SDMO NEO 3000 2600W Omistajan opas

Brändi
SDMO
Malli
NEO 3000 2600W
Tyyppi
Omistajan opas
K
K
ä
ä
y
y
t
t
t
t
ö
ö
-
-
j
j
a
a
h
h
u
u
o
o
l
l
t
t
o
o
-
-
o
o
p
p
a
a
s
s
(Alkuperäisen käyttöohjeen käännös)
N
N
a
a
u
u
d
d
o
o
j
j
i
i
m
m
o
o
i
i
r
r
p
p
r
r
i
i
e
e
ž
ž
i
i
ū
ū
r
r
o
o
s
s
v
v
a
a
d
d
o
o
v
v
a
a
s
s
(Versta iš originalo)
P
P
r
r
i
i
r
r
o
o
č
č
n
n
i
i
k
k
z
z
a
a
u
u
p
p
o
o
r
r
a
a
b
b
o
o
i
i
n
n
v
v
z
z
d
d
r
r
ž
ž
e
e
v
v
a
a
n
n
j
j
e
e
(Prevod originalnega zapisa)
P
P
o
o
d
d
r
r
ę
ę
c
c
z
z
n
n
i
i
k
k
o
o
b
b
s
s
ł
ł
u
u
g
g
i
i
i
i
k
k
o
o
n
n
s
s
e
e
r
r
w
w
a
a
c
c
j
j
i
i
(Tłumaczenie oryginalnej wersji instrukcji)
K
K
a
a
s
s
u
u
t
t
u
u
s
s
-
-
j
j
a
a
h
h
o
o
o
o
l
l
d
d
u
u
s
s
j
j
u
u
h
h
e
e
n
n
d
d
(Originaaljuhendi tõlge)
H
H
a
a
s
s
z
z
n
n
á
á
l
l
a
a
t
t
i
i
é
é
s
s
k
k
a
a
r
r
b
b
a
a
n
n
t
t
a
a
r
r
t
t
á
á
s
s
i
i
k
k
é
é
z
z
i
i
k
k
ö
ö
n
n
y
y
v
v
(az eredeti fordítása)
L
L
i
i
e
e
t
t
o
o
š
š
a
a
n
n
a
a
s
s
u
u
n
n
a
a
p
p
k
k
o
o
p
p
e
e
s
s
r
r
o
o
k
k
a
a
s
s
g
g
r
r
ā
ā
m
m
a
a
t
t
a
a
(Oriģinālās instrukcijas tulkojums)
N
N
á
á
v
v
o
o
d
d
n
n
a
a
p
p
o
o
u
u
ž
i
i
t
t
i
i
e
e
a
a
ú
ú
d
d
r
r
ž
b
b
u
u
(preklad pôvodného návodu)
B
B
r
r
u
u
k
k
s
s
-
-
o
o
c
c
h
h
u
u
n
n
d
d
e
e
r
r
h
h
å
å
l
l
l
l
s
s
a
a
n
n
v
v
i
i
s
s
n
n
i
i
n
n
g
g
(Översättning av originalinstruktionerna)
V
V
e
e
d
d
l
l
i
i
g
g
e
e
h
h
o
o
l
l
d
d
e
e
l
l
s
s
e
e
s
s
-
-
o
o
g
g
b
b
r
r
u
u
g
g
s
s
v
v
e
e
j
j
l
l
e
e
d
d
n
n
i
i
n
n
g
g
(Oversættelse af den originale brugervejledning)
N
N
á
á
v
v
o
o
d
d
k
k
o
o
b
b
s
s
l
l
u
u
z
z
e
e
a
a
ú
ú
d
d
r
r
ž
b
b
ě
ě
(Překlad původní poznámky)
Ε
Ε
γ
γ
χ
χ
ε
ε
ι
ι
ρ
ρ
ί
ί
δ
δ
ι
ι
ο
ο
χ
χ
ρ
ρ
ή
ή
σ
σ
η
η
ς
ς
κ
κ
α
α
ι
ι
σ
σ
υ
υ
ν
ν
τ
τ
ή
ή
ρ
ρ
η
η
σ
σ
η
η
ς
ς
(μετάφραση των οδηγιών χρήσης του πρωτότυπου)
M
M
a
a
n
n
u
u
e
e
l
l
d
d
'
'
u
u
t
t
i
i
l
l
i
i
s
s
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n
e
e
t
t
d
d
'
'
e
e
n
n
t
t
r
r
e
e
t
t
i
i
e
e
n
n
(
(
N
N
o
o
t
t
i
i
c
c
e
e
o
o
r
r
i
i
g
g
i
i
n
n
a
a
l
l
e
e
)
)
Р
Р
у
у
к
к
о
о
в
в
о
о
д
д
с
с
т
т
в
в
о
о
п
п
о
о
э
э
к
к
с
с
п
п
л
л
у
у
а
а
т
т
а
а
ц
ц
и
и
и
и
и
и
о
о
б
б
с
с
л
л
у
у
ж
ж
и
и
в
в
а
а
н
н
и
и
ю
ю
(Nеревод с оригинального уведомления)
M
M
a
a
n
n
u
u
a
a
l
l
d
d
e
e
u
u
t
t
i
i
l
l
i
i
z
z
a
a
c
c
i
i
ó
ó
n
n
y
y
m
m
a
a
n
n
t
t
e
e
n
n
i
i
m
m
i
i
e
e
n
n
t
t
o
o
(
(
T
T
r
r
a
a
d
d
u
u
c
c
c
c
i
i
ó
ó
n
n
d
d
e
e
l
l
a
a
i
i
n
n
f
f
o
o
r
r
m
m
a
a
c
c
i
i
ó
ó
n
n
o
o
r
r
i
i
g
g
i
i
n
n
a
a
l
l
l
l
)
)
M
M
a
a
n
n
u
u
a
a
l
l
e
e
d
d
'
'
u
u
s
s
o
o
e
e
d
d
i
i
m
m
a
a
n
n
u
u
t
t
e
e
n
n
z
z
i
i
o
o
n
n
e
e
(
(
T
T
r
r
a
a
d
d
u
u
z
z
i
i
o
o
n
n
e
e
d
d
e
e
l
l
m
m
a
a
n
n
u
u
a
a
l
l
e
e
o
o
r
r
i
i
g
g
i
i
n
n
a
a
l
l
e
e
)
)
M
M
a
a
n
n
u
u
a
a
l
l
d
d
e
e
u
u
t
t
i
i
l
l
i
i
z
z
a
a
ç
ç
ã
ã
o
o
e
e
d
d
e
e
m
m
a
a
n
n
u
u
t
t
e
e
n
n
ç
ç
ã
ã
o
o
(
(
T
T
r
r
a
a
d
d
u
u
ç
ç
ã
ã
o
o
d
d
o
o
d
d
o
o
c
c
u
u
m
m
e
e
n
n
t
t
o
o
o
o
r
r
i
i
g
g
i
i
n
n
a
a
l
l
)
)
I
I
n
n
s
s
t
t
r
r
u
u
c
c
t
t
i
i
o
o
n
n
a
a
n
n
d
d
m
m
a
a
i
i
n
n
t
t
e
e
n
n
a
a
n
n
c
c
e
e
m
m
a
a
n
n
u
u
a
a
l
l
(
(
T
T
r
r
a
a
n
n
s
s
l
l
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n
