Black & Decker GT517 Ohjekirja

Brändi
Black & Decker
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
GT517
Tyyppi
Ohjekirja
65
SUOMI
Käyttötarkoitus
Black & Deckerin pensasleikkuri on suunniteltu pensasaitojen
ja pensaiden leikkaamiseen. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvaohjeet
Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusohjeet
@
Varoitus! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien
ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Säilytä nämä ohjeet hyvin. Seuraavassa käytetty käsite
"sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöiset sähkötyökalut
(verkkojohdolla) ja paristokäyttöiset sähkötyökalut (ilman
verkkojohtoa).
1. Työpisteen turvallisuus
a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevilla ja valaisemattomilla
työalueilla voi tapahtua tapaturmia.
b. Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan
huomiosi suuntautuessa muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään
tavalla. Älä käytä minkäänlaisia sovitinpistokkeita
maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.
Alkuperäisessä tilassa olevat pistotulpat ja sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
d. Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e. ytessäsi hkötyökalua ulkona, käy ainoastaan
ulkoyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua joudutaan käyttämään
kosteassa ympäristössä, käytä aina
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua virtalähdettä.
Jäännösvirtalaitteen käyttö vähentää sähköiskun
vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
b. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet
pienentävät, tilanteen mukaan oikein käytettyinä,
loukkaantumisriskiä.
c. Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä.
Varmista, että käynnistyskytkin on asennossa "off",
ennen kuin kytket pistotulpan pistorasiaan tai
kannat sähkötyökalua. Jos kannat sähkötyökalua
sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun
pistotulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d. Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen
kuin käynnistät sähkötyökalun. Laitteen pyörivään
osaan jäänyt työkalu tai avain saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa
työkaluun, sinun pitää tarkistaa, että ne on liitetty ja
että niitä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden
käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei enää
voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on
vaarallinen ja se täytyy korjata.
66
SUOMI
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet laskevat
sähkötyökalun tahatonta käynnistysriskiä.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa ja että työkalussa ei ole murtuneita
tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta
mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Moni
tapaturma aiheutuu huonosti huolletuista laitteista.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden terät ovat teräviä, eivät
tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin
tarkoituksenmukaiseen käyttöön saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
5. Huolto
a. Anna koulutettujen ammattitaitoisten henkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvallisuusohjeet
@
Varoitus! Pensasleikkurin lisäturvallisuusohjeet
u Pidä kaikki vartalosi osat etäällä leikkausterästä.
Älä poista leikattua materiaalia tai pidä leikattavasta
materiaalista kiinni silloin, kun leikkausterät likkuuvat.
Varmista, että kone on kytketty pois päältä kiinni
juuttunutta materiaalia poistaessa. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
u Kuljeta pensasleikkuria sen kahvasta leikkausterän
ollessa pysähtynyt. Aseta pensasleikkurin teräsuojus
paikoilleen aina sen varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi.
Pensasleikkurin virheetön käsittely vähentää
leikkausterien muodostamaa henkilövahinkovaaraa.
u Pidä johto pois leikkausalueelta. Käytön aikana johto
voi piiloutua pensaisiin ja kahva voidaan vahingossa
leikata.
u Henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä,
tunnollisia tai henkisiä rajoituksia tai rajallinen kokemus ja
tuntemus, eivät saa käyttää tätä laitetta ellei heidän
turvallisuudesta vastaava henkilö valvo tai ohjaa heitä
laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, etteivät he leiki
koneen kanssa.
u Käyttö, johon työkalu on tarkoitettu, on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Käytä vain käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden
ja/tai aineellisia vahinkoja.
u Älä kanna konetta kädet etumaisella turvavirrankatkasijalla
tai virrankatkaisijalla, ellei akkua ole poistettu.
u Ellet ole käyttänyt pensasleikkuria aikaisemmin
suosittelemme, että pyydät käytännön neuvoja tottuneelta
käyttäjältä sekä luet käyttöohjeen tarkasti.
u Älä koskaan kosketa terää, kun kone on käynnissä.
u Älä koskaan pakota teriä pysähtymään.
