käytä imuria vaarallisiin, myrkyllisiin
tai karsinogeenisiin materiaaleihin, kuten
asbestiin tai torjunta-aineisiin.
Imuria ei saa käyttää ilmansuodattimia.
Joissakin puumateriaaleissa on
säilöntäaineita, jotka voivat olla vaarallisia.
Ole erityisen huolellinen sisäänhengityksen
ja ihokosketuksen välttämiseksi näitä
materiaaleja käsitellessä. Pyydä
turvallisuusohjeet materiaalin toimittajalta ja
noudataniitä.
Älä käytä imuriaportaana.
Älä aseta imurin päälle raskaitaesineitä.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
Sormien puristuksiin jäämisen tai
murskautumisenvaara.
Myrkyllisten kaasujen hengitysvaara
sideaineitakäyttäessä.
Vaarallisen pölynhengitysvaara.
Pitkäaikaisen käyttämisen
aiheuttamathenkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennenkäyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2)
Päivämääräkoodi (X) on merkitty koteloon. Se
sisältää myösvalmistusvuoden.
liittyviäturvallisuusohjeita.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
sen ollessa kytkettynä
virtalähteeseen. Irrota se
sähköverkosta ja poista akku, kun
sitä ei käytetä ja ennenhuoltoa.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu
henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys
tai taidot ovatrajalliset.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa,
että he eivät leikilaitteella.
Tätä laitetta saa käyttää
VAIN ohjekirjan ohjeiden
mukaisesti. Käytä vainD
eWALTin
suosittelemialiitososia.
Jos laite ei toimi oikein, tai jos se
on pudotettu, vaurioitunut, jätetty
ulos tai pudotettu veteen, palauta
sehuoltopalveluun.
Älä käsittele pistoketta, akkua tai
laitetta märilläkäsillä.
Älä aseta mitään esineitä laitteen
aukkoihin. Älä käytä laitetta, jos
joku aukoista on tukossa; pidä
puhtaana pölystä, nukasta,
hiuksista ja kaikesta muusta, joka
saattaa pienentääilmavirtaa.
Pidä hiukset, löysät vaatteet,
sormet ja kaikki kehonosat
kaukana aukoista ja
liikkuvistaosista.
Kytke kaikki ohjaimet pois
päältä ennen laitteen
irrottamista sähköverkosta tai
akunirrottamista.
Ole erityisen huolellinen
portaitapuhdistaessa.
Älä käytä laitetta helposti syttyvien
tai tulenarkojen nesteiden, kuten
bensiinin, imuroimiseen tai älä
käytä alueilla, joilla on syttyviä tai
palavianesteitä.
Staattiset iskut ovat mahdollisia
103
suomi
Älä jätä laturia sateeseen tailumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisenriskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita
tairasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole
ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon
virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskunriskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle,
joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot
ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön.
Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien
aukkojenkautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata nevälittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuunhuoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa sevälittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin
yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen
ei vähennäriskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta
laturiayhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koskeautolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115
-latureihin sopivat 10,8V; 14,4V ja 18V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ja DCB185).
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturinkäyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaasähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on
enintään30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa
vain ladattavia
DeWALT
-akkuja. Muun
tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon javaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leikilaitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota
laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä
ennen kuin yrität puhdistaasitä.
Älä vedä tai kuljeta tätä laitetta sen
virtajohdosta kiinni pitäen, käytä johtoa
kahvana, jätä johtoa oven väliin tai vedä
johtoa terävien reunojen tai nurkkien yli. Älä
anna laitteen mennä johdon yli käytön aikana.
Pidä johto kaukana kuumistapinnoista.
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaanyhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu
käytettäväksi mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT
-
akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa
tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskunriskin.
104
suomi
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisenkäyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akkulämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suureltapurkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on
kokonaanlatautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero
jajännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei
ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettujaohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn taikaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisenvaurion.
Lataa akkuyksiköt vain
DeWALT
-latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai
muihinnesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja
akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi
saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä
ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
DeWALT
-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimmanhelpoksi.
Lataaminen (kuva 2)
1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun
asettamistaladattavaksi.
2. Aseta akku(G) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen onalkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai
jättäälatauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistäkäyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
aseta akku uudelleen paikoilleen
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
* DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Punainen
merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on
saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo
sammuu ja laturi jatkaalatausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalovilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myöslaturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuunhuoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
105
suomi
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujenpakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty
kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää
viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevistamääräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaaoikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksienmukaista.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DCV517 toimii 18 voltinakulla.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B tai DCB185 -akut
soveltuvat käytettäviksi. Katso lisätietoa osiosta
Teknisettiedoissa.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei olekäytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irtilaturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennenkäyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennenkäyttämistä.
Latausajan tiedot ovat
Teknisissätiedoissa.
Akkualadataan.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystävarten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne
kaatuvathelpommin.
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
jaaineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin
hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojenseosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteyslääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tailiekille.
Kuljetus
DeWALT
-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita
jatestikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa
DeWALT
-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden
DeWALT
-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
106
suomi
A. Virtakytkin
B. Letkun suulake
C. Imupää
D. Letkun liitin
E. Säiliön tuloaukko (kuva 2)
E. Takalukitus
F. Säiliö
G. Akku
H. Akun vapautuspainike
YTTÖTARKOITUS
Langaton DCV517-pölynimurisi on
suunniteltu kuivien ja märkien aineiden
imuroimiseenammattikäytössä.
Pölynimuri on ammattikäyttöön tarkoitettusähkölaite.
ÄLÄ imuroinesteitä.
