Flex CHE 5-45 SDS-max Ohjekirja

Brändi
Flex
Kategoria
rotary hammers
Malli
CHE 5-45 SDS-max
Tyyppi
Ohjekirja
CHE 5–45 SDS-max
90
Sisältö
Käytetyt symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Kuva koneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Melu ja tärinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Huolto ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
-Vaatimustenmukaisuus . . . . . . . . . . . . 98
Vastuun poissulkeminen . . . . . . . . . . . . . . 98
Käytetyt symbolit
s^olfqrp>
sááíí~~=î®äáíí ã®ëíá=ìÜâ~~î~~å=î~~ê~~ åK=
lÜàÉÉå åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®ãáåÉå=ë~~íí~~=
àçÜí~~=âìçäÉã~~å=í~á=î~â~îááå=äçìââ~åíìãáëááåK
s^ol>
sááíí~~=ã~ÜÇçääáëÉë íá=î~~ê~ääáëÉ Éå=íáä~åíÉ ÉëÉÉ åK=
lÜàÉÉå=åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®ãáåÉå=ë~~íí~~=
àçÜí~~=äçìââ~~åíìãáëááå=í~á=ÉëáåÉî~ìêáçáÜáåK
legb>
sááíí~~= âç åÉ Éå = â® óíí ®=âçëâÉîááå=çÜàÉáëááå=
à~ í®êâÉáëááå=íáÉíçáÜáåK
Symbolit koneessa
iìÉ=â® óí í çÜàÉÉí=ÉååÉå=âçåÉÉå=
â®óíí∏∏åçííç~>
h®óí®=ëáäãáÉåëìçà~áãá~>
h®óí®=âììäçåëìçà~áãá~>
s~åÜ~å=ä~áííÉÉå=âáÉêê®íóëçÜàÉÉí>=
Eâ~íëç=ëáîì=VTF
Tekniset tiedot
Pora- ja piikkausvasara CHE 5–45
SDS-max
Nimellisottoteho W 1100
Tyhjäkäyntikierrosluku
min
-1
235–500
Iskuluku tyhjäkäynnillä
min
-1
1350–2870
Maks. iskunergia
(»EPTA-procedure
05/2009:n« mukaan)
J7,1
Työkalun kiinnitys SDS max.
Voitelu Öljy
Max. poranhalkaisija
Betoni
Muurattu rakenne
(kovametalli-
porakruunu)
Puu
mm
mm
mm
40
105
30
Paino vastaa »EPTA-
procedure 01/2003«
kg 6,2
CHE 5–45 SDS-max
91
Kuva koneesta
1Pölysuoja
2 Lukitushylsy
3 Piikkaustaltan säätörengas
4 Toimintovalitsin
5Käynnistyskytkin
6 Käsikahva
7 LED : käyttövalmis
8 LED : huolto
9 Kierros- ja iskuluvun esivalinnan
säätöpyörä
10 Lisäkahva
11 Syvyysrajoittimen pyälletty mutteri
12 Syvyysrajoitin
13 Verkkojohto
14 Työkalurasva
15 Tyyppikilpi *
* ei kuvassa
CHE 5–45 SDS-max
92
Turvallisuusasiaa
s^olfqrp>
iìÉ=â~áââá=íìêî~ääáëììëJ=à~=ãììí=çÜàÉÉíK=
qìêî~ääáëììëçÜàÉáÇÉå=åçìÇ~íí~ãáëÉå=
ä~áãáåäóåíá=ë~~íí~~=àçÜí~~=ë®ÜâáëâììåI=
íìäáé~äççå=à~Lí~á=î~â~î~~å=äçìââ~~åíìãáëÉÉåK=
p®áäóí®=â~áââá=íìêî~ääáëììëJ=à~=ãììí=çÜàÉÉí=
ãóÜÉãé®®=â®óííí~êîÉíí~=î~êíÉåK
iìÉ=çÜàÉÉí=ÉååÉå=ë®Üâíóâ~äìå=â®óíí®=
à~ íçáãá=åááÇÉå=ãìâ~áëÉëíáW
âçåÉÉå=â®óííçÜàÉI
ë®Üâíóâ~äìàÉå=â®óíí®=âçëâÉî~í=ÊväÉ áëÉí=
íìêî~ääáëììëçÜàÉÉíÂ=çÜÉáëÉëë~=îáÜâçëÉëë~=
EÇçâìãÉåííáJåêçW=PNRKVNRFI
â®óííé~áâ~ää~ =îçáã ~ëë~= çäÉî~ í=çÜàÉÉ í=
à~ íóëìçàÉäìã®®ê®óâëÉíK
q®ã®=ë®Üâíóâ~äì=çå=î~äãáëíÉííì=ììëáãã~å=
íÉâåáëÉå=íáÉí®ãóâëÉå=à~=Üóî®âëóííóàÉå=
íìêî~íÉâåáëíÉå=ë®®ååëíÉå=ãìâ~áëÉëíáK=
q®ëí® Üìçäáã~íí~=ëÉå=â®óíëí®=ë~~íí~~=~áÜÉìíì~=
ÜÉåÖÉåî~~ê~~=âçåÉÉå=â®óíí®à® ääÉ=à~= ãìáääÉ=