u Älä aseta konetta maahan ennen kuin terät ovat täysin
pysähtyneet.
u Tarkista säännöllisesti, ovatko terät vaurioituneet tai
kuluneet. Älä käytä konetta, mikäli terät ovat vialliset.
u Varo kovia esineitä (esim. metallilankaa, kaiteita)
leikatessasi. Mikäli osut vahingossa tällaiseen esineeseen,
sammuta kone välittömästi ja tarkista mahdolliset vahingot.
u Mikäli kone alkaa täristä epätavallisesti, sammuta se
välittömästi ja tarkista mahdolliset vahingot.
u Mikäli kone jumiutuu, pysäytä se välittömästi. Poista akku
ennen kuin yrität poistaa tukkeutumia.
u Aseta koneeseen kuuluva teränsuojus paikoilleen käytön
jälkeen. Säilytä konetta siten, että terä ei ole näkyvillä.
u Varmista aina, että kaikki suojat ovat paikallaan konetta
käytettäessä. Älä koskaan käytä konetta, jonka kaikki osat
eivät ole oikein paikallaan tai johon on tehty muutoksia
jonkun muun kuin valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
u Älä koskaan anna lasten käyttää konetta.
u Varo tippuvaa roskaa, kun leikkaat pensasaidan
korkeampaa puolta.
u Pidä aina kiinni koneen kahvoista molemmin käsin.
Tärinä
Käyttöohjeen teknisissä tiedoissa ja
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitetut tärinän
päästöarvot on mitattu EN 60745-normin vakioiden
testimenetelmän mukaisesti ja niitä voidaan käyttää työkalun
vertaamisessa toiseen. Ilmoitettua tärinän päästöarvoa
voidaan myös käyttää altistumisen arviointiin ennakolta.
Varoitus! Sähkötyökalun tärinän päästöarvo voi varsinaisen
käytön aikana poiketa ilmoitetusta arvosta riippuen siitä, millä
tavalla työkalua käytetään. Tärinän taso voi kohota ilmoitetun
tason yläpuolelle.
67
SUOMI
Kun tärinälle altistumista arvioidaan, jotta voidaan määrittää
2002/44/EY-direktiivin edellyttämät turvatoimenpiteet
säännöllisesti sähkötyökaluja työssä käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvion tulee ottaa
huomioon varsinaiset käyttöolosuhteet ja työkalun
käyttötavan, johon sisältyy kaikkien käyttöjakson osien
huomioon ottaminen, kuten ajat, jolloin työkalu on pois päältä
tai kun se käy joutokäyntiä sekä käynnistysajan.
Koneessa olevat merkit
Koneessa on seuraavat kuvakemerkinnät:
:
Varoitus! Loukkaantumisen vaaran ehkäisemiseksi
käyttäjän on luettava käyttöohjeet.
Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia.
G
Käytä työhansikkaita konetta käyttäessäsi.
E
Irrota pistoke virtalähteestä heti, jos johto on
vioittunut.
R
Älä altista konetta sateelle tai kosteudelle.
Sähköturvallisuus
#
Tämä laite on kaksoiseristetty; siksi erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
u Jos sähköjohto on vaurioitunut, se saadaan vaihtaa vain
valtuutetussa Black & Deckerin huoltoliikkeessä
vaaratilanteiden välttämiseksi.
u Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain
ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Jopa 30 m:n pituista
Black & Decker -jatkojohtoa voidaan käyttää tehon
vähenemättä.
u Sähköistä turvallisuutta voidaan parantaa käyttämällä
erittäin herkkää (30 mA) vikavirtasuojaa.
Ominaisuudet
Tällä koneella on kaikki tai joitakin seuraavista
ominaisuuksista.
1. Virrankatkaisija
2. Etumainen turvavirrankatkaisija
3. Etukahva
4. Suoja
5. Terä
6. Teränsuojus
7. Johtopidätin
Tässä pensasleikkurissa on seuraavat edut:
u Ergonomiset kädensijat parantavat leikkuumukavuutta.
u Koneistetut terät parantavat leikkuujälkeä.
u Kaksitoimiset terät vähentävät tärinää.