o
o
f
f
t
t
h
h
e
e
o
o
r
r
i
i
g
g
i
i
n
n
a
a
l
l
n
n
o
o
t
t
e
e
)
)
B
B
e
e
n
n
u
u
t
t
z
z
e
e
r
r
-
-
u
u
n
n
d
d
W
W
a
a
r
r
t
t
u
u
n
n
g
g
s
s
h
h
a
a
n
n
d
d
b
b
u
u
c
c
h
h
(
(
Ü
Ü
b
b
e
e
r
r
s
s
e
e
t
t
z
z
u
u
n
n
g
g
d
d
e
e
r
r
O
O
r
r
i
i
g
g
i
i
n
n
a
a
l
l
-
-
A
A
n
n
l
l
e
e
i
i
t
t
u
u
n
n
g
g
)
)
G
G
e
e
b
b
r
r
u
u
i
i
k
k
s
s
-
-
e
e
n
n
o
o
n
n
d
d
e
e
r
r
h
h
o
o
u
u
d
d
s
s
h
h
a
a
n
n
d
d
l
l
e
e
i
i
d
d
i
i
n
n
g
g
(Vertaling van de oorspronkelijke handleiding)
3
3
3
3
5
5
2
2
2
2
1
1
7
7
3
3
5
5
0
0
1
1
_
_
2
2
_
_
1
1
n
n
n
e
e
e
o
o
o
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sisällysluettelo
1. Johdanto
2. Yleiskuvaus
3. Valmistelu ennen käyttöä
4. Koneiston käyttö
5. Suojaukset
6. Huolto-ohjelma
7. Huoltomenetelmä
8. Koneiston säilytys
9. Pienempien vikojen etsintä
10. Ominaisuudet
11. Käytettävien kaapeleiden poikkileikkaus
12. EU-vaatimustenmukaisuustodistus
1. Johdanto
1.1. Suositukset
Lue tämä käsikirja huolellisesti aina ennen käyttöä.
Noudata aina tarkoin generaattorikoneiston turva-, käyttö- ja huolto-ohjeita.
Huomio
Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot perustuvat ohjeen painohetkellä käytettävissä olleisiin teknisiin tietoihin. Näitä tietoja voidaan
muuttaa ennalta ilmoittamatta, jos katsomme voivamme parantaa pysyvästi tuotteittemme laatua.
1.2. Koneistoissa olevat merkinnät ja kilvet sekä niiden selitykset
Vaara
Huomio:
sähköiskun vaara
Huomio: generaattorikoneisto on
toimitettu ilman öljyä.
Tarkista öljynpinta aina ennen
koneiston käynnistystä.
Maadoitus
Huomio: palovammavaara
1 – Huomio: tutustu generaattorikoneiston mukana tulleeseen ohjeistukseen
2 Huomio: myrkyllisiä pakokaasupäästöjä. Älä käytä suljetussa tai huonosti
ilmastoidussa tilassa
3 – Pysäytä moottori ennen kuin lisäät polttoainetta
1 2 3
A = Koneiston malli
B = Koneiston teho
C = Virran jännite
D = Ampeeriluku
E = Virran taajuus
F = Tehokerroin
Esimerkki tyyppikilvestä
G = Suojausluokitus
H = Koneiston ääniteho
I = Koneiston paino
J = Viitenormi
K = Sarjanumero
1.3. Käyttö- ja turvaohjeet
Älä koskaan käynnistä generaattorikoneistoa laittamatta ensin suojuksia paikoilleen ja sulkematta
kaikkia tarkastusluukkuja.
Älä koskaan poista suojuksia äläkä avaa tarkastusluukkuja, jos generaattorikoneisto on käynnissä.
V
aara
1.3.1 Varoituksia
Olemme katsoneet tarpeelliseksi esitellä tässä käyttöohjeessa muutamia varoitusmerkkejä.
Tämä merkki ilmaisee hengenvaaraa. Merkin huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavaa
terveydellistä haittaa tai jopa kuoleman.
V
aara
Tämä merkki kehottaa huomioimaan uhkaavat vaaratekijät. Merkin huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa
vakavaa terveydellistä haittaa tai jopa kuoleman.
Varoitus
Tämä merkki ilmaisee välitöntä vaaratilannetta.
Tämän merkin huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vähäisiä henkilö- tai muita vammoja.
Huomio
1.3.2 Yleisiä neuvoja
Saadessasi generaattorikoneiston, tarkista, että kaikki tilaamasi osat ovat mukana sekä vahingoittumattomia. Käsittele koneistoa
varovasti välttäen tarpeetonta voimankäyttöä ja nykimistä sekä huolehtien etukäteen sen säilytys- tai käyttöpaikasta.