ÜÉåâáäáääÉ=à~=áíëÉ=âçåÉ=í~á=ãìì=ÉëáåÉ áëí=îçá=
î~ìêáçáíì~K=p®Üâíóâ~äì~=ë~~=â®óíí®®=î~áå
ã®®ê®óëíÉåãìâ~áëÉÉå=â®óííí~êâçáJ
íìâëÉÉåK
ëÉå=çääÉëë~=íÉâåáëÉëíá=ãçáííÉÉííçã~ëë~=
âìååçëë~K
qìêî~ääáëììíÉÉå= î~áâìíí~î~í=Ü®áêáí=çå=âçêà~íí~î~=
î®äáííã®ëíáK
Määräystenmukainen käyttö
Pora- ja piikkausvasara CHE 5–45 SDS-max
on tarkoitettu
ammattikäyttöön teollisuudessa
ja työpajoissa,
vasaraporaukseen muuratuissa raken-
teissa ja betonissa kemiallisia ja injektio-
massa-ankkurointeja varten ja läpivienti-
porauksiin,
kevyisiin talttaustöihin rappauksen,
muurauksen ja betonin poistamiseksi,
käytettäväksi tarkoitukseen sopivalla ja
valmistajan tälle koneelle suosittelemalla
työkalulla.
Vasaroita koskevat turvallisu-
usohjeet
Käytä kuulonsuojaimia!
Melu saattaa aiheuttaa kuulovammoja.
Käytä konetta sen mukana toimitetun
lisäkahvan kanssa.
Koneen hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa loukkaantumisia.
Pidä kiinni koneesta vain eristetyistä
kahvaosista, kun työskentelet
paikoissa, joissa sähkötyökalu voi
osua piilossa olevaan sähköjohtoon
tai koneen omaan verkkojohtoon.
Kosketus jännitteiseen johtoon voi tehdä
myös koneen metalliosat jännitteisiksi
ja johtaa sähköiskuun.
Käytä tarkoitukseen sopivaa
rakenneilmaisinta tms. etsintälaitetta
piilossa olevien johtojen ja putkien
paikantamiseen, tai käänny paikallisen
energia- ja vesilaitoksen puoleen.
Sähköjohtoihin osuminen saattaa aiheuttaa
tulipalon ja sähköiskun.
Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
aiheuttaa räjähdyksen.
Osuminen vesijohtoon aiheuttaa aineellista
vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
Pidä työskenneltäessä sähkötyökalusta
kiinni molemmin käsin ja seiso tuke-
vassa asennossa.
Sähkötyökalun ohjaaminen on turvallista
vain molemmin käsin.
Kiinnitä työkappale kunnolla.
Kiinnityslaitteella työkappale pysyy
varmemmin paikallaan kuin käsin
kiinnipitämällä.
Älä käytä sähkötyökalua, jos sen
liitäntäkaapeli on vioittunut.
Älä koske vialliseen kaapeliin, vaan
irrota verkkopistotulppa pistorasiasta,
jos kaapeli vioittuu käytön aikana.
Vialliset kaapelit lisäävät sähköiskun riskiä.
CHE 5–45 SDS-max
93
Erityiset turvallisuusohjeet
Älä työstä materiaaleja, joista vapautuu ter-
veydelle vaarallisia aineita (esim. asbestia).
Ryhdy tarvittaviin varotoimiin, jos työssä
voi muodostua terveydelle haitallista,
palavaa tai räjähdysaltista pölyä.
Käytä hengityssuojainta.
Mikäli mahdollista, käytä pölynpoistojär-
jestelmää.
Käytä sähkötyökalun merkitsemiseen vain
tarroja. Älä poraa reikiä koneen runkoon.
Verkkojännitteen ja jännitetietojen tulee olla
samat kuin tyyppikilvessä.
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.
Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:
Äänenpainetaso: 93 dB(A);
Äänitehotaso: 104 dB(A);
Epävarmuus: K = 3 dB.
Tärinän kokonaisarvo:
porattaessa:
–Päästöarvo: a
h
= 10,5 m/s
2
–Epävarmuus: K = 1,5 m/s
2
piikkauksessa:
–Päästöarvo: a
h
= 9,2 m/s
2
–Epävarmuus: K = 1,5 m/s
2
erljK>
fäãçáíÉíìí=ãáíí~ìë~êîçí=âçëâÉî~í=ììëá~=ä~áííÉáí~K=
m®áîáíí®áëÉëë®=â®óíëë®=ãÉäìJ=à~=í®êáå®~êîçí=
ãììííìî~íK
s^olfqrp>
Näissä ohjeissa ilmoitettu tärinätaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelmän mukaan ja sitä voidaan käyttää
sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun.
Se soveltuu myös tärinäaltistuksen alustavaan
arviointiin. Ilmoitettu tärinätaso tarkoittaa altistu-
misen tasoa sähkötyökalun pääasiallisessa
käyttötarkoituksessa.
Mutta jos sähkötyökalua käytetään muihin
käyttötarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
käyttötyökaluilla tai sitä ei ole huollettu riittävästi,
tärinätaso saattaa poiketa ilmoitetusta.
Tällöin koko työaikaa koskeva tärinäaltistus voi
olla selvästi suurempi.
Tärinäaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida myös ne ajat,
jolloin laite on kytketty
pois päältä tai se on käynnissä, mutta ei
varsinaisesti käytössä. Tällöin koko työaikaa
koskeva tärinäaltistus voi olla selvästi
alhaisempi.
Määrittäkää lisätoimenpiteet koneen käyttäjän
suojaamiseksi tärinän vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sähkötyökalun ja käyttötyökalujen
huolto, käsien suojaaminen kylmältä, työnkulun
suunnittelu.
s^ol>
jÉäìí~ëçå=óäáíí®Éëë®=U R=Ç_E^F=â® óí®=
âììäçåëìçà~áãá~K
CHE 5–45 SDS-max
94
Käyttöohjeet
Ennen käyttöönottoa
Ota sähkötyökalu ja varusteet pois pakkauk-
sesta ja tarkista, ettei toimituksesta puutu
mitään ja ettei ole kuljetusvaurioita.
Lisäkahvan säätö
s^olfqrp>
fêêçí~=éáëíçíìäéé ~=éáëíç ê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=
ë®Üâíóâ~äììå=âçÜÇáëíìîá~=íáí®K
s^ol>
h®óí®=ë®Üâíóâ~äì~=î~áå=äáë®â~ Üî~ å=çääÉëë~ =
é~áâçáää~~åK
Lisäkahvan voi kääntää mihin asentoon
tahansa. Tämä mahdollistaa turvallisen
työskentelyn ja vähentää rasitusta.
Löysää kahva vastapäivään kiertämällä.
Käännä lisäkahva sopivaan asentoon.
Kiinnitä lisäkahva kiertämällä myötäpäivään
kahvaosasta.
Työkalujen kiinnitys
s^olfqrp>
fêêçí~=éáëíçíìäéé ~=éáëí çê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=
ë®Üâíóâ~äììå=âçÜÇáëíìîá~=íáí®K
s^ol>
s~áÜíçíóâ~äìí=îçáî~í=âììãÉåíì~=â®óíëë®K=
h®óí®=ëìçà~â®ëáåÉáí®>
Puhdista vaihtotyökalun varsi ja rasvaa
kevyesti.
Tarkista pölysuoja.
Puhdista likainen suoja.
Vaihda viallinen pölysuoja.
Aseta vaihtotyökalu paikalleen ja kierrä,
kunnes se lukittuu.
Tarkista lukitus vetämällä vaihtotyökalusta.
Työkalujen irrotus
s^olfqrp>
fêêçí~=éáëíçíìäéé ~=éáëí çê~ëá~ëí~=ÉååÉå=â~áââá~=
ë®Üâíóâ~äììå=âçÜÇáëíìîá~=íáí®K
s^ol>
s~áÜíçíóâ~äìí=îçáî~í=âììãÉåíì~=â®óíëë®K=
h®óí®=ëìçà~â®ëáåÉáí®>
Vedä lukitushylsyä taaksepäin (
1.
).
Irrota vaihtotyökalu (
2.
).