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kokoamista varmista, että kone on pois
päältä eikä sitä ole liitetty virtalähteeseen. Varmista lisäksi,
että teränsuojus on terien päällä.
Suojan kiinnittäminen (kuva A)
u Asenna suojus (4) uriin (8).
u Kiinnitä suoja kahdella mukana toimitetulla ruuvilla (9).
Varoitus! Älä koskaan käytä konetta, jos suoja ei ole paikallaan.
Koneen liittäminen verkkovirtaan (kuva B)
Jos koneeseen ei ole asennettu virtajohtoa,
virransyöttöliitäntään täytyy liittää jatkojohto.
u Kiinnitä sopivan jatkojohdon naarasliitin työkalun
virransyöttöliitäntään.
u Laita johto lenkille johtopidättimen (7) läpi kuten kuvassa,
jotta jatkojohto ei pääse irtoamaan käytön aikana.
u Laita pistoke virtalähteeseen.
Varoitus! Jatkojohdon tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettu. Jos
käytät jatkojohtokelaa, kelaa johto aina täysin auki.
Jäännösriskit.
Jäännösriskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin
turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä
muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa:
u pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen
aiheuttamat vahingot.
u osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
vahingot.
u työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot
Kun käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät
säännöllisesti taukoja.
u kuulovauriot.
u työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä)
syntyneen pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat
terveysriskit.
Käyttö
Varoitus! Anna koneen ydä omaan tahtiinsa. Älä ylikuormita sitä.
u Käsittele johtoa huolellisesti, jottet vaurioita sitä
vahingossa. Hyvä tapa käsitellä johtoa on laittaa se
kulkemaan olkapään yli.
68
SUOMI
u Turvallisuussyistä työkalussa on kaksoisvirrankatkaisija.
Tällä tavoin estetään työkalun käynnistyminen
vahingossa, ja sitä voidaan käyttää vain pitämällä kiinni
molemmin käsin.
Käynnistys ja pysäytys
Työkalun käynnistys
u Ota kiinni etukahvasta (3) yhdellä kädellä niin, että
etukahvan kytkin (2) työntyy työkalun runkoon.
u Käynnistä työkalu puristamalla liipaisinkytkintä (1) toisella
kädellä.
Työkalun pysäytys
u Päästä irti turvavirrankatkaisijasta (2) tai virrankatkaisijasta (1).
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita virrankatkaisijaa
käynnistysasentoon.
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
u Aloita leikkaaminen pensaan yläreunasta. Kallista työkalua
hiukan (korkeintaan 15° kulmaan leikkauslinjaan nähden)
niin, että terän kärjet osoittavat pensasta kohden (kuva
C1). Tällä tavoin terät leikkaavat tehokkaammin. Pidä
työkalua halutussa kulmassa ja liikuta sitä rauhallisesti ja
tasaisesti leikkauslinjaa pitkin. Kaksipuolisesti leikkaavat
terät sallivat leikkaamisen molempiin suuntiin.
u Jotta leikkausjälki olisi mahdollisimman suora,
pensasaidan koko pituudelle voidaan pingottaa naru
halutulle korkeudelle. Käytä narua viitelinjana ja leikkaa
juuri sen yläpuolelta.
u Jotta sivuista tulisi tasaisia, leikkaa alhaalta ylöspäin
siihen suuntaan, mihin pensas kasvaa. Nuoret oksat
kallistuvat ulospäin, jos leikkaat ylhäältä alaspäin. Tämä
aiheuttaa aukkoja pensasaitaan (kuva C2).
u Ole varovainen; vältä kaikkia asiaankuulumattomia
esineitä. Vältä erityisesti kovia esineitä, kuten
metallilankaa tai aitoja; nämä voivat vahingoittaa teriä.
u Voitele terät säännöllisesti.
Huolto
Black & Deckerin työkalu on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan tyydyttävän toiminnan.