Ennen käyttöä:
- opettele pysäyttämään generaattorikoneisto hätätilanteessa,
- opettele huolellisesti kaikkien säätimien käyttö ja toimenpiteet.
Varoitus
Noudata turvallisuussyistä huoltovälejä (katso huoltotaulukko). Älä koskaan tee korjauksia tai huoltotoimenpiteitä, jos sinulla ei ole
asiantuntemusta ja/tai tarvittavia työkaluja.
Koneistoa voivat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet siihen tarpeellisen opastuksen.
Älä koskaan anna lasten koskea generaattorikoneistoon edes sen ollessa pysähdyksissä. Vältä koneiston käyttöä eläinten ollessa
lähettyvillä (pelko, hermostuminen jne.).
Älä koskaan käynnistä moottoria, ellei siinä ole ilmansuodatinta tai pakoputkea.
Varmista, että liität akun (mikäli varusteena) plus ja miinusnavat aina oikeinpäin. Jos navat ovat väärin päin, sähkölaitteisto voi
vaurioitua vakavasti.
Älä koskaan peitä generaattorikoneistoa millään materiaalilla käytön aikana tai heti pysäytyksen jälkeen (odota, kunnes moottori on
jäähtynyt).
Älä koskaan sivele generaattorikoneistoon öljyä suojataksesi sitä korroosiolta, sillä öljy voi syttyä palamaan ja se on vaarallista
hengittää.
Huomioi kaikissa tapauksissa voimassa olevat paikalliset säädökset, jotka koskevat generaattorikoneistojen käyttöä.
1.3.3 Suojatoimet tulipalon estämiseksi
Älä koskaan käytä generaattorikoneistoa alueella, jossa on räjähdysherkkiä aineita
(kipinävaara).
Pidä kaikki helposti syttyvät tai räjähtävät aineet (bensiini, öljy, rätit jne.) kaukana
generaattorikoneistoa käyttäessäsi.
Älä koskaan peitä generaattorikoneistoa millään materiaalilla käytön aikana tai heti
pysäytyksen jälkeen. Odota, kunnes moottori on jäähtynyt.
Vaara
1.3.4 Suojatoimet palovammojen estämiseksi
Älä koskaan koske moottoriin äläkä kaasunpoiston äänenvaimentimeen generaattorikoneiston toimiessa tai
juuri sen pysäyttämisen jälkeen.
Varoitus
Kuuma öljy aiheuttaa palovammoja, vältä sen joutumista kosketuksiin ihon kanssa. Tarkasta ennen kaikkia huoltotoimenpiteitä, et
järjestelmässä ei ole enää painetta. Älä koskaan käynnistä tai käytä moottoria, kun öljyn täyttökorkki on poissa paikaltaan (öljyä voi
päästä ympäristöön).
1.3.5 Suojatoimet sähköiskun estämiseksi
Ollessaan käynnissä generaattorikoneistot tuottavat sähkövirtaa: hengenvaarallisen
sähköiskun riski.
V
aara
Älä milloinkaan koske paljaisiin kaapeleihin tai irtonaisiin liitäntäjohtoihin. Älä koskaan käsittele generaattorikoneistoa kostein käsin tai
jaloin. Älä koskaan aseta kalustoa alttiiksi nesteroiskeille tai huonolle säälle äläkä laske sitä märälle alustalle.
Sähkökaapelit ja liitännät on pidettävä aina hyvässä kunnossa. Huonokuntoisia materiaaleja ei saa käyttää : hengenvaarallisen
sähköiskun tai koneiston vahingoittumisen riski.
On noudatettava käyttöolosuhteiden mukaisia turvallisuutta koskevia erityistoimenpiteitä.
1 – Jos generaattorikoneiston toimituksen mukana ei tule integroitua differentiaalisuojalaitetta
Yhtä tai useampaa siirrettävää tai kannettavaa laitetta tilapäisesti käytettäessä ei generaattorikoneiston maadoittaminen ole
välttämätöntä, mutta seuraavassa mainittuja asennusohjeita täytyy noudattaa :
a) Generaattorikoneiston pistokkeisiin yhdistettyjen materiaalien massojen koneistoon liittämisessä on käytettävä
maadoitusjohdinta ; tämä potentiaalintasaus toteutuu, jos kaikki käyttömateriaaliluokkaan I kuuluvat yhteyskaapelit on varustettu
pistokkeistaan generaattorikoneiston pistokkeeseen oikein liitetyllä PE (VIHREÄ-ja-KELTAINEN) maadoitusjohtimella, (tämä
maadoitusjohdin ei ole välttämätön turvallisuusluokan II materiaaleille). Massojen toisiinsa liittäminen hyväkuntoisilla kaapeleilla on
ensiarvoisen tärkeää sähköiskuja vastaan suojautumisen takaamiseksi, on erittäin suositeltavaa käyttää normin IEC 60245-4
mukaisia taipuisia ja kestäviä kumipunospäällysteisiä tai vastaavia kaapeleita ja huolehtia, että ne pysyvät hyvässä kunnossa.
Kaapeleiden pituuksista kappaleen « Kaapelit » taulukossa annettuja ohjeita on noudatettava.
b) Jokainen kaapelikanavointi (sähkökaapeli) generaattorikoneistosta täytyy suojata jokaisen pistorasian alapuolelle vähintään
yhden metrin päähän koneistosta sijoitetulla 30mA-kalibroidulla lisäsuojakytkimellä, joka tulee suojata mahdollisia ulkoa tulevia
vahingonaiheuttajia vastaan.
2– Jos generaattorikoneiston toimituksen mukana tulee integroitu differentiaalisuojalaite (generaattorikoneiston maadoitusliittimeen
yhdistetyllä neutraalilla vaihtovirtageneraatorilla)
Yhtä tai useampaa siirrettävää tai kannettavaa laitetta tilapäisesti
käytettäessä ei generaattorikoneiston maadoittaminen ole
välttämätöntä, mutta edellä kappaleen 1 kohdassa a) mainittuja massojen liittämistä koskevia ohjeita on noudatettava.