HUOMAA: Tämä laite sopii kaupalliseen
käyttöön, esim. hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin,
tehtaisiin, liikkeisiin, toimistoihin, vuokrausliikkeisiin
jarakennustyömaille.
Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteenkanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkonjännitettä.
Tämä
DeWALT
-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
eitarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia
DeWALT
in huolto-
organisaationkautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm
2
ja suurin pituus 30m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina
kokonaanauki.
Akku onladattu.
Akku onviallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua eiladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteensisään.
Älä lataa vaurioitunuttaakkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akutheti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vainulkona.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellätavalla.
Lataa
DeWALT
-akut ainoastaan
yhteensopivilla
DeWALT
-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia
DeWALT
-
akkuja ladataan
DeWALT
-laturilla,
akut voivat räjähtää tai aiheuttaa
muitavaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköäpolttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pölynimuri
1 Letku
1 Käyttöohje
Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissakuljetusvaurioita.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteenkäyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- taihenkilövahinkoja.
107
suomi
UUDELLEEN ASENNUS
1. Aseta letkun liitin (D) säiliön tuloaukkoon (E) ja
varmista, että liittimen kielekkeet kohdistuvat
säiliön tuloaukossa oleviinuriin.
2. Käännä liitoskappaletta myötäpäivään letkun
kiinnittämiseksipaikoilleen.
3. Aseta letkun suulake (B) imurin suulakkeeseen
(C)
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
jamääräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva 1)
Kytke työkalu päälle painamalla virtakytkin (A)
asentoonI.
Kytke työkalu pois päältä painamalla virtakytkin
(A) asentoonO.
Imuroiminen (kuva 1)
Tyhjennä ja puhdista säiliö (F) ennenkäyttöä.
Varmista, että letku on asennettu
oikeinpaikoilleen.
Siirrä imurin suulaketta (C) puhdistettavan
pinnan yli. Letkun suulaketta (B) voidaan
tarvittaessa käyttää rajoitetuissapaikoissa.
HUOMAA: Märkiä ja kuivia aineita ei ole
suositeltavaa sekoittaa keskenään. Kun imuroit eri
aineita, tyhjennä ja puhdista säiliö eri aineidenvälissä.
VAROITUS: Käytä laitetta aina
pystysuunnassa. Älä kallista laitetta,
jotta säiliöön kerätyt nesteet eivät
pääsisimoottoritilaan.
VAROITUS: Käytä laitetta aina
pölynsuodattimenkanssa.
Säiliön tyhjennys (kuva 4)
Säiliö on tyhjennettävä, kun imuteho
laskeehuomattavasti.
1. Avaa lukitus (E) ja poista säiliö (F).
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT
-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta (kuva 2)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku (G) on ladattutäyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (G) työkalun alla oleviin uriin (kuva
2).
2. Liu’uta se yksikköön, kunnes akku on
hyvin paikoillaan ja varmista, että lukitus
napsahtaapaikoilleen.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainiketta (H) ja vedä akku
ulostyökalusta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassakuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2)
Joissakin
DeWALT
-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävänvirtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (X) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku onladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytönmukaan.
Letkun irrotus ja uudelleen asennus
(kuva 3)
IRROTUS
1. Irrota letkun suulake (B) liitoksesta (C).
2. Käännä liitoskappaletta (D)vastapäivään.
3. Vedä letku irti imurin tuloaukosta
(E)liitoskappaleessa.
108
suomi
3. Kuivaa säiliö huolellisesti pehmeälläkankaalla.
PÖLYSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN (KUVA 5)
Pölysuodatin tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran
jälkeen. Jos suodatin on vaurioitunut tai se ei toimi
hyvin, se tuleevaihtaa.
1. Poista pölysuodatin (I) kääntämällä sitä
vastapäivään ja poistamalla senimuaukosta.
2. Ravista ylimääräinen pöly pois kopauttamalla
suodatinta jätesäiliötävasten.
3. Sen kunnosta riippuen, huuhtele suodattimen
ulkopuoli haalean juoksevan veden alla. Kuivaa
suodatin ennen sen uudelleenasentamista.
4. Kiinnitä suodatin paikoilleen asettamalla
se imuaukon päälle ja kääntämällä
sitämyötäpäivään.
IMUAUKON SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN (KUVA 5)
1. Poista suodatin (J)imuaukosta.
2. Huuhtele suodatin haalean juoksevan
vedenalla.
3. Kuivaa suodatin ennen sen
uudelleenasentamista.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä taipuhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin
DeWALT
-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALT
in suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaranvähentämiseksi.
Saat lisätietojajälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteenmukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja,
jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä
varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten
määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
2. Tyhjennä säiliö ympäristöystävällisellätavalla.
3. Puhdista suodatin (I). Katso kohtaPuhdistus.
4. Puhdista säiliö (F) tarvittaessa ja asenna se
takaisin paikoilleen lukitsemallalukitus.
KUNNOSSAPITO
DeWALT
-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattomantoiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutualoukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitsevoidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
jahengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaanesteeseen.
VAROITUS: Älä pese suodattimen
sisäosaa. Anna suodattimen kuivua
kokonaan, jos sen sisäosakastuu.
VAROITUS: Älä käytä harjaa
suodattimenpuhdistamiseen.
SÄILIÖN PUHDISTUS (KUVA 4)
Säiliö tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen
tai erilaisten aineiden välissäimuroidessa.
1. Tyhjennä säiliö (F).
2. Puhdista säiliö miedolla saippualla ja kostealla
kankaalla.
109
suomi
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sittenlaitteesta.
litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetäänoikein.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148

DeWalt DCV517N Ohjekirja

Kategoria
Vacuum cleaners
Tyyppi
Ohjekirja