Varoitus! Ennen huoltoa ja puhdistusta tulee koneen olla pois
päältä ja irti virtalähteestä.
u Puhdista terät hyvin jokaisen käyttökerran jälkeen. Levitä
puhdistuksen jälkeen ohut kerros kevyttä voiteluöljyä
terille ruostumisen estämiseksi.
u Puhdista koneen ilma-aukot säännöllisesti pehmeällä
harjalla tai kuivalla rievulla.
u Puhdista työkalun kuori säännöllisesti kostealla
siivousliinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen
liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
u Varmista, ettei kytkimissä ole roskia ennen käyttöä tai sen
jälkeen.
Suojan irrottaminen (kuva A)
Varoitus! Poista suoja vain huoltoa varten. Asenna suoja aina
takaisin huollon jälkeen.
u Löysennä ruuvit (9) ja irrota ne.
u Irrota suojus (4) laitteesta.
Vianmääritys
Jos työkalu ei toimi oikein, tarkista seuraavat seikat.
Vika Mahdollinen syy Toimenpide
Työkalu ei käynnisty Sulake palanut. Vaihda sulake.
Maadoituskytkin Nollaa on
lauennut. maadoituskytkin.
Virtajohtoa ei ole Tarkista
kytketty. virransaanti.
Ympäristö
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen kanssa.
Kun Black & Decker -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä
sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä
erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä
kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne
vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
Black & Decker tarjoaa mahdollisuuden Black & Decker
-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne
on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta,
palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka
kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen sijainnin
ottamalla yhteyden Black & Deckerin toimistoon, joka sijaitsee
tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista
Black & Decker -huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
69
SUOMI
Tekniset tiedot
GT450 GT480 GT501
Type 1-2 Type 1-2 Type1-2
Jännite V
AC
230 230 230
Ottoteho W 450 450 500
Leikkuuliikkeitä
(kuormittamaton) min
-1
1.700 1.700 1.700
Terän pituus cm 42 51 51
Hammasväli mm 20 20 20
Terän pysähdysaika s < 1,0 < 1,0 < 1,0
Paino (ilman virtajohtoa) kg 2,9 3,0 3,0
GT502 GT510 GT515
Type 1-2 Type 1-2 Type1-2
Jännite V
AC
230 230 230
Ottoteho W 520 500 550
Leikkuuliikkeitä
(kuormittamaton) min
-1
1.700 1.700 1.700
Terän pituus cm 51 55 55
Hammasväli mm 20 20 20
Terän pysähdysaika s < 1,0 < 1,0 < 1,0
Paino (ilman virtajohtoa) kg 3,1 3,1 3,1
GT516 GT517
Type 1-2 Type 1-2
Jännite V
AC
230 230
Ottoteho W 520 550
Leikkuuliikkeitä
(kuormittamaton) min
-1
1.700 1.700
Terän pituus cm 61 61
Hammasväli mm 20 20
Terän pysähdysaika s < 1,0 < 1,0
Paino (ilman virtajohtoa) kg 3,2 3,2
Tärinän kokonaisarvot (kolmiaks. vektorisumma) EN 60745:n
mukaisesti:
Tärinän päästöarvo (a
h
) 5.4 m/s
2
, epävarmuus (K) 1,5 m/s
2
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
%
GT450/GT480/GT501/
GT502/GT510/GT515/
GT516/GT517
Black & Decker julistaa, että kohdassa "tekniset tiedot" kuvatut
tuotteet noudattavat seuraavia:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-15
2000/14/EY, Pensasleikkuri, 1400 min
-1
, Liite V
Äänenpainetaso mitattu 2000/14/EC:n mukaisesti:
Äänenpaine (L
pA
) 78 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
Akustinen teho (L
WA
) 98 dB(A), epävarmuus (K) 3 dB(A)
Nämä tuotteet ovat myös direktiivin 2004/108/EY mukaisia.
Lisätietoja saa Black & Decket -yhtiöltä seuraavasta osoitteesta
tai käyttöoppaan takana olevia yhteistietoja käyttäen.
Allekirjoittava henkilö on vastuussa teknisen tiedoston
täyttämisestä ja tekee tämän ilmoituksen Black & Decker
-yhtiön puolesta.