Virransyötön ollessa tilapäistä tai tilapäisluonteista (työmaa, esittely, messut), on generaattorikoneiston massa maadoitettava edellä
kappaleen 1 kohdassa a) mainittuja ohjeita noudattaen.
Jos kiinteän asennuksen yhteydessä käytetään hätävirransyöttöä, tulee generaattorikoneiston maadoittamisen ja sähköliitäntöjen
olla pätevän sähköasentajan suorittamia ja on sovellettava asennuspaikan mukaisia ohjeita. Generaattorikoneistoa ei saa liittää
suoraan toiseen voimanlähteeseen (esimerkiksi yleiseen jakeluverkkoon); on asennettava virtalähteen suunnanvaihtokytkin.
Kannettavat käyttöyksiköt (esimerkki: liikkuvaan ajoneuvoon asennettu generaattorikoneisto)
Tapauksessa, jossa maadoitus ei ole mahdollista, tulee ajoneuvon massa ja generaattorikoneiston pistokkeisiin liitetyt käytettävät
materiaalit kytkeä generaattorikoneiston massaan maadoitusjohtimella noudattamalla edellä kappaleen 1 kohdassa a) mainittuja
massojen liittämistä koskevia ohjeita.
Suojautuminen sähköiskuilta tapahtuu erityisesti generaattorikoneistoa varten valmistettujen virtakatkaisimien avulla: tarvittaessa ne
voidaan korvataan nimellisarvoiltaan ja ominaisuuksiltaan identtisillä virtakatkaisimilla.
1.3.6 Pyörivien osien aiheuttama vaara
Älä koskaan mene toiminnassa olevan, pyörivän osan lähelle vaatteet liehuen tai ilman
hiusverkkoa, mikäli sinulla on pitkät hiukset.
Älä yritä pysäyttää, hidastaa tai muulla tavoin estää toiminnassa olevaa pyörivää osaa.
V
aara
1.3.7 Suojatoimet pakokaasuja vastaan
Pakokaasun sisältämä hiilimonoksidi voi aiheuttaa kuoleman, jos sitä on liikaa
hengitetyssä ilmassa.
Käytä generaattorikoneistoa aina hyvin tuuletetussa ympäristössä, jottei kaasua pääse
kerääntymään.
Vaara
Hyvä tuuletus on välttämätöntä, jotta generaattorikoneisto toimisi oikein ja turvallisesti (myrkytysvaara, moottorin ylikuumenemisvaara
ja onnettomuuksien tai ympäristön materiaalisten vaurioiden riski). Jos konetta on käytettävä sisätiloissa, pakokaasut on ehdottomasti
poistettava ulos ja huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, jotteivät läsnä olevat ihmiset tai eläimet kärsi.
1.3.8 Käyttöolosuhteet
Generaattorikoneistojen mainitut suoritusarvot saavutetaan ISO 8528-1(2005) -standardin mukaisissa suositusolosuhteissa:
9 Barometrinen kokonaispaine: 100 Kpa
9 Ympäristön ilman lämpötila: 25°C (298K)
9 Suhteellinen kosteus: 30 %
Generaattorikoneistojen suoritusarvot vähenevät noin 4 % aina kun lämpötila kohoaa 10° C ja/tai noin 1 % aina kun korkeus lisääntyy
100 m.
1.3.9 Generaattorikoneiston kapasiteetti (ylikuormitus)
Älä koskaan ylitä generaattorikoneiston nimellistehoa (ampeeri ja/tai watti) käyttäessäsi konetta jatkuvasti.
Laske sähkölaitteiden vaatima teho (wateissa) ennenkuin kytket ja käynnistät generaattorikoneiston. Tämä sähköteho löytyy yleen
lamppujen, sähkölaitteiden, moottorien jne. tyyppikilvestä. Käytettyjen laitteistojen yhteenlaskettu teho ei saa samanaikaisesti ylittää
koneiston nimellistehoa.
1.3.10 Ympäristönsuojelu
Tyhjennä moottoriöljy sille tarkoitettuun poistoastiaan. Älä koskaan tyhjennä tai heitä moottoriöljyä maahan.
Mikäli mahdollista, vältä kaikuvia seiniä tai muita rakennelmia (melutaso moninkertaistuu).
Jos generaattorikoneistoa käytetään alueella, jossa on puita, pensaita tai ruohikkoa, eikä sen äänenvaimentimessa ole kipinäsuojaa,
varo, etteivät kipinät sytytä tulipaloa. Raivaa koneelle riittävän suuri käyttöalue.
1.3.11 Polttoaineen täyttö
Polttoaine on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita.
Moottorin on oltava sammutettuna täytön aikana. Säiliön täytön aikana tupakoiminen,
liekin lähelle tuominen tai kipinöitten tuottaminen on kielletty.
Puhdista kaikki polttoainetahrat puhtaalla liinalla.
Vaara
Öljytuotteiden varastoinnin ja käsittelyn tulee tapahtua lain mukaisesti. Sulje polttoainehana (mikäli varusteena) aina täytön aikana. Älä
koskaan lisää polttoainetta generaattorikoneiston ollessa käynnissä tai kuuma.
Aseta generaattorikoneisto aina tasaiselle ja vaakasuoralle maaperälle, jotta polttoainetta ei valu moottorin päälle. Täytä säiliö suppilon
avulla varoen läikyttämästä sitä ja kierrä sitten polttoainesäiliön korkki kiinni.
1.3.12 Suojatoimet akkuja käytettäessä
Älä koskaan sijoita akkua liekin tai tulen lähettyville.
Käytä ainoastaan eristettyjä työkaluja.
Älä koskaan käytä rikkihappoa tai akkuhappoa korjatessasi akun
nestemäärää.
Vaara
2. Yleiskuvaus
Kuva A
Maadoituspistoke (kohta 1) Toimintatila MAX / ECO (kohta 9)
Tarkistusluukku (kohta 2) Säiliön matalapainepumpun käyttö (kohta 10)
Polttoainehana (kohta 3) Merkkivalot (kohta 11)
Polttoainesäiliön ilmastoinnin osoitin (kohta 4)
A. Toimintatilan merkkivalo
Polttoainesäiliön korkki (kohta 5)
B. Ylikuormituksen merkkivalo
Käynnistin (kohta 6)
C. Öljyturvajärjestelmän merkkivalo
Laukaisuvipu (kohta 7) Sytytystulpan kolon suojakansi (kohta 12)
Sähköpistorasia (kohta 8) Vaimennin (kohta 13)
Kuva B
Tarkistusluukun kansi (kohta 1)
Öljysäiliön täyttö- ja tyhjennysaukon korkki (kohta 2)
Öljyntäytön yläraja
Kuva C
Polttoainesäiliön ilmastoinnin osoitin: RUN / START (kohta 1) Polttoaineen suodatin (kohta 4)
Polttoainesäiliön alipainepumppu (kohta 2)
Polttoainesuodatin (kohta 3)
Polttoaineentäytön yläraja
Kuva D
Ilmansuodattimen kolon suojakansi (kohta 1)
Suodatinelementti (kohta 2)
Suodatinelementin puhdistus
Kuva E
Sytytystulpan kolon suojakansi (kohta 1) Sytytystulppa (kohta 2)
3. Valmistelu ennen käyttöä
3.1. Käyttöpaikka
Valitse puhdas, ilmastoitu ja säältä suojattu ympäristö.
Sijoita generaattorikoneisto tasaiselle, vaakasuoralle alustalle, riittävän kestävälle pinnalle, jottei koneisto romahda alas (koneisto ei
missään tapauksessa saa kallistua mihinkään suuntaan yli 10°).
Järjestä koneiston käyttöpaikan läheisyyteen mahdollisuus öljyn ja polttoaineen täydennykselle, kuitenkin ottaen huomioon turvallinen
välimatka.
3.2. Koneiston maadoitus
Käynnissä ollessaan generaattorikoneistot tuottavat sähkövirtaa : hengenvaarallisen
sähköiskun riski. Maadoita generaattorikoneisto aina käytön yhteydessä.
V
aara
Koneiston maadoittaminen: kiinnitä 10 mm
2:
:n kuparilanka koneiston maadoituspistokkeeseen ja maahan 1 m:in syvyyteen työnnettyyn
teräksiseen, galvanoituun sauvaelektrodiin.
3.3. Öljynpinnan tarkistus
Tarkista moottorin öljyn riittävyys aina ennen generaattorikoneiston käynnistämistä.
Käytä laitteelle suositeltua öljyä (ks. § Ominaisuudet), täytä kaatosuppiloa apuna käyttäen mittatikun ylärajaan
asti.
Huomio
n Avaa tarkistusluukun kansi (kuva A – kohta 2).
o Kierrä auki öljyntäytön korkki (kuva B – kohta 2).
p Tarkista öljyn riittävyys.
q Lisää öljyä tarvittaessa.
r Kierrä öljyntäytön korkki kiinni.
s Pyyhi liika öljy pois puhtaalla kankaalla.
t Sulje tarkistusluukun kansi (kuva A – kohta 2).
3.4. Polttoaineen pinnan tarkistus
Polttoainesäiliö täytetään moottorin ollessa sammutettuna ja turvaohjeita noudattaen
(ks. § Polttoaineen täyttö).
Ennen polttoainesäiliön korkin avaamista on ilmastoinnin osoitin aina asetettava asentoon
R
R
U
U
N
N.
Vaara
n Sulje polttoainehana (kuva A – kohta 3).
o Aseta polttoainesäiliön ilmastoinnin osoitin asentoon
R
R
U
U
N
N (kuva A – kohta 4 & kuva C – kohta 1).
p Kierrä polttoainesäiliön korkki auki (kuva A – kohta 5).
q Tarkista polttoaineen määrä. Täytä säiliö suppilon avulla ja läikyttämättä täyttörajaan asti.
Käytä ainoastaan puhdasta polttoainetta, jossa ei ole vettä. Älä kaada säiliötä liian täyteen (täyttökaulassa ei
saa olla polttoainetta). Tarkista aina täytön jälkeen, että polttoainesäiliön korkki on suljettu kunnolla. Jos
polttoainetta on läikkynyt, varmista ennen generaattorikoneiston käynnistämistä, että polttoaine on kuivunut ja
höyryt haihtuneet.
Huomio
r Kierrä polttoainesäiliön korkki kiinni.
3.5. Ilmansuodattimen tarkistus
Tarkista ilmansuodattimen kunto ennen generaattorikoneiston käynnistystä.
Huomio
n Avaa tarkistusluukun kansi (kuva A – kohta 2)
o Avaa ilmansuodattimen suojakannen hakaset ja irrota kansi (kuva D - kohta 1).
p Tarkista suodatinelementin kunto, puhdista elementti tarvittaessa (ks. § Ilmansuodattimen puhdistus).
4. Koneiston käyttö
Ennen käyttöä:
- opettele pysäyttämään generaattorikoneisto hätätilanteessa,
- opettele huolellisesti kaikkien säätimien käyttö ja toimenpiteet.
Varoitus
4.1. Käynnistystoimenpiteet
Generaattorikoneiston uudelleenkäynnistämiseksi 10 minuutin pysähdyksen jälkeen, tai siinä tapauksessa että polttoaineen pinta on laskenut
alle säiliön puolenvälin, aseta polttoainesäiliö alipaineeseen alipainepumppua apuna käyttäen (ks. § Säiliön alipainepumpun käyttö).
n Varmista että generaattorikoneisto on hyvin maadoitettu (kuva A – kohta 1 & ks. § Koneiston maadoitus).
o Aseta polttoainesäiliön ilmastoinnin osoitin asentoon
R
R
U
U
N
N
(kuva A – kohta 4 & kuva C – kohta 1).
p Avaa polttoainehana (kuva A – kohta 3).
q Aseta käynnistimen vedin (kuva A – kohta 6) asentoon « ».
HUOM. : Käynnistintä ei saa käyttää moottorin ollessa lämmin tai kun ympäristön lämpötila on korkea.
r Vedä yhden kerran kahvasta (kuva A – kohta 7) kevyesti kunnes tunnet vastuksen, anna palautua hitaasti.
s Vedä sitten kahvasta nopeasti ja voimakkaasti, kunnes moottori käynnistyy.
t Ennen generaattorikoneiston käyttämistä siirrä käynnistin hitaasti asentoon « » ja odota, että moottori alkaa lämmetä.
4.1.1 säiliön matalapainepumpun käyttö
Polttoainesäiliö on paineistettava pumpun avulla:
- kun generaattorikoneisto on ollut pysäytettynä yli 10 minuuttia,
- kun polttoaineen pinnan taso on laskenut vähintään puoleen säiliön tilavuudesta.
Älä koskaan käytä polttoainesäiliön paineistamispumppua kun polttoaineen pinnan taso on yli säiliön
puolenvälin (generaattorikoneisto voi vaurioitua).
Huomio
n Aseta polttoainesäiliön ilmastoinnin osoitin asentoon START (kuva C – kohta 1).
o Käytä säiliön paineistamispumppua useaan kertaan (kuva C – kohta 2).
p Käynnistä generaattorikoneisto, mutta älä aseta polttoainesäiliön ilmastoinnin osoitinta asentoon
R
R
U
U
N
N
(ks. § Käynnistämistoimenpiteet).
q Generaattorikoneiston käynnistyttyä aseta polttoainesäiliön ilmastoinnin osoitin välittömästi asentoon
R
R
U
U
N
N (kuva C – kohta 1).
4.2. Toiminta
Kun koneisto on lämmin ja sen nopeus on vakiintunut (n. 3 min) :
n Tarkista että toimintatilan merkkivalo palaa (kuva A – kohta 11, A).
o Kytke toimintatila «
M
M
A
A
X
X » tai «
E
E
C
C
O
O » (kuva A – kohta 9).
p Liitä käytettävä laite generaattorikoneiston pistorasiaan (kuva A – kohta 8).
Ylikuormituksessa tai virtakatkoksen sattuessa toimintatilan merkkivalo (kuva A – kohta 11, A) sammuu ja ylikuormituksesta kertova
merkkivalo (kuva A – kohta 11, B) syttyy: pysäytä generaattorikoneisto ja poista ylikuormitus tai virtakatkoksen.
4.2.1 MAX-ECO -toimintatila
MAX
Kun painike (kuva A – kohta 9) on asennossa « MAX », generaattorikoneisto kytkeytyy nopeasti virtaan (kuormittamattomana se pyörii
3800 kr/min).
ECO
Asento « ECO » on hyödyllinen pienelle kuormitukselle. Melupäästöjen vähentämiseksi generaattorikoneisto käy miniminopeudellaan.
(3000 kr/min) välillä 0 ja 200 W. Pyörimisnopeus kasvaa asteittain tehon tarpeen lisääntyessä yli 200 watin.
4.3. Pysäytys
n Pysäytä ja irrota pistokkeet.
o Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 1-2 minuutin ajan.
p Sulje polttoainehana (kuva A – kohta 3).
Generaattorikoneisto pysähtyy.
Huolehdi aina generaattorikoneiston asianmukaisesta ilmanvaihdosta.
Moottori säteilee lämpöä vielä pysäytyksen jälkeenkin.
Varoitus
5. Suojaukset
5.1. Öljyturvajärjestelmä
Jos moottorin sisäkammiosta puuttuu öljyä tai jos öljynpaine on heikko, öljyturvajärjestelmä pysäyttää moottorin automaattisesti
vaurioiden välttämiseksi.
Tässä tapauksessa tarkasta moottoriöljyn taso ja täytä se tarpeen vaatiessa ennen kuin ryhdyt etsimään muita vikoja.
5.2. Katkaisin
Koneiston virtapiiri on suojattu useilla sähkömagneettisilla lämpösuojakytkimillä. Sähköenergian jakelu voidaan katkaista mahdollisissa
ylikuormitus ja/tai oikosulkutilanteissa.
Vaihda generaattorikoneiston katkaisimet tarpeen vaatiessa täysin samalla nimellisarvolla ja ominaisuuksilla varustettuihin katkaisimiin.
6. Huolto-ohjelma
6.1. Hyödyllinen muistutus
Suoritettavat huoltotoimenpiteet on merkitty huolto-ohjelmaan. Niiden tiheys on suuntaa antava ja ne soveltuvat koneistoille, jotka
käyttävät tämän käsikirjan laatuvaatimusten mukaista polttoainetta ja öljyä.
Huoltovälejä on syytä lyhentää, jos generaattorikoneistoa käytetään ankarissa olosuhteissa.
6.2. Huoltotaulukko
Elementti
Ensimmäisen määräajan
umpeutuessa
toteutettavat toimenpiteet
Jokaisen
käyttökerran
aikana
Kerran
kuukaudessa
Tai Aina 10.
käyttötunnin
jälkeen
Aina kolmen
kuukauden
Tai 50 käyttötunnin
jälkeen
Kerran vuodessa
Tai
300 käyttötunnin
jälkeen
Generaattorikoneisto Puhdistus
Moottorin öljy
Pinnan tason tarkistus
Vaihto uuteen
Polttoaineen suodatin Puhdistus
Ilmansuodatin
Tarkistus
Puhdistus
Sytytystulppa Tarkistus & puhdistus
Venttiilit* Tarkistus*
*Ainoastaan laitteen edustaja on valtuutettu suorittamaan toimenpide
Jos laite on vain satunnaisessa käytössä, tulee moottorin öljysäiliö tyhjentää vähintään kerran vuodessa.
7. Huoltomenetelmä
Ennen mitään huoltotoimenpiteitä:
- pysäytä generaattorikoneisto,
- irrota sytytystulppien suojukset ja kytke pois päältä käynnistysakku (jos mukana toimituksessa).
Huomio
Käytä vain alkuperäisosia tai niitä vastaavia osia : riski generaattorikoneiston vaurioitumisesta
7.1. Pulttien, muttereiden ja ruuvien tarkistus
Onnettomuuksien ja vikojen välttämiseksi tarkista kaikki kiinnityskappaleet joka päivä huolellisesti.
n Tarkista generaattorikoneiston kaikki osat ennen jokaista käynnistystä ja aina käytön jälkeen.
o Kiristä kaikki löysät ruuvit.Huomio: sylinterinkannen pulttien kiristyksen suorittaa asiantuntija, ota yhteys jälleenmyyjään.
7.2. Moottoriöljyn vaihto
Noudata ympäristönsuojelusta annettuja ohjeita (ks. § Ympäristönsuojelu) ja tyhjennä öljy tarkoitukseen soveltuvaan astiaan.
n Avaa tarkistusluukun kansi (kuva A – kohta 2).
o Moottorin ollessa vielä lämmin irrota öljyntäyttö- ja –tyhjennysaukon korkki (kuva B – kohta 2).
p Kallista generaattorikoneistoa kevyesti ja valuta öljy tarkoitukseen soveltuvaan astiaan.
q Täytä öljysäiliö tyhjennyksen jälkeen uudelleen tarkoitukseen suositellulla (ks. § Ominaisuudet) öljyllä, tarkista vielä pinnan taso.
r Sulje öljysäiliön korkki (kuva B – kohta 2).
s Tarkista ettei öljyä vuoda mistään.
t Pyyhi öljytahrat puhtaalla kankaalla.
u Sulje tarkistusluukun kansi.
7.3. Polttoainesuodattimen puhdistaminen
Älä tupakoi, käsittele tulta tai aiheuta kipinöitä. Ennen kuin käynnistät
generaattorikoneiston tarkista näkyykö vuotoja, pyyhi kaikki polttoainetahrat ja varmista
että polttoainehöyryt ovat haihtuneet.
V
aara
n Sulje polttoainehana (kuva A – kohta 3)
o Irrota polttoainesäiliön korkki ja suodatin (kuva C – kohta 3).
p Puhalla matalapaineilmapistoolilla suodatinta ulkoa sisään päin.
q Huuhtele suodatin puhtaalla polttoaineella.
r Aseta suodatin takaisin paikalleen ja väännä varovasti polttoainesäiliön korkki kiinni.
7.4. Polttoainesuodattimen vaihto
Älä tupakoi äläkä tuo liekkejä tai kipinöitä lähelle. Tarkasta, ettei polttonestettä vuoda,
pyyhi kaikki polttonestejäljet ja varmista, että kaikki höyryt ovat haihtuneet ennen
generaattorikoneiston käynnistystä.
V
aara
n Sulje polttonestahana (kuva A – kohta 3).
o Paina mieleesi, miten päin suodatin on asennettu.
p Irrota polttoainesuodatin kannattimestaan (kuva C – kohta 4).
q Varustaudu sopivalla astialla ja poista polttonesteputket suodattimen molemmin puolin. Ota polttoneste talteen.
r Aseta uusi suodatin paikoilleen asennussuuntaa noudattaen.
s Avaa polttonestehana ja tarkasta, ettei ole vuotoja.
7.5. Ilmansuodattimen puhdistus
Älä koskaan käytä ilmansuodattimen osien puhdistukseen bensiiniä tai liuttomia, joilla on alhainen syttymispiste (tulipalo-
tai räjähdysvaara).
Huomio
n Avaa tarkistusluukku (kuva A – kohta 2).
o Irrota suodattimen suojakansi (kuva D – kohta 1).
p Irrota suodatinelementti (kuva D – kohta 2) ja tarkista tukos:
Kuiva tukos:
n Puhalla ylhäältä alaspäin suuntautuvin liikkein matalapaineilmapistoolilla suodatinelementtiä sisältä ulospäin, kunnes pölyä ei enää ole.
o Tarkista suodatinelementin kunto: elementti on vaihdettava, mikäli havaitaan vähäinenkin vaurio.
p Aseta suodatinelementti paikalleen ja sulje suojakansi.
q Sulje tarkistusluukku.
Märkä / öljyinen tukos:
n Vaihda suodatinelementti uuteen.
o Aseta suodatinelementti kansineen paikalleen.
p Sulje tarkistusluukku.
7.6. Sytytystulpan tarkistus
n Avaa sytytystulppakolon suojakansi (kuva E – kohta 1) ja irrota tulppa tulppa-avaimella (sisältyy toimitukseen).
o Tarkista sytytystulpan (kuva E – kohta 2) kunto:
Jos elektrodit ovat kuluneet tai jos eriste on haljennut tai lohkeillut, Muussa tapauksessa:
p Vaihda sytytystulppa.
q Aseta uusi sytytystulppa paikalleen ja ruuvaa se käsin,
jotteivät kierteet murru.
r Asennettuasi sytytystulpan kiristä sitä 1/4–1/2 kierrosta
käyttäen apuna sytytystulppa-avainta, jotta aluslevy puristuu
paikalleen.
p Puhdista sytytystulppa metalliharjalla.
q Tarkista rakomitan avulla elektrodien kärkiväli "X": sen on
oltava 0,6–0,8 mm.
r Tarkista aluslevyn kunto:
s Aseta sytytystulppa paikalleen ja ruuvaa se käsin, jotteivät
kierteet murru.
t Asennettuasi sytytystulpan kiristä sitä 1/4–1/2 kierrosta
käyttäen apuna sytytystulppa-avainta, jotta aluslevy puristuu
paikalleen.
7.7. Koneiston puhdistus
Vesisuihkulla pesua ei suositella.
Pesu painepesurilla on kielletty.
Huomio
n Poista pöly ja muut epäpuhtaudet huolellisesti äänenvaimentimen ympäriltä
o Puhdista riepua ja harjaa käyttämällä generaattorikoneisto, erityisesti moottorin ilman sisään- ja ulostulot ja vaihtovirtageneraattori.
p Tarkista koneiston yleiskunto ja vaihda tarvittaessa vialliset osat.