CHE 5–45 SDS-max
95
Syvyysrajoittimen kiinnitys
s^olfqrp>
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíç ê~ ëá~ë í~=É ååÉå =â~áââá~=
ë®Üâíóâ~äììå=âçÜÇáëíìîá~=íáí®K
Avaa lisäkahvan pyälletty mutteri.
Työnnä syvyysrajoitin paikalleen.
Säädä syvyysrajoitin tarvittavaan
poraussyvyyteen.
Kiristä pyälletty mutteri.
Kierros- ja iskuluvun valinta
Aseta säätöpyörästä tarvittava asento.
Toiminnon valinta
s^ol>=
s~áÜÇ~=íçáãáåíç~=î~áå=ë®Üâíóâ~äìå=çääÉëë ~=
éóë®óíÉííóå®K
Aseta valitsin haluamasi toiminnon kohdalle:
vasaraporaus
piikkaustaltan asennon säätö
(katso alempana)
piikkaus
Piikkaustaltan asennon säätö
Piikkaustaltan voi asettaa 16 asentoon
(aina 22,5° välein).
Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin
kohdalle.
Kierrä piikkaustaltan säätörengasta,
kunnes taltta on sopivassa kulmassa.
Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin
kohdalle.
Porras Kierrosnopeus
(min
-1
)
Iskuluku (min
-1
)
1
235 1350
2
265 1520
3
320 1840
4
380 2180
5
440 2530
6
500 2870
CHE 5–45 SDS-max
96
Sähkötyökalun käynnistys
Paina kytkintä ja pidä se pohjaan
painettuna.
Koneen pysäytys:
Päästä käynnistyskytkin vapaaksi.
Turvakytkin
s^ol>=
móë®óí®=âçåÉ=ÜÉíáI=âìå=íìêî~âóíâáå=íçáãáá>
Turvakytkin kytkee moottorin irti työkalusta, kun
esivalittu vääntömomentti ylittää raja-arvon.
Vaihtotyökalu pysähtyy. Näin estetään moottori-
ja vaihteistovauriot.
Työohjeita
s^ol>=
gçë=éìå~áåÉå=ibaJãÉêââáî~äç= EÜìçäíçF=
ëóííóó=â®óíå=~áâ~å~I=éóë®óí® =âçåÉ=ÜÉíá=à~=áêêçí~=
éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~ K=g®í®=ë ®Üâ íóâ~äì=
Üìçäíçé~äîÉäìå=âçêà~íí~î~âëáK
Vasaraporaus
1. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin
kohdalle.
2. Kiinnitä poranterä.
3. Aseta lisäkahva sopivaan asentoon.
4. Säädä tarvittava kierrosnopeus.
5. Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.
Vihreä LED merkkivalo (käyttövalmis)
syttyy.
legb>
gçë=iba=î~äç=Éá=ëóíóI=âìå=éáëíçíìäéé~=ä~áíÉí~~å=
éáëíçê~ëá~~åI=çå=îÉêââçâ~~éÉ äá=í~á=
çÜà~ìëÉäÉâíêçåááââ~=êáââáK=fêêçí~=îÉêââçâ~~éÉäá=
ÜÉíá=îÉêâçëí~K=g®í®=ë®Üâíóâ~äì=Üìçäíçé~äîÉäìå=
âçêà~íí~î~âëáK
6. Pidä sähkötyökalusta kiinni molemmin
käsin ja asetu työasentoon.
7. Aseta poranterä työstökohdetta vasten
ja käynnistä sähkötyökalu.
8. Paina porattaessa sähkötyökalua kevyesti
eteenpäin.
Liika painaminen ei lyhennä porausaikaa,
mutta poranterä kuluu nopeammin!
9. Pysäytä kone, kun poraus on valmis.
10. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Piikkaus
1. Kiinnitä piikkaustaltta.
2. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin
kohdalle.
3. Käännä taltta sopivaan asentoon.
4. Aseta käyttötoiminnon valitsin symbolin
kohdalle.
5. Aseta lisäkahva sopivaan asentoon.
6. Säädä tarvittava iskuluku.
7. Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.
Vihreä LED merkkivalo (käyttövalmis)
syttyy.
legb>
gçë=iba=î~äç=Éá=ëóíóI=âìå=éáëíçíìäéé~=ä~áíÉí~~å=
éáëíçê~ëá~~åI=çå=îÉêââçâ~~éÉ äá=í~á=
çÜà~ìëÉäÉâíêçåááââ~=êáââáK=fêêçí~=îÉêââçâ~~éÉäá=
ÜÉíá=îÉêâçëí~K=g®í®=ë®Üâíóâ~äì=Üìçäíçé~äîÉäìå=
âçêà~íí~î~âëáK
8. Pidä sähkötyökalusta kiinni molemmin
käsin ja asetu työasentoon.