_
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Iso-Britannia
31/03/2010
70
SUOMI
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi. Varaosia
myyvät valtuutetut Black & Deckerin huoltoliikkeet, ja heiltä voi
myös pyytää kustannusarvion koneen korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät internetistä
osoitteesta www.2helpU.com sekä kotisivultamme
www.blackanddecker.
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut materiaali- ja/tai
valmistusvikaa silloin, kun se toimitettiin ostajalle. Takuu on
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu
on voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja Euroopan
vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi 24
kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen ilman
kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen Black & Decker
Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
u normaalista kulumisesta
u ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai hoidosta
u vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella tai
onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut joku muu
kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle
viimeistään 2 kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn sekä internetistä osoitteesta
www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot.
Voit vierailla verkkosivullamme www.blackanddecker.
rekisteröidäksesi uuden Black & Decker-tuotteesi ja
saadaksesi tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
Saat lisätietoja Black & Deckerin tavaramerkistä ja
tuotevalikoimastamme osoitteesta www.blackanddecker.
ENGLISH
Do not forget to register your product!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Register your product online at www.blackanddecker.co.uk/
productregistration or send your name, surname and product code to
Black & Decker in your country
.
DEUTSCH
Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt registrieren zu lassen!
www.blackanddecker.de/productregistration
Lassen Sie Ihr Produkt unter www.blackanddecker.de/
productregistration online registrieren oder schicken Sie Ihren
Nachnamen, Vornamen und den Produktcode an Black & Decker in
Ihrem Land.
FRANÇAIS
N’oubliez pas d’enregistrer votre produit !
www.blackanddecker.fr/productregistration
Enregistrez votre produit en ligne sur www.blackanddecker.fr/
productregistration ou envoyez vos nom, prénom et code produit à
Black & Decker dans votre pays.
ITALIANO
Non dimenticate di registrare il prodotto!
www.blackanddecker.it/productregistration
Registrate il prodotto online su www.blackanddecker.it/
productregistration o inviate nome, cognome e codice del prodotto al
centro Black & Decker del vostro paese.
NEDERLANDS
Vergeet niet uw product te registreren!
www.blackanddecker.nl/productregistration
U kunt uw product online registreren op www.blackanddecker.nl/
productregistration of u kunt uw voornaam, achternaam en
productcode opsturen naar Black & Decker in uw land.
ESPAÑOL
¡No olvide registrar su producto!
www.blackanddecker.es/productregistration
Registre su producto on-line en www.blackanddecker.es/
productregistration o envíe su nombre, apellidos y código de
producto a Black & Decker en su país.
PORTUGUÊS
Não se esqueça de registar o seu produto!
www.blackanddecker.pt/productregistration
Registe o seu produto online em www.blackanddecker.pt/
productregistration ou envie o seu nome, apelido e código do
produto para a Black & Decker no seu país.
SVENSKA
Glöm inte att registrera produkten!
www.blackanddecker.se/productregistration
Registrera produkten online på www.blackanddecker.se/
productregistration eller skicka namn och produktkod till
Black & Decker i landet du bor i.
NORSK
Ikke glem å registrere produktet ditt!
www.blackanddecker.no/productregistration
Registrer produktet ditt online på www.blackanddecker.no/
productregistration, eller send ditt navn, etternavn og produktkode til
Black & Decker i ditt eget land.
DANSK
Glem ikke at registrere dit produkt!
www.blackanddecker.dk/productregistration
Registrer dit produkt på internettet på: www.blackanddecker.dk/
productregistration eller send dit navn, efternavn og produktkode til
Black & Decker i dit eget land.
SUOMI
Muistathan rekisteröidä tuotteesi!
www.blackanddecker./productregistration
Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa www.blackanddecker./
productregistration tai lähetä etunimesi, sukunimesi ja tuotekoodi
oman maasi Black & Decker -edustajalle.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
Μην ξεχάσετε να καταχωρίσετε το προϊόν σας!
www.blackanddecker.gr/productregistration
Καταχωρίστε το προϊόν σας σε σύνδεση στη σελίδα www.
blackanddecker.gr/productregistration ή στείλτε το όνομα, επίθετο
σας και τον κωδικό πριονωτός στη Black & Decker στη χώρα σας.
/