8. Koneiston säilytys
Mikäli generaattorikoneisto on pitkään käyttämättömänä, noudata alla olevia varastoinnista annettuja ohjeita.
n Tyhjennä polttoainesäiliö kokonaan asianmukaiseen astiaan.
o Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy polttoaineen puutteen vuoksi.
p Vaihda moottoriin öljy.
q Irrota sytytystulppa (kuva E – kohta 2) ja kaada reiästä n. 15 ml puhdasta moottoriöljyä sylinteriin.
r Aseta sytytystulppa takaisin paikalleen.
s Vedä laukaisukahvasta (kuva A – kohta 7) 3 – 4 kertaa, jotta polttoainesäiliö tyhjenisi kokonaan ja öljy leviäisi tasaisesti
sylinterissä.
t Pyyhi generaaattorikoneiston ulkopinta ja peitä koneisto suojaan pölyyntymiseltä.
u Sijoita generaattorikoneisto puhtaaseen, kuivaan paikkaan.
9. Pienempien vikojen etsintä
Ongelma Todennäköinen syy Korjaustoimenpide
Moottori ei
käynnisty
Generaattorikoneisto ladattu käynnistyksen aikana Poista kuormitus
Liian vähän öljyä. Tarkista öljyn taso ja lisää tarvittaessa.
Liian vähän polttoainetta Täytä polttoainesäiliö (ks § Polttoainesäiliön täyttö)
Polttoaineen syötössä tukkeuma tai vuoto Tarkista, korjaa tai vaihda*
Ilmansuodattimessa tukkeuma Puhdista ilmansuodatin
Moottori
pysähtynyt
Ilmanvaihtoaukot tukkeutuneet Puhdista ilmanoton ja pakokaasunpoiston suojukset
Liian vähän öljyä. Tarkista öljyn taso ja lisää tarvittaessa.
Ylikuormituksen merkkivalo (kuva A – kohta 11) palaa:
ylikuormitus
Poista ylikuorma ja odota 30 sekuntia, ennen kuin
käynnistät uudelleen
Ei
sähkövirtaa
Laitteisiin kiinnitetty liitäntäjohto viallinen Vaihda liitäntäjohto
Viallinen sähköpistoke Tarkista, korjaa tai vaihda*
Viallinen vaihtovirtageneraattori Tarkista, korjaa tai vaihda*
* Ainoastaan laitteen edustaja on valtuutettu suoritttamaan toimenpide
10. Ominaisuudet
Malli
NEO 3000
Moottorin tyyppi OLYMP ES 128-1
Maksimi. teho / Ilmoitettu teho 2600 W / 2100 W
Tasavirta 12V-5A
Vaihtovirta 230V-9,2A
Liittimien tyyppi 2 x 2P+T - 10/16A - 230V
Katkaisin
Öljyturvajärjestelmä
Akku X
Akustisen paineen taso 1 m :ssä dB(A) :nä 73 dB(A)
Paino kilogrammoina (ilman polttoainetta) 24
Mitat P x L x K senttimetreinä 59 x 30 x 55
Öljysuositus SAE 15W40
Öljypohjan tilavuus litroina 0,55
Polttoainesuositus Lyijytön bensiini
Polttoainesäiliön tilavuus litroina 4,3
Sytytystulppa CHAMPION : RN9YC / NGK : BPR6ES
: vakio o : lisävaruste X : ei saatavilla
11. Käytettävien kaapeleiden poikkileikkaus
Asennustoimenpide = kaapelit kaapelikourussa tai ei-rei’itetyssä kaapelihyllyssä / sallittu jännitehäviö = 5% / Monijohteiset
Kaapelityyppi PVC 70°C (esimerkiksi H07RNF) / ympäristön lämpötila =30°C.
Virran vahvuus (A)
Kaapelisuositukset
0 - 50m 51 - 100m 101 - 150m
mm²/AWG mm²/AWG mm²/AWG
Yksivaihe Kolmivaihe Yksivaihe Kolmivaihe Yksivaihe Kolmivaihe
10 4 / 10 1.5 / 14 10 / 7 2.5 / 12 10 / 7 4 / 10
16 6 / 9 2.5 / 12 10 / 7 4 / 10 16 / 5 6 / 9
20 10 / 7 2.5 / 12 16 / 5 4 / 10 25 / 3 6 / 9
25 10 / 7 4 / 10 16 / 5 6 / 9 25 / 3 10 / 7
32 10 / 7
25 / 3
35 / 2
40 16 / 5 35 / 2 50 / 0
50 16 / 5 35 / 2 50 / 0
63 25 / 3 50 / 0 70 / 2/0
12. EU-vaatimustenmukaisuustodistus
Valmistajan nimi ja osoite : SDMO, 12 bis rue de la Villeneuve, CS 92848, 29228 BREST CEDEX 2, FRANCE
Koneiston kuvaus Generaattorikoneisto
Merkki SDMO
Tyyppi INEO 3000
Teknistä asiakirja-aineistoa kokoamaan ja sitä hallussaan pitämään valtuutetun henkilön nimi ja osoite
G. Le Gall, SDMO, 12 bis rue de la Villeneuve, CS 92848, 29228 BREST CEDEX 2, FRANCE
G. Le Gall, tuotteen valtuutettu edustaja, ilmoittaa koneiston olevan seuraavien eurooppalaisten direktiivien mukaisen :
2006/42/EY / konedirektiivi. Direktiiviä 2000/14/EY varten
Ilmoitettu järjestölle:
CETIM
BP 67 F60304 - SENLIS
- Vaatimuksenmukaisuustoimenpiteet: Liite VI.
- Taatun akustisen tehon taso (Lwa) : 96 dB(A).
- Annettu teho: 2100 W
2006/95/EY / pienjännitedirektiivi.
2004/108/EY / direktiivi sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta.
2000/14/EY / direktiivi ulkona käytettävien materiaalien
melupäästöistä ympäristöön.
01/2010 - G. Le Gall
/