9. Käynnistä sähkötyökalu.
10. Paina sähkötyökalua piikattaessa kevyesti
eteenpäin, jotta taltta ei ponnahda takaisin.
11. Pysäytä kone, kun työ on valmis.
12. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
CHE 5–45 SDS-max
97
Lisäohjeita
„Terävien“ vaihtotyökalujen käyttö lisää
työtehoa ja pidentää sähkötyökalun
käyttöikää.
Mikäli mahdollista työskentele jaksoittain:
työskentele 30 sekuntia, anna koneen
jäähtyä 90 sekuntia.
Puhdista sähkötyökalu töiden jälkeen
ja säilytä sitä kuljetuslaukussa kuivassa
paikassa.
Huolto ja hoito
s^olfqrp>
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíç ê~ ëá~ë í~=É ååÉå =â~áââá~=
ë®Üâíóâ~äììå=âçÜÇáëíìîá~=íáí®K
Puhdistus
Puhdista kone ja jäähdytysilma-aukot sään-
nöllisin välein. Puhdistusväli riippuu työstettä-
västä materiaalista ja käyttöajan pituudesta.
Puhalla koneen sisätila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla säännöllisin välein.
Hiiliharjat
Sähkötyökalu on varustettu automaattisesti
irtikytkeytyvillä hiilillä.
Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen,
sähkötyökalu kytkeytyy automaattisesti
pois päältä.
Punainen LED valo (huolto) syttyy.
legb>
s~áÜÇ~=ÜááäáÜ~êàçàÉå=íáä~ääÉ= î~áå=î~äãáëí~à~å=
~äâìéÉê®áëçë~íK=h®óíÉíí®Éëë® =ãìáÇÉ å=î~äã áëí~J
àáÉå=Üááäá®=î~äãáëí~à~å=ãóåí®ã®=í~âìì=Éá=Éå®®=
çäÉ=îçáã~ëë~K
Takimmaisista ilman sisääntuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipinöintiä käytön
aikana. Jos hiilten kipinöinti on voimakasta,
pysäytä sähkötyökalu heti.
Toimita sähkötyökalu valmistajan valtuutta-
maan huoltoliikkeeseen.
Vaihteisto
legb>
ûä®=~î~~=î~áÜíÉáëíçé®®å==êììîÉà~=âçåÉÉå=
í~âìì~áâ~å~K=gçääÉá=çÜàÉíí~=åçìÇ~íÉí~I=
î~äãáëí~à~å=ãóåí®ã®=í~âìì=ê~ìâÉ~~K
Sähkötyökalussa on öljyvoitelu.
Jätä öljyn vaihto/lisääminen valmistajan
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.
Korjaukset
Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.
Jos sähkötyökalun verkkojohto vioittuu, sen
tilalle on vaihdettava erityisesti tähän tarkoituk-
seen valmistettu verkkojohto (kiinnitystapa X).
Sen voi tilata FLEX-huoltopalvelusta.
Varaosat ja tarvikkeet
Katso muut lisätarvikkeet, erityisesti vaihtotyö-
kalut, valmistajan tuote-esitteistä.
Räjäytyskuvat ja varaosaluettelot löydät
kotisivuiltamme: www.flex-tools.com
Kierrätysohjeita
s^olfqrp>
qÉÉ=â®óíëí®=éçáëíÉíìí=âçåÉÉí=
â®óííâÉäîçííçã~âëá=áêêçíí~ã~ää~ =äááí®åí®àçÜíçK
Vain EU-maat.
Käytöstä poistetut sähkötyökalut eivät
kuulu sekajätteisiin!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten säädösten
mukaisesti tulee käytöstä poistetut
sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hyötykäyttöpisteeseen.
legb>
iáë®íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=ë~ ~í=~ä~å=
äááââÉáëí®>
CHE 5–45 SDS-max
98
-Vaatimustenmukaisuus
Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
että kohdassa »Tekniset tiedot« kuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY
(19.04.2016 asti), 2014/30/EU (alkaen
20.04.2016), 2006/42/EY, 2011/65/EY
määräysten mukaisesti
.
Teknisestä dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
21.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
Vastuun poissulkeminen
Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa
vahingoista tai voiton menetyksestä, joiden
syynä on liiketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta mahdollisesti
voida käyttää.
Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa
vahingoista, joiden syynä on ohjeiden
vastainen käyttö tai koneen käyttö muiden
kